Tilgængelighed hos Indeed

Tilgængelighed hos Indeed

Vi hjælper alle med at få et job.

Indeed tror på det menneskelige potentiale og stræber efter at fjerne barrierer, der står i vejen for, at folk kan få et job. Dette er grundlaget for vores ønske om at skabe en tilgængelig oplevelse for alle, der bruger vores hjemmeside. For at opnå dette uddanner vi os hele tiden og evaluerer og udvikler vores processer og tilbud, så de bliver mere inkluderende. Med afsæt i en kombination af fagfolk og medarbejdere, der er villige til at dele ud af deres erfaringer, er vores arbejde baseret på empati, påskønnelse af oplevet intersektionalitet og ønsket om at forbedre liv.

Indeed ønsker at hjælpe alle med at finde et job, og tilgængelighed er en nøglekomponent i vores mission.

Mere end en tjekliste

Indeed følger de internationalt anerkendte krav i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) – retningslinjer for webindholds tilgængelighed – for designere og udviklere for at forbedre tilgængeligheden for personer med handicap. Digital inklusion er en del af vores overordnede strategi for Environmental, Social & Governance, og vi følger reglerne i WCAG 2.1, Level AA i vores bestræbelser på at designe og udvikle tilgængelige tilbud. Da vi arbejder ud fra WCAG 2.1, AA-standarden, bestræber vi os på til stadighed at opfylde alle menneskers behov som defineret i Americans with Disabilities Act (ADA) og paragraf 508 i Rehabilitation Act 1973 (amerikanske rehabiliteringslov).

Vores team hos Indeed anerkender dog, at inklusion ikke udelukkende kan defineres af en tjekliste. Vores mål er at gøre en større indsats. Indeed tager følgende forholdsregler for at forbedre tilgængeligheden, både hvad angår vores arbejdssteder og vores produkter:

 • Vi inddrager tilgængelighed og historier fra brugere med handicap i vores interne politikker.
 • Vi sørger for, at vores teams på tværs af organisationen løbende uddannes i tilgængelighed.
 • Vi tildeler tydelige tilgængelighedsmål og -ansvarsområder til hvert team, når der opstår mulighed for forbedringer.
 • Vi sætter fokus på handicapbevidsthed og -stolthed i hele organisationen.

Hjælpeteknologi

Hjælpeteknologi

Indeed anerkender, at hver enkelt bruger er unik, og vi anerkender ligeledes, at den kombination af hjælpeteknologi, der anvendes af brugere på vores websted, også kan være unik. Indeed har identificeret og understøtter følgende browser-/skærmlæserkombinationer:

 • Windows: JAWS med Chrome, NVDA med Chrome.
 • Mac: VoiceOver med Safari.
 • iOS: VoiceOver med Safari.
 • Android: Talkback med Chrome.

Denne korte liste er begrænset og omfatter ikke alle de teknologier, der findes. For bedre at kunne tilpasse vores tilbud tester vi også produkter og serviceydelser med en række forskellige browser- og tastaturindstillinger, og derudover udfører vi en manuel evaluering.

Vores hostede arrangementer

Indeed prioriterer, at alle, der vælger at deltage i vores hostede arrangementer, få en positiv oplevelse. Vi bestræber os på at være inkluderende, hvilket betyder, at vi også lægger stor vægt på tilgængelighed.

Ved Indeeds hostede arrangementer har vi forpligtet os til følgende:

 • At sikre en tilgængelig webside, der følger WCAG 2.1 AA-standarder.
 • At sørge for maskinoversatte undertekster og/eller automatiserede livetranskriptioner til onlinepræsentationer.
 • At Indeed sørger for, at bygninger, hvor vi er vært for fysiske arrangementer, opfylder myndighedernes bestemmelser for handicapadgang.
 • At stille vandskåle og opholdsområder til rådighed for servicedyr ved fysiske arrangementer.
 • At sørge for ekstra tid mellem sessioner ved fysiske arrangementer, så deltagerne har tid nok til at komme fra et lokale til et andet.
 • At vi ved fysiske arrangementer med en forventet varighed på mere end fire timer stiller mindst ét lokale til rådighed med reduceret sensorisk påvirkning til deltagere eller oplægsholdere, der kan have brug for en pause fra stimuli. Dette vil være et stillelokale, hvor telefonopkald og møder ikke er tilladt.
 • At vælge aktiviteter efter fysiske arrangementer, der omfatter inkluderende muligheder.
 • At stille siddepladser til rådighed i lange gangområder ved fysiske arrangementer for personer, der har brug for at holde pause mellem sessionerne.
 • At sørge for, at der er en kontaktperson til stede ved fysiske arrangementer, som kan svare på spørgsmål og om muligt yde anden service.

Under forudsætning af en rimelig tidsfrist vil vores team gøre alt for at tilbyde følgende serviceydelser:

 • Tegnsprogstolke.
 • Tale-til-tekst-app eller -enhed.
 • Braille-versioner eller Braille-venlige digitale versioner af Indeeds konferencemateriale (efter behov).
 • Andre serviceydelser.

Med ovenstående liste kan vi ikke tage højde for alle brugeres behov, men andre serviceydelser kan være tilgængelige efter anmodning. Vores team ønsker, at alle deltagere får en positiv og inkluderende oplevelse, og vi vil gøre vores bedste for at opfylde de behov, vi bliver gjort opmærksomme på.

Anmodning om tilgængelighedsservice ved arrangementer, der hostes af Indeed

Vi ønsker at gøre det muligt for dig at deltage i vores arrangementer. Hvis du vil anmode om tilgængeliglighedsservice, bedes du angive følgende:

 • Den type service, du ønsker.
 • Varigheden af servicen (ved et arrangement, der strækker sig over flere dage).
 • Særlige ting, vi skal være opmærksomme på for at opfylde dette behov.
 • Et muligt alternativ, hvis den specifikke anmodning af en eller anden grund ikke kan imødekommes.

Dit perspektiv er vigtigt for os

Vi kan kun forbedre vores mål ved hjælp af din feedback om Indeeds tilgængelighed. Fortæl os om din oplevelse af Indeed, især hvis du har oplevet tilgængelighedsbarrierer.

Tak.

Kontakt os for at dele din oplevelse