Παρακάτω θα βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Indeed, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για τα cookie και απορρήτου. Γνωρίζουμε ότι ο όγκος των πληροφοριών που σας δίνουμε είναι μεγάλος. Η Indeed το κάνει αυτό για έναν λόγο: θέλουμε να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για όσα κάνουμε για εσάς στην Indeed. Δεν θέλουμε να έχετε απορίες για οποιαδήποτε διαδικασία εφαρμόζουμε ούτε να εικάζετε τις συνέπειες των αλληλεπιδράσεών σας με την Indeed. Θέλουμε να κατανοήσετε πώς λειτουργούμε και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να προβούμε σε λεπτομερείς εξηγήσεις. Σας συνιστούμε θερμά να διαβάσετε τους παρόντες όρους ή οποιαδήποτε ενότητα σάς ενδιαφέρει. Συμφωνείτε ότι θα ενεργείτε σύμφωνα με αυτούς.

Πολιτική για τα cookie

 
 
Έχουμε μεταφέρει αυτή την ενότητα στο Κέντρο απορρήτου. Επισκεφτείτε το Κέντρο Απορρήτου για να δείτε την Πολιτική για τα cookie της Indeed. Αυτήν τη στιγμή διατίθενται μόνο στην ΕΕ, στη Νορβηγία, στην Ελβετία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βραζιλία και στις ΗΠΑ.
 

Πολιτική απορρήτου

Έχουμε μεταφέρει αυτή την ενότητα στο Κέντρο απορρήτου. Επισκεφτείτε το Κέντρο Απορρήτου για να δείτε την Πολιτική απορρήτου της Indeed.

Τα δικαιώματα απορρήτου σας στην Καλιφόρνια

Με τη χρήση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στην εν λόγω ενότητα της Πολιτικής απορρήτου, δηλώνετε ότι είστε κάτοικος της Καλιφόρνια: 

Λοιποί κάτοικοι: μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθευμένο αίτημα στην Indeed σχετικά με τα Προσωπικά δεδομένα σας. Η Indeed δεν πουλά τα Προσωπικά δεδομένα σας, ωστόσο, μπορείτε να υποβάλετε ένα επίσημο αίτημα διαγραφής των Προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούνται από την Indeed. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τη διαδικασία στην Ενότητα 10 της Πολιτικής απορρήτου, όπου επίσης αναγράφεται η καθορισμένη διεύθυνση για την υποβολή αιτημάτων προς την Indeed σχετικά με τα Προσωπικά δεδομένα σας.

Το δικαίωμα γνώσης των Προσωπικών δεδομένων σας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα προκειμένου να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και «πωλούμε» (αυτός ο όρος εξηγείται περαιτέρω στην Ενότητα 13.2, παρακάτω) σχετικά με εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, ανατρέξτε στην Ενότητα 10 της Πολιτικής απορρήτου.

Στις ακόλουθες ενότητες της Σύνοψης της Πολιτικής απορρήτου της Indeed εξηγούνται οι κατηγορίες των Προσωπικών δεδομένων που συλλέγαμε στο διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών (ενότητα 3), γιατί συλλέγαμε αυτές τις πληροφορίες (ενότητα 4) και τους τρίτους στους οποίους τις κοινοποιήσαμε (ενότητα 5). 

Επίσης, καλύπτουμε εκτενέστερα αυτά τα θέματα στο πλήρες κείμενο της Πολιτικής απορρήτου: στις ενότητες 2.1, 2.2 και 2.3 της Πολιτικής απορρήτου εξηγούνται οι κατηγορίες των Προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, στις ενότητες 4, 5 και 9 εξηγούνται οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας και στις ενότητες από 4.12 μέχρι 4.168, 9 και 11 της Πολιτικής απορρήτου εξηγείται η από μέρους μας αποκάλυψη των Προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτους.

Το δικαίωμα εξαίρεσης από την πώληση των Προσωπικών δεδομένων σας

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσέγγιση της Indeed ως προς την απαίτηση «Μη πώλησης των προσωπικών πληροφοριών μου» της Καλιφόρνιας, γιατί ισχύει για την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου μας και πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, επισκεφτείτε τη σελίδα μας Εξαίρεση σύμφωνα με τον CCPA. Εκεί, εξηγούμε πώς η Καλιφόρνια έχει ορίσει ως «πωλήσεις» δυνάμει του Νόμου περί Απορρήτου Καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA) ορισμένες μεταφορές Προσωπικών δεδομένων μεταξύ της Indeed και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που αποτελούν καίρια διαδικασία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους χρήστες μας. Δεν «πωλούμε» τα Προσωπικά δεδομένα σας με την κλασική έννοια του όρου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδεδεμένες με την Indeed εταιρείες και τις μεταξύ μας μεταφορές στο Κέντρο Απορρήτου.

Σύμφωνα με τον νόμο «Shine the Light» (άρθρο 1798.83 του Αστικού Κώδικα), επιτρέπεται στους κατοίκους της Καλιφόρνιας μία φορά ανά ημερολογιακό έτος να υποβάλουν αίτημα και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την αποκάλυψη ορισμένων κατηγοριών Προσωπικών δεδομένων από μια επιχείρηση σε άλλες εταιρείες για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Αν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια και χρήστης του Ιστότοπού μας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών από την Indeed στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (χωρίς τα κενά). Συμπεριλάβετε το όνομα και τη διεύθυνση email σας μαζί με το αίτημά σας. Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει επιπλέον Προσωπικά δεδομένα από εσάς για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας, προτού ανταποκριθεί στο εν λόγω αίτημα. 

Το δικαίωμα μη μεροληψίας λόγω άσκησης των δικαιωμάτων σας σε σχέση με το απόρρητο

Δεν θα μεροληπτήσουμε εις βάρος σας λόγω της άσκησης οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον CCPA.

Συχνές ερωτήσεις περί απορρήτου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση της Indeed ως προς το απόρρητο, επισκεφτείτε τη σελίδα μας Συχνές ερωτήσεις περί απορρήτου.

Εισαγωγή στους Όρους και τις υπηρεσίες της Indeed

Κάθε φορά που προσπελάζετε ή χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες ή/και τις υπηρεσίες για κινητές συσκευές και τους ιστοτόπους της Indeed, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τυχόν εφαρμογών και επεκτάσεων ή πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης Indeed για κινητές συσκευές (συλλογικά οι «Εφαρμογές Indeed»), ανεξαρτήτως της προέλευσης λήψης τους, και οποιουδήποτε λογισμικού, υπηρεσίας, λειτουργίας, προϊόντος, προγράμματος και στοιχείου παρέχεται από την Indeed ή εκ μέρους της ή σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες ή ιστοτόπους (συλλογικά, ο «Ιστότοπος»), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προϊόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών που περιγράφονται στους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσίας, (α) δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική για τα cookie και την Πολιτική απορρήτου και (β) συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων παροχής υπηρεσίας (η «Συμφωνία») που ισχύουν τη δεδομένη περίοδο με τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

 • Indeed Brasil Pesquisa de Empregos Ltda., Rua Fidêncio Ramos, 302, Torre B, 12º andar, São Paulo, SP, 04551-010, Brasil, αποκλειστικά εάν και όταν είστε στη Βραζιλία («Indeed Brazil») ή/και
 • Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA, εάν και όταν είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή είστε Εκδότης («Indeed, Inc.») ή/και
 • Indeed India Operations (Pte.) Ltd., Ground Floor, Block C, Divyasree Omega Hitech City Road, Kondapur, Hyderabad TG 500084 India, αποκλειστικά εάν υπάρχουν, εάν και όταν είστε στην Ινδία («Indeed India») ή/και
 • Indeed Singapore Operations (Pte.) Ltd., 10 Collyer Quay #24-01, Ocean Financial Centre, Singapore 049315, αποκλειστικά όσον αφορά τη χρήση από Εργοδότη του Προγράμματος διαφημίσεων Indeed και του Προγράμματος αναζήτησης βιογραφικού Indeed, εάν υπάρχουν, εάν και όταν είστε στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού* (εκτός εάν έχετε εντολή εισαγωγής που έχει εκδοθεί από άλλο νομικό πρόσωπο της Indeed, στην οποία περίπτωση θα συμβάλλεστε με την Indeed Ireland Operations Limited) («Indeed Singapore») ή/και
 • Indeed Japan K.K., 6th Floor, Sumitomo Fudosan Azabu-juban Bldg. 1-4-1, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japan, εάν και όταν είστε στην Ιαπωνία (εκτός εάν είστε Εργοδότης που έχει λογαριασμούς στην Indeed Singapore πριν από την 1 Οκτωβρίου 2021, στην οποία περίπτωση θα παραμείνετε με την Indeed Singapore μέχρι να ενημερωθείτε διαφορετικά) («Indeed Japan») ή/και
 • Indeed UK Operations Ltd., 20 Farringdon Road, 3rd Floor, London EC1M 3HE, United Kingdom, αποκλειστικά εάν και όταν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στο Ηνωμένο Βασίλειο ή/και
 • Indeed France SAS, 29 Rue de Berri, Washington Plaza – 4th floor, 75008 Paris, France, αποκλειστικά εάν και όταν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στη Γαλλία ή/και
 • Indeed Canada Corp., 2 Bloor West, 12th Floor, Toronto, ON M4W3E2, Canada, αποκλειστικά εάν και όταν υποστηρίζεστε κυρίως από τα γραφεία της Indeed στον Καναδά ή/και
 • Indeed Italy S.r.l., Piazza Filippo Meda 3, Milano, CAP 20121, Italy, αποκλειστικά εάν και όταν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στην Ιταλία ή/και
 • Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland, σε κάθε άλλη περίπτωση («Indeed Ireland»).

Οποιαδήποτε αναφορά στους όρους «Indeed» ή α’ πληθυντικό πρόσωπο στην παρούσα Συμφωνία δηλώνει το σχετικό νομικό πρόσωπο όπως ορίζεται παραπάνω.

*Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, η Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προσδιορίζεται στις ακόλουθες χώρες και επικράτειες: Αμερικανική Σαμόα, Ανταρκτική, Αυστραλία, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Μπρουνέι, Καμπότζη, Κίνα, Νήσος των Χριστουγέννων, Νήσοι Κόκος, Νήσοι Κουκ, Ανατολικό Τιμόρ, Φίτζι, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικά Νότια Εδάφη, Γκουάμ, Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησία, Κιριμπάτι, Λάος, Μακάο, Μαλαισία, Μαλδίβες, Νήσοι Μάρσαλ, Μικρονησία, Μογγολία, Μιανμάρ, Ναουρού, Νεπάλ, Νέα Καληδονία, Νέα Ζηλανδία, Νιούε, Νήσος Νόρφολκ, Βόρειες Μαριάνες Νήσοι, Πακιστάν, Παλάου, Παπούα Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες, Πίτκαιρν, Σαμόα, Σιγκαπούρη, Νήσοι Σολομώντα, Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς, Νότια Κορέα, Σρι Λάνκα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Τοκελάου, Τόνγκα, Τουβαλού, Βανουάτου, Βιετνάμ, Ουαλίς και Φουτουνά.

Ο Ιστότοπος διατίθεται για χρήση μόνο από άτομα που αναζητούν ανοιχτές θέσεις εργασίας ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που σχετίζονται με την προσωπική απασχόλησή τους ή αναζήτηση θέσεων εργασίας («Άτομα που αναζητούν εργασία»), από άτομα ή/και οργανισμούς που αναζητούν πληροφορίες αναφορικά με προσλήψεις ή πόρους ανθρώπινου δυναμικού, που αναζητούν Άτομα που αναζητούν εργασία ή επιδιώκουν να καταστήσουν διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με ανοιχτές θέσεις εργασίας, εκ μέρους τους ή εκ μέρους άλλων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γραφείων που πραγματοποιούν αγορές για πολλά μέρη και γραφείων εύρεσης εργασίας («Εργοδότες»), καθώς και από άτομα ή/και οργανισμούς που επιδιώκουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εκδοτών Indeed («Εκδότες»). Η Indeed δύναται να λειτουργήσει ως γραφείο εύρεσης εργασίας εκ μέρους Εργοδοτών που αγοράζουν τις εν λόγω υπηρεσίες, μέσω των συνδεδεμένων εταιρειών της, όπως η Indeed Hire, Inc. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η άδεια σας για χρήση του Ιστοτόπου ανακαλείται αυτόματα, αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Εάν προσπελάζετε ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με την ιδιότητα του εργαζομένου ή άλλου αντιπροσώπου Εργοδότη ή Εκδότη, συμφωνείτε με την παρούσα Συμφωνία από μέρους σας και εκ μέρους εν λόγω Εργοδότη ή Εκδότη, κατά περίπτωση. Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την αρμοδιότητα να δεσμεύσετε τον εν λόγω Εργοδότη ή Εκδότη, κατά περίπτωση, στην παρούσα Συμφωνία. Αν χρησιμοποιείτε τεχνολογία υποβοήθησης για πρόσβαση στην Ιστότοπο και χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να καλέσετε την Indeed στον αριθμό 1-800-462-5842 (Ηνωμένες Πολιτείες) ή 1-866-439-8615 (Καναδάς) ή επικοινωνήστε μαζί μας. Αναγνωρίζετε ότι η Indeed κατέχει πνευματικά δικαιώματα επί του Ιστοτόπου, των Εφαρμογών Indeed και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συγκροτήσεων πληροφοριών που διατίθενται μέσω οποιουδήποτε εκ των προαναφερθέντων.

Ενδέχεται να αλλάξουμε την παρούσα Συμφωνία ειδοποιώντας σας για τις συγκεκριμένες αλλαγές με εύλογα μέσα, όπως μέσω δημοσίευσης μιας αναθεωρημένης Συμφωνίας μέσω του Ιστοτόπου. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές δεν θα ισχύουν για οποιαδήποτε αξίωση προκύπτει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύτηκε η αναθεωρημένη Συμφωνία ενσωματώνοντας αυτές τις αλλαγές ή με άλλον τρόπο ειδοποιηθήκατε για τις εν λόγω αλλαγές. Η από μέρους σας πρόσβαση ή χρήση του Ιστοτόπου μετά την εκτέλεση οποιωνδήποτε αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία συνιστά την από μέρους σας αποδοχή των συγκεκριμένων αλλαγών. Τα υπομνήματα «Τελευταία ενημέρωση» σε κάθε ενότητα των όρων και προϋποθέσεων υποδεικνύουν πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αλλαγή της παρούσας Συμφωνίας. Έχουμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ευθύνη, να τροποποιήσουμε ή να καταργήσουμε το σύνολο ή μέρος του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στον Ιστότοπο μέσω οποιωνδήποτε συνδέσμων τρίτου μέρους). Επίσης, μπορούμε να χρεώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αποποιηθούμε τυχόν χρεώσεις που απαιτούνται για τη χρήση του Ιστοτόπου ή να προσφέρουμε ευκαιρίες σε όλους τους χρήστες του Ιστοτόπου ή σε κάποιους από αυτούς.

Λάβετε υπόψη ότι η Indeed και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες τελούν υπό την άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία της εισηγμένης στο χρηματιστήριο ιαπωνικής μητρικής εταιρείας, Recruit Holdings Co., Ltd.

Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν σύγχρονες μορφές δουλείας ή εμπορία ανθρώπων στις εφοδιαστικές αλυσίδες μας ή σε οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησής μας. Δείτε την πλήρη δήλωσή μας σχετικά με τον Νόμο περί σύγχρονης δουλείας (Modern Slavery Act) για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Indeed India Operations Private Limited.

Αυτή η Συμφωνία, διά του παρόντος, ενσωματώνει μέσω της συγκεκριμένης σύστασης τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που έχουν δημοσιευτεί από την Indeed μέσω του Ιστοτόπου ή με άλλον τρόπο σάς έχουν διατεθεί από την Indeed. Με την προσπέλαση ή τη χρήση του Ιστοτόπου ή κάθε προϊόντος, προγράμματος ή υπηρεσίας Indeed, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους παροχής υπηρεσίας της Indeed, συμπεριλαμβανομένων των «Όρων παροχής υπηρεσίας για όλους τους χρήστες», τυχόν πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων που δημοσιεύονται από την Indeed μέσω του Ιστοτόπου ή με άλλον τρόπο σάς διατίθενται και:

Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας της Indeed

Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαΐου 2022

Α. Όροι παροχής υπηρεσίας για Άτομα που αναζητούν εργασία

1. Αγγελίες ή Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας

Το Indeed δύναται να καταστήσει διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης με Αγγελίες θέσεων εργασίας και άλλο περιεχόμενο που σχετίζεται με θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων προς τρίτους ιστοτόπους («Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας» ή «Αγγελίες θέσεων εργασίας»), μέσω των αποτελεσμάτων αναζήτησης του Indeed ή με άλλον τρόπο μέσω του Ιστοτόπου. Η αναζήτηση για Αγγελίες θέσεων εργασίας στο Indeed είναι δωρεάν για Άτομα που αναζητούν εργασία. Οι Αγγελίες θέσεων εργασίας δημιουργούνται και παρέχονται από τρίτους στους οποίους δεν ασκεί κανέναν έλεγχο η Indeed. Αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι η Indeed δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου των Αγγελιών θέσεων εργασίας, των συνδέσμων που οδηγούν στις Αγγελίες θέσεων εργασίας ή περιέχονται σε αυτές ή τυχόν προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τρίτους μετά από την υποβολή αίτησης ενός Ατόμου που αναζητά εργασία ή την αποχώρησή του από τον Ιστότοπο. Για παράδειγμα, Ορισμένα από αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να επιχειρήσουν να επιβάλλουν κάποιο τέλος προκειμένου τα Άτομα που αναζητούν εργασία να υποβάλλουν αίτηση για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, μολονότι η Indeed καταβάλλει προσπάθειες να μην γίνονται διαθέσιμες τέτοιους είδους Αγγελίες θέσεων εργασίας στον Ιστότοπο. Εάν αποχωρήσετε από τον Ιστότοπο της Indeed και επιλέξετε να εισέλθετε σε ιστότοπο τρίτου μέρους, αποδέχεστε τυχόν όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το συγκεκριμένο τρίτο μέρος. Οι ιστότοποι Εργοδοτών ενδέχεται να χρησιμοποιούν παρακολούθηση μετατροπών ή API ή άλλη λειτουργία που παρέχεται από την Indeed, η οποία μας ενημερώνει ότι μια αίτηση ολοκληρώθηκε στον ιστότοπο ενός Εργοδότη. Οι Εργοδότες που εγκαθιστούν τέτοια λειτουργία υποχρεούνται βάσει της παρούσας Συμφωνίας να ενημερώσουν και να λάβουν προηγούμενη συναίνεση, η οποία ενδέχεται να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Indeed δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των εν λόγω Εργοδοτών ή των ιστοτόπων τους. Συμφωνείτε με τη χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας παρακολούθησης μετατροπών και τη λήψη πληροφοριών από αυτήν εκ μέρους της Indeed. Εκτός από χορηγούμενες, επιλεγμένες ή πληρωμένες τοποθετήσεις, οι Αγγελίες θέσεων εργασίας που περιέχονται στον Ιστότοπο, ή οι σύνδεσμοι των οποίων προέρχονται από τον Ιστότοπο, ευρετηριάζονται ή δημοσιεύονται με αυτόματο τρόπο. Η Indeed δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τυχόν Αγγελίες θέσεων εργασίας ή να τις συμπεριλαμβάνει στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλες καταχωρίσεις της. Επίσης, δύναται να εξαιρέσει ή να αφαιρέσει τυχόν Αγγελίες θέσεων εργασίας από τον Ιστότοπο ή από τα αποτελέσματα αναζήτησης για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Indeed δεν είναι υποχρεωμένη να σας εμφανίσει οποιαδήποτε ή όλες τις Αγγελίες θέσεων εργασίας. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε Αγγελίας θέσης εργασίας ή άλλων πληροφοριών που υποβάλλονται από τυχόν Εργοδότη ή άλλον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του εν λόγω Εργοδότη ή του άλλου χρήστη. Η Indeed δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, και αποποιείται κάθε ευθύνη, αναφορικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Αγγελίας θέσης εργασίας, Εταιρικών σελίδων, ερωτήσεων διαλογής και απαντήσεων και αξιολογήσεων. Επιπλέον, η Indeed δύναται να παρέχει επιλογές αναζήτησης για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης Αγγελιών θέσεων εργασίας κατά κατηγορία τύπου θέσης εργασίας (δηλ. πλήρους απασχόλησης, ημιαπασχόλησης κ.λπ.) και οι εν λόγω κατηγορίες τύπων θέσεων εργασίας δημιουργούνται ανεξάρτητα και εξ ολοκλήρου από την Indeed και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν άμεσα ή με ακρίβεια το περιεχόμενο των Αγγελιών θέσεων εργασίας. Η Indeed δύναται να αναδιαμορφώσει τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας, προκειμένου να είναι πιο ευανάγνωστες σε κινητό τηλέφωνο. Η τοποθέτηση μιας Αγγελίας θέσης εργασίας σε μια συγκεκριμένη σελίδα (για παράδειγμα, στο Indeed Gigs) δεν συνιστά δήλωση αναφορικά με τη φύση του ρόλου για νομικούς σκοπούς. Η Indeed μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποζημιώνεται από εργοδότες που δημοσιεύουν Αγγελίες θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση της αναζήτησης θέσεων εργασίας στο Indeed δωρεάν για Άτομα που αναζητούν εργασία, ωστόσο, όλες οι Αγγελίες θέσεων εργασίας θεωρούνται διαφημίσεις. Το Indeed προβάλλει τις Αγγελίες θέσεων εργασίας με βάση έναν συνδυασμό υποβολών προσφορών από εργοδότες και συνάφειας, όπως είναι οι όροι αναζήτησης και άλλες πληροφορίες που παρέχονται στο Indeed και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο της Indeed ή το περιεχόμενό του μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας Α των Γενικών Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed, με όλες τις αναφορές στο β’ πληθυντικό πρόσωπο θα νοείστε εσείς, το άτομο ή ο οργανισμός που αποκτά πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο υπό την ιδιότητά σας ως Ατόμου που αναζητά εργασία. Η Indeed μπορεί να παρέχει λειτουργικότητα για την κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου που περιλαμβάνεται σε μια Αγγελία θέσης εργασίας μέσω χρήσης της εφαρμογής τηλεφώνου σε μια κινητή συσκευή. Η Indeed δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο αριθμός τηλεφώνου που έχει εξαχθεί είναι ο σωστός αριθμός τηλεφώνου για τον Εργοδότη ή την Αγγελία θέσης εργασίας που προβάλλετε.

2. Βιογραφικά, Προφίλ και Προτεινόμενες θέσεις εργασίας

Δημιουργώντας ένα δημόσιο βιογραφικό μέσω του Ιστοτόπου («Βιογραφικό Indeed») ή ανεβάζοντας ένα βιογραφικό στον Ιστότοπο (συλλογικά «το Βιογραφικό σας» ή «Βιογραφικό Ατόμου που αναζητά εργασία»), ζητάτε από την Indeed και την εξουσιοδοτείτε να καταστήσει διαθέσιμο το Βιογραφικό σας σε τρίτα μέρη, όπως Εργοδότες, για τα οποία η Indeed πιστεύει ότι μπορεί να ενδιαφέρονται για το Βιογραφικό σας. Εάν δεν επιθυμείτε η Indeed να καταστήσει διαθέσιμο το Βιογραφικό σας σε τρίτα μέρη ή εάν δεν επιθυμείτε οι Εργοδότες να επικοινωνούν μαζί σας, ορίστε το Βιογραφικό Indeed και το ανεβασμένο αρχείο βιογραφικού ως ιδιωτικό. Ορίζοντας το Βιογραφικό σας ως ιδιωτικό δεν θα επηρεαστούν οι προηγούμενες αιτήσεις σας ούτε θα αποτραπούν προηγούμενοι εργοδότες στους οποίους απαντήσατε από το να επικοινωνήσουν μαζί σας. Διαβάστε περισσότερα για το απόρρητο του βιογραφικού εδώ.

Αφού δημιουργήσετε ή ανεβάσετε ένα βιογραφικό στο Indeed, η Indeed δύναται να σας κοινοποιήσει Αγγελίες θέσεων εργασίας που ταιριάζουν με τα περιεχόμενα του Βιογραφικού σας. Η Indeed δύναται επίσης να σας επισημάνει στοιχεία στο Βιογραφικό σας που ενδέχεται να αντιστοιχούν στα κριτήρια καταλληλότητας από την Αγγελία θέσης εργασίας ή να σας επισημάνει στοιχεία που εμφανίζονται στην Αγγελία θέσης εργασίας και ίσως να λείπουν από το Βιογραφικό σας. Αυτές οι επισημάνσεις δεν σημαίνουν ότι πληροίτε ή δεν πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας για τη θέση εργασίας ή ότι θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να κάνετε αίτηση για τη θέση εργασίας. Η υποβολή αίτησης για τις εν λόγω Αγγελίες θέσης εργασίας δεν εγγυάται συνεντεύξεις για τις θέσεις εργασίας ή πρόσληψη. Ακόμη και στις περιπτώσεις που η Indeed επισημαίνει στοιχεία ή σας κοινοποιεί μια Αγγελία θέσης εργασίας, η Indeed δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, και αποποιείται κάθε ευθύνη, αναφορικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Αγγελίας θέσης εργασίας ή επισήμανσης. Δημιουργώντας ή ανεβάζοντας το Βιογραφικό σας, ζητάτε από την Indeed, ή από έναν προμηθευτή της Indeed, και παρέχετε εξουσιοδότηση να ελέγξει ή να σαρώσει το Βιογραφικό σας και να σας παράσχει σχόλια (κατά τη διακριτική ευχέρεια της Indeed), συμπεριλαμβανομένων προτεινόμενων αλλαγών. Η Indeed δεν έχει καμία ευθύνη και αποποιείται κάθε υπαιτιότητα για οποιαδήποτε αλλαγή στην οποία προβαίνετε με βάση τα οποιαδήποτε παρεχόμενα σχόλια. Η Indeed δεν έχει καμία ευθύνη και αποποιείται κάθε υπαιτιότητα για τις πληροφορίες βιογραφικού ή αίτησης που δημοσιεύετε, αποστέλλετε ή λαμβάνετε μέσω του Ιστοτόπου. Ανεβάζοντας ένα βιογραφικό στον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να μετατρέψει το βιογραφικό σας σε έναν διαφορετικό τύπο αρχείου. Αποτελεί δική σας ευθύνη ο έλεγχος του Βιογραφικού σας, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο εμφανίζεται όπως επιθυμείτε και ότι περιέχει τις σωστές πληροφορίες ή τυχόν πληροφορίες που σκοπεύετε να συμπεριλάβετε ή να ενημερώσετε. Σε περίπτωση τυχόν ανακρίβειας στο συγκεκριμένο υλικό, αποτελεί δική σας ευθύνη η διόρθωση των εν λόγω πληροφοριών ή η επικοινωνία με την Indeed για τη διόρθωσή τους. Ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένες ημέρες μέχρι να εμφανιστούν οι ενημερώσεις στον λογαριασμό σας ή το βιογραφικό σας. Για τον μετριασμό της απάτης, η Indeed μπορεί να καλύψει ή να αποκρύψει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για παράδειγμα, μπορεί να καλύψει ή να αποκρύψει τη διεύθυνση email σας ή/και τον αριθμό τηλεφώνου σας από το Βιογραφικό ή την αίτησή σας και ενδέχεται να τα αντικαταστήσει με κάποιο ψευδώνυμο. Η Indeed δεν σας υπόσχεται ότι ένα τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων επικοινωνίας σας θα καλυφθεί ή θα αποκρυφτεί και η απόφαση για την κάλυψη ή την απόκρυψη τέτοιου είδους πληροφοριών εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίσει τη δυνατότητά σας να ορίσετε το Βιογραφικό σας ως δημόσιο, ανά πάσα στιγμή, για αποτροπή παράνομης συμπεριφοράς, μετριασμό απάτης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά τη διακριτική ευχέρεια της Indeed. 

Εάν έχετε έναν λογαριασμό Indeed, ένα Βιογραφικό Indeed ή ένα ανεβασμένο βιογραφικό, συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να συσχετίζει τα δεδομένα του Βιογραφικού σας με το προφίλ σας στο Indeed («Προφίλ Indeed»). Το Προφίλ Indeed που διαθέτετε αποτελείται από πληροφορίες που παρέχετε στον Ιστότοπο, στην ενότητα «Προφίλ» του λογαριασμού σας. Αυτό περιλαμβάνει το Βιογραφικό σας Indeed, τα αποτελέσματα και άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να συμπεριλάβετε, όπως τον επιθυμητό τίτλο θέσης εργασίας σας, τύπους θέσεων εργασίας, ωράριο εργασίας, την ετοιμότητά σας να εργαστείτε ή τον μισθό. Οι πληροφορίες στο Προφίλ σας στο Indeed, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά στον Ιστότοπο, μπορούν να είναι διαθέσιμες σε τρίτα μέρη, όπως στους Εργοδότες. Εάν δεν επιθυμείτε η Indeed να καταστήσει διαθέσιμο το Προφίλ σας στο Indeed σε τρίτα μέρη ή εάν δεν επιθυμείτε οι Εργοδότες να επικοινωνούν μαζί σας, ορίστε το Βιογραφικό σας στο Indeed και το ανεβασμένο αρχείο βιογραφικού ως ιδιωτικό ή καταργείστε το Βιογραφικό σας. Η απάντησή σας σε μια αξιολόγηση Indeed Assessment θα συσχετιστεί με το Προφίλ Indeed που διαθέτετε. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η απάντησή σας στο Indeed Assessment θα είναι διαθέσιμη για τους Εργοδότες που βλέπουν το Προφίλ σας Indeed. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ετοιμότητας για εργασία στο προφίλ σας για να ενημερώσετε τους Εργοδότες ότι μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε άμεσα. Η Indeed δύναται να απενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία από το προφίλ σας ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά με μη αυτόματο τρόπο.

Η Indeed δύναται, επίσης, να σας στέλνει αυτόματα προτεινόμενες θέσεις εργασίας μέσω της διεύθυνσης email που χρησιμοποιείτε, για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Indeed ή για να κάνετε αίτηση για θέση εργασίας. Η Indeed δύναται να προσδιορίσει ποιες είναι αυτές οι προτεινόμενες θέσεις εργασίας βάσει διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν πληροφοριών που εισάγετε στον Ιστότοπο σχετικά με τον εαυτό σας (συμπεριλαμβανομένου του Βιογραφικού και του Προφίλ σας Indeed), τις αναζητήσεις που πραγματοποιείτε στον Ιστότοπο, τις θέσεις εργασίας στις οποίες κάνετε κλικ, τις θέσεις εργασίας για τις οποίες υποβάλλετε αίτηση ή το υλικό που παρέχετε σε μια αίτηση θέσης εργασίας σε κάποιον Εργοδότη μέσω της Indeed.

3. Υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας μέσω του Indeed

Όλες οι πληροφορίες βιογραφικού ή αίτησης που υποβάλλετε μέσω του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων που περιλαμβάνονται σε ένα βιογραφικό, μια αίτηση ή απαντήσεις σε ερωτήσεις διαλογής και αξιολογήσεις («Αίτηση Indeed»), υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της Ενότητας Δ.3.) και την Πολιτική απορρήτου της Indeed. Πριν υποβάλετε μια αίτηση, αναγνωρίζετε ότι φέρετε την ευθύνη για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση ότι υποβάλλετε αίτηση στον Εργοδότη που επιθυμείτε. Αφού παράσχετε πληροφορίες σε έναν Εργοδότη (είτε με τη μορφή αίτησης για θέση εργασίας, βιογραφικού, email είτε με άλλον τρόπο), η Indeed δεν έχει έλεγχο αναφορικά με τη χρήση ή την αποκάλυψη από μέρους του Εργοδότη των συγκεκριμένων πληροφοριών. Αν θέλετε να ζητήσετε ο Εργοδότης να διαγράψει, να τροποποιήσει ή να χειριστεί με εμπιστευτικότητα τις εν λόγω πληροφορίες, πρέπει να υποβάλετε αυτό το αίτημα απευθείας στον Εργοδότη. (Όλες οι αναφορές στον Ιστότοπο για «Αίτηση τώρα», «Κάντε αίτηση εύκολα», «Απλή διαδικασία αίτησης», «Υποβολή αίτησης από το τηλέφωνό σας», «Αίτηση με Indeed», «Απάντηση σε πρόσκληση για πρόσληψη» ή οποιεσδήποτε παρόμοιες αναφορές σημαίνουν «Αίτηση Indeed».) Η Indeed δύναται να χρησιμοποιήσει το υλικό της αίτησής σας, για να προσδιορίσει εάν μπορεί να ενδιαφέρεστε για μια Καταχώριση θέσης εργασίας. Επίσης, η Indeed ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τη συγκεκριμένη Καταχώριση θέσης εργασίας. Η Indeed δύναται να αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες, ανεξάρτητα από το αν μια Καταχώριση θέσης εργασίας έχει κλείσει ή δεν είναι πλέον διαθέσιμη στον Ιστότοπο. Με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, η Indeed κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της δύναται να επιβάλλει όρια ως προς την από μέρους σας ικανότητα υποβολής αίτησης για Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας ή σε άλλες υπηρεσίες της Indeed. Επιπλέον, όταν υποδεικνύετε ότι ενδιαφέρεστε για μια Καταχώριση θέσης εργασίας μέσω της Αίτησης Indeed ή απάντησης σε πρόσκληση για πρόσληψη, αποστέλλετε τις πληροφορίες του βιογραφικού και της αίτησής σας στην Indeed και ζητάτε από την Indeed, και την εξουσιοδοτείτε να καταστήσει διαθέσιμες τις εν λόγω πληροφορίες αίτησης στους σχετικούς Εργοδότες για τις συγκεκριμένες Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας. Όταν ζητάτε από την Indeed να μεταβιβάσει μια αίτηση ή ένα μήνυμα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, μιας υπογεγραμμένης επιστολής προσφοράς, σε Εργοδότη μέσω της Αίτησης Indeed ή του συστήματος αναμετάδοσης της Indeed ή να αποθηκεύσει τη συγκεκριμένη αίτηση, κατανοείτε ότι αυτό γίνεται χωρίς εγγύηση και ότι η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναδιαμορφώσει αυτήν την αίτηση ή το εν λόγω μήνυμα.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Εργοδότες μπορεί να ζητήσουν από την Indeed να συγκεντρώσει τα υλικά της αίτησής σας, το βιογραφικό, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις διαλογής, τις απαντήσεις αξιολόγησης και άλλες πληροφορίες τις οποίες παρέχετε στην Indeed σε ένα έγγραφο και συμφωνείτε με τη συγκέντρωση αυτών των υλικών αίτησης από την Indeed εκ μέρους σας. Όταν υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στο Indeed, αποδέχεστε την εκτέλεση από μέρους της Indeed αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ως προς την αίτησή σας, καθώς η εν λόγω επεξεργασία αποτελεί κομβικό μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η αίτησή σας και τυχόν απαντήσεις που σας αποστέλλονται από τον Εργοδότη (συμπεριλαμβανομένων των επιστολών προσφοράς εργασίας) μέσω της Indeed θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αναλύονται από την Indeed σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και την Πολιτική απορρήτου της Indeed.

Όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας χρησιμοποιώντας την Αίτηση Indeed, η Indeed θα επιχειρήσει να στείλει την αίτησή σας στα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρείχε κάποιος Εργοδότης ή ο Αντιπρόσωπός του, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή της αίτησής σας σε ένα Σύστημα παρακολούθησης υποψηφίων (ATS), που επιλέγεται από τον Εργοδότη. Δεν εγγυόμαστε ότι τα εν λόγω μηνύματα και οι αιτήσεις θα παραδοθούν, παραληφθούν, αξιολογηθούν, αναγνωστούν ή ότι θα πραγματοποιηθούν ενέργειες ως προς αυτά. Επίσης, η Indeed δεν εγγυάται ότι οποιοσδήποτε Εργοδότης θα λάβει, θα ειδοποιηθεί σχετικά, θα προσπελάσει, θα διαβάσει ή θα απαντήσει σε κάθε βιογραφικό ή άλλη αίτηση ή ότι δεν θα υπάρχουν λάθη στη διαβίβαση ή την αποθήκευση των δεδομένων. Επιπλέον, η Indeed δεν εγγυάται ότι η διεπαφή θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα. Ωστόσο, η Indeed δύναται να σας ειδοποιήσει όταν συμβεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμβάντα. Λάβετε υπόψη ότι οι Αγγελίες θέσεων εργασίας ενδέχεται να λήξουν μεταξύ του χρόνου υποβολής της αίτησής σας και του χρόνου παραλαβής της. Η Indeed δεν έχει καμία ευθύνη για ληγμένες Αγγελίες θέσεων εργασίας ή για την παράδοση αιτήσεων πριν από τη λήξη μιας Αγγελίας θέσης εργασίας. Επιπλέον, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την εγκυρότητα των στοιχείων επικοινωνίας που μας παρέχονται από τους Εργοδότες. Επίσης, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τις τεχνικές δυνατότητες οποιωνδήποτε τρίτων ιστοτόπων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Συστημάτων παρακολούθησης υποψηφίων (ATS). Ιστότοποι τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των Συστημάτων παρακολούθησης υποψηφίων (ATS) που χρησιμοποιούν οι Εργοδότες, δύνανται να αποποιηθούν την ευθύνη για τεχνικές δυσλειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας παράδοσης των αιτήσεων. Δεν φέρουμε ευθύνη εάν ένα Σύστημα παρακολούθησης υποψηφίων (ATS) απορρίψει ή αποτύχει να παραδώσει μια αίτηση σε έναν Εργοδότη για οποιαδήποτε αιτία. Εάν δεν αισθάνεστε άνετα με την αποστολή αίτησης ή μηνυμάτων με αυτόν τον τρόπο ή την αποθήκευση της αίτησης ή των μηνυμάτων σας από την Indeed, μη χρησιμοποιήσετε την Αίτηση Indeed ή τις λειτουργίες αναμετάδοσης της Indeed. Στείλτε την αίτηση ή τα μηνύματά σας απευθείας στον Εργοδότη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο επιθυμείτε, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου ταχυδρομικού συστήματος. Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Εργοδότη για να βρείτε εναλλακτικές μεθόδους αίτησης, αν δεν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω του Indeed. Με τη χρήση του συστήματος Αίτησης Indeed, παραχωρείτε την πλήρη συγκατάθεσή σας για τα ανωτέρω.

Εάν απαιτείτε εναλλακτικές μεθόδους διαλογής ή υποβολής αίτησης, πρέπει να προσεγγίσετε απευθείας τον Εργοδότη για να τις ζητήσετε, καθώς η Indeed δεν ευθύνεται για τη διαδικασία αίτησης του Εργοδότη.

Χρησιμοποιώντας το Indeed, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της αίτησης για τη θέση εργασίας, των μηνυμάτων, των ερωτήσεων διαλογής, των αξιολογήσεων δεξιοτήτων του Εργοδότη ή της μορφής ή της μεθόδου παράδοσής τους. Ακόμη, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν εγγυάται ότι η αίτησή σας θα ληφθεί από τον Εργοδότη ή ότι θα λάβετε μηνύματα από τον Εργοδότη. Έχετε υπόψη ότι η Indeed δεν επιλέγει τις ερωτήσεις που υποβάλλουν οι Εργοδότες ούτε καθορίζει τα κριτήρια καταλληλότητας των Εργοδοτών αναφορικά με τις θέσεις εργασίας. Ορισμένες ερωτήσεις μπορεί να επισημαίνονται ως Προαιρετικές, υποδεικνύοντας μόνο ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στον Εργοδότη χωρίς την παροχή απάντησης. Η Indeed δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Εργοδότης θα λάβει υπόψη του μια τέτοια αίτηση ή να καταλήξει σε συγκεκριμένο καθορισμό αναφορικά με μια τέτοια αίτηση. Η Indeed δύναται να ενημερώσει τα Άτομα που αναζητούν εργασία σχετικά με μια απαίτηση από την περιγραφή θέσης εργασίας ενός Εργοδότη η οποία φαίνεται να απουσιάζει από ένα βιογραφικό ή μια αίτηση. Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται χωρίς εγγύηση και η Indeed δεν εγγυάται ότι η ενημέρωση ενός βιογραφικού ή μιας αίτησης θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε προσφορά εργασίας. Η Indeed δεν εγγυάται για την ταυτότητα των Εργοδοτών ή οποιωνδήποτε ατόμων εργάζονται για τυχόν Εργοδότες και προειδοποιεί τα Άτομα που αναζητούν εργασία να είναι προσεκτικά κατά την υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας. Η Indeed δεν μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στη διαδικασία πρόσληψης ή συνέντευξης ενός Εργοδότη. Η Indeed συνιστά στα Άτομα που αναζητούν εργασία να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές για την προσωπική υγεία και ασφάλεια όπως συνιστώνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή άλλον παρόμοιο θεσμό. Η Indeed δεν εγγυάται για την εγκυρότητα των προσφορών θέσεων εργασίας και προειδοποιεί τα Άτομα που αναζητούν εργασία να επαληθεύουν την εγκυρότητα μιας προσφοράς θέσης εργασίας, προτού προβούν σε κάποια δυσμενή ενέργεια αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση εργασίας τους. Τα Άτομα που αναζητούν εργασία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση της ακρίβειας κάθε Εργοδότη ή προσφοράς θέσης εργασίας.

H Indeed δύναται να σας στείλει ειδοποίηση σχετικά με την ασφάλεια του λογαριασμού σας, όπως για να σας ενημερώσει ότι ίσως έχετε πρόσφατα αλληλεπιδράσει με έναν παραβιασμένο λογαριασμό. Η Indeed δεν δύναται να εγγυηθεί και δεν εγγυάται ότι τέτοιου είδους ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται ή θα λαμβάνονται πάντα και εσείς, ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό. Η Indeed δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά και αποποιείται κάθε ευθύνη αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, τη χρονική συνέπεια ή την αξιοπιστία τέτοιων ειδοποιήσεων.

Η Indeed δύναται να χρησιμοποιήσει το υλικό της αίτησής σας (συμπεριλαμβανομένων των βιογραφικών και των απαντήσεων στις ερωτήσεις διαλογής) και την προσφατότητα της δραστηριότητάς σας στην Indeed, για να προσδιορίσει εάν οι λέξεις στο βιογραφικό οποιουδήποτε Ατόμου που αναζητά εργασία και οι απαντήσεις σε ερωτήσεις διαλογής ταιριάζουν με τις λέξεις ενός ερωτήματος Καταχώρισης θέσης εργασίας ή Βιογραφικού και αντίστροφα. Συμφωνείτε και συναινείτε ότι η Indeed δύναται να διαφοροποιήσει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις διαλογής και τα βιογραφικά που ταιριάζουν από εκείνα που δεν ταιριάζουν και να τα παρουσιάσει στους Εργοδότες ως αντιστοιχίες ή μη αντιστοιχίες. Επίσης, η Indeed δύναται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες για να βελτιώσει τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία της (όπως εμφανίζοντας ή με άλλον τρόπο διαθέτοντας δυνητικώς σχετικές Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας και βιογραφικά σε Άτομα που αναζητούν εργασία και Εργοδότες). Η Indeed δύναται επίσης να σας επισημάνει στοιχεία από υλικό προηγούμενης αίτησής σας (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων στο βιογραφικό σας και προηγούμενες απαντήσεις σε ερωτήσεις διαλογής) που ενδέχεται να αντιστοιχούν στα κριτήρια καταλληλότητας από την Καταχώριση θέσης εργασίας ή να σας επισημάνει στοιχεία που εμφανίζονται στην Καταχώριση θέσης εργασίας που ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο υλικό της αίτησής σας. Αυτές οι επισημάνσεις δεν σημαίνουν ότι πληροίτε ή δεν πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας για τη θέση εργασίας ή ότι θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να κάνετε αίτηση για τη θέση εργασίας. Η υποβολή αίτησης για τις εν λόγω Καταχωρίσεις θέσης εργασίας δεν εγγυάται συνεντεύξεις για τις θέσεις εργασίας ή πρόσληψη. Ακόμη και στις περιπτώσεις που η Indeed επισημαίνει στοιχεία ή σας κοινοποιεί μια Καταχώριση θέσης εργασίας, η Indeed δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, και αποποιείται κάθε ευθύνη, αναφορικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Καταχώρισης θέσης εργασίας ή επισήμανσης.

Χρησιμοποιώντας την Αίτηση Indeed και απαντώντας σε ερωτήσεις διαλογής, αναγνωρίζετε ότι οι Εργοδότες ενδέχεται να έχουν δώσει οδηγίες στην Indeed ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις απόρριψης, εάν οι απαντήσεις σας δεν συμφωνούν με τις επιδιωκόμενες απαντήσεις του Εργοδότη, και αναγνωρίζετε ότι η διαβίβαση αυτών των απορρίψεων δεν έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Η Indeed δύναται να προσφέρει στους Εργοδότες τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν μια λειτουργία στον λογαριασμό τους η οποία ονομάζεται Βοήθεια για εργοδότες. Η ενεργοποίηση της Βοήθειας για εργοδότες συνεπάγεται ότι ο Εργοδότης δίνει στην Indeed την εντολή να αποστείλει ένα μήνυμα εκ μέρους του Εργοδότη στο Άτομο που αναζητά εργασία ενημερώνοντάς το σχετικά με πρόθεση μη περαιτέρω επεξεργασίας της αίτησής του από τον Εργοδότη. Αυτές οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται αυτόματα κατόπιν ενός χρονικού διαστήματος που επιλέγεται από τον Εργοδότη, εκτός εάν ο Εργοδότης υποδείξει στην Indeed ενδιαφέρον σχετικά με την αίτησή σας. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Indeed δεν έχει καμία ευχέρεια ως προς την αποστολή αυτών των μηνυμάτων και ότι τυχόν τέτοια μηνύματα αποτελούν αποκλειστικά απόρροια της απόφασης του Εργοδότη να ενεργοποιήσει τη Βοήθεια για εργοδότες και να μην προχωρήσει σε ενέργειες ως προς την αίτησή σας στο Indeed εντός του χρονικού διαστήματος που έχει επιλεγεί από τον Εργοδότη. Τυχόν αλληλεπιδράσεις που ο Εργοδότης έχει απευθείας με εσάς και όχι μέσω ενός εργαλείου που παρέχεται από την Indeed (για παράδειγμα, κλήση ή αποστολή email σε εσάς απευθείας αντί μέσω μιας Υπηρεσίας αναμετάδοσης Indeed) δεν είναι ορατές από την Indeed και δεν μπορούν από μόνες τους να αποτρέψουν την αποστολή ειδοποίησης απόρριψης από τη Βοήθεια για εργοδότες.

Όταν αναζητάτε θέσεις εργασίας στην εφαρμογή Indeed Εργασία και προχωράτε στην υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εργασίας σε τρίτους ιστοτόπους, η Indeed ενδέχεται να προτείνει πληροφορίες από το προφίλ σας στο Indeed για να συμπεριλάβετε στην αίτησή σας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγξετε τις προτάσεις προτού τις αποδεχτείτε και τις συμπεριλάβετε στην αίτησή σας. 

Για τα Άτομα που αναζητούν εργασία και βρίσκονται στην Ιαπωνία, αναγνωρίζετε ότι όταν επικοινωνεί μαζί σας η Indeed, υπό τη μορφή της Indeed Hire (εφεξής αναφέρεται ως «Indeed Hire Japan»), η Indeed δρα ως πάροχος υπηρεσιών τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας (όπως ορίζεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας). Η Indeed Hire Japan παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τους κανόνες που ορίζονται στον ιστότοπό της. Η Indeed Hire Japan θα σας στείλει μόνο Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας τις οποίες η Indeed Hire Japan προσδιορίζει ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σχέση σας με την Indeed Hire Japan ανά πάσα στιγμή.

Αναγνωρίζετε ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών της να καταπολεμήσει την απάτη και την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, η Indeed δύναται να ζητήσει από τους χρήστες να επαληθεύσουν τη διεύθυνση email τους. Όταν υποβάλετε μια αίτηση για θέση εργασίας μέσω του Indeed, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να πρέπει να επαληθεύσετε τη διεύθυνση email σας και ότι η αδυναμία επαλήθευσης μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησής σας.

4. Επικοινωνίες και άλλες ενέργειες στον Ιστότοπο

Όταν προβάλλετε, αποστέλλετε, αποθηκεύετε ή λαμβάνετε υλικό (συμπεριλαμβανομένων Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας, βιογραφικών, μηνυμάτων, αιτήσεων, ερωτήσεων και απαντήσεων σε αιτήσεις και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών) μέσω του Ιστοτόπου ή χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, η Indeed δύναται, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει το εν λόγω υλικό για ανάλυση δεδομένων, έλεγχο ποιότητας ή για να βελτιώσει τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία της Indeed (συμπεριλαμβανομένης της παροχής καλύτερων αποτελεσμάτων αναζήτησης και άλλων καταχωρίσεων για Άτομα που αναζητούν εργασία και Εργοδότες) μέσω αυτοματοποιημένων μέσων ή άλλων τρόπων. Όταν ένας Εργοδότης προβάλλει, αποστέλλει, αποθηκεύει ή λαμβάνει υλικό μέσω του Ιστοτόπου ή χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, η Indeed δύναται να σας πληροφορήσει για τις εν λόγω ενέργειες. Επιπλέον, μπορούμε, επίσης, να σας πληροφορήσουμε ότι κάποιος Εργοδότης έχει πραγματοποιήσει άλλες ενέργειες όσον αφορά μια Αγγελία θέσης εργασίας, το Βιογραφικό ή την αίτηση σας, όπως είναι η παύση ή το κλείσιμο μιας Αγγελίας θέσης εργασίας, το άνοιγμα του Βιογραφικού ή της αίτησής σας, η προβολή του Βιογραφικού ή της αίτησής σας, η απάντηση στο Βιογραφικό ή στην αίτησή σας και η λήψη απόφασης όσον αφορά την αίτησή σας ή την Αγγελία θέσης εργασίας. Η Indeed δύναται να ενημερώσει τον Εργοδότη σχετικά με δραστηριότητες που πραγματοποιείτε στον Ιστότοπο ή σχετικά με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, για παράδειγμα, αν είστε συνδεδεμένοι ή ενεργοί στο Indeed, και διά του παρόντος συναινείτε στην εκτέλεση των εν λόγω ενεργειών από την Indeed.

Αν έχετε ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις push του προγράμματος περιήγησης και επιθυμείτε να τις απενεργοποιήσετε, μπορείτε να το κάνετε από τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Η Indeed δύναται να σας προσφέρει τη δυνατότητα να σας στείλει υπενθύμιση συνέντευξης σε μήνυμα κειμένου, όταν ένας Εργοδότης έχει προγραμματίσει συνεντεύξεις μαζί σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα καταχωρίσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας στη φόρμα συγκατάθεσης της Indeed και με την καταχώριση του αριθμού τηλεφώνου σας δηλώνετε και επιβεβαιώνετε ότι ο αριθμός αυτός είναι δικός σας και ότι έχετε το δικαίωμα να δέχεστε μηνύματα κειμένου σε αυτόν τον αριθμό. Η Indeed θα σας στείλει μια υπενθύμιση μέσω μηνύματος κειμένου μόνο για τη συγκεκριμένη συνέντευξη και συμφωνείτε να δεχθείτε την εν λόγω υπενθύμιση μέσω μηνύματος κειμένου στο κινητό τηλέφωνό σας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος τηλεφωνικών κλήσεων. Αναγνωρίζετε ότι εάν οι λέξεις «αυτοματοποιημένος», «αυτόματος» ή παρόμοιες λέξεις χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο σε σχέση με κλήσεις ή μηνύματα κειμένου, αυτές οι λέξεις δεν αναφέρονται στη δημιουργία ή την αποθήκευση ενός αριθμού τηλεφώνου. Η Indeed καλεί μόνο τον αριθμό που δημιουργείτε και αποθηκεύετε όταν παρέχετε τον αριθμό στο Indeed. Σε περίπτωση που αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, συμφωνείτε στην έγκαιρη ενημέρωση του λογαριασμού σας Indeed με τον νέο αριθμό. Συμφωνείτε ότι με την παροχή του αριθμού τηλεφώνου σας ή με τη χρήση του Ιστοτόπου, δημιουργείτε μια επιχειρηματική σχέση με την Indeed και η Indeed δύναται να σας αποστέλλει μηνύματα κειμένου αναφορικά με αυτή τη σχέση. Λάβετε υπόψη ότι δεδομένου ότι αυτές οι υπηρεσίες μηνυμάτων κειμένου εξαρτώνται από τη λειτουργικότητα τρίτων παρόχων, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις τεχνικής φύσης από την πλευρά των συγκεκριμένων παρόχων. Επιπλέον, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την τεχνική δυνατότητα οποιουδήποτε τρίτου μέρους να λάβει τέτοια μηνύματα κειμένου.

Η Indeed δύναται, επίσης, να εισαγάγει λειτουργικότητα στα μηνύματα που σχετίζονται με την αίτησή σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε απευθείας κλήσεις σε τρίτα μέρη. Έχετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργικότητα παρέχεται αποκλειστικά ως ένδειξη καλής θέλησης και ότι οι εν λόγω κλήσεις δεν πραγματοποιούνται μέσω της Indeed ούτε παρακολουθούνται από την Indeed. Θα ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις κλήσεων του παρόχου τηλεφωνικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Ενδέχεται να λάβετε μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μηνυμάτων κειμένου, email ή ειδοποιήσεων μέσω email που αντιστοιχούν σε δραστηριότητα ή χρήση δική σας ή του Εργοδότη (σε περίπτωση που υποβάλατε αίτηση για μια θέση εργασίας) του Ιστοτόπου, της Αίτησης Indeed, του Indeed Chat ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, προϊόντος ή λειτουργίας επικοινωνίας παρέχεται στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα μηνύματα ή ειδοποιήσεις παρέχονται αποκλειστικά ως ένδειξη καλής θέλησης και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτά. Για παράδειγμα, αν αποδεχτείτε ένα αίτημα για συνέντευξη, αποτελεί δική σας ευθύνη να προβείτε σε ξεχωριστές επακόλουθες ενέργειες με τον εργοδότη ώστε να διασφαλίσετε ότι γνωρίζει την απάντησή σας. Μην βασίζεστε στις ειδοποιήσεις μέσω του Indeed. Η Indeed αποποιείται όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά τη διαβίβαση ή την αποθήκευση των εν λόγω ειδοποιήσεων καλής θέλησης, δεν εγγυάται για την παράδοση ή την παραλαβή τους και δεν εγγυάται για την ημερομηνία ή την ώρα της ενδεχόμενης αποστολής τους. Σε περίπτωση που κάποιο αποστελλόμενο μήνυμα προορίζεται για κλειστό λογαριασμό, δεν θα είναι δυνατή η παράδοσή του.

Η Indeed μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση email σας για να δημιουργήσει μια ψευδώνυμη διεύθυνση email για την επικοινωνία σας, αντί να εμφανίζεται η πραγματική διεύθυνση email σας στον Εργοδότη. Μόλις ένας Εργοδότης έχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για τον τρόπο με τον οποίο ο Εργοδότης χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία. Αν επιλέξετε να στείλετε email από μια τρίτη εφαρμογή-πελάτη email, το άτομο με το οποίο επικοινωνείτε ενδέχεται να είναι σε θέση να δει τη δική σας διεύθυνση email, αντί για την ψευδώνυμη. Εάν αποστέλλετε ή λαμβάνετε επικοινωνία στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμφωνείτε στην επεξεργασία, στην ανάλυση, στον έλεγχο και στην αποθήκευση της επικοινωνίας σας, μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα, για την ανάλυση δεδομένων, τον έλεγχο ποιότητας, την επιβολή των Κανόνων των Ιστοτόπων και άλλων πολιτικών της Indeed, την εποπτεία περιεχομένου και τη βελτίωση των Ιστοτόπων ή κάθε άλλου προϊόντος ή άλλης υπηρεσίας της Indeed.

Η Indeed δύναται να ενεργοποιήσει chatbot, τα οποία σας επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε συγκεκριμένες ενέργειες στον Ιστότοπο, όπως υποβολή αίτησης για θέση εργασίας, προγραμματισμό συνέντευξης ή με άλλο τρόπο αλληλεπίδραση με τον Ιστότοπο, Εργοδότες ή Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας στον Ιστότοπό μας («Chatbot»). Κατανοείτε ότι το Chatbot είναι μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία που δεν περιλαμβάνει ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Αποτελεί δική σας ευθύνη η διασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται μέσω του Chatbot. Η Indeed δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες, ζημίες ή ταλαιπωρία που προκύπτουν ως συνέπεια της χρήσης (ή της αδυναμίας χρήσης) του Chatbot ή από τις πληροφορίες που υποβάλλετε μέσω του Chatbot.

Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ενεργοποιήσει ή να καταστήσει δυνατό το Indeed Chat ή άλλες επιλογές επικοινωνίας για επιλεγμένους Εργοδότες ή Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και να σας ειδοποιήσει ότι το Indeed Chat ή άλλες επιλογές επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή Εργοδότη. Για το Indeed Chat, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματά σας ή να τα προβάλετε μεταβαίνοντας στον πίνακα ελέγχου μηνυμάτων σας στο Indeed Chat. Η Indeed δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απενεργοποιήσει ή να καταστήσει μη διαθέσιμο το Indeed Chat για έναν Εργοδότη ή ένα Άτομο που αναζητά εργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι αν χρησιμοποιείτε το Indeed Chat για να επικοινωνήσετε με έναν Εργοδότη, το Indeed θα παραδώσει τα μηνύματά σας όπως έχει ζητηθεί από τον Εργοδότη.

5. Εικονικές μορφές επικοινωνίας

Οι Εργοδότες μπορεί να σας προσφέρουν την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε εικονικές και απομακρυσμένες μορφές επικοινωνίας χρησιμοποιώντας προϊόντα της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Indeed Interview, της Πλατφόρμας Προσλήψεων Indeed, τηλεφωνικών συνεντεύξεων, εικονικών συναντήσεων και συνεντεύξεων βίντεο («Εικονικές συνεντεύξεις»). Κατανοείτε ότι η Indeed δεν αποτελεί πάροχο υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και ότι η Indeed παρέχει μόνο την επιλογή της επικοινωνίας σας με Εργοδότες μέσω υπηρεσιών οι οποίες μπορεί να προσφέρονται από τρίτους παρόχους. Λάβετε υπόψη ότι δεδομένου ότι αυτές οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εξαρτώνται από τη λειτουργικότητα τρίτων παρόχων, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες τεχνικής φύσης από την πλευρά των συγκεκριμένων παρόχων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τις τεχνικές δυνατότητες οποιωνδήποτε τρίτων μερών για τη λήψη, μετάδοση ή υποστήριξη τέτοιων μορφών επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου ή βίντεο. Η Indeed δεν εγγυάται οποιαδήποτε πτυχή της εμπειρίας σας σε μια Εικονική συνέντευξη συμπεριλαμβανομένων της μετάδοσης της επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου ή βίντεο, της ποιότητας του οπτικοακουστικού περιεχομένου, της ασφάλειας δεδομένων ή της χρήσης και των περιορισμών δεδομένων. Η Indeed δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από την από μέρους σας χρήση Εικονικών συνεντεύξεων και απαλλάσσετε την Indeed από οποιεσδήποτε τέτοιες αξιώσεις.
Κατανοείτε ότι η Indeed δεν εγγυάται το πρόγραμμα ή τη διαθεσιμότητα του Εργοδότη για τη διενέργεια Εικονικών συνεντεύξεων και δεν μπορεί να εγγυηθεί για την εγκυρότητα των στοιχείων επικοινωνίας που μας παρέχονται. Κατανοείτε επίσης ότι ο Εργοδότης είναι υπεύθυνος για κάθε μία και όλες τις ερωτήσεις, τα σχόλια ή τις αποφάσεις πρόσληψης που πραγματοποιούνται. Επιπλέον, οι Εργοδότες είναι υπεύθυνοι για τυχόν προσαρμογές που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια των Εικονικών συνεντεύξεων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Οι Εικονικές συνεντεύξεις δύνανται να καταγράφονται: Αναγνωρίζετε ότι ένας Εργοδότης μπορεί να ενεργοποιήσει την καταγραφή μιας Εικονικής συνέντευξης. Συμφωνείτε να σέβεστε κάθε ειδοποίηση (οπτική, ηχητική ή άλλη), που υποδεικνύει ότι η καταγραφή έχει ενεργοποιηθεί από τον Εργοδότη σε μια Εικονική συνέντευξη. Εάν δεν επιθυμείτε να καταγραφείτε, πρέπει να αποχωρήσετε αμέσως από την Εικονική συνέντευξη. Με τη χρήση των Εικονικών συνεντεύξεων, συμφωνείτε ότι η Εικονική συνέντευξη μπορεί να καταγράφεται και ότι η Indeed και οι τρίτοι πάροχοι μπορούν να αποθηκεύουν και να έχουν πρόσβαση στην καταγραφή. Επίσης, συμφωνείτε ότι ένας Εργοδότης που ενεργοποιεί τη λειτουργία καταγραφής και συνεπώς έχει πρόσβαση, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί ή αναλύει την καταγραφή, είναι εκτός του ελέγχου της Indeed. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η INDEED ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΕ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ή ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η INDEED ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΕ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ. Η INDEED ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΕ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η INDEED ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ.

6. Indeed Assessments

Το Indeed Assessments είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για την παροχή και την εξέταση αξιολογήσεων δεξιοτήτων που επιλέγονται από τους Εργοδότες («Αξιολογήσεων») και των απαντήσεων από Άτομα που αναζητούν εργασία («Απαντήσεις») μέσω του Ιστοτόπου. Οι Εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο Indeed Assessments για να σας στείλουν Αξιολογήσεις, στις οποίες μπορείτε να καταχωρίσετε Απαντήσεις. Αφού καταχωρίσετε μια Απάντηση, ο Εργοδότης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του Indeed Assessments για να ελέγξει την Απάντηση. Εάν υπάρχουν πολλές εκδόσεις της ίδιας Αξιολόγησης, το εκατοστημόριο της Απάντησης για οποιοδήποτε Άτομο που αναζητά εργασία θα καθορίζεται μόνο σε σχέση με τις υπόλοιπες Απαντήσεις στην ίδια έκδοση της συγκεκριμένης Αξιολόγησης.

Η Αξιολόγηση αξιολογεί μόνο μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Δεν αξιολογεί την καταλληλότητα ενός Ατόμου που αναζητά εργασία για οποιαδήποτε θέση εργασίας. Η συνάφεια μιας συγκεκριμένης δεξιότητας με μια θέση εργασίας ή η καταλληλότητα ενός Ατόμου που αναζητά εργασία για μια θέση εργασίας αποφασίζεται αποκλειστικά από τον Εργοδότη που στέλνει την Αξιολόγηση και ελέγχει την Απάντησή σας. Η λήψη ή η απάντηση σε μια Αξιολόγηση δεν εγγυάται μια θέση εργασίας ή προσφορά θέσης εργασίας, ή μια προσφορά θέσης εργασίας με κάποιον συγκεκριμένο μισθό ή οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία ή ενέργεια από κάποιον Εργοδότη. Ο Εργοδότης είναι ο μόνος υπεύθυνος για να καθορίσει εάν μια Απάντηση υποδεικνύει ένα καταρτισμένο Άτομο που αναζητά εργασία. Οι Εργοδότες ενδέχεται να έχουν δώσει οδηγίες στην Indeed ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις απόρριψης, εάν δεν έχετε απαντήσει στις Αξιολογήσεις με τρόπο αποδεκτό για τον Εργοδότη, και αναγνωρίζετε ότι η διαβίβαση αυτών των απορρίψεων δεν έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Ο Εργοδότης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον καθορισμό της εξέτασης τυχόν επαναλαμβανόμενων Αξιολογήσεων ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψής του.

