Docent CKV/BEVO
Wellantcollege - Delaware

This job posting is no longer available on Wellantcollege. Find similar jobs: Docent Ckv Bevo jobs - Wellantcollege jobs

Wij zoeken een kwalitatief goede docent, die:
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en resultaatgericht is
Coachend (bege)leiding kan geven aan groepen leerlingen
Pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch competent is
Samenwerkt met collega’s in een resultaatverantwoordelijk team
Enkele jaren relevante ervaring heeft in het vmbo
Beschikt over organisatorische vaardigheden
Externe netwerken kan opbouwen en onderhouden
Ontwikkelingsgericht is en reflecterend vermogen bezit

Je werkzaamheden zijn onder meer:
Het creëren van een uitdagende leeromgeving
Het hanteren van een activerende didactiek
Persoonlijke aandacht geven aan leerlingen
Leerlingen stimuleren tot gewenst gedrag
Bijdragen aan schoolevenementen en andere activiteiten
In voorkomende gevallen onderwijsbegeleidend personeel aansturen