Find companies:

Kvaerner

Job Work/Life Balance
Compensation/Benefits
Job Security/Advancement
Management
Job Culture
4 reviews

About Kvaerner

Kværner ASA ble etablert 6. mai 2011 som et selskap heleid av Aker Solutions. Dette er EPC (engineering, procurement and construction)- delen av Aker Solutions, i Norge hovedsakelig bestående av Kværner Verdal og Kværner Stord. Selskapet blir børsnotert i løpet av tredje kvartal 2011.

Kværner ASA var et holdingselskap, fundert på det tidligere selvstendige
 – more... industriselskapet Kværner, opprinnelig Kværner Brug opprettet i 1853. Selskapet holdt på å gå konkurs på begynnelsen av 2000-tallet, og Kjell Inge Røkke kjøpte seg opp som hovedaksjonær. Røkke initierte da en omstruktuering av selskapet, hvor moderselskapet ble lagt ned og aksjene overført til Aker. – less

Kvaerner Employer Reviews
Read all 4 reviews
Validation Specialist (Former Employee), PRFebruary 12, 2014
CNC Machinist (Former Employee), silber rdSeptember 30, 2013
Engineer (Civil) (Former Employee), Dubai, DUMarch 6, 2014
Asistente de Contratos (Former Employee), Tintaya, CUSApril 14, 2015