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι οι Εργοδότες (ή τα γραφεία εύρεσης εργασίας που χρησιμοποιούν) επιλεγούν τις Αξιολογήσεις που συσχετίζονται με τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που διαθέτουν και ότι η Indeed δεν επιλέγει τις Αξιολογήσεις που στέλνονται από τους Εργοδότες και δεν έχει έλεγχο στην επιλογή ή τη χρήση των Αξιολογήσεων από τους Εργοδότες. Συμφωνείτε ότι οι ερωτήσεις σε οποιαδήποτε Αξιολόγηση υποβάλλονται αποκλειστικά από τον Εργοδότη που στέλνει την Αξιολόγηση. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν είναι υπεύθυνη για την προσφορά εναλλακτικών μεθόδων διαλογής, εάν αυτές απαιτούνται από τον Νόμο για τους Αμερικανούς πολίτες με αναπηρία (Americans with Disabilities Act) ή οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχο ή παρόμοιο νόμο και ότι αυτή η ευθύνη για την προσφορά μιας τέτοιας εναλλακτικής μεθόδου ανήκει αποκλειστικά στους Εργοδότες. Εάν απαιτείτε κάποια προσαρμογή, ή εναλλακτικές μεθόδους Αξιολόγησης, διαλογής ή υποβολής αίτησης, πρέπει να κάνετε την ανάλογη υπόδειξη στον Εργοδότη. Η Indeed ενδέχεται να παρέχει ένα μέσο μέσω του οποίου μπορείτε να ζητήσετε μια τέτοια εναλλακτική μέθοδο ή προσαρμογή από τον Εργοδότη. Η Indeed δεν εγγυάται τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου αιτήματος από τον Εργοδότη ούτε την απάντησή του σε αυτό. Μολονότι στην Indeed ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραµµές για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό, έκδοση 2.1, επίπεδο ΑΑ (WCAG 2.1, Level AA) στις προσπάθειές μας να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε προσβάσιμες προσφορές, όπως περιγράφονται στη δήλωση προσβασιμότητας, η Indeed δεν εγγυάται ότι η μέθοδος παράδοσης οποιασδήποτε ερώτησης Αξιολόγησης συμμορφώνεται με τον Νόμο για τους Αμερικανούς πολίτες με αναπηρία (Americans with Disabilities Act) ή οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχο ή παρόμοιο νόμο.

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η χρησιμότητα και η αξία των Αξιολογήσεων και των Απαντήσεων εξαρτάται από τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των περιεχομένων τους. Ως εκ τούτου, συμφωνείτε να διατηρείτε τα περιεχόμενα των Αξιολογήσεων και των Απαντήσεων εμπιστευτικά και να μην τα αναπαραγάγετε ή να τα συζητήσετε με άλλα άτομα, με εξαίρεση τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με έναν Εργοδότη σχετικά με μια Αξιολόγηση που σας έχει στείλει και την Απάντησή σας.

Η Indeed δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τυχόν Αξιολογήσεις ή Απαντήσεις ή να συμπεριλαμβάνει τυχόν Αξιολογήσεις ή Απαντήσεις στον Ιστότοπο και δύναται να εξαιρέσει ή να αφαιρέσει τυχόν Αξιολογήσεις ή Απαντήσεις από τον Ιστότοπο για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία, χωρίς ευθύνη ή ειδοποίηση. Οι σύνδεσμοι Αξιολογήσεων που στέλνονται σε εσάς ενδέχεται να εξακολουθήσουν να είναι ενεργοί αφότου ένας Εργοδότης έχει θέσει σε παύση ή κλείσει την καμπάνια θέσης εργασίας του στο Indeed. Αφού ένας Εργοδότης θέσει σε παύση ή κλείσει την Αγγελία θέσης εργασίας του (για παράδειγμα, αφού ένας Εργοδότης πραγματοποιήσει μια πρόσληψη), η Indeed δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Εργοδότης θα δει τυχόν σχετικές ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Αξιολογήσεων, των Απαντήσεων και των αιτημάτων προσαρμογής. Μπορείτε να επιλέξετε ακόμη να πραγματοποιήσετε την Αξιολόγηση για τον σκοπό της προσθήκης των αποτελεσμάτων της στο Προφίλ σας στο Indeed ή για μια άλλη αίτηση για θέση εργασίας.

Η Indeed δύναται, επίσης, να σας προσφέρει την επιλογή να επιλέξετε μια Αξιολόγηση προς συμπλήρωση, ανεξάρτητα από μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, και η Απάντησή σας θα συσχετιστεί με το Προφίλ σας στο Indeed. Μπορείτε να επιλέξετε αν η Απάντηση είναι διαθέσιμη στους Εργοδότες που βλέπουν το Προφίλ σας στο Indeed, ωστόσο, η Indeed θα μετρήσει την Απάντηση για λόγους δημιουργίας αθροιστικών στατιστικών στοιχείων Απαντήσεων, ακόμα κι εάν η Απάντησή σας είναι κρυφή.

Ως Άτομο που αναζητά εργασία, συναινείτε ότι οι Απαντήσεις σας, οι αιτήσεις και τυχόν άλλες μορφές επικοινωνίας που αποστέλλονται μέσω του Indeed Assessments θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αναλύονται από την Indeed σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και την Πολιτική απορρήτου της Indeed. Ζητάτε από την Indeed και την εξουσιοδοτείτε να καταστήσει τις Απαντήσεις σας διαθέσιμες στον Εργοδότη που παρέχει την Αξιολόγηση ή (σε περίπτωση που οι Αξιολογήσεις έχουν επιλεγεί από εσάς) σε κάθε Εργοδότη που βλέπει το Προφίλ σας Indeed. Κατανοείτε ότι αυτό γίνεται χωρίς εγγύηση και ότι η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εμφανίσει ή να αναδιαμορφώσει Απαντήσεις με τρόπο που επιτρέπει στους Εργοδότες να ελέγξουν τις Απαντήσεις σας μαζί με Απαντήσεις από άλλα Άτομα που αναζητούν εργασία. Η Indeed δύναται να αθροίσει τα αποτελέσματα όλων των Αξιολογήσεων που έχουν επιλεγεί από τα Άτομα που αναζητούν εργασία με σκοπό την προβολή του ποσοστού για την Απάντησή σας. Αναγνωρίζετε επίσης ότι από τη στιγμή που ζητήσετε από την Indeed να διαβιβάσει την Απάντησή σας σε έναν Εργοδότη, αυτό το αίτημα δεν μπορεί να ακυρωθεί. Επίσης, η Indeed δεν εγγυάται ότι οποιοσδήποτε Εργοδότης θα λάβει, θα προσπελάσει, θα διαβάσει ή θα απαντήσει σε οποιαδήποτε Απάντηση ή ότι δεν θα υπάρχουν λάθη στη διαβίβαση των δεδομένων. Ωστόσο, η Indeed δύναται να σας ειδοποιήσει όταν συμβεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμβάντα.

Ως Άτομο που αναζητά εργασία, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε ή να στείλετε οποιαδήποτε Αξιολόγηση η οποία: (i) περιέχει άκρως εμπιστευτικές προσωπικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, στοιχεία ηλεκτρονικού λογαριασμού, αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ή παρόμοια ισοδύναμα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής), ιατρικές πληροφορίες, ή άλλες κατηγορίες δεδομένων που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις ειδοποίησης σε περίπτωση παραβίασης σε οποιαδήποτε χώρα, (ii) περιέχει πληροφορίες αποκλειστικής κυριότητας, εμπορικά μυστικά, εμπιστευτικές πληροφορίες, διαφημίσεις, παρακλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, πυραμιδωτά συστήματα, επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλα αυτόκλητα εμπορικά μηνύματα επικοινωνίας (εκτός εάν με άλλον τρόπο επιτρέπεται από εμάς γραπτώς) ή (iii) άμεσα ή έμμεσα παραβαίνει τους Κανόνες Ιστοτόπου.

Με την προσφορά του εργαλείου Indeed Assessments η Indeed δεν δρα ως γραφείο εύρεσης εργασίας. Με τη χρήση του Indeed Assessments, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Indeed δεν προμηθεύει εργαζομένους για Εργοδότες ή ευκαιρίες απασχόλησης για Άτομα που αναζητούν εργασία. Η Indeed παρέχει απλώς ένα εργαλείο που επιτρέπει σε Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία να ανταλλάξουν Αξιολογήσεις και Απαντήσεις με τον τρόπο που εκείνοι καθορίζουν. Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε Αξιολόγησης ή Απάντησης, τυχόν αιτήματα για συνεντεύξεις ή προσφορές που πραγματοποιούνται, τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από την αποδοχή ή την απόρριψη εργασίας και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα προκύπτουν από τη χρήση του Indeed Assessments, ανήκει αποκλειστικά στους Εργοδότες ή στα Άτομα που αναζητούν εργασία κατά περίπτωση.

Ως Άτομο που αναζητά εργασία, συμφωνείτε ότι όσα δικαιώματα έχετε στο πλαίσιο οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας για την εργασία, την ισότητα ή τις διακρίσεις, του Νόμου περί δίκαιης αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας (Fair Credit Reporting Act) των ΗΠΑ, τυχόν αντίστοιχων πολιτειακών νόμων ή άλλων παρόμοιων νόμων που ρυθμίζουν τα γραφεία αναφοράς πίστωσης ή καταναλωτών σε άλλες χώρες μπορείτε να τα αξιώσετε μόνο έναντι του Εργοδότη.

Η Indeed δεν αποτελεί τρίτο δικαιοπάροχο τυχόν συμφωνιών μεταξύ Εργοδότη και Ατόμου που αναζητά εργασία και δεν ευθύνεται για αυτές, ανεξάρτητα από το εάν η Indeed λάβει αμοιβή από τον Εργοδότη αναφορικά με τη συναλλαγή. Η Indeed δεν φέρει ευθύνη για τυχόν κόστος ή ζημιές που προκύπτουν από την εν λόγω συναλλαγή ή σχετίζονται με αυτήν.

Η Indeed δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, και αποποιείται κάθε ευθύνη, αναφορικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου, του εργαλείου Indeed Assessments και οποιασδήποτε Αξιολόγησης ή Απάντησης.

7. Πληροφορίες σχετικά με τον μισθό, την καριέρα, τις προσλήψεις και άλλα θέματα που παρέχονται από την Indeed

Η Indeed δύναται να παρέχει ορισμένες πληροφορίες και ορισμένο περιεχόμενο σε χρήστες αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, η Indeed μπορεί να σας παράσχει δεδομένα σχετικά με εκτιμώμενους μισθούς για μια συγκεκριμένη Καταχώριση θέσης εργασίας, για τον αριθμό αιτήσεων για μια Καταχώριση θέσης εργασίας, για τις απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις διαλογής για μια Καταχώρηση θέσης εργασίας ή την πιθανότητα να συμβεί ένα συγκεκριμένο συμβάν όπως το να επιλεχθείτε για μια συνέντευξη. Αυτές οι πληροφορίες που παρέχονται από την Indeed βασίζονται σε εκτιμήσεις που δίνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και χωρίς εγγύηση και υπόκεινται σε αλλαγές ή σε διάφορα επίπεδα ακρίβειας. Επίσης, η Indeed δύναται να συμπεριλάβει εκτιμήσεις μισθών σε σελίδες εκτός των Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας στον Ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα στοιχεία σχετικά με μισθούς παρέχονται κατά προσέγγιση βάσει μεγάλου αριθμού υποβολών τρίτων στην Indeed, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με την Indeed εταιρειών. Αυτά τα στοιχεία δίνονται στους χρήστες της Indeed μόνο για λόγους γενικευμένης σύγκρισης. Η ελάχιστη αμοιβή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη για τα πραγματικά στοιχεία του μισθού. Η Indeed, κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται να προσθέσει ετικέτες ή σήματα σε ονόματα Εργοδοτών ή Αγγελίες θέσεων εργασίας, όπως «Αποκριτικός εργοδότης», «Ενεργός εργοδότης» ή «Προσελήφθη μέσω του Indeed». Οι Εργοδότες δύνανται, επίσης, να ζητήσουν από την Indeed να προσθέσει τις εν λόγω ετικέτες. Η Indeed θα καθορίσει τη μέθοδο προσδιορισμού των εν λόγω ετικετών ή σημάτων, καθώς και των Εργοδοτών που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η απουσία ετικέτας ή σήματος ενδέχεται να υποδεικνύει ότι η Indeed δεν διαθέτει επαρκή δεδομένα για να διαπιστώσει αν ένας Εργοδότης πληροί τις προϋποθέσεις. Ορισμένα από τα δεδομένα δύναται να τα παρέχει ο Εργοδότης και η Indeed δεν εγγυάται την ακρίβεια των εν λόγω δεδομένων. Η Indeed δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιασδήποτε ετικέτας ή οποιουδήποτε σήματος που έχει προστεθεί στα ονόματα των Εργοδοτών ή σε Αγγελίες θέσεων εργασίας με βάση τα δεδομένα που παρέχει ο εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σε Αγγελίες θέσεων εργασίας. Η Indeed δύναται να εμφανίζει δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους εργοδότες στις Εταιρικές σελίδες. Οι πληροφορίες στις Εταιρικές σελίδες παρουσιάζονται μόνο για ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς, υπόκεινται σε αλλαγές και δύνανται να συγκεντρωθούν ή να δημιουργηθούν από τρίτους. Η Indeed δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, και αποποιείται κάθε υπαιτιότητα, αναφορικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Εταιρικής σελίδας. Επικοινωνήστε με τον εργοδότη για τις πιο ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία.

Ομοίως, οι πληροφορίες που σχετίζονται με καριέρα ή πρόσληψη και παρέχονται από την Indeed προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επαγγελματικές υπηρεσίες στελέχωσης προσωπικού ή παροχής συμβουλών σε θέματα καριέρας (εκτός αν έχει άλλως δηλωθεί ρητά από την Indeed για υπηρεσίες όπως η Indeed Hire στην Ιαπωνία). Κατανοείτε ότι η Indeed δύναται να παρέχει προτάσεις ή πληροφορίες σχετικά με βέλτιστες πρακτικές. Ωστόσο, κατανοείτε ότι αποτελεί τελικά δική σας ευθύνη να καθορίσετε πώς θα επιδιώξετε την αναζήτηση θέσεων εργασίας ή την αναζήτηση υποψηφίου. Επιπλέον, κατανοείτε ότι με την παροχή των συγκεκριμένων οδηγών καριέρας ή πρόσληψης, η Indeed δεν λειτουργεί ως γραφείο τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας ή στελέχωσης προσωπικού (εκτός αν έχει άλλως δηλωθεί ρητά από την Indeed για υπηρεσίες όπως η Indeed Hire στην Ιαπωνία). Επίσης, κατανοείτε ότι ανατρέχοντας σε οδηγούς καριέρας ή πρόσληψης ή χρησιμοποιώντας τους, δεν σας παρέχεται εγγύηση για συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας, τοποθέτηση σε θέση εργασίας ή διαβεβαίωση πρόσληψης. Ακόμη, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών ή οδηγών. Ως χρήστης του Ιστοτόπου, η Indeed δύναται, κατά καιρούς, να σας στέλνει email από τους οδηγούς καριέρας ή πρόσληψης στα πλαίσια των υπηρεσιών της σε εσάς. Αυτά τα email μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμβουλές για τη βελτίωση του βιογραφικού σας ή πώς να χρησιμοποιήσετε το βιογραφικό σας αποτελεσματικά στη διαδικασία αίτησης για θέσεις εργασίας, συνήθεις ερωτήσεις σε συνεντεύξεις, επόμενα βήματα μετά την υποβολή μιας αίτησης και πώς να προετοιμαστείτε για μια νέα θέση εργασίας μετά την πρόσληψή σας.

Η Indeed μπορεί να προσφέρει, ως μέρος των Υπηρεσιών, την ευκαιρία να αλληλεπιδράσετε με τρίτα μέρη, τα οποία ορισμένες φορές αναφέρονται ως σύμβουλοι σταδιοδρομίας ή επαγγελματίες συγγραφείς, για να συζητήσετε την αναζήτηση θέσεων εργασίας, τη σύνταξη βιογραφικού ή στρατηγικές σταδιοδρομίας, είτε μέσω του Ιστοτόπου είτε κατ’ ιδίαν. Ανεξάρτητα από τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με αυτά, αναγνωρίζετε ότι αυτά τα τρίτα μέρη δεν αποτελούν υπαλλήλους της Indeed και ότι η Indeed δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συζήτησης. Μην κοινοποιείτε πληροφορίες τις οποίες θεωρείτε εμπιστευτικές ή προσωπικά ευαίσθητες με αυτά τα τρίτα μέρη. Η Indeed δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αποτελεσματικότητα τυχόν συμβουλών, προτάσεων ή καθοδήγησης που ενδέχεται να λάβετε από αυτά τα τρίτα μέρη. Συμφωνείτε ότι, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει του νόμο, η Indeed δεν θα έχει ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε συζήτηση την οποία πραγματοποιείτε με ένα τέτοιο τρίτο μέρος.

8. Τα δεδομένα σας ως Ατόμου που αναζητά εργασία

Ως Άτομο που αναζητά εργασία, μπορείτε να προβείτε σε διάφορες ενέργειες στον Ιστότοπό μας και παρέχετε διάφορες πληροφορίες. Για παράδειγμα, κατά την αναζήτησή σας για θέσεις εργασίας, η Indeed γνωρίζει και αποθηκεύει τους τίτλους και τις θέσεις εργασίας που αναζητάτε και όπου κάνετε κλικ, πού βρίσκονται αυτές οι θέσεις εργασίας, το γενικό εύρος μισθού ή το επίπεδο εμπειρίας των θέσεων εργασίας που προβάλλετε (εάν υποδεικνύονται στις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας), τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας για τις οποίες υποβάλλετε αιτήσεις, τον όγκο της δραστηριότητάς σας ή τον χρόνο της πιο πρόσφατης δραστηριότητάς σας στο Indeed, τις πληροφορίες που παρέχετε απευθείας στο Indeed συμπεριλαμβανομένου του επιθυμητού μισθού ή της προϋπηρεσίας ή κάθε πληροφορίας στο Προφίλ Indeed που διαθέτετε ή οποιασδήποτε άλλης συμπεριφοράς σας στον ιστότοπο ή παρεχόμενης πληροφορίας. Γνωρίζετε ακριβώς ποια είναι αυτά τα δεδομένα, επειδή εσείς είστε το άτομο που παρείχε τις πληροφορίες ή πραγματοποίησε τη δραστηριότητα και τα δεδομένα ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εάν διαθέτετε λογαριασμό Indeed ή Βιογραφικό Ατόμου που αναζητά εργασία στο Indeed, συμφωνείτε ότι η Indeed μπορεί να συσχετίσει αυτά τα δεδομένα με το Προφίλ σας στο Indeed και να χρησιμοποιήσει αυτά τα πραγματικά δεδομένα που παρατηρήθηκαν, προκειμένου να σας προτείνει θέσεις εργασίας και να προτείνει εσάς ή το δημόσιο βιογραφικό σας σε Εργοδότες που ενδεχομένως να ενδιαφέρονται για κάποιο άτομο που ταιριάζει με τη δική σας συμπεριφορά στο Indeed. Επίσης, συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να επικοινωνήσει μαζί σας βάσει αυτής της παρατηρημένης συμπεριφοράς ή των παρεχόμενων πληροφοριών εκ μέρους των Εργοδοτών ή της ίδιας της Indeed. Λάβετε υπόψη ότι στις προαναφερθείσες ενέργειες δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες που αποστέλλονται σε εσάς από τρίτο μέρος. Ωστόσο, η Indeed δύναται να προβάλει δημοσίως το γεγονός ότι χρησιμοποιήσατε πρόσφατα τον Ιστότοπο της Indeed για να επικοινωνήσετε με κάποιον τρίτο. Επιπρόσθετα, εάν ορίσετε το Βιογραφικό σας ως δημόσιο, αυτό σημαίνει ότι η Indeed δύναται να κοινοποιήσει όλες τις προαναφερθείσες πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτους Εργοδότες. Εάν δεν επιθυμείτε την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών, μπορείτε να ορίσετε το Βιογραφικό σας ως ιδιωτικό. Όταν πραγματοποιείτε αλλαγές στο Προφίλ σας Indeed, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ενημέρωσης, της διαγραφής ή της αλλαγής των ρυθμίσεων στο Βιογραφικό σας, μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες μέχρι να εμφανιστούν οι αλλαγές.

Επίσης, μπορείτε να έχετε την ευκαιρία να παρέχετε στην Indeed ορισμένα δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τον εαυτό σας, όπως είναι η φυλή και η εθνικότητά σας, το φύλο, η ηλικία, η συμμετοχή στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και η κατάσταση αναπηρίας («Δημογραφικά στοιχεία»). Επιλέγοντας να παρέχετε τα Δημογραφικά στοιχεία σας, συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να τα χρησιμοποιήσει για να αξιολογήσει και να βελτιώσει τα προϊόντα μας και να κοινοποιήσει στους εργοδότες συγκεντρωτικές συνόψεις με πληροφορίες ατόμων που αναζητούν εργασία. Εάν δεν επιθυμείτε τα Δημογραφικά σας στοιχεία να χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο, μην τα παρέχετε στην Indeed (ή, εάν έχετε ήδη παράσχει τα Δημογραφικά σας στοιχεία στην Indeed, μπορείτε να αιτηθείτε την κατάργησή τους). Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα Δημογραφικά στοιχεία άλλου Ατόμου που αναζητά εργασία αποτελούν προσωπικές πληροφορίες και στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο παραιτείστε των δικαιωμάτων σας να αιτηθείτε ή να προβάλλετε τα Δημογραφικά στοιχεία που αφορούν κάθε άλλο Άτομο που αναζητά εργασία. 

9. Εργαλεία διαλογής

: Η Indeed δύναται να καταστήσει διαθέσιμα εργαλεία διαλογής σε Εργοδότες για χρήση από τους ίδιους στη διαδικασία αίτησης, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων διαλογής, εργαλείων διαλογής μέσω τηλεφώνου και αξιολογήσεων. Η Indeed παραχωρεί άδεια χρήσης αυτών των εργαλείων για χρήση από Εργοδότες, όπως προσδιορίζεται από τους ίδιους τους Εργοδότες. Ως Άτομο που αναζητά εργασία, συμφωνείτε ότι ο Εργοδότης έχει πάρει την απόφαση να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης και οι ερωτήσεις που τίθενται προσδιορίζονται αποκλειστικά από τον Εργοδότη και όχι από την Indeed. Ο Εργοδότης είναι το μόνο μέρος που προσδιορίζει τις απαντήσεις που προκρίνουν έναν υποψήφιο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του εργαλείου επιλογής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποτελεσμάτων που θεωρείται ότι ασκούν «διαφορετικές επιπτώσεις». Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι μόνο ο Εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προσφορά εναλλακτικών μεθόδων επιλογής, εάν αυτές απαιτούνται από τον Νόμο για τους Αμερικανούς πολίτες με αναπηρία (Americans with Disabilities Act) ή οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχο ή παρόμοιο νόμο. Μολονότι στην Indeed ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραµµές για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό, έκδοση 2.1, επίπεδο ΑΑ (WCAG 2.1, Level AA) στις προσπάθειές μας να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε προσβάσιμες προσφορές, όπως περιγράφεται στη δήλωση προσβασιμότητας, η Indeed δεν εγγυάται ότι η μέθοδος παροχής αυτών των ερωτήσεων συμμορφώνεται με τον Νόμο για τους Αμερικανούς πολίτες με αναπηρία (Americans with Disabilities Act) ή οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχο ή παρόμοιο νόμο.

10. Πλατφόρμα Προσλήψεων Indeed

Η Πλατφόρμα Προσλήψεων Indeed είναι μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για την αυτοματοποίηση και τη βελτίωση των διαδικασιών πρόσληψης των Εργοδοτών και λήψης αποφάσεων απασχόλησης, παρέχοντας στους χρήστες πρόσβαση σε διάφορα προϊόντα όπως το Indeed Interview ή σχετικές υπηρεσίες («Πλατφόρμα Προσλήψεων Indeed»). Οι Εργοδότες μπορούν να σας προσφέρουν την ευκαιρία συμμετοχής σε δραστηριότητες πρόσληψης που ενδεχομένως να υποστηρίζονται από την Πλατφόρμα Προσλήψεων Indeed. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι οι Εργοδότες επιλέγουν τη μέθοδο και τον τρόπο που η Πλατφόρμα Προσλήψεων Indeed θα χρησιμοποιηθεί για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας τους και ότι ο Εργοδότης προσδιορίζει τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας και τις συγκεκριμένες ανάγκες των προσπαθειών που καταβάλλουν για πρόσληψη. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VII, ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΤΗΝ INDEED ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ INDEED Ή ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Η INDEED ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ VII Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΝΟΜΟ.  Η Indeed δεν έχει κανέναν έλεγχο επί της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των προσλήψεων ούτε συμμετέχει σε αυτήν όσον αφορά στις προσπάθειες για πρόσληψη που καταβάλλουν οι Εργοδότες. Επιπροσθέτως, κατανοείτε ότι η Indeed δεν καθίσταται γραφείο εύρεσης εργασίας λόγω της παροχής της Πλατφόρμας Προσλήψεων Indeed και σχετικών εργαλείων. Με τη χρήση της Πλατφόρμας Προσλήψεων Indeed, κατανοείτε ότι η Indeed δεν προμηθεύει εργαζομένους για Εργοδότες ή ευκαιρίες για Άτομα που αναζητούν εργασία. Η Indeed παρέχει απλώς την Πλατφόρμα Προσλήψεων Indeed ως ένα εργαλείο που επιτρέπει σε Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία να ανταλλάξουν πληροφορίες με τον τρόπο που εκείνοι καθορίζουν.

11. Ισχύουσα νομοθεσία και επίλυση διαφορών

Η παρούσα Συμφωνία και τυχόν διαφωνία που προκύπτει από τη συγκεκριμένη Συμφωνία ή σχετίζεται με αυτή ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Ιστότοπο («Διαφωνία») θα διέπονται επί παντός θέματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά της εγκυρότητας, της δομής και της απόδοσης της παρούσας Συμφωνίας, από τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή από τους νόμους της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, εάν βρίσκεστε αλλού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι ενέργειες και οι αγωγές ή άλλες ένδικες προσφυγές που σχετίζονται με την εν λόγω Διαφωνία θα υποβάλλονται μόνο στα δικαστήρια που βρίσκονται στην Κομητεία Τράβις, στο Τέξας των ΗΠΑ, εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, εάν βρίσκεστε αλλού. Καθένας από τους Συμβαλλομένους, διά του παρόντος, συναινεί στην αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών ή πολιτειακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην Κομητεία Τράβις, στο Τέξας των ΗΠΑ, εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ή στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, εάν βρίσκεστε αλλού.

Επίσης, διά του παρόντος, αποποιείστε κάθε δικαίωμα προσφυγής σε δίκη με ενόρκους αναφορικά με οποιαδήποτε ενέργεια ή αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου ή αυτών των όρων παροχής υπηρεσίας, εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

12. Παραίτηση από το δικαίωμα συλλογικής αγωγής

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε Στοιχεία προγράμματος και σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Indeed, αναγνωρίζετε ότι η Indeed δύναται να σας προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο παρόν. Ως μερικό αντίτιμο για την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου και του Προγράμματος εκδοτών, συμφωνείτε να μην συμμετάσχετε σε άσκηση συλλογικής αγωγής εναντίον της Indeed ως ενάγων, εκπρόσωπος ή μέλος, καθώς και να μην συμμετάσχετε ως αντίδικος με οποιονδήποτε τρόπο σε συλλογική αγωγή εναντίον της Indeed σχετικά με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου. Επιπλέον, ως Άτομο που αναζητά εργασία, αναγνωρίζετε ότι η από μέρους χρήση της αναζήτησης θέσεων εργασίας, της Αίτησης Indeed και άλλων δωρεάν υπηρεσιών στον Ιστότοπο δεν αγοράζεται. Η από μέρους σας αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της Παραίτησης από το δικαίωμα συλλογικής αγωγής αποτελεί κομβικό μέρος της συμφωνίας που σας επιτρέπει τη δωρεάν χρήση του Ιστοτόπου. Εάν δεν συμφωνήσετε με οποιοδήποτε τμήμα αυτών των όρων, μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Ωστόσο, τίποτα στην παρούσα παράγραφο δεν περιορίζει το δικαίωμά σας να ασκήσετε αγωγή ως μεμονωμένος ενάγων, όπως σε δικαστήριο μικροδιαφορών, σύμφωνα με την Ενότητα 11 παραπάνω.

Β. Όροι παροχής υπηρεσίας για Εργοδότες

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους Εργοδότες και άλλους χρήστες που προσπελάζουν ή χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο όπως προβλέπεται για άτομα ή/και οργανισμούς που επιδιώκουν τη διάθεση πληροφοριών σχετικά με διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης, εκ μέρους των ίδιων ή άλλων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γραφείων που πραγματοποιούν αγορές για πολλά μέρη, ή όπως άλλως υποδεικνύουν την αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας. Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας Β των Γενικών Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed, με όλες τις αναφορές στο β’ πληθυντικό πρόσωπο θα νοείστε εσείς, το άτομο ή ο οργανισμός που αποκτά πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο υπό την ιδιότητά σας ως Εργοδότης.

1. Λογαριασμοί εργοδοτών

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στο Indeed, μια Εταιρική σελίδα ή δημοσιεύετε καταχωρίσεις θέσεων εργασίας που προβάλλουν ευκαιρίες απασχόλησης και άλλα περιεχόμενα που σχετίζονται με θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων προς ιστοτόπους τρίτων («Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας» ή «Αγγελίες θέσεων εργασίας») στον Ιστότοπο, είτε στο πλαίσιο του Προγράμματος διαφημίσεων Indeed είτε άλλως, συμφωνείτε ότι η παρούσα Συμφωνία, οι όροι που σχετίζονται με οποιαδήποτε υπηρεσία Indeed χρησιμοποιείτε, καθώς και όλες οι πολιτικές της Indeed, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών απορρήτου και για τα cookie της Indeed, ισχύουν για την περίπτωσή σας.

Ως Εργοδότης, ο λογαριασμός σας προορίζεται για επιχειρηματική χρήση και όχι για προσωπική. Η Indeed δεν ευθύνεται και αποποιείται κάθε ευθύνη εάν το email σας χρησιμοποιείται ακατάλληλα ή λανθασμένα από τρίτο μέρος. Με την εγγραφή σας για λογαριασμό Indeed, συμφωνείτε ότι θα λαμβάνετε υποχρεωτικές ενημερώσεις email σχετικά με μη φυσιολογική δραστηριότητα στον λογαριασμό Indeed που διαθέτετε. Εάν επιχειρήσετε να στείλετε email από ένα όνομα ή μια διεύθυνση email που δεν είναι αληθής, ακριβής, τρέχουσα ή ολοκληρωμένη, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απορρίψουμε το συγκεκριμένο email. Επίσης, η αποστολή του εν λόγω email αποτελεί παράβαση των όρων μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πολλοί χρήστες μπορούν να συνδεθούν στον ίδιο λογαριασμό («ένας Συνδεδεμένος λογαριασμός»). Ο Συνδεδεμένος λογαριασμός δημιουργείται όταν οι κάτοχοι κύριου λογαριασμού («Διαχειριστές») ενός λογαριασμού Εργοδότη προσκαλούν άλλους χρήστες στον ίδιο λογαριασμό. Οι Διαχειριστές μπορούν να παράσχουν σε αυτούς τους άλλους χρήστες διάφορα επίπεδα πρόσβασης και λειτουργικότητας («Ρόλοι») στον λογαριασμό, όπως περιγράφεται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πρόσβασης στα δεδομένα του λογαριασμού ή σε υπηρεσίες αγοράς από την Indeed, στο πλαίσιο του εν λόγω λογαριασμού. Εάν είστε Διαχειριστής που προσθέτει έναν χρήστη σε κάποιον Ρόλο, δηλώνετε στην Indeed ότι είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού του λογαριασμού και ότι έχετε την αρμοδιότητα να επιτρέψετε την κοινή χρήση της πρόσβασης και αυτών των δεδομένων. Επιπλέον, συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να καλύψετε την Indeed από οποιουσδήποτε ισχυρισμούς, αξιώσεις, ενέργειες, αγωγές, απαιτήσεις, ζημίες, ευθύνες, υποχρεώσεις, απώλειες, διακανονισμούς, αποφάσεις, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) που προκύπτουν από την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων, από την πρόσβαση στον λογαριασμό σας και από τυχόν αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε ότι η Indeed δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια των παραπάνω δηλώσεων και ότι εσείς φέρετε την πλήρη ευθύνη για την προαναφερθείσα ακρίβεια. Κατά τη χρήση Συνδεδεμένου λογαριασμού, τυχόν χρήστες με πρόσβαση σε ορισμένους Ρόλους ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες λογαριασμού ή στο σύνολο των εν λόγω πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: μηνυμάτων επικοινωνίας και ενεργειών όλων των άλλων χρηστών και υποψηφίων στο πλαίσιο του Συνδεδεμένου λογαριασμού, μηνυμάτων επικοινωνίας βιογραφικού και στοιχείων χρέωσης. Επίσης, παραχωρείτε τη συναίνεσή σας για την εν λόγω πρόσβαση. Όταν χρησιμοποιείτε έναν Συνδεδεμένο λογαριασμό, οποιοιδήποτε χρήστες έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους Ρόλους έχουν επίσης τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα Indeed μέσω του λογαριασμού σας και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των αγορών που πραγματοποιήθηκαν.

Αλλαγή διεύθυνσης: Εάν μας έχετε παράσχει διεύθυνση χρέωσης και την αλλάξετε από διεύθυνση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών σε διεύθυνση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή από διεύθυνση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε διεύθυνση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, θα συνεχίσετε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία με τον ίδιο συμβαλλόμενο της Indeed για το υπόλοιπο του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήσατε την αλλαγή. Διά του παρόντος, συμφωνείτε ότι από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα θα δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία με τον σχετικό συμβαλλόμενο της Indeed που προσδιορίζεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας Συμφωνίας όσον αφορά την εν λόγω νέα περιοχή.

Εάν ο λογαριασμός εργοδότη που διαθέτετε στο Indeed έχει καταχωρισμένη πιστωτική κάρτα για την πληρωμή για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία της Indeed, η Indeed μπορεί να χρεώσει τη συγκεκριμένη κάρτα για τυχόν επιπλέον προϊόντα ή υπηρεσίες που παραγγέλνετε.

Συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να αποστέλλει ειδοποιήσεις στα Άτομα που αναζητούν εργασία, πληροφορώντας τους ότι ένας λογαριασμός Εργοδότη έχει παραβιαστεί, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας ότι ο εν λόγω λογαριασμός σχετίζεται μαζί σας. Η Indeed δεν δύναται να εγγυηθεί και δεν εγγυάται ότι τέτοιου είδους ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται ή θα λαμβάνονται πάντα και εσείς, ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό. Η Indeed δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά και αποποιείται κάθε ευθύνη αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, τη χρονική συνέπεια ή την αξιοπιστία τέτοιων ειδοποιήσεων.

Η Indeed δύναται να προσφέρει προτάσεις, συστάσεις ή πληροφορίες στους χρήστες που μπορούν να υποστηρίξουν ή να βελτιώσουν την εμπειρία τους στους Ιστοτόπους Indeed. Κατανοείτε ότι αυτές οι προσφορές παρέχονται ως ένδειξη καλής θέλησης και χωρίς εγγύηση και η χρήση τέτοιου είδους πληροφοριών εναπόκειται αποκλειστικά στην ευχέρειά σας. Ως Εργοδότης είστε υπεύθυνος για την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου και όποιων εργαλείων προσφέρονται εκεί, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεών σας σχετικά με την περιγραφή της θέσης εργασίας σας, των απαιτήσεων για τη θέση εργασίας σας, και με ποιον θα πραγματοποιήσετε συνέντευξη και ποιον θα προσλάβετε. Η Indeed δεν έχει καμία ευθύνη και αποποιείται κάθε υπαιτιότητα για οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες προβαίνετε με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες από την Indeed.

2. Υπηρεσίες εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένων της Αίτηση Indeed και των ερωτήσεων διαλογής

Επίσης, συμφωνείτε ότι η Indeed, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα Άτομα που αναζητούν εργασία, δύναται να ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμετάδοσης της Αίτησης Indeed για χρήση αναφορικά με τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας. Ακόμη, συμφωνείτε ότι τυχόν Άτομα που αναζητούν εργασία τα οποία επιθυμούν να εκφράσουν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη Καταχώριση θέσης εργασίας μπορούν να το πράξουν αυτό μέσω της Αίτησης Indeed και ότι η Indeed θα στείλει αιτήσεις στη διεύθυνση email που μας έχετε παράσχει. Συμφωνείτε επίσης ότι η Indeed μπορεί να ενεργοποιήσει ένα bot συνομιλίας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στα Άτομα που αναζητούν εργασία να υποβάλλουν αίτηση για την Αγγελία θέσης εργασίας σας απαντώντας σε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις που υποβάλλει ένα Άτομο που αναζητά εργασία παρουσιάζονται σε εσάς με τη μορφή μιας αίτησης για θέση εργασίας. Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία διαχείρισης υποψηφίων της Indeed, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τον Πίνακα ελέγχου εργοδότη ή με την ενεργοποίηση της λειτουργίας αναμετάδοσης της Αίτησης Indeed για τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας σας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να κάνει διαθέσιμες λειτουργίες οι οποίες σας επιτρέπουν να προβείτε σε ενέργειες σχετικά με το Άτομο που αναζητά εργασία, όπως είναι εργαλεία για τη διευθέτηση συνέντευξης, την προβολή βιογραφικού και την απόρριψη υποψηφίου. Συμφωνείτε ότι με τη χρήση αυτών των εργαλείων διαχείρισης υποψηφίων, ζητάτε από την Indeed να συγκεντρώσει τα υλικά της αίτησης του υποψηφίου, το βιογραφικό, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις διαλογής, τις απαντήσεις αξιολόγησης και άλλες πληροφορίες τις οποίες παρέχετε στην Indeed σε ένα έγγραφο. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση ή την αποθήκευση τέτοιων υλικών αιτήσεων και ότι είστε υπεύθυνοι για τη δική σας συμμόρφωση με τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις διατήρησης. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων, παρέχετε πληροφορίες στην Indeed από την οποία ζητάτε και την εξουσιοδοτείτε να καταστήσει διαθέσιμες τις εν λόγω πληροφορίες στο σχετικό Άτομο που αναζητά εργασία. Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε εάν μία καταλληλότητα είναι επιθυμητή ή αναγκαία (συμπεριλαμβανομένης της σήμανσής της ως λόγου να μην προχωρήσει η συμφωνία), αυτές οι πληροφορίες μπορούν να επισημανθούν στα Άτομα που αναζητούν εργασία. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι τυχόν πληροφορίες που κοινοποιούνται μέσω του Indeed θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αναλύονται από την Indeed σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και την Πολιτική απορρήτου της Indeed. Η Indeed δύναται να αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες ανεξαρτήτως από το εάν κάποια κενή θέση εργασίας έχει καλυφθεί.

Είστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα των email σας, τη φόρμα αίτησης, τις ερωτήσεις διαλογής ή της μορφής τους, τις Εταιρικές σελίδες που δημιουργείτε, την ενημέρωση ή τη διαχείριση τυχόν Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας που δημοσιεύετε και τυχόν μηνυμάτων που αποστέλλετε μέσω της Αίτησης Indeed ή άλλως, και συμφωνείτε ότι η Indeed δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιο περιεχόμενο και αποποιείται κάθε υπαιτιότητα για τέτοιο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού ανάλογου περιεχομένου ως νόμιμου. Συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να απορρίψει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε Καταχώριση θέσης εργασίας, οποιοδήποτε τμήμα Εταιρικής σελίδας ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις προς τα Άτομα που αναζητούν εργασία για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Ακόμη, η Indeed δεν εγγυάται για την παράδοση και την από μέρους σας λήψη των email ή του υλικού αίτησης του Ατόμου που αναζητά εργασία, καθώς και για το ότι δεν θα υπάρχουν λάθη στη διαβίβαση ή την αποθήκευση των δεδομένων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο του πίνακα ελέγχου του Εργοδότη σας να δει τις αιτήσεις θέσης εργασίας και άλλες πληροφορίες. Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις, όπως είναι τα email, που μπορείτε να λαμβάνετε σχετικά με αιτήσεις ή άλλες δραστηριότητες παρέχονται αποκλειστικά ως ένδειξη καλής θέλησης σε εσάς και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτές.

Σε περίπτωση που κάποιο αποστελλόμενο μήνυμα προορίζεται για κλειστό λογαριασμό, δεν θα είναι δυνατή η παράδοσή του. Εάν δεν αισθάνεστε άνετα με την αποστολή μηνυμάτων, όπως μεταξύ άλλων μιας επιστολής προσφοράς, σε ένα Άτομο που αναζητά εργασία μέσω των λειτουργιών αναμετάδοσης της Indeed, μη χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναμετάδοσης της Indeed και επικοινωνήστε με το Άτομο που αναζητά εργασία μέσω των προσωπικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν στο βιογραφικό ή την αίτηση του εν λόγω Ατόμου που αναζητά εργασία ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο επιθυμείτε. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αίτησης Indeed, η Indeed θα επιχειρεί να στέλνει αιτήσεις στα στοιχεία επικοινωνίας που παρείχατε στην Indeed. Ωστόσο, η Indeed δεν έχει δυνατότητα επαλήθευσης των στοιχείων επικοινωνίας που της παρέχετε. Σε περίπτωση που έχετε παράσχει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας, αποτελεί δική σας ευθύνη να τα διορθώσετε, να απαντήσετε καταλλήλως ή να προβείτε σε τυχόν απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συγκεκριμένων Ατόμων που αναζητούν εργασία. Ακόμη, θα πρέπει να αποζημιώσετε την Indeed για οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν εξαιτίας αυτού του γεγονότος.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναμετάδοσης της Αίτησης Indeed για τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας σας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να προσθέσει λειτουργίες στα αντίστοιχα email της Αίτησης Indeed. Για παράδειγμα, η Indeed μπορεί να καλύψει ή να αποκρύψει τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι οι διευθύνσεις email, από βιογραφικά ή αιτήσεις, και ενδέχεται να τα αντικαταστήσει με κάποιο ψευδώνυμο. Επιπλέον, η Indeed δύναται να στείλει εκ μέρους σας μηνύματα email υπενθύμισης στα Άτομα που αναζητούν εργασία από τα οποία θέλετε να πάρετε συνέντευξη. Η Indeed δύναται, επίσης, να στείλει εκ μέρους σας email στα Άτομα που αναζητούν εργασία, υποδεικνύοντας ότι η δική σας Καταχώριση θέσης εργασίας πιθανώς να ταιριάζει με το βιογραφικό τους. Όταν χρησιμοποιείτε ερωτήσεις διαλογής, ενδέχεται να σας δοθεί η επιλογή να δώσετε οδηγίες στην Indeed για την αποστολή ειδοποιήσεων απόρριψης, εάν το Άτομο που αναζητά εργασία δεν έχει απαντήσει στις ερωτήσεις με τον τρόπο που ορίστηκε στις οδηγίες που δόθηκαν μέσω διαδικτύου. Εάν επιλέξετε αυτήν τη δυνατότητα, συμφωνείτε να μας δώσετε οδηγίες για την αποστολή ειδοποιήσεων απόρριψης των συγκεκριμένων υποψηφίων και τον προσδιορισμό τους ως υποψηφίων που απορρίφθηκαν στον πίνακα ελέγχου υποψηφίου. Αναγνωρίζετε, ακόμη, ότι δεν έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Indeed η διαβίβαση ή η αποθήκευση αυτών ή όλων των άλλων ειδοποιήσεων απορρίψεων (οι οποίες γίνονται αποκλειστικά με μηχανικό τρόπο), ότι η συγκεκριμένη διαβίβαση ή η αποθήκευση δεν είναι εγγυημένη και ότι το Άτομο που αναζητά εργασία μπορεί να μην έχει απαντήσει με ακρίβεια στις ερωτήσεις διαλογής. Όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία διαχείρισης υποψηφίων της Indeed, μπορεί να σας δοθεί η επιλογή να στέλνετε αυτόματες ειδοποιήσεις απόρριψης σε υποψηφίους που έχετε ορίσει στην κατάσταση «απορρίφθηκε». Αν ενεργοποιήσετε την εν λόγω επιλογή, αναγνωρίζετε ότι η Indeed δεν έχει καμία ευχέρεια ως προς τη διαβίβαση ή την αποθήκευση των ειδοποιήσεων απόρριψης.

Συμφωνείτε ότι η Indeed μπορεί να προβεί σε ενέργειες στα πλαίσια της προσπάθειας να προσδιορίσει και να ελαττώσει τις αιτήσεις που συνιστούν ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία και ότι μία μέθοδος για να το επιτύχει αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επιβολή απαίτησης συνοδευτικής επιστολής για αυτούς τους υποψηφίους. Η Indeed δεν επαληθεύει την ταυτότητα οποιωνδήποτε Ατόμων που αναζητούν εργασία, τα οποία υποβάλλουν αίτηση για τη δική σας καταχώριση θέσης εργασίας. Επίσης, η Indeed δεν γνωρίζει τα κίνητρα τους για τη συγκεκριμένη υποβολή αίτησης και επομένως δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με τα προσόντα τους ή για το ενδιαφέρον τους αναφορικά με την καταχώριση θέσης εργασίας. Συμφωνείτε ότι η Αίτηση Indeed και οι λειτουργίες αναμετάδοσης της Indeed σάς παρουσιάζονται χωρίς εγγύηση και ότι η Indeed δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και στο Άτομο που αναζητά εργασία. Η ευθύνη για τη συγκεκριμένη επικοινωνία ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και στα Άτομα που αναζητούν εργασία.

Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο προϊόν διαλογής μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε ότι ζητάτε από την Indeed να στείλει σε κάποιο Άτομο που αναζητά εργασία έναν αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορεί να καλέσει προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις διαλογής μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Συμφωνείτε ότι αυτές οι ερωτήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης, καθορίζονται αποκλειστικά από εσάς και δεν υποβάλλονται από την Indeed. Επίσης, συμφωνείτε ότι ζητάτε από την Indeed μόνο να καταγράψει τις απαντήσεις του Ατόμου που αναζητά εργασία στις ερωτήσεις ελέγχου που υποβάλλετε και ότι η Indeed θα σας προωθήσει την ηχογράφηση των απαντήσεων στις ερωτήσεις σας. Συναινείτε στην ακρόαση και την ανάλυση της ηχογράφησης από την Indeed σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Indeed. Η Indeed αποποιείται όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά τη διαβίβαση ή την αποθήκευση των εν λόγω διαδικασιών διαλογής μέσω τηλεφώνου και απαντήσεων, δεν εγγυάται για την παράδοση ή την παραλαβή τους και δεν εγγυάται για την ημερομηνία ή την ώρα της ενδεχόμενης αποστολής τους.

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους δικαιοπαρόχους της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών εξόδων) η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε Εταιρική σελίδα που δημιουργήσατε ή αξιώσατε ή τυχόν Καταχώριση θέσης εργασίας ή ερωτήσεις διαλογής (ή σχετικές απαντήσεις) που δημοσιεύσατε ή τυχόν μηνύματα που αποστείλατε (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ερωτήσεων για Άτομα που αναζητούν εργασία, οι οποίες περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα). Η Indeed δύναται να καταστήσει διαθέσιμα δεδομένα ανάλυσης για Αγγελίες θέσεων εργασίας σε μια Εταιρική σελίδα ή αλλού στον Ιστότοπο και δύναται να παρέχει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένα ανάλυσης σχετικά με τον λογαριασμό Εργοδότη που διαθέτετε σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στην εταιρεία σας. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχετε ανεξόφλητο ή εκκρεμές τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού για οποιοδήποτε προϊόν της Indeed, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να τερματίσει την από μέρους σας χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων των προϊόντων της Indeed για τα οποία δεν έχετε ανεξόφλητο τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού. Η Indeed δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει (i) ποινές για καθυστερημένη πληρωμή σύμφωνα με τα τρέχοντα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ συν 10% ή το μέγιστο επιτόκιο που επιτρέπεται από τον νόμο, όποιο είναι χαμηλότερο και (ii) μια κανονιστική κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για έξοδα είσπραξης, εάν προβλέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και (iii) τυχόν εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που υφίσταται η Indeed για την είσπραξη των εν λόγω πληρωμών που έχουν καθυστερήσει.

Όταν προβάλλετε, αποστέλλετε, αποθηκεύετε ή λαμβάνετε υλικό (συμπεριλαμβανομένων Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας, βιογραφικών και μηνυμάτων) μέσω του Ιστοτόπου ή χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, η Indeed δύναται, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει το εν λόγω υλικό για ανάλυση δεδομένων, έλεγχο ποιότητας ή για να βελτιώσει τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία της Indeed (συμπεριλαμβανομένης της παροχής καλύτερων αποτελεσμάτων αναζήτησης και άλλων καταχωρίσεων για Άτομα που αναζητούν εργασία και Εργοδότες) μέσω αυτοματοποιημένων μέσων ή άλλων τρόπων. Όταν προβάλλετε, αποστέλλετε, αποθηκεύετε ή λαμβάνετε υλικό μέσω του Ιστοτόπου ή χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή όταν απλώς χρησιμοποιείτε ή επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, η Indeed δύναται να πληροφορήσει ένα Άτομο που αναζητά εργασία ότι έχετε πραγματοποιήσει μια ενέργεια, για παράδειγμα, όσον αφορά μια Αγγελία θέσης εργασίας, το Βιογραφικό ή την αίτηση ενός Ατόμου που αναζητά εργασία, όπως είναι η παύση ή το κλείσιμο μιας Αγγελίας θέσης εργασίας, το άνοιγμα του Βιογραφικού ή της αίτησης, η προβολή του Βιογραφικού ή της αίτησης, η απάντηση στο Βιογραφικό ή στην αίτηση και η λήψη απόφασης όσον αφορά την αίτηση ή την Αγγελία θέσης εργασίας. Επίσης, διά του παρόντος, συναινείτε στην εκτέλεση των εν λόγω ενεργειών από την Indeed.

Η Indeed, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να προσθέσει ετικέτες ή σήματα σε ονόματα Εργοδοτών ή Αγγελίες θέσεων εργασίας, όπως Αποκριτικός εργοδότης, Ενεργός εργοδότης ή Προσελήφθη μέσω του Indeed. Οι Εργοδότες δύνανται, επίσης, να ζητήσουν από την Indeed να προσθέσει τις εν λόγω ετικέτες. Η Indeed θα καθορίσει τη μέθοδο προσδιορισμού των εν λόγω ετικετών ή σημάτων, καθώς και των Εργοδοτών που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η απουσία ετικέτας ή σήματος ενδέχεται να υποδεικνύει ότι η Indeed δεν διαθέτει επαρκή δεδομένα για να διαπιστώσει αν ένας Εργοδότης πληροί τις προϋποθέσεις. Ορισμένα από τα δεδομένα δύναται να τα παρέχει ο Εργοδότης και η Indeed δεν εγγυάται την ακρίβεια των εν λόγω δεδομένων. Η Indeed δεν εγγυάται την ακρίβεια οποιασδήποτε ετικέτας ή οποιουδήποτε σήματος που έχει προστεθεί στα ονόματα των Εργοδοτών ή σε Αγγελίες θέσεων εργασίας με βάση τα δεδομένα που παρέχει ο εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σε Αγγελίες θέσεων εργασίας.

Εάν προσπελάζετε ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής (API) Indeed, συμπεριλαμβανομένης της προσπέλασης και της χρήσης του Ιστοτόπου ή οποιασδήποτε από τις Εφαρμογές Indeed ή οποιοδήποτε Σύστημα παρακολούθησης υποψηφίων (ATS) μέσω μιας Διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογής (API), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία, τους Όρους Διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογής (API) Indeed, την Πολιτική απορρήτου της Indeed, τους Κανόνες Ιστοτόπου και τυχόν πρόσθετους κανόνες και πολιτικές που διατίθενται από την Indeed. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΕΠΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η INDEED ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API). Αποτελεί δική σας ευθύνη η τακτική επισκόπηση οποιασδήποτε Εφαρμογής Indeed ή του Ιστότοπου για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εξηγήσεων σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας, δηλώσεων αποποιήσεων και αποκαλύψεων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μεθόδων χρέωσης) όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Indeed. Με τη χρήση του API, αντί της απευθείας χρήσης του Ιστότοπου ή μιας Εφαρμογής Indeed, συμφωνείτε με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή σε μια Εφαρμογή Indeed. Η χρήση μιας Εφαρμογής ή ενός ATS μέσω ενός API, αντί της απευθείας χρήσης του Ιστοτόπου ή μιας Εφαρμογής Indeed, δεν δικαιολογεί τυχόν έλλειψη πληροφοριών ή κατανόησης ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Indeed, σε περιπτώσεις που οι εν λόγω πληροφορίες άλλως παρέχονται στον Ιστότοπο ή μια Εφαρμογή Indeed.

Αναγνωρίζετε ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών της να καταπολεμήσει την απάτη και την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, η Indeed δύναται να απαιτήσει την επαλήθευση από τους χρήστες της διεύθυνσής τους email, συμπεριλαμβανομένων των Ατόμων που αναζητούν εργασία και υποβάλουν αίτηση για τη θέση εργασίας σας. Η επαλήθευση της διεύθυνσης email δεν είναι εγγυημένη. Είστε υπεύθυνοι για την από μέρους σας χρήση κάθε λογισμικού που απορρίπτει τις αιτήσεις από μη επαληθευμένες διευθύνσεις email.

3. Αντιστοίχιση θέσης εργασίας

Η Indeed δύναται να χρησιμοποιήσει το υλικό της αίτησης των Ατόμων που αναζητούν εργασία (συμπεριλαμβανομένων των βιογραφικών και των απαντήσεων στις ερωτήσεις διαλογής) και την προσφατότητα της δραστηριότητάς τους στο Indeed, για να προσδιορίσει εάν οι λέξεις στο βιογραφικό τους και οι απαντήσεις σε ερωτήσεις διαλογής συμφωνούν με τις λέξεις ενός ερωτήματος Καταχώρισης θέσης εργασίας ή Βιογραφικού και αντίστροφα.e Συμφωνείτε και συναινείτε ότι η Indeed δύναται να διαφοροποιήσει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις διαλογής και τα βιογραφικά που συμφωνούν από εκείνα που δεν συμφωνούν και να τα παρουσιάσει σε εσάς ως αντιστοιχίες ή μη αντιστοιχίες. Επίσης, η Indeed δύναται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες για να βελτιώσει τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία της (όπως εμφανίζοντας ή με άλλον τρόπο διαθέτοντας δυνητικώς σχετικές Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας και βιογραφικά σε Άτομα που αναζητούν εργασία και Εργοδότες).

4. Μισθός, αριθμός αιτήσεων ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται από την Indeed

Η Indeed δύναται να παρέχει ορισμένες πληροφορίες και ορισμένο περιεχόμενο σε χρήστες αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, η Indeed δύναται να παρέχει στα Άτομα που αναζητούν εργασία δεδομένα σχετικά με εκτιμώμενους μισθούς για μια συγκεκριμένη Καταχώριση θέσης εργασίας, τον αριθμό αιτήσεων για μια Καταχώριση θέσης εργασίας, απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις διαλογής για μια καταχώρηση θέσης εργασίας ή να παρέχει εκτιμώμενο αριθμό αιτήσεων για την Καταχώριση θέσης εργασίας. Όλα τα εν λόγω στοιχεία που παρέχονται από την Indeed αποτελούν εκτιμήσεις που δίνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, μπορεί να προέρχονται από τρίτο μέρος, και υπόκεινται σε αλλαγές ή σε διάφορα επίπεδα ακρίβειας. Εάν συμμετέχετε στο πρόγραμμα διαφημίσεων Indeed και ο διαφημιστικός σας προϋπολογισμός Χορηγούμενης θέσης εργασίας ορίζεται με βάση την αίτηση, θα χρεωθείτε με βάση τον προσδιορισμό της Indeed του αριθμού των Αιτήσεων, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα ελέγχου του εργοδότη σας και όχι με βάση τον αριθμό των αιτήσεων που μπορεί να παρέχονται σε Άτομα που αναζητούν εργασία μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Επίσης, η Indeed δύναται να συμπεριλάβει εκτιμήσεις μισθών σε σελίδες εκτός των Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας στον Ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα στοιχεία σχετικά με μισθούς παρέχονται κατά προσέγγιση βάσει μεγάλου αριθμού υποβολών τρίτων στην Indeed, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με την Indeed εταιρειών. Αυτά τα στοιχεία δίνονται στους χρήστες της Indeed μόνο για λόγους γενικευμένης σύγκρισης. Η ελάχιστη αμοιβή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας. Για τα πραγματικά στοιχεία του μισθού θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη. Η Indeed ενδέχεται επίσης να παράσχει δεδομένα σχετικά με τις εμφανίσεις όσον αφορά την αγγελία θέσης εργασίας σας. Τα εν λόγω στοιχεία παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και η Indeed δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Η Indeed διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μεθόδου μέτρησης των εν λόγω στοιχείων ανά πάσα στιγμή.

5. Εργαλεία διαλογής

Η Indeed δύναται να καταστήσει διαθέσιμα σε εσάς  εργαλεία διαλογής για χρήση στη διαδικασία αίτησης, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων διαλογής, εργαλείων διαλογής μέσω τηλεφώνου και αξιολογήσεων. Η Indeed σάς παραχωρεί την άδεια χρήσης αυτών των εργαλείων, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε προϊόν επιλογής, το οποίο διατίθεται σε εσάς από την Indeed, συμφωνείτε ότι έχετε αποφασίσει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης και οι ουσιώδεις ερωτήσεις που κάνετε ή επιλέγετε καθορίζονται αποκλειστικά από εσάς και δεν υποβάλλονται από την Indeed. Είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των απαντήσεων βάσει των οποίων κρίνεται η καταλληλότητα των υποψηφίων. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του εργαλείου διαλογής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποτελεσμάτων που θεωρείται ότι ασκούν «διαφορετικές επιπτώσεις». Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για την προσφορά εναλλακτικών μεθόδων διαλογής, εάν αυτές απαιτούνται από τον Νόμο για τους Αμερικανούς πολίτες με αναπηρία (Americans with Disabilities Act) ή οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχο ή παρόμοιο νόμο. Μολονότι στην Indeed ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραµµές για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό, έκδοση 2.1, επίπεδο ΑΑ (WCAG 2.1, Level AA) στις προσπάθειές μας να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε προσβάσιμες προσφορές, όπως περιγράφεται στη δήλωση προσβασιμότητας, η Indeed δεν εγγυάται ότι η μέθοδος παροχής αυτών των ερωτήσεων συμμορφώνεται με τον Νόμο για τους Αμερικανούς πολίτες με αναπηρία (Americans with Disabilities Act) ή οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχο ή παρόμοιο νόμο. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Indeed για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από την από μέρους σας χρήση ενός Εργαλείου επιλογής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων για μη συμμόρφωση τυχόν εργαλείου διαλογής με τον Νόμο για τους Αμερικανούς πολίτες με αναπηρία (Americans with Disabilities Act) ή παρόμοιο ή αντίστοιχο νόμο ή για «διαφορετικές επιπτώσεις» που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης του Εργαλείου επιλογής.

Η Indeed δύναται να προσφέρει στους Εργοδότες τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν μια λειτουργία στον λογαριασμό τους η οποία ονομάζεται Βοήθεια για εργοδότες. Η ενεργοποίηση της Βοήθειας για εργοδότες συνεπάγεται ότι ο Εργοδότης δίνει στην Indeed την εντολή να αποστείλει ένα μήνυμα εκ μέρους του Εργοδότη στο Άτομο που αναζητά εργασία ενημερώνοντάς το σχετικά με πρόθεση μη περαιτέρω επεξεργασίας της αίτησής του από τον Εργοδότη. Για να αποτρέψετε την αποστολή μιας ειδοποίησης απόρριψης, πρέπει να υποδείξετε το ενδιαφέρον σας για την αίτηση μέσω του Indeed. Τυχόν αλληλεπιδράσεις που έχετε απευθείας με κάποιο Άτομο που αναζητά εργασία και όχι μέσω ενός εργαλείου που παρέχεται από την Indeed (για παράδειγμα, κλήση ή αποστολή email σε Άτομο που αναζητά εργασία απευθείας αντί μέσω μιας Υπηρεσίας αναμετάδοσης Indeed) δεν είναι ορατές από την Indeed και δεν θα αποτρέψουν την αποστολή ειδοποίησης απόρριψης από το Employer Assist. Εάν ενεργοποιήσετε το Employer Assist, πρέπει να αλληλεπιδράσετε με ένα Άτομο που αναζητά εργασία μέσω ενός εργαλείου που παρέχεται από την Indeed, για να αποτρέψετε την αποστολή ειδοποίησης απόρριψης μέσω του Employer Assist. Εάν ενεργοποιήσετε το Employer Assist, συμφωνείτε ότι δίνετε εντολή στην Indeed να στέλνει αυτά τα μηνύματα σε υποψηφίους με τους οποίους δεν αλληλεπιδράτε εντός του επιλεγμένου χρονικού πλαισίου και συμφωνείτε να αποζημιώνετε την Indeed για τυχόν αξιώσεις που προκύψουν από αυτά. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να ειδοποιεί Άτομα που αναζητούν εργασία σχετικά με το εκτιμώμενο χρονικό πλαίσιο, στη διάρκεια του οποίου προσδοκούν να λάβουν απάντηση από εσάς, με βάση το χρονικό πλαίσιο που επιλέγετε στη Βοήθεια για εργοδότες.

6. Επικοινωνία μέσω του Indeed

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λάβετε μηνύματα, email ή ειδοποιήσεις μέσω email που αντιστοιχούν σε δραστηριότητα ή χρήση δική σας ή ενός Ατόμου που αναζητά εργασία του Ιστοτόπου, της Αίτησης Indeed, του Indeed Chat ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, προϊόντος ή λειτουργίας επικοινωνίας παρέχεται στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα μηνύματα ή ειδοποιήσεις παρέχονται αποκλειστικά ως ένδειξη καλής θέλησης και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτά. Για παράδειγμα, αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια συνέντευξη με ένα Άτομο που αναζητά εργασία, αποτελεί δική σας ευθύνη να προβείτε σε ξεχωριστές επακόλουθες ενέργειες με το Άτομο που αναζητά εργασία ώστε να διασφαλίσετε ότι γνωρίζει για τη συνέντευξη. Μην βασίζεστε στις ειδοποιήσεις μέσω του Indeed. Η Indeed αποποιείται όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά τη διαβίβαση ή την αποθήκευση των εν λόγω ειδοποιήσεων καλής θέλησης, δεν εγγυάται για την παράδοση ή την παραλαβή τους και δεν εγγυάται για την ημερομηνία ή την ώρα της ενδεχόμενης αποστολής τους. Σε περίπτωση που κάποιο αποστελλόμενο μήνυμα προορίζεται για κλειστό λογαριασμό, δεν θα είναι δυνατή η παράδοσή του.

