Poniżej przedstawiono warunki firmy Indeed, w tym zasady dotyczące plików cookie i zasady ochrony prywatności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przekazujemy bardzo dużo informacji. Mamy ku temu powody: Indeed chce, by użytkownicy mieli możliwie najdokładniejszą wiedzę o działaniach podejmowanych przez firmę. Nie chcemy, by użytkownicy musieli zastanawiać się, jakie procesy lub procedury stosujemy, albo zgadywać, z czym tak naprawdę wiąże się komunikacja z firmą Indeed. Podajemy tak wiele szczegółów, ponieważ pragniemy, by wszystko było dla naszych użytkowników zrozumiałe. Zachęcamy zatem do zapoznania się z niniejszymi warunkami i ich postanowieniami właściwymi w danej sytuacji. Użytkownicy wyrażają zgodę na ich stosowanie.

Zasady dot. plików cookie

 
 
Przenieśliśmy tę sekcję do naszego Centrum ochrony prywatności, w którym można zapoznać się z  Zasadami dot. plików cookie firmy Indeed. Obecnie dostępne tylko w Brazylii, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
 

Polityka prywatności

Przenieśliśmy tę sekcję do naszego Centrum ochrony prywatności, w którym można zapoznać się z Polityką prywatności firmy Indeed.

Prawa użytkownika dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia

Korzystając z praw przyznanych w tym punkcie naszej Polityki prywatności, użytkownik oświadcza, że jego miejscem stałego pobytu jest stan Kalifornia.

Użytkownicy posiadający miejsce stałego pobytu poza stanem Kalifornia mogą złożyć w firmie Indeed zweryfikowany wniosek dotyczący ich danych osobowych. Chociaż firma Indeed nie sprzedaje danych osobowych użytkowników, użytkownik może złożyć oficjalne żądanie usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed. Procedura ta została szczegółowo opisana w pkt. 10 Polityki prywatności, który również zawiera dane adresowe dla celów przekazywania firmie Indeed żądań dotyczących danych osobowych użytkownika.

Prawo do wiedzy o danych osobowych

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i „sprzedajemy” (termin ten wyjaśniono dokładniej w punkcie 13.2 poniżej). Więcej informacji na temat sposobu korzystania z tego prawa znajduje się w punkcie 10 naszej Polityki prywatności.

W podanych w nawiasie punktach Streszczenia Polityki prywatności firmy Indeed zostały opisane kategorie danych osobowych, które gromadziliśmy przez ostatnie dwanaście (12) miesięcy (punkt 3), powody ich gromadzenia (punkt 4) i strony trzecie, którym były one udostępniane (punkt 5).

Ponadto zagadnienia te zostały szerzej omówione wPełnej wersji Polityki prywatności: w punktach 2.1, 2.2 i 2.3 opisano kategorie danych osobowych przez nas gromadzonych; w punktach 4, 59 wyjaśniono cele wykorzystywania danych osobowych; a punkty 4.12 do 4.168, 9 i 11  zawierają informacje na temat ujawniania danych osobowych osobom trzecim.

Prawo do wycofania zgody na sprzedaż danych osobowych użytkownika

Aby dowiedzieć się więcej na temat podejścia firmy Indeed do obowiązującego w Kalifornii wymogu „niesprzedawania danych osobowych”, dlaczego jest on stosowany do korzystania przez użytkownika z Witryny, oraz jak użytkownik może skorzystać z tego prawa, należy odwiedzić naszą stronę dotyczącą wycofania zgody w ramach ustawy CCPA. Wyjaśniamy tam, jak na podstawie ustawy CCPA w stanie Kalifornia zdefiniowano pojęcie „sprzedaży” polegające na przekazywaniu danych osobowych pomiędzy firmą Indeed a jej podmiotami powiązanymi, które stanowi nieodłączny element produktów i usług oferowanych naszym użytkownikom. Nie „sprzedajemy” zatem Danych osobowych użytkowników w tradycyjnym znaczeniu. Więcej informacji na temat podmiotów powiązanych firmy Indeed oraz wzajemnego przekazywania sobie danych między nimi można znaleźć w naszym Centrum ochrony prywatności.

Na mocy ustawy stanu Kalifornia o ochronie prywatności, tzw. „Shine the Light” (art. 1798.83 Kodeksu cywilnego) osoby mające miejsce stałego pobytu w Kalifornii mogą ponadto raz w roku kalendarzowym zażądać dostępu do informacji na temat ujawniania przez daną firmę określonych kategorii Danych osobowych innym firmom do celów marketingu bezpośredniego i taki dostęp otrzymać. Jeżeli użytkownik naszej Witryny ma miejsce stałego pobytu w stanie Kalifornia, może zażądać kopii wspomnianych informacji od firmy Indeed, przesyłając wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje). W żądaniu należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Firma Indeed zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do użytkownika z prośbą o podanie dodatkowych Danych osobowych w celu potwierdzenia jego tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie.

