Tilgjengelighet hos Indeed

Tilgjengelighet hos Indeed

Vi hjelper alle med å komme i arbeid.

Indeed tror på kraften i det menneskelige potensialet og streber etter å fjerne barrierer som står i veien for at folk får jobb. Dette er grunnlaget for vår forpliktelse til å skape en god opplevelse for alle som bruker nettstedet vårt. For å oppnå dette er vi i en kontinuerlig prosess med utdanning, evaluering og utvikling av prosesser og tilbud for å være mer inkluderende. Med kombinasjonen av fageksperter og ansatte som er villige til å dele sine erfaringer, bygger vi videre med empati og verdsetter mangfoldet og ønsket om å forbedre liv.

Indeed er forpliktet til å hjelpe alle mennesker med å finne seg en jobb, og tilgjengelighet for alle er en viktig del av oppdraget vårt.

Mer enn en sjekkliste

Indeed følger de internasjonalt aksepterte retningslinjene for tilgjengelig nettinnhold (WCAG) som definerer krav til designere og utviklere for å forbedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Inkludering i det digitale landskapet er en del av vår større strategi for miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold, og vi veiledes av WCAG 2.1, nivå AA i vår innsats for å designe og utvikle nettinnhold som er tilgjengelig for alle. Siden vi henviser til en WCAG 2.1, AA-standard, vil tilbudene våre kontinuerlig etterstrebe å oppfylle behovene til alle mennesker, som definert av ADA og avsnitt 508.

Når det er sagt, erkjenner teamet hos Indeed at inkluderende opplevelser ikke kan defineres av kun en sjekkliste. Vi har som mål å gjøre mer. Indeed fatter følgende tiltak for å forbedre tilgjengeligheten på våre arbeidsplasser og til våre produkter:

 • Vurdere brukerhistorier om tilgjengelighet og fra funksjonshemmede gjennom våre interne retningslinjer.
 • Gjennomføre kontinuerlig tilgjengelighetsopplæring for teamene i hele organisasjonen.
 • Ha klare tilgjengelighetsmål og -ansvar for hvert team etter hvert som det oppstår muligheter for forbedringer.
 • Skape bevissthet om og stolthet for funksjonshemmede i hele organisasjonen vår.

Hjelpemidler

Hjelpemidler

Indeed anerkjenner at hver bruker er unik, og for de som bruker hjelpemiddelteknologier når de bruker nettstedet vårt, innser vi at deres valg av verktøy også kan være unikt. Indeed har identifisert følgende nettleser-/skjermleserkombinasjoner som skal støttes:

 • For Windows: JAWS med Chrome, NVDA med Chrome.
 • For Mac: VoiceOver med Safari.
 • For iOS: VoiceOver med Safari.
 • For Android: Talkback med Chrome.

Denne korte listen er begrenset og kan ikke ta hensyn til alle teknologier som finnes. For å forbedre tilbudene våre tester vi også produktene og tjenestene våre med et bredt utvalg av nettleser- og tastaturinnstillinger, samt ved manuell gjennomgang.

På våre arrangementer

Indeed prioriterer å skape en positiv opplevelse for alle som velger å delta på våre arrangementer. Vi etterstreber å være inkluderende, noe som betyr at vi også er forpliktet til at innholdet skal være tilgjengelig for alle.

Indeeds arrangementer skal sørge for følgende:

 • Tilrettelegge for et tilgjengelig arrangementsnettsted, iht. WCAG 2.1 AA-standarder.
 • Tilby maskinteksting og/eller automatiserte direktetranskripsjoner for nettbaserte presentasjoner.
 • Indeed vil forsikre seg om at bygninger der vi holder arrangementer med personlig oppmøte oppfyller nasjonale myndigheters forskrifter for universell utforming.
 • Stille med vannskåler og hvileområder for førerhunder (og andre dyr som brukes til dette og lignende formål) på arrangementer med personlig oppmøte.
 • Tilrettelegge for lengre tid mellom øktene ved arrangementer med personlig oppmøte for å la deltakere kunne forflytte seg fra ett rom til et annet.
 • For arrangementer med personlig oppmøte med en forventet varighet på mer enn 4 timer vil vi tilby minst ett rolig rom for deltakere eller foredragsholdere som kan trenge en pause fra stimuli. Dette vil være et stille område, og telefonsamtaler og møter vil være forbudt i dette rommet.
 • Valg av aktiviteter på arrangementer med personlig oppmøte som er inkluderende.
 • Tilby sitteplass i lange ganger ved arrangementer med personlig oppmøte for de som kanskje trenger å hvile mellom øktene.
 • Tilby et kontaktpunkt ved arrangementet for spørsmål eller tilleggstjenester hvis tilgjengelig.

Med behørig forhåndsvarsel vil teamet vårt gjøre alt vi kan for å kunne tilby følgende tjenester.

 • Tegnspråktolk.
 • Tale-til-tekst-app eller -enhet.
 • Blindeskrift eller blindeskriftvennlige digitale utgaver av konferansematerialet levert av Indeed (etter behov).
 • Andre tjenester.

Selv om vi ikke kan ivareta alle brukeres unike behov med listen over, kan andre tjenester være tilgjengelige på forespørsel. Teamet vårt er forpliktet til en positiv og inkluderende opplevelse for hver deltaker, og vi vil gjøre alt for å imøtekomme behov vi blir gjort oppmerksom på.

Forespørsel om tilgjengelighetstjenester for Indeed-arrangementer

Vi ønsker å gjøre det mulig for deg å delta på arrangementene våre. Hvis du ber om tilgjengelighetstjenester, må du huske å oppgi:

 • Typen tjeneste det er behov for.
 • Hvor lenge det er behov for tjenesten (dersom arrangementet går over flere dager).
 • Andre ting vi bør vite om for å oppfylle behovet.
 • Et mulig alternativ dersom den spesifikke forespørselen av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig.

Ditt perspektiv er viktig

Målene våre kan bare forbedres med tilbakemeldinger om tilgjengelighetstjenester hos Indeed. Gi oss tilbakemelding om opplevelsen din på Indeed, spesielt hvis du møtte utfordringer med tilgjengeligheten.

Takk.

Kontakt oss for å dele erfaringen din