Η Indeed μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση email σας για να δημιουργήσει μια ψευδώνυμη διεύθυνση email για την επικοινωνία σας, αντί να εμφανίζεται η πραγματική διεύθυνση email σας στο Άτομο που αναζητά εργασία. Μόλις ένα Άτομο που αναζητά εργασία έχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για τον τρόπο με τον οποίο ο Εργοδότης χρησιμοποιεί αυτήν την πληροφορία. Αν επιλέξετε να στείλετε email από μια τρίτη εφαρμογή-πελάτη email, το άτομο με το οποίο επικοινωνείτε ενδέχεται να είναι σε θέση να δει τη δική σας διεύθυνση email, αντί για την ψευδώνυμη. Εάν αποστέλλετε ή λαμβάνετε επικοινωνία στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμφωνείτε στην επεξεργασία, στην ανάλυση, στον έλεγχο και στην αποθήκευση της επικοινωνίας σας, μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα, για την ανάλυση δεδομένων, τον έλεγχο ποιότητας, την επιβολή των Κανόνων των Ιστοτόπων και άλλων πολιτικών της Indeed, την εποπτεία περιεχομένου και τη βελτίωση των Ιστοτόπων ή κάθε άλλου προϊόντος ή άλλης υπηρεσίας της Indeed.

Συγκεκριμένα, αν δημοσιεύσετε μια Καταχώριση θέσης εργασίας απευθείας στην Indeed, οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο στον πίνακα ελέγχου της Indeed. Τυχόν άλλες ειδοποιήσεις που μπορεί να λάβετε σας παρέχονται αποκλειστικά ως ένδειξη καλής θέλησης. Για παράδειγμα, μπορεί να μην λάβετε ειδοποιήσεις email για αιτήσεις εάν ένα Άτομο που αναζητά εργασία δεν έχει απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις διαλογής, παρόλο που αυτές οι αιτήσεις θα σταλούν στον πίνακα ελέγχου σας της Indeed. Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ενεργοποιήσει ή να καταστήσει δυνατό το Indeed Chat ή άλλες επιλογές επικοινωνίας για επιλεγμένους Εργοδότες ή Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και να ειδοποιήσει τα Άτομα που αναζητούν εργασία ότι το Indeed Chat ή άλλες επιλογές επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή Εργοδότη. Για το Indeed Chat, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματά σας ή να τα προβάλετε μεταβαίνοντας στον πίνακα ελέγχου μηνυμάτων σας στο Indeed Chat. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Indeed Chat, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε μεταβαίνοντας στον πίνακα ελέγχου του Indeed Chat. Η Indeed δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απενεργοποιήσει ή να καταστήσει μη διαθέσιμο το Indeed Chat για έναν Εργοδότη ή ένα Άτομο που αναζητά εργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

7. Εικονικές μορφές επικοινωνίας 

Η Indeed μπορεί να σας προσφέρει την επιλογή να διαχειριστείτε εικονικές και απομακρυσμένες μορφές επικοινωνίας με Άτομα που αναζητούν εργασία στα πλαίσια των προϊόντων της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Indeed Interview, της Πλατφόρμας Προσλήψεων Indeed, τηλεφωνικών συνεντεύξεων, εικονικών συναντήσεων και συνεντεύξεων βίντεο («Εικονικές συνεντεύξεις»). Οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες προγραμματισμού, τηλεδιάσκεψης, διάσκεψης μέσω ιστού, αίθουσες διάσκεψης και άλλες υπηρεσίες συνεργασίας που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Κατανοείτε ότι η Indeed δεν αποτελεί πάροχο υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Η Indeed αποποιείται όλες τις εγγυήσεις αναφορικά με τη μετάδοση εικονικών μορφών επικοινωνίας. Η Indeed δεν εγγυάται (1) τη διαθεσιμότητα των εν λόγω υπηρεσιών την ώρα που επιχειρείτε να τις ξεκινήσετε (2) την ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών ή (3) τις ημερομηνίες ή τις ώρες που έχετε προγραμματίσει με τα Άτομα που αναζητούν εργασία για την Εικονική συνέντευξη. Επιπλέον, η Indeed δεν επαληθεύει τις ταυτότητες ή τα κριτήρια καταλληλότητας των Ατόμων που αναζητούν εργασία με τα οποία προγραμματίζετε Εικονικές συνεντεύξεις.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΕ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ή ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η INDEED ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΕ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ. Η INDEED ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΕ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η INDEED ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η INDEED ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ.

Κατόπιν δικού σας αιτήματος, η Indeed μπορεί να απευθύνει προσκλήσεις σε πρόσθετους αντιπροσώπους στην εταιρεία σας για να λάβουν μέρος στις Εικονικές συνεντεύξεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Indeed θα απευθύνει τις εν λόγω προσκλήσεις εκ μέρους σας με βάση τις διευθύνσεις email που παρέχετε για αυτούς τους αντιπροσώπους αλλά η Indeed δεν είναι υπεύθυνη για ανακρίβειες στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε. Επιπλέον, η Indeed δεν είναι υπεύθυνη, και εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη συμπεριφορά ή τις ενέργειες των αντιπροσώπων σας. Δηλώνετε ότι έχετε την αρμοδιότητα να δεσμεύσετε τους πρόσθετους αντιπροσώπους σας στους Όρους της Indeed, και απευθύνοντας προσκλήσεις στους αντιπροσώπους σας, τους δεσμεύετε στους Όρους της Indeed.

Κατανοείτε ότι η Indeed παρέχει μόνο την επιλογή της επικοινωνίας σας με Άτομα που αναζητούν εργασία μέσω υπηρεσιών οι οποίες μπορεί να προσφέρονται από τρίτους παρόχους. Η Indeed δεν αποτελεί μέρος των Εικονικών συνεντεύξεών σας και δεν αποτελεί συμμετέχοντα σε προγραμματισμούς τους οποίους κάνετε με Άτομα που αναζητούν εργασία. Είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε αίτημα προσαρμογής από τα Άτομα που αναζητούν εργασία. Για παράδειγμα, εάν απαιτηθεί διερμηνέας νοηματικής γλώσσας, είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε κάποιον, εάν έχετε τη νομική υποχρέωση για αυτό.

Καταγραφή Εικονικών συνεντεύξεων: Ως Εργοδότης, μπορεί να σας παρουσιαστεί η επιλογή να ενεργοποιήσετε την καταγραφή Εικονικών συνεντεύξεων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα καταγράψετε, αποθηκεύσετε ή αναλύσετε Εικονικές συνεντεύξεις χωρίς την άδεια από τα Άτομα που αναζητούν εργασία και όλους τους συμμετέχοντες. Με την καταγραφή μιας Εικονικής συνέντευξης, δηλώνετε και εγγυάστε στην Indeed ότι έχετε εξασφαλίσει κάθε απαραίτητη συγκατάθεση και ότι θα συμμορφωθείτε με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτειακής και της ομοσπονδιακής. Με την επιλογή καταγραφής των Εικονικών συνεντεύξεων, συμφωνείτε ότι οι τρίτοι πάροχοι και η Indeed μπορούν να αποθηκεύουν και να έχουν πρόσβαση στην καταγραφή. Ωστόσο, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν υποχρεούται να αποθηκεύει ή να διατηρεί οποιαδήποτε καταγραφή Εικονικής συνέντευξης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ, ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ.

8. Εταιρικές σελίδες

Όταν δημοσιεύετε απευθείας μια Αγγελία θέσης εργασίας στο Indeed ή υποβάλλετε ένα αίτημα για μια σελίδα προορισμού στο Indeed, όπως το Indeed Next, η Indeed δύναται να δημιουργήσει αυτόματα για εσάς μια Εταιρική σελίδα. Κατανοείτε ότι η Indeed δύναται να προβάλλει δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες για την εταιρεία σας στην Εταιρική σελίδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εξουσιοδοτείτε την Indeed να αξιώσει εκ μέρους σας την εν λόγω Εταιρική σελίδα, η οποία θα επισημανθεί ως Προφίλ που έχει διεκδικηθεί. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας και προσθήκης πληροφοριών στην Εταιρική σελίδα. Οι Εταιρικές σελίδες επιτρέπουν τη δημοσίευση Περιεχομένου χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω) από άτομα που μπορεί να μην σχετίζονται με την Εταιρεία στην οποία ανήκει η Εταιρική σελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των απαντήσεων στις Ερωτήσεις και απαντήσεις στις Εταιρικές σελίδες. Επιπλέον, η Indeed δύναται να συμπεριλάβει όλες τις Αγγελίες θέσεων εργασίας σας που δημοσιεύτηκαν στον Ιστότοπο στην Εταιρική σελίδα σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που δημοσιεύτηκαν απευθείας στο Indeed, καθώς και όσων προστέθηκαν στο ευρετήριο από την Indeed. Συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο επεξεργάζεστε ή προσθέτετε σε μια Εταιρική σελίδα, είτε δημιουργείται από εσάς ή για εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, φωτογραφιών ή βίντεο που παρέχετε και ιστοτόπων τρίτων μερών που είναι προσβάσιμοι από περιεχόμενο που προσθέτετε σε μια Εταιρική σελίδα. 

Η Indeed μπορεί επιπλέον να προσφέρει Εταιρικές σελίδες Premium της Indeed, οι οποίες περιλαμβάνουν λειτουργίες που είναι προσβάσιμες μόνο μέσω συνδρομής και για τις οποίες ενδέχεται να επιβάλλεται χρέωση, όπως υποδεικνύεται σε μια εντολή εισαγωγής. Η Indeed διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί αυτές τις λειτουργίες ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Indeed. Επιπλέον, αυτές οι λειτουργίες μπορεί να περιλαμβάνουν αναλυτικά ή άλλα στοιχεία, την ακρίβεια των οποίων δεν εγγυάται η Indeed, ενώ εσείς είστε υπεύθυνοι για τον καθορισμό της καταλληλότητάς τους για την προοριζόμενη χρήση σας ή τον σκοπό σας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Εταιρικών σελίδων Premium της Indeed ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας την Indeed. Η εν λόγω ακύρωση τίθεται συνήθως σε ισχύ στην αρχή του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Αν έχετε προπληρώσει για ετήσια συνδρομή, τότε η ακύρωση τίθεται σε ισχύ αμέσως και η Indeed θα παράσχει επιστροφή χρημάτων κατ’ αναλογία για τη μη χρησιμοποιημένη διάρκεια ισχύος της συνδρομής, όπου μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνονται τυχόν εκπτώσεις. Όλες οι μηνιαίες συνδρομές στις Εταιρικές σελίδες Premium θα ανανεώνονται αυτόματα έως ότου ακυρωθούν από εσάς. Οι ετήσιες συνδρομές θα πρέπει να ανανεώνονται κάθε έτος. Φέρετε την ευθύνη για όλους τους φόρους κατά περίπτωση και όπως απαιτείται.

9. Indeed Academy

Εάν εσείς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο της εταιρείας σας είναι μέλος του Indeed Academy, η από μέρους σας χρήση των λογότυπων Graduate περιορίζεται μόνο για ατομική σας χρήση και αποκλειστικά προς υπόδειξη της ιδιότητας Graduate που διαθέτετε. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου Graduate για την εκπροσώπηση οργανισμών ή για εμπορικούς σκοπούς. Επιπλέον, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν θα προβείτε σε καμία δήλωση ότι προσλαμβάνετε εκ μέρους της Indeed, εργάζεστε για την Indeed ή ότι με οποιονδήποτε τρόπο απασχολείστε από την Indeed ή έχετε οποιαδήποτε συμβατική σχέση μαζί της. Επίσης, τίποτα από όσα περιέχονται στο παρόν δεν θα ερμηνεύεται ότι υποδηλώνει κοινοπραξία, συνεργασία, σχέση εντολέα-εντολοδόχου ή σχέση εργοδότη-υπαλλήλου ανάμεσα σε εσάς και την Indeed. Επιπρόσθετα, κανένας Συμβαλλόμενος δεν θα έχει το δικαίωμα, την εξουσία ή την αρμοδιότητα να υποχρεώσει ή να δεσμεύσει τον άλλο με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς. Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε δήλωση περί του αντιθέτου, η Indeed δύναται να σας αφαιρέσει από το Indeed Academy κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

10. Εργαλεία διαχείρισης ΑΔ

Η Indeed μπορεί να καταστήσει εργαλεία λογισμικού διαχείρισης ΑΔ διαθέσιμα σε εργοδότες και τους εργαζομένους τους («Εργαλεία διαχείρισης ΑΔ»). Αν είστε εργαζόμενος που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε Εργαλεία διαχείρισης ΑΔ, συμφωνείτε ότι η εν λόγω χρήση υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι ενώ η Indeed παρέχει μόνο τα Εργαλεία διαχείρισης ΑΔ για τη δική σας χρήση και του εργοδότη σας και ότι η Indeed δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εν λόγω χρήση. Η Indeed δεν παρέχει νομικές συμβουλές και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο εργοδότης σας θα διαμορφώσει ή θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Εργαλείο διαχείρισης ΑΔ έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τον νόμο. Ο εργοδότης σας διατηρεί κάθε ευθύνη για την εν λόγω συμμόρφωση. Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τη νομιμότητα ή την καταλληλότητα τυχόν διαμόρφωσης ενός Εργαλείου διαχείριση ΑΔ, πρέπει να τις θέσετε απευθείας στον εργοδότη σας.

11. Ισχύουσα νομοθεσία και επίλυση διαφορών

Η παρούσα Συμφωνία και τυχόν Διαφωνία που προκύπτει από τη συγκεκριμένη Συμφωνία ή σχετίζεται με αυτή ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Ιστότοπο θα διέπονται επί παντός θέματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκυρότητας, της δομής και της απόδοσης της παρούσας Συμφωνίας, από τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, εάν βρίσκεστε στη Βραζιλία, από τους νόμους της Δημοκρατίας της Ινδίας, εάν βρίσκεστε στην Ινδία, από τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας, εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους νόμους της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, εάν βρίσκεστε στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, από τους νόμους της Ιαπωνίας, εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τους νόμους της Γαλλίας, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στη Γαλλία, από τους νόμους της Ιταλίας, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στην Ιταλία, από τους νόμους του Οντάριο στον Καναδά, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από τα γραφεία της Indeed στον Καναδά ή από τους νόμους της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, εάν βρίσκεστε αλλού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι ενέργειες και οι αγωγές ή άλλες ένδικες προσφυγές που σχετίζονται με την εν λόγω Διαφωνία θα υποβάλλονται μόνο σε δικαστήρια που βρίσκονται: στο Σάο Πάολο, στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας, εάν βρίσκεστε στη Βραζιλία, στην Μπαγκαλόρ, στην πολιτεία Καρνάτακα της Ινδίας, εάν βρίσκεστε στην Ινδία, στην Κομητεία Τράβις, στο Τέξας των ΗΠΑ, εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Δημοκρατία της Σιγκαπούρης, εάν βρίσκεστε στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, στο Τόκυο της Ιαπωνίας, εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, στο Λονδίνο της Αγγλίας, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Παρίσι της Γαλλίας, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στη Γαλλία, στο Μιλάνο της Ιταλίας, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στην Ιταλία, στην επαρχία Οντάριο, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από τα γραφεία της Indeed στον Καναδά, ή στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, εάν βρίσκεστε αλλού. Καθένας από τους Συμβαλλομένους, διά του παρόντος, συναινεί στην αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται: στο Σάο Πάολο, στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας, εάν βρίσκεστε στη Βραζιλία, στην Μπανγκαλόρ, στην πολιτεία Καρνάτακα της Ινδίας, εάν βρίσκεστε στην Ινδία, στην Κομητεία Τράβις, στο Τέξας των ΗΠΑ, εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Δημοκρατία της Σιγκαπούρης, εάν βρίσκεστε στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, στο Τόκιο της Ιαπωνίας, εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, στο Λονδίνο της Αγγλίας, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Παρίσι της Γαλλίας, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στη Γαλλία, στο Μιλάνο της Ιταλίας, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από το γραφείο της Indeed στην Ιταλία, στην επαρχία Οντάριο, εάν υποστηρίζεστε κυρίως από τα γραφεία της Indeed στον Καναδά, ή στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, εάν βρίσκεστε αλλού.

Συμφωνείτε ότι παραιτείστε των δικαιωμάτων σας για την κατάθεση διαδικασίας ανακάλυψης πριν την άσκηση αγωγής επιζητώντας πληροφορίες ταυτοποίησης ενός χρήστη από την Indeed. Εάν σκοπεύετε να προβάλλετε αίτημα ανακάλυψης επιζητώντας πληροφορίες χρήστη από την Indeed Inc., συμφωνείτε να το κάνετε σύμφωνα με ένα έγκυρο ομοσπονδιακό αίτημα, αίτημα του Τέξας ή αίτημα κατάλληλο για το Τέξας και με την κατάλληλη επίδοση στον καταχωρισμένο αντιπρόσωπό μας στο Τέξας στη διεύθυνση Indeed, Inc., c/o CT Corporation, 1999 Bryan Street, Suite 900, Dallas, TX 75201. Συμφωνείτε περαιτέρω να υπάγονται στην προσωπική δικαιοδοσία των αρμόδιων ομοσπονδιακών ή πολιτειακών δικαστηρίων του Τέξας οι εν λόγω διαδικασίες ανακάλυψης.

Επίσης, διά του παρόντος, αποποιείστε κάθε δικαίωμα προσφυγής σε δίκη με ενόρκους αναφορικά με οποιαδήποτε ενέργεια ή αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου ή αυτών των όρων παροχής υπηρεσίας, εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

12. Παραίτηση από το δικαίωμα συλλογικής αγωγής

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Indeed, αναγνωρίζετε ότι η Indeed δύναται να σας προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο παρόν. Ως μερικό αντίτιμο για την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου και αυτών των υπηρεσιών, συμφωνείτε να μην συμμετάσχετε σε άσκηση συλλογικής αγωγής εναντίον της Indeed ως ενάγων, εκπρόσωπος ή μέλος, καθώς και να μην συμμετάσχετε ως αντίδικος με οποιονδήποτε τρόπο σε συλλογική αγωγή εναντίον της Indeed σχετικά με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου. Εάν δεν συμφωνήσετε με οποιοδήποτε τμήμα αυτών των όρων, μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Ωστόσο, τίποτα στην παρούσα παράγραφο δεν περιορίζει το δικαίωμά σας να ασκήσετε αγωγή ως μεμονωμένος ενάγων, όπως σε δικαστήριο μικροδιαφορών, σύμφωνα με την Ενότητα 11 παραπάνω.

13. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους της, τις συνδεδεμένες εταιρείες της και τους δικαιοπαρόχους της από οποιαδήποτε αξίωση ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων χρεώσεων δικηγόρων) που προκύπτουν ή σχετίζονται με: (α) την από μέρους σας παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας, (β) την από μέρους σας χρήση και προσπέλαση του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε προϊόντος, προγράμματος ή υπηρεσίας Indeed, (γ) την από μέρους σας απώλεια ή αποκάλυψη πληροφοριών που αποκτήθηκαν από τη χρήση του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε προϊόντος, προγράμματος ή υπηρεσίας Indeed, (δ) την από μέρους σας παράβαση τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Νόμου περί δίκαιης αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας (Fair Credit Reporting Act), τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας περί εργοδοσίας, ισότητας ή διακρίσεων και τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων ή απορρήτου, (ε) την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε δικαιώματος περί πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας ή προστασίας απορρήτου, (στ) οποιαδήποτε αξίωση ότι το περιεχόμενό σας προκάλεσε ζημία σε τρίτο μέρος, (ζ) τις ενέργειές σας ως Εργοδότη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διενέργειας ή μη των παρακάτω: διαλογής, πρόσληψης, προαγωγής ή υποβιβασμού οποιουδήποτε εργαζομένου ή Ατόμου που αναζητά εργασία ή (η) τις δραστηριότητες οποιονδήποτε τρίτων παρόχων υπηρεσιών που εμπλέκετε για να σας βοηθήσουν με δραστηριότητες που σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση προϊόντων και υπηρεσιών Indeed, όπως είναι ενδεικτικά: η διευκόλυνση των από μέρους σας δραστηριοτήτων εύρεσης ή η παρακολούθηση των ποσοστών μετατροπής των ατόμων που αναζητούν εργασία σε αιτούντες θέση εργασίας. Αυτή η υποχρέωση υπεράσπισης και αποζημίωσης θα παραμείνει σε ισχύ μετά το τέλος της παρούσας Συμφωνίας και μετά τη λήξη της από μέρους σας χρήσης του Ιστοτόπου ή οποιωνδήποτε προϊόντων, προγραμμάτων ή υπηρεσιών Indeed.

14. Εκτεταμένα εργαλεία καμπάνιας

Η Indeed δύναται να προσφέρει μια υπηρεσία προς διευκόλυνση του συντονισμού των Αγγελιών θέσεων εργασίας εντός γεωγραφικά κατανεμημένων επιχειρήσεων, όπως μονάδων δικαιοχρησίας ή μεγάλων εταιρειών με πολλά υποκαταστήματα, όπως το Indeed Central ή το Indeed Groups («Εκτεταμένα εργαλεία καμπάνιας»). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι για τη χρήση των Εκτεταμένων εργαλείων καμπάνιας απαιτείται η κοινοποίηση των πληροφοριών λογαριασμού δικαιοδόχου στον δικαιοπάροχο ή η κοινοποίηση των πληροφοριών λογαριασμού ενός τοπικού γραφείου στα κεντρικά γραφεία, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνονται στοιχεία όπως ο αριθμός των σημείων ή των λογαριασμών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, πληροφορίες σχετικά με αγγελίες θέσεων εργασίας (περιεχόμενο, κλικ, εμφανίσεις κ.λπ.), τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα επίπεδα δαπανών σας. Ο δικαιοπάροχος ή τα κεντρικά γραφεία δύνανται να ζητήσουν από την Indeed να επικοινωνήσει με τους δικαιοδόχους ή τα κατά τόπους γραφεία, αντίστοιχα, παρέχοντας στην Indeed τα στοιχεία επικοινωνίας, και δύνανται να παρέχουν το περιεχόμενο των Αγγελιών θέσεων εργασίας στην Indeed για χρήση σε σχέση με τα Εκτεταμένα εργαλεία καμπάνιας. Με τη χρήση των Εκτεταμένων εργαλείων καμπάνιας, συμφωνείτε με την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών και δηλώνετε και εγγυάστε ότι i) όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην Indeed είναι ακριβείς και ii) έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και την εξουσιοδότηση να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες στην Indeed και να επιτρέψετε στην Indeed να τις κοινοποιήσει σε σχέση με τα Εκτεταμένα εργαλεία καμπάνιας. Μπορείτε να ζητήσετε από την Indeed να εκχωρήσει πρόσβαση και έλεγχο του λογαριασμού σας στα Εκτεταμένα εργαλεία καμπάνιας σε επιπλέον χρήστες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι με την υποβολή τέτοιων αιτημάτων, η Indeed θα επικοινωνήσει με τους χρήστες με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε (όνομα, διεύθυνση email και τίτλο θέσης εργασίας) και ότι η Indeed δεν είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των χρηστών πριν από την ολοκλήρωση τέτοιων αιτημάτων.

15. Εισαγωγή υποψηφίων

Η Indeed δύναται να προσφέρει μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε εσάς, ή σε κάποιον που ενεργεί εκ μέρους σας ή σε μια αρχή (όπως είναι μια υπηρεσία διαχείρισης εύρεσης υποψηφίων) να ανεβάσει πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες θέση εργασίας στο Indeed και να αλληλεπιδράσει με αυτά τα άτομα και να δώσει οδηγία στο Indeed να αλληλεπιδράσει με αυτά τα άτομα εκ μέρους σας (εφεξής «Εισαγωγή υποψηφίων»). Στον βαθμό που κάθε πληροφορία που παρέχετε ή με άλλον τρόπο κάνετε διαθέσιμη στο Indeed μέσω της υπηρεσίας Εισαγωγής υποψηφίων περιλαμβάνει Προσωπικά δεδομένα πελάτη, δίνετε οδηγία στην Indeed να επεξεργαστεί τέτοιου είδους πληροφορίες εκ μέρους σας, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και κάθε εφαρμοστέο Προσάρτημα επεξεργασίας δεδομένων. Τα Προσωπικά δεδομένα πελάτη και η Indeed όπως ορίζονται στην παρούσα ενότητα θα έχουν τη σημασία που θα τους δοθεί στο Προσάρτημα επεξεργασίας δεδομένων. Με τη χρήση της Εισαγωγής υποψηφίων, δίνετε οδηγία στην Indeed να εμφανίσει τις πληροφορίες των αλληλεπιδράσεων (συμπεριλαμβανομένων των Ψηφιακών συνεντεύξεων που έχουν προγραμματιστεί ή έχουν ήδη διενεργηθεί) ανάμεσα σε εσάς ή το Indeed και τους αιτούντες θέση εργασίας με τους λογαριασμούς τους Indeed και δηλώνετε και εγγυάστε ότι εσείς, και κάθε τρίτος που έχετε εξουσιοδοτήσει να ανεβάσει Προσωπικά δεδομένα πελάτη στην πλατφόρμα, έχετε αποκτήσει όλα τα αναγκαία δικαιώματα και άδειες από και ότι έχετε παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και αποκαλύψεις προς τους αιτούντες θέση εργασίας, όπως απαιτείται για εσάς να τις παρέχετε από την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ή ότι άλλως έχετε καταστήσει διαθέσιμα τα Προσωπικά δεδομένα πελατών στην Indeed με τη χρήση της Εισαγωγή υποψηφίου και χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, (α) κανένα άτομο, του οποίου τα Προσωπικά δεδομένα παρέχετε ή άλλως καταστείτε διαθέσιμα στην Indeed με τη χρήση της Εισαγωγής υποψηφίου δεν έχει ασκήσει κανένα δικαίωμα ή δεν σας έχει υποβάλλει κανένα αίτημα, το οποίο θα δεν θα σας επέτρεπε ή άλλως θα περιόριζε την ικανότητά σας να κοινοποιείτε τέτοιου είδους Προσωπικά δεδομένα του ατόμου με την Indeed για την επεξεργασία σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία και (β) όλοι οι αιτούντες θέσης εργασίας έχουν συναινέσει ότι τα δεδομένα τους θα κοινοποιούνται με την Indeed (σε συμφωνία με τους Όρους και την Πολιτική απορρήτου της Indeed) και ότι η Indeed δύναται να επικοινωνεί μαζί τους με email ως μέρος της διαδικασίας σας πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων προς αυτούς να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό με την Indeed. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε την Indeed για κάθε παράβαση της προαναφερθείσας πρότασης. Επίσης, συμφωνείτε ότι η Indeed είναι υπεύθυνη μόνο για τα εν λόγω Προσωπικά δεδομένα πελατών, σύμφωνα με τη Συμφωνία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (DPA), μόλις παραληφθούν από την Indeed  και εσείς είστε υπεύθυνοι για τα εν λόγω Προσωπικά δεδομένα πελατών, μέχρι τη λήψη αυτών από την Indeed.

Γ. Όροι παροχής υπηρεσίας για Εκδότες

Οι ακόλουθοι Όροι προγράμματος εκδοτών Indeed («Όροι IPP») ισχύουν για οποιονδήποτε Εκδότη προσπελάζει, συμμετέχει ή χρησιμοποιεί το πρόγραμμα εκδοτών Indeed (το «Πρόγραμμα εκδοτών») ή με άλλον τρόπο υποδεικνύει ότι αποδέχεται τους εν λόγω Όρους IPP, και θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Τυχόν αναφορές στον όρο «Indeed» θα υποδηλώνουν την Indeed, Inc. Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας Γ των Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed, με τις αναφορές σε β’ πληθυντικό πρόσωπο ή με τον όρο «Εκδότης» νοείται οποιαδήποτε οντότητα έχει προσδιοριστεί σε μια φόρμα εγγραφής ή σε μια αίτηση που υποβλήθηκε από τα ίδια πρόσωπα ή συνδεδεμένα πρόσωπα ή/και τυχόν φορείς ή δίκτυα που ενεργούν εκ μέρους της (ή εκ μέρους τους), τα οποία επίσης θα δεσμεύονται από τους εν λόγω Όρους IPP.

1. Πρόγραμμα εκδοτών Indeed

Η Indeed θα αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια εάν αποδεχθεί έναν συγκεκριμένο αιτούντα ή ιστότοπο για συμμετοχή στο Πρόγραμμα εκδοτών ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού. Οι Εκδότες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, εάν οι ιδιοκτησίες τους στον ιστό δεν συμμορφώνονται με τους όρους της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης συνδεδεμένων εταιρειών της Indeed (η «AAUP»). Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν ως Εκδότες στο Πρόγραμμα εκδοτών μόνο εάν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών. Οι αιτούντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Indeed θα είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.

Ο Εκδότης αναγνωρίζει ότι, αποκτώντας πρόσβαση στον Ιστότοπο ή συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα εκδοτών, ενδέχεται να έρθει σε επαφή με περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου Περιεχομένου χρήστη, όπως ορίζεται παρακάτω) που θεωρεί επιβλαβές, προσβλητικό, απειλητικό, ανάρμοστο ή μη αποδεκτό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γλώσσας με σεξουαλικά υπονοούμενα και άλλου προσβλητικού υλικού. Επίσης, ο Εκδότης αναγνωρίζει ότι η Indeed δεν φέρει ευθύνη όσον αφορά το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

2. Υποχρεώσεις εκδοτών

Τυχόν αποτελέσματα αναζήτησης θέσεων εργασίας, το JobrollTM, οι διαφημίσεις πληρωμής ανά κλικ και τυχόν λογότυπα της Indeed ή άλλα στοιχεία που παρέχονται από την Indeed για χρήση σε ιστοτόπους Συνδεδεμένων εταιρειών ή ιστοτόπους συνεργασίας μεταξύ της Indeed και Συνδεδεμένης εταιρείας (συλλογικά, «Στοιχεία προγράμματος») μπορούν να εμφανίζονται μόνο σε URL τα οποία η Indeed έλεγξε και τη συμμετοχή των οποίων αποδέχθηκε («Αποδεκτά URL»). Ο Εκδότης θα ενημερώνει την Indeed για τυχόν αλλαγές στον τύπο περιεχομένου που είναι προσβάσιμο σε οποιοδήποτε αποδεκτό URL. Ο Εκδότης συμφωνεί ότι θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που παρέχονται από την Indeed κατά διαστήματα για την ενεργοποίηση της κατάλληλης παράδοσης, εμφάνισης, παρακολούθησης και αναφοράς των Στοιχείων προγράμματος.

Ο Εκδότης θα επισημαίνει κάθε εμφανιζόμενο Στοιχείο προγράμματος με τη φράση «Θέσεις εργασίας από την Indeed», όπου η λέξη «Θέσεις εργασίας» θα σημειώνεται με υπερσύνδεσμο που θα οδηγεί στη διεύθυνση http://www.indeed.com ή σε άλλον ιστότοπο της Indeed, όπως έχει συμφωνηθεί με την Indeed. Επιπλέον, η λέξη «Indeed» θα είναι η Εικόνα λογότυπου της Indeed και θα σημειώνεται, επίσης, με υπερσύνδεσμο που θα οδηγεί στη διεύθυνση http://www.indeed.com ή σε άλλον ιστότοπο της Indeed όπως έχει συμφωνηθεί με την Indeed. Παρέχουμε την Εικόνα λογότυπου της Indeed στο διαδίκτυο για δική σας διευκόλυνση.  

Ο Εκδότης συμφωνεί ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της AAUP. Ο Εκδότης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο της Indeed ή το περιεχόμενό του μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Ο Εκδότης συμφωνεί να μην προσπελάζει (ή να μην επιχειρεί να προσπελάζει) τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο εκτός της διεπαφής που παρέχεται από την Indeed, εκτός εάν του έχει επιτραπεί ρητά να το πράττει σε ξεχωριστή, γραπτή συμφωνία με την Indeed. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος ή λογισμικού, είτε η διαχείρισή του γίνεται από τρίτο μέρος είτε με άλλον τρόπο, για την εξαγωγή δεδομένων από τον Ιστότοπο (όπως ανίχνευση, εξόρυξη, αναπαραγωγή, δημιουργία διπλότυπων, αντιγραφή, πώληση, εμπορία ή μεταπώληση δεδομένων οθόνης). Ο Εκδότης συμφωνεί ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη (και ότι η Indeed δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί σας ή προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος) για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο των παρόντων Όρων IPP και για κάθε συνέπεια (συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας ή ζημίας την οποία ενδέχεται να υποστεί η Indeed) που προκύπτει από την εν λόγω αθέτηση.

Ο Εκδότης συμφωνεί ότι δεν θα διαβιβάζει στην Indeed ή θα ανεβάζει στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού (είτε ως Περιεχόμενο χρήστη είτε με άλλον τρόπο) τυχόν Επιβλαβή κώδικα, καθώς και ότι δεν θα χρησιμοποιεί ούτε θα ιδιοποιείται τον Ιστότοπο για δικό του εμπορικό όφελος. Με τον όρο «Επιβλαβής κώδικας» νοείται κάθε λογισμικό (ορισμένες φορές αναφέρεται ως «ιοί», «ιοί τύπου worm», «δούρειοι ίπποι», «ωρολογιακές βόμβες», «χρονοδιακόπτες», «λογισμικό απενεργοποίησης», «παγίδες», «κωδικοί πρόσβασης», «bot ακύρωσης» ή «λογισμικό παγίδευσης») το οποίο: (α) έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί ζημιά, να διακόπτει τη λειτουργία, να απενεργοποιεί, να βλάπτει, να καταστρέφει, να παρεμβαίνει στη λειτουργία, να υποκλέπτει, να αλλοιώνει ή διαφορετικά να παρεμποδίζει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τυχόν δεδομένα, μέσα αποθήκευσης, πρόγραμμα, σύστημα, εξοπλισμό ή επικοινωνία, βάσει οποιουδήποτε συμβάντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά (i) της υπέρβασης ενός αριθμού αντιγράφων, (ii) της υπέρβασης ενός αριθμού χρηστών, (iii) της παρέλευσης ενός χρονικού διαστήματος, (iv) της προώθησης σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή άλλο αριθμητικό στοιχείο ή (v) της χρήσης λειτουργίας ή (β) θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο να επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα ή (γ) θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία άλλου ατόμου, χωρίς να το γνωρίζει ή να το επιτρέπει το εν λόγω άλλο άτομο. Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους για την ανίχνευση και τον αποκλεισμό μη φυσιολογικής δραστηριότητας, καθώς και για τον έλεγχο Περιεχομένου χρήστη, προκειμένου να αποτρέψει μορφές κατάχρησης όπως είναι η αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου ή η απάτη. Ωστόσο, από αυτές τις μεθόδους ανίχνευσης δεν απουσιάζουν ελαττώματα και ενδέχεται να προκύψουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Εάν ο Εκδότης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, συμφωνεί ότι η Indeed θα εφαρμόζει τους παραπάνω κανόνες ή θα επιχειρεί να αποτρέψει την αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου, την απάτη ή άλλη μη φυσιολογική δραστηριότητα. Τέτοια μέτρα μπορεί να επιφέρουν την προσωρινή ή οριστική αναστολή ή τερματισμό του λογαριασμού του Εκδότη, της πρόσβασής του στη λειτουργία αναμετάδοσης της Indeed ή της χρήσης από μέρους του Εκδότη οποιωνδήποτε άλλων λειτουργιών του Ιστοτόπου, με ή χωρίς ειδοποίηση. Η Indeed δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για αυτήν την αναστολή ή τον εν λόγω τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συνεπειών αυτών. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απορρίψουμε οποιοδήποτε μήνυμα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απόρριψης οποιουδήποτε μηνύματος με επισύναψη .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh ή .zip ή οποιαδήποτε άλλη επισύναψη που περιέχει δέσμες ενεργειών, μακροεντολές ή άλλον κώδικα ή άλλων μηνυμάτων τα οποία η Indeed υποψιάζεται ότι είναι κακόβουλα ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Η Indeed επιφυλάσσεται περαιτέρω του δικαιώματος να κινήσει έρευνες για να εξακριβώσει εάν ο Εκδότης διαπράττει απάτη, αποστέλλει ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία στην Indeed ή τους χρήστες της ή ασκεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δόλια δραστηριότητα στο Indeed με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της διερεύνησης της λειτουργικότητας του Εκδότη με τη δημιουργία προφίλ και ονομάτων που ανήκουν στην Indeed. Η Indeed επιφυλάσσεται, επίσης, του δικαιώματος να παραδώσει οποιαδήποτε πληροφορία συγκεντρώνεται μέσω αυτών των ερευνών στην αστυνομία ή σε άλλο τρίτο μέρος, εάν η Indeed θεωρεί καλόπιστα ότι ο Εκδότης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο με τρόπο που παραβαίνει τους παρόντες όρους. Καθώς αποτελεί επιθυμία της Indeed να απαγορεύει σε αυτοματοποιημένες οντότητες την ακολούθηση τυχόν μεμονωμένων συνδέσμων που δημοσιεύονται από τον Εκδότη, όλοι οι υπερσύνδεσμοι στον ιστότοπο της Indeed πρέπει να περιλαμβάνουν το τμήμα rel=”nofollow”. Αυτό ισχύει για συνδέσμους που τοποθετούνται από τον συντάκτη, συνδέσμους που δημιουργούνται από το API της Indeed ή άλλους μηχανισμούς σύνδεσης.

Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε ενέργειες τις οποίες θα θεωρήσει απαραίτητες, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ένδικης προσφυγής χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, σχετικά με τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστοτόπου. Εάν ο Εκδότης επιθυμεί να πραγματοποιήσει εμπορική χρήση του Ιστοτόπου, εάν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκτός του Ατόμου που αναζητά εργασία ή του Εργοδότη ή εάν ο Εκδότης επιθυμεί να αγοράσει υπηρεσίες της Indeed που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, ο Εκδότης πρέπει να διαθέτει προηγούμενη γραπτή συμφωνία με την Indeed για να το πράξει αυτό ή να έχει αποδεχτεί τους διαδικτυακούς όρους παροχής υπηρεσίας της Indeed.

Η Indeed επιφυλάσσεται πάντα του δικαιώματος (αλλά χωρίς να έχει καμία υποχρέωση) να τερματίσει τη συμμετοχή χρηστών και να ανακτήσει ονόματα χρηστών ή URL για οποιαδήποτε αιτία. Η Indeed, επίσης, επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει τη συμμετοχή του Εκδότη στο Πρόγραμμα εκδοτών, εάν υποπτευθεί ότι παραβαίνει την AAUP. Ο Εκδότης, διά του παρόντος, συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί, θα αποζημιώσει και θα καλύψει την Indeed από τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, δαπάνες, απώλειες, ζημίες και χρεώσεις δικηγόρων που προκύπτουν από ή σχετίζονται με παράβαση ή φερόμενη παράβαση της AAUP από τον Εκδότη. Τα προαναφερθέντα είναι συμπληρωματικά, και δεν παίρνουν τη θέση, τυχόν άλλων μέσων αποκατάστασης τα οποία η Indeed μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα παράβασης της AAUP από τον Εκδότη. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση ο Εκδότης δεν επιτρέπεται να μιμηθεί την Indeed ή να την υποδυθεί αναφορικά με οποιονδήποτε ιστότοπο (όπως είναι η υποβολή προσφορών για ονόματα ή εμπορικά σήματα της Indeed σε οποιαδήποτε πλατφόρμα διαφημίσεων μάρκετινγκ μηχανής αναζήτησης), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σε ιστοτόπους τρίτων. Τυχόν δραστηριότητες μάρκετινγκ που εκτελούνται από τον Εκδότη πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους της δικαιοδοσίας στην οποία διεξάγεται το μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί email, μηνυμάτων κειμένου και γενικής διαφήμισης, και ο Εκδότης συμφωνεί να υπερασπιστεί και να αποζημιώσει την Indeed από οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση ή απαίτηση τρίτου μέρους σε βάρος της Indeed που προκύπτει από τυχόν παράβαση αυτών των νόμων.

Η Indeed δεν θα αντιμετωπίζεται ως ο εκδότης ή πάροχος γραπτών ή προφορικών πληροφοριών που παρέχονται από άλλον Εκδότη ή πάροχο περιεχομένου πληροφοριών. Επίσης, η Indeed δεν θα έχει ευθύνη λόγω οποιασδήποτε ενέργειας που πραγματοποιήθηκε καλόπιστα με σκοπό τον περιορισμό της πρόσβασης ή της διαθεσιμότητας υλικού που η ίδια ή οι Χρήστες της θεωρούν χυδαίο, πρόστυχο, αισχρό, υπερβολικά βίαιο, παρενοχλητικό ή με άλλον τρόπο μη αποδεκτό, ανεξάρτητα από το εάν το εν λόγω υλικό προστατεύεται συνταγματικά, ή λόγω οποιασδήποτε ενέργειας που πραγματοποιήθηκε για την ενεργοποίηση ή τη διάθεση σε παρόχους περιεχομένου πληροφοριών ή άλλων των τεχνικών μέσων για τον περιορισμό της πρόσβασης σε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό όπως περιγράφεται παραπάνω.

Σε ορισμένες περιοχές του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών οι οποίες ενδέχεται να επιτρέπουν στον Εκδότη τη δημιουργία λογαριασμού Indeed, απαιτείται η εγγραφή του Εκδότη ή η καταχώριση μιας διεύθυνσης email. Εάν ο Εκδότης εγγραφεί, συμφωνεί να (α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον Εκδότη όπως ζητείται στη φόρμα εγγραφής της Indeed (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email του Εκδότη) και (β) να είναι υπεύθυνος όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης Εκδότη και να μην μεταφέρει ή μεταπωλεί το δικαίωμα χρήσης ή προσπέλασης του Ιστοτόπου σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Έχετε υπόψη ότι τυχόν άτομα στα οποία ο Εκδότης έχει κοινοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις επαλήθευσης σχετικά με τον δικό του λογαριασμό Indeed ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό Εκδότη Indeed.

Ο Εκδότης διά του παρόντος παραχωρεί στην Indeed άδεια για αναφορά του Εργοδότη και των ιστοτόπων του στο υλικό μάρκετινγκ της Indeed, οπουδήποτε εμφανίζεται το εν λόγω υλικό μάρκετινγκ.

3. Πληρωμές στον Εκδότη

Ο Εκδότης θα λαμβάνει πληρωμή προμήθειας όσον αφορά τα έγκυρα κλικ που έχουν ληφθεί (όπως προσδιορίζεται αποκλειστικά από την Indeed και σύμφωνα με τυχόν ανώτατα ποσά που προσδιορίζονται αποκλειστικά από την Indeed) σε σχέση με τα Στοιχεία προγράμματος που εμφανίζονται στα Αποδεκτά URL. Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ INDEED, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ INDEED ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. Ο Εκδότης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι τυχόν πληροφορίες χρέωσης και πληρωμής που παρέχει στην Indeed ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Indeed σε εταιρείες που εργάζονται εκ μέρους της Indeed, όπως εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών, αποκλειστικά για τους σκοπούς πραγματοποίησης πληρωμών στον Εκδότη και παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τον λογαριασμό του. Ο Εκδότης δεν θα αποζημιώνεται για οποιεσδήποτε συναλλαγές προκύπτουν από τον ίδιο ή οποιονδήποτε συμβαλλόμενο ενεργεί εκ μέρους του. Επιπλέον, η Indeed δεν θα είναι υποχρεωμένη να πληρώνει για τυχόν τεχνητές ή/και ψευδείς εμφανίσεις ή κλικ όπως προσδιορίζεται από την ίδια ή εάν ο Εκδότης παραβαίνει τους συγκεκριμένους όρους IPP. Επιπλέον και χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ο Εκδότης πρέπει να προβεί σε επιστροφή χρημάτων για το μερίδιο των εσόδων που πληρώθηκαν στον Εκδότη, εάν προέκυψαν από τεχνητές ή ψευδείς εμφανίσεις. Κανένας πίνακας ελέγχου ή τυχόν άλλη προβολή οποιουδήποτε αριθμού κλικ δεν θα θεωρείται ότι δεσμεύει συμβατικά την Indeed. Όλα τα ποσά προμήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε συνολικό ανώτατο όριο προμήθειας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed, και υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή.

4. Όροι πληρωμής

Η Indeed θα πληρώνει τον Εκδότη εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με την προϋπόθεση ότι το ποσό που οφείλεται στον Εκδότη είναι τουλάχιστον εκατό δολάρια ΗΠΑ (100 $). Εάν το ποσό που οφείλεται στον Εκδότη είναι μικρότερο από 100 $, το υπόλοιπο θα μεταφέρεται στα επόμενα ημερολογιακά τρίμηνα έως ότου το υπόλοιπο στο τέλος του τριμήνου να είναι τουλάχιστον εκατό δολάρια ΗΠΑ (100 $). Ο Εκδότης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή και τη διατήρηση στοιχείων επικοινωνίας και πληρωμής οι οποίες είναι ακριβείς και σχετίζονται με τον λογαριασμό του Εκδότη. Η Indeed δύναται να παρακρατήσει οποιοδήποτε τμήμα της πληρωμής ή το σύνολό της, εάν ο Εκδότης παραβεί τους παρόντες Όρους IPP. Επίσης, η Indeed δεν θα έχει περαιτέρω ευθύνη έναντι του Εκδότη.

5. Τερματισμός

Κάθε μέρος δύναται να τερματίσει τους παρόντες Όρους IPP και τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκδοτών ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση και για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία και χωρίς ευθύνη. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τη συμφωνία με τους παρόντες Όρους IPP, μπορείτε να στείλετε μια ειδοποίηση με email στο support-at-indeed dot com ή σε όποια άλλη διεύθυνση email διευκρινιστεί από την Indeed για την περίπτωση της Indeed. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εμπιστευτικότητας, των δηλώσεων αποποίησης εγγυήσεων, των αποζημιώσεων και των περιορισμών ευθύνης.

Με τον τερματισμό ενός εκδότη από το Πρόγραμμα εκδοτών, για οποιαδήποτε αιτία και από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο, ο Εκδότης θα αφαιρέσει άμεσα όλους τους κώδικες εισαγωγής και άλλα Στοιχεία προγράμματος από όλες τις σελίδες των ιστοτόπων του.

6. Εμπιστευτικότητα

Ο Εκδότης δεν θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες της Indeed χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Indeed. Στις «Εμπιστευτικές πληροφορίες της Indeed» περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό: (α) κάθε λογισμικό, τεχνολογία, προγραμματισμός, προδιαγραφή, υλικό, οδηγία και τεκμηρίωση της Indeed που σχετίζεται με το Πρόγραμμα εκδοτών, (β) οι αναλογίες ποσοστού κλικ ή άλλα στατιστικά στοιχεία απόδοσης σχετικά με το Πρόγραμμα εκδοτών που παρέχονται στον Εκδότη από την Indeed και (γ) τυχόν άλλες πληροφορίες που έχουν προσδιοριστεί γραπτώς από την Indeed ως «εμπιστευτικές» ή έχουν αντίστοιχο προσδιορισμό.

7. Αποζημίωση

Ο Εκδότης θα αποζημιώνει, θα υπερασπίζεται και θα καλύπτει την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοπαρόχους και τους Συνεργάτες της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτει από την από μέρους του Εκδότη χρήση του Προγράμματος, την Ιδιοκτησία εκδότη, τον ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες εκδότη ή από την παράβαση των παρόντων Όρων IPP.

8. Ισχύουσα νομοθεσία και επίλυση διαφορών

Οι παρόντες Όροι IPP και τυχόν διαφωνία που προκύπτει από τους παρόντες Όρους IPP ή σχετίζεται με αυτούς ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Ιστότοπο («Διαφορά») θα διέπονται επί παντός θέματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκυρότητας, της δομής και της απόδοσης των παρόντων Όρων IPP και της παρούσας Συμφωνίας, από τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στη Βραζιλία, από τους νόμους της Δημοκρατίας της Ινδίας, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στην Ινδία, από τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους νόμους της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, από τους νόμους της Ιαπωνίας, εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από το γραφείο της Indeed στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τους νόμους της Γαλλίας, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από το γραφείο της Indeed στη Γαλλία, από τους νόμους της Ιταλίας, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από το γραφείο της Indeed στην Ιταλία, από τους νόμους του Οντάριο στον Καναδά, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από τα γραφεία της Indeed στον Καναδά ή από τους νόμους της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, εάν ο Εκδότης βρίσκεται αλλού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι ενέργειες και οι αγωγές ή άλλες ένδικες προσφυγές που σχετίζονται με την εν λόγω Διαφωνία θα υποβάλλονται μόνο σε δικαστήρια που βρίσκονται: στο Σάο Πάολο, στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στη Βραζιλία, στην Μπανγκαλόρ, στην πολιτεία Καρνάτακα της Ινδίας, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στην Ινδία, στην Κομητεία Τράβις, στο Τέξας των ΗΠΑ, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Δημοκρατία της Σιγκαπούρης, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, στο Τόκιο της Ιαπωνίας, εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, στο Λονδίνο της Αγγλίας, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από το γραφείο της Indeed στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Παρίσι της Γαλλίας, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από το γραφείο της Indeed στη Γαλλία, στο Μιλάνο της Ιταλίας, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από το γραφείο της Indeed στην Ιταλία, στην επαρχία Οντάριο, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από τα γραφεία της Indeed στον Καναδά, ή στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, εάν ο Εκδότης βρίσκεται αλλού. Καθένας από τους Συμβαλλομένους, διά του παρόντος, συναινεί στην αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται: στο Σάο Πάολο, στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στη Βραζιλία, στην Μπανγκαλόρ, στην πολιτεία Καρνάτακα της Ινδίας, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στην Ινδία, στην Κομητεία Τράβις, στο Τέξας των ΗΠΑ, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Δημοκρατία της Σιγκαπούρης, εάν ο Εκδότης βρίσκεται στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, στο Τόκιο της Ιαπωνίας, εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, στο Λονδίνο της Αγγλίας, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από το γραφείο της Indeed στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Παρίσι της Γαλλίας, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από το γραφείο της Indeed στη Γαλλία, στο Μιλάνο της Ιταλίας, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από το γραφείο της Indeed στην Ιταλία, στην επαρχία Οντάριο, εάν ο Εκδότης υποστηρίζεται κυρίως από τα γραφεία της Indeed στον Καναδά, ή στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, εάν ο Εκδότης βρίσκεται αλλού.

Επίσης, διά του παρόντος, αποποιείστε κάθε δικαίωμα προσφυγής σε δίκη με ενόρκους αναφορικά με οποιαδήποτε ενέργεια ή αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, του Προγράμματος εκδοτών ή με τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσίας, εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

9. Παραίτηση από το δικαίωμα συλλογικής αγωγής

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε Στοιχεία προγράμματος και σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Indeed, ο Εκδότης αναγνωρίζει ότι η Indeed δύναται να του προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο παρόν. Ως μερικό αντίτιμο για την από μέρους του Εκδότη χρήση του Ιστοτόπου και του Προγράμματος εκδοτών, ο Εκδότης συμφωνεί να μην συμμετέχει σε άσκηση συλλογικής αγωγής εναντίον της Indeed ως ενάγων, εκπρόσωπος ή μέλος, καθώς και να μην συμμετέχει ως αντίδικος με οποιονδήποτε τρόπο σε συλλογική αγωγή εναντίον της Indeed σχετικά με την από μέρους του Εκδότη χρήση του Ιστοτόπου ή του Προγράμματος εκδοτών. Επιπλέον, ως Εκδότης, η χρήση του Ιστοτόπου και του Προγράμματος εκδοτών δεν χρεώνεται και ο Εκδότης αναγνωρίζει ότι τμήμα της τιμής που πληρώνει για τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου και του Προγράμματος εκδοτών συνιστά η από μέρους του αποδοχή αυτών των όρων παροχής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης Παραίτησης από το δικαίωμα συλλογικής αγωγής. Εάν ο Εκδότης δεν συμφωνεί με οποιοδήποτε τμήμα αυτών των όρων, δεν πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, το Πρόγραμμα εκδοτών ή οποιαδήποτε Στοιχεία προγράμματος. Ωστόσο, τίποτα στην παρούσα παράγραφο δεν περιορίζει το δικαίωμα του Εκδότη να ασκήσει αγωγή ως μεμονωμένος ενάγων, όπως σε δικαστήριο μικροδιαφορών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δικαιοδοσίας που αναφέρονται στην Ενότητα 8 παραπάνω.

Δ. Όροι παροχής υπηρεσίας για όλους τους χρήστες

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλα τα Άτομα που αναζητούν εργασία, καθώς και για όλους τους Εργοδότες, τους Εκδότες και τους άλλους χρήστες που προσπελάζουν ή χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο ή με άλλον τρόπο υποδεικνύουν ότι αποδέχονται την παρούσα Συμφωνία. Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας Δ των Γενικών Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed, με όλες τις αναφορές στο β’ πληθυντικό πρόσωπο θα νοείστε εσείς, το άτομο ή ο οργανισμός που αποκτά πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

1. Προσπέλαση Εξωτερικών ιστότοπων

Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο που ανήκουν ή/και λειτουργούν από τρίτους προμηθευτές και άλλα τρίτα μέρη (οι «Εξωτερικοί ιστότοποι»). Αναγνωρίζετε ότι η Indeed δεν είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για τα εν λόγω τρίτα μέρη ή για τη διαθεσιμότητα του υλικού, ή για το υλικό σε οποιουσδήποτε Εξωτερικούς ιστοτόπους ή μέσω αυτών. Εάν προβληματίζεστε αναφορικά με τους συγκεκριμένους συνδέσμους ή το υλικό που υπάρχει σε Εξωτερικό ιστότοπο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή ή τον webmaster του ιστοτόπου για τον σχετικό Εξωτερικό ιστότοπο.

Επιπρόσθετα, η Indeed δύναται να σας παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων που σας προσφέρουν υπηρεσίες προς δική σας χρήση ή για δικό σας όφελος. Ενδέχεται να σταματήσουμε να προσφέρουμε τυχόν τέτοιους ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτων ανά πάσα στιγμή. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τους εν λόγω ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτων, συνάπτετε μόνοι σας συμφωνία με τα εν λόγω τρίτα μέρη με δική σας ευθύνη. Όταν συνάπτετε συμφωνία με τα συγκεκριμένα μέρη, τους δίνετε απευθείας τα δεδομένα σας. Επίσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας καθορίζονται από τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους παροχής υπηρεσίας. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά τα τρίτα μέρη και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη από οτιδήποτε μπορεί να προκύψει όταν χρησιμοποιείτε τα εν λόγω τρίτα μέρη. Επιπλέον, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε πληρωμή μπορεί να σας ζητηθεί από τα συγκεκριμένα τρίτα μέρη. Στον ιστότοπο θα ειδοποιηθείτε ότι πρόκειται για ιστοτόπους και υπηρεσίες τρίτων και όχι για το Indeed.

Για παράδειγμα, η Indeed δύναται να σας παρέχει πρόσβαση σε έναν σύνδεσμο στο Indeed για υπηρεσίες ελέγχου ιστορικού που προσφέρονται και εκτελούνται από τρίτο μέρος (καθεμία αποτελεί «Υπηρεσία ελέγχου ιστορικού τρίτου μέρους»). Αυτή η υπηρεσία δύναται να προσφέρεται υπό τη μορφή παροχής άδειας σε Άτομο που αναζητά εργασία για να ζητήσει έλεγχο του δικού του ιστορικού ή σε Εργοδότη για να ζητήσει έλεγχο ιστορικού για Άτομο που αναζητά εργασία. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον σύνδεσμο και αυτές τις υπηρεσίες, συμβάλλεστε απευθείας με την Υπηρεσία ελέγχου ιστορικού τρίτου μέρους και η Indeed δεν αποτελεί μέρος αυτής της σύμβασης. Λάβετε υπόψη (και αναγνωρίζετε) ότι η Indeed δεν μπορεί και δεν θα προβεί σε συγκρότηση, προσπέλαση, προβολή, ανάλυση, χειραγώγηση, τροποποίηση, αξιολόγηση ή αποθήκευση των αναφορών ελέγχου ιστορικού που παρέχονται από οποιαδήποτε Υπηρεσία ελέγχου ιστορικού τρίτου μέρους σε εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Indeed. Η Indeed λειτουργεί αποκλειστικά ως τεχνικός αγωγός, επιτρέποντας τη μετάδοση των ελέγχων ιστορικού που στέλνονται από την Υπηρεσία ελέγχου ιστορικού τρίτου μέρους σε εσάς. Επιπρόσθετα, συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως και να υπερασπιστείτε την Indeed από οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας ελέγχου ιστορικού τρίτου μέρους ή έναν έλεγχο ιστορικού που παρασχέθηκε σε εσάς από την Υπηρεσία ελέγχου ιστορικού τρίτου μέρους.

Σε σελίδες του Ιστοτόπου ενδέχεται να υπάρχει ενσωματωμένο περιεχόμενο και πληροφορίες που παρέχονται από API τρίτου μέρους, τα οποία υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε τρίτο μέρος. Για παράδειγμα, στον Ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνονται λειτουργίες και περιεχόμενο των Χαρτών Google, τα οποία υπόκεινται στις τρέχουσες εκδόσεις: (1) των Πρόσθετων όρων παροχής υπηρεσίας των Χαρτών Google/Google Earth και (2) της Πολιτικής απορρήτου της Google. Οι πληροφορίες στις Εταιρικές σελίδες περιλαμβάνουν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες ή/και πληροφορίες που παρέχονται από την αντίστοιχη εταιρεία ή/και ενδέχεται να προέρχονται από τρίτους. Για παράδειγμα, τα δεδομένα για εταιρείες που βρίσκονται στην Ιαπωνία ενδέχεται να προέρχονται από την Toyo Keizai Shinpo Inc.

Λάβετε υπόψη ότι παρά το γεγονός ότι η παρούσα Συμφωνία περιγράφει γενικά τις υπηρεσίες της Indeed, οι υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν βάσει διαθεσιμότητας και εσείς πρέπει να ανατρέχετε στον Ιστότοπο της τοποθεσίας σας για να ελέγχετε ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εσάς.

2. Χρήση του Ιστότοπού μας

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, συμφωνείτε η Indeed να γνωρίζει, να επεξεργάζεται, να αναλύει, να αποθηκεύει και να καταγράφει όλες τις δραστηριότητές σας στον Ιστότοπο και όλες τις αλληλεπιδράσεις και τις επικοινωνίες που πραγματοποιείτε με τον Ιστότοπο, σε αυτόν ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της γνώσης, της επεξεργασίας, της ανάλυσης και της καταγραφής των περιοχών του Ιστοτόπου που επισκέπτεστε (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των URL), του περιεχομένου που προβάλατε, των πληροφοριών που καταχωρίσατε, αν και πότε κάνετε κλικ, κύλιση, τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού ή με άλλο τρόπο αλληλεπίδραση ή επικοινωνία με τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού, της ώρας πραγματοποίησης κάθε δραστηριότητας, καθώς και τη χρονική διάρκεια κάθε δραστηριότητας. Η Indeed συλλέγει δεδομένα από τους χρήστες που επισκέπτονται τον Ιστότοπό μας με λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης, «ανώνυμη λειτουργία» ή συναφείς καταστάσεις. Συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές για τη δημιουργία, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και καταγραφή όλων των εν λόγω αλληλεπιδράσεων, δραστηριοτήτων και επικοινωνιών που πραγματοποιούνται με τον Ιστότοπό μας, σε αυτόν ή μέσω αυτού και ότι οι εν λόγω δραστηριότητες των προμηθευτών αποτελούν επέκταση του Ιστοτόπου. Με τη χρήση του Ιστοτόπου, εξουσιοδοτείτε την Indeed και τους εν λόγω προμηθευτές να πραγματοποιήσουν συνδέσεις με καλωδιώσεις, γραμμές, καλώδια ή εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων επικοινωνίας, που ενδέχεται να γίνουν σε σχέση με τον Ιστότοπο. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως η Indeed προβλέπει ότι θα λειτουργήσει, αν η Indeed δεν προβεί στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αν δεν επιθυμείτε την επεξεργασία, ανάλυση ή καταγραφή των ενεργειών σας με αυτόν τον τρόπο, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος ή λογισμικού, είτε η διαχείρισή του γίνεται από τρίτο μέρος είτε με άλλον τρόπο, για την εξαγωγή δεδομένων από τον Ιστότοπο (όπως ανίχνευση ή εξόρυξη δεδομένων οθόνης). Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε ενέργειες τις οποίες θα θεωρήσει απαραίτητες, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ένδικης προσφυγής χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, σχετικά με τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστοτόπου. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εμπορική χρήση του Ιστοτόπου, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκτός του Ατόμου που αναζητά εργασία ή του Εργοδότη ή εάν επιθυμείτε να αγοράσετε υπηρεσίες της Indeed που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, πρέπει να διαθέτετε προηγούμενη γραπτή συμφωνία με την Indeed για να το πράξετε αυτό ή να έχετε αποδεχτεί τους διαδικτυακούς όρους παροχής υπηρεσίας της Indeed. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Επιφυλασσόμαστε πάντα του δικαιώματος (αλλά χωρίς να έχουμε καμία υποχρέωση) να τερματίσουμε τη συμμετοχή χρηστών και να ανακτήσουμε ονόματα χρηστών ή URL για οποιαδήποτε αιτία.

Η Indeed δύναται περιστασιακά να εκτελεί ελέγχους στις βελτιώσεις στον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορεί να αφορούν, ενδεικτικά, το σύστημα παράδοσης διαφημίσεων, το κοινό, την απόδοση των διαφημίσεων, την τοποθέτηση διαφημίσεων, τα προφίλ, τα βιογραφικά, την αναζήτηση βιογραφικών, την αναζήτηση θέσεων εργασίας, τις προτάσεις, τις ειδοποιήσεις και τη μορφοποίηση. Συμφωνείται ότι η Indeed δύναται να πραγματοποιήσει τους εν λόγω ελέγχους, οι οποίοι στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας, χωρίς να σας ειδοποιήσει. Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις που εμφανίζονται στην εκάστοτε Εντολή εισαγωγής ή άλλη συμφωνία κατά τη διάρκεια των εν λόγω ελέγχων.

Η Indeed δύναται να προσφέρει προτάσεις, συστάσεις ή πληροφορίες στους χρήστες που μπορούν να υποστηρίξουν ή να βελτιώσουν την εμπειρία τους στους Ιστοτόπους Indeed. Κατανοείτε ότι αυτές οι προσφορές παρέχονται ως ένδειξη καλής θέλησης και χωρίς εγγύηση και η χρήση τέτοιου είδους πληροφοριών εναπόκειται αποκλειστικά στην ευχέρειά σας. Η Indeed δεν έχει καμία ευθύνη και αποποιείται κάθε υπαιτιότητα για οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες προβαίνετε με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες από την Indeed.

