Find companies:

Kvaerner

Job Work/Life Balance
Compensation/Benefits
Job Security/Advancement
Management
Job Culture
3 reviews

About Kvaerner

Kværner ASA ble etablert 6. mai 2011 som et selskap heleid av Aker Solutions. Dette er EPC (engineering, procurement and construction)- delen av Aker Solutions, i Norge hovedsakelig bestående av Kværner Verdal og Kværner Stord. Selskapet blir børsnotert i løpet av tredje kvartal 2011.

Kværner ASA var et holdingselskap, fundert på det tidligere selvstendige
 – more... industriselskapet Kværner, opprinnelig Kværner Brug opprettet i 1853. Selskapet holdt på å gå konkurs på begynnelsen av 2000-tallet, og Kjell Inge Røkke kjøpte seg opp som hovedaksjonær. Røkke initierte da en omstruktuering av selskapet, hvor moderselskapet ble lagt ned og aksjene overført til Aker. – less

Kvaerner Employer Reviews

Validation Specialist (Former Employee), PRFebruary 12, 2014
CNC Machinist (Former Employee), silber rdSeptember 30, 2013
Engineer (Civil) (Former Employee), Dubai, DUMarch 6, 2014