3. Περιεχόμενο χρήστη

Ορισμένα τμήματα του Ιστοτόπου, όπως πίνακες μηνυμάτων και φόρουμ ή σελίδες δημοσίευσης θέσεων εργασίας, ενδέχεται να επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν περιεχόμενο όπως Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας, βιογραφικά, πληροφορίες, κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο, μηνύματα και άλλο υλικό (το εν λόγω υλικό το οποίο οι χρήστες υποβάλλουν, δημοσιεύουν, εμφανίζουν ή με άλλον τρόπο καθιστούν διαθέσιμο στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου ή οποιοδήποτε υλικό το οποίο ένας χρήστης υποβάλλει στο Indeed, συμπεριλαμβανομένου σε περιπτώσεις όπου αναφέρεται ότι τέτοιο υλικό μπορεί να δημοσιευτεί στον Ιστότοπο ή σε έναν τρίτο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εφαρμογών για κινητά, αναφέρεται στο παρόν ως «Περιεχόμενο χρήστη»). Η εν λόγω λειτουργικότητα έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τους χρήστες να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την καριέρα και τις εταιρείες, να ενημερώνει τους χρήστες για θέσεις εργασίας, να παρέχει πληροφορίες σχετικά με πιθανούς υποψηφίους θέσεων εργασίας και να διευκολύνει άλλες επικοινωνίες. Το Περιεχόμενο χρήστη παρέχεται από τρίτους συνεισφέροντες, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούν ανώνυμα εμφανιζόμενα ονόματα. Το Περιεχόμενο χρήστη ενδέχεται να είναι ανακριβές, ημιτελές, παραπλανητικό ή να έχει δόλια σκοπιμότητα. Μόλις ενημερωθεί από τον χρήση, θα χρειαστούν λίγες ημέρες για να αποτυπωθούν οι αλλαγές στο Περιεχόμενο χρήστη. Για παράδειγμα, οι Εταιρικές σελίδες που φιλοξενούνται σε Ιστότοπο, οι οποίες επιτρέπουν τη δημοσίευση Περιεχομένου χρήστη από άτομα που μπορεί να μην σχετίζονται με την Εταιρεία στην οποία ανήκει η Εταιρική σελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των απαντήσεων στις «Ερωτήσεις και απαντήσεις» στις Εταιρικές σελίδες. Η Indeed δεν υποστηρίζει και δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απόψεων, συμβουλών, πληροφοριών ή δηλώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Ορισμένα στοιχεία των σελίδων αποτελεσμάτων της αναζήτησης θέσεων εργασίας στο Indeed μπορεί να φαίνονται ως περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από την Indeed, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν αναπαραγωγή ερωτημάτων αναζήτησης που δημιουργήθηκαν από τους χρήστες. Οι Αγγελίες θέσεων εργασίας ή άλλο Περιεχόμενο χρήστη μπορεί να έχουν αναδιαμορφωθεί ή να περιλαμβάνουν λέξεις όπως «Με την υποστήριξη του Indeed». Το εν λόγω περιεχόμενο παραμένει Περιεχόμενο χρήστη παρά την αναδιαμόρφωση ή την προσθήκη της φράσης «Με την υποστήριξη του Indeed» ή παρόμοιας φράσης. Ο Ιστότοπος δύναται να επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν Περιεχόμενο χρήστη, όπως φωτογραφίες ή βίντεο από τρίτες πηγές (όπως είναι οι λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή οι πλατφόρμες κοινοποίησης βίντεο). Η κατάργηση του εν λόγω περιεχομένου από μια τρίτη πηγή δεν θα επηρεάσει την εμφάνισή του στο Indeed και για να καταργηθεί το εν λόγω περιεχόμενο από το Indeed, ένας χρήστης θα πρέπει να καταργήσει το περιεχόμενο απευθείας από τον Ιστότοπο. Αναγνωρίζετε ότι αποκτώντας πρόσβαση στον Ιστότοπο, ενδέχεται να έρθετε σε επαφή με περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου Περιεχομένου χρήστη) που θεωρείτε επιβλαβές, προσβλητικό, απειλητικό, ανάρμοστο ή μη αποδεκτό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γλώσσας με σεξουαλικά υπονοούμενα και άλλου προσβλητικού υλικού. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι η Indeed δεν φέρει ευθύνη όσον αφορά το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Δεν πρέπει να δημοσιεύετε τυχόν Περιεχόμενο χρήστη που είναι παράνομο, δόλιο, μεροληπτικό, απειλητικό, καταχρηστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή με άλλον τρόπο μη αποδεκτό ή το οποίο περιέχει σεξουαλικούς, εθνικούς, φυλετικούς ή άλλους μεροληπτικούς αρνητικούς χαρακτηρισμούς ή το οποίο δεν περιλαμβάνει σχετικό ή εποικοδομητικό περιεχόμενο. Επίσης, δεν πρέπει να δημοσιεύετε τυχόν Περιεχόμενο χρήστη που περιλαμβάνει πληροφορίες αποκλειστικής κυριότητας, εμπορικά μυστικά, εμπιστευτικές πληροφορίες, διαφημίσεις (πέραν των Αγγελιών θέσεων εργασίας που επιτρέπονται από την παρούσα Συμφωνία), παρακλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, πυραμιδωτά συστήματα, επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλα αυτόκλητα εμπορικά μηνύματα επικοινωνίας (εκτός εάν με άλλον τρόπο επιτρέπεται από εμάς γραπτώς) ή το οποίο ενθαρρύνει ή προκαλεί πλημμυρισμό ή αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου.

Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε τυχόν Περιεχόμενο χρήστη που περιλαμβάνει επίσημα στοιχεία ταυτοποίησης (δικά σας ή άλλου ατόμου), όπως αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό εθνικού δελτίου ταυτότητας, αριθμό ασφάλισης, αριθμό άδειας οδήγησης, αριθμό μητρώου μετανάστευσης ή οποιονδήποτε άλλον παρόμοιο αριθμό, κωδικό ή αναγνωριστικό. Η δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών ταυτοποίησης ενδέχεται να οδηγήσει σε κλοπή ταυτότητας και άλλες αρνητικές συνέπειες. Η Indeed δύναται να αφαιρέσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες ταυτοποίησης, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να το πράξει αυτό. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών ταυτοποίησης. Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει την εμφάνιση του βιογραφικού στον Ιστότοπό της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απόκρυψης πεδίων, της τροποποίησης της μορφής του και της αλλαγής των οπτικών στοιχείων.

Η Indeed, παρόλο που δεν έχει τη σχετική υποχρέωση, δύναται να παρακολουθεί το Περιεχόμενο χρήστη και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράψει οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη ή τμήμα του, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, σε περίπτωση που αυτό παραβιάσει τους παραπάνω κανόνες, συμπεριλαμβανομένου τυχόν Περιεχομένου χρήστη που δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο τμήμα του Ιστοτόπου όπου είναι δημοσιευμένο ή το οποίο αποτελεί διαφήμιση, μήνυμα εύρεσης υποψηφίων ή άλλο εμπορικό μήνυμα (πέραν των Αγγελιών θέσεων εργασίας που επιτρέπονται από την παρούσα Συμφωνία) ή το οποίο η Indeed θεωρεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι είναι ακατάλληλο. Η Indeed δύναται να περιορίσει την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της δυνατότητάς σας επικοινωνίας με άλλους Εργοδότες ή Άτομα που αναζητούν εργασία. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη παραβαίνει την παρούσα Συμφωνία ή τις πολιτικές μας, επικοινωνήστε με την Indeed αμέσως, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να εξετάσουμε την αφαίρεσή του. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Indeed δεν έχει καμία υποχρέωση να φιλοξενεί ή να αφαιρεί τυχόν Περιεχόμενο χρήστη και i) η ερμηνεία παράβασης ή μη τυχόν πολιτικής της Indeed από κάποιο Περιεχόμενο χρήστη, ii) η δημοσίευση ή απόσυρση από δημοσίευση τυχόν Περιεχομένου χρήστη και iii) η εξαίρεση τυχόν υλικού που οποιοδήποτε μέρος επιδιώκει να δημοσιεύσει στο Indeed, θα παραμένει πάντα στην απόλυτη ευχέρεια της Indeed. Συμφωνείτε ότι η Indeed δεν έχει ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε άλλου λόγω των συντακτικών αποφάσεών της. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Indeed είναι μια διαδραστική υπηρεσία υπολογιστών και δεν έχει καμία υποχρέωση να πραγματοποιεί διαλογή σε τυχόν Περιεχόμενο χρήστη ή να συμπεριλαμβάνει τυχόν Περιεχόμενο χρήστη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Αγγελιών θέσεων εργασίας) στα αποτελέσματα αναζήτησης ή άλλες καταχωρίσεις της και δύναται να εξαιρεί ή να αφαιρεί τυχόν Περιεχόμενο χρήστη από δημοσίευση για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία.

Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκαλύψει όλο το Περιεχόμενο χρήστη και άλλες σχετικές πληροφορίες, καθώς και τις περιστάσεις που αφορούν τη διαβίβασή του, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος αναφορικά με τη λειτουργία του Ιστοτόπου, προκειμένου να προστατεύσει την ίδια, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες της, αλλά και για λόγους συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις ή κρατικά αιτήματα. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η Indeed δύναται να συμμορφωθεί με κλητεύσεις, εντάλματα έρευνας, αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή υποχρεωτικές δικαστικές εντολές για την αποκάλυψη της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και ταυτότητας χρήστη ή άλλων πληροφοριών που έχουν δεόντως ζητηθεί. Όταν δημοσιεύετε στο Indeed με εμπιστευτικό ή άλλον τρόπο (π.χ. ανώνυμες Αξιολογήσεις εταιρειών ή εμπιστευτική Αγγελία θέσης εργασίας), η ταυτότητά σας μπορεί να ανακαλυφθεί κατόπιν νομικού αιτήματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αιτημάτων από το κράτος ή τις αρχές επιβολής του νόμου.

Με την επιφύλαξη του γενικού εννοιολογικού χαρακτήρα των προαναφερθέντων, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος (αλλά χωρίς να είναι υποχρεωμένη) να αφαιρέσει τυχόν Καταχώριση θέσης εργασίας η οποία, άμεσα ή έμμεσα, είναι μεροληπτική έναντι των Ατόμων που αναζητούν εργασία. Η άμεση μεροληψία σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μια καταχώριση θέσης εργασίας ρητά καθιστά σαφές ότι μόνο τα Άτομα που αναζητούν εργασία τα οποία ανταποκρίνονται σε ορισμένα κριτήρια είναι επιθυμητά και επομένως εξαιρούνται άλλα άτομα εξαιτίας, για παράδειγμα, του φύλου, της φυλής, της ηλικίας ή της αναπηρίας τους. Η έμμεση μεροληψία σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μια Καταχώριση θέσης εργασίας σιωπηρά εξαιρεί ορισμένες κατηγορίες Ατόμων που αναζητούν εργασία, καθιστώντας αδύνατο για αυτά να πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να αποφύγετε τη δημοσίευση οποιασδήποτε καταχώρισης θέσης εργασίας η οποία, άμεσα ή έμμεσα, μεροληπτεί έναντι Ατόμων που αναζητούν εργασία ή με άλλον τρόπο παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία.

Έχετε υπόψη: Σύμφωνα με την Ενότητα 230 του Νόμου περί ευπρέπειας των επικοινωνιών (Communications Decency Act) των ΗΠΑ ισχύουν τα εξής:
(1) Αντιμετώπιση παρόχων γραπτών ή προφορικών πληροφοριών
Κανένας πάροχος ή χρήστης διαδραστικής υπηρεσίας πληροφορικής δεν θα αντιμετωπίζεται ως ο πάροχος γραπτών ή προφορικών πληροφοριών που παρέχονται από άλλον πάροχο περιεχομένου πληροφοριών.
(2) Αστική ευθύνη
Κανένας πάροχος ή χρήστης διαδραστικής υπηρεσίας πληροφορικής δεν θα φέρει ευθύνη για
(A) οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται εθελοντικά και καλόπιστα για τον περιορισμό της προσπέλασης ή της διαθεσιμότητας υλικού, το οποίο ο χρήστης θεωρεί ότι είναι χυδαίο, πρόστυχο, αισχρό, υπερβολικά βίαιο, παρενοχλητικό ή με άλλον τρόπο μη αποδεκτό, ανεξάρτητα από το εάν το εν λόγω υλικό προστατεύεται συνταγματικά ή
(Β) οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ή να καταστούν διαθέσιμα τα τεχνικά μέσα σε παρόχους περιεχομένου πληροφοριών ή άλλα άτομα ώστε να περιορίσουν την πρόσβαση στο υλικό που περιγράφεται στην παράγραφο (1).

4. Άδεια για Περιεχόμενο χρήστη και κριτική

Μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παραχωρείτε στην Indeed μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, οριστική (ανακλητή μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω), πλήρως εξοφλημένη, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, μεταβιβάσιμη, με δυνατότητα περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης (μέσω πολλών επιπέδων κατόχων υπο-άδειας) άδεια και δικαίωμα δημιουργίας, χρήσης, πώλησης, παραχώρησης υπο-άδειας, αναπαραγωγής, διανομής, εκτέλεσης, προβολής, δημιουργίας παράγωγων έργων και με άλλον τρόπο εκμετάλλευση του συνόλου του Περιεχομένου χρήστη που δημοσιεύετε ή υποβάλλετε, για λόγους δημοσίευσης του υλικού στον ιστότοπο ή στους εκδότες της Indeed ή σε ιστοτόπους τρίτων, διατήρησης του ιστοτόπου της Indeed και προώθησης της Indeed και του εν λόγω Περιεχομένου χρήστη χωρίς περιορισμό. Κατανοείτε ότι δεν οφείλεται ούτε καθίσταται πληρωτέα οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης σε εσάς σε σχέση με την άσκηση από μέρους της Indeed των δικαιωμάτων της σύμφωνα με την άδεια που εκχωρείται σε αυτήν την Ενότητα. Στον βαθμό που μπορεί να οφείλεται οποιαδήποτε αποζημίωση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ως αποτέλεσμα της άσκησης από μέρους της Indeed αυτών των δικαιωμάτων, ή σε σχέση με αυτήν, διά του παρόντος παραιτείστε όλων των δικαιωμάτων για αυτήν την αποζημίωση.

Επιπλέον, παραχωρείτε στην Indeed, τις συνδεδεμένες εταιρείες, και τους κατόχους υπο-άδειας αυτής μια άδεια χρήσης του ονόματος, του ονόματος χρήστη ή/και των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων σχετικά με (i) κάθε τέτοιο Περιεχόμενο χρήστη, (ii) οποιοδήποτε υλικό μάρκετινγκ της Indeed που περιέχει ή ενσωματώνει το εν λόγω Περιεχόμενο χρήστη ή (iii) οποιεσδήποτε ενέργειες από την Indeed για την προώθηση ή τη δημοσίευση του συγκεκριμένου Περιεχομένου χρήστη (π.χ. Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας) συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης λέξεων-κλειδιών σε τρίτες μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Σε οποιονδήποτε βαθμό που το εν λόγω Περιεχόμενο χρήστη περιέχει το όνομα, τη μορφή, τη φωνή ή την εικόνα σας, δια του παρόντος παραιτείστε όλων των νόμιμων και δίκαιων δικαιωμάτων σας που σχετίζονται με αξιώσεις για παραβίαση των δικαιωμάτων σας δημοσιότητας (ή τυχόν παρόμοιες αξιώσεις) που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από την άσκηση εκ μέρους της Indeed των δικαιωμάτων της σύμφωνα με την άδεια που παραχωρείται δια του παρόντος.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) σας ανήκει το Περιεχόμενο χρήστη που υποβάλλετε, δημοσιεύετε, εμφανίζετε ή με άλλον τρόπο καθιστάτε διαθέσιμο στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου ή ότι με άλλον τρόπο έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε την άδεια που προσδιορίζεται στην παρούσα ενότητα, (ii) το εν λόγω Περιεχόμενο χρήστη, καθώς και η υποβολή, δημοσίευση, εμφάνιση ή διαθεσιμότητά του στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου δεν παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα σύμβασης, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τυχόν άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και (iii) η εν λόγω υποβολή, δημοσίευση, εμφάνιση ή διαθεσιμότητα στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου δεν έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Συμφωνείτε να πληρώσετε για το σύνολο των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, χρεώσεων, ζημιών και οποιωνδήποτε άλλων χρηματικών ποσών οφείλονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας του εν λόγω Περιεχομένου χρήστη. Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed και τις συνδεδεμένες εταιρείες της από τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από το συγκεκριμένο Περιεχόμενο χρήστη. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την άδεια που παραχωρήσατε σε αυτήν την Ενότητα για το εν λόγω Περιεχόμενο χρήστη, στείλτε μια πιστοποιημένη επιστολή αιτήματος στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω με ένα αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας (για λόγους επαλήθευσης της ταυτότητας) και ζητήστε να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο Περιεχόμενο χρήστη. Η πιστοποιημένη επιστολή αιτήματός σας πρέπει να περιλαμβάνει (α) την υπογραφή του σχετικού κατόχου δικαιωμάτων για το εν λόγω Περιεχόμενο χρήστη ή κάποιου ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου δικαιωμάτων, (β) τον προσδιορισμό του Περιεχομένου χρήστη για το οποίο πρόκειται να ανακληθεί η άδεια και πληροφορίες ευλόγως επαρκείς ώστε η Indeed να δύναται να εντοπίσει και να αφαιρέσει το εν λόγω Περιεχόμενο στον Ιστότοπο, (γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας, (δ) μια δήλωση όπου αναφέρεται καλή τη πίστει ότι είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων ή έχετε εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των δικαιωμάτων να ανακαλέσετε την άδεια για το προσδιορισμένο Περιεχόμενο χρήστη και (ε) μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στο αίτημα είναι ακριβείς και, γνωρίζοντας τις κυρώσεις περί δήλωσης ψευδών γεγονότων, ότι είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων ή έχετε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου δικαιωμάτων όσον αφορά το συγκεκριμένο Περιεχόμενο χρήστη. Ενδέχεται να υπάρχει χρέωση για την απάντηση και τη διεκπεραίωση του εν λόγω αιτήματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την Indeed.

Κατά τη διακριτική σας ευχέρεια, δύνασθε να παρέχετε κριτική και σχετικό υλικό στην Indeed αναφορικά με τη λειτουργικότητα και την απόδοση του Ιστοτόπου κατά διαστήματα, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του προσδιορισμού πιθανών λαθών, βελτιώσεων, τροποποιήσεων, διορθώσεων σφαλμάτων ή ρυθμίσεων ενίσχυσης («Κριτική»). Εάν εσείς, μέσω της αξιολόγησής σας ή με άλλο τρόπο, παράσχετε κάποια κριτική, διά του παρόντος παραχωρείτε στην Indeed μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, οριστική, αμετάκλητη, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, με δυνατότητα περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης (μέσω πολλών επιπέδων κατόχων υπο-άδειας) άδεια και δικαίωμα δημιουργίας, χρήσης, πώλησης, παραχώρησης υπο-άδειας, αναπαραγωγής, διανομής, εκτέλεσης, προβολής, δημιουργίας παράγωγων έργων και με άλλον τρόπο εκμετάλλευση του συνόλου της εν λόγω κριτικής για οποιαδήποτε αιτία χωρίς περιορισμό. Συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να αποκαλύψει το σύνολο ή μέρος της κριτικής σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να παραχωρήσει υπο-άδεια για οποιαδήποτε κριτική ή το σύνολό της, σε κάθε μορφή, προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς περιορισμό. Συμφωνείτε ότι η από μέρους σας εν λόγω κριτική παρέχεται χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς περιορισμό, δεν είναι αυθαίρετη και δεν θέτει την Indeed υπό οποιαδήποτε υποχρέωση διαμεσολάβησης, εμπιστευτικότητας ή άλλη υποχρέωση. Ακόμη, η Indeed είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη κριτική χωρίς πρόσθετη αποζημίωση προς εσάς και έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει την εν λόγω κριτική σε μη εμπιστευτική βάση ή άλλως σε οποιονδήποτε. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι η Indeed, με την αποδοχή οποιασδήποτε κριτικής, δεν αποποιείται τυχόν δικαιώματα για χρήση παρόμοιων ή σχετικών ιδεών που ήταν προηγουμένως γνωστές στην Indeed, οι οποίες αναπτύχθηκαν από τους υπαλλήλους της ή αποκτήθηκαν από άλλες πηγές εκτός από εσάς.

5. Κανόνες χρήσης του Ιστότοπού μας

Συμφωνείτε να μην προσπελάσετε (ή να μην επιχειρήσετε να προσπελάσετε) τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο εκτός της διεπαφής που παρέχεται από την Indeed, εκτός εάν σας έχει επιτραπεί ρητά να το πράξετε σε ξεχωριστή, γραπτή συμφωνία με την Indeed. Συμφωνείτε ότι δεν θα εμπλακείτε σε καμία δραστηριότητα που παρεμβάλλεται στη λειτουργία ή διακόπτει τη λειτουργία του Ιστότοπου (ή τους διακομιστές και τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τον Ιστότοπο). Συμφωνείτε ότι δεν θα ανιχνεύσετε, αντιγράψετε, αναπαραγάγετε, πωλήσετε, ανταλλάξετε ή μεταπωλήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός κι αν σας έχει επιτραπεί ρητά να το πράξετε σε ξεχωριστή, γραπτή συμφωνία με την Indeed. Η χρήση ή η παροχή ψευδών, ψεύτικων ή φανταστικών ονομάτων ή στοιχείων επικοινωνίας σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελεί βάση άμεσου τερματισμού του λογαριασμού σας Indeed και της δυνατότητας από μέρους σας χρήσης του Ιστότοπου. Συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη (και ότι η Indeed δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί σας ή προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος) για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεών σας στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας και για κάθε συνέπεια (συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας ή ζημίας την οποία ενδέχεται να υποστεί η Indeed) που προκύπτει από την εν λόγω αθέτηση.
Συμφωνείτε ότι δεν θα διαβιβάσετε στην Indeed ή θα ανεβάσετε στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού (είτε ως Περιεχόμενο χρήστη είτε με άλλον τρόπο) τυχόν Επιβλαβή κώδικα, καθώς και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε ούτε θα ιδιοποιηθείτε τον Ιστότοπο για δικό σας εμπορικό όφελος. Με τον όρο «Επιβλαβής κώδικας» νοείται κάθε λογισμικό (ορισμένες φορές αναφέρεται ως «ιοί», «ιοί τύπου worm», «δούρειοι ίπποι», «ωρολογιακές βόμβες», «χρονοδιακόπτες», «λογισμικό απενεργοποίησης», «παγίδες», «κωδικοί πρόσβασης», «bot ακύρωσης» ή «λογισμικό παγίδευσης») το οποίο: (α) έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί ζημιά, να διακόπτει τη λειτουργία, να απενεργοποιεί, να βλάπτει, να καταστρέφει, να παρεμβαίνει στη λειτουργία, να υποκλέπτει, να αλλοιώνει ή διαφορετικά να παρεμποδίζει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τυχόν δεδομένα, μέσα αποθήκευσης, πρόγραμμα, σύστημα, εξοπλισμό ή επικοινωνία, βάσει οποιουδήποτε συμβάντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά (i) της υπέρβασης ενός αριθμού αντιγράφων, (ii) της υπέρβασης ενός αριθμού χρηστών, (iii) της παρέλευσης ενός χρονικού διαστήματος, (iv) της προώθησης σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή άλλο αριθμητικό στοιχείο ή (v) της χρήσης λειτουργίας ή (β) θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο να επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα ή (γ) θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία άλλου ατόμου, χωρίς να το γνωρίζει ή να το επιτρέπει το εν λόγω άλλο άτομο. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων και μόνο ως παράδειγμα, στους χρήστες δεν επιτρέπονται τα εξής:

 • Η δημιουργία ή η διευκόλυνση αυτόκλητων εμπορικών email («ανεπιθύμητο περιεχόμενο»). Στις συγκεκριμένες δραστηριότητες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής:
  • η αποστολή μηνυμάτων κατά παράβαση του Νόμου CAN-SPAM στο πλαίσιο της νομοθεσίας των ΗΠΑ ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου κατά του ανεπιθύμητου περιεχομένου,
  • η πλαστοπροσωπία ή μίμηση άλλου ατόμου ή της διεύθυνσης email του ή η δημιουργία ψευδών λογαριασμών με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου,
  • η εξόρυξη δεδομένων του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου, υπηρεσίας ή ιδιοκτησίας παρέχεται από την Indeed «Ιδιοκτησία Indeed»,
  • η αποστολή μηνυμάτων σε χρήστες που έχουν ζητήσει να μην λαμβάνουν μηνύματα επικοινωνίας,
  • η πώληση, η ανταλλαγή ή η διανομή σε τρίτο μέρος των στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε ατόμου, χωρίς να το γνωρίζει το συγκεκριμένο άτομο και να παρέχει τη διαρκή του συγκατάθεση στην εν λόγω αποκάλυψη, και
  • η χρήση των μηνυμάτων επικοινωνίας του Indeed Αναζήτηση βιογραφικού κατά παράβαση της πολιτικής της Indeed, όπως έχει καθοριστεί από την Indeed, για παράδειγμα, όπως υποδεικνύεται από τη χαμηλή ανταπόκριση από τα άτομα με τα οποία γίνεται επικοινωνία.
 • Η αποστολή, η μεταφόρτωση, η διανομή ή η διάδοση τυχόν παράνομου, δυσφημιστικού, παρενοχλητικού, καταχρηστικού, κακόβουλου, παραβατικού, χυδαίου ή με άλλον τρόπο μη αποδεκτού περιεχομένου ή η προσφορά για την πραγματοποίηση των ίδιων ενεργειών. Η Indeed δύναται να αποκλείσει τη μετάδοση του συγκεκριμένου περιεχομένου.
 • Η σκόπιμη διανομή ιών, ιών τύπου worm, ελαττωμάτων, δούρειων ίππων, κατεστραμμένων αρχείων, φημολογιών ιών (hoax) ή οποιουδήποτε άλλου Επιβλαβούς κώδικα ή στοιχείων καταστροφικής ή παραπλανητικής φύσης.
 • Η εφαρμογή ή η προώθηση πυραμιδωτών συστημάτων ή παρόμοιων προγραμμάτων.
 • Η διαβίβαση περιεχομένου που μπορεί να είναι επιβλαβές για ανηλίκους.
 • Η πλαστοπροσωπία άλλου ατόμου (μέσω της χρήσης διεύθυνσης email ή άλλου τρόπου) ή η με άλλον τρόπο διαστρεβλωμένη παρουσίαση του εαυτού σας ή της πηγής οποιουδήποτε email.
 • Η διαβίβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιόκτητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών άλλου ατόμου χωρίς την άδεια του εν λόγω κατόχου ή δικαιοπαρόχου. Οι χρήστες που δημοσιεύουν επανειλημμένως την πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει σε άλλα άτομα θα αποκλείονται από το Indeed.
 • Η παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων (όπως τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και δημοσιότητας) άλλων.
 • Η προώθηση ή η ενθάρρυνση παράνομης δραστηριότητας.
 • Η παρέμβαση στον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι χρήστες του Indeed αξιοποιούν τον Ιστότοπο.
 • Η δημιουργία πολλών λογαριασμών χρηστών σε σχέση με τυχόν παραβίαση της Συμφωνίας ή η δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς ή δόλιες προθέσεις.
 • Η πώληση, η ανταλλαγή, η μεταπώληση ή η με άλλον τρόπο εκμετάλλευση για οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ή μεταφορά οποιουδήποτε λογαριασμού Indeed.
 • Η τροποποίηση, η προσαρμογή, η μετάφραση ή η αποσυμπίληση οποιουδήποτε τμήματος του Ιστοτόπου.
 • Η αφαίρεση τυχόν σημειώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων αποκλειστικής κυριότητας που περιέχονται στον Ιστότοπο.
 • Η αναδιαμόρφωση ή η αυτούσια χρήση οποιουδήποτε τμήματος των ιστοσελίδων που αποτελούν τμήμα του Ιστοτόπου χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Indeed.
 • Η επικοινωνία με άλλους χρήστες της Indeed σχετικά με προγράμματα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων (MLM), θέσεις εργασίας που απαιτούν πληρωμή για την έναρξη ή οποιαδήποτε θέματα τα οποία η Indeed θεωρεί ότι είναι επιβλαβή για τους χρήστες της.
 • Η δημιουργία πολλών λογαριασμών Indeed χωρίς άδεια.
 • Η δημιουργία πολλών λογαριασμών Indeed χωρίς να χρησιμοποιείται το όνομα της εταιρείας σας, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη επισκεψιμότητα στο σύστημα δωρεάν δημοσίευσης.
 • Η παράκαμψη τυχόν περιορισμών ή αναστολών λειτουργικότητας.
 • Η παροχή ψευδών πληροφοριών.
 • Η αντιγραφή της βάσης δεδομένων Aναζήτησης βιογραφικού Indeed
 • Η αντιγραφή ή η με άλλον τρόπο αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου της Indeed για λόγους ανταγωνισμού
 • Η χρήση λογισμικού αποκλεισμού διαφημίσεων ή παρόμοιου λογισμικού σε σχέση με την από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου, εάν και μόνο στον βαθμό που το εν λόγω λογισμικό παρεμβάλλεται ή αποτρέπει την προβολή των Αγγελιών θέσεων εργασίας.

Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των μηνυμάτων ή του υλικού που αποστέλλονται στον Ιστότοπο ή στην Indeed ή μέσω αυτών), για να αποτρέψει δυνητικά παράνομες ή αθέμιτες δραστηριότητες ή τυχόν άλλες δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για άλλους χρήστες. Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους για την ανίχνευση και τον αποκλεισμό μη φυσιολογικής δραστηριότητας, καθώς και για τον έλεγχο Περιεχομένου χρήστη, προκειμένου να αποτρέψει μορφές κατάχρησης όπως είναι η αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου ή η απάτη. Ωστόσο, από αυτές τις μεθόδους ανίχνευσης δεν απουσιάζουν ελαττώματα και ενδέχεται να προκύψουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Εάν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η Indeed θα εφαρμόσει τους παραπάνω κανόνες ή θα επιχειρήσει να αποτρέψει την αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου, την απάτη ή άλλη μη φυσιολογική δραστηριότητα. Τέτοια μέτρα μπορεί να επιφέρουν την προσωρινή ή οριστική αναστολή ή τερματισμό του λογαριασμού σας, της πρόσβασής σας στη λειτουργία αναμετάδοσης της Indeed ή της χρήσης από μέρους σας οποιωνδήποτε άλλων λειτουργιών του Ιστοτόπου, με ή χωρίς ειδοποίηση. Η Indeed δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για αυτήν την αναστολή ή τον εν λόγω τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συνεπειών αυτών.
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μη αποστολής μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αιτήσεων για θέσεις εργασίας, τα οποία η Indeed υποψιάζεται ότι είναι κακόβουλα ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία, για λόγους μετριασμού απάτης ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο. Σε αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά μηνύματα με επισύναψη .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh ή .zip ή οποιαδήποτε άλλη επισύναψη που περιέχει δέσμες ενεργειών, μακροεντολές ή άλλον κώδικα. Η Indeed επιφυλάσσεται περαιτέρω του δικαιώματος να κινήσει έρευνες για να εξακριβώσει εάν διαπράττετε απάτη, αποστέλλετε ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία στην Indeed ή τους χρήστες της ή ασκείτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δόλια δραστηριότητα στο Indeed με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της διερεύνησης της λειτουργικότητάς σας με τη δημιουργία προφίλ και ονομάτων που ανήκουν στην Indeed. Η Indeed επιφυλάσσεται, επίσης, του δικαιώματος να παραδώσει οποιαδήποτε πληροφορία συγκεντρώνεται μέσω αυτών των ερευνών στην αστυνομία ή σε άλλο τρίτο μέρος, εάν η Indeed θεωρεί καλόπιστα ότι χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με τρόπο που παραβαίνει τους παρόντες όρους.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, ή να προβείτε με άλλον τρόπο σε ανταλλαγή υπηρεσιών ή χρημάτων με την Indeed, εάν εμφανίζεστε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λίστες οι οποίες χορηγούνται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών: (α) Λίστα απαγορευμένων ατόμων (Denied Persons List) του Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας (Bureau of Industry and Security), του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, (β) Λίστα μη επαληθευμένων ατόμων (Unverified List) του Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας (Bureau of Industry and Security), του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, (γ) Λίστα αποκλεισμένων μερών (List of Debarred Parties) της Διεύθυνσης ελέγχου εμπορικών συναλλαγών άμυνας (Defense Trade Controls) και (δ) Λίστα ειδικά χαρακτηρισμένων υπηκόων, τρομοκρατών, διακινητών ναρκωτικών, αποκλεισμένων ατόμων και πλοίων (Specially Designated Nationals, Terrorists, Narcotics Traffickers, Blocked Persons and Vessels List) και (ε) Λίστα οντοτήτων (The Entity List) του Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας (Bureau of Industry and Security) του Υπουργείου Εμπορίου. Αν εμφανίζεστε σε μια τέτοια λίστα, η Indeed μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία και την άδειά σας για τη χρήση του Ιστοτόπου χωρίς απολύτως καμία περαιτέρω υποχρέωση απέναντί σας.

6. Εγγραφή και επικοινωνία με την Indeed

Σε ορισμένες περιοχές του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών οι οποίες ενδέχεται να σας επιτρέπουν τη δημιουργία λογαριασμού Indeed, απαιτείται να εγγραφείτε ή να παράσχετε μια διεύθυνση email. Εάν εγγραφείτε, συμφωνείτε να (α) παράσχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας όπως ζητείται στη φόρμα εγγραφής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email σας) και (β) να είστε υπεύθυνοι όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και να μην μεταφέρετε ή μεταπωλήσετε την από μέρους σας χρήση ή προσπέλαση του Ιστοτόπου σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Έχετε υπόψη ότι τυχόν άτομα στα οποία έχετε κοινοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις επαλήθευσης σχετικά με τον δικό σας λογαριασμό Indeed ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω λογαριασμό Indeed. Συνιστάται να προφυλάσσετε σημαντικά δεδομένα και να μην ανεβάζετε εμπιστευτικές πληροφορίες στον Ιστότοπο. Επιφυλασσόμαστε πάντα του δικαιώματος (αλλά χωρίς να έχουμε υποχρέωση) να τερματίσουμε τη συμμετοχή χρηστών ή να ανακτήσουμε ονόματα χρηστών ή URL. Η Indeed σάς ενθαρρύνει να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων στον λογαριασμό σας. Αν δεν ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων στον λογαριασμό σας, έχετε υπόψη ότι συνεχίζετε με δική σας ευθύνη. Αν κάποιος αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας, μπορεί να επικοινωνεί με χρήστες ή να πραγματοποιεί ενέργειες μέσω του λογαριασμού σας και η Indeed ίσως έχει περιορισμένη δυνατότητα να αποκαταστήσει τέτοιες καταστάσεις.

Συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που σας προσφέρει, να επικοινωνήσει μαζί σας ή να ξεκινήσει την επικοινωνία μαζί σας για λογαριασμό τρίτου μέρους, μέσω του λογαριασμού σας Indeed ή με άλλα μέσα όπως email, τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένου κινητού τηλεφώνου) ή συμβατικό ταχυδρομείο, όπως και με τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που μπορεί να παράσχετε στην Indeed ή τα οποία η Indeed μπορεί να προμηθεύτηκε με άλλο τρόπο από τρίτες πηγές. Παρέχοντας στην Indeed έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, επιβεβαιώνετε ότι είστε ο κύριος χρήστης και συνδρομητής του αριθμού τηλεφώνου που καταχωρίστηκε και συναινείτε ρητά στη λήψη μηνυμάτων επικοινωνίας μέσω του συγκεκριμένου αριθμού κινητού. Εάν είστε Άτομο που αναζητά εργασία που παρείχε τον αριθμό τηλεφώνου του σε σχέση με την αίτησή σας για θέση εργασίας, συμφωνείτε ότι ο Εργοδότης δύναται να επικοινωνήσει μαζί σας σε αυτόν τον αριθμό. Όταν δίνετε στην Indeed έναν αριθμό κινητού και συναινείτε στη λήψη μηνυμάτων επικοινωνίας, τα εν λόγω μηνύματα είναι εγγενή στις υπηρεσίες όπου έχετε εγγραφεί. Για να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου ανά πάσα στιγμή, απαντήστε στο μήνυμα κειμένου με τη λέξη «STOP» ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της Indeed. Για λόγους σαφήνειας, συμφωνείτε και κατανοείτε ότι η αποστολή μηνύματος κειμένου με τη λέξη STOP ως απάντηση σε μια ειδοποίηση μέσω SMS της Indeed θα καταργήσει την εγγραφή σας από όλες τις ειδοποιήσεις μέσω SMS της Indeed. Ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου που σχετίζονται με προσφορές στις οποίες έχετε εγγραφεί, όπως το Text2Apply και το Hiring Events. Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από αυτές, πρέπει να απαντήσετε με τη λέξη STOP στα πλαίσια των συγκεκριμένων ροών κειμένου των εν λόγω προσφορών. Λάβετε υπόψη ότι απαντώντας με τη λέξη «STOP» σε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου θα καταργήσετε την εγγραφή από τα μηνύματα κειμένου μόνο, αλλά θα μπορείτε να εξακολουθείτε να λαμβάνετε άλλες επικοινωνίες από την Indeed. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου με την καταγγελία της Συμφωνίας μέσω του κλεισίματος του λογαριασμού σας Indeed. Ενεργοποιώντας την επαλήθευση σε δύο βήματα, επαληθεύετε ότι είστε ο κάτοχος του αριθμού τηλεφώνου που καταχωρίσατε. Η ανάκληση της συναίνεσης με την αποστολή της λέξης “STOP” ή ο τερματισμός της Συμφωνίας δεν ισχύει για έναν αριθμό τηλεφώνου που ο Εργοδότης έχει ήδη, το οποίο το παρείχατε ως μέρος μιας αίτησης για θέση εργασίας. Μόλις ένας Εργοδότης έχει τον αριθμό τηλεφώνου σας, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για τον τρόπο με τον οποίο ο Εργοδότης χρησιμοποιεί αυτόν τον αριθμό.

7. Δηλώσεις αποποίησης εγγυήσεων

Η Indeed αποποιείται κάθε υποχρέωση ή ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την εύρυθμη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα του υλικού ή των πληροφοριών που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Indeed ή από τα οποία δόθηκαν σύνδεσμοι (συμπεριλαμβανομένων των Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας) ή με άλλον τρόπο καθίστανται διαθέσιμα στον Ιστότοπο από την Indeed ή τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου χρήστη), ανεξάρτητα από το εάν πληρώθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν δωρεάν. Η Indeed αποποιείται κάθε υποχρέωση ή ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται από την Indeed μόνο για λόγους ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δεδομένων Indeed Analytics, όπως είναι οι εκτιμώμενες αιτήσεις ή η οργανική επισκεψιμότητα και οι πληροφορίες μισθού ή οι πληροφορίες που μπορεί να προέλθουν από τρίτο μέρος. Αναγνωρίζετε ότι δεν πληρώνετε την Indeed για τις προαναφερθείσες πληροφορίες. Η Indeed αποποιείται κάθε ευθύνη για τη διαγραφή, την αδυναμία αποθήκευσης, την εσφαλμένη παράδοση ή τη μη έγκαιρη παράδοση τυχόν πληροφοριών, email, συνημμένων ή υλικού (συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου χρήστη). Η Indeed δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί πάντα χωρίς σφάλματα ή ότι θα είναι πάντα ασφαλής. Επιπλέον, η Indeed αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από τη λήψη ή την προσπέλαση τυχόν πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο ή σε άλλους ιστοτόπους ή υπηρεσίες στο Διαδίκτυο που προσπελάζονται μέσω του Ιστοτόπου. Σε καμία περίπτωση η Indeed δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος εξαιτίας της από μέρους σας χρήσης ή κατάχρησης του Ιστοτόπου ή της εξάρτησής σας από αυτόν. Επιπρόσθετα, σε καμία περίπτωση η Indeed δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος εξαιτίας της από μέρους σας χρήσης, κατάχρησης ή εξάρτησης από τυχόν ιστότοπο ή υπηρεσία τρίτου μέρους προς τα οποία σας παρέχονται σύνδεσμοι από τον Ιστότοπο της Indeed.

Επίσης, η Indeed αποποιείται κάθε ευθύνη για τεχνική δυσλειτουργία του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αποτυχίας τυχόν δικτύου ή υπηρεσίας τηλεφωνίας, συστημάτων υπολογιστών, διακομιστών ή παρόχων, εξοπλισμού υπολογιστών ή κινητών τηλεφώνων, λογισμικού, αποτυχίας παράδοσης email (συμπεριλαμβανομένων συνημμένων), σύνδεσης λογαριασμού ή οποιωνδήποτε άλλων Υπηρεσιών παρέχονται από την Indeed ως αποτέλεσμα τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο ή οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Συστημάτων παρακολούθησης υποψηφίων (ATS)) ή συνδυασμό αυτών, συμπεριλαμβανομένου ενδεχόμενου τραυματισμού ή ζημιάς σε υπολογιστή, κινητή συσκευή ή άλλο υλικό ή λογισμικό δικό σας ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου, που σχετίζεται με ή προκύπτει από τη χρήση ή τη λήψη τυχόν Περιεχομένου σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση η Indeed δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για τραυματισμό ή θάνατο που προκύπτει από τη χρήση του Ιστοτόπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου χρήστη από οποιονδήποτε ή εφαρμογών, ιστοτόπων, λογισμικού ή περιεχομένου τρίτου μέρους που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού ή μεταδίδονται σε χρήστες. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για καμία αλληλεπίδραση ανάμεσα στους χρήστες του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών, εντός ή εκτός σύνδεσης.

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΡΙΕΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ INDEED ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ. Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ. Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ INDEED. Η INDEED ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ Ή ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΥΛΙΚΟ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

8. Περιορισμοί ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΜΜΕΣΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η INDEED Ή ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΑΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ). ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ. Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ INDEED ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΣΤΗΝ INDEED ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, σε καμία περίπτωση η Indeed ή οι συνδεδεμένες εταιρείες ή οι τρίτοι δικαιοπάροχοί τους δεν ευθύνονται ή θα θεωρείται ότι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας ή παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία, για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην εκπλήρωση ή την απόδοση που προκύπτει ή προκαλείται, άμεσα ή έμμεσα από ενέργειες, ή προκύπτει από δράσεις, αιτίες, δυνάμεις ή συνθήκες πέραν του ευλόγου δικού της ή δικού τους ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ακόλουθων συμβάντων ανωτέρας βίας: (α) θεομηνιών ή φυσικών καταστροφών ή δυνάμεων, (β) πλημμυρών, πυρκαγιών, καταιγίδων, σεισμών, επιδημιών, εκρήξεων ή άλλων παρόμοιων συμβάντων, (γ) πολέμων, εισβολών, εχθροπραξιών (είτε με κήρυξη πολέμου είτε όχι), τρομοκρατικών απειλών ή πράξεων, ταραχών, εξεγέρσεων, άλλων εμφύλιων αναταραχών ή διαταραχών, στρατιωτικών διαταραχών ή σαμποτάζ, (δ) κρατικών ενεργειών, εντολών, νόμων ή κανονισμών ή εντολών εγχώριων ή αλλοδαπών δικαστηρίων, (ε) δράσεων, εμπάργκο ή αποκλεισμών σε ισχύ την ή μετά την ημερομηνία της παρούσας Συμφωνίας, (στ) ενεργειών από οποιαδήποτε κρατική αρχή, (ζ) εθνικής ή περιφερειακής έκτακτης ανάγκης, (η) απεργιών, εργασιακών διαφορών ή στάσεων ή επιβραδύνσεων ή άλλων βιομηχανικών διαταραχών ή έλλειψης εργατικού δυναμικού ή υλικών, (θ) βλαβών, διακοπών, απώλειας, διακυμάνσεων ή δυσλειτουργιών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (συμπεριλαμβανομένων θέρμανσης, φωτισμού ή κλιματισμού), επικοινωνιών, υπολογιστών (λογισμικού και υλικού και συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιών υπολογιστών) ή υπηρεσιών τηλεφωνικών επικοινωνιών, (ι) βλαβών ή ελλείψεων διαδικτύου, εξοπλισμού υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλου εξοπλισμού ή μηχανικών βλαβών ή ελλείψεων, (ια) απώλειας δεδομένων λόγω διακοπών ρεύματος ή μηχανικών δυσκολιών με συστήματα αποθήκευσης ή ανάκτησης πληροφοριών, (ιβ) μη εκπλήρωση υποχρεώσεων τρίτων μερών και (ιγ) άλλων συμβάντων πέραν του ελέγχου της Indeed.

9. Αξιώσεις περί παραβίασης

Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ. Ο Νόμος για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή του 1998 (ο «DMCA») παρέχει διέξοδο στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων που πιστεύουν ότι το υλικό που εμφανίζεται στο Διαδίκτυο παραβιάζει τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας των ΗΠΑ περί πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε καλή τη πίστει ότι το υλικό που φιλοξενείται από την Indeed παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, εσείς (ή ο αντιπρόσωπός σας) μπορείτε να μας στείλετε μια κοινοποίηση ζητώντας την αφαίρεση του υλικού ή τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε αυτό. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες όπως απαιτούνται από την ενότητα 17 USC. § 512(c)(3)(A): (α) μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να έχει παραβιαστεί, (β) προσδιορισμό του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για το οποίο υπάρχουν αξιώσεις ότι έχει παραβιαστεί (ή εάν πολλά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα βρίσκονται στον ιστότοπο καλύπτονται από μία ειδοποίηση, μια αντιπροσωπευτική λίστα των συγκεκριμένων έργων), (γ) προσδιορισμό του υλικού για το οποίο υπάρχουν αξιώσεις για παραβίαση ή το θέμα της δραστηριότητας παραβίασης και πληροφορίες ευλόγως επαρκείς για να επιτρέψουν στην Indeed να εντοπίσει το υλικό στον ιστότοπο, (δ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email (εάν διατίθεται) του καταγγέλλοντος, (ε) μια δήλωση ότι ο καταγγέλλων πιστεύει καλόπιστα ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που καταγγέλλεται δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τη νομοθεσία και (στ) μια δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και, γνωρίζοντας τις κυρώσεις περί δήλωσης ψευδών γεγονότων, ότι ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάστηκε. Εάν πιστεύετε καλή τη πίστει ότι μια κοινοποίηση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων έχει υποβληθεί εσφαλμένα εναντίον σας, ο νόμος DMCA σάς επιτρέπει να στείλετε αντικοινοποίηση στην Indeed. Οι κοινοποιήσεις και οι αντικοινοποιήσεις πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε κανονιστικές απαιτήσεις όπως επιβάλλονται από τον νόμο DMCA. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.loc.gov/copyright/. Οι κοινοποιήσεις και οι αντικοινοποιήσεις όσον αφορά τον Ιστότοπο θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στη διεύθυνση Indeed Copyright Notice, 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA (copyright @ indeed.com) (κατά την αποστολή email θα πρέπει να αφαιρέσετε τα κενά διαστήματα). Προτού υποβάλετε κοινοποίηση ή αντικοινοποίηση, προτείνουμε να απευθυνθείτε σε νομικό σύμβουλο. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ισχύουν κυρώσεις για ψευδείς ισχυρισμούς στο πλαίσιο του νόμου DMCA.
Άλλες αξιώσεις περί παραβίασης. Για αξιώσεις περί παραβίασης που δεν αφορούν πνευματικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου μας.

10. Ισχύουσα νομοθεσία και επίλυση διαφορών

Εάν δεν είστε Άτομο που αναζητά εργασία ή Εργοδότης όπως προσδιορίζεται στην παρούσα Συμφωνία και δεν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο όπως προβλέπεται από την Indeed, η συγκεκριμένη Συμφωνία θα διέπεται επί παντός θέματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκυρότητας, της δομής και της απόδοσης της παρούσας Συμφωνίας, από τους νόμους της Κομητείας Τράβις, στο Τέξας των ΗΠΑ.

11. Διαχωρισμός και αναμόρφωση

Κάθε διάταξη στην παρούσα Συμφωνία αποτελεί χωριστή εφαρμοστέα διάταξη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί ή γίνει ανεφάρμοστη ή παράνομη, η εν λόγω διάταξη θα αναμορφωθεί στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό προκειμένου η παρούσα Συμφωνία να παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της όπως τροποποιούνται από την εν λόγω αναμόρφωση. Η αδυναμία εφαρμογής ή ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης δεν θα επηρεάσει τυχόν άλλη διάταξη στην παρούσα Συμφωνία, και η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, και θα ερμηνεύεται και εφαρμόζεται, ως εάν η εν λόγω διάταξη να μην είχε συμπεριληφθεί, ή να είχε τροποποιηθεί όπως αναφέρεται ανωτέρω, ανάλογα με την περίπτωση.

12. Φιλτράρισμα για ανηλίκους

Διά του παρόντος, σας ειδοποιούμε ότι διατίθενται εμπορικά διαθέσιμα μέσα προστασίας γονικού ελέγχου (όπως υλικό, λογισμικό ή υπηρεσίες φιλτραρίσματος υπολογιστών), τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να περιορίσετε την πρόσβαση σε υλικό που είναι επιβλαβές για ανηλίκους. Οι πληροφορίες που προσδιορίζουν τους τρέχοντες παρόχους των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας είναι διαθέσιμες από τους ιστοτόπους GetNetWise και OnGuard Online. Έχετε υπόψη ότι η Indeed δεν υποστηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στους εν λόγω ιστοτόπους.

13. Χρήση του Ιστοτόπου από ανηλίκους

Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Ωστόσο, αν η τοπική νομοθεσία απαιτεί να είστε μεγαλύτερης ηλικίας, προκειμένου η Indeed να σας παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες στον Ιστότοπο, τότε η εν λόγω μεγαλύτερη ηλικία θα αποτελεί την ισχύουσα ελάχιστη ηλικία. Σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν η ηλικία σας είναι μικρότερη από 18 ετών ή από την ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή δικαιοδοσίας σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε το Indeed υπό την επίβλεψη γονέα, νόμιμου κηδεμόνα ή υπεύθυνου ενηλίκου. Η Indeed εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι δεν γίνονται δεκτά άτομα που δεν πληρούν την ελάχιστη ηλικία και τυχόν άλλες ισχύουσες απαιτήσεις ηλικίας. Αν δεν πληροίτε αυτές τις απαιτήσεις ηλικίας, επικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση privacy-dept @ indeed.com (με αφαίρεση των κενών κατά την αποστολή του email).

14. Χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής

Σε ορισμένες σελίδες του Ιστότοπου ενδέχεται να παρέχεται επιλογή ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία υποστηρίζεται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών. Με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή σας προορίζεται για πιστοποίηση της γνησιότητας του εγγράφου που υπογράφετε και η ηλεκτρονική υπογραφή σας θα έχει την ίδια ισχύ με μια χειρόγραφη υπογραφή. Η Indeed αποποιείται όλων των εγγυήσεων που συσχετίζονται με ηλεκτρονικές υπογραφές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σφαλμάτων συσχετίζονται με το λογισμικό ή την εγκυρότητα της υπογραφής. Η Indeed δεν είναι υπηρεσία τήρησης νομικού αρχείου. Η από μέρους σας χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών γίνεται με δικό σας κίνδυνο και αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχει παραληφθεί το έγγραφό σας, καθώς και να διατηρείτε δικά σας αντίγραφα.

15. Προϊόντα Beta

Η Indeed δύναται να προσφέρει προϊόντα ή λειτουργίες δοκιμής beta στον Ιστότοπό μας. Θα γνωρίζετε ότι ένα προϊόν ή μια λειτουργία παρέχεται σε έκδοση beta ή δοκιμαστική βάση επειδή το όνομα του προϊόντος ή της λειτουργίας θα δηλώνει ότι προσφέρεται σε έκδοση beta ή δοκιμαστική βάση ή το όνομα θα περιλαμβάνει τη λέξη «beta». Αυτά τα προϊόντα ή αυτές οι λειτουργίες δοκιμής beta μπορεί να προσφέρονται σε περιορισμένες ποσότητες, σε περιορισμένες τοποθεσίες και για περιορισμένο χρόνο. Η Indeed μπορεί να διακόψει ή να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος ή μιας λειτουργίας beta ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς. ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BETA ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ BETA ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BETA Ή ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Εάν προσκληθήκατε να δοκιμάσετε ένα προϊόν ή μια λειτουργία beta, συμφωνείτε ότι, εκτός εάν προβλέπεται συγκεκριμένα με διαφορετικό τρόπο στο παρόν ή εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από την Indeed, οποιοδήποτε προϊόν ή λειτουργία beta και οποιαδήποτε τεκμηρίωση παρέχεται που αντιστοιχεί σε προϊόν ή λειτουργία beta συνιστούν εμπιστευτικές ιδιόκτητες πληροφορίες της Indeed. Θα επιτρέψετε μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, που έχουν πρόσβαση την οποία απέκτησαν με νόμιμα μέσα σε οποιοδήποτε προϊόν ή λειτουργικότητα beta, την πρόσβαση στο προϊόν ή τη λειτουργικότητα beta ή σε οποιαδήποτε αντίστοιχη τεκμηρίωση. Συμφωνείτε να μην μεταφέρετε, αντιγράφετε, αποκαλύπτετε, παρέχετε ή με άλλον τρόπο κάνετε διαθέσιμες τέτοιες εμπιστευτικές πληροφορίες με οποιαδήποτε μορφή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Indeed.

16. Ερωτήσεις ή καταγγελίες

Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή καταγγελία σχετικά με τον Ιστότοπο, χρησιμοποιήστε το Κέντρο βοήθειας Indeed. Όταν χρησιμοποιείτε το Κέντρο βοήθειας Indeed, αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο τρίτου μέρους της Zendesk και συναινείτε στη λήψη cookie από την Zendesk, όπως ορίζεται στην πολιτική για τα cookie της Zendesk. Έχετε υπόψη ότι η επικοινωνία με την Zendesk δεν θα είναι απαραιτήτως ασφαλής. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνετε στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες στην αλληλογραφία μέσω email μαζί μας. Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα βοήθειας για καταγγελίες (Complaint Assistance Unit) του Τμήματος υπηρεσιών καταναλωτών (Division of Consumer Services) του Τομέα υποθέσεων καταναλωτών της Καλιφόρνιας (California Department of Consumer Affairs) μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό (916) 445-1254 ή (800) 952-5210.

17. Διάφορα

Η παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης ενότητας της παρούσας Συμφωνίας όπως των Όρων προγράμματος διαφημίσεων Indeed ή των Όρων Βιογραφικού Indeed) αποτελεί την ενιαία συμφωνία ανάμεσα στα μέρη όσον αφορά το παρόν επίμαχο θέμα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν και όλων των διατάξεων που ισχύουν για τα μέρη. Επίσης, υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων συνεννοήσεων ή συμφωνιών, γραπτών ή προφορικών, σχετικά με το εν λόγω επίμαχο θέμα και τις αντικαθιστά. 

Με την προσπέλαση ή τη χρήση του Ιστοτόπου, υποδεικνύετε τη συγκατάθεσή σας στην παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών ελέγχου εξαγωγών και επανεξαγωγών των ΗΠΑ ή άλλων, των νόμων προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων νόμων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνετε, εγγυάστε και δεσμεύεστε ότι (α) δεν βρίσκεστε, δεν είστε κάτοικος ούτε υπήκοος οποιασδήποτε χώρας που υπόκειται σε εμπορικό αποκλεισμό, κυρώσεις ή άλλον περιορισμό από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που «υποστηρίζει την τρομοκρατία», (β) δεν περιλαμβάνεστε σε τυχόν λίστες της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφορικά με περιορισμό τελικών χρηστών ή (γ) δεν υπόκεισθε σε κυρώσεις που συνάδουν με τη νομοθεσία των ΗΠΑ οι οποίες επιβάλλονται από την κυβέρνηση της χώρας στην οποία χρησιμοποιείτε το Indeed. Εάν το (α), το (β) ή το (γ) ισχύουν για σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες και η Indeed μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία και την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες χωρίς απολύτως καμία περαιτέρω υποχρέωση απέναντί σας. Το υλικό στον Ιστότοπο παρέχεται με «Περιορισμένα δικαιώματα». Η χρήση, η αναπαραγωγή ή η αποκάλυψη από την Κυβέρνηση υπόκειται σε περιορισμούς οι οποίοι προσδιορίζονται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η χρήση του υλικού από την Κυβέρνηση συνιστά αναγνώριση των δικαιωμάτων αποκλειστικής κυριότητας της Indeed που περιέχονται σε αυτό.
Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι στην Indeed, τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τους δικαιοπαρόχους τους ανήκει το σύνολο των δικαιωμάτων, των τίτλων και των συμφερόντων αναφορικά με τον Ιστότοπο, καθώς και όλα τα δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας που σχετίζονται με αυτόν. Η Indeed επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Δεν πρέπει να τροποποιήσετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, υπομνήματα αποκλειστικής κυριότητας και αποδόσεις σημάτων κατατεθέντων παροχής υπηρεσιών, τυχόν διακριτικά σήματα ευρεσιτεχνιών ή άλλες ενδείξεις ιδιοκτησίας στο υλικό που προσπελάζεται μέσω του Ιστοτόπου, εκτός του δικού σας Περιεχομένου χρήστη. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση υλικού ή περιγραφών, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του Ιστοτόπου ή του υλικού του και οποιαδήποτε χρήση εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συγκέντρωσης και εξαγωγής δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αυτούσια χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Ιστοτόπου ή τυχόν υλικού που περιέχονται σε αυτόν.

Σε περίπτωση τυχόν ασυμβίβαστων διενέξεων μεταξύ των παρόντων Γενικών Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed και των Όρων προγράμματος διαφημίσεων Indeed, των Όρων προγράμματος αναζήτησης βιογραφικού Indeed, των Όρων στοχευμένων διαφημίσεων Seen by Indeed, των Όρων παροχής υπηρεσίας για Εκδότες ή άλλου υποσυνόλου όρων όπως ισχύουν στην περίπτωσή σας, οι Όροι προγράμματος διαφημίσεων Indeed, οι Όροι προγράμματος αναζήτησης βιογραφικού Indeed, οι Όροι στοχευμένων διαφημίσεων Indeed, οι Όροι παροχής υπηρεσίας για Εκδότες ή άλλο υποσύνολο όρων όπως ισχύουν στην περίπτωσή σας θα έχουν ισχύ ως προς το Πρόγραμμα διαφημίσεων Indeed, το Πρόγραμμα αναζήτησης βιογραφικού Indeed, τις Στοχευμένες διαφημίσεις Indeed, τους Όρους παροχής υπηρεσίας για Εκδότες ή άλλο υποσύνολο όρων όπως ισχύουν στην περίπτωσή σας, αντίστοιχα, ενώ όσον αφορά άλλα θέματα θα ισχύουν οι παρόντες Γενικοί Όροι παροχής υπηρεσίας της Indeed.

Τυχόν παραίτηση από οποιαδήποτε πρόβλεψη της παρούσας Συμφωνίας θα ισχύει μόνο εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από την Indeed. Η παρούσα Συμφωνία, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και οποιεσδήποτε επιπλέον συμφωνίες που μπορεί να συνάψετε με την Indeed σε σχέση με τον Ιστότοπο, θα αποτελεί την ενιαία συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Indeed αναφορικά με τον Ιστότοπο. Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί άκυρος από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα του εν λόγω όρου δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων της συγκεκριμένης Συμφωνίας, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Συμφωνείτε ότι η παρούσα Συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει, να τροποποιηθεί, να μεταβληθεί ή να αντικατασταθεί, εκτός εάν προσκομιστεί υπογεγραμμένο έγγραφο από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κάθε συμβαλλομένου. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η επικοινωνία μέσω email ή τηλεφώνου ανάμεσα σε εσάς και τους εργαζομένους της Indeed δεν συνιστά τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας Συμφωνίας.

Τυχόν ειδοποιήσεις προς την Indeed πρέπει να αποστέλλονται στο σχετικό νομικό πρόσωπο της Indeed που προσδιορίζεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας Συμφωνίας μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας ή αεροπορικώς ή με ειδική ταχυδρομική αποστολή, θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί άμα την παραλαβή και πρέπει να αναφέρουν το Πρόγραμμα που αποτελεί το θέμα της ειδοποίησης (δηλαδή, Πρόγραμμα διαφημίσεων Indeed, Πρόγραμμα αναζήτησης βιογραφικού Indeed ή Πρόγραμμα εκδοτών Indeed). Η ειδοποίηση προς εσάς μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσδιορίστηκε στον λογαριασμό σας ή μέσω δημοσίευσης μηνύματος στη διεπαφή του λογαριασμού σας και θεωρείται ληφθείσα με την αποστολή της (για email) ή όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη δημοσίευσή της (για μηνύματα στη διεπαφή των διαφημίσεων Indeed).

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να αναθέσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας δυνάμει του παρόντος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Indeed και τυχόν παρόμοια απόπειρα είναι άκυρη. Η Indeed δύναται ελεύθερα να εκχωρήσει ή να αναθέσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος, χωρίς να σας ειδοποιήσει. Επιπλέον, η Indeed δύναται να εκχωρήσει οποιαδήποτε συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ίδια σε οποιοδήποτε σχετικό νομικό πρόσωπο της Indeed ενημερώνοντάς σας για τη συγκεκριμένη εκχώρηση. Η Indeed και εσείς δεν βρίσκεστε σε μια νομική συνεργασία, σχέση αντιπροσώπευσης ή εργασιακή σχέση. Όταν η Indeed παρέχει σε εσάς τον Ιστότοπο ή τυχόν σχετικές υπηρεσίες, η Indeed το πράττει αποκλειστικά υπό την ιδιότητά της ως παρόχου υπηρεσιών.

18. Όροι ειδικά για την Apple

Επιπλέον της συμφωνίας σας με τους προαναφερθέντες όρους και προϋποθέσεις και παρά οτιδήποτε περί του αντιθέτου αναφέρεται στο παρόν, οι ακόλουθες προβλέψεις ισχύουν όσον αφορά την από μέρους σας χρήση οποιασδήποτε έκδοσης εφαρμογής για κινητές συσκευές του Ιστοτόπου που είναι συμβατή με το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple Inc. («Apple» και η εν λόγω εφαρμογή για κινητές συσκευές, η «Εφαρμογή»). Η Apple δεν είναι συμβαλλόμενος στην παρούσα Συμφωνία. Επίσης, δεν είναι κάτοχος της Εφαρμογής και δεν ευθύνεται για αυτήν. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση για την Εφαρμογή εξαιρουμένης, εάν ισχύει, της επιστροφής χρημάτων για την τιμή αγοράς της Εφαρμογής. Η Apple δεν ευθύνεται για τη συντήρηση ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών υποστήριξης της Εφαρμογής και δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις, απώλειες, υποχρεώσεις, ζημίες, δαπάνες ή έξοδα όσον αφορά την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων περί ευθύνης προϊόντων τρίτων, αξιώσεων περί μη συμμόρφωσης της Εφαρμογής σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις, αξιώσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών ή παρόμοιας νομοθεσίας και αξιώσεων όσον αφορά την παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας. Τυχόν ερωτήματα ή καταγγελίες σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ισχύουν για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να απευθύνονται στην Indeed σύμφωνα με την ενότητα «Ερωτήσεις ή καταγγελίες» ανωτέρω. Η άδεια που σας έχει παραχωρηθεί στο παρόν περιορίζεται σε μια μη μεταβιβάσιμη άδεια για τη χρήση της Εφαρμογής σε προϊόν με την επωνυμία της Apple όπου χρησιμοποιείται το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple, το οποίο ανήκει σε εσάς ή ελέγχεται από εσάς ή όπως άλλως επιτρέπεται από τους Κανόνες χρήσης που έχουν οριστεί στους Όρους παροχής υπηρεσίας του App Store της Apple. Επιπρόσθετα, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας με τρίτο μέρος ισχύει για εσάς κατά τη χρήση της Εφαρμογής, όπως είναι η συμφωνία με την υπηρεσία παροχής ασύρματων δεδομένων. Η Apple και οι θυγατρικές εταιρείες είναι τρίτοι δικαιοπάροχοι της παρούσας Συμφωνίας και, με την από μέρους σας αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, θα έχουν το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το δικαίωμα) να θέσουν σε εφαρμογή την παρούσα Συμφωνία έναντί σας ως τρίτος δικαιοπάροχος αυτής. Παρά τα προαναφερθέντα, το δικαίωμα της Indeed να συνάψει, να ανακαλέσει ή να τερματίσει τυχόν παραλλαγή, αποποίηση ή διακανονισμό στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας δεν υπόκειται στη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

19. Οι Εφαρμογές Indeed

Χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε από τις Εφαρμογές Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Αναζήτησης θέσεων εργασίας Indeed, της Αναζήτησης Βιογραφικού Indeed, του Εργοδότη Indeed, της Εφαρμογής εύρεσης θέσεων εργασίας Indeed ή άλλων, συμφωνείτε ότι όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που υπάρχουν εδώ ισχύουν για την από μέρους σας χρήση της Εφαρμογής Indeed. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Εφαρμογή Indeed δύναται να σας στείλει ειδοποιήσεις push, εάν ενεργοποιήσετε τη λήψη ειδοποιήσεων ή/και εγγραφείτε για τη λήψη ειδοποιήσεων. Με τη λήψη και τη χρήση της Εφαρμογής Indeed, ζητάτε από την Indeed να πραγματοποιήσει αλλαγές μορφοποίησης σε τυχόν Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας όπως εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας, προκειμένου να σας δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το Βιογραφικό σας. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι η από μέρους σας χρήση των Εφαρμογών Indeed ενδέχεται να απαιτεί τη χρήση του προγράμματος δεδομένων από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Φέρετε την ευθύνη για την πληρωμή κάθε χρήσης δεδομένων που προκύπτει με βάση την από μέρους σας χρήση της Εφαρμογής Indeed και η Indeed αποποιείται κάθε ευθύνη για την εν λόγω χρήση δεδομένων. Επιπλέον, εάν επιτρέψετε στις Εφαρμογές Indeed να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες τοποθεσίας, οι Εφαρμογές Indeed δύνανται να σας προτείνουν και να συλλέξουν από εσάς πληροφορίες βάσει της γεωγραφικής σας τοποθεσίας. Ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγουν οι Εφαρμογές Indeed, συνδέονται με τον λογαριασμό σας (για παράδειγμα, τα «κατά προσέγγιση» δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται από μια εφαρμογή iOS). Άλλα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγουν οι Εφαρμογές Indeed, δεν συνδέονται με τον λογαριασμό σας (για παράδειγμα, τα «ακριβή» δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται από μια εφαρμογή iOS), αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από την Indeed. Το νομικό πρόσωπο το οποίο ( i) παρέχει τυχόν υπηρεσίες σε εσάς μέσω των Εφαρμογών Indeed, (ii) είναι κάτοχος ή παραχωρεί άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε από τις Εφαρμογές Indeed ή/και (iii) προσπελάζει ή ελέγχει τυχόν προσωπικά δεδομένα μέσω των Εφαρμογών Indeed μπορεί ενίοτε να είναι μια συνδεδεμένη εταιρεία της Indeed, ακόμα και αν το νομικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ως προγραμματιστής της εφαρμογής σε οποιαδήποτε από τις αγορές της εφαρμογής είναι η Indeed, Inc.

20 Πληρωμές

Κατανοείτε ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Indeed ή υποστηρίζονται από τους Ιστοτόπους μας μπορεί να απαιτούν πληρωμή για την πρόσβαση ή τη συνεχιζόμενη χρήση. Κάθε προϊόν μπορεί να έχει τους δικούς του όρους πληρωμής που αφορούν συγκεκριμένα τις ανάγκες και τη λειτουργία της υπηρεσίας και οι εν λόγω όροι θα συμφωνούνται στον Ιστότοπο, με χωριστή συμφωνία, εντολή εισαγωγής ή όπως θα υποδεικνύεται στον Ιστότοπο ανάμεσα σε εσάς και την Indeed. Προς αποφυγή αμφιβολιών, όταν ένα προϊόν ή μια εντολή εισαγωγής έχει συγκεκριμένους όρους πληρωμής που αλληλοκαλύπτονται ή έρχονται σε αντίφαση με τους όρους πληρωμής στην παρούσα ενότητα, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι θα ισχύουν οι όροι που αφορούν το προϊόν. 

Η Indeed δύναται να σας χρεώσει με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία όπως, μεταξύ άλλων, με βάση τα κλικ, απαντήσεις σε προσκλήσεις, αιτήσεις ή εμφανίσεις, συνδρομές ή/και τέλη πλατφόρμας, εάν υφίστανται. Οι χρεώσεις βασίζονται αποκλειστικά στις μετρήσεις της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Αίτησης Indeed, των κλικ ή του αριθμού εμφάνισης επωνυμίας ITA. Ο προσδιορισμός του εν λόγω αριθμού εμφανίσεων από την Indeed θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Οι μετρήσεις της Indeed ενδέχεται να περιλαμβάνουν μετρήσεις από τρίτους προμηθευτές. Η Indeed αποποιείται εγγυήσεις όσον αφορά στις μετρήσεις από τρίτους προμηθευτές. Ο προσδιορισμός του αριθμού, ενδεικτικά, των Αιτήσεων, των κλικ ή των Εμφανίσεων επωνυμίας ITA από την Indeed θα είναι δεσμευτικός, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει μετρήσεις που παρέχονται από τρίτους προμηθευτές.

Η Indeed ενδέχεται να μεταφέρει τα προπληρωμένα υπόλοιπά σας για τη χρήση ενός προϊόντος προς την από μέρους σας χρήση διαφορετικού προϊόντος, αν το αιτηθείτε μέσω οποιουδήποτε τρόπου επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου, του ιστοτόπου ή του email.  Επιπλέον, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι εάν ο λογαριασμός εργοδότη που διαθέτετε στην Indeed έχει καταχωρισμένη πιστωτική κάρτα για το Πρόγραμμα διαφημίσεων Indeed ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Indeed, θα χρεώσουμε την ίδια πιστωτική κάρτα για τις απαντήσεις σας σε προσκλήσεις, εκτός αν υποδείξετε κάτι διαφορετικό. 

Μοντέλα χρέωσης

Για πληρωμές με βάση τη συνδρομή, θα χρεώνεστε όπως ορίζεται στην εντολή εισαγωγής ή στον Ιστότοπο. Εάν αγοράσετε ένα πρόγραμμα συνδρομής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα και ότι Indeed θα σας χρεώνει σε περιοδική βάση έως ότου ακυρώσετε το πρόγραμμα συνδρομής και τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω ακύρωση από τον επόμενο κύκλο χρέωσης. Η παύση της συνδρομής σας δεν την ακυρώνει. Η συνδρομή σας θα συνεχίσει να ανανεώνεται αυτόματα αφού αναιρεθεί η παύση της. Κατόπιν δικού σας αιτήματος, η Indeed μπορεί κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της να θέσει σε παύση τη συνδρομή σας και τα σχετικά κόστη και κατά την αναίρεση παύσης της συνδρομής από την Indeed, θα συνεχίσει για την υπόλοιπη περίοδο ισχύος έως ότου λήξει και ανανεωθεί αυτόματα. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη συνδρομή ή το πρόγραμμα για βιογραφικά είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο. ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ. ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤ’ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΗΣ INDEED. Ωστόσο, μετά από κάθε ακύρωση, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης. 

Πολιτική χρέωσης

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν πιστωτική κάρτα και σχετικές πληροφορίες χρέωσης και πληρωμής που παρέχετε στην Indeed ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Indeed σε εταιρείες που εργάζονται εκ μέρους της Indeed, όπως εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή/και πιστωτικούς οργανισμούς, αποκλειστικά για τους σκοπούς ελέγχου πίστωσης, πραγματοποίησης πληρωμών στην Indeed και παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τον λογαριασμό σας. Επίσης, η Indeed δύναται να παρέχει πληροφορίες ως απόκριση σε έγκυρες νομικές διαδικασίες, όπως κλητεύσεις, εντάλματα έρευνας και δικαστικές εντολές ή να κατοχυρώσει ή να ασκήσει τα νομικά της δικαιώματα ή να προβεί σε υπεράσπισή της έναντι νομικών αξιώσεων. Συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να συγκεντρώνει ενημερωμένες πληροφορίες πληρωμών για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μέσω των δικτύων καρτών πληρωμών, εκδοτών καρτών ή άλλων τρίτων πηγών. Συμφωνείτε, περαιτέρω, ότι η Indeed δύναται να κάνει χρήση των ενημερωμένων πληροφοριών για τις κάρτες για να χρεώσει ποσά που οφείλετε στην Indeed. Η Indeed δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση ή αποκάλυψη των συγκεκριμένων πληροφοριών από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Τα τιμολόγια μπορούν να σας παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν έχει προσδιοριστεί διαφορετικός τρόπος από την Indeed. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχετε ανεξόφλητο ή εκκρεμές τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού για οποιοδήποτε προϊόν της Indeed, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να τερματίσει την από μέρους σας χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων των προϊόντων της Indeed για τα οποία δεν έχετε ανεξόφλητο τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού.

Νόμισμα πληρωμών 

Εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πληρώνετε όλες τις χρεώσεις σε δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Ινδία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρουπίες Ινδίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στη Βραζιλία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρεάλ Βραζιλίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε δολάρια Σιγκαπούρης, δολάρια Αυστραλίας, γιεν Ιαπωνίας και δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι οπουδήποτε αλλού, ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις στα ακόλουθα νομίσματα τα οποία επιλέγετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού: δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, λίρες Ηνωμένου Βασιλείου, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, φράγκα Ελβετίας ή γιεν Ιαπωνίας. Η συγκεκριμένη επιλογή νομισμάτων υπόκειται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Παραιτείστε όλων των αξιώσεων που σχετίζονται με χρεώσεις, εκτός εάν τις διεκδικήσετε εντός 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης (αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας). 

Φόροι (κατά περίπτωση)

Στις χρεώσεις δεν περιλαμβάνεται κανένας φόρος, όπως ο ΦΠΑ. Φέρετε την ευθύνη για όλους τους φόρους κατά περίπτωση και όπως απαιτείται. Ευθύνεστε για την πληρωμή (α) όλων των φόρων και των κρατικών επιβαρύνσεων, καθώς και για (β) εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που υφίσταται η Indeed για την είσπραξη ποσών που έχουν καθυστερήσει. Η ευθύνη για όλα τα εμβάσματα παρακρατούμενου φόρου προς την κυβέρνηση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και η Indeed δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σχετικά με αυτά.  Εάν είστε στην Ιαπωνία, ο φόρος κατανάλωσης της Ιαπωνίας θα ισχύει για την εισαγωγή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών της Indeed. 

Επιστροφές χρημάτων

Οι επιστροφές χρημάτων για υπηρεσίες της Indeed που έχουν ήδη παρασχεθεί (εάν υπάρχουν) έγκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed και παρέχονται μόνο με τη μορφή διαφημιστικής πίστωσης για την Ιδιοκτησία Indeed. Εάν έχετε αποκλειστεί από την Indeed, αλλά προηγουμένως έχετε δαπανήσει χρηματικά ποσά σε αυτήν, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για τα ποσά που δαπανήσατε για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί. Επιστροφές χρημάτων για μη χρησιμοποιημένες υπηρεσίες Indeed που έχουν προπληρωθεί θα πραγματοποιούνται σε μια κατ’ αναλογία κλίμακα και σύμφωνα με τους συγκεκριμένους Όρους πληρωμών των προϊόντων, θα πληρωθούν μόνο οι μη χρησιμοποιημένοι μελλοντικοί προπληρωμένοι κύκλοι χρέωσης συνδρομών, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Όλες οι εγκεκριμένες επιστροφές χρημάτων για μη χρησιμοποιημένες υπηρεσίες Indeed θα χρησιμοποιηθούν αρχικά, κατά την πλήρη διακριτική ευχέρεια της Indeed, για να πληρωθούν όλα τα ανεξόφλητα εκκρεμή υπόλοιπα και οι τόκοι για κάθε προϊόν ή υπηρεσία Indeed, όπου υπάρχουν και σχετίζονται με τον λογαριασμό σας. 

Η Indeed δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει (i) ποινές για καθυστερημένη πληρωμή σύμφωνα με τα τρέχοντα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ συν 10% ή το μέγιστο επιτόκιο που επιτρέπεται από τον νόμο, όποιο είναι χαμηλότερο και (ii) μια κανονιστική κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για έξοδα είσπραξης, εάν προβλέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και (iii) τυχόν εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που υφίσταται η Indeed για την είσπραξη των εν λόγω πληρωμών που έχουν καθυστερήσει.

Όροι παροχής υπηρεσίας προϊόντων της Indeed

Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαΐου 2022

Όροι προγράμματος διαφημίσεων Indeed

Οι παρόντες όροι προγράμματος διαφημίσεων Indeed («όροι IAP») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς. Επίσης, οι εν λόγω όροι ισχύουν για οποιονδήποτε Εργοδότη που προσπελάζει ή χρησιμοποιεί το πρόγραμμα διαφημίσεων Indeed, που, ενδεικτικά, δημοσιεύει ή χορηγεί μια Αγγελία θέσης εργασίας ή ξεκινά μια καμπάνια στο Indeed ή μέσω αυτού ή με άλλον τρόπο υποδεικνύει ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους IAP. Με την προσπέλαση ή τη χρήση του Προγράμματος διαφημίσεων Indeed ή με τη με άλλον τρόπο αποδοχή των παρόντων όρων IAP, αποδέχεστε τους παρόντες όρους IAP και τους Όρους παροχής υπηρεσίας Indeed (η «Συμφωνία»).

Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται σε αυτούς τους Όρους IAP, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία.

1. Το Πρόγραμμα

Η χρήση του Προγράμματος διαφημίσεων Indeed («Πρόγραμμα») στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου υπόκειται στο σύνολο των ισχυόντων όρων και πολιτικών της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Πολιτικής απορρήτου της Indeed και των οδηγιών που παρέχονται στον Ιστότοπο, εάν χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα διαφημίσεων, μέσω των διαδικτυακών μας φορμών. Οι πολιτικές της Indeed ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Όσον αφορά τυχόν διαφημίσεις θέσεων εργασίας που δημοσιεύονται ή χορηγούνται στο Indeed ή μέσω αυτού, είτε με πληρωμή είτε δωρεάν, και περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας που παρέχονται στην Indeed μέσω τροφοδοσίας XML («Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας» ή «Αγγελίες θέσεων εργασίας»), συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε: (α) περιεχόμενο διαφήμισης ή θέσης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιγραφών θέσεων εργασίας και ερωτήσεων διαλογής ή οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου χρήστη στη διαφήμιση και URL προορισμού («Δημιουργικό»), ανεξάρτητα από το εάν δημιουργήθηκαν από εσάς ή για εσάς, ανεξάρτητα από το εάν έχουν αναδιαμορφωθεί ή στη διαφήμιση εμφανίζονται οι λέξεις «Με την υποστήριξη του Indeed» ή άλλη παρόμοια φράση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φωτογραφιών, βίντεο, εικόνων, κειμένων, σημάτων, λογοτύπων ή ήχου που παρέχετε στην Indeed ή ζητήσατε από την Indeed να συμπεριλάβει και (β) ιστότοπο ο οποίος κατά προσέγγιση είναι προσβάσιμος από τα URL Δημιουργικού, καθώς και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας (συλλογικά «Οι υπηρεσίες σας»). Θα πρέπει να προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασής σας και αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την από μέρους σας, και από μέρους κάθε τρίτων, χρήση των λογαριασμών σας. Οι Αγγελίες θέσεων εργασίας μπορούν να τοποθετηθούν σε (α) οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσία ή ιδιοκτησία που παρέχεται από την Indeed («Ιδιοκτησία Indeed») και (β) σε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο ή ιδιοκτησία που παρέχεται από τρίτο μέρος, ή ιστότοπο τρίτου («Άλλος ιστότοπος»), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εφαρμογών για κινητές συσκευές και των νομικών προσώπων που συμμετέχουν στο δίκτυο Εκδοτών της Indeed. Με τη δημοσίευση ή τη χορηγία μιας διαφήμισης στο Indeed ή μέσω αυτού, εξουσιοδοτείτε το Indeed και Άλλους ιστοτόπους να αναδιαμορφώσουν την Αγγελία θέσης εργασίας, για παράδειγμα, προκειμένου η διαφήμιση να εμφανίζεται περισσότερο αποτελεσματικά σε κινητή συσκευή, σε ιστότοπο τρίτου μέρους ή σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στον Ιστότοπο Η Indeed δεν εγγυάται την έκταση, την απόδοση ή την τοποθέτηση των Αγγελιών θέσης εργασίας και τη διανομή στο Indeed ή στους Άλλους ιστοτόπους. Η απόδοση και η τοποθέτηση των Αγγελιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πώς λαμβάνει υπόψη η Indeed διάφορους παράγοντες, όπως τη ζήτηση, τον κλάδο, τον τύπο ρόλου, τη χορηγία και άλλους παράγοντες. Η τοποθέτηση μιας Αγγελίας θέσης εργασίας σε μια συγκεκριμένη σελίδα (για παράδειγμα, στο Indeed Gigs) δεν συνιστά δήλωση αναφορικά με τη φύση του ρόλου για νομικούς σκοπούς. Η τοποθέτηση και το μέγεθος μιας Αγγελίας θέσης εργασίας σε Ιδιοκτησία Indeed, ή σε Άλλους ιστοτόπους εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Indeed. Συμφωνείτε ότι εάν η Αγγελία σας θέσης εργασίας έχει τοποθετηθεί σε Άλλους ιστοτόπους, αυτοί οι Ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν ή να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την Αγγελία της θέσης εργασίας σας και την απόδοση αυτής.

Με τη χορηγία μιας Αγγελίας θέσης εργασίας, συμφωνείτε να καταβάλλετε ένα αντίτιμο για κάθε «κλικ» χρήστη (μια ενέργεια χρήστη που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας περιγραφής θέσης εργασίας στον χρήστη) που λαμβάνει η αγγελία, με βάση την αίτηση, όπως περιγράφεται κατωτέρω ή ως «κόστος ανά αίτηση», όπως περιγράφεται κατωτέρω. Αυτό περιλαμβάνει τα κλικ για τις Αγγελίες θέσης εργασίας στο Indeed, καθώς και στους Άλλους ιστοτόπους. Τα αντίτιμα για τα κλικ ενδέχεται να ποικίλουν με βάση διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τρέχουσας προσφοράς και ζήτησης αναφορικά με τις διαφημίσεις και τα κλικ, της επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο, της ώρας της ημέρας και άλλων παραγόντων. Αναγνωρίζετε ότι η Indeed έχει περιορισμένες πληροφορίες και έλεγχο σχετικά με τον τρόπο καταμέτρησης των κλικ σε Άλλους ιστοτόπους και οφείλει να βασίζεται στις αναφορές που δημιουργούνται από τους Άλλους ιστοτόπους. Με τη χορηγία μιας Αγγελίας θέσης εργασίας, όπως ενδεικτικά ως τμήμα μιας καμπάνιας, ζητάτε από την Indeed να διαχειρίζεται την ορατότητα των Αγγελιών θέσεων εργασίας σας στον Ιστότοπο, προκειμένου να προβάλλεται η δική σας θέση εργασίας, κατά τρόπο που έχει σχεδιαστεί να κάνει καλύτερη την εμπειρία σας στο Indeed και αυξάνει την ορατότητα των θέσεων εργασίας σας. Ζητάτε, επίσης, από την Indeed να διαχειρίζεται την ορατότητα των Αγγελιών θέσεων εργασίας στους Άλλους ιστοτόπους. Η «προβολή» δεν σημαίνει πάντα ότι η Αγγελία θέσης εργασίας θα βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο στη σελίδα ή ότι θα ξεχωρίζει λόγω ειδικής διατύπωσης, αλλά σημαίνει ότι θα τοποθετείται από την Indeed σύμφωνα με την κρίση και την ευχέρεια της Indeed προκειμένου να αποκτήσει την, κατά την απόλυτη ευχέρεια της Indeed, καλύτερη ορατότητα για την εν λόγω θέση εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό. Με τη χορηγία μιας θέσης εργασίας, όπως ενδεικτικά ως τμήμα μιας καμπάνιας, ζητάτε από την Indeed να διαχειρίζεται τη σχετική ορατότητα και προβολή στον Ιστότοπό της καθώς και στους Άλλους ιστοτόπους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εν λόγω διαχείριση των χορηγούμενων Αγγελιών θέσεων εργασίας γίνεται σύμφωνα με την απόλυτη ευχέρεια της Indeed και παρέχεται χωρίς εγγύηση ως προς το πώς και πού θα τοποθετεί η Indeed τις εν λόγω Αγγελίες θέσεων εργασίας. Θα αποστέλλετε μόνο στην Indeed τυχόν μηνύματα επικοινωνίας σχετικά με Αγγελίες θέσεων εργασίας στους Άλλους ιστοτόπους. 

Με τη χορηγία μιας Αγγελίας θέσης εργασίας, κατανοείτε ότι η Indeed ενδέχεται να συμπεριλάβει υπηρεσίες ή λειτουργίες που επηρεάζουν τις διαφημιστικές σας καμπάνιες, όπως είναι η αυτοματοποιημένη τοποθέτηση διαφημίσεων και η βελτιστοποίηση προσφορών μέσω προγραμματισμού.

Με τη δημοσίευση ή τη χορηγία μιας Αγγελίας θέσης εργασίας στο Indeed ή μέσω αυτού, όπως ενδεικτικά ως τμήμα μιας καμπάνιας ή μέσω τροφοδοσίας XML: Συμφωνείτε ότι η Indeed έχει τη δυνατότητα και εξουσιοδοτείτε την Indeed για την αναδιαμόρφωση και τη φιλοξενία (αλλά όχι την αλλαγή του περιεχομένου) της Αγγελίας θέσης εργασίας σε μια φιλοξενούμενη σελίδα του Indeed ή στους Άλλους ιστοτόπους με οποιονδήποτε τρόπο η Indeed κρίνει κατάλληλο. Συμφωνείτε με αυτήν τη δραστηριότητα (αναδιαμόρφωση και φιλοξενία) για όλες τις Αγγελίες θέσεων εργασίας σας, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν δημοσιεύσατε απευθείας στο Indeed (για παράδειγμα, τις Αγγελίες θέσεων εργασίας σας που η Indeed πρόσθεσε στο ευρετήριο, τις οποίες είχατε δημοσιεύσει στον ιστότοπό σας ή σε ιστότοπο τρίτου μέρους). Όλοι οι πίνακες ελέγχου θα αντικατοπτρίζουν τον συνολικό αριθμό κλικ, συμπεριλαμβανομένων των κλικ που ανοίγουν μια αναδιαμορφωμένη ή φιλοξενούμενη σελίδα του Indeed ή Άλλους ιστοτόπους. Σε περίπτωση που παρέχετε στην Indeed μια υπόδειξη ότι αναζητάτε άτομο για να αναλάβει τον ρόλο σας σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Indeed, η Indeed δύναται να προσθέσει μια ετικέτα (όπως «Επείγον», «Επείγουσα πρόσληψη» ή κάτι παρόμοιο) στην Αγγελία θέσης εργασίας σας. Η Indeed δύναται να χρησιμοποιήσει λέξεις ή φράσεις χωρίς διάκριση (για παράδειγμα, «Διαφήμιση», «Επείγουσα πρόσληψη», «Επί πληρωμή», «Χορηγούμενη», «Επείγον» ή κάτι παρόμοιο) σε σχέση με μια χορηγούμενη διαφήμιση στο Indeed ή σε Άλλους ιστοτόπους.

Οι Αγγελίες θέσεων εργασίας που δημοσιεύονται απευθείας στην Indeed ή που φιλοξενούνται στο Indeed, ενδέχεται να πάψουν να εμφανίζονται στον Ιστότοπο μετά από ένα χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι Αγγελίες θέσεων εργασίας ενδέχεται να πρέπει να δεχτούν χορηγίες προκειμένου να παραμένουν ορατές ή να γίνονται ξανά ορατές. Ωστόσο, οι Αγγελίες θέσεων εργασίας που ευρετηριάζονται, αλλά δεν φιλοξενούνται, από την Indeed θα λήγουν μετά από ένα χρονικό διάστημα και η Indeed ενδέχεται να μην είναι σε θέση να τις καθιστά ξανά ορατές. Αν χορηγήσετε μια Αγγελία θέσης εργασίας, αλλά δεν παράσχετε έναν τρόπο πληρωμής για την καμπάνια σας, η καμπάνια για τη θέση εργασίας δεν θα ξεκινήσει και η Αγγελία θέσης εργασίας σας δεν θα είναι ορατή. Η Indeed μπορεί κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της να καταργήσει τον προϋπολογισμό και να δημοσιεύσει τη θέση εργασίας με οργανική ορατότητα. Η Indeed δύναται να απαιτήσει χορηγία για την εμφάνιση οποιασδήποτε Αγγελίας θέσης εργασίας ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε αιτία. Η Indeed δύναται να συστήσει ή να προτείνει έναν προϋπολογισμό για να διατηρήσει ή να βελτιστοποιήσει την ορατότητά της οποιαδήποτε Αγγελίας θέσης εργασίας. Η πρόταση παρέχεται χωρίς εγγύηση και δεν αποτελεί εγγύηση σχετικά με την τοποθέτηση ή την ορατότητα οποιασδήποτε Αγγελίας θέσης εργασίας. Εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία, αναγνωρίζετε ότι οι πολιτικές εποπτείας περιεχομένου της Indeed ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσουν σε τροποποίηση της Αγγελίας θέσης εργασίας σας και συμφωνείτε με αυτήν τη δραστηριότητα. Εάν είστε εταιρικός συνεργάτης της Indeed, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα συνεργασίας της Indeed. Οι εταιρικοί συνεργάτες σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να αποκτήσουν την κατάταξη «Χρυσός», «Αργυρός» ή «Χάλκινος» με βάση τη χρήση και τη συμμετοχή τους στο Indeed, η οποία μετράται με βάση τα έσοδα. Ο προσδιορισμός της κατάταξης μιας εταιρείας από την Indeed πραγματοποιείται κατά την πλήρη διακριτική ευχέρεια της Indeed και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η Indeed δύναται να προσφέρει σε ορισμένους Εργοδότες που χορηγούν Αγγελίες θέσεων εργασίας την ευκαιρία να εμφανίζονται σε πιο εμφανή σημεία, ή με βελτιωμένο τρόπο, στον Ιστότοπο («Προτεινόμενος εργοδότης»). Η ιδιότητα του Προτεινόμενου εργοδότη απονέμεται από την Indeed κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η δυνατότητα εξασφάλισης της ιδιότητας του Προτεινόμενου εργοδότη, σε γενικές γραμμές, εξαρτάται τόσο από τον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας στην εταιρεία σας όσο και από το ποσό της δαπάνης σας. Ένας Προτεινόμενος εργοδότης δύναται, επίσης, να λαμβάνει συνδρομές για το Πρόγραμμα βιογραφικού Indeed για περιορισμένο χρονικό διάστημα («Ανταμοιβές βιογραφικού»), οι οποίες απονέμονται κατά την απόλυτη ευχέρεια της Indeed. Το πρόγραμμα «Προτεινόμενος εργοδότης» και οι Ανταμοιβές βιογραφικού δύνανται να αλλάξουν ή να καταργηθούν από την Indeed ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Όταν χορηγείτε μια Αγγελία θέσης εργασίας στο Indeed ή μέσω αυτού, η Indeed ενδέχεται να συμπεριλάβει στοχευμένες υπηρεσίες διαφημίσεις ως μέρος των υπηρεσιών που σας παρέχονται όταν ξεκινάτε μια καμπάνια, και εξουσιοδοτείτε την Indeed να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι Στοχευμένες διαφημίσεις ενδέχεται να εμφανιστούν στον Ιστότοπο ή σε Άλλους ιστοτόπους. Η συμμετοχή στο κοινό-στόχο ως μέλος βασίζεται εν μέρει στις πληροφορίες και τα κριτήρια που παρέχονται από τον Εργοδότη, για παράδειγμα οι πληροφορίες που παρέχονται στην Αγγελία θέσης εργασίας, αλλά η σύνθεση κάθε κοινού-στόχου καθορίζεται από την Indeed κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Για παράδειγμα, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίζει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τη συχνότητα ή τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται μια διαφήμιση σε μέλη ενός κοινού-στόχου. Για συγκεκριμένες διαφημίσεις που εμφανίζονται σε Άλλους ιστοτόπους, η Indeed έχει περιορισμένο έλεγχο σχετικά με το κοινό-στόχο και συμφωνείτε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η Indeed δεν ευθύνεται για τη σύνθεση του κοινού-στόχου. Για τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε Άλλους ιστοτόπους, η Indeed αποποιείται κάθε ευθύνη και δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με το κοινό-στόχο και τις όποιες σχετικές αξιώσεις, όπως είναι οι αξιώσεις που σχετίζεται με τα άτομα που μπορούσαν ή δεν μπορούσαν να δουν την Αγγελία θέσης εργασίας.

Κόστος ανά αίτηση. Η Indeed μπορεί να προσφέρει ένα εργαλείο που επιτρέπει σε έναν Εργοδότη να ορίσει έναν διαφημιστικό προϋπολογισμό Χορηγούμενης θέσης εργασίας με βάση την αίτηση, το οποίο δύναται να αναφέρεται είτε ως «κόστος ανά αίτηση» είτε ως «πληρωμή ανά αίτηση». Οι Εργοδότες μπορούν να τοποθετηθούν σε μια ομάδα δοκιμής και να τους προσφερθεί το προϊόν κόστους ανά αίτηση από προεπιλογή. Αν τοποθετηθείτε σε μια τέτοια ομάδα δοκιμής και επιθυμείτε να αγοράσετε το πρόγραμμα διαφήμισης κόστους ανά κλικ αντί του κόστους ανά αίτηση, επικοινωνήστε με το τμήμα Επιτυχίας πελατών στον αριθμό 1-800-475-4361. Οι χρεώσεις βασίζονται στις αιτήσεις («Αιτήσεις» ή «Αίτηση»), που προσδιορίζονται ως: 1) μια αίτηση προς μία από τις Αγγελίες θέσεων εργασίας σας που παραδίδεται από την Indeed στον Ιστότοπο 2) αιτήσεις από Άτομα που αναζητούν εργασία των οποίων οι απαντήσεις πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που επισημάνατε ως λόγους να μην προχωρήσει η συμφωνία ή 3) αιτήσεις που επιλέγετε να μην αντικαταστήσετε μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στον Ιστότοπο, όταν δίνεται η επιλογή, όποιο από τα τρία εμφανίζεται στον Ιστότοπο για εσάς. Εάν οι χρεώσεις σας βασίζονται στην τρίτη επιλογή, ο αριθμός των Αιτήσεων στις αναλύσεις του πίνακα ελέγχου σας ενημερώνεται αφού το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει παρέλθει. Για όλες τις επιλογές, η Indeed δεν επαληθεύει τις απαντήσεις των Ατόμων που αναζητούν εργασία, ούτε επιβεβαιώνει την ακρίβεια των απαντήσεών τους. Η Indeed μπορεί να προσφέρει εκτιμήσεις αναφορικά με τον αριθμό Αιτήσεων για έναν δεδομένο προϋπολογισμό. Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε εκτιμήσεις μόνο και δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης ή τυχόν συγκεκριμένου αριθμού Αιτήσεων. Επιλέγοντας έναν επιθυμητό αριθμό Αιτήσεων στον Ιστότοπο, ζητάτε από την Indeed να εμφανίσει την Αγγελία θέσης εργασίας σας κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed, χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό που έχετε επιλέξει. Θα χρεωθείτε α) όταν η διαφημιστική καμπάνια σας δαπανήσει 500 $ ή περισσότερα ή β) κατά την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα μετά την από μέρους σας χορηγία της Αγγελίας θέσης εργασίας σας, όποιο συμβεί νωρίτερα. Αν προηγουμένως αγοράσατε Χορηγούμενες θέσεις εργασίας κόστους ανά κλικ στον ίδιο λογαριασμό, μπορεί επίσης να χρεωθείτε μόλις η καμπάνια της Αγγελίας θέσης εργασίας δαπανήσει 25 $. Η καμπάνια για την Αγγελία θέσης εργασίας θα τεθεί αυτόματα σε παύση μετά την παράδοση του αριθμού Αιτήσεων που έχετε επιλέξει ή όταν θέτετε σε παύση ή κλείσετε τη θέση εργασίας σας. Οι χρεώσεις βασίζονται αποκλειστικά στις μετρήσεις Αιτήσεων της Indeed. Ο προσδιορισμός του αριθμού των Αιτήσεων από την Indeed θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Η Indeed, οι συνδεδεμένες εταιρείες της και οι τρίτοι δικαιοπάροχοί τους, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με την τοποθέτηση, την ακρίβεια ή τα επίπεδα ή τον συγχρονισμό: (i) του κόστους ανά αίτηση, (ii) της παράδοσης τυχόν Αιτήσεων, (iii) του επιπέδου ενδιαφέροντος τυχόν χρηστών που υποβάλλουν Αίτηση για τη θέση εργασίας σας ή την προβάλλουν. Επιπλέον, η Indeed αποποιείται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με αναλυτικά και στατιστικά στοιχεία που παρέχονται στους Εργοδότες στην ομάδα δοκιμής του κόστους ανά αίτηση, καθώς οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να είναι ανακριβείς ή παρωχημένες κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Πληρωμή ανά έναρξη αίτησης. Η Indeed μπορεί να προσφέρει στους Εργοδότες τη δυνατότητα να ορίσουν έναν διαφημιστικό προϋπολογισμό Χορηγούμενης θέσης εργασίας με βάση την έναρξη ανά αίτηση, η οποία αναφέρεται ως «πληρωμής ανά έναρξη αίτησης». Οι χρεώσεις βασίζονται στην έναρξη αιτήσεων («Ενάρξεις αιτήσεων»), που ορίζονται ως: 1) ένας χρήστης που κάνει κλικ σε ένα κουμπί ή σε έναν σύνδεσμο σε μια Αγγελία θέσης εργασίας ή αποστέλλει email για να ξεκινήσει ή να συνεχίσει μια αίτηση στον Ιστότοπο ή σε έναν ιστότοπο τρίτου, 2) ένας χρήστης που αλληλεπιδρά με ένα chatbot, έναν κώδικα qr, ή με μία άλλη μέθοδο για να ξεκινήσει μια αίτηση που σχετίζεται με μια Αγγελία θέσης εργασίας, 3) ένας χρήστης που κάνει κλικ σε ένα κουμπί ή σε έναν σύνδεσμο σε μια Αγγελία θέσης εργασίας για να καλέσει ή να αποστείλει email σε έναν Εργοδότη ή 4) ένας χρήστης που κάνει κλικ σε ένα κουμπί ή σε έναν σύνδεσμο για να προγραμματίσει μια συνέντευξη. Τα αντίτιμα για τα κλικ ενδέχεται να ποικίλουν με βάση διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τρέχουσας προσφοράς και ζήτησης αναφορικά με τις διαφημίσεις και τα κλικ, της επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο, της ώρας της ημέρας και άλλων παραγόντων. Αναγνωρίζετε ότι η Indeed έχει περιορισμένες πληροφορίες και έλεγχο σχετικά με τον τρόπο μέτρησης των ενάρξεων αιτήσεων στους Άλλους ιστοτόπους και οφείλει να βασίζεται στις αναφορές που δημιουργούνται από τους Άλλους ιστοτόπους. Η Indeed μπορεί να προσφέρει εκτιμήσεις αναφορικά με τον αριθμό των Ενάρξεων αιτήσεων για έναν δεδομένο προϋπολογισμό. Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε εκτιμήσεις μόνο και δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης ή τυχόν συγκεκριμένου αριθμού Ενάρξεων αιτήσεων. Επιλέγοντας έναν επιθυμητό αριθμό Ενάρξεων αιτήσεων στον Ιστότοπο, ζητάτε από την Indeed να εμφανίσει την Αγγελία θέσης εργασίας σας κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed, χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό που έχετε επιλέξει. Η καμπάνια για την Αγγελία θέσης εργασίας θα τεθεί αυτόματα σε παύση όταν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός που έχετε συμφωνήσει ή όταν θέτετε σε παύση ή κλείσετε τη θέση εργασίας σας. Οι χρεώσεις βασίζονται αποκλειστικά στις μετρήσεις Ενάρξεων αιτήσεων της Indeed. Ο προσδιορισμός του αριθμού των Ενάρξεων αιτήσεων από την Indeed θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Η Indeed, οι συνδεδεμένες εταιρείες της και οι τρίτοι δικαιοπάροχοί τους, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με την τοποθέτηση, την ακρίβεια ή τα επίπεδα ή τον συγχρονισμό: (i) του κόστους ανά ενάρξεις αιτήσεων, (ii) του επιπέδου ενδιαφέροντος τυχόν χρηστών που ξεκινούν μια Έναρξη αίτησης που σχετίζεται με τη θέση εργασίας σας, (iii) του ότι ο χρήστης θα ολοκληρώσει μια αίτηση. Θα χρεωθείτε α) όταν η διαφημιστική καμπάνια σας δαπανήσει 500 $ ή περισσότερα ή β) κατά την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα μετά την από μέρους σας χορηγία της Αγγελίας θέσης εργασίας σας, όποιο συμβεί νωρίτερα. Επιπλέον, η Indeed αποποιείται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με αναλυτικά και στατιστικά στοιχεία που παρέχονται στους Εργοδότες, καθώς οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να είναι ανακριβείς ή παρωχημένες κατά τη διάρκεια της δοκιμής αυτών των λειτουργιών.

Η Indeed μπορεί να προσφέρει την παρακολούθηση μετατροπών την οποία οι Εργοδότες μπορούν να εγκαταστήσουν στους δικούς τους ιστοτόπους («Παρακολούθηση μετατροπών»). Η Παρακολούθηση μετατροπών θα ενημερώνει την Indeed όταν ένα Άτομο που αναζητά εργασία ολοκληρώνει μια αίτηση στον ιστότοπο του Εργοδότη, επιτρέποντας σε αυτές τις αιτήσεις να εμφανίζονται στον Πίνακα ελέγχου εργοδότη. Με την εγκατάσταση ή τη χρήση μιας Παρακολούθησης μετατροπών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα πράξετε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ότι θα παράσχετε στους χρήστες του ιστοτόπου σας όλες τις απαραίτητες αποκαλύψεις και θα εξασφαλίσετε οποιαδήποτε απαραίτητη συναίνεση ή συμφωνία από τους εν λόγω χρήστες, για να επιτρέπεται η λειτουργία της Παρακολούθησης μετατροπών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε και θα αποζημιώσετε την Indeed από οποιαδήποτε αποτυχία να ενεργήσετε με αυτόν τον τρόπο. Η Παρακολούθηση μετατροπών παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται», χωρίς εγγύηση. Η Indeed αποποιείται κάθε ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα της Παρακολούθησης μετατροπών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορείτε να εισαγάγετε τα δικά σας pixel παρακολούθησης στην Αγγελία θέσης εργασίας σας για τον σκοπό της μέτρησης της απόδοσης των διαφημίσεών σας. Αυτό παρέχεται ως ένδειξη καλής θέλησης και η Indeed δύναται να απενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή ανά πάσα στιγμή. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την από μέρους σας χρήση των pixel και η Indeed αποποιείται κάθε ευθύνη που σχετίζεται με την εν λόγω χρήση. Η Indeed δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με τη σωστή λειτουργία του pixel, τυχόν αναφερόμενους αριθμούς ή ότι η χρήση των pixel θα είναι χωρίς σφάλματα. Συνιστάται να μην βασίζεστε στο pixel. Αυτά τα pixel παρακολούθησης, ή οι αναλύσεις που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την αμφισβήτηση του αριθμού κλικ που προσδιορίζει η Indeed, ο οποίος έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που συλλέγονται με χρήση pixel παρακολούθησης για άλλον σκοπό πέραν της μέτρησης της απόδοσης των διαφημίσεών σας. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το pixel για τη δημιουργία προφίλ χρηστών ή για ανάλυση συμπεριφοράς. Στον βαθμό που αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τα εν λόγω pixel, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων που ενέχει η εν λόγω χρήση. Για παράδειγμα, να ενημερώνετε την πολιτική απορρήτου σας όπου είναι απαραίτητο. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε την Indeed για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από το pixel παρακολούθησης που χρησιμοποιείτε.

2. Ακύρωση

Μπορείτε να ακυρώσετε ανεξάρτητα στο διαδίκτυο οποιαδήποτε διαφήμιση ανά πάσα στιγμή, εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά σε μια Εντολή εισαγωγής ή σε άλλη συμφωνία διαφήμισης με την Indeed. Η ακύρωση τίθεται συνήθως σε ισχύ εντός 24 ωρών και είστε υπεύθυνοι να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις που προκύπτουν από τις προβεβλημμένες Διαφημίσεις κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου (για παράδειγμα, τυχόν κλικ ενώ η Διαφήμιση εξακολουθεί να εμφανίζεται στο Indeed ή σε Άλλους ιστοτόπους). Η Indeed δύναται να ακυρώσει άμεσα το Πρόγραμμα ή τους παρόντες όρους IAP ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης. Η Indeed δύναται να τροποποιήσει το Πρόγραμμα ή τους παρόντες όρους IAP ανά πάσα στιγμή χωρίς ευθύνη. Επίσης, η από μέρους σας χρήση του Προγράμματος κατόπιν ειδοποίησης ότι οι εν λόγω όροι IAP έχουν αλλάξει υποδεικνύει αποδοχή των ενημερωμένων όρων IAP. Οι ενότητες 1, 3, 4, 5 και 6 θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη λήξη ή τον τερματισμό των συγκεκριμένων όρων IAP.

3. Απαγορευμένες χρήσεις

Δεν πρέπει: (α) να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένες, αθέμιτες ή άλλως μη έγκυρες εμφανίσεις ή κλικ ή (β) να διαφημίσετε οτιδήποτε παράνομο ή να εμπλακείτε σε τυχόν παράνομες ή αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές σε οποιαδήποτε πολιτεία ή χώρα όπου εμφανίζεται η διαφήμισή σας. Επίσης, δεν πρέπει να εξουσιοδοτήσετε κανέναν συμβαλλόμενο προκειμένου να προβεί στις προαναφερθείσες ενέργειες. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) όλα τα στοιχεία σας είναι σωστά και ενημερωμένα, (β) κατέχετε και παραχωρείτε στην Indeed και στους Άλλους ιστοτόπους όλα τα δικαιώματα για την αντιγραφή, τη διανομή και την εμφάνιση του Δημιουργικού («Χρήση») και ότι (γ) η εν λόγω Χρήση και οι ιστότοποι που είναι συνδεδεμένοι από τις Αγγελίες θέσεων εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών σας εκεί) δεν θα παραβαίνουν ούτε θα ενθαρρύνουν την παράβαση τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας. Η παράβαση αυτών των πολιτικών ενδέχεται να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των παρόντων όρων IAP, την τοποθέτηση περιορισμών στον λογαριασμό σας ή/και τον τερματισμό του λογαριασμού σας χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να σας επιφέρει νομικές κυρώσεις και συνέπειες. Η Indeed ή οι Άλλοι ιστότοποι δύνανται να απορρίψουν ή να αφαιρέσουν οποιαδήποτε Αγγελία θέσης εργασίας και η Indeed δύναται να απενεργοποιήσει, χωρίς ειδοποίηση, οποιονδήποτε λογαριασμό Εργοδότη, για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Μολονότι η Indeed ενδέχεται να υποδείξει τον λόγο κατάργησης ή απενεργοποίησης μιας θέσης εργασίας ή ενός λογαριασμού, δεν είναι δυνατή η παρουσίαση όλων των λόγων για τους οποίους μια θέση εργασίας ή μια εταιρεία μπορεί να καταργηθεί και διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να προβούμε στην κατάργηση οποιασδήποτε θέσης εργασίας, οργανικής ή χορηγούμενης, αν θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται προς το συμφέρον το δικό μας, αλλά και των χρηστών μας. Για παραδείγματα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Indeed ενδέχεται να απορρίψει αυτές τις Αγγελίες θέσεων εργασίας από Εργοδότες, ανατρέξτε στις Πολιτικές της Indeed για την ποιότητα αναζήτησης. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και δεν εξαντλούν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Με την υποβολή της Αγγελίας θέσης εργασίας σας στο Indeed ή μέσω αυτού, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν υποχρεούται να δεχτεί, φιλοξενήσει ή δημοσιεύσει την Αγγελία θέσης εργασίας. Αυτή η απόφαση εναπόκειται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στην ευχέρεια της Indeed. Η αρμόδια ομάδα της Indeed για τη διατήρηση της ποιότητας του Ιστοτόπου είναι ανεξάρτητη, ενώ οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η Indeed δύναται να απαιτήσει τη χορηγία ορισμένων Αγγελιών θέσεων εργασίας, προκειμένου να επαληθευτεί η νομιμότητα της Αγγελίας θέσης εργασίας ή/και του Εργοδότη, να αποτραπεί η κατάχρηση του συστήματος δωρεάν δημοσίευσης, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Η Indeed ενδέχεται επίσης να προβεί σε περιορισμό του αριθμού των δωρεάν Αγγελιών θέσεων εργασίας που επιτρέπεται να δημοσιεύσετε σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Για παράδειγμα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να χορηγήσετε τους ακόλουθους τύπους Αγγελιών θέσεων εργασίας: πανομοιότυπες θέσεις εργασίας που δημοσιεύτηκαν σε πολλές τοποθεσίες, θέσεις εργασίας που δημοσιεύτηκαν με ένα εμπιστευτικό ή γενικό όνομα εταιρείας, θέσεις εργασίας που αμείβονται μόνο με προμήθεια, θέσεις εργασίας που δύσκολα καλύπτονται, θέσεις εργασίας που δημοσιεύτηκαν από γραφείο εύρεσης προσωπικού, φορέα εξωτερικής ανάθεσης διαδικασιών εύρεσης υποψηφίων ή άλλη εταιρεία που έχει ως βάση την εύρεση υποψηφίων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες θέσεις εργασίας όπως προσδιορίζονται από την Indeed. Επιπλέον, η Indeed δύναται να επιλέξει να μην αποδεχθεί την τροφοδοσία XML κάποιου εργοδότη ή τυχόν Αγγελιών θέσεων εργασίας σε μια τροφοδοσία XML για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Εάν εκπροσωπείτε έναν πίνακα θέσεων εργασίας, όπως προσδιορίζεται από την Indeed, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να συμπεριλάβει ή να απορρίψει οποιαδήποτε από τις Αγγελίες θέσεων εργασίας που έχετε ή όλες. Με την υποβολή Αγγελιών θέσεων εργασίας στο Indeed ή μέσω αυτού, συμφωνείτε ότι η απόφαση για το αν θα συμπεριληφθείτε σε έναν πίνακα θέσεων εργασίας λαμβάνεται κατά την απόλυτη ευχέρεια της Indeed και η εν λόγω απόφαση είναι δεσμευτική. Επίσης, συμφωνείτε ότι η Indeed δεν υποχρεούται να δεχτεί, φιλοξενήσει ή δημοσιεύσει την Αγγελία θέσης εργασίας σας. Αυτή η απόφαση εναπόκειται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στην ευχέρεια της Indeed. Η αρμόδια ομάδα της Indeed για τη διατήρηση της ποιότητας του Ιστοτόπου είναι ανεξάρτητη, ενώ οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Για παραδείγματα σχετικά με τον λόγο για τον οποίο η Indeed ενδέχεται να σταματήσει να αποδέχεται τις συγκεκριμένες Αγγελίες θέσεων εργασίας από πίνακες θέσεων εργασίας, ανατρέξτε στις Οδηγίες συμπερίληψης στον πίνακα θέσεων εργασίας. Ως εκπρόσωπος πίνακα θέσεων εργασίας, μπορείτε να δημοσιεύσετε Αγγελίες θέσεων εργασίας στον Ιστότοπο μόνο για τη δική σας εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε Αγγελίες θέσεων εργασίας στον Ιστότοπο για τους πελάτες σας και εάν πράξετε κάτι τέτοιο ή επιχειρήσετε να το πράξετε, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίσει ή να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας. Επιπλέον, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει οποιαδήποτε Αγγελία θέσης εργασίας που διαφημίζει ευκαιρίες ή πλατφόρμες στελέχωσης παρά πραγματικές θέσεις εργασίας. Αναγνωρίζετε ότι η συμπερίληψη θέσεων εργασίας σε παράβαση αυτών των οδηγιών στον Ιστότοπο της Indeed ενδεχομένως να βλάψει την Indeed και τους χρήστες της.

4. Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ INDEED ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ INDEED, ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η Indeed δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Ιστοτόπου ή του Προγράμματος θα είναι πάντα αδιάκοπτη, χωρίς σφάλματα ή ασφαλής. Η Indeed, οι συνδεδεμένες εταιρείες της και οι τρίτοι δικαιοπάροχοί τους, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με την τοποθέτηση ή τα επίπεδα ή τον συγχρονισμό: (i) του κόστους ανά κλικ, (ii) της αναλογίας ποσοστού κλικ, (iii) της παράδοσης τυχόν εμφανίσεων, απαντήσεων σε προσκλήσεις, κλικ ή αιτήσεων σε οποιαδήποτε Ιδιοκτησία εκδότη ή Ιδιοκτησία Indeed ή σε ενότητες των εν λόγω ιδιοκτησιών, (iv) των κλικ, (v) των αιτήσεων (vi) των ενάρξεων αιτήσεων, (vii) των μετατροπών για οποιοδήποτε Δημιουργικό, (vii) της απήχησης μιας διαφήμισης, (ix) της ακρίβειας ή της επιτυχίας οποιασδήποτε διαφημιστικής στόχευσης ή της σύνθεσης οποιουδήποτε κοινού-στόχου, ή (x) του ενδιαφέροντος για τη δική σας Καταχώριση θέσης εργασίας. Οι προαναφερθείσες αποποιήσεις ισχύουν ανεξάρτητα από την εμφάνιση μιας Καταχώρισης θέσης εργασίας σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή. ΤΑ ΚΛΙΚ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ ΚΑΙ Η INDEED ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΤΥΧΟΝ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ IAP ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ IAP ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

5. Πληρωμή

Θα χρεώνεστε βάσει του αριθμού των κλικ, ανεξάρτητα από το εάν έχετε ορίσει έναν συνολικό προϋπολογισμό. Εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πληρώνετε όλες τις χρεώσεις σε δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Ινδία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρουπίες Ινδίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στη Βραζιλία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρεάλ Βραζιλίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε δολάρια Σιγκαπούρης, δολάρια Αυστραλίας, γιεν Ιαπωνίας και δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι οπουδήποτε αλλού, ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις στα ακόλουθα νομίσματα τα οποία επιλέγετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού: δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, λίρες Ηνωμένου Βασιλείου, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, φράγκα Ελβετίας ή γιεν Ιαπωνίας. Η συγκεκριμένη επιλογή νομισμάτων υπόκειται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Στις χρεώσεις δεν περιλαμβάνεται κανένας φόρος, όπως ο ΦΠΑ. Φέρετε την ευθύνη για όλους τους φόρους κατά περίπτωση και όπως απαιτείται. Ευθύνεστε για την πληρωμή (α) όλων των φόρων και των κρατικών επιβαρύνσεων, καθώς και για (β) εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που υφίσταται η Indeed για την είσπραξη ποσών που έχουν καθυστερήσει. Εάν είστε στην Ιαπωνία, ο φόρος κατανάλωσης της Ιαπωνίας θα ισχύει για την εισαγωγή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών της Indeed. Παραιτείστε όλων των αξιώσεων που σχετίζονται με χρεώσεις, εκτός εάν τις διεκδικήσετε εντός 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης (αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας). Οι χρεώσεις βασίζονται αποκλειστικά στις μετρήσεις κλικ της Indeed, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να περιέχουν μετρήσεις από τρίτους προμηθευτές. Η Indeed αποποιείται κάθε εγγύηση όσον αφορά τις μετρήσεις από τρίτους προμηθευτές. Ο προσδιορισμός του αριθμού κλικ από την Indeed θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα σε κάθε τέτοια περίπτωση. Οι επιστροφές χρημάτων (εάν υπάρχουν) έγκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed και παρέχονται μόνο με τη μορφή διαφημιστικής πίστωσης για την Indeed ιδιοκτησία. Εάν έχετε αποκλειστεί από την Indeed, αλλά προηγουμένως έχετε δαπανήσει χρηματικά ποσά σε αυτήν, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για τα ποσά που δαπανήσατε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν πιστωτική κάρτα και σχετικές πληροφορίες χρέωσης και πληρωμής που παρέχετε στην Indeed ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Indeed σε εταιρείες που εργάζονται εκ μέρους της Indeed, όπως εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή/και πιστωτικούς οργανισμούς, αποκλειστικά για τους σκοπούς ελέγχου πίστωσης, αποτελεσματικής πληρωμής στην Indeed και παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τον λογαριασμό σας. Επίσης, η Indeed δύναται να παρέχει πληροφορίες ως απόκριση σε έγκυρες νομικές διαδικασίες, όπως κλητεύσεις, εντάλματα έρευνας και δικαστικές εντολές ή να κατοχυρώσει ή να ασκήσει τα νομικά της δικαιώματα ή να προβεί σε υπεράσπισή της έναντι νομικών αξιώσεων. Η Indeed δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση ή αποκάλυψη των συγκεκριμένων πληροφοριών από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Η ευθύνη για όλα τα εμβάσματα παρακρατούμενου φόρου προς την κυβέρνηση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και η Indeed δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σχετικά με αυτά. Τα τιμολόγια μπορούν να σας παρέχονται μέσω email. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχετε ανεξόφλητο ή εκκρεμές τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού για οποιοδήποτε προϊόν της Indeed, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να τερματίσει την από μέρους σας χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων των προϊόντων της Indeed για τα οποία δεν έχετε ανεξόφλητο τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού.

6. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοπαρόχους και τους Εκδότες της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση του Προγράμματος, του Δημιουργικού, του ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών σας ή από την παράβαση των συγκεκριμένων όρων IAP.

Όροι προγράμματος αναζήτησης βιογραφικού Indeed

Οι παρόντες Όροι προγράμματος αναζήτησης βιογραφικού Indeed (συλλογικά, «Όροι IRSP») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed (η «Συμφωνία») και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς. Επίσης, οι εν λόγω όροι ισχύουν για οποιονδήποτε Εργοδότη που προσπελάζει ή χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα αναζήτησης βιογραφικού Indeed ή με άλλον τρόπο υποδεικνύει ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους προγράμματος αναζήτησης βιογραφικού Indeed. Συμφωνώντας με τους Όρους προγράμματος αναζήτησης βιογραφικού Indeed, συμφωνείτε επίσης με τους Όρους παροχής υπηρεσίας της Indeed.

Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται στους παρόντες Όρους IRSP, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία.

1. Το Πρόγραμμα

Η χρήση του Προγράμματος αναζήτησης βιογραφικού Indeed («Πρόγραμμα») από άτομο που δημοσιεύει το βιογραφικό του στον Ιστότοπο (εφεξής, «Ιδιοκτήτης βιογραφικού») ή Εργοδότη στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου υπόκειται στο σύνολο των ισχυουσών οδηγιών βέλτιστων πρακτικών, των πολιτικών και των άλλων όρων και προϋποθέσεων της Indeed που διατίθενται σε εσάς, μεταξύ άλλων μέσω του Ιστοτόπου, στη σελίδα αγοράς συνδρομής ή προγράμματος και στη σελίδα Συχνών ερωτήσεων και πληροφοριών για τη χώρα για την οποία αγοράζετε μια συνδρομή ή ένα πρόγραμμα, εκ των οποίων κάποιο τμήμα ή το σύνολο ενδέχεται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Η αγορά πρόσθετων συνδρομών και προγραμμάτων ή η τροποποίηση συνδρομών και προγραμμάτων ενδέχεται να επαναφέρει την ημερομηνία της μηνιαίας χρέωσης για συνδρομές ή προγράμματα που συσχετίζονται με τον λογαριασμό σας, οδηγώντας σε χρεώσεις κατ’ αναλογία ώστε να ληφθεί υπόψη η νέα ημερομηνία. Εάν αγοράσετε ένα νέο πρόγραμμα στην Ινδία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος προγράμματός σας, το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματός σας.  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τυχόν πληροφορίες που αποκτήθηκαν από τον Ιστότοπο παρά μόνο για εσωτερική χρήση όσον αφορά την επιλογή των Ιδιοκτητών βιογραφικών και την επικοινωνία μαζί τους, μέσω της Indeed, προκειμένου να συμπληρώσετε τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα αναζήτησης βιογραφικού Indeed για  οποιονδήποτε άμεσα ή έμμεσα παράνομο, μεροληπτικό ή δόλιο σκοπό. Εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την από μέρους σας χρήση του Προγράμματος, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει τον τρόπο που κάνετε αναζήτηση για Άτομα που αναζητούν εργασία, το με ποιον θα επιλέξετε να επικοινωνήσετε και οποιεσδήποτε αποφάσεις παίρνετε που αφορούν την εργασία. Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από την Indeed, συμπεριλαμβανομένης τυχόν διεύθυνσης email Υπηρεσίας αναμετάδοσης, προορίζονται για δική σας ατομική χρήση μόνο και δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε άλλο άτομο. Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν ή σύστημα με στόχο την εξαγωγή των πληροφοριών από κάποιο Βιογραφικό, προκειμένου να παρακάμψετε το σύστημα επικοινωνίας Βιογραφικού. Η χρήση του εν λόγω συστήματος θα επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό σας από το Πρόγραμμα. Επιπλέον, στο πλαίσιο δυνατότητας που παρέχεται από το IRSP, η Indeed δύναται να στείλει εκ μέρους σας email σε Άτομα που αναζητούν εργασία, υποδεικνύοντας ότι η δική σας Καταχώριση θέσης εργασίας πιθανότατα ταιριάζει με το βιογραφικό τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Indeed ενδέχεται να περιορίσει τον αριθμό ή/και τη συχνότητα των φορών που μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα Άτομο που αναζητά εργασία μέσω του Ιστοτόπου. Για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με ένα Άτομο που αναζητά εργασία, και το Άτομο που αναζητά εργασία δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή δεν επικοινωνήσει μαζί σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να επικοινωνήσετε ξανά μαζί του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ: Κατά την αγορά του Προγράμματος ή την απόκτηση πρόσβασης σε αυτό, καταβάλλετε στην Indeed το ποσό που υποδεικνύεται στον Ιστότοπο, προκειμένου η Indeed να διευκολύνει την επικοινωνία σας με κάποιον Ιδιοκτήτη βιογραφικού, αποστέλλοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση email την οποία ο σχετικός Ιδιοκτήτης βιογραφικού παρείχε στην Indeed ή συνδέοντάς σας μέσω τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό που παρείχε ο Ιδιοκτήτης βιογραφικού. Η χρήση από μέρους σας του Προγράμματος υπόκειται στο σύνολο των Κανόνων του Ιστοτόπου και πολιτικών της Indeed, συμπεριλαμβανομένων της Πολιτικής απορρήτου της Indeed και τυχόν πολιτικών που αφορούν Υπηρεσίες αναμετάδοσης. Η Indeed δεν εγγυάται ότι η διεύθυνση email εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, ότι το εν λόγω μήνυμα θα ληφθεί, θα διαβαστεί και ότι θα δεχθεί κάποια ενέργεια από οποιονδήποτε πιθανό Ιδιοκτήτη βιογραφικού ή ότι οποιοδήποτε βιογραφικό Ιδιοκτήτη βιογραφικού ή τα στοιχεία αυτού είναι έγκυρα, ακριβή ή πλήρη κατά οποιονδήποτε τρόπο. Η Indeed μπορεί να προβάλλει διαφορετικά αποτελέσματα για το ίδιο ερώτημα αναζήτησης βιογραφικού και διαθέτει πλήρη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τα βιογραφικά ή τα προφίλ που παρουσιάζει κατόπιν οποιασδήποτε συγκεκριμένης αναζήτησης. H Indeed δεν επιτρέπει το Πρόγραμμά της, όπως μεταξύ άλλων η υπηρεσία επικοινωνίας βιογραφικού, να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που παραπέμπει σε αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου και συμφωνείτε ρητώς να μη χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Προγράμματος κατά τέτοιον τρόπο. Η Indeed προσδιορίζει τον «τρόπο που παραπέμπει σε αποστολή ανεπιθύμητου περιεχομένου» ως την αποστολή αιτημάτων για θέσεις εργασίας σε άτομα τα οποία είναι, όπως υποδεικνύεται από την εμπειρία της Indeed ή/και από τη συμπεριφορά και την αντίδραση του Ιδιοκτήτη βιογραφικού, ακατάλληλα για τον συγκεκριμένο ρόλο ή τα οποία έχουν υποδείξει ότι τα εν λόγω αιτήματα είναι ανεπιθύμητα. Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απενεργοποιήσει την υπηρεσία επικοινωνίας αναζήτησης Βιογραφικού Indeed για οποιονδήποτε χρήστη ο οποίος, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed, παραβαίνει τους παρόντες Όρους IRSP, συμπεριλαμβανομένου του προαναφερθέντος όρου. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απορρίψουμε οποιοδήποτε μήνυμα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απόρριψης οποιουδήποτε μηνύματος με επισύναψη .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh ή .zip ή οποιαδήποτε άλλη επισύναψη που περιέχει δέσμες ενεργειών, μακροεντολές ή άλλον κώδικα ή άλλων μηνυμάτων τα οποία η Indeed υποψιάζεται ότι είναι κακόβουλα ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Η μόνη αποδεκτή χρήση του IRSP για εσάς είναι να επικοινωνήσετε με έναν Ιδιοκτήτη βιογραφικού μέσω της Indeed σχετικά με μια Καταχώριση θέσης εργασίας ή πιθανή εργασία. Δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις του IRSP. Η αυτούσια χρήση της Βάσης δεδομένων αναζήτησης βιογραφικού Indeed, που μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε βιογραφικό Ατόμου που αναζητά εργασία, ή η χρήση της Βάσης δεδομένων αναζήτησης βιογραφικού Indeed για οποιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από αυτόν που επιτρέπεται θα έχει ως αποτέλεσμα να κινηθούν νομικές διαδικασίες εναντίον σας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να βάλουμε όρια στη δυνατότητά σας να εκτελείτε αναζητήσεις χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση βιογραφικού, σε περίπτωση που υποψιαστούμε ότι η χρήση που κάνετε μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σύστημα της Indeed, ότι χρησιμοποιείτε την Αναζήτηση βιογραφικού με κακόβουλο τρόπο ή ότι έχετε παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία. Επιπλέον, εάν εκπροσωπείτε ανταγωνιστή της Indeed (όπως, ενδεικτικά, οποιονδήποτε ιστότοπο-αθροιστή θέσεων εργασίας ή οποιονδήποτε ιστότοπο δημοσίευσης θέσεων εργασίας) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων αναζήτησης βιογραφικού Indeed, για να επικοινωνήσετε με Ιδιοκτήτη βιογραφικού, προκειμένου να του στείλετε μια προσφορά θέσης εργασίας από τους πελάτες σας. Η συγκεκριμένη ανταγωνιστική χρήση της βάσης δεδομένων αναζήτησης Βιογραφικού Indeed ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα η Indeed να σας αποκλείσει από τον Ιστότοπο, να αποκλείσει την επικοινωνία σας με Ιδιοκτήτες βιογραφικών και να αποκλείσει τα email επικοινωνίας σας με τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες βιογραφικών χωρίς να σας ειδοποιήσει. Επίσης, δηλώνετε ότι συναινείτε στα προαναφερθέντα. Η Indeed δύναται να περιορίσει τον αριθμό των συσκευών στον οποίο συνδέεται κάθε λογαριασμός. Εκτός από προγράμματα σε συγκεκριμένες αγορές, όπως την Ινδία, όπου έχετε την επιλογή να εκχωρήσετε επιπρόσθετες θέσεις σε ένα πρόγραμμα, κάθε συνδρομή ή πλάνο Βιογραφικού προορίζεται αποκλειστικά για ατομική χρήση από το άτομο στο οποίο εκχωρήθηκε και δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους χρήστες. Εάν έχετε ένα πρόγραμμα στην Ινδία, συμφωνείτε ότι η προσθήκη θέσεων στο πρόγραμμα δεν προσθέτει επιπλέον επαφές στο πρόγραμμα συνδρομής. Εάν προσθέσετε μια θέση μια μέρα κατόπιν της έναρξης του προγράμματος συνδρομής, η τιμή που θα πληρώσετε για αυτή τη θέση είναι κατ’ αναλογία, χωρίς, ωστόσο, να επηρεάζεται ο αριθμός των επαφών. Για προγράμματα στην Ινδία, μόλις παρέλθει το χρονικό διάστημα του προγράμματος συνδρομής σας, θα λήξουν οποιεσδήποτε υπολειπόμενες επαφές και καμία μη χρησιμοποιημένη επαφή δεν θα μεταφερθεί στο νέο σας πρόγραμμα.

Σε περίπτωση κατά την οποία στο βιογραφικό παρέχονται αριθμοί τηλεφώνου από το Άτομο που αναζητά εργασία, η Indeed δεν εγγυάται για την εγκυρότητά τους και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι εν λόγω αριθμοί ανήκουν σε σταθερά ή κινητά τηλέφωνα. Συμφωνείτε ότι θα καλείτε τα Άτομα που αναζητούν εργασία μόνο για σχετικές ευκαιρίες θέσεων εργασίας. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με όλες τις οδηγίες TCPA, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία κατά των αυτοματοποιημένων συστημάτων τηλεφωνικών κλήσεων ή νομοθεσία που διέπει τις επικοινωνίες μέσω σταθερού και κινητού τηλεφώνου στην ισχύουσα περιοχή δικαιοδοσίας σας.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα βιογραφικά Ατόμων που αναζητούν εργασία είναι αυτοαναφερόμενες από τα Άτομα που αναζητούν εργασία και δεν επαληθεύονται από την Indeed. Οποιαδήποτε εργαλεία φιλτραρίσματος, ταξινόμησης, αντιστοίχισης ή κατάταξης τα οποία είναι διαθέσιμα σε εσάς ως μέρος του Προγράμματος αναζήτησης βιογραφικού βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες που παρέχουν τα Άτομα που αναζητούν εργασία ή/και σε πληροφορίες που εσείς παρέχετε στην Indeed σχετικά με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις σας αναφορικά με την εργασία. Η εμφάνιση του βιογραφικού ενός δεδομένου Ατόμου που αναζητά εργασία στα αποτελέσματα αναζήτησης ή ως αντιστοιχία δεν συνιστά εγγύηση ότι το Άτομο που αναζητά εργασία έχει τα χαρακτηριστικά ή την εμπειρία που έχετε επιλέξει ή ότι θα ενδιαφέρεται για μια θέση εργασίας.ων Όταν χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα, η Indeed δεν εγγυάται ότι θα βλέπετε τα επιθυμητά, ή οποιαδήποτε, αποτελέσματα αναζήτησης για κάθε ερώτημα ή ότι θα βλέπετε τις επιθυμητές, ή οποιεσδήποτε, καθημερινές αντιστοιχίες. Η προσφορά αντιστοίχισης σας παρέχεται σε μια βάση beta και υπόκειται στους Όρους παροχής υπηρεσίας Beta.

Συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να ενημερώσει, να τροποποιήσει ή να διακόψει το Πρόγραμμα αναζήτησης βιογραφικού ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη ευχέρειά της και χωρίς καμία υπαιτιότητα απέναντί σας. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η τιμολόγηση και οι προσφορές του Προγράμματος υπόκεινται σε αλλαγές.

2. Ακύρωση

Από τη στιγμή που ζητήσετε από την Indeed να επικοινωνήσει με Ιδιοκτήτη βιογραφικού, δεν μπορείτε να ανακαλέσετε το συγκεκριμένο αίτημα. Η ακύρωση της από μέρους σας χρήσης του IRSP θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τυχόν πολιτικές ακύρωσης που αναφέρονται στον Ιστότοπο.

Η Indeed διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συνδρομή ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία. Η Indeed δύναται να ακυρώσει άμεσα το Πρόγραμμα ή τους παρόντες όρους IRSP ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης. Η Indeed δύναται να τροποποιήσει το Πρόγραμμα ή τους παρόντες όρους IRSP ανά πάσα στιγμή χωρίς ευθύνη. Επίσης, η από μέρους σας χρήση του Προγράμματος κατόπιν ειδοποίησης ότι το Πρόγραμμα ή οι εν λόγω όροι IRSP έχουν αλλάξει υποδεικνύει αποδοχή των ενημερωμένων όρων IRSP. Οι ενότητες 1, 3, 4, 5 και 6 θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη λήξη ή τον τερματισμό των συγκεκριμένων όρων IRSP.

3. Οι πληροφορίες σας

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην Indeed είναι σωστές και ενημερωμένες. Δηλώνετε στην Indeed ότι είστε Εργοδότης που θέλει να αντιμετωπίσει τον Ιδιοκτήτη βιογραφικού ως πιθανό εργαζόμενο.

4. Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ INDEED ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ INDEED ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ, ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ EMAIL ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ INDEED ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, ΟΤΙ Ο ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ EMAIL ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ EMAIL Ή ΟΤΙ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ EMAIL. Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ INDEED, ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η INDEED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ IRSP ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ IRSP ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ INDEED ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

5. Πληρωμή

Θα χρεωθείτε εάν, και όπως, υποδεικνύεται από τον Ιστότοπο. Κατόπιν δικού σας αιτήματος, η Indeed μπορεί κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της να θέσει σε παύση τη συνδρομή ή το πρόγραμμά σας και το σχετικό κόστος και κατά την αναίρεση παύσης της συνδρομής ή του προγράμματος από την Indeed, θα συνεχίσει για την υπόλοιπη περίοδο ισχύος έως ότου λήξει και ανανεωθεί αυτόματα. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα συνδρομής για βιογραφικά είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πληρώνετε όλες τις χρεώσεις σε δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Ινδία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρουπίες Ινδίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στη Βραζιλία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρεάλ Βραζιλίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε δολάρια Σιγκαπούρης, δολάρια Αυστραλίας, γιεν Ιαπωνίας και δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι οπουδήποτε αλλού, ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις στα ακόλουθα νομίσματα τα οποία επιλέγετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού: δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, λίρες Ηνωμένου Βασιλείου, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, φράγκα Ελβετίας ή γιεν Ιαπωνίας. Η συγκεκριμένη επιλογή νομισμάτων υπόκειται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Στις χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται φόροι, όπως ο ΦΠΑ. Φέρετε την ευθύνη για όλους τους φόρους κατά περίπτωση και όπως απαιτείται. Ευθύνεστε για την πληρωμή (α) όλων των φόρων και των κρατικών επιβαρύνσεων, καθώς και για (β) εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που υφίσταται η Indeed για την είσπραξη ποσών που έχουν καθυστερήσει. Εάν είστε στην Ιαπωνία, ο φόρος κατανάλωσης της Ιαπωνίας θα ισχύει για την εισαγωγή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών της Indeed. Παραιτείστε όλων των αξιώσεων που σχετίζονται με χρεώσεις, εκτός εάν τις διεκδικήσετε εντός 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης (αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας). ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ. Ωστόσο, μετά από κάθε ακύρωση, θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης. Οι επιστροφές χρημάτων (εάν υπάρχουν) πραγματοποιούνται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed και παρέχονται μόνο με τη μορφή πίστωσης για υπηρεσίες της Indeed. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν πιστωτική κάρτα και σχετικές πληροφορίες χρέωσης και πληρωμής που παρέχετε στην Indeed ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Indeed σε εταιρείες που εργάζονται εκ μέρους της Indeed, όπως εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή/και πιστωτικούς οργανισμούς, αποκλειστικά για τους σκοπούς ελέγχου πίστωσης, πραγματοποίησης πληρωμών στην Indeed και παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τον λογαριασμό σας. Επίσης, η Indeed δύναται να παρέχει πληροφορίες ως απόκριση σε έγκυρες νομικές διαδικασίες, όπως κλητεύσεις, εντάλματα έρευνας και δικαστικές εντολές ή να κατοχυρώσει ή να ασκήσει τα νομικά της δικαιώματα ή να προβεί σε υπεράσπισή της έναντι νομικών αξιώσεων. Η Indeed δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση ή αποκάλυψη των συγκεκριμένων πληροφοριών από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Η ευθύνη για όλα τα εμβάσματα παρακρατούμενου φόρου προς την κυβέρνηση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και η Indeed δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σχετικά με αυτά. Τα τιμολόγια μπορούν να σας παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν έχει προσδιοριστεί διαφορετικός τρόπος από την Indeed. Εξαιρουμένων των προγραμμάτων στην Ινδία, εάν αγοράσετε μια συνδρομή ή ένα πρόγραμμα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η συνδρομή ή το πρόγραμμά σας θα ανανεώνεται αυτόματα και ότι η Indeed θα σας χρεώνει σε περιοδική βάση έως ότου ακυρώσετε τη συνδρομή ή το πρόγραμμα και τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω ακύρωση από τον επόμενο κύκλο χρέωσης. Η παύση της συνδρομής ή του προγράμματός σας δεν την ακυρώνει. Η συνδρομή σας θα συνεχίσει να ανανεώνεται αυτόματα αφού αναιρεθεί η παύση της. Ο ισχύων κύκλος χρέωσης (π.χ. μηνιαίος ή ετήσιος κ.λπ.) εξαρτάται από τους όρους που έχουν συμφωνηθεί.

6. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους δικαιοπαρόχους της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών αμοιβών) που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση του Προγράμματος αναζήτησης βιογραφικού Indeed, η οποία, ενδεικτικά, περιλαμβάνει οποιαδήποτε επικοινωνία έχετε με τον παραλήπτη (ή τον επιδιωκόμενο παραλήπτη), οποιοδήποτε email έχετε ζητήσει να σταλεί σύμφωνα με τους συγκεκριμένους Όρους IRSP, οποιαδήποτε τηλεφωνική κλήση έχετε πραγματοποιήσει ή οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου έχετε στείλει σε κάποιον παραλήπτη και τις όποιες δραστηριότητες τρίτων παρόχων υπηρεσιών επιστρατεύετε για να διευκολύνετε τις από μέρους σας δραστηριότητες εύρεσης μέσω του Προγράμματος αναζήτησης βιογραφικού Indeed, όπως το Σύστημα παρακολούθησης υποψηφίων.

Όροι Indeed Assessments

Οι παρόντες Όροι του Indeed Assessments («Όροι IA») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς. Προσπελάζοντας ή χρησιμοποιώντας το Indeed Assessments ως Εργοδότης με οποιονδήποτε τρόπο ή με την εγγραφή σας ως Εργοδότης στο Indeed Assessments, ή με τη με άλλον τρόπο αποδοχή των παρόντων Όρων IA, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους IA και τους Όρους παροχής υπηρεσίας της Indeed (η «Συμφωνία»). Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται σε αυτούς τους Όρους IA, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία.

1. Εισαγωγή

Το Indeed Assessments είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για την παροχή και την εξέταση των αξιολογήσεων που επιλέγονται από τους Εργοδότες («Αξιολογήσεις») με σκοπό να ζητηθούν απαντήσεις από Άτομα που αναζητούν εργασία («Απαντήσεις») μέσω του Ιστοτόπου. Οι «Αξιολογήσεις» περιλαμβάνουν οποιαδήποτε αξιολόγηση προσφέρεται ή δημοσιεύεται από την Indeed ή/και από τρίτους παρόχους αξιολογήσεων, την οποία μπορεί να επιλέξετε να στείλετε σε ένα Άτομο που αναζητά εργασία μέσω του Indeed.

2. Αξιολογήσεις

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αποστολή Αξιολόγησης από την Indeed σε Άτομο που αναζητά εργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν δικού σας αιτήματος, και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε λάβει τη συναίνεση του Ατόμου που αναζητά εργασία για την επικοινωνία της Indeed με το Άτομο που αναζητά εργασία με σκοπό τη διαβίβαση των Αξιολογήσεων που έχετε επιλέξει. Αναγνωρίζετε επίσης ότι από τη στιγμή που θα ζητήσετε από την Indeed να διαβιβάσει την Αξιολόγησή σας σε ένα Άτομο που αναζητά εργασία, αυτό το αίτημα δεν μπορεί να ακυρωθεί. Η Indeed δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε Άτομο που αναζητά εργασία θα λάβει, θα προσπελάσει, θα διαβάσει ή θα απαντήσει σε οποιαδήποτε Αξιολόγηση ή ότι δεν θα υπάρχουν λάθη στη διαβίβαση των δεδομένων. Ωστόσο, η Indeed δύναται να σας ειδοποιήσει όταν συμβεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμβάντα.

Συμφωνείτε ότι έχετε αποφασίσει να χρησιμοποιήσετε το Indeed Assessments στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης και ότι οι τύποι ερωτήσεων που περιέχονται σε οποιαδήποτε Αξιολόγηση ή πακέτο Αξιολογήσεων που στέλνετε σε ένα Άτομο που αναζητά εργασία υποβάλλονται αποκλειστικά από εσάς και δεν υποβάλλονται από την Indeed. Εξαιρουμένων των Αξιολογήσεων τρίτων, η Indeed προσφέρει Αξιολογήσεις αποκλειστικά με την ιδιότητα του προγραμματιστή και εκδότη. Συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση Αξιολογήσεων και Απαντήσεων σύμφωνα με τον νόμο, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί δίκαιης αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας (Fair Credit Reporting Act) και παρόμοιων πολιτειακών νομοθετημάτων. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του Indeed Assessments από μέρους σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποτελεσμάτων που θεωρείται ότι ασκούν «διαφορετικές επιπτώσεις». Επιπλέον, συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την προσφορά εναλλακτικών μεθόδων διαλογής, εάν αυτές απαιτούνται από τον Νόμο για τους Αμερικανούς πολίτες με αναπηρία (Americans with Disabilities Act) ή οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχο ή παρόμοιο νόμο. Αναγνωρίζετε ότι η Indeed δύναται, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, να παράσχει ένα μέσο μέσω του οποίου τα Άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να ζητήσουν μια τέτοια εναλλακτική μέθοδο ή προσαρμογή από εσάς. Μολονότι στην Indeed ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραµµές για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό, έκδοση 2.1, επίπεδο ΑΑ (WCAG 2.1, Level AA) στις προσπάθειές μας να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε προσβάσιμες προσφορές, όπως περιγράφονται στη δήλωση προσβασιμότητας, η Indeed δεν εγγυάται ότι η μέθοδος παράδοσης οποιασδήποτε ερώτησης Αξιολόγησης συμμορφώνεται με τον Νόμο για τους Αμερικανούς πολίτες με αναπηρία (Americans with Disabilities Act) ή οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχο ή παρόμοιο νόμο.

Είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για τον καθορισμό της Αξιολόγησης που θα σταλεί σε ένα Άτομο που αναζητά εργασία. Συμφωνείτε ότι μια Αξιολόγηση είναι σχεδιασμένη μόνο για να αξιολογεί μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Δεν αξιολογεί την καταλληλότητα ενός Ατόμου που αναζητά εργασία για οποιαδήποτε θέση εργασίας ούτε την ικανότητά του να αναλάβει με ασφάλεια μια θέση εργασίας. Η συνάφεια μιας συγκεκριμένης δεξιότητας με μια θέση εργασίας ή η καταλληλότητα ενός Ατόμου που αναζητά εργασία για μια θέση εργασίας αποφασίζεται αποκλειστικά από εσάς. Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει οποιαδήποτε Αξιολόγηση ή τις ερωτήσεις που υποβάλλονται μέσω μιας Αξιολόγησης ανά πάσα στιγμή, για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του ελέγχου ποιότητας.

Η αποστολή μιας Αξιολόγησης σε ένα Άτομο που αναζητά εργασία δεν εγγυάται κάποια Απάντηση ή οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία ή ενέργεια από ένα Άτομο που αναζητά εργασία. Συναινείτε ότι η Αξιολόγησή σας και τυχόν άλλες μορφές επικοινωνίας που αποστέλλονται μέσω του Indeed Assessments θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αναλύονται από την Indeed σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και την Πολιτική απορρήτου της Indeed.

3. Απαντήσεις 

Κατανοείτε ότι τα Άτομα που αναζητούν εργασία παρέχουν μια απάντηση σε μια Αξιολόγηση κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Αφού το Άτομο που αναζητά εργασία καταχωρίσει μια Απάντηση, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα του Indeed Assessments για να ελέγξετε την Απάντηση. Στην περίπτωση μιας Αξιολόγησης τρίτου μέρους, ενδέχεται να είστε σε θέση να βλέπετε μόνο περιορισμένες πληροφορίες, όπως έναν σύνδεσμο προς το τελικό αποτέλεσμα της Αξιολόγησης. Ένα Άτομο που αναζητά εργασία δύναται, επίσης, να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια Αξιολόγηση και να συσχετίσει την Απάντηση με το Προφίλ του στο Indeed. Η Απάντηση θα είναι ορατή στους Εργοδότες σύμφωνα με τους Όρους μας. Εάν υπάρχουν πολλές εκδόσεις της ίδιας Αξιολόγησης, το εκατοστημόριο της Απάντησης για οποιοδήποτε Άτομο που αναζητά εργασία θα καθορίζεται μόνο σε σχέση με τις υπόλοιπες Απαντήσεις στην ίδια έκδοση της συγκεκριμένης Αξιολόγησης. Οι Αξιολογήσεις που δημιουργούνται, δημοσιεύονται ή χορηγούνται από τρίτα μέρη πέραν της Indeed βαθμολογούνται σύμφωνα με τις ρουμπρίκες βαθμολόγησης όπως αυτές καθορίζονται αποκλειστικά από τα εν λόγω τρίτα μέρη. 

Ως Εργοδότης είστε ο μόνος υπεύθυνος για να καθορίσετε εάν μια Απάντηση, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά ενός αποτελέσματος, υποδεικνύει ένα καταρτισμένο Άτομο που αναζητά εργασία. Ενδέχεται να έχετε δώσει οδηγίες στην Indeed ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις απόρριψης, εάν το Άτομο που αναζητά εργασία δεν έχει απαντήσει στις Αξιολογήσεις με τρόπο αποδεκτό για εσάς, και αναγνωρίζετε ότι η διαβίβαση αυτών των απορρίψεων δεν έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Ως Εργοδότης, είστε ο μόνος υπεύθυνος για να καθορίσετε εάν θα δοθεί στο Άτομο που αναζητά εργασία η ευκαιρία να επαναλάβει μια Αξιολόγηση που στάλθηκε από εσάς ή να ενημερώσει ή τροποποιήσει την Απάντησή του.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Απαντήσεις παρέχονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τις χρησιμοποιείτε με υπεύθυνο και νόμιμο τρόπο ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψής σας, η οποία περιλαμβάνει την εξέταση τυχόν άλλων σχετικών πληροφοριών για το Άτομο που αναζητά εργασία. Η Indeed μπορεί να εμφανίζει αποσπάσματα ή συνόψεις των Απαντήσεων σε άλλα προϊόντα όπως το Βιογραφικό Indeed. Αυτές οι συνόψεις προορίζονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη θέση της πλήρους Απάντησης σύμφωνα με το συγκείμενο. Συμφωνείτε να μην βασίζεστε αποκλειστικά σε τέτοια αποσπάσματα ή τέτοιες συνόψεις κατά τη λήψη μιας απόφασης πρόσληψης αναφορικά με ένα Άτομο που αναζητά εργασία.

4. Κανόνες για τη χρήση του Indeed Assessments

Ως Εργοδότης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν θα προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε το Indeed Assessments για οποιονδήποτε άμεσα ή έμμεσα παράνομο, μεροληπτικό ή δόλιο σκοπό. Δεν θα δημιουργήσετε ή στείλετε οποιαδήποτε Αξιολόγηση η οποία είναι άμεσα ή έμμεσα παράνομη, μεροληπτική, δόλια, απειλητική, καταχρηστική, συκοφαντική, δυσφημιστική, χυδαία ή με άλλον τρόπο μη αποδεκτή ή η οποία περιέχει σεξουαλικούς, εθνικούς, φυλετικούς ή άλλους μεροληπτικούς αρνητικούς χαρακτηρισμούς ή η οποία δεν περιλαμβάνει σχετικό ή εποικοδομητικό περιεχόμενο. Δεν θα δημιουργήσετε ή στείλετε οποιαδήποτε Αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες αποκλειστικής κυριότητας, εμπορικά μυστικά, εμπιστευτικές πληροφορίες, διαφημίσεις, παρακλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, πυραμιδωτά συστήματα, επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλα αυτόκλητα εμπορικά μηνύματα επικοινωνίας (εκτός εάν με άλλον τρόπο επιτρέπεται από εμάς γραπτώς).

Το Indeed Assessments δεν αποτελεί εργαλείο για να ζητήσετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από Άτομα που αναζητούν εργασία. Οι Εργοδότες δεν επιτρέπεται να δημιουργήσουν ή να στείλουν οποιαδήποτε Αξιολόγηση η οποία ζητεί άκρως εμπιστευτικές προσωπικές πληροφορίες από τα Άτομα που αναζητούν εργασία, όπως πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, στοιχεία ηλεκτρονικού λογαριασμού, αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ή παρόμοια ισοδύναμα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής), ιατρικές πληροφορίες, ή άλλες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε απαιτήσεις ειδοποίησης σε περίπτωση παραβίασης σε οποιαδήποτε χώρα. 

Ένας Εργοδότης που λαμβάνει ένα αίτημα προσαρμογής μέσω του Indeed Assessments πρέπει να παράσχει μια προσαρμογή στον βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και επιπλέον πρέπει να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης στην Indeed αμέσως κατόπιν αιτήματος. Οποιαδήποτε αποτυχία εκπλήρωσης αυτών των υποχρεώσεων συνιστά ουσιώδη παράβαση της παρούσας Συμφωνίας και η Indeed μπορεί να τερματίσει αμέσως τον λογαριασμό σας και την πρόσβασής σας στο Indeed Assessments με καμία περαιτέρω υποχρέωση απέναντί σας. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε την Indeed για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από την από μέρους σας αποτυχία να συμμορφωθείτε με αυτήν την ενότητα.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Indeed δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τυχόν Αξιολογήσεις ή Απαντήσεις ή να δημοσιεύει τυχόν Αξιολογήσεις ή Απαντήσεις στον Ιστότοπο και δύναται να εξαιρέσει ή να αφαιρέσει τυχόν Αξιολογήσεις ή Απαντήσεις από τον Ιστότοπο για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία, χωρίς ευθύνη ή ειδοποίηση.

5. Ο ρόλος της Indeed

Με την προσφορά του εργαλείου Indeed Assessments η Indeed δεν δρα ως γραφείο εύρεσης εργασίας. Με τη χρήση του Indeed Assessments, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Indeed δεν προμηθεύει εργαζομένους για Εργοδότες ή ευκαιρίες απασχόλησης για Άτομα που αναζητούν εργασία. Η Indeed παρέχει απλώς ένα εργαλείο που επιτρέπει σε Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία να ανταλλάξουν Αξιολογήσεις και Απαντήσεις με τον τρόπο που εκείνοι καθορίζουν. Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε Αξιολόγησης ή Απάντησης, οποιασδήποτε απόφασης για πραγματοποίηση ή μη συνεντεύξεων ή προσφορών, τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από την αποδοχή ή την απόρριψη εργασίας και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα προκύπτουν από τη χρήση του Indeed Assessments, ανήκει αποκλειστικά στους Εργοδότες ή στα Άτομα που αναζητούν εργασία κατά περίπτωση.

Η Indeed δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που υποβάλλονται από οποιοδήποτε Άτομο που αναζητά εργασία ή άλλον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας ενός χρήστη. Η Indeed δεν διερευνά το ιστορικό των Ατόμων που αναζητούν εργασία ούτε επιχειρεί να επαληθεύσει τις δηλώσεις των Ατόμων που αναζητούν εργασία. Είστε υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή τυχόν ελέγχου ιστορικού, ελέγχων αναφοράς ή άλλης δέουσας επιμέλειας που μπορεί να απαιτείτε πριν από την υποβολή μιας προσφοράς εργασίας σε ένα Άτομο που αναζητά εργασία. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την επιδιωκόμενη εργασία οποιουδήποτε Ατόμου που αναζητά εργασία. Επιπλέον, για οποιαδήποτε περιοχή δεξιοτήτων στην οποία υπάρχουν επίσημες άδειες ή πιστοποιήσεις, οι Αξιολογήσεις δεν λειτουργούν ως υποκατάστατο της εν λόγω άδειας ή πιστοποίησης και δεν επιβεβαιώνουν εάν το Άτομο που αναζητά εργασία είναι κατάλληλο για την εν λόγω άδεια ή πιστοποίηση ή τη διαθέτει. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Εργοδότη να προσδιορίσει τις άδειες ή πιστοποιήσεις που απαιτούνται για τη θέση εργασίας και εάν το Άτομο που αναζητά εργασία διαθέτει τη συγκεκριμένη άδεια ή πιστοποίηση. Επίσης, η Indeed δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με την αναγκαιότητα μιας συγκεκριμένης δεξιότητας για μια θέση εργασίας και είναι αποκλειστική ευθύνη του Εργοδότη να καταλήξει σε αυτόν τον καθορισμό (ή να αναζητήσει την κατάλληλη νομική συμβουλή για αυτόν τον σκοπό), σύμφωνα με τους κανονισμούς EEOC ή άλλους εφαρμοστέους νόμους.

Η Indeed δεν αποτελεί μέρος ή τρίτο δικαιοπάροχο τυχόν συμφωνιών, προσφορών ή υποσχέσεων μεταξύ Εργοδότη και Ατόμου που αναζητά εργασία και δεν ευθύνεται για αυτές, ανεξάρτητα από το εάν η Indeed λάβει αμοιβή από τον Εργοδότη αναφορικά με τη συναλλαγή. Η Indeed δεν φέρει ευθύνη για τυχόν κόστος ή ζημιές που προκύπτουν από την εν λόγω συναλλαγή ή σχετίζονται με αυτήν.

Η Indeed δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, και αποποιείται κάθε ευθύνη, αναφορικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου, του εργαλείου Indeed Assessments και οποιασδήποτε Αξιολόγησης ή Απάντησης.

6. Αμοιβές

Το Indeed Assessments είναι προς το παρόν δωρεάν για τους Εργοδότες. Η Indeed δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να τερματίσει τη δωρεάν χρήση του Indeed Assessments από τους Εργοδότες και να ξεκινήσει να χρεώνει τους Εργοδότες για τη χρήση του Indeed Assessments ως αυτόνομου προϊόντος σε συνάρτηση με τη χρήση από μέρους του Εργοδότη οποιουδήποτε άλλου προϊόντος Indeed.

7. Εμπιστευτικότητα

Συμφωνείτε να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που αποκτήσατε χρησιμοποιώντας το Indeed Assessments. Συμφωνείτε ότι (1) θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβλήθηκε από τα Άτομα που αναζητούν εργασία μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας του απορρήτου και των δεδομένων, (2) δεν θα αποκαλύψετε τα ονόματα ή τις ταυτότητες και δεν θα κοινοποιήσετε το προφίλ τυχόν Ατόμων που αναζητούν εργασία εκτός του δικού σας τμήματος πρόσληψης ή εύρεσης υποψηφίων και (3) θα λάβετε τα κατάλληλα φυσικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία του περιεχομένου που αποκτάτε μέσω της χρήσης του Indeed Assessments από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή.

8. Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

ΤΟ INDEED ASSESSMENTS ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ INDEED ASSESSMENTS Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ.  Η INDEED ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΤΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ INDEED ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Ή ΑΚΡΙΒΗΣ, ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ή ΟΤΙ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΤΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ) ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, ΟΤΙ Ο ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙ Ή ΟΤΙ Ο ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ. Η INDEED ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η INDEED ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ INDEED ASSESSMENTS ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΟ Ή ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ INDEED, ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ INDEED ASSESSMENTS ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η INDEED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ INDEED ASSESSMENTS ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 7 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ) Ή ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΡΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΕΣΑΣ.

9. Αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed από το σύνολο των αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, απωλειών, ευθυνών, κόστους ή οφειλών και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων δικηγόρων) που προκύπτουν από: (α) την από μέρους σας παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας, (β) την από μέρους σας χρήση και προσπέλαση του Indeed Assessments ή του Ιστοτόπου, (γ) την από μέρους σας απώλεια ή αποκάλυψη πληροφοριών που αποκτήθηκαν από τη χρήση του Indeed Assessments ή του Ιστοτόπου, (δ) την από μέρους σας παράβαση τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Νόμου περί δίκαιης αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας (Fair Credit Reporting Act), τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας περί εργοδοσίας, ισότητας ή διακρίσεων και τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων ή απορρήτου, (ε) την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε δικαιώματος περί πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας ή προστασίας απορρήτου, (στ) οποιαδήποτε αξίωση ότι το περιεχόμενό σας προκάλεσε ζημία σε τρίτο μέρος, (ζ) την απόφασή σας να προσθέσετε, να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε μια Αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εκδήλωσης πρόσληψης, της προγραμματισμένης συνέντευξης ή ως μέρος μιας αίτησης για θέση εργασίας ή (η) τις ενέργειές σας ως Εργοδότη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διενέργειας ή μη των παρακάτω: διαλογής, πρόσληψης, προαγωγής ή υποβιβασμού οποιουδήποτε εργαζομένου ή Ατόμου που αναζητά εργασία. Επίσης, συμφωνείτε ότι οφείλετε να υπερασπιστείτε την Indeed έναντι των εν λόγω αξιώσεων. Συμφωνείτε ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση επεκτείνεται και σύμφωνα με αυτήν απαιτείται να πληρώσετε σε εύλογο βαθμό τις δικηγορικές αμοιβές, τα δικαστικά έξοδα, τους διακανονισμούς και τις εκταμιεύσεις της Indeed. Αυτή η υποχρέωση υπεράσπισης και αποζημίωσης θα παραμείνει σε ισχύ μετά το τέλος της παρούσας Συμφωνίας και την από μέρους σας χρήση του Indeed Assessments.

10. Τερματισμός

Η Indeed έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη λειτουργία του Indeed Assessments, του Ιστοτόπου, του λογαριασμού σας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής εργαλείων προς εσάς και ενδέχεται να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία μαζί σας, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση. Εάν θέλετε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία, μπορείτε να το πράξετε ειδοποιώντας την Indeed ανά πάσα στιγμή και κλείνοντας τον λογαριασμό σας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διατάξεων περί ιδιοκτησίας, των δηλώσεων αποποίησης εγγυήσεων, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης.  

Η Indeed έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη λειτουργία του Indeed Assessments, του Ιστοτόπου, του λογαριασμού σας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής εργαλείων προς εσάς και ενδέχεται να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία μαζί σας, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση. Εάν θέλετε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία, μπορείτε να το πράξετε ειδοποιώντας την Indeed ανά πάσα στιγμή και κλείνοντας τον λογαριασμό σας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διατάξεων περί ιδιοκτησίας, των δηλώσεων αποποίησης εγγυήσεων, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης.

Όροι στοχευμένων διαφημίσεων Indeed

Οι παρόντες Όροι στοχευμένων διαφημίσεων Indeed («Όροι ITA») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς. Επίσης, οι εν λόγω όροι ισχύουν για οποιονδήποτε Εργοδότη προσπελάζει ή χρησιμοποιεί το πρόγραμμα στοχευμένων διαφημίσεων Indeed ή με άλλον τρόπο υποδεικνύει ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους ITA.  Οι παρόντες όροι ITA ισχύουν και για τις δύο Υπηρεσίες Indeed στοχευμένων διαφημίσεων: 1) Indeed στοχευμένες διαφημίσεις: Επωνυμία (“Επωνυμία ITA”) και 2) Indeed στοχευμένες διαφημίσεις: Αίτηση (“Αίτηση ITA”). Με την προσπέλαση ή τη χρήση του Προγράμματος στοχευμένων διαφημίσεων Indeed ή με τη με άλλον τρόπο αποδοχή των παρόντων όρων ITA, αποδέχεστε τους παρόντες όρους ITA και τους Όρους παροχής υπηρεσίας Indeed (η «Συμφωνία»).

Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται στους παρόντες όρους ITA, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία.

1. Το Πρόγραμμα

Η χρήση των Στοχευμένων διαφημίσεων Indeed («ITA») στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου υπόκειται στο σύνολο των ισχυόντων όρων και πολιτικών της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Πολιτικής απορρήτου της Indeed και των οδηγιών που παρέχονται στον Ιστότοπο, και, εάν χρησιμοποιείτε ITA, μέσω των διαδικτυακών μας φορμών. Οι πολιτικές της Indeed ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Όσον αφορά τυχόν διαφημίσεις θέσεων εργασίας ή επωνυμίας που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού μέσω των ITA («Στοχευμένες διαφημίσεις»), συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε: (α) περιεχόμενο διαφήμισης ή θέσης εργασίας και URL προορισμού ή οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο χρήστη στις διαφημίσεις («Δημιουργικό»), ανεξάρτητα από το εάν παρασχέθηκαν ή δημιουργήθηκαν από εσάς ή για εσάς και ανεξάρτητα από το εάν έχει αναδιαμορφωθεί ή στη διαφήμιση εμφανίζονται οι λέξεις «Με την υποστήριξη του Indeed» ή άλλη παρόμοια φράση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένου, σημάτων, λογότυπων, βίντεο ή ήχου που παρέχετε στο Indeed, και (β) ιστότοπο ο οποίος κατά προσέγγιση είναι προσβάσιμος από τα URL Δημιουργικού, καθώς και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας (συλλογικά «Οι υπηρεσίες σας»). Θα πρέπει να προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασής σας και να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για την από μέρους σας, και από μέρους τρίτων, χρήση των λογαριασμών σας. Συμφωνείτε ότι οι Στοχευμένες διαφημίσεις και τα Δημιουργικά μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε Ιστότοπο, περιεχόμενο ή ιδιοκτησία που παρέχεται από την Indeed («Ιδιοκτησία Indeed») ή μπορούν να τοποθετηθούν σε ιστότοπο τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εφαρμογών για κινητά. Δημοσιεύοντας μια στοχευμένη διαφήμιση στο Indeed ή μέσω του Indeed, εξουσιοδοτείτε την Indeed και τον ιστότοπο τρίτου μέρους να αναδιαμορφώσει την Αγγελία θέσης εργασίας. Η Indeed ή ο ιστότοπος τρίτου μέρους δύναται να αναδιαμορφώσει την Αγγελία θέσης εργασίας, για παράδειγμα, προκειμένου η διαφήμιση να εμφανίζεται αποτελεσματικά σε κινητή συσκευή, σε ιστότοπο τρίτου μέρους ή σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στον Ιστότοπο. Κατανοείτε ότι η Indeed έχει περιορισμένο έλεγχο όσον αφορά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε ιστοτόπους τρίτου μέρους και αποδέχεστε οποιουσδήποτε κινδύνους σχετίζονται με διαφημίσεις που εμφανίζονται στους εν λόγω ιστοτόπους. Η Indeed δεν παρέχει εγγυήσεις και αποποιείται κάθε ευθύνης και όλων των εγγυήσεων ως προς το περιεχόμενο και τη φύση των ιστοτόπων τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εφαρμογών για κινητά, στους οποίους ενδέχεται να εμφανίζονται Στοχευμένες διαφημίσεις. Η συμμετοχή στο κοινό-στόχο ως μέλος βασίζεται εν μέρει στις πληροφορίες και τα κριτήρια που παρέχονται από τον Εργοδότη, αλλά η σύνθεση κάθε κοινού-στόχου καθορίζεται από την Indeed κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Για παράδειγμα, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίζει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τη συχνότητα ή τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται μια διαφήμιση σε μέλη ενός κοινού-στόχου. Για συγκεκριμένες διαφημίσεις που εμφανίζονται σε ιστοτόπους τρίτου μέρους, η Indeed έχει περιορισμένο έλεγχο σχετικά με το κοινό-στόχο και συμφωνείτε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η Indeed δεν ευθύνεται για τη σύνθεση του κοινού-στόχου. Για τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε ιστοτόπους τρίτου μέρους, η Indeed αποποιείται κάθε ευθύνη και δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με το κοινό-στόχο και τις όποιες σχετικές αξιώσεις, όπως είναι οι αξιώσεις που σχετίζεται με τα άτομα που μπορούσαν ή δεν μπορούσαν να δουν τη διαφήμιση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορείτε να εισαγάγετε τα δικά σας pixel παρακολούθησης σε ITA για τον σκοπό της μέτρησης της απόδοσης των διαφημίσεών σας. Αυτό παρέχεται ως ένδειξη καλής θέλησης και η Indeed δύναται να απενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή ανά πάσα στιγμή. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την από μέρους σας χρήση των pixel και η Indeed αποποιείται κάθε ευθύνη που σχετίζεται με την εν λόγω χρήση. Η Indeed δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με τη σωστή λειτουργία του pixel, τυχόν αναφερόμενους αριθμούς ή ότι η χρήση των pixel θα είναι χωρίς σφάλματα. Συνιστάται να μην βασίζεστε στο pixel. Αυτά τα pixel παρακολούθησης, ή οι αναλύσεις που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την αμφισβήτηση του αριθμού των εμφανίσεων ή των Εφαρμογών που προσδιορίζει η Indeed, ο οποίος έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που συλλέγονται με χρήση pixel παρακολούθησης για άλλον σκοπό πέραν της μέτρησης της απόδοσης των διαφημίσεών σας. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το pixel για τη δημιουργία προφίλ χρηστών ή για ανάλυση συμπεριφοράς. Στον βαθμό που αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τα εν λόγω pixel, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων που ενέχει η εν λόγω χρήση. Για παράδειγμα, να ενημερώνετε την πολιτική απορρήτου σας όπου είναι απαραίτητο. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε την Indeed για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από το pixel παρακολούθησης που χρησιμοποιείτε.

Εφαρμογή ITA: Για να συμμετάσχετε στην Εφαρμογή ITA, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Αίτηση Indeed, προκειμένου να λάβετε αιτήσεις ή να προσθέσετε το απόσπασμα παρακολούθησης μετατροπών της Indeed στην τελευταία σελίδα της αίτησής σας για τη θέση εργασίας, γνωστή και ως σελίδα μετά την αίτηση (η «Σελίδα μετά την αίτηση»). Η σελίδα δημοσίευσης αίτησης στην οποία προσθέτετε το απόσπασμα παρακολούθησης μετατροπών της Indeed θα προσδιορίζεται από αμοιβαία συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Indeed. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι εάν τοποθετήσετε μονομερώς το απόσπασμα παρακολούθησης μετατροπών σε σελίδα διαφορετική από την αμοιβαία συμφωνηθείσα σελίδα, παραβιάζοντας την παρούσα Συμφωνία, η Indeed θα εξακολουθήσει να υπολογίζει τη συγκεκριμένη σελίδα ως Σελίδα δημοσίευσης αίτησης, θα σας χρεώσει για τυχόν Αιτήσεις (όπως προσδιορίζεται παρακάτω) σε αυτήν τη σελίδα και ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να διορθώσετε την τοποθέτηση. Τυχόν αφαίρεση του αποσπάσματος παρακολούθησης ή τυχόν παροχή μεθόδου για την υποβολή αίτησης από Άτομα που αναζητούν εργασία στην Αγγελία θέσης εργασίας παρακάμπτοντας το απόσπασμα παρακολούθησης μετατροπών θα σας αποκλείει από το πρόγραμμα και θα δίνει στην Indeed το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για τυχόν προκληθείσες ζημίες. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ενημερώσετε τους υποψηφίους για θέσεις εργασίας σχετικά με την τοποθέτηση του εν λόγω αποσπάσματος παρακολούθησης. Η παρακολούθηση μετατροπών θα αποδίδει μια αίτηση στην Indeed κάθε φορά που το Άτομο που αναζητά εργασία ξεκινάει αναζήτηση στο Indeed, ανεξαρτήτως τυχόν ενδιάμεσης δραστηριότητας. Επιπλέον, εάν λάβετε τις υπηρεσίες Εφαρμογής ITA, ενδέχεται να σας δοθεί η δυνατότητα να συμπεριλάβετε ερωτήσεις αίτησης για τη δική σας Καταχώριση θέσης εργασίας σε μια διαφήμιση ITA στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης. Εάν ζητήσετε από την Indeed να συμπεριλάβει τις ερωτήσεις που έχετε επιλέξει στο πλαίσιο της διαφήμισης ITA, αναγνωρίζετε ότι τα Άτομα που αναζητούν εργασία τα οποία δεν απαντούν στις ερωτήσεις σας με τον τρόπο που έχει οριστεί στις οδηγίες σας δεν επιτρέπεται να συνεχίσουν με τη διαδικασία αίτησης μέσω της διαφήμισης ITA και ότι ζητάτε από την Indeed να πραγματοποιήσει αυτήν την ενέργεια. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι η από μέρους σας χρήση αυτών των ερωτήσεων παρέχεται σε εσάς μέσω άδειας χρήσης για το εργαλείο ερωτήσεων αίτησης. Η Indeed αποποιείται όλες τις εγγυήσεις ως προς την απόδοση αυτών των ερωτήσεων, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ακρίβειας των απαντήσεων των Ατόμων που αναζητούν εργασία στις ερωτήσεις της αίτησής σας.  

2. Ακύρωση

Μπορείτε να ακυρώσετε ανεξάρτητα στο διαδίκτυο οποιαδήποτε Στοχευμένη διαφήμιση ανά πάσα στιγμή (η εν λόγω ακύρωση τίθεται συνήθως σε ισχύ εντός 24 ωρών για οποιαδήποτε Στοχευμένη διαφήμιση εμφανίζεται στο Indeed), εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά σε μια εντολή εισαγωγής ή σε άλλη συμφωνία για διαφήμιση με την Indeed. Η Indeed δύναται να ακυρώσει τις ITA ή τους παρόντες Όρους ITA ανά πάσα στιγμή. Η Indeed δύναται να τροποποιήσει τις ITA ή τους παρόντες όρους ITA ανά πάσα στιγμή χωρίς ευθύνη και η από μέρους σας χρήση των ITA κατόπιν ειδοποίησης ότι οι εν λόγω όροι ITA έχουν αλλάξει υποδεικνύει αποδοχή των ενημερωμένων όρων ITA. Οι ενότητες 1, 3, 4, 5 και 6 θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη λήξη ή τον τερματισμό των συγκεκριμένων όρων ITA.

3. Απαγορευμένες χρήσεις

Δεν πρέπει (α) να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένες, αθέμιτες ή άλλως μη έγκυρες εμφανίσεις, αιτήσεις ή κλικ, (β) να προκαλέσετε τη μη ορθή αναφορά ή να παρεμβληθείτε ή να αποτρέψετε την αναφορά μιας αίτησης κατά οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παροχής εναλλακτικής μεθόδου σε ένα Άτομο που αναζητά εργασία για να υποβάλει αίτηση στην Αγγελία θέσης εργασίας και παρακάμπτοντας τη Σελίδα μετά την αίτηση ή (γ) να διαφημίσετε οτιδήποτε παράνομο ή να εμπλακείτε σε τυχόν παράνομες ή αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές σε οποιαδήποτε πολιτεία ή χώρα όπου εμφανίζεται η αγγελία σας. Επίσης, δεν πρέπει να εξουσιοδοτήσετε κανένα μέρος προκειμένου να προβεί στις προαναφερθείσες ενέργειες. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) όλα τα στοιχεία σας είναι σωστά και ενημερωμένα, (β) κατέχετε και παραχωρείτε στην Indeed, στους προμηθευτές της Indeed και στους ιστοτόπους τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εφαρμογών για κινητά, στους οποίους ενδέχεται να εμφανίζονται Στοχευμένες διαφημίσεις όλα τα δικαιώματα για την αντιγραφή, τη διανομή και την εμφάνιση του Δημιουργικού («Χρήση») και ότι (γ) η εν λόγω Χρήση και οι ιστότοποι για τους οποίους υπάρχουν σύνδεσμοι από τις Στοχευμένες διαφημίσεις σας (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών σας εκεί) δεν θα παραβαίνουν ούτε θα ενθαρρύνουν την παράβαση τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας. Η παράβαση αυτών των πολιτικών ενδέχεται να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των παρόντων Όρων ITA ή του λογαριασμού σας χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να σας επιφέρει νομικές κυρώσεις και συνέπειες. Η Indeed ή οι προμηθευτές της Indeed δύνανται να απορρίψουν ή να αφαιρέσουν οποιαδήποτε Στοχευμένη διαφήμιση και η Indeed δύναται να απενεργοποιήσει, χωρίς ειδοποίηση, οποιονδήποτε λογαριασμό Εργοδότη, για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ INDEED ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ INDEED, ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η INDEED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ. Η Indeed, οι συνδεδεμένες εταιρείες της και οι τρίτοι δικαιοπάροχοί τους, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με την τοποθέτηση, την ακρίβεια ή τα επίπεδα ή τον συγχρονισμό: (i) του κόστους ανά αίτηση ή ανά κλικ, (ii) του κόστους ανά εμφάνιση, (iii) της παράδοσης τυχόν εμφανίσεων, απαντήσεων σε προσκλήσεις, κλικ ή αιτήσεων, (v) των αιτήσεων, (vi) των εμφανίσεων, (vii) των μετατροπών για οποιοδήποτε Δημιουργικό, (viii) των στοχευμένων χρηστών, (ix) της απήχησης μιας διαφήμισης, (x) της ακρίβειας ή της επιτυχίας οποιασδήποτε διαφημιστικής στόχευσης ή της σύνθεσης οποιουδήποτε κοινού, (xii) του επιπέδου ενδιαφέροντος τυχόν χρηστών που υποβάλλουν αίτηση για τη θέση εργασίας σας ή προβάλλουν τη θέση εργασίας σας ή (xiii) των κλικ. ΤΥΧΟΝ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ IAP ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ IAP ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

5. Πληρωμή

Θα χρεωθείτε σύμφωνα με την τιμολόγηση που αναφέρεται σε ξεχωριστή συμφωνία ή εντολή εισαγωγής ανάμεσα σε εσάς και την Indeed, καθώς και βάσει αιτήσεων («Αιτήσεις» ή «Αίτηση») ή/και κλικ, εάν είστε Εργοδότης που χρησιμοποιεί την Αίτηση ITA, ή βάσει εμφανίσεων («Εμφάνιση επωνυμίας ΙΤΑ» ή «Εμφανίσεις επωνυμίας ΙΤΑ»), εάν είστε εργοδότης που χρησιμοποιεί Επωνυμία ITA. Η Αίτηση ορίζεται ως επίσκεψη χρήστη στη συμφωνημένη Σελίδα μετά την αίτηση. Για τις διαφημίσεις χωρίς βίντεο (γνωστές και ως διαφημίσεις προβολής), η Εμφάνιση επωνυμίας ITA ορίζεται ως μια διαφήμιση που εμφανίζεται σε μια σελίδα του Ιστοτόπου ή ενός ιστοτόπου τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εφαρμογών για κινητά, η οποία σελίδα έχει παρουσιαστεί σε έναν χρήστη. Για τις διαφημίσεις χωρίς βίντεο, αλλά και για εκείνες με βίντεο, η καταμέτρηση των Εμφανίσεων επωνυμίας ITA μπορεί να γίνεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα, εν μέρει, από τους ιστοτόπους στους οποίους εμφανίζονται, καθώς ένας ιστότοπος ή μια υπηρεσία τρίτου μέρους ενδέχεται να καταμετρά τις εμφανίσεις με διαφορετικό τρόπο (η Indeed βασίζεται στα εν λόγω τρίτα μέρη για την καταμέτρηση των εμφανίσεων). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη Εμφάνισης επωνυμίας ITA δεν εγγυάται ότι το Άτομο που αναζητά εργασία έχει προβάλει μια διαφήμιση. Εάν είστε Εργοδότης που χρησιμοποιεί την Επωνυμία ITA, η τιμή σας ανά Εμφάνιση επωνυμίας ITA που βρίσκεται σε οποιαδήποτε Εντολή εισαγωγής επωνυμίας ITA προσδιορίζεται ως το κόστος ανά 1000 εμφανίσεις. Εάν η Εντολή εισαγωγής ITA δεν περιέχει ημερομηνία λήξης, θα συνεχίσετε να χρεώνεστε έως ότου επικοινωνήσετε με την Indeed και ζητήσετε να αφαιρεθείτε από το Πρόγραμμα ITA. Εάν ο λογαριασμός εργοδότη που διαθέτετε στην Indeed έχει καταχωρημένη πιστωτική κάρτα για το πρόγραμμα διαφημίσεων Indeed, θα χρεώσουμε την ίδια πιστωτική κάρτα για τις Indeed στοχευμένες διαφημίσεις. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πληρώνετε όλες τις χρεώσεις σε δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Ινδία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρουπίες Ινδίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στη Βραζιλία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρεάλ Βραζιλίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε δολάρια Σιγκαπούρης, δολάρια Αυστραλίας, γιεν Ιαπωνίας και δολάρια ΗΠΑ.  Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι οπουδήποτε αλλού, ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις στα ακόλουθα νομίσματα τα οποία επιλέγετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού: δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, λίρες Ηνωμένου Βασιλείου, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, φράγκα Ελβετίας ή γιεν Ιαπωνίας. Η συγκεκριμένη επιλογή νομισμάτων υπόκειται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Στις χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται φόροι, όπως ο ΦΠΑ. Φέρετε την ευθύνη για όλους τους φόρους κατά περίπτωση και όπως απαιτείται. Ευθύνεστε για την πληρωμή (α) όλων των φόρων και των κρατικών επιβαρύνσεων, καθώς και για (β) εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που υφίσταται η Indeed για την είσπραξη ποσών που έχουν καθυστερήσει. Εάν είστε στην Ιαπωνία, ο φόρος κατανάλωσης της Ιαπωνίας θα ισχύει για την εισαγωγή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών της Indeed. Παραιτείστε όλων των αξιώσεων που σχετίζονται με χρεώσεις, εκτός εάν τις διεκδικήσετε εντός 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης (αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας). Οι χρεώσεις βασίζονται αποκλειστικά στις μετρήσεις Αιτήσεων, κλικ ή Εμφανίσεων επωνυμίας ITA της Indeed. Οι μετρήσεις της Indeed ενδέχεται να περιλαμβάνουν μετρήσεις από τρίτους προμηθευτές. Η Indeed αποποιείται εγγυήσεις όσον αφορά στις μετρήσεις από τρίτους προμηθευτές. Ο προσδιορισμός του αριθμού των Αιτήσεων, των κλικ ή των Εμφανίσεων επωνυμίας ITA από την Indeed θα είναι δεσμευτικός, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει μετρήσεις που παρέχονται από τρίτους προμηθευτές. Οι επιστροφές χρημάτων (εάν υπάρχουν) έγκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed και παρέχονται μόνο με τη μορφή διαφημιστικής πίστωσης για την Indeed ιδιοκτησία. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν πιστωτική κάρτα και σχετικές πληροφορίες χρέωσης και πληρωμής που παρέχετε στην Indeed ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Indeed σε εταιρείες που εργάζονται εκ μέρους της Indeed, όπως εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή/και πιστωτικούς οργανισμούς, αποκλειστικά για τους σκοπούς ελέγχου πίστωσης, πραγματοποίησης πληρωμών στην Indeed και παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τον λογαριασμό σας. Επίσης, η Indeed δύναται να παρέχει πληροφορίες ως απόκριση σε έγκυρες νομικές διαδικασίες, όπως κλητεύσεις, εντάλματα έρευνας και δικαστικές εντολές ή να κατοχυρώσει ή να ασκήσει τα νομικά της δικαιώματα ή να προβεί σε υπεράσπισή της έναντι νομικών αξιώσεων. Η Indeed δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση ή αποκάλυψη των συγκεκριμένων πληροφοριών από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Η ευθύνη για όλα τα εμβάσματα παρακρατούμενου φόρου προς την κυβέρνηση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και η Indeed δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σχετικά με αυτά. Τα τιμολόγια μπορούν να σας παρέχονται μέσω email.

6. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοπαρόχους και τους Συνεργάτες της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση των ΙΤΑ, του Δημιουργικού, του ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών σας ή την από μέρους σας παράβαση των συγκεκριμένων Όρων ITA.

Όροι API Indeed

Οι παρόντες Όροι API Indeed («Όροι API») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς και ισχύουν για οποιονδήποτε προσπελάζει ή χρησιμοποιεί τη Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί ή διατηρηθεί από την Indeed («API») ή σχετική τεκμηρίωση («Τεκμηρίωση»), αναπτύσσει οποιαδήποτε εφαρμογή που επικοινωνεί ή διαλειτουργεί με οποιοδήποτε API, τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Indeed («Εφαρμογή») ή που άλλως υποδεικνύει αποδοχή των παρόντων Όρων API. Προσπελάζοντας ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε API ή Τεκμηρίωση ή αποδεχόμενοι με άλλον τρόπο τους παρόντες Όρους API, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους API και με τους Όρους παροχής υπηρεσίας της Indeed (η «Συμφωνία»), συμπεριλαμβανομένων των όρων που σχετίζονται με οποιαδήποτε υπηρεσία Indeed χρησιμοποιείτε και όλων των πολιτικών της Indeed, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής απορρήτου της Indeed και της Πολιτικής για τα cookie. Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται στους παρόντες Όρους API, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία.

1.  Τα API

Η Indeed δύναται να σας παρέχει πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα API, καθώς και σε τυχόν συνοδευτική Τεκμηρίωση, αποκλειστικά για εσωτερική επιχειρηματική χρήση ως προς την ανάπτυξη και τη χρήση Εφαρμογών ή προκειμένου η Indeed να επεξεργάζεται και να αναλύει τις υποβαλλόμενες πληροφορίες και τα συμπεριφορικά δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Indeed. Η Indeed δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, και αποποιείται κάθε ευθύνη, αναφορικά με την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την εύρυθμη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα του υλικού ή των πληροφοριών που διατίθενται σε οποιοδήποτε API ή μέσω αυτού. Για τις πλέον ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες, χρησιμοποιήστε απευθείας τον Ιστότοπο. 

Η άδεια χρήσης σας υπόκειται και βασίζεται στη συμμόρφωσή σας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία, είναι ανακλητή, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και χωρίς δυνατότητα περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης. Δεν χορηγείται καμία σιωπηρή άδεια χρήσης. Η Indeed επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που δεν χορηγούνται ρητά από την παρούσα Συμφωνία. 

Μπορείτε να αναπτύξετε μια Εφαρμογή που διαλειτουργεί με ένα API Indeed για τη χρήση των εργαζομένων ή των ανεξάρτητων συνεργατών σας για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς («Τελικοί χρήστες»). Η από μέρους σας χρήση και η χρήση των Τελικών χρηστών ενός API ή μιας Εφαρμογής για απόκτηση πρόσβασης στον Ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε Εφαρμογή Indeed υπόκειται στους ισχύοντες Όρους παροχής υπηρεσίας για τον Ιστότοπο ή την Εφαρμογή Indeed και συμφωνείτε να απαιτείτε από τους Τελικούς χρήστες σας να συμφωνούν και να συμμορφώνονται με τους σχετικούς Όρους παροχής υπηρεσίας, καθώς και τους παρόντες Όρους API. Συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνοι για τη χρήση της Εφαρμογής και οποιουδήποτε API από τους Τελικούς χρήστες σας. Επίσης, αποτελεί δική σας ευθύνη και ευθύνη των Τελικών χρηστών σας η τακτική επισκόπηση οποιασδήποτε Εφαρμογής Indeed ή του Ιστότοπου για απόκτηση των πιο πρόσφατων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εξηγήσεων σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας, δηλώσεων αποποιήσεων και αποκαλύψεων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μεθόδων χρέωσης) όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Indeed. Με τη χρήση μιας Εφαρμογής ή ενός Συστήματος παρακολούθησης υποψηφίων («ATS») μέσω ενός API, αντί της απευθείας χρήσης του Ιστότοπου ή μιας Εφαρμογής Indeed, συμφωνείτε με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή μια Εφαρμογή Indeed. Η χρήση μιας Εφαρμογής ή ενός ATS μέσω ενός API, αντί της απευθείας χρήσης του Ιστότοπου ή μιας Εφαρμογής Indeed, δεν δικαιολογεί τυχόν έλλειψη πληροφοριών ή κατανόησης ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Indeed, σε περιπτώσεις που οι εν λόγω πληροφορίες άλλως παρέχονται στον Ιστότοπο ή μια Εφαρμογή Indeed. 

Συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να παρακολουθεί την από μέρους σας χρήση και τη χρήση των Τελικών χρηστών οποιουδήποτε API και να αναλύει τις υποβαλλόμενες πληροφορίες και τα συμπεριφορικά δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Indeed. Στο πλαίσιο αυτής της παρακολούθησης ενδέχεται να συμπεριλαμβάνεται η προσπέλαση και χρήση της Εφαρμογής σας από την Indeed. Δεν θα παρεμβάλλεστε σε αυτήν την παρακολούθηση. Η Indeed δύναται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τεχνικό μέσο για να παρακάμψει την εν λόγω παρεμβολή. Συμφωνείτε ότι όταν εσείς ή οι Τελικοί χρήστες κάνετε χρήση ενός ATS μέσω ενός API, το εν λόγω ATS δύναται να προσπελάζει, να παρακολουθεί, να επεξεργάζεται ή να αναλύει τις υποβαλλόμενες πληροφορίες και τα συμπεριφορικά δεδομένα.

Συμφωνείτε να ειδοποιείτε έγκαιρα την Indeed πριν από την απόφασή σας να διακόψετε τη χρήση οποιωνδήποτε API που επιτρέπουν στην Indeed να επεξεργάζεται και να αναλύει τις υποβαλλόμενες πληροφορίες και τα συμπεριφορικά δεδομένα.

Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να θέσει όρια στην πρόσβαση σε οποιοδήποτε API (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του αριθμό κλήσεων ή αιτημάτων) και να παρακολουθεί τη χρήση των API προκειμένου να επιβάλει τα εν λόγω όρια, κατά την απόλυτη ευχέρειά της. Τα εν λόγω όρια ενδέχεται να περιγράφονται πιο αναλυτικά στην Τεκμηρίωση ή να σας κοινοποιηθούν με άλλον τρόπο από την Indeed.

Χρησιμοποιώντας το API του Indeed, κατανοείτε και συμφωνείτε με την πραγματοποίηση περιοδικού ελέγχου τής από μέρους σας χρήσης. Η Indeed θα ζητεί και εσείς θα παρέχετε (ή θα δίνετε εντολή στον αντιπρόσωπό σας να παρέχει) τις μετρήσεις σας σε σχέση με τη χρήση δεδομένων, προκειμένου να ελεγχθούν από την Indeed. Αν η Indeed διαπιστώσει ότι έχετε παραβεί αυτές τις οδηγίες, ενδέχεται να περιοριστεί ή να τερματιστεί η από μέρους σας χρήση του API της Indeed.

Η Indeed δύναται να ενημερώσει, να τροποποιήσει ή να διακόψει το API ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη ευχέρειά της και χωρίς καμία υπαιτιότητα απέναντί σας, ενώ ενδέχεται να σας ζητήσει να αποκτήσετε και να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση. Πρέπει να ενημερώνετε αναλόγως την Εφαρμογή σας, με αποκλειστικά δική σας επιβάρυνση. Αναγνωρίζετε ότι η ενημέρωση της Indeed σε κάποιο API ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το πώς η Εφαρμογή σας επικοινωνεί με τον Ιστότοπο ή την Εφαρμογή Indeed και συμφωνείτε ότι η Indeed δεν θα έχει καμία σχετική υπαιτιότητα. Η από μέρους σας χρήση ενός API μετά από ενημέρωση της Indeed συνιστά αποδοχή της ενημέρωσης. Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπτύξει προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι παρόμοια ή ενδέχεται να ανταγωνιστούν οποιαδήποτε Εφαρμογή. 

2. Περιορισμοί

Η προσπέλαση και η χρήση του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε Εφαρμογής Indeed μέσω ενός API υπόκειται στους Κανόνες του Ιστότοπου, στους παρόντες Όρους API και σε τυχόν πρόσθετους κανόνες, οδηγίες και πολιτικές που διατίθενται από την Indeed. Οι εν λόγω πρόσθετοι κανόνες, οδηγίες ή πολιτικές ενδέχεται να περιγράφονται πιο αναλυτικά στην Τεκμηρίωση, στους παρόντες Όρους API ή να σας κοινοποιηθούν με άλλον τρόπο από την Indeed. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το API Αίτησης Indeed αναφορικά με τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας σας, συμφωνείτε να μην επιβαρύνετε ένα Άτομο που αναζητά εργασία ζητώντας του, ή με άλλο τρόπο, να υποβάλει μια διπλή αίτηση με άλλο μέσο, εάν αυτό το Άτομο που αναζητά εργασία έχει ήδη υποβάλει μια αίτηση για την Καταχώριση θέσης εργασίας σας μέσω της Αίτησης Indeed. Επιπλέον, συμφωνείτε να περιγράψετε με ακρίβεια σε ένα Άτομο που αναζητά εργασία τι είδους πληροφορίες και δεδομένα συλλέγετε από το εν λόγω Άτομο που αναζητά εργασία και σχετικά με αυτό, όταν κάνει αίτηση για τη θέση εργασίας σας μέσω της Αίτησης Indeed, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεστε τις εν λόγω πληροφορίες και τα δεδομένα. Επίσης, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τυχόν αίτημα του Ατόμου που αναζητά εργασία σχετικά με τις πληροφορίες και τα δεδομένα του που συλλέγετε μέσω οποιουδήποτε API. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το API Αίτησης Indeed, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε HTTPS POST URL. 

Συμφωνείτε να πραγματοποιείτε όλα τα ακόλουθα σε σχέση με την από μέρους σας προσπέλαση και χρήση οποιουδήποτε API ή την ανάπτυξη ή χρήση οποιασδήποτε Εφαρμογής: (α) να συμμορφώνεστε με τη Συμφωνία, τους Όρους API, τους Κανόνες του Ιστότοπου, όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς και όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα και τις απαιτήσεις που ενδεχομένως θα διατίθενται σε εσάς από την Indeed, (β) να παρακολουθείτε τη χρήση των Εφαρμογών σας για τυχόν δραστηριότητα που παραβαίνει τους παρόντες Όρους API, (γ) να απαγορεύετε έγκαιρα σε τυχόν Τελικούς χρήστες που έχουν παραβεί τους παρόντες Όρους API την περαιτέρω χρήση της Εφαρμογής σας και (δ) να ειδοποιείτε έγκαιρα την Indeed για τυχόν παράβαση των παρόντων Όρων API από εσάς ή τους Τελικούς χρήστες. 

Συμφωνείτε ότι ούτε εσείς, ούτε η Εφαρμογή σας ή οι Τελικοί χρήστες σας θα προβείτε σε κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες σε σχέση με την από μέρους σας προσπέλαση ή χρήση οποιουδήποτε API ή ανάπτυξη ή χρήση οποιασδήποτε Εφαρμογής: (α) παράβαση οποιουδήποτε Κανόνα του Ιστότοπου ή άλλου κανόνα ή πολιτικής που αφορά στον Ιστότοπο ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού, (β) αντιγραφή, δημιουργία διπλότυπου, τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγων έργων ενός API, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, (γ) αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα, αποκωδικοποίηση, προσαρμογή ή άλλως απόπειρα εξαγωγής ή απόκτησης πρόσβασης σε οποιοδήποτε στοιχείο του πηγαίου κώδικα οποιουδήποτε API, (δ) αφαίρεση τυχόν ειδοποιήσεων αποκλειστικής κυριότητας από τυχόν υλικά που διατίθενται μέσω οποιουδήποτε API, (ε) διάθεση ενός API ή μιας Εφαρμογής σε τρίτο μέρος, εξαιρουμένης της περίπτωσης που αυτό επιτρέπεται βάσει γραπτής συμφωνίας με την Indeed, (στ) παράκαμψη τυχόν ορίων στην προσπέλαση API που έχουν τεθεί από την Indeed, (ζ) αντιγραφή, δημιουργία βάσεων δεδομένων ή άλλως δημιουργία μόνιμων αντιγράφων οποιουδήποτε Περιεχομένου χρήστη, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την Τεκμηρίωση ή την Indeed ή (η) τροποποίηση, παραπλανητική παρουσίαση ή άλλη παραποίηση δεδομένων που παρέχονται από οποιοδήποτε API.

Κατά την αναφορά δεδομένων Indeed που παρέχονται από οποιοδήποτε API, συμφωνείτε να παρουσιάζετε με ακρίβεια τα εν λόγω δεδομένα. Συμφωνείτε ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν θα περιλαμβάνουν: (α) συνδυασμένες χρεώσεις τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων χρεώσεων από την οντότητα που καλεί το API, (β) δεδομένα τρίτων μερών, όπως άλλων παρόχων διαφήμισης, ή (γ) χορηγούμενα δεδομένα σε συνδυασμό με οργανικά δεδομένα. Αν χρησιμοποιείτε ένα API για την παροχή υπηρεσιών Indeed σε έναν Εργοδότη, συμφωνείτε να παρέχεται ακριβή αναφορά στον Εργοδότη σχετικά με τις υπηρεσίες που εξασφαλίζονται μέσω της χρήσης του API και την αξία που αντιπροσωπεύουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Συμφωνείτε να αναφέρετε τα δεδομένα στους Εργοδότες με οργανωμένο και εύληπτο τρόπο που επιτρέπει στους Εργοδότες να φιλτράρουν και να ταξινομούν κατηγορίες δεδομένων, όπως κλικ, ενάρξεις αιτήσεων, δαπάνη μέσων και άλλες μετρήσεις.

Συμφωνείτε να παρέχετε και να τηρείτε μια Πολιτική απορρήτου για την Εφαρμογή σας, η οποία περιγράφει με ακρίβεια στους Τελικούς χρήστες ή/και στα Άτομα που αναζητούν εργασία τις πληροφορίες χρήστη που συλλέγετε και πώς χρησιμοποιείτε και κοινοποιείτε τις εν λόγω πληροφορίες στην Indeed και άλλα τρίτα μέρη.

3. Πρόσβαση και Κλειδί API

Συμφωνείτε να προσπελάζετε ένα API μόνο με τα μέσα που περιγράφονται στην Τεκμηρίωσή του. Για την κλήση ή την με άλλο τρόπο προσπέλαση ή χρήση ενός API, η Indeed σας ζητά να ακολουθήσετε τη διαδικασία εγγραφής και εφαρμογής του, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με την Εφαρμογή σας και ένα τρέχον πρόσωπο επικοινωνίας με το οποίο η Indeed μπορεί να επικοινωνήσει σχετικά με την Εφαρμογή σας ή την προσπέλαση και χρήση του API. Η Indeed σας ζητά να χρησιμοποιείτε έναν κωδικό πρόσβασης, ένα κλειδί ή κάποια άλλη διάταξη ασφαλείας για την πρόσβαση στο API («Κλειδί API»). Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την απόκτηση ενός Κλειδιού API στη σχετική Τεκμηρίωση. Είστε υπεύθυνοι για κάθε προσπέλαση και χρήση του API με το Κλειδί σας API. Συμφωνείτε να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια του Κλειδιού σας API, να μην το κοινοποιείτε σε οποιονδήποτε τρίτο και να το χρησιμοποιείτε μόνο σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους API. Δεν θα παρουσιάζετε ψευδώς ή αποκρύπτετε την ταυτότητά σας ή την ταυτότητα της Εφαρμογής σας. Η απόφαση για εκχώρηση πρόσβασης σε ένα API ή Κλειδί API υπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Indeed. Η Indeed μπορεί να περιορίσει ή να τερματίσει την από μέρους σας πρόσβαση στο API ή το Κλειδί API ανά πάσα στιγμή.

4.  Πνευματική ιδιοκτησία

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι στην Indeed, τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τους δικαιοπαρόχους τους ανήκει το σύνολο των δικαιωμάτων, των τίτλων και των συμφερόντων αναφορικά με το API, τον Ιστότοπο, τις Εφαρμογές Indeed, καθώς και όλα τα δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας που σχετίζονται με αυτά. Η Indeed επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Δεν πρέπει να τροποποιήσετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, υπομνήματα αποκλειστικής κυριότητας και αποδόσεις σημάτων κατατεθέντων παροχής υπηρεσιών, τυχόν διακριτικά σήματα ευρεσιτεχνιών ή άλλες ενδείξεις ιδιοκτησίας στο υλικό που προσπελάζεται μέσω του API, εκτός του δικού σας Περιεχομένου χρήστη. 

Εάν παράσχετε σχόλια ή προτάσεις για τα API μας, τότε ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες χωρίς καμία υποχρέωση απέναντί σας. 

Αναγνωρίζετε ότι το Περιεχόμενο χρήστη όπως ορίζεται στη Συμφωνία μπορεί να διατίθεται μέσω των API και ότι το Περιεχόμενο χρήστη αποτελεί την αποκλειστική ευθύνη του ατόμου που το παρείχε στην Indeed. 

5.  Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΤΑ API ΚΑΙ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ. Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ API ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ API Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ. Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ API. Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΤΑ API ΚΑΙ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ API Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ API INDEED ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΑΣ.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ API ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ API ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INDEED ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

6. Πληρωμή

Παρά μόνο εάν έχετε ξεχωριστή γραπτή συμφωνία με την Indeed, θα χρεώνεστε με βάση τη δική σας χρήση και τη χρήση των Τελικών χρηστών στην Εφαρμογή Indeed ή τον Ιστότοπο, σύμφωνα με τους Όρους παροχής υπηρεσίας της εν λόγω Εφαρμογής Indeed ή του Ιστότοπου και άλλες πληροφορίες πληρωμής που διατίθενται στην Εφαρμογή Indeed ή τον Ιστότοπο, και με βάση τις μετρήσεις χρήσης της Indeed. Αποτελεί δική σας ευθύνη και των Τελικών χρηστών σας να επισκοπείτε τακτικά οποιαδήποτε Εφαρμογή Indeed ή τον Ιστότοπο για απόκτηση των πιο πρόσφατων πληροφοριών σχετικά με την πληρωμή και τον τρόπο χρέωσης που εφαρμόζει η Indeed για την από μέρους σας χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Indeed.

7.  Ακύρωση

Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή διακόπτοντας την από μέρους σας χρήση των API και διαγράφοντας την Εφαρμογή σας, εκτός κι αν ορίζεται άλλως σε κάποια συμφωνία με την Indeed. Η Indeed δύναται να διακόψει οποιοδήποτε API ή οποιοδήποτε μέρος ή λειτουργία ή την πρόσβασή σας σε αυτό για οποιαδήποτε αιτία και ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία υπαιτιότητα ή άλλη υποχρέωση απέναντί σας. Η Indeed δύναται να ακυρώσει άμεσα το API ή τους παρόντες Όρους API ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης. Η Indeed δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους API ανά πάσα στιγμή χωρίς ευθύνη και η από μέρους σας χρήση ενός API ή μιας Εφαρμογής κατόπιν ειδοποίησης ότι οι εν λόγω Όροι API έχουν αλλάξει υποδεικνύει αποδοχή των ενημερωμένων Όρων API.

Με την ακύρωση της παρούσας Συμφωνίας: (α) λήγει άμεσα η άδεια προσπέλασης ή χρήσης οποιουδήποτε API Indeed και (β) θα διαγράψετε την Εφαρμογή σας και όλο το Περιεχόμενο χρήστη που έχει αποκτηθεί μέσω του Ιστοτόπου ή του API. Συμφωνείτε ότι η Indeed δύναται να ειδοποιήσει οποιονδήποτε Τελικό χρήστη για να ενημερώσει σχετικά με την ακύρωση της παρούσας Συμφωνίας ή του δικαιώματος χρήσης ενός API από εσάς. Οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6, και 8 θα παραμείνουν σε ισχύ μετά από τον τερματισμό ή τη λήξη των παρόντων Όρων API. 

8.  Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους δικαιοπαρόχους της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτει από την από μέρους σας ή από μέρους των Τελικών χρηστών χρήση του API, το Περιεχόμενο χρήστη, την Εφαρμογή σας ή λόγω αθέτησης των παρόντων Όρων API.

Όροι του Indeed for Chrome

Οι Όροι του Indeed for Chrome («Όροι IC») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς. Με την προσπέλαση ή τη χρήση του Indeed for Chrome με οποιονδήποτε τρόπο ή με τη με άλλον τρόπο αποδοχή των παρόντων Όρων IC, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους IC και τους  (η «Συμφωνία»), οι οποίοι διέπουν τη χρήση ή την προσπέλαση του Indeed Chrome και του Ιστοτόπου. Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται στους παρόντες Όρους IC, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Συμφωνία. Οι αναφορές στο β’ πληθυντικό πρόσωπο αναφέρονται σε οποιοδήποτε Άτομο που αναζητά εργασία, μεμονωμένο πρόσωπο ή οντότητα που πραγματοποιεί λήψη ή χρήση του Indeed for Chrome, ή/και οποιαδήποτε εταιρεία ή δίκτυο που ενεργεί εκ μέρους σας, τα οποία θα δεσμεύονται επίσης από τους παρόντες Όρους IC.

1. Εισαγωγή

Το Indeed for Chrome είναι μια επέκταση προγράμματος περιήγησης που έχει αναπτυχθεί από την Indeed, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Google Chrome Web Store. Το Indeed for Chrome είναι μια δωρεάν επέκταση που σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αναζήτησης εργασίας του Indeed από ένα παράθυρο επέκτασης. Το Indeed for Chrome σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε θέσεις εργασίας απευθείας στην επέκταση, ενώ αναγνωρίζει αυτόματα πολλές δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας. Το Indeed for Chrome αναγνωρίζει τα στοιχεία της θέσης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, της εταιρικής επωνυμίας, της τοποθεσίας και του URL της δημοσίευσης. Όταν αποθηκεύετε μια θέση εργασίας, οι σχετικές πληροφορίες συμπληρώνονται αυτόματα στα πεδία των στοιχείων της θέσης εργασίας. Εσείς μπορείτε να εισαγάγετε περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες, απευθείας στην επέκταση. Το Indeed for Chrome σάς παρέχει επίσης πρόσβαση σε ειδοποιήσεις και μηνύματα που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας στο Indeed. Το Indeed for Chrome μπορεί να αναγνωρίζει όταν αναζητάτε θέσεις εργασίας σε ιστοτόπους τρίτων μερών και μπορεί να εμφανίζει πρόσθετες καταχωρίσεις θέσεων εργασίας σε ιστοσελίδες στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Εγκαθιστώντας το Indeed for Chrome, συμφωνείτε στη συλλογή δεδομένων από την Indeed, σχετικά με την επίσκεψή σας σε ιστοτόπους τρίτων μερών, όπως περιγράφεται στην Πολιτική απορρήτου της Indeed. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας που αποθηκεύετε, σημειώσεις ή καταστάσεις αιτήσεων που αποθηκεύετε ή ενημερώνετε ή δεδομένα που αφορούν στον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με ιστοτόπους ή άλλες ενέργειες που εκτελείτε στον εν λόγω ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL των ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

2. Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

ΤΟ INDEED FOR CHROME ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ INDEED ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ INDEED FOR CHROME ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ INDEED ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ, ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ EMAIL ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ INDEED ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ, ΟΤΙ Ο ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ EMAIL ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ EMAIL Ή ΟΤΙ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ EMAIL. Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ INDEED, ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ INDEED FOR CHROME ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η INDEED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ INDEED FOR CHROME ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ IC ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ IC ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ INDEED ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

3. Αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed από το σύνολο των αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, απωλειών, ευθυνών, κόστους ή οφειλών και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων δικηγόρων) που προκύπτουν από: (α) την από μέρους σας παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας, (β) την από μέρους σας χρήση και προσπέλαση του Indeed for Chrome ή του Ιστοτόπου, (γ) την από μέρους σας απώλεια ή αποκάλυψη πληροφοριών που αποκτήθηκαν από τη χρήση του Indeed for Chrome ή του Ιστοτόπου, (δ) την από μέρους σας παράβαση τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών, τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας περί εργοδοσίας, ισότητας ή διακρίσεων και τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων ή απορρήτου, (ε) την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε δικαιώματος περί εμπορικών σημάτων, ιδιοκτησίας ή προστασίας προσωπικών δεδομένων, (στ) οποιαδήποτε αξίωση ότι το περιεχόμενό σας προκάλεσε ζημία σε τρίτο μέρος, ή (ζ) τις ενέργειές σας ως Εργοδότης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διενέργειας ή μη των παρακάτω: διαλογής, πρόσληψης, προαγωγής ή υποβιβασμού οποιουδήποτε εργαζομένου ή Υποψήφιου. Επίσης, συμφωνείτε ότι οφείλετε να υπερασπιστείτε την Indeed έναντι των εν λόγω αξιώσεων. Συμφωνείτε ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση επεκτείνεται και σύμφωνα με αυτήν απαιτείται να πληρώσετε σε εύλογο βαθμό τις δικηγορικές αμοιβές, τα δικαστικά έξοδα, τους διακανονισμούς και τις εκταμιεύσεις της Indeed. Αυτή η υποχρέωση υπεράσπισης και αποζημίωσης θα παραμείνει σε ισχύ μετά το τέλος της παρούσας Συμφωνίας και την από μέρους σας χρήση του Indeed for Chrome.

4. Τερματισμός

Η Indeed έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη λειτουργία του Indeed for Chrome, του Ιστοτόπου, του λογαριασμού σας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής εργαλείων προς εσάς και μπορεί να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία μαζί σας, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση. Εάν θέλετε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία, μπορείτε να το πράξετε ειδοποιώντας την Indeed ανά πάσα στιγμή και κλείνοντας τον λογαριασμό σας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διατάξεων περί ιδιοκτησίας, των δηλώσεων αποποίησης εγγυήσεων, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης.

Όροι προγράμματος Indeed Hiring Events

Οι παρόντες Όροι προγράμματος Indeed Hiring Events («Όροι IHEP») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς και ισχύουν για οποιονδήποτε Εργοδότη που προσπελάζει ή χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα Indeed Hiring Events, το Hiring Center ή σχετικές υπηρεσίες ή ο οποίος με άλλον τρόπο υποδεικνύει ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους IHEP. Με την προσπέλαση ή τη χρήση του Προγράμματος Indeed Hiring Events, του Hiring Center, ή σχετικών υπηρεσιών, ή με τη με άλλον τρόπο αποδοχή των παρόντων όρων IHEP, αποδέχεστε τους παρόντες όρους IHEP και τους Όρους παροχής υπηρεσίας Indeed (η «Συμφωνία»).

Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται σε αυτούς τους όρους IHEP, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία.

1. Το Πρόγραμμα

Η χρήση του Προγράμματος Indeed Hiring Events («Πρόγραμμα») στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου υπόκειται στο σύνολο των ισχυόντων όρων και πολιτικών της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Πολιτικής απορρήτου της Indeed και των οδηγιών που παρέχονται στον Ιστότοπο. Οι πολιτικές της Indeed ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασής σας και να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για την από μέρους σας, και από μέρους τρίτων, χρήση των λογαριασμών σας.

Με τη χρήση του Προγράμματος και την αποδοχή των παρόντων όρων IHEP αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ζητάτε από την Indeed να πραγματοποιεί τις εξής ενέργειες: 1) να δημοσιεύει, εκ μέρους σας, Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας ή Αγγελίες θέσεων εργασίας, κατά περίπτωση, οι οποίες παρέχονται από εσάς στον Ιστότοπο, και να διαχειρίζεται την εν λόγω καμπάνια των αγγελιών, χρησιμοποιώντας πληροφορίες όπως τον αριθμό των απαντήσεων, 2) να συμπεριλάβει μια λειτουργία απάντησης σε πρόκληση στον Ιστότοπο για μια εκδήλωση πρόσληψης («Εκδήλωση») που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις Αγγελίες ή τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας σας, 3) να λαμβάνει απαντήσεις σε προσκλήσεις από Άτομα που αναζητούν εργασία για τις Εκδηλώσεις σας, 4) να στέλνει σε εσάς ή/και άλλα άτομα που προσδιορίζετε πληροφορίες που παρέχονται από ένα Άτομο που αναζητά εργασία το οποίο απαντά στην πρόσκληση για τις Εκδηλώσεις σας και 5) να επικοινωνεί (μέσω μηνύματος email ή κειμένου) πληροφορίες που σχετίζονται με τις Εκδηλώσεις σας σε Άτομα που αναζητούν εργασία και έχουν απαντήσει στην πρόσκληση για τις Εκδηλώσεις σας. Εάν ζητήσετε από την Indeed να στείλει σε εσάς και άλλα άτομα τα οποία προσδιορίζετε πληροφορίες που παρασχέθηκαν από ένα Άτομο που αναζητά εργασία και το οποίο απάντησε στην πρόσκληση για τις Εκδηλώσεις, πιστοποιείτε και εγγυάστε ότι το εν λόγω άτομο αποτελεί μέρος του οργανισμού σας ή είναι εξουσιοδοτημένο με άλλο τρόπο να λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες.

Σχετικά με οποιαδήποτε Αγγελία θέσης εργασίας είναι δημοσιευμένη στο Indeed μέσω του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Αγγελίας θέσης εργασίας της Εκδήλωσής σας δημοσιευμένη κατά τη διακριτική ευχέρεια της Indeed, συμφωνείτε ότι η εν λόγω Αγγελία θέσης εργασίας θα υπόκειται στους όρους του Προγράμματος διαφημίσεων Indeed και τους όρους του Προγράμματος στοχευμένων διαφημίσεων Indeed, και ότι οι όροι του Προγράμματος διαφημίσεων Indeed και οι όροι του Προγράμματος στοχευμένων διαφημίσεων Indeed ενσωματώνονται στο παρόν.

Συμφωνείτε περαιτέρω ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για όλα όσα αφορούν τις Εκδηλώσεις σας, είτε με την ιδιότητα του συμμετέχοντος είτε με την ιδιότητα του διοργανωτή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του περιεχομένου της Καταχώρισης θέσης εργασίας ή Αγγελίας θέσης εργασίας, της διαλογής ή των ερωτήσεων διαλογής, του χειρισμού και της διασφάλισης των πληροφοριών του Ατόμου που αναζητά εργασία οι οποίες παρέχονται σε εσάς ή/και άλλα άτομα που προσδιορίζετε ως εξουσιοδοτημένα για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με μια Εκδήλωση ή ένα Άτομο που αναζητά εργασία, της τοποθεσίας της Εκδήλωσης, των συμμετεχόντων στην Εκδήλωση, ή οποιασδήποτε βιβλιογραφίας, σήμανσης ή άλλης τεκμηρίωσης στην εκδήλωση. Είστε υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων ή αναγκών των Ατόμων που αναζητούν εργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης ή αίτησης στη διάρκεια της Εκδήλωσης. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι τυχόν δεδομένα που συλλέγετε από συμμετέχοντες και κοινοποιείτε στην Indeed συλλέγονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες προστασίας του απορρήτου. Επιπρόσθετα, παραχωρείτε στην Indeed, τις συνδεδεμένες εταιρείες, και τους κατόχους υπο-άδειας αυτής μια άδεια χρήσης του ονόματος, του ονόματος χρήστη ή/και των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων σχετικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη ή οποιοδήποτε υλικό μάρκετινγκ της Indeed ή οποιεσδήποτε ενέργειες από την Indeed για την προώθηση ή τη δημοσίευση του συγκεκριμένου Περιεχομένου χρήστη (π.χ. Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας) συμπεριλαμβανομένης της χρήσης λέξεων-κλειδιών σε τρίτες μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Συμφωνείτε ότι η Indeed μπορεί να προωθήσει την Καταχώριση θέσης εργασίας ή την Αγγελία θέσης εργασίας μέσω οποιασδήποτε μεθόδου κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της στοχευμένης διαφήμισης ή της χρήσης λέξεων-κλειδιών σε τρίτες μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε περαιτέρω ότι η Indeed δεν είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της καταλληλότητας, την επαλήθευση ταυτότητας ή τη διαλογή με άλλον τρόπο των Ατόμων που αναζητούν εργασία κατά τη διάρκεια κάθε Εκδήλωσης και ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές τις ενέργειες.

2. Ακύρωση

Μπορείτε να ακυρώσετε ανεξάρτητα οποιαδήποτε Καταχώριση θέσης εργασίας ή Αγγελία θέσης εργασίας (και αντίστοιχης Εκδήλωσης) ανά πάσα στιγμή (η εν λόγω ακύρωση συνήθως τίθεται σε ισχύ εντός 24 ωρών), εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά σε μια Εντολή εισαγωγής ή σε άλλη συμφωνία διαφήμισης με την Indeed. Ωστόσο, εάν ακυρώσετε μια Εκδήλωση, η Indeed θα σας χρεώσει σύμφωνα με την τιμολόγηση που αναφέρεται σε ξεχωριστή συμφωνία ή που έχει συμφωνηθεί με άλλο τρόπο μεταξύ εσάς και της Indeed, για απαντήσεις σε προκλήσεις, κλικ, αιτήσεις ή εμφανίσεις που συγκεντρώθηκαν ενώ η Αγγελία θέσης εργασίας για τη συγκεκριμένη Εκδήλωση ήταν στον Ιστότοπο, καθώς και για οποιοδήποτε τέλος πλατφόρμας, εάν ισχύει. Η Indeed μπορεί να επικοινωνήσει με τα Άτομα που αναζητούν εργασία για να ενημερώσει σχετικά με την ακύρωση της Εκδήλωσής σας. Η Indeed δύναται να ακυρώσει άμεσα το Πρόγραμμα, ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή τους παρόντες όρους IHEPP ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης. Η Indeed δύναται να τροποποιήσει το Πρόγραμμα ή τους παρόντες όρους IHEP ανά πάσα στιγμή χωρίς ευθύνη. Επίσης, η από μέρους σας χρήση του Προγράμματος κατόπιν ειδοποίησης ότι οι εν λόγω όροι IHEP έχουν αλλάξει υποδεικνύει αποδοχή των ενημερωμένων όρων IHEP. Οι ενότητες 1, 3, 4, 5 και 6 θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη λήξη ή τον τερματισμό των συγκεκριμένων όρων IHEP.

3. Απαγορευμένες χρήσεις

Δεν πρέπει να διαφημίσετε οτιδήποτε παράνομο ή να εμπλακείτε σε τυχόν παράνομες ή αθέμιτες δραστηριότητες ή επιχειρηματικές πρακτικές σε οποιαδήποτε πολιτεία ή χώρα όπου εμφανίζεται η Καταχώριση θέσης εργασίας ή Αγγελία θέσης εργασίας σας. Επίσης, δεν πρέπει να εξουσιοδοτήσετε ή να υποβοηθήσετε κανέναν συμβαλλόμενο προκειμένου να προβεί στις προαναφερθείσες ενέργειες. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) όλα τα στοιχεία σας είναι σωστά και ενημερωμένα και κάθε πληροφορία που παρέχετε στην Indeed είναι σωστή και ενημερωμένη, (β) κατέχετε και παραχωρείτε στην Indeed και στους Συνεργάτες όλα τα δικαιώματα για την αντιγραφή, τη διανομή και την εμφάνιση Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας ή Αγγελιών θέσεων εργασίας («Χρήση») και ότι (γ) η εν λόγω Χρήση και οι ιστότοποι που είναι συνδεδεμένοι από τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας ή Αγγελίες θέσεων εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών σας εκεί) δεν θα παραβαίνουν ούτε θα ενθαρρύνουν την παράβαση τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας. Η παράβαση αυτών των πολιτικών ενδέχεται να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των παρόντων όρων IHEP ή του λογαριασμού σας χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να σας επιφέρει νομικές κυρώσεις και συνέπειες. Η Indeed ή οι Συνεργάτες δύνανται να απορρίψουν ή να αφαιρέσουν οποιαδήποτε Καταχώριση θέσης εργασίας, Αγγελία θέσης εργασίας, ή περιεχόμενο σε αυτές, και η Indeed δύναται να απενεργοποιήσει, χωρίς ειδοποίηση, οποιονδήποτε λογαριασμό Εργοδότη, για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία.

4. Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ INDEED ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ INDEED, ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η INDEED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ. Η Indeed, οι συνδεδεμένες εταιρείες της και οι τρίτοι δικαιοπάροχοί τους, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με την τοποθέτηση, την ακρίβεια ή τα επίπεδα ή τον συγχρονισμό: (i) του κόστους ανά απάντηση σε πρόκληση, κλικ, αίτηση ή εμφάνιση (ii) των ποσοστών απαντήσεων σε προσκλήσεις, της αναλογίας κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, των ποσοστών αιτήσεων ή των ποσοστών εμφανίσεων (συμπεριλαμβανομένης τυχόν εκτίμησης ποσοστών που παρέχεται σε μια εντολή εισαγωγής), (iii) της προβολής τυχόν εμφανίσεων σε οποιαδήποτε Ιδιοκτησία συνεργάτη ή Ιδιοκτησία Indeed ή ενότητες των εν λόγω ιδιοκτησιών, (iv) των απαντήσεων σε προσκλήσεις, αιτήσεων ή εμφανίσεων, (v) του ενδιαφέροντος για την Αγγελία θέσης εργασίας σας, (vi) της συμμετοχής στις Εκδηλώσεις σας και (vii) της ποιότητας των συμμετεχόντων στις Εκδηλώσεις σας. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ IHEP ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ IHEP ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

5. Πληρωμή

Θα χρεωθείτε σύμφωνα με την τιμολόγηση που αναφέρεται σε ξεχωριστή συμφωνία ή την εντολή εισαγωγής ανάμεσα σε εσάς και την Indeed, καθώς και βάσει κλικ, απαντήσεων σε προσκλήσεις, αιτήσεις ή εμφανίσεις (κατανεμημένα στα πλαίσια του προϋπολογισμού σας κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed) και τέλους πλατφόρμας, εάν ισχύει. Οι απαντήσεις σε προσκλήσεις ορίζονται ως η συμπλήρωση από τον χρήστη της διαδικτυακής φόρμας απάντησης σε πρόσκληση συμφωνώντας να συμμετάσχει στην Εκδήλωσή σας που παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε Αγγελία θέσης εργασίας. Ωστόσο, μια απάντηση σε πρόκληση δεν αποτελεί εγγύηση ότι το Άτομο που αναζητά εργασία θα παρευρεθεί στην εν λόγω Εκδήλωση. Εάν ο λογαριασμός εργοδότη που διαθέτετε στην Indeed έχει καταχωρημένη πιστωτική κάρτα για το πρόγραμμα διαφημίσεων Indeed ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Indeed, θα χρεώσουμε την ίδια πιστωτική κάρτα για τις απαντήσεις σε προσκλήσεις του Indeed Hiring Events, εάν ισχύουν.

Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πληρώνετε όλες τις εφαρμοστέες χρεώσεις σε δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Ινδία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρουπίες Ινδίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στη Βραζιλία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρεάλ Βραζιλίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε δολάρια Σιγκαπούρης, δολάρια Αυστραλίας, γιεν Ιαπωνίας και δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι οπουδήποτε αλλού, έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις στα ακόλουθα νομίσματα τα οποία επιλέγετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού: δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, λίρες Ηνωμένου Βασιλείου, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, φράγκα Ελβετίας ή γιεν Ιαπωνίας. Στις χρεώσεις δεν περιλαμβάνεται κανένας φόρος, όπως ο ΦΠΑ. Φέρετε την ευθύνη για όλους τους φόρους κατά περίπτωση και όπως απαιτείται. Ευθύνεστε για την πληρωμή (α) όλων των φόρων και των κρατικών επιβαρύνσεων, καθώς και για (β) εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που υφίσταται η Indeed για την είσπραξη ποσών που έχουν καθυστερήσει. Εάν είστε στην Ιαπωνία, ο φόρος κατανάλωσης της Ιαπωνίας θα ισχύει για την εισαγωγή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών της Indeed. Παραιτείστε όλων των αξιώσεων που σχετίζονται με χρεώσεις, εκτός εάν τις διεκδικήσετε εντός 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης (αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας). Οι χρεώσεις βασίζονται αποκλειστικά στις μετρήσεις κλικ, απαντήσεων σε προσκλήσεις, αιτήσεων ή εμφανίσεων της Indeed. Ο προσδιορισμός του αριθμού των κλικ, απαντήσεων σε προσκλήσεις, αιτήσεων ή εμφανίσεων θα είναι δεσμευτικός. Οι επιστροφές χρημάτων (εάν υπάρχουν) έγκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed και παρέχονται μόνο με τη μορφή διαφημιστικής πίστωσης για την Indeed ιδιοκτησία. Εάν έχετε αποκλειστεί από την Indeed, αλλά προηγουμένως έχετε δαπανήσει χρηματικά ποσά σε αυτήν, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για τα ποσά που δαπανήσατε.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν πιστωτική κάρτα και σχετικές πληροφορίες χρέωσης και πληρωμής που παρέχετε στην Indeed ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Indeed σε εταιρείες που εργάζονται εκ μέρους της Indeed, όπως εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή/και πιστωτικούς οργανισμούς, αποκλειστικά για τους σκοπούς ελέγχου πίστωσης, πραγματοποίησης πληρωμών στην Indeed και παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τον λογαριασμό σας. Επίσης, η Indeed δύναται να παρέχει πληροφορίες ως απόκριση σε έγκυρες νομικές διαδικασίες, όπως κλητεύσεις, εντάλματα έρευνας και δικαστικές εντολές ή να κατοχυρώσει ή να ασκήσει τα νομικά της δικαιώματα ή να προβεί σε υπεράσπισή της έναντι νομικών αξιώσεων. Η Indeed δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση ή αποκάλυψη των συγκεκριμένων πληροφοριών από τα εν λόγω τρίτα μέρη.

Η ευθύνη για όλα τα εμβάσματα παρακρατούμενου φόρου προς την κυβέρνηση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και η Indeed δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σχετικά με αυτά. Τα τιμολόγια μπορούν να σας παρέχονται μέσω email. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχετε ανεξόφλητο ή εκκρεμές τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού για οποιοδήποτε προϊόν της Indeed, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να τερματίσει την από μέρους σας χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων των προϊόντων της Indeed για τα οποία δεν έχετε ανεξόφλητο τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού.

6. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοπαρόχους και τους Συνεργάτες της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση του Προγράμματος, της Καταχώρισης θέσης εργασίας, της Αγγελίας θέσης εργασίας, της επιλογής ή των ερωτήσεων διαλογής, της Εκδήλωσης, του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών σας ή από την παράβαση των συγκεκριμένων Όρων IHEP.

Όροι Πλατφόρμας Προσλήψεων Indeed

Οι παρόντες Όροι Πλατφόρμας Προσλήψεων Indeed («Όροι IHP») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς και ισχύουν για οποιονδήποτε Εργοδότη ή Άτομο που αναζητά εργασία που προσπελάζει ή χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα Προσλήψεων Indeed ή σχετικές υπηρεσίες ή ο οποίος με άλλον τρόπο υποδεικνύει ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους IHP. Με την προσπέλαση ή τη χρήση της Πλατφόρμας Προσλήψεων Indeed ή των σχετικών υπηρεσιών ή με τη με άλλον τρόπο αποδοχή των παρόντων όρων IHP, αποδέχεστε τους παρόντες όρους IHP και τους Όρους παροχής υπηρεσίας Indeed (η «Συμφωνία»).

Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται στους παρόντες Όρους IHP, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία.

1. Το Πρόγραμμα

Η Πλατφόρμα Προσλήψεων Indeed είναι μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για την αυτοματοποίηση και τη βελτίωση των διαδικασιών πρόσληψης και λήψης αποφάσεων απασχόλησης, παρέχοντας στους χρήστες πρόσβαση σε διάφορα προϊόντα όπως το Indeed Interview ή σχετικές υπηρεσίες («Πρόγραμμα»). Κατανοείτε ότι η χρήση της Πλατφόρμας Προσλήψεων Indeed και σχετικών προϊόντων είναι στην απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια και τα εν λόγω εργαλεία εφαρμόζονται στη διαδικασία πρόσληψης και στις ανοιχτές θέσεις εργασίας σας με τη μέθοδο και τον τρόπο που εσείς αποφασίζετε. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VII, ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ INDEED ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ INDEED Ή ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Η INDEED ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ VII Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΝΟΜΟ. Η Indeed δεν δηλώνει σε καμία περίπτωση ότι η Indeed ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της συνιστούν γραφείο εύρεσης εργασίας δια της παροχής της Πλατφόρμας Προσλήψεων Indeed και σχετικών εργαλείων. Κατανοείτε ότι η Indeed δεν προμηθεύει εργαζομένους για εσάς ή ευκαιρίες για Άτομα που αναζητούν εργασία.

Με τη χρήση του Προγράμματος και την αποδοχή των παρόντων όρων IHP αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ζητάτε από την Indeed να πραγματοποιεί τις εξής ενέργειες: 1) να δημοσιεύει, εκ μέρους σας, Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας ή Αγγελίες θέσεων εργασίας, κατά περίπτωση, οι οποίες παρέχονται από εσάς στον Ιστότοπο, και να διαχειρίζεται την εν λόγω καμπάνια των αγγελιών, χρησιμοποιώντας πληροφορίες όπως τον αριθμό των απαντήσεων, 2) να συμπεριλάβει μια λειτουργία απάντησης σε πρόκληση στον Ιστότοπο για μια εκδήλωση πρόσληψης, συνέντευξη ή δημοσίευση συνέντευξης («Εκδήλωση») που αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις Αγγελίες ή τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας σας, 3) να λαμβάνει απαντήσεις σε προσκλήσεις από Άτομα που αναζητούν εργασία για τις Εκδηλώσεις σας, 4) να προσθέτει οποιαδήποτε εργαλεία διαλογής επιλέξετε, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ερωτήσεων διαλογής, των μεθόδων αξιολόγησης και των Αξιολογήσεων, 5) να στέλνει σε εσάς ή/και άλλα άτομα που προσδιορίζετε πληροφορίες που παρέχονται από ένα Άτομο που αναζητά εργασία το οποίο απαντά στην πρόσκληση για τις Εκδηλώσεις σας και 6) να επικοινωνεί (μέσω μηνύματος email ή κειμένου) πληροφορίες που σχετίζονται με τις Εκδηλώσεις σας σε Άτομα που αναζητούν εργασία και έχουν απαντήσει στην πρόσκληση για τις Εκδηλώσεις σας. Εάν ζητήσετε από την Indeed να στείλει σε εσάς και άλλα άτομα τα οποία προσδιορίζετε πληροφορίες που παρασχέθηκαν από ένα Άτομο που αναζητά εργασία και το οποίο απάντησε στην πρόσκληση για τις Εκδηλώσεις, πιστοποιείτε και εγγυάστε ότι το εν λόγω άτομο αποτελεί μέρος του οργανισμού σας ή είναι εξουσιοδοτημένο με άλλο τρόπο να λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες.

Σχετικά με οποιαδήποτε Αγγελία θέσης εργασίας είναι δημοσιευμένη στο Indeed μέσω του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Αγγελίας θέσης εργασίας της Εκδήλωσής σας δημοσιευμένη κατά τη διακριτική ευχέρεια της Indeed, συμφωνείτε ότι η εν λόγω Αγγελία θέσης εργασίας θα υπόκειται στους όρους του Προγράμματος διαφημίσεων Indeed και τους όρους του Προγράμματος στοχευμένων διαφημίσεων Indeed, και ότι οι όροι του Προγράμματος διαφημίσεων Indeed και οι όροι του Προγράμματος στοχευμένων διαφημίσεων Indeed ενσωματώνονται στο παρόν. Παρομοίως, η από μέρους σας χρήση οποιωνδήποτε εργαλείων που προσφέρονται από την Indeed υπόκειται στους ισχύοντες Όρους παροχής υπηρεσίας. Για παράδειγμα, η χρήση των Αξιολογήσεων υπόκειται στους Όρους του Indeed Assessments.

Συμφωνείτε περαιτέρω ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για όλα όσα αφορούν τις Εκδηλώσεις σας, είτε με την ιδιότητα του συμμετέχοντος είτε με την ιδιότητα του διοργανωτή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του περιεχομένου της Καταχώρισης θέσης εργασίας ή Αγγελίας θέσης εργασίας, της διαλογής ή των ερωτήσεων διαλογής, των Αξιολογήσεων, του χειρισμού και της διασφάλισης των πληροφοριών του Ατόμου που αναζητά εργασία οι οποίες παρέχονται σε εσάς ή/και άλλα άτομα που προσδιορίζετε ως εξουσιοδοτημένα για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με μια Εκδήλωση ή ένα Άτομο που αναζητά εργασία, της τοποθεσίας της Εκδήλωσης, των συμμετεχόντων στην Εκδήλωση, ή οποιασδήποτε βιβλιογραφίας, σήμανσης ή άλλης τεκμηρίωσης στην εκδήλωση. Είστε υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων ή αναγκών των Ατόμων που αναζητούν εργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης ή αίτησης στη διάρκεια της Εκδήλωσης. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι τυχόν δεδομένα που συλλέγετε από συμμετέχοντες και κοινοποιείτε στην Indeed συλλέγονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες προστασίας του απορρήτου. Επιπρόσθετα, παραχωρείτε στην Indeed, τις συνδεδεμένες εταιρείες, και τους κατόχους υπο-άδειας αυτής μια άδεια χρήσης του ονόματος, του ονόματος χρήστη ή/και των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων σχετικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη ή οποιοδήποτε υλικό μάρκετινγκ της Indeed ή οποιεσδήποτε ενέργειες από την Indeed για την προώθηση ή τη δημοσίευση του συγκεκριμένου Περιεχομένου χρήστη (π.χ. Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας) συμπεριλαμβανομένης της χρήσης λέξεων-κλειδιών σε τρίτες μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Συμφωνείτε ότι η Indeed μπορεί να προωθήσει την Καταχώριση θέσης εργασίας ή την Αγγελία θέσης εργασίας μέσω οποιασδήποτε μεθόδου κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της στοχευμένης διαφήμισης, σε ιστότοπο τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εφαρμογών για κινητά, ή της χρήσης λέξεων-κλειδιών σε τρίτες μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε περαιτέρω ότι η Indeed δεν είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της καταλληλότητας, την επαλήθευση ταυτότητας ή τη διαλογή με άλλον τρόπο των Ατόμων που αναζητούν εργασία κατά τη διάρκεια κάθε Εκδήλωσης και ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές τις ενέργειες.

Όταν τα Άτομα υποβάλλουν αίτηση για μια Καταχώριση θέσης εργασίας ή απαντούν σε πρόσκληση για πρόσληψη, η Indeed μπορεί να τους ζητήσει να παρέχουν ορισμένα δημογραφικά στοιχεία, όπως είναι η φυλή και η εθνικότητα, το φύλο, η ηλικία, η συμμετοχή στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και η κατάσταση αναπηρίας («Δημογραφικά στοιχεία»). Χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα, συμφωνείτε ότι η Indeed μπορεί να συλλέγει Δημογραφικά στοιχεία από Άτομα που υποβάλλουν αίτηση για τη δική σας καταχώριση θέσης εργασίας και ότι η Indeed μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για την αξιολόγηση και βελτίωση των προϊόντων μας. Επίσης, συμφωνείτε ότι εσείς ως Εργοδότης δεν έχετε τη δυνατότητα ή το δικαίωμα να προβείτε σε προβολής ή προσπέλαση των Δημογραφικών στοιχείων οποιουδήποτε Ατόμου που αναζητά εργασία χωρίς την άδειά του. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία περί μη μεροληψίας. Η Indeed αποποιείται όλες τις εγγυήσεις αναφορικά με τη δημογραφική σύσταση των Ατόμων που αναζητούν εργασία, τα οποία υποβάλλουν αίτηση για οποιαδήποτε συγκεκριμένη θέση εργασίας.

2. Ακύρωση

Μπορείτε να ακυρώσετε ανεξάρτητα οποιαδήποτε Καταχώριση θέσης εργασίας ή Αγγελία θέσης εργασίας (και αντίστοιχης Εκδήλωσης) ανά πάσα στιγμή (η εν λόγω ακύρωση συνήθως τίθεται σε ισχύ εντός 24 ωρών), εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά σε μια Εντολή εισαγωγής ή σε άλλη συμφωνία διαφήμισης με την Indeed. Ωστόσο, εάν ακυρώσετε μια Εκδήλωση, η Indeed θα σας χρεώσει σύμφωνα με την τιμολόγηση που αναφέρεται σε ξεχωριστή συμφωνία ή που έχει συμφωνηθεί με άλλο τρόπο μεταξύ εσάς και της Indeed, για απαντήσεις σε προκλήσεις, κλικ, αιτήσεις ή εμφανίσεις που συγκεντρώθηκαν ενώ η Αγγελία θέσης εργασίας για τη συγκεκριμένη Εκδήλωση ήταν στον Ιστότοπο, καθώς και για οποιοδήποτε τέλος πλατφόρμας, εάν ισχύει. Η Indeed μπορεί να επικοινωνήσει με τα Άτομα που αναζητούν εργασία για να ενημερώσει σχετικά με την ακύρωση της Εκδήλωσής σας. Η Indeed δύναται να ακυρώσει άμεσα το Πρόγραμμα, ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή τους παρόντες όρους IHP ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης. Η Indeed δύναται να τροποποιήσει το Πρόγραμμα ή τους παρόντες όρους IHP ανά πάσα στιγμή χωρίς ευθύνη. Επίσης, η από μέρους σας χρήση του Προγράμματος κατόπιν ειδοποίησης ότι οι εν λόγω όροι IHP έχουν αλλάξει υποδεικνύει αποδοχή των ενημερωμένων όρων IHP. Οι ενότητες 1, 3, 4, 5 και 6 θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη λήξη ή τον τερματισμό των συγκεκριμένων όρων IHP.

3. Απαγορευμένες χρήσεις

Δεν πρέπει να διαφημίσετε οτιδήποτε παράνομο ή να εμπλακείτε σε τυχόν παράνομες ή αθέμιτες δραστηριότητες ή επιχειρηματικές πρακτικές σε οποιαδήποτε πολιτεία ή χώρα όπου εμφανίζεται η Καταχώριση θέσης εργασίας ή Αγγελία θέσης εργασίας σας. Επίσης, δεν πρέπει να εξουσιοδοτήσετε ή να υποβοηθήσετε κανέναν συμβαλλόμενο προκειμένου να προβεί στις προαναφερθείσες ενέργειες. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλα τα στοιχεία σας είναι σωστά και ενημερωμένα και κάθε πληροφορία που παρέχετε στην Indeed είναι σωστή και ενημερωμένη, κατέχετε και παραχωρείτε στην Indeed και στους Συνεργάτες όλα τα δικαιώματα για την αντιγραφή, τη διανομή και την εμφάνιση Καταχωρίσεων θέσεων εργασίας ή Αγγελιών θέσεων εργασίας («Χρήση») και ότι η εν λόγω Χρήση και οι ιστότοποι που είναι συνδεδεμένοι από τις Καταχωρίσεις θέσεων εργασίας ή Αγγελίες θέσεων εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών σας εκεί) δεν θα παραβαίνουν ούτε θα ενθαρρύνουν την παράβαση τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας. Η παράβαση αυτών των πολιτικών ενδέχεται να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των παρόντων όρων IHP ή του λογαριασμού σας χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να σας επιφέρει νομικές κυρώσεις και συνέπειες. Η Indeed ή οι Συνεργάτες δύνανται να απορρίψουν ή να αφαιρέσουν οποιαδήποτε Καταχώριση θέσης εργασίας, Αγγελία θέσης εργασίας, ή περιεχόμενο σε αυτές, και η Indeed δύναται να απενεργοποιήσει, χωρίς ειδοποίηση, οποιονδήποτε λογαριασμό Εργοδότη, για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία.

4. Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ INDEED ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ INDEED, ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η INDEED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ.  Η Indeed, οι συνδεδεμένες εταιρείες της και οι τρίτοι δικαιοπάροχοί τους, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με την τοποθέτηση, την ακρίβεια ή τα επίπεδα ή τον συγχρονισμό: (i) του κόστους ανά απάντηση σε πρόκληση, κλικ, αίτηση ή εμφάνιση (ii) των ποσοστών απαντήσεων σε προσκλήσεις, της αναλογίας κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, των ποσοστών αιτήσεων ή των ποσοστών εμφανίσεων (συμπεριλαμβανομένης τυχόν εκτίμησης ποσοστών που παρέχεται σε μια εντολή εισαγωγής), (iii) της προβολής τυχόν εμφανίσεων σε οποιαδήποτε Ιδιοκτησία συνεργάτη ή Ιδιοκτησία Indeed ή ενότητες των εν λόγω ιδιοκτησιών, (iv) των απαντήσεων σε προσκλήσεις, αιτήσεων ή εμφανίσεων, (v) του ενδιαφέροντος για την Αγγελία θέσης εργασίας σας, (vi) της συμμετοχής στις Εκδηλώσεις σας και (vii) της ποιότητας των συμμετεχόντων στις Εκδηλώσεις σας. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ IHP ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ IHP ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

5. Πληρωμή

Θα χρεωθείτε σύμφωνα με την τιμολόγηση που αναφέρεται σε ξεχωριστή συμφωνία ή την εντολή εισαγωγής ανάμεσα σε εσάς και την Indeed, καθώς και βάσει κλικ, απαντήσεων σε προσκλήσεις, αιτήσεις ή εμφανίσεις (κατανεμημένα στα πλαίσια του προϋπολογισμού σας κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed) και τέλους πλατφόρμας, εάν ισχύει. Η Indeed δύναται να προσφέρει μια επιλογή πληρωμής συνδρομής για την οποία θα ισχύει χρέωση, όπως υποδεικνύεται σε μια εντολή εισαγωγής. Οι απαντήσεις σε προσκλήσεις ορίζονται ως η συμπλήρωση από τον χρήστη της διαδικτυακής φόρμας απάντησης σε πρόσκληση συμφωνώντας να συμμετάσχει στην Εκδήλωσή σας που παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε Αγγελία θέσης εργασίας. Ωστόσο, μια απάντηση σε πρόκληση δεν αποτελεί εγγύηση ότι το Άτομο που αναζητά εργασία θα παρευρεθεί στην εν λόγω Εκδήλωση. Εάν ο λογαριασμός εργοδότη που διαθέτετε στην Indeed έχει καταχωρισμένη πιστωτική κάρτα για το Πρόγραμμα διαφημίσεων Indeed ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Indeed, θα χρεώσουμε την ίδια πιστωτική κάρτα για τις απαντήσεις σε προσκλήσεις της Πλατφόρμας Προσκλήσεων Indeed, εάν ισχύουν.

Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πληρώνετε όλες τις εφαρμοστέες χρεώσεις σε δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Ινδία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρουπίες Ινδίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στη Βραζιλία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρεάλ Βραζιλίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε δολάρια Σιγκαπούρης, δολάρια Αυστραλίας, γιεν Ιαπωνίας και δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι οπουδήποτε αλλού, έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις στα ακόλουθα νομίσματα τα οποία επιλέγετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού: δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, λίρες Ηνωμένου Βασιλείου, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, φράγκα Ελβετίας ή γιεν Ιαπωνίας. Στις χρεώσεις δεν περιλαμβάνεται κανένας φόρος, όπως ο ΦΠΑ. Φέρετε την ευθύνη για όλους τους φόρους κατά περίπτωση και όπως απαιτείται. Ευθύνεστε για την πληρωμή όλων των φόρων και των κρατικών επιβαρύνσεων, καθώς και για εύλογες δικηγορικές αμοιβές και έξοδα που υφίσταται η Indeed για την είσπραξη ποσών που έχουν καθυστερήσει. Εάν είστε στην Ιαπωνία, ο φόρος κατανάλωσης της Ιαπωνίας θα ισχύει για την εισαγωγή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών της Indeed. Παραιτείστε όλων των αξιώσεων που σχετίζονται με χρεώσεις, εκτός εάν τις διεκδικήσετε εντός 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης (αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας). Οι χρεώσεις βασίζονται αποκλειστικά στις μετρήσεις κλικ, απαντήσεων σε προσκλήσεις, αιτήσεων ή εμφανίσεων της Indeed. Ο προσδιορισμός του αριθμού των κλικ, απαντήσεων σε προσκλήσεις, αιτήσεων ή εμφανίσεων θα είναι δεσμευτικός. Οι επιστροφές χρημάτων (εάν υπάρχουν) έγκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed και παρέχονται μόνο με τη μορφή διαφημιστικής πίστωσης για την Ιδιοκτησία Indeed. Εάν έχετε αποκλειστεί από την Indeed, αλλά προηγουμένως έχετε δαπανήσει χρηματικά ποσά σε αυτήν, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για τα ποσά που δαπανήσατε.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν πιστωτική κάρτα και σχετικές πληροφορίες χρέωσης και πληρωμής που παρέχετε στην Indeed ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Indeed σε εταιρείες που εργάζονται εκ μέρους της Indeed, όπως εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών ή/και πιστωτικούς οργανισμούς, αποκλειστικά για τους σκοπούς ελέγχου πίστωσης, πραγματοποίησης πληρωμών στην Indeed και παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τον λογαριασμό σας. Επίσης, η Indeed δύναται να παρέχει πληροφορίες ως απόκριση σε έγκυρες νομικές διαδικασίες, όπως κλητεύσεις, εντάλματα έρευνας και δικαστικές εντολές ή να κατοχυρώσει ή να ασκήσει τα νομικά της δικαιώματα ή να προβεί σε υπεράσπισή της έναντι νομικών αξιώσεων. Η Indeed δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση ή αποκάλυψη των συγκεκριμένων πληροφοριών από τα εν λόγω τρίτα μέρη.

Η ευθύνη για όλα τα εμβάσματα παρακρατούμενου φόρου προς την κυβέρνηση ανήκει αποκλειστικά σε εσάς και η Indeed δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σχετικά με αυτά. Τα τιμολόγια μπορούν να σας παρέχονται μέσω email. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχετε ανεξόφλητο ή εκκρεμές τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού για οποιοδήποτε προϊόν της Indeed, η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να τερματίσει την από μέρους σας χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων των προϊόντων της Indeed για τα οποία δεν έχετε ανεξόφλητο τιμολόγιο ή υπόλοιπο λογαριασμού.

6. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοπαρόχους και τους Συνεργάτες της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση του Προγράμματος, της Καταχώρισης θέσης εργασίας, της Αγγελίας θέσης εργασίας, της διαλογής ή των ερωτήσεων διαλογής, της Εκδήλωσης, του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών σας ή από την παράβαση των συγκεκριμένων Όρων IHP.

Όροι εργαλείου Indeed IQ

Οι παρόντες Όροι προγράμματος εργαλείου Indeed IQ («Όροι Indeed IQ») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς. Επίσης, οι εν λόγω όροι ισχύουν για οποιονδήποτε Εργοδότη που προσπελάζει ή χρησιμοποιεί το εργαλείο Indeed IQ ή με άλλον τρόπο υποδεικνύει ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους Indeed IQ.Με την προσπέλαση ή τη χρήση του Προγράμματος διαφημίσεων Indeed ή με τη με άλλον τρόπο αποδοχή των παρόντων Όρων Indeed IQ, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Indeed IQ και τους Όρους παροχής υπηρεσίας Indeed (η «Συμφωνία»).

Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται στους παρόντες Όρους Indeed IQ, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία. 

1. Το Εργαλείο

Η χρήση του εργαλείου και των υπηρεσιών Indeed IQ (συλλογικά, «Indeed IQ») στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου υπόκειται στο σύνολο των ισχυόντων όρων και πολιτικών της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Πολιτικής απορρήτου της Indeed και των οδηγιών που παρέχονται στον Ιστότοπο, εάν χρησιμοποιείτε το Indeed IQ μέσω των διαδικτυακών μας φορμών. Οι πολιτικές της Indeed ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.

Η Indeed θα παρέχει τις υπηρεσίες σε εσάς σύμφωνα με τις Εντολές εισαγωγής (Insertion Order, IO) από όλες τις ουσιαστικές απόψεις. Τυχόν ημερομηνίες εκτέλεσης που καθορίζονται στην IO θα αποτελούν μόνο εκτιμήσεις. Η Indeed θα έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές στις υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή οι οποίες δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη φύση ή την ποιότητα των υπηρεσιών και η Indeed θα σας ειδοποιήσει σε μια τέτοια περίπτωση.

Θα παράσχετε στην Indeed τις πληροφορίες και τα υλικά που η Indeed μπορεί ευλόγως να χρειάζεται προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες και θα διασφαλίζετε ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ακριβείς από όλες τις ουσιαστικές απόψεις. Θα εξασφαλίζετε και θα διατηρείτε όλες τις απαιτούμενες άδειες, δικαιώματα και συναινέσεις τα οποία ενδέχεται να απαιτούνται πριν από την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών και θα συμμορφώνεστε με όλες τις πρόσθετες υποχρεώσεις που ορίζονται στην IO. 

Θα διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε περιεχόμενο διαφήμισης ή θέσης εργασίας και URL προορισμού, ανεξάρτητα από το εάν παρασχέθηκαν ή δημιουργήθηκαν από εσάς ή για εσάς, και ιστότοπο ο οποίος κατά προσέγγιση είναι προσβάσιμος από τα URL, καθώς και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας («Δημιουργικό»). Εάν η Indeed δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά της εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης από μέρους σας, η Indeed μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της, να αναστείλει την εκτέλεση των υπηρεσιών έως ότου παράσχετε μέσο αποκατάστασης. Η Indeed μπορεί να βασίζεται σε εσάς για την απαλλαγή της από την εκτέλεση οποιωνδήποτε υποχρεώσεών της στον βαθμό που εμποδίζετε ή καθυστερείτε την εκτέλεση της Indeed. Η Indeed δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν έξοδα ή απώλειες που έχετε υποστεί ή με τα οποία έχετε επιβαρυνθεί που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την αδυναμία ή καθυστέρηση της Indeed να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της όπως ορίζονται σε αυτήν τη ρήτρα και θα αποζημιώσετε την Indeed κατόπιν γραπτής απαίτησης για τυχόν έξοδα ή απώλειες που έχει υποστεί ή με τα οποία έχει επιβαρυνθεί η Indeed που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από εσάς.

Επιπλέον, εξουσιοδοτείτε την Indeed να υλοποιήσει τα προγράμματα καμπάνιας και χρονοδιαγράμματα μέσων για χρόνο, χώρο και άλλες διευκολύνσεις όπως θα καθοριστούν από το εργαλείο, σύμφωνα με τη δαπάνη σας.

2. Άδειας χρήσης του εργαλείου

Η Indeed εκχωρεί σε εσάς ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα ώστε να επιτρέπεται η χρήση του εργαλείου από πρόσθετους χρήστες κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας (Εξουσιοδοτημένοι χρήστες). Δεν θα μεταφέρετε ούτε θα παραχωρήσετε άδεια περαιτέρω εκμετάλλευσης του δικαιώματος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Indeed. Σε σχέση με τους Εξουσιοδοτημένους χρήστες, αναλαμβάνετε ότι: (α) ο μέγιστος αριθμός Εξουσιοδοτημένων χρηστών που εξουσιοδοτείτε για πρόσβαση στο εργαλείο και χρήση του εργαλείου δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των συνδρομών χρήστη που έχουν εκχωρηθεί σε εσάς από την Indeed κατά καιρούς, (β) δεν θα επιτρέψετε ούτε θα ανεχτείτε τη χρήση οποιασδήποτε συνδρομής χρήστη από περισσότερους από έναν μεμονωμένους Εξουσιοδοτημένους χρήστες εκτός αν έχει ανατεθεί εκ νέου και εξ ολοκλήρου σε άλλον μεμονωμένο Εξουσιοδοτημένο χρήστη, στην οποία περίπτωση ο προηγούμενος Εξουσιοδοτημένος χρήστης δεν θα έχει πλέον δικαίωμα πρόσβασης στο εργαλείο ή χρήσης του εργαλείου και (γ) κάθε Εξουσιοδοτημένος χρήστης θα διατηρεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης για τη δική του χρήση του εργαλείου και ότι κάθε Εξουσιοδοτημένος χρήστης θα διατηρεί τον δικό του κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό. 

Θα καταβάλλετε κάθε εύλογη προσπάθεια να αποτρέψετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο εργαλείο, χρήση του εργαλείου, και σε περίπτωση μιας τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης, θα ειδοποιείτε έγκαιρα την Indeed. Τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει της παρούσας ρήτρας εκχωρούνται αποκλειστικά σε εσάς και δεν θα θεωρείται ότι έχουν εκχωρηθεί σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία ή εταιρεία χαρτοφυλακίου σας.

3. Ακυρώσεις και τροποποιήσεις

Η Indeed επιφυλάσσεται του δικαιώματος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς, (α) να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε διαφήμιση χωρίς να παράσχει αιτιολογία ή (β) να αλλάξει, ακυρώσει ή αναβάλει τη δημοσίευση οποιασδήποτε διαφήμισης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η Indeed θα επιστρέψει τυχόν χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από εσάς αναφορικά με την εν λόγω διαφήμιση. Αν ακυρώσετε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε συγκεκριμένο IO, πρέπει να το πράξετε γραπτώς και θα καταβάλετε στην Indeed: τις χρεώσεις αναφορικά με οποιεσδήποτε τέτοιες υπηρεσίες, τυχόν χρεώσεις ή έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε η Indeed ή για τα οποία δεσμεύεται η Indeed αναφορικά με οποιεσδήποτε τέτοιες υπηρεσίες, τυχόν χρεώσεις που επιβλήθηκαν στην Indeed από τρίτα μέρη οι οποίες προκύπτουν από την ακύρωση ή την τροποποίηση. Προς αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η ρήτρα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι επιτρέπει τον τερματισμό της συμφωνίας, η οποία θα διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις

4. Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ INDEED ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ INDEED IQ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ INDEED, ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η INDEED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ. Η Indeed, οι συνδεδεμένες εταιρείες της και οι τρίτοι δικαιοπάροχοί τους, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με την τοποθέτηση ή τα επίπεδα ή τον συγχρονισμό: (i) του κόστους ανά κλικ, (ii) της αναλογίας ποσοστού κλικ, (iii) της προβολής τυχόν εμφανίσεων σε οποιαδήποτε Ιδιοκτησία εκδότη ή Ιδιοκτησία Indeed ή ενότητες των εν λόγω ιδιοκτησιών, (iv) των κλικ, (v) των μετατροπών για οποιοδήποτε Δημιουργικό ή (vi) του ενδιαφέροντος για τη δική σας Καταχώριση θέσης εργασίας. Οι προαναφερθείσες αποποιήσεις ισχύουν ανεξάρτητα από την εμφάνιση μιας Καταχώρισης θέσης εργασίας σε υπολογιστή ή κινητή συσκευή. ΤΑ ΚΛΙΚ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ ΚΑΙ Η INDEED ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΤΥΧΟΝ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ IAP ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ IAP ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

5. Πνευματική ιδιοκτησία

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Indeed ή/και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο εργαλείο. Με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται ρητά στο παρόν, οι παρόντες όροι δεν παραχωρούν σε εσάς οποιαδήποτε δικαιώματα για τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα βάσης δεδομένων, εμπορικά μυστικά, εμπορικές ονομασίες, εμπορικά σήματα (είτε κατατεθέντα είτε μη κατατεθέντα) ή για αυτά ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή άδειες αναφορικά με το εργαλείο. Παραχωρείτε στην Indeed το δικαίωμα χωρίς χρέωση να χρησιμοποιεί τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας τα οποία η Indeed θεωρεί απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών. Η Indeed θα έχει ένα συνεχόμενο δικαίωμα για τη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων για τους σκοπούς της προώθησης της Indeed και των υπηρεσιών της. Θα διασφαλίζετε ότι τυχόν ονόματα τομέων ή Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις υπηρεσίες δεν καταπατούν τυχόν δικαιώματα τρίτων και θα αποζημιώσετε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους και τους εργαζομένους της από κάθε ευθύνη, κόστος, απώλεια, ζημία, κατακύρωση, διακανονισμό ή άλλη δαπάνη οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων νομικών και επαγγελματικών εξόδων) που προκύπτει από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση ή δράση που ισχυρίζεται ότι τα εν λόγω ονόματα τομέων ή Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καταπατούν τυχόν δικαιώματα τρίτων.

6. Πληρωμή

Θα χρεώνεστε με βάση (α) οποιαδήποτε προμήθεια ή άλλες χρεώσεις που καθορίζονται στην IO, (β) όλο τον χρόνο και τον χώρο των μέσων σύμφωνα με τις δημοσιευμένες τιμές κατά καιρούς, (γ) το κόστος οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτα μέρη και απαιτούνται από την Indeed για την εκτέλεση των υπηρεσιών και (δ) το κόστος τυχόν υλικών. Η Indeed δεν θα επιβαρυνθεί με χρεώσεις αναφορικά με τα στοιχεία που περιγράφονται οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό που καθορίζεται από εσάς κατά καιρούς. Για την αποφυγών αμφιβολιών, οποιαδήποτε προμήθεια και άλλες χρεώσεις που καθορίζονται στην IO θα χρεώνονται σε εσάς από την Indeed επιπλέον του προϋπολογισμού δαπανών της καμπάνιας σας. Κάθε κόστος μέσων θα χρεωθεί και θα πληρωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίσει ότι θα επιτύχετε διαθέσιμες εκπτώσεις (όγκου ή άλλου είδους) που ισχύουν για αγορές που πραγματοποιούνται από την Indeed για λογαριασμό σας και τις οποίες λαμβάνετε εσείς στην πραγματικότητα. Για την αποφυγών αμφιβολιών, οποιεσδήποτε εκπτώσεις ισχύουν για τη δαπάνη σας σε μέσα θα χρησιμοποιηθούν προς όφελός σας εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς από εσάς και την Indeed. 

Εάν ένας τρίτος πάροχος μέσων εκδώσει μια δήλωση, έναν καθορισμό ή μια ειδοποίηση εξόδων που αντικατοπτρίζει ένα ποσό υψηλότερο από οποιαδήποτε δήλωση που παρέχεται μέσω του εργαλείου, θα συνιστά αποδεικτικό στοιχείο (ελλείψει προδήλου σφάλματος) της δαπάνης μέσων σε σχέση με τον συγκεκριμένο πάροχο μέσων για τις υπηρεσίες με τις οποίες σχετίζεται η εν λόγω δήλωση, καθορισμός ή ειδοποίηση παρά οποιαδήποτε αντίθετη ένδειξη ή δήλωση που παρέχεται μέσω του εργαλείου. Για παράδειγμα, αν το εργαλείο δηλώνει ότι μια διαφήμιση έχει λάβει 90 κλικ αλλά ένας πάροχος μέσων εκδώσει μια δήλωση ότι η ίδια διαφήμιση έχει λάβει 100 κλικ, η δήλωση του παρόχου μέσων είναι οριστική και οι χρεώσεις θα υπολογιστούν με βάση τη δήλωση του παρόχου μέσων.

Το κόστος για την Indeed των μέσων, υπηρεσιών ή υλικών που αγοράζονται στο εξωτερικό ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το αναμενόμενο κόστος κατά την ημερομηνία στην οποία η Indeed παραγγέλνει τα σχετικά μέσα, υπηρεσίες ή υλικά, λόγω διακυμάνσεων στην ισοτιμία του συναλλάγματος. Η Indeed θα σας χρεώσει με βάση την ισοτιμία συναλλάγματος κατά την ημερομηνία στην οποία η Indeed πληρώνει για τα σχετικά μέσα, υπηρεσίες ή υλικά.

Η Indeed θα σας τιμολογήσει σύμφωνα με την IO. Συμφωνείτε ότι η Indeed μπορεί να λαμβάνει τιμολόγια από εκδότες μέσων εκ μέρους σας. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, η Indeed θα καθιστά τα τιμολόγια των εκδοτών μέσων διαθέσιμα σε εσάς κατόπιν δικού σας αιτήματος. Η Indeed μπορεί επίσης να οδηγήσει τους εκδότες μέσων να τιμολογήσουν απευθείας εσάς.

Εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πληρώνετε όλες τις χρεώσεις σε δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Ινδία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρουπίες Ινδίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στη Βραζιλία, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε ρεάλ Βραζιλίας. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι στην Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού*, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις μόνο σε δολάρια Σιγκαπούρης, δολάρια Αυστραλίας, γιεν Ιαπωνίας και δολάρια ΗΠΑ. Εάν η διεύθυνση χρέωσής σας είναι οπουδήποτε αλλού, ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις στα ακόλουθα νομίσματα τα οποία επιλέγετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού: δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, λίρες Ηνωμένου Βασιλείου, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, φράγκα Ελβετίας ή γιεν Ιαπωνίας. Η συγκεκριμένη επιλογή νομισμάτων υπόκειται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια της Indeed. Στις χρεώσεις δεν περιλαμβάνεται κανένας φόρος, όπως ο ΦΠΑ. Φέρετε την ευθύνη για όλους τους φόρους κατά περίπτωση και όπως απαιτείται.

Θα εξοφλείτε κάθε τιμολόγιο που υποβάλλεται από την Indeed: εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου και πλήρως και σε εκκαθαρισμένα υπόλοιπα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που διορίζεται γραπτώς από την Indeed και ο χρόνος πληρωμής θα είναι ουσιώδους σημασίας για τη συμφωνία.

Θα εξοφλείτε όλα τα οφειλόμενα ποσά βάσει της συμφωνίας πλήρως χωρίς οποιαδήποτε αντιστάθμιση, ανταπαίτηση, έκπτωση ή παρακράτηση (εκτός των εκπτώσεων ή παρακρατήσεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία). Η Indeed μπορεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμό των άλλων δικαιωμάτων ή μέσων αποκατάστασής της, να αντισταθμίσει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο σε αυτήν από εσάς έναντι οποιουδήποτε ποσού που είναι πληρωτέο από την Indeed σε εσάς.

7. Τερματισμός

Χωρίς περιορισμό των άλλων δικαιωμάτων ή μέσων αποκατάστασής του και με την επιφύλαξη τυχόν ορισμένου χρόνου που καθορίζεται στην IO, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία παρέχοντας στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος γραπτή ειδοποίηση 2 μηνών.

Χωρίς περιορισμό των άλλων δικαιωμάτων ή μέσων αποκατάστασής του, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία με άμεση ισχύ παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος εάν: το άλλο συμβαλλόμενο μέρος διαπράξει ουσιώδη παράβαση οποιουδήποτε όρου της συμφωνίας και (εάν η εν λόγω παράβαση είναι αποκαταστάσιμη) αποτύχει να αποκαταστήσει τη συγκεκριμένη παράβαση εντός 20 Εργάσιμων ημερών από τη γραπτή ειδοποίηση του συγκεκριμένου συμβαλλόμενου μέρους να πράξει ανάλογα, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος προβεί σε βήμα ή ενέργεια σε σχέση με την είσοδό του σε καθεστώς διαχειριστικού ελέγχου, προσωρινή εκκαθάριση ή οποιαδήποτε ρύθμιση ή συμβιβασμό με τους πιστωτές του (πλην εκείνων που αφορούν μια αναδιάρθρωση), την ιδιότητά του ως αντικειμένου εκκαθάρισης (είτε εθελοντικά είτε με δικαστική εντολή), τον διορισμό συνδίκου πτώχευσης για λογαριασμό του για οποιαδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία του ή την παύση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή, εάν το βήμα ή η ενέργεια πραγματοποιείται σε άλλη δικαιοδοσία, σε σχέση με οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία στη σχετική δικαιοδοσία, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος αναστείλει, ή απειλεί να αναστείλει, ή θέσει σε παύση ή απειλεί να θέσει σε παύση την άσκηση του συνόλου ή σημαντικού μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, ή η χρηματοοικονομική κατάσταση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους επιδεινωθεί σε τέτοιον βαθμό όπου κατά τη γνώμη του καταγγέλλοντος συμβαλλόμενου μέρους η δυνατότητα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους να εκπληρώσει επαρκώς τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας έχει τεθεί σε κίνδυνο.

Χωρίς περιορισμό των άλλων δικαιωμάτων ή μέσων αποκατάστασής της, η Indeed μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία με άμεση ισχύ παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση σε εσάς εάν: αποτύχετε να εξοφλήσετε οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό βάσει της συμφωνίας κατά την προθεσμία πληρωμής και εξακολουθείτε να αθετείτε την υποχρέωσή σας τουλάχιστον 45 ημέρες μετά την ειδοποίηση για την πραγματοποίηση της εν λόγω πληρωμής, αντιτίθεστε στον διορισμό ενός πρόσθετου ή αντικαταστάτη υπεργολάβου επεξεργασίας ή υπάρχει μια μεταβολή του Ελέγχου.

Η Indeed μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία με άμεση ισχύ παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση σε εσάς αν αποτύχετε να παράσχετε προκαταβολές πληρωμών εντός 14 ημερών από το γραπτό αίτημα της Indeed. Χωρίς περιορισμό των άλλων δικαιωμάτων ή μέσων αποκατάστασής της, η Indeed μπορεί να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών εάν αποτύχετε να πληρώσετε οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό βάσει της παρούσας συμφωνίας κατά την προθεσμία πληρωμής ή εάν αντιτίθεστε στον διορισμό ενός πρόσθετου ή αντικαταστάτη υπεργολάβου επεξεργασίας ή υπάρχει μια μεταβολή του Ελέγχου.

8. Συνέπειες καταγγελίας

Κατά την καταγγελία της συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο: θα πληρώσετε αμέσως στην Indeed όλα τα εκκρεμή απλήρωτα τιμολόγια της Indeed και τους τόκους και, αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί τιμολόγιο, η Indeed θα υποβάλει τιμολόγιο, το οποίο θα είναι πληρωτέο από εσάς αμέσως κατά την παραλαβή, θα επιστρέψετε όλα τα υλικά Indeed και τυχόν παραδοτέα τα οποία δεν έχουν πλήρως εξοφληθεί, τα κεκτημένα δικαιώματα, μέσα αποκατάστασης, υποχρεώσεις και ευθύνες των συμβαλλόμενων μερών κατά τον χρόνο λήξης ή καταγγελίας δεν θα επηρεαστούν, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αξίωσης ζημιών αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση της συμφωνίας που υπήρχε κατά ή πριν από την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης και οι ρήτρες οι οποίες ρητά ή εμμέσως εξακολουθούν να υφίστανται μετά την καταγγελία θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Κατά την καταγγελία της συμφωνίας και την πληρωμή από εσάς όλων των οφειλόμενων χρεώσεων, η Indeed θα σας παράσχει εύλογη συνεργασία στη μεταφορά, με την επιφύλαξη της έγκρισης τρίτων μερών στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, όλων των δεσμεύσεων, συμβάσεων και διακανονισμών με μέσα ή άλλους προμηθευτές που ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί και σύμφωνα με όλα τα δικαιώματα και τις αξιώσεις αυτών.

Μετά την καταγγελία της συμφωνίας, δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα καμπάνιας, χρονοδιάγραμμα μέσων ή άλλα παραδοτέα που προετοιμάστηκαν από την Indeed για εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Indeed. Η Indeed θα δικαιούται να χρεώσει αμοιβή άδειας χρήσης ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης αναφορικά με οποιοδήποτε τέτοιο πρόγραμμα καμπάνιας, χρονοδιάγραμμα μέσων ή παραδοτέα. 

9. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοπαρόχους, τους εργαζομένους και τους Εκδότες της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτει από την από μέρους σας: χρήση του Indeed IQ, του Δημιουργικού, του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών, ή παράβαση των παρόντων Όρων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε αξίωσης, απαίτησης ή δράσης που ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε διαφήμιση ή παραδοτέο αντίκειται σε οποιονδήποτε νόμο, κώδικα ή κανονισμό.

10. Εμπιστευτικότητα

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν επιτρέπεται να αποκαλύψετε σε οποιοδήποτε άτομο οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές πληροφορίες της Indeed που αφορούν τις επιχειρηματικές υποθέσεις, τους πελάτες ή τους προμηθευτές της Indeed εκτός εάν η εν λόγω αποκάλυψη είναι αναγκαία για την εκτέλεση των υπηρεσιών της Indeed χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση. Στις «Εμπιστευτικές πληροφορίες της Indeed» περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό: (α) κάθε λογισμικό, τεχνολογία, προγραμματισμός, προδιαγραφή, υλικό, οδηγία και τεκμηρίωση της Indeed που σχετίζεται με το Indeed IQ, (β) οι αναλογίες ποσοστού κλικ ή άλλα στατιστικά στοιχεία απόδοσης σχετικά με το Indeed IQ που παρέχονται σε εσάς από την Indeed και (γ) τυχόν άλλες πληροφορίες που έχουν προσδιοριστεί γραπτώς από την Indeed ως «Εμπιστευτικές» ή έχουν αντίστοιχο προσδιορισμό.

Επιπλέον, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε Εμπιστευτικές πληροφορίες της Indeed μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας. Καμία διάταξη της συμφωνίας δεν απαγορεύει στην Indeed να χρησιμοποιήσει όπως εκείνη κρίνει σκόπιμο τυχόν γενικές πληροφορίες μάρκετινγκ ή διαφήμισης που αποκτήθηκαν από την Indeed κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών.

Πρόγραμμα ανταμοιβής της Indeed σχετικά με ευπάθειες

Περιγραφή προγράμματος

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Indeed για την ασφάλεια των Ατόμων που αναζητούν εργασία, των διαφημιζομένων και των εκδοτών, συνεργαστήκαμε με την Bugcrowd , για να θέσουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμα ανταμοιβής σχετικά με ευπάθειες. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς κανόνες και πληροφορίες σχετικά με το εύρος αυτού του προγράμματος πριμοδότησης στη σελίδα Bugcrowd που διαθέτουμε. Εάν είστε καλοπροαίρετος ερευνητής και πιστεύετε ότι έχετε ανακαλύψει μια ευπάθεια σε ένα προϊόν της Indeed ή έχετε άλλα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια, εγγραφείτε ως δοκιμαστής Bugcrowd, προκειμένου να συμπεριληφθείτε στο πρόγραμμα ανταμοιβής της Indeed σχετικά με ευπάθειες. Οι ευπάθειες που υποβάλλονται εκτός της Bugcrowd δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Νομικές σημειώσεις

Η Indeed δεν θα παρέχει ανταμοιβές σε ερευνητές από χώρες που βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων (π.χ. – Κούβα, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Σουδάν και Συρία). Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί σχετικά με τη δυνατότητά σας για συμμετοχή ανάλογα με τους νόμους που ισχύουν στην περιοχή σας. Η δοκιμή σας δεν πρέπει να παραβαίνει κανέναν νόμο ή να επηρεάζει αρνητικά ή να διακυβεύει τυχόν δεδομένα που δεν είναι δικά σας.

Όροι ZapInfo

Οι παρόντες Όροι ZapInfo («Όροι ZapInfo») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς. Επίσης, οι εν λόγω όροι ισχύουν για οποιονδήποτε Εργοδότη προσπελάζει ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ZapInfo (ορίζεται παρακάτω) ή με άλλον τρόπο υποδεικνύει ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους ZapInfo. Με την προσπέλαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας ZapInfo ή με τη με άλλον τρόπο αποδοχή των παρόντων Όρων ZapInfo, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους ZapInfo και τους Όρους παροχής υπηρεσίας Indeed (η «Συμφωνία»).

Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται στους παρόντες Όρους ZapInfo, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία.

1. Η Υπηρεσία ZapInfo

Η χρήση της υπηρεσίας ZapInfo, είτε παρέχεται με τη μορφή ιστοτόπου, εφαρμογής ή επέκτασης προγράμματος περιήγησης (συλλογικά η «Υπηρεσία ZapInfo») από έναν Εργοδότη υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες κανόνες, οδηγίες, πολιτικές και άλλους όρους και προϋποθέσεις της Indeed που διατίθενται σε εσάς, συμπεριλαμβανομένων μέσω του Ιστοτόπου και σε οποιαδήποτε σελίδα Συχνών ερωτήσεων και πληροφοριών που παρέχεται από την Indeed, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, μεμονωμένα ή στο σύνολό τους. 

Η Υπηρεσία ZapInfo περιέχει ένα εργαλείο που επιτρέπει στους Εργοδότες να αντιγράψουν και να αποθηκεύσουν πληροφορίες υποψηφίων όπως επιλέγουν και ότι η Indeed δεν διαδραματίζει κάποιον ρόλο στην επιλογή, την αξιολόγηση ή τη συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών πέρα από την παροχή της Υπηρεσίας ZapInfo. Η Υπηρεσία ZapInfo δεν ζητά ούτε προμηθεύει πληροφορίες υποψηφίων από τρίτα μέρη, αλλά μόνο αποθηκεύει τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Εργοδότη. Είστε υπεύθυνοι για, και η Indeed αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, τη χρονική συνέπεια, τη χρησιμότητα ή τη διαθεσιμότητα τυχόν πληροφοριών υποψηφίων που αποθηκεύετε στην Υπηρεσία ZapInfo. 

Η Indeed δεν διερευνά το ιστορικό των Ατόμων που αναζητούν εργασία ούτε επιχειρεί να επαληθεύσει τυχόν πληροφορίες που αποθηκεύετε στην Υπηρεσία ZapInfo. Ο ρόλος της Indeed περιορίζεται στην αποθήκευση των πληροφοριών που επιλέγετε. Οποιοσδήποτε προσδιορισμός σχετικά με το κατά πόσο οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι ακριβείς, κατά πόσο αφορούν ένα συγκεκριμένο Άτομο που αναζητά εργασία ή κατά πόσο υποδεικνύουν ότι ένα Άτομο που αναζητά εργασία είναι κατάλληλο για μια θέση εργασίας, πραγματοποιείται αποκλειστικά από εσάς ως Εργοδότης. Είστε υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή τυχόν ελέγχου ιστορικού, ελέγχων αναφοράς ή άλλης δέουσας επιμέλειας που μπορεί να απαιτείτε πριν από την υποβολή μιας προσφοράς εργασίας σε ένα Άτομο που αναζητά εργασία. 

Η Υπηρεσία ZapInfo μπορεί επίσης να περιέχει ένα εργαλείο που βοηθά τους Εργοδότες στη σύνταξη και την υποβολή ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης τρίτου μέρους («Δόμηση αναζήτησης»). Η Δόμηση αναζήτησης παρέχεται χωρίς εγγύηση και η Indeed δεν παρέχει εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε μηχανής αναζήτησης τρίτου μέρους ή τυχόν πληροφοριών που αποκτήθηκαν μέσω της χρήσης της Δόμησης αναζήτησης. 

Η Υπηρεσία ZapInfo μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε ενοποιήσεις που επιτρέπουν σε Εργοδότες να μεταδίδουν πληροφορίες στον λογαριασμό τους που διατηρούν με ένα Σύστημα παρακολούθησης υποψηφίων ή με μια άλλη υπηρεσία τρίτου μέρους («Ενοποιήσεις ZapInfo»). Η Indeed δεν παρέχει εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε Ενοποίηση ZapInfo θα είναι ή θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη. Όλες οι Ενοποιήσεις ZapInfo παρέχονται χωρίς εγγύηση και παρέχονται μόνο «ως έχουν» και «ως διατίθενται», και η Indeed αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας ή τεχνική δυσλειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένων της βλάβης ή ζημιάς στον υπολογιστή, την κινητή συσκευή ή άλλο υλικό ή λογισμικό δικό σας ή ενός άλλου ατόμου, που σχετίζεται με ή προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια ενοποίηση. 

Η Υπηρεσία ZapInfo μπορεί να προσφέρει μια πλατφόρμα, που σας επιτρέπει να ανεβάσετε πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες θέση εργασίας στο Indeed και να αλληλεπιδράσετε με αυτά τα άτομα και άμεσα το Indeed να αλληλεπιδράσει με αυτά τα άτομα εκ μέρους σας (εφεξής «Εισαγωγή υποψηφίων») Στον βαθμό που οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχετε ή με άλλον τρόπο κάνετε διαθέσιμη στο Indeed μέσω της υπηρεσίας Εισαγωγής υποψηφίων περιλαμβάνει Προσωπικά δεδομένα πελάτη, δίνετε οδηγία στην Indeed να επεξεργαστεί τέτοιου είδους πληροφορίες εκ μέρους σας, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και το Προσάρτημα επεξεργασίας δεδομένων, τα Προσωπικά δεδομένα πελάτη και η Indeed όπως ορίζονται στην παρούσα πρόταση θα έχουν τη σημασία που θα τους δοθεί στο Προσάρτημα επεξεργασίας δεδομένων. Με τη χρήση της Εισαγωγής υποψηφίων, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε αποκτήσει όλα τα αναγκαία δικαιώματα και άδειες από τους αιτούντες θέσης εργασίας και ότι έχετε παράσχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και αποκαλύψεις προς αυτούς, όπως απαιτείται για εσάς να τις παρέχετε από την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ή ότι άλλως έχετε καταστήσει διαθέσιμα τα Προσωπικά δεδομένα πελατών στην Indeed με τη χρήση της Εισαγωγής υποψηφίου και χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, (α) κανένα άτομο, του οποίου τα Προσωπικά δεδομένα παρέχετε ή άλλως καταστείτε διαθέσιμα στην Indeed με τη χρήση της Εισαγωγής υποψηφίου δεν έχει ασκήσει κανένα δικαίωμα ή δεν σας έχει υποβάλλει κανένα αίτημα, το οποίο θα δεν θα σας επέτρεπε ή άλλως θα περιόριζε την ικανότητά σας να κοινοποιείτε τέτοιου είδους Προσωπικά δεδομένα του ατόμου με την Indeed για την επεξεργασία σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία και (β) όλοι οι αιτούντες θέσης εργασίας έχουν συναινέσει ότι τα δεδομένα τους θα κοινοποιούνται με την Indeed (σε συμφωνία με τους Όρους και την Πολιτική απορρήτου της Indeed) και ότι η Indeed δύναται να επικοινωνεί μαζί τους με email ως μέρος της διαδικασίας σας πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων προς αυτούς να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό με την Indeed. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε την Indeed για κάθε παράβαση της προαναφερθείσας πρότασης.

Η Υπηρεσία ZapInfo μπορεί να παρέχεται με τη μορφή μιας επέκτασης Chrome. Εγκαθιστώντας την επέκταση, συμφωνείτε στη συλλογή δεδομένων από την Indeed, σχετικά με την επίσκεψή σας σε ιστοτόπους τρίτων μερών, όπως περιγράφεται στην Πολιτική απορρήτου της Indeed. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες υποψηφίων που αποθηκεύετε, σημειώσεις που αποθηκεύετε ή ενημερώνετε ή δεδομένα που αφορούν στον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με ιστοτόπους ή άλλες ενέργειες που εκτελείτε στους εν λόγω ιστοτόπους, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL των ιστοτόπων που επισκέπτεστε. 

2. Απόρρητο

Η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας ZapInfo υπόκειται στην Πολιτική απορρήτου της Indeed. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στις πληροφορίες που αποθηκεύονται στον λογαριασμό σας την οποία παραχωρείτε σε τρίτα μέρη μέσω Ενοποιήσεων ZapInfo και για τη διασφάλιση ότι κάθε τέτοια πρόσβαση συμμορφώνεται με τους ισχύοντες πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς.

3. Αμοιβές

Το ZapInfo είναι προς το παρόν δωρεάν για τους Εργοδότες. Η Indeed δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να τερματίσει τη δωρεάν χρήση του ZapInfo από τους Εργοδότες και να ξεκινήσει να χρεώνει τους Εργοδότες για τη χρήση του ZapInfo ως αυτόνομου προϊόντος ή σε συνάρτηση με τη χρήση από μέρους του Εργοδότη οποιουδήποτε άλλου προϊόντος Indeed.

4. Κανόνες, Δηλώσεις και Εγγυήσεις Εργοδότη

Η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας ZapInfo υπόκειται στη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Κανόνων ιστοτόπου της Indeed. Δηλώνετε και εγγυάστε στην Indeed ότι: α) όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην Indeed είναι σωστές και ενημερωμένες, β) θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ZapInfo μόνο σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, γ) η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας ZapInfo δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων απορρήτου ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Νόμο περί δίκαιης αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας (Fair Credit Reporting Act). 

5. Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ZAPINFO ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ INDEED ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ZAPINFO ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ, ΣΥΛΛΕΓΕΤΕ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ. Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ZAPINFO ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η INDEED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ZAPINFO  ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΣΦΑΛΗΣ. Ι

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ZAPINFO ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ZAPINFO ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INDEED ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

6. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους δικαιοπαρόχους της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτει από την από μέρους σας παράβαση των παρόντων Όρων, εγκατάσταση ή χρήση της Υπηρεσίας ZapInfo, ή οποιεσδήποτε πληροφορίες προβάλλετε, συλλέγετε ή αποθηκεύετε μέσω της Υπηρεσίας ZapInfo. 

7. Τερματισμός

Η Indeed έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ZapInfo, του Ιστοτόπου, του λογαριασμού σας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής εργαλείων προς εσάς και μπορεί να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία μαζί σας, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση. Εάν θέλετε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία, μπορείτε να το πράξετε ειδοποιώντας την Indeed ανά πάσα στιγμή και κλείνοντας τον λογαριασμό σας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διατάξεων περί ιδιοκτησίας, των δηλώσεων αποποίησης εγγυήσεων, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης.

Όροι συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Indeed Business Perks

Οι παρόντες Όροι συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Indeed Business Perks («Όροι συμμετεχόντων») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed (η «Συμφωνία») και είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς, ενώ ισχύουν για κάθε άτομο ή νομική οντότητα που εγγράφεται ως προμηθευτής ή συμμετέχων στο πρόγραμμα Indeed Business Perks ή που με άλλο τρόπο υποδηλώνει την από μέρους του αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετεχόντων («Συμμετέχων» ή αναφορές σε β’ πληθυντικό πρόσωπο). Με την προσπέλαση ή τη χρήση του προγράμματος Business Perks Indeed ή με τη με άλλον τρόπο αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετεχόντων, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους συμμετεχόντων και τους Όρους παροχής υπηρεσίας Indeed (η «Συμφωνία»). Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται στους παρόντες Όρους συμμετεχόντων, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία.

1. Το Πρόγραμμα

Η Indeed δύναται να προσφέρει στους Συμμετέχοντες την ευκαιρία να κάνουν αίτηση για συμπερίληψη διαφημιστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου ή πληροφοριών σχετικά με το προϊόν ή την Υπηρεσία του Συμμετέχοντα («Καταχωρίσεις συμμετέχοντα»), στο πρόγραμμα Business Perks. Ο Συμμετέχων είναι υπεύθυνος για την παροχή ακριβών πληροφοριών στην Καταχώριση συμμετέχοντα. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες δεν είναι ακριβείς ή χρειάζεται να ενημερωθούν ή να τροποποιηθούν, ο Συμμετέχων θα παράσχει εγκαίρως στην Indeed τις διορθώσεις, ενημερώσεις ή τροποποιήσεις. Υποβάλλοντας μια Καταχώριση συμμετέχοντα στην Indeed, ζητάτε από την Indeed να προβάλλει την Καταχώριση συμμετέχοντα στο πρόγραμμα Indeed Business Perks, ώστε να εμφανίζεται στους χρήστες που επισκέπτονται τον Ιστότοπο («Τελικοί χρήστες»). 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Indeed Business Perks υπόκειται στην έγκριση της Indeed, ενώ η Indeed δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίψει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, Καταχώριση συμμετέχοντα ή ιστότοπο, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία, ανά πάσα στιγμή. Η χρήση του προγράμματος Indeed Business Perks και του Ιστοτόπου υπόκειται στο σύνολο των ισχυόντων όρων και πολιτικών της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Συμφωνίας, της Πολιτικής για τα cookie και της Πολιτικής απορρήτου της Indeed. Οι πολιτικές της Indeed ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.  

Ο Συμμετέχων συμφωνεί ότι η Indeed δύναται να αναδιαμορφώσει και να φιλοξενήσει (αλλά όχι να αλλάξει το περιεχόμενο της) την Καταχώριση συμμετέχοντα στον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο η Indeed κρίνει κατάλληλο. Η διανομή και η τοποθέτηση Καταχωρίσεων συμμετεχόντων υπόκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη ζήτηση, τον κλάδο, τη χορηγία και άλλους παράγοντες που λαμβάνει υπόψη. Η Indeed δεν εγγυάται την απόδοση ή την τοποθέτηση οποιασδήποτε Καταχώρισης συμμετέχοντα. Ο Συμμετέχων συμφωνεί ότι η Indeed δύναται να εμφανίσει σημάνσεις (όπως Επιλεγμένη ή Προτιμώμενη) σε σύνδεση με οποιαδήποτε Καταχώριση συμμετέχοντα και ότι οι εν λόγω σημάνσεις δεν παρέχουν καμία εγγύηση. 

2. Σελίδα προορισμού 

Ο Συμμετέχων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και υποχρέωση να δημιουργήσει και να συντηρεί μια ιστοσελίδα που θα επιτρέπει στους Τελικούς χρήστες να αγοράζουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην Καταχώριση συμμετέχοντα («Σελίδα προορισμού»). Ο Συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συντήρηση και την υποστήριξη της Σελίδας προορισμού και για την παροχή στους Τελικούς χρήστες των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών. 

Η λειτουργία της Σελίδας προορισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους. Ο Συμμετέχων πρέπει να προστατεύει τυχόν πληροφορίες Τελικού χρήστη που συλλέγει σε σχέση με τη συμμετοχή στο Indeed Business Perks, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά προσωπικών δεδομένων, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση και θα αναφέρει εγκαίρως στους Τελικούς χρήστες τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες ή χρήση αυτών. Ο Συμμετέχων δεν επιτρέπεται να πουλήσει τυχόν δεδομένα που παρέχονται από την Indeed ή συλλέγονται από Τελικούς χρήστες. Επιπροσθέτως, ο Συμμετέχων δεν επιτρέπεται να παραχωρήσει άδεια χρήσης των εν λόγω δεδομένων, να τα κοινοποιήσει ή να τα μεταφέρει σε τρίτο μέρος, εκτός αν είναι απαραίτητο αποκλειστικά για την παροχή της λειτουργικότητας της Καταχώρισης συμμετέχοντα ή της Σελίδας προορισμού και, σε με τέτοια περίπτωση, μόνο σύμφωνα με (i) την ισχύουσα νομοθεσία και (ii) τυχόν δηλώσεις και συμφωνίες του Συμμετέχοντα προς τους Τελικούς χρήστες. 

Ο Συμμετέχων είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο στη δική του Καταχώριση συμμετέχοντα, στη Σελίδα προορισμού του και σε τυχόν ιστοτόπους οι οποίοι κατά προσέγγιση είναι προσβάσιμοι από τα προαναφερθέντα, ανεξάρτητα από το εάν δημιουργήθηκαν από τον Συμμετέχοντα ή για τον Συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ακρίβειας, της νομιμότητας και της καταλληλότητας του εν λόγω περιεχομένου. Ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες του Συμμετέχοντα είναι σωστές και ενημερωμένες και ότι ούτε η χρήση από μέρους της Indeed των εν λόγω πληροφοριών ούτε οποιαδήποτε Καταχώριση συμμετέχοντα ή Σελίδα προορισμού δεν θα παραβαίνει ούτε θα ενθαρρύνει την παράβαση τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας. Όλες οι Καταχωρίσεις συμμετέχοντα που υποβάλλονται στην Indeed θα θεωρούνται Περιεχόμενο χρήστη σύμφωνα με τη Συμφωνία και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους Κανόνες χρήσης του Ιστοτόπου μας που περιέχονται σε αυτήν. 

Ο Συμμετέχων φέρει την πλήρη ευθύνη, τον κίνδυνο και την υπαιτιότητα για όλες τις πτυχές της δεοντολογίας και των λειτουργιών της επιχείρησής του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (i) των προσφορών όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών που πωλούνται ή για τα οποία παραχωρούνται άδειες χρήσης στην Καταχώριση συμμετέχοντα και στη Σελίδα προορισμού του, (ii) της σχέσης του με επισκέπτες και χρήστες του ιστοτόπου του, προμηθευτές, κατόχους αδειών, δικαιοπαρόχους, ρυθμιστικές υπηρεσίες, κυβερνητικούς φορείς και άλλα τρίτα μέρη και (iii) της σχέσης του με τους πελάτες του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Τελικών χρηστών. H Indeed δύναται να αναγνωρίσει τον Συμμετέχοντα ως το μέρος που ευθύνεται για την Καταχώριση συμμετέχοντα και τη Σελίδα προορισμού, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παραπομπής καταγγελιών Τελικών χρηστών στον Συμμετέχοντα.

3. Συστάσεις 

Ο Συμμετέχων δύναται να συστήσει στην Indeed δυνητικούς πελάτες για αγορά για νέες συνδρομές πελατών στα προϊόντα ή της υπηρεσίες της Indeed («Προτεινόμενοι δυνητικοί πελάτες»). Η Indeed πρέπει να αποζημιώσει τον Συμμετέχοντα, σύμφωνα με ένα Πρόγραμμα αμοιβής υπογεγραμμένο από την Indeed και τον Συμμετέχοντα, για τους Προτεινόμενους δυνητικούς πελάτες που γίνονται αποδεκτοί από την Indeed και έχουν ως αποτέλεσμα μια νέα συνδρομή πελάτη για τα προϊόντα ή της υπηρεσίες της Indeed. Η Indeed δεν υποχρεούται να αποδεχτεί οποιονδήποτε Προτεινόμενο δυνητικό πελάτη και δύναται να απορρίψει ή να αρνηθεί οποιονδήποτε Προτεινόμενο δυνητικό πελάτη για οποιαδήποτε αιτία και χωρίς αιτία, όπως καθορίζεται από την Indeed κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ότι: (i) ο Προτεινόμενος δυνητικός πελάτης ήταν υπάρχων πελάτης της Indeed κατά τη στιγμή της σύστασης από τον Συμμετέχοντα, (ii) ο Συμμετέχων βρισκόταν ήδη σε συζητήσεις σχετικά με την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Indeed με τον Προτεινόμενο δυνητικό πελάτη κατά τη στιγμή της σύστασης στην Indeed ή (iii) ο Προτεινόμενος δυνητικός πελάτης έχει κατά το παρελθόν συσταθεί στην Indeed από Συμμετέχοντα ή από οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος. 

4. Απαγορευμένες χρήσεις

Οι Καταχωρίσεις συμμετεχόντων, οι Σελίδες προορισμού και σχετικό υλικό δεν επιτρέπεται να περιέχουν ή να προωθούν οτιδήποτε παράνομο ή που παραβαίνει τους Κανόνες χρήσης του Ιστοτόπου μας που περιέχονται στη Συμφωνία. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει: (i) να δημιουργήσει αυτοματοποιημένες, αθέμιτες ή άλλως μη έγκυρες εμφανίσεις ή κλικ, (ii) να πραγματοποιήσει αποσυμπίληση ή ανακατασκευή οποιουδήποτε κώδικα ή τεχνολογία της Indeed που χρησιμοποιείται σε σχέση με τον Ιστότοπο ή (iii) να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμβαίνει ή προκαλεί ζημιά στο υλικό, το λογισμικό, τα δίκτυα, τις τεχνολογίες ή άλλες ιδιοκτησίες ή υπηρεσίες της Indeed ή οποιουδήποτε τελικού χρήστη ή τρίτου μέρους ή τα προσπελαύνει ή τα χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επίσης, δεν πρέπει να εξουσιοδοτήσει κανέναν συμβαλλόμενο προκειμένου να προβεί στις προαναφερθείσες ενέργειες. 

Ο Συμμετέχων αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι: (i) η Indeed δύναται να χρησιμοποιήσει τεχνολογικά μέτρα και άλλα νόμιμα μέτρα, προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση του Συμμετέχοντα με τους όρους της Συμφωνίας και να διεκδικήσει τα δικαιώματα της Indeed, (ii) η Indeed δύναται να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή και τη χρήση του Ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άτομο και (iii) κατά την παροχή του Indeed Business Perks, η Indeed και οι αντιπρόσωποί της δύνανται να συλλέγουν, να διατηρούν, να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν διαγνωστικές πληροφορίες, τεχνικές πληροφορίες, πληροφορίες χρήσης και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης της Καταχώρισης συμμετέχοντα. Η επεξεργασία και η ανάλυση των εν λόγω πληροφοριών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη Συμφωνία και την Πολιτική απορρήτου της Indeed. Με τη πρόσβαση στο Indeed Business Perks, τη χρήση του ή την παροχή πληροφοριών σε αυτό ή μέσω αυτού, ο Συμμετέχων συμφωνεί με όλες τις εν λόγω ενέργειες που πραγματοποιεί η Indeed όσον αφορά στις πληροφορίες του Συμμετέχοντα. Η Indeed επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος πρόσβασης στην Καταχώριση συμμετέχοντα και χρήσης αυτής και ο Συμμετέχων δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει στην εν λόγω πρόσβαση και χρήση της Καταχώρισης συμμετέχοντα. 

Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να στέλνει μηνύματα μάρκετινγκ σε Τελικούς χρήστες χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση των εν λόγω Τελικών χρηστών και ο Συμμετέχων πρέπει να συμμορφώνεται άμεσα με τυχόν αίτημα Τελικών χρηστών για ανάκληση της εν λόγω συναίνεσης. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να προσφέρει, να πουλάει ή να εμπορεύεται οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σε Τελικό χρήστη πέρα από την Καταχώριση συμμετέχοντα και εκτός εάν ο εν λόγω Τελικός χρήστης ή η Indeed στη συνέχεια ζητήσει περαιτέρω ή επιπρόσθετες πληροφορίες. 

Ο Συμμετέχων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πραγματοποιεί οποιαδήποτε κλήση ή αποστολή μηνύματος κειμένου σε οποιοδήποτε άτομο όπου να αναφέρεται ή να υποστηρίζεται η Indeed ή το πρόγραμμα Business Perks ή με οποιονδήποτε τρόπο να σχετίζεται μαζί τους.

5. Τέλη και πληρωμή

Ο Συμμετέχων θα λαμβάνει πληρωμή προμήθειας όσον αφορά τα έγκυρα κλικ (όπως προσδιορίζεται αποκλειστικά από την Indeed και σύμφωνα με τυχόν ανώτατα ποσά που προσδιορίζονται αποκλειστικά από την Indeed) σε σχέση με την Καταχώριση συμμετέχοντα που εμφανίζεται στο Indeed Business Perks σύμφωνα με το Πρόγραμμα αμοιβής που επισυνάπτεται στο παρόν και ενσωματώνεται δια του παρόντος από όλες τις απόψεις με αναφορά. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ INDEED, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ INDEED ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. Ο Συμμετέχων αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι τυχόν πληροφορίες χρέωσης και πληρωμής που παρέχει στην Indeed ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Indeed σε εταιρείες που εργάζονται εκ μέρους της Indeed, όπως εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών, αποκλειστικά για τους σκοπούς πραγματοποίησης πληρωμών στον Συμμετέχοντα και παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τον λογαριασμό του. Ο Συμμετέχων δεν θα αποζημιώνεται για οποιεσδήποτε συναλλαγές προκύπτουν από τον ίδιο ή οποιονδήποτε συμβαλλόμενο ενεργεί εκ μέρους του. Επιπλέον, η Indeed δεν θα είναι υποχρεωμένη να πληρώνει για τυχόν τεχνητές ή/και ψευδείς εμφανίσεις ή κλικ όπως προσδιορίζεται από την ίδια ή εάν ο Συμμετέχων παραβαίνει τους συγκεκριμένους Όρους συμμετεχόντων. Επιπλέον και χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ο Συμμετέχων πρέπει να προβεί σε επιστροφή χρημάτων για το μερίδιο των εσόδων που πληρώθηκαν στον Συμμετέχοντα, εάν προέκυψαν από τεχνητές ή ψευδείς εμφανίσεις. Κανένας πίνακας ελέγχου ή τυχόν άλλη προβολή οποιουδήποτε αριθμού κλικ δεν θα θεωρείται ότι δεσμεύει συμβατικά την Indeed. Όλα τα ποσά προμήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε συνολικό ανώτατο όριο προμήθειας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed, και υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή. Στις πληρωμές περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

6. Πνευματική ιδιοκτησία

Ο Συμμετέχων διά του παρόντος παραχωρεί στην Indeed άδεια για αναφορά του Συμμετέχοντα και των ιστοτόπων του στο υλικό μάρκετινγκ της Indeed, οπουδήποτε εμφανίζεται το εν λόγω υλικό μάρκετινγκ. Επιπροσθέτως, αν ο Συμμετέχων δημιουργήσει ή διαχειρίζεται μια ιστοσελίδα στον ιστότοπό του η οποία περιέχει μια λίστα εταιρειών οι οποίες έχουν επαγγελματική σχέση με τον Συμμετέχοντα, ο Συμμετέχων πρέπει να συμπεριλάβει την Indeed στην εν λόγω ιστοσελίδα για τη διάρκεια της Συμφωνίας και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το λογότυπο της Indeed όπως αποδίδεται στη διεύθυνση https://www.indeed.com/p/jobsearch.gif, σε συμμόρφωση με τη Συμφωνία. 

Σε καμία περίπτωση κάποιος Συμμετέχων δεν επιτρέπεται να μιμηθεί την Indeed ή να την υποδυθεί αναφορικά με οποιονδήποτε ιστότοπο (όπως είναι η υποβολή προσφορών για ονόματα ή εμπορικά σήματα της Indeed σε οποιαδήποτε πλατφόρμα διαφημίσεων μάρκετινγκ μηχανής αναζήτησης), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σε ιστοτόπους τρίτων. Ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται στην Indeed ότι τυχόν δραστηριότητες μάρκετινγκ που πραγματοποιούνται από τον Συμμετέχοντα θα συμμορφώνονται με όλους τους νόμους της δικαιοδοσίας στην οποία διεξάγεται το μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί email, μηνυμάτων κειμένου και γενικής διαφήμισης. Ο Συμμετέχων συμφωνεί να μην προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση (i) που παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά νόμων περί ψευδών διαφημίσεων ή προστασίας καταναλωτών, (ii) αναφορικά με την Indeed, το Indeed Business Perks ή προϊόντα ή υπηρεσίες της Indeed ή (iii) από την Indeed ή εκ μέρους της Indeed. 

Πέραν όσων ρητώς επιτρέπονται από την παρούσα Συμφωνία, ο Συμμετέχων δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, δημόσια ανακοίνωση, δημόσια κατάθεση, αξίωση ή ισχυρισμό επαγγελματικής σχέσης με την Indeed ή να προκαλεί δήλωση, δημόσια ανακοίνωση, δημόσια κατάθεση, αξίωση ή ισχυρισμό επαγγελματικής σχέσης με την Indeed χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Indeed σε κάθε περίπτωση και δεν επιτρέπεται να αποστέλλει μηνύματα μάρκετινγκ σε τελικούς χρήστες εντός οποιασδήποτε εμπειρίας προϊόντος ενσωματωμένης σε προϊόντα της Indeed χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της Indeed. Ο Συμμετέχων δεν επιτρέπεται να αποστέλλει μηνύματα κειμένου εκ μέρους της Indeed.

7. Ακύρωση

Ο Συμμετέχων δύναται να ζητήσει την αφαίρεση της δικής του Καταχώρισης συμμετέχοντα από το Indeed Business Perks, παρέχοντας ειδοποίηση στην Indeed (τα εν λόγω αιτήματα συνήθως υλοποιούνται εντός 2 εργάσιμων ημερών). Ο Συμμετέχων δύναται να τερματίσει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία ανά πάσα στιγμή, με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών.  Η Indeed δύναται να ακυρώσει άμεσα το Πρόγραμμα Business Perks ή τους παρόντες Όρους συμμετεχόντων ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης. Η Indeed δύναται να αφαιρέσει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε Καταχώριση συμμετέχοντα, να τερματίσει ή να αναστείλει τους παρόντες Όρους συμμετεχόντων, τυχόν διακαιώματα που παραχωρούνται στο παρόν, το Indeed Business Perks και δικαιώματα Συμμετέχοντα βάσει των παρόντων Όρων συμμετεχόντων ή να ανακαλέσει την πρόσβαση στο Indeed Business Perks, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Indeed ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία. Η Indeed δύναται να τροποποιήσει το Πρόγραμμα ή τους παρόντες Όρους συμμετεχόντων ανά πάσα στιγμή χωρίς ευθύνη. Επίσης, η από μέρους σας χρήση του Προγράμματος κατόπιν ειδοποίησης ότι οι εν λόγω Όροι συμμετεχόντων έχουν αλλάξει υποδεικνύει αποδοχή των ενημερωμένων Όρων συμμετεχόντων. Ανεξαρτήτως της ακύρωσης, ο Συμμετέχων πρέπει να συνεχίσει να τηρεί έναντι των Τελικών χρηστών τους όρους για τυχόν ισχύουσες προσφορές που περιέχονται στις Καταχωρίσεις συμμετέχοντα. Η Indeed δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ενημερώσει τους Τελικούς χρήστες σχετικά με την ακύρωση. Οι ενότητες 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 και 10 θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη λήξη ή τον τερματισμό των συγκεκριμένων Όρων συμμετεχόντων.

8. Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS PERKS ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ INDEED ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS PERKS ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS PERKS ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η INDEED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BUSINESS PERKS ΤΗΣ INDEED ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ. 

Η Indeed, οι συνδεδεμένες εταιρείες της και οι τρίτοι δικαιοπάροχοί τους, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με την τοποθέτηση ή τα επίπεδα ή τον συγχρονισμό: (i) της αναλογίας ποσοστού κλικ, (ii)των κλικ, (iii) των μετατροπών για οποιοδήποτε Δημιουργικό ή (iv) του ενδιαφέροντός σας για οποιαδήποτε Καταχώριση συμμετέχοντα. Η Indeed δεν δεσμεύεται να παράσχει, δεν εγγυάται ή κάνει δηλώσεις σχετικά με όγκο εμφανίσεων, παράδοση κλικ, συστάσεις, πωλήσεις ή επισκεψιμότητα στον ιστότοπο ή τη Σελίδα προορισμού του Συμμετέχοντα. 

Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΤΙ ΤΟ INDEED BUSINESS PERKS Ή ΤΥΧΟΝ ΥΛΙΚΟ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ INDEED BUSINESS PERKS Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ INDEED BUSINESS PERKS ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ), ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΘΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΔΙΩΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ Ή ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ Ή ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ, ΑΚΡΙΒΗ, ΠΛΗΡΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. Η INDEED ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ. ΤΥΧΟΝ ΚΛΙΚ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ INDEED BUSINESS PERKS.

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΚΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ INDEED BUSINESS PERKS ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΟΥ.

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

9. Αποζημίωση

Ο Συμμετέχων συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει, υπερασπιστεί και θα καλύψει την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους δικαιοπαρόχους της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτει από συμμετοχή στο πρόγραμμα Business Perks, από Καταχώριση συμμετέχοντα ή άλλο υλικό που παρέχεται στην Indeed, από τυχόν επικοινωνίες με Τελικούς χρήστες ή από παράβαση των παρόντων Όρων συμμετεχόντων.

10. Ισχύουσα νομοθεσία και επίλυση διαφορών

Οι παρόντες Όροι συμμετεχόντων και τυχόν διαφορά που προκύπτει από τους συγκεκριμένους Όρους συμμετεχόντων ή σχετίζεται με αυτούς ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Ιστότοπο («Διαφορά») θα διέπονται επί παντός θέματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά της εγκυρότητας, της δομής και της απόδοσης των παρόντων Όρων συμμετεχόντων, από τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι ενέργειες και οι αγωγές ή άλλες ένδικες προσφυγές που σχετίζονται με την εν λόγω Διαφορά θα υποβάλλονται μόνο στα δικαστήρια που βρίσκονται στο Ώστιν, στο Τέξας των ΗΠΑ. Καθένας από τους Συμβαλλομένους, διά του παρόντος, συναινεί στην αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών ή πολιτειακών δικαστηρίων που βρίσκονται στο Ώστιν, στο Τέξας των ΗΠΑ.

Επίσης, διά του παρόντος, αποποιείστε κάθε δικαίωμα προσφυγής σε δίκη με ενόρκους αναφορικά με οποιαδήποτε ενέργεια ή αντιδικία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου ή αυτών των Όρων συμμετεχόντων, εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

11. Παραίτηση από το δικαίωμα συλλογικής αγωγής

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Indeed, ο Συμμετέχων αναγνωρίζει ότι η Indeed δύναται να προσφέρει το πρόγραμμα Business Perks μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο παρόν. Ως μερικό αντίτιμο για την από μέρους του Συμμετέχοντα χρήση του Ιστοτόπου και αυτών των υπηρεσιών, ο Συμμετέχων συμφωνεί να μην συμμετέχει σε άσκηση συλλογικής αγωγής εναντίον της Indeed ως ενάγων, εκπρόσωπος ή μέλος, καθώς και να μην συμμετέχει ως αντίδικος με οποιονδήποτε τρόπο σε συλλογική αγωγή εναντίον της Indeed. Ωστόσο, τίποτα στην παρούσα παράγραφο δεν περιορίζει το δικαίωμα του Συμμετέχοντα να ασκήσει αγωγή ως μεμονωμένος ενάγων, όπως σε δικαστήριο μικροδιαφορών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δικαιοδοσίας που αναφέρονται στην Ενότητα 10 παραπάνω.

Όροι παροχής υπηρεσίας Beta

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουλίου 2021

Οι παρόντες Όροι παροχής υπηρεσίας προϊόντος beta της Indeed («Όροι IBP») αποτελούν τμήμα των Όρων παροχής υπηρεσίας της Indeed, είναι ενσωματωμένοι σε αυτούς και ισχύουν για οποιονδήποτε χρήστη που προσπελάζει ή χρησιμοποιεί το Προϊόν beta της Indeed («IBP») ή με άλλον τρόπο υποδεικνύει ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους IBP. Με την προσπέλαση ή τη χρήση οποιουδήποτε Προϊόντος beta της Indeed ή με τη με άλλον τρόπο αποδοχή των παρόντων όρων IBP, αποδέχεστε τους παρόντες όρους IBP και τους Όρους παροχής υπηρεσίας της Indeed(η «Συμφωνία»). Τα προϊόντα που θεωρούνται IBP και διέπονται από τους παρόντες όρους IBP γενικά ακολουθούν την ακόλουθη σύμβαση ονοματοδοσίας: «Indeed [όνομα προϊόντος] Beta».

Τυχόν όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν προσδιορίζονται στους παρόντες Όρους IBP, έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία.

1. Δήλωση αποποίησης Beta

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ BETA ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ BETA ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BETA Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ IBP ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

2. Το Πρόγραμμα

Η χρήση οποιουδήποτε IBP υπόκειται στο σύνολο των ισχυόντων όρων και πολιτικών της Indeed, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Πολιτικής απορρήτου της Indeed και των οδηγιών που παρέχονται στον Ιστότοπο. Οι πολιτικές της Indeed ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Όσον αφορά τυχόν περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο μέσω οποιουδήποτε IBP, συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε: (α) περιεχόμενο και URL στόχου («Δημιουργικό»), ανεξάρτητα από το εάν δημιουργήθηκαν από εσάς ή για εσάς και (β) ιστότοπο ο οποίος κατά προσέγγιση είναι προσβάσιμος από τα URL Δημιουργικού, καθώς και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας (συλλογικά «Οι υπηρεσίες σας»). Θα πρέπει να προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασής σας και να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για την από μέρους σας, και από μέρους τρίτων, χρήση των λογαριασμών σας. Στο πλαίσιο της χρήσης οποιουδήποτε IBP, η Indeed δύναται να σας δώσει τη δυνατότητα να υποβάλλετε σχόλια, προτάσεις ή άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την από μέρους σας χρήση του IBP. Συμφωνείτε ότι, σε περίπτωση απουσίας ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας περί του αντιθέτου, η Indeed θα μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα τυχόν σχόλια που παρέχετε για οποιονδήποτε σκοπό και χωρίς αμοιβή προς εσάς.

3. Εμπιστευτικότητα

Εάν είστε Εργοδότης και προσκληθήκατε να δοκιμάσετε ένα IBP, συμφωνείτε ότι, εκτός εάν προβλέπεται συγκεκριμένα με διαφορετικό τρόπο στο παρόν ή εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από την Indeed, οποιοδήποτε IBP και οποιαδήποτε τεκμηρίωση παρέχεται που αντιστοιχεί σε IBP συνιστούν εμπιστευτικές ιδιόκτητες πληροφορίες της Indeed. Θα επιτρέψετε μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, που έχουν πρόσβαση την οποία απέκτησαν με νόμιμα μέσα σε οποιοδήποτε IBP, την πρόσβαση στο IBP ή σε οποιαδήποτε αντίστοιχη τεκμηρίωση. Συμφωνείτε να μην μεταφέρετε, αντιγράφετε, αποκαλύπτετε, παρέχετε ή με άλλον τρόπο κάνετε διαθέσιμες τέτοιες εμπιστευτικές πληροφορίες με οποιαδήποτε μορφή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Indeed.

4. Ακύρωση

Μπορείτε να ακυρώσετε ανεξάρτητα την από μέρους σας χρήση οποιουδήποτε IBP ανά πάσα στιγμή (η εν λόγω ακύρωση τίθεται συνήθως σε ισχύ εντός 24 ωρών), εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά σε μια εντολή εισαγωγής ή σε άλλη συμφωνία με την Indeed, Η Indeed δύναται να ακυρώσει οποιοδήποτε IBP ή τους παρόντες Όρους IBP ανά πάσα στιγμή. Η Indeed δύναται να τροποποιήσει οποιοδήποτε IBP ή τους παρόντες Όρους IBP ανά πάσα στιγμή χωρίς ευθύνη και η από μέρους σας χρήση οποιουδήποτε IBP μετά από την αλλαγή των εν λόγω Όρων IBP υποδεικνύει αποδοχή των ενημερωμένων Όρων IBP. Οι ενότητες 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 8 θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη λήξη ή τον τερματισμό των συγκεκριμένων όρων IBP.

5. Απαγορευμένες χρήσεις

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) όλα τα στοιχεία σας είναι σωστά και ενημερωμένα, (β) κατέχετε και παραχωρείτε στην Indeed και στους Συνεργάτες όλα τα δικαιώματα για την αντιγραφή, τη διανομή και την εμφάνιση του Δημιουργικού («Χρήση») και ότι (γ) η εν λόγω Χρήση και οι ιστότοποι που είναι συνδεδεμένοι από οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί μέσω οποιουδήποτε IBP (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών σας εκεί) δεν θα παραβαίνουν ούτε θα ενθαρρύνουν την παράβαση τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας. Η παράβαση αυτών των πολιτικών ενδέχεται να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των παρόντων όρων IBP ή του λογαριασμού σας χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να σας επιφέρει νομικές κυρώσεις και συνέπειες. Η Indeed δύναται να απορρίψει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί μέσω οποιουδήποτε IBP και η Indeed δύναται να απενεργοποιήσει, χωρίς ειδοποίηση, οποιονδήποτε λογαριασμό Εργοδότη, για οποιαδήποτε αιτία ή χωρίς αιτία.

6. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ IBP ΚΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ INDEED ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, Η INDEED, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ IBP ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η INDEED ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ IBP ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ. 

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (α) ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ IBP ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (β) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ IBP ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ INDEED ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

7. Πληρωμή

Κατά περίπτωση, θα χρεώνεστε σύμφωνα με την τιμολόγηση που αναφέρεται σε ξεχωριστή συμφωνία ή εντολή εισαγωγής με την Indeed ή όπως προβάλλεται στον Ιστότοπο σύμφωνα με οποιοδήποτε IBP έχει γίνει διαθέσιμο σε εσάς. Σε κάθε περίπτωση, οι χρεώσεις βασίζονται αποκλειστικά στις μετρήσεις της Indeed και ο προσδιορισμός των χρεώσεων από την Indeed θα είναι δεσμευτικός.

8. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα καλύψετε την Indeed, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοπαρόχους και τους Εκδότες της από οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση του IBP μας, του Δημιουργικού, του ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών σας ή από την αθέτηση των συγκεκριμένων Όρων IBP.

Πολιτική αποδεκτής χρήσης συνδεδεμένων εταιρειών της Indeed

Τελευταία ενημέρωση: 25 Οκτωβρίου 2021

1. Γενικά

Η παρούσα Πολιτική αποδεκτής χρήσης συνδεδεμένων εταιρειών της Indeed («AAUP»)ισχύει για συνδεδεμένες εταιρείες της Indeed , Inc. (η «Indeed») οι οποίες δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους ιστοσελίδες, ή παράσχουν συνδέσμους από τους ιστοτόπους τους προς αυτές, οι οποίες περιέχουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία που παρέχονται από την Indeed (συλλογικά, «Στοιχεία προγράμματος»): αποτελέσματα αναζήτησης θέσεων εργασίας, το JobrollTM, το Πλαίσιο αναζήτησης θέσης εργασίας, οι διαφημίσεις πληρωμής ανά κλικ, οι σύνδεσμοι, ο κώδικας εισαγωγής και τυχόν λογότυπα της Indeed ή άλλα στοιχεία που παρέχονται από την Indeed για χρήση σε ιστοτόπους Συνδεδεμένων εταιρειών ή ιστοτόπους συνεργασίας μεταξύ της Indeed και Συνδεδεμένης εταιρείας. Στις Συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνεται το μέρος που δημοσιεύει τα αποτελέσματα ή/και οποιαδήποτε εταιρεία ή δίκτυο που για λογαριασμό του, το οποίο επίσης θα δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας AAUP. Ως εκδότης, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με σύνολο των τοπικών ή ισχυόντων νόμων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε νόμων περί μάρκετινγκ ή διαφήμισης. Η Indeed αποζημιώνει τους εκδότες μόνο για τα κλικ που πραγματοποιούνται στη σελίδα σας και όχι για κλικ που αποκτήθηκαν μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου όπως, ενδεικτικά, των γραπτών μηνυμάτων.

2. Περιορισμένοι ιστότοποι

Απαγορεύεται η δημοσίευση Στοιχείων προγράμματος ή η χρήση τους από μια Συνδεδεμένη εταιρεία για δημιουργία συνδέσμων από και σε οποιοδήποτε ιστότοπο που: (α) είναι υπό κατασκευή, ατελής ή μη λειτουργικός, (β) περιέχει υλικό που παραβιάζει ή ιδιοποιείται τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, τρίτων, (γ) περιέχει πορνογραφικό, χυδαίο, δυσφημιστικό ή βίαιο υλικό ή υλικό που προωθεί το μίσος, (δ) προωθεί ανεπιθύμητο περιεχόμενο ή (ε) παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή προωθεί παράνομα προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηρίοτητες ή (στ) εμπλέκεται σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, νόμιμη ή παράνομη, την οποία η Indeed κρίνει ως επιβλαβή για τη φήμη, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, την πελατεία ή τις λειτουργίες της Indeed.

3. Τοποθεσία και παράδοση των Στοιχείων προγράμματος

Η Συνδεδεμένη εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβάλλει: (i) περισσότερα από ένα Στοιχεία προγράμματος σε οποιαδήποτε μεμονωμένη ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Indeed, (ii) οποιοδήποτε Στοιχείο προγράμματος σε ιστοσελίδα που δεν περιέχει ουσιαστικό περιεχόμενο πέραν του Jobroll καθεαυτού, ή (iii) οποιοδήποτε Στοιχείο προγράμματος σε μια σελίδα που έχει δημοσιευτεί ειδικά με τον σκοπό να προβάλλει διαφημίσεις, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της σελίδας. Η Συνδεδεμένη εταιρεία δεν θα προβάλλει Στοιχεία προγράμματος σε κανένα από τα παρακάτω και δεν θα παράσχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες που περιέχουν Στοιχεία προγράμματος από τα παρακάτω: (α) εφαρμογή λογισμικού με δυνατότητα λήψης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Indeed, β) λογισμικό που μπορεί να εμφανίσει αναδυόμενα παράθυρα, να ανακατευθύνει τους χρήστες σε ανεπιθύμητους ιστοτόπους, να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή να παρέμβει με άλλο τρόπο στην πλοήγηση των ιστοτόπων, (γ) Ιστότοπος που δεν ελέγχεται άμεσα από τη Συνδεδεμένη εταιρεία ή (δ) ομάδες συζήτησης, ομάδες συνομιλίας, email, link farms, μετρητές, κανάλια συνομιλίας, βιβλία επισκεπτών, ιστότοποι αδρανοποίησης ονόματος τομέα (domain parking) αναδυόμενα παράθυρα ή καταδυόμενα παράθυρα. Οποιαδήποτε χρήση της Διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογής XML της Indeed («API») από τη Συνδεδεμένη εταιρεία θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει ορίσει η Indeed για χρήση του API που ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφοριακές απαιτήσεις ή περιορισμούς σε μεγέθη αιτημάτων, στη συχνότητα και στην περιπλοκότητα των ερωτημάτων.

4. Απαγορευμένες δραστηριότητες

Η Συνδεδεμένη εταιρεία δεν επιτρέπεται: (α) να τροποποιήσει τα Στοιχεία προγράμματος χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Indeed, (β) να τοποθετήσει ειδοποιήσεις κοντά σε οποιοδήποτε Στοιχείο προγράμματος για να παροτρύνει τους χρήστες ή να τους ζητήσει να κάνουν κλικ στις υπηρεσίες ή να τις χρησιμοποιήσουν τους (οι Συνδεδεμένες εταιρείες μπορούν, ωστόσο, να δηλώσουν: «κάντε κλικ εδώ για να επισκεφτείτε τον χορηγό μας» ή «για να επισκεφτείτε τον διαφημιστή μας, κάντε κλικ εδώ»), (γ) να βάλουν ετικέτα σε Στοιχεία προγράμματος με κείμενο διαφορετικό από το «με την υποστήριξη του Indeed» ή «διαφημίσεις από το Indeed» ή να συμπεριλάβουν οποιοδήποτε κείμενο κοντά σε Στοιχεία προγράμματος το οποίο μπορεί εσφαλμένα να θεωρηθεί Στοιχείο προγράμματος ή να συσχετιστεί με Στοιχεία προγράμματος, (δ) να χρησιμοποιήσει παραπλανητικά ή αφύσικα μέσα για να τραβήξει την προσοχή ή να προκαλέσει κλικ ή τη χρήση των Στοιχείων προγράμματος, (ε) να ζητήσει από τους χρήστες να κάνουν κλικ σε ένα Στοιχείο προγράμματος προτού προσπελάσουν έναν ιστότοπο Συνδεδεμένης εταιρείας ή οποιαδήποτε περιοχή εντός αυτού ή να παράσχει κίνητρα οποιασδήποτε φύσης για να παροτρύνει ή να ζητήσει από τους χρήστες να κάνουν κλικ στα Στοιχεία προγράμματος ή να τα χρησιμοποιήσουν με άλλον τρόπο, (στ) να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέθοδο για διογκώσει τεχνητά ή/και αθέμιτα τον όγκο των εμφανίσεων ή των κλικ που σχετίζονται με Στοιχεία προγράμματος ή άλλες χορηγούμενες διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά των παρακάτω: επαναλαμβανόμενα μη αυτόματα κλικ, χρήση ρομπότ ή άλλων αυτόματων εργαλείων ερωτήματος ή/και αιτήσεις αναζήτησης που έχουν δημιουργηθεί από αυτοματοποιημένο σύστημα, αυτοματοποιημένη ανακατεύθυνση χρηστών, χρήση αναδυόμενων παραθύρων ή οποιασδήποτε άλλης τεχνικής δημιουργίας αυτόματων ή αθέμιτων (όπως ορίζεται από την Indeed, ενεργώντας εύλογα, με βάση τις πρακτικές του κλάδου) κλικ ή/και εμφανίσεων, (ζ) να χρησιμοποιήσει πλαίσια, ή να αλλάξει με άλλον τρόπο την εμπειρία χρήστη, όταν ένας χρήστης μεταβαίνει σε άλλο ιστότοπο κάνοντας κλικ στα αποτελέσματα της αναζήτησης θέσεων εργασίας στο Indeed, (η) αναδιανομή των αποτελεσμάτων της αναζήτησης θέσεων εργασίας ή μέρους αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (θ) πέραν της παροχής των αποτελεσμάτων της αναζήτησης θέσεων εργασίας στον ιστότοπο της Συνδεδεμένης εταιρείας στους τελικούς χρήστες εκείνου του ιστότοπου που τα δημιούργησε, αποθήκευση οποιουδήποτε περιεχομένου αναζήτησης θέσεων εργασίας, (ι) αποστολή οποιονδήποτε γραπτών μηνυμάτων για λογαριασμό της Indeed ή (κ) προώθηση μέσω μάρκετινγκ ή διαφήμιση των θέσεων εργασίας του Indeed παραβιάζοντας οποιαδήποτε τοπική ή ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της νομοθεσίας περί email, ανεπιθύμητου περιεχομένου ή αποστολής γραπτών μηνυμάτων.

5. Κωδικοί πρόσβασης, κλειδιά API και άλλες διατάξεις ασφαλείας

Εάν η Indeed παράσχει σε μια Συνδεδεμένη εταιρεία έναν κωδικό πρόσβασης, ένα κλειδί API ή μια άλλη διάταξη ασφαλείας προκειμένου να έχει πρόσβαση σε Στοιχεία προγράμματος ή κάποια άλλη μη δημόσια περιοχή του ιστότοπου ή του συστήματος της Indeed, η εν λόγω Συνδεδεμένη εταιρεία θα διατηρεί την εμπιστευτικότητα αυτού του κωδικού πρόσβασης, κλειδιού API οποιασδήποτε άλλης διάταξης ασφαλείας, δεν θα μοιράζεται τα προαναφερθέντα με κανένα τρίτο μέρος ούτε θα του παρέχει πρόσβαση σε οποιεσδήποτε μη δημόσιες περιοχές τέτοιου είδους και δεν θα τα χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

6. Περιεχόμενο αναζήτησης θέσεων εργασίας

Η Indeed διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη ευχέρειά της, να εξαιρέσει συγκεκριμένες διαφημίσεις.

7. Παράδοση των Στοιχείων προγράμματος

Η Συνδεδεμένη εταιρεία συμφωνεί ότι θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που παρέχονται από την Indeed κατά διαστήματα για την ενεργοποίηση της κατάλληλης παράδοσης, εμφάνισης, παρακολούθησης και αναφοράς των Στοιχείων προγράμματος.

8. Συνεργασία με την Indeed και τις αρχές

Η Indeed θα συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής νόμου και άλλες αρχές για τη διερεύνηση αξιώσεων σχετικά με παράνομες ή εικαζόμενες παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αθέμιτης διόγκωσης του όγκου των εμφανίσεων ή των κλικ. Οι Εκπρόσωποι θα συνεργάζονται με την Indeed για τυχόν διορθωτικά μέτρα τα οποία η Indeed κρίνει απαραίτητα για τη διόρθωση και την αποτροπή παράβασης των παρόντων Όρων ή του εφαρμοστέου δικαίου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παροχής στην Indeed όλων των απαραίτητων πληροφοριών για τη διερεύνηση της εικαζόμενης παράβασης.

9. Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Η Indeed δύναται να τροποποιήσει την παρούσα AAUP ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία υπαιτιότητα, όπως κρίνει σκόπιμο κατά την απόλυτη ευχέρειά της. Η χρήση των Στοιχείων προγράμματος από μέρους σας, κατόπιν ειδοποίησης ότι η παρούσα AAUP έχει αλλάξει, υποδηλώνει την αποδοχή της ενημερωμένης AAUP.

Συχνές ερωτήσεις για τους Όρους

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους της Indeed, δείτε τις Συχνές ερωτήσεις για τους Όρους της Indeed.