Prawo do niedyskryminacji w związku z korzystaniem przez użytkownika z praw w zakresie ochrony prywatności

Firma Indeed nie dyskryminuje użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z praw przysługujących im na mocy ustawy CCPA.

Często zadawane pytania dotyczące ochrony prywatności

Więcej informacji na temat podejścia firmy Indeed do kwestii prywatności można znaleźć w odpowiedziach na Często zadawane pytania dotyczące ochrony prywatności.

Wprowadzenie do Warunków korzystania z usług firmy Indeed

Każdorazowe uzyskanie dostępu do usług i witryn internetowych Indeed w wersji online lub mobilnej, w tym między innymi do wszelkich aplikacji mobilnych, rozszerzeń wyszukiwarki i wtyczek Indeed (łącznie: „Aplikacje Indeed”), oraz wszelkiego oprogramowania, usług, funkcji, produktów, programów i elementów dostarczanych przez firmę Indeed lub w jej imieniu w ramach takich usług lub witryn lub w związku z takimi usługami lub witrynami (łącznie: „Witryna”), co obejmuje m.in. wszelkie produkty, programy i usługi opisane w niniejszych Warunkach korzystania z usług, lub korzystanie z nich, niezależnie od miejsca, z którego zostały pobrane, jest równoznaczne z (a) oświadczeniem o zapoznaniu się z Zasadami dot. plików cookiePolityką prywatności oraz (b) akceptacją niniejszych Warunków korzystania z usług („Umowa”) obowiązujących w danym okresie i zawartych z następującymi podmiotami:

 • Indeed Brasil Pesquisa de Empregos Ltda., Rua Fidêncio Ramos, 302, Torre B, 12º andar, São Paulo, SP, 04551-010, Brazylia, o ile i gdy użytkownik przebywa w Brazylii („Indeed Brazil”), lub
 • Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, Stany Zjednoczone, o ile i gdy użytkownik przebywa w Stanach Zjednoczonych lub jest Partnerem („Indeed, Inc.”), lub
 • Indeed India Operations (Pte.) Ltd., Ground Floor, Block C, Divyasree Omega Hitech City Road, Kondapur, Hyderabad TG 500084 Indie, o ile i gdy użytkownik przebywa w Indiach („Indeed India”), lub
 • Indeed Singapore Operations (Pte.) Ltd., 10 Collyer Quay #24-01, Ocean Financial Centre, Singapur 049315, wyłącznie w odniesieniu do korzystania przez Pracodawcę z Programu Indeed Ads oraz Programu Wyszukiwarka Indeed CV (w stosownych przypadkach), o ile i gdy użytkownik przebywa w regionie Azji i Pacyfiku* (chyba że użytkownik ma zamówienie na reklamy wydane przez inny podmiot Indeed; wówczas należy zawrzeć umowę z Indeed Ireland Operations Limited) („Indeed Singapore”), lub
 • Indeed Japan K.K., 6th Floor, Sumitomo Fudosan Azabu-juban Bldg. 1-4-1, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073, Japonia, o ile i gdy użytkownik przebywa w Japonii (chyba że użytkownik jest pracodawcą mającym konta w Indeed Singapore przed 1 października 2021; w takim przypadku jego umowa z Indeed Singapore pozostanie w mocy do czasu powiadomienia o jej rozwiązaniu) („Indeed Japan”), lub
 • Indeed UK Operations Ltd., 20 Farringdon Road, 3rd Floor, London EC1M 3HE, Wielka Brytania, wyłącznie w odniesieniu do korzystania przez Pracodawcę z Programu „Indeed Ads” oraz Programu Indeed CV (w stosownych przypadkach), o ile i gdy użytkownik jest obsługiwany głównie przez biuro Indeed w Wielkiej Brytanii, lub
 • Indeed France SAS, 29 Rue de Berri, Washington Plaza – 4th floor, 75008 Paris, Francja, o ile i gdy użytkownik jest obsługiwany głównie przez biuro Indeed we Francji, lub
 • Indeed Canada Corp., 2 Bloor West, 12th Floor, Toronto, ON M4W3E2, Kanada, o ile i gdy użytkownik jest obsługiwany głównie przez biura Indeed w Kanadzie, lub
 • Indeed Italy S.r.l., Piazza Filippo Meda 3, Milano, CAP 20121, Włochy, o ile i gdy użytkownik jest obsługiwany głównie przez biuro Indeed we Włoszech, lub
 • Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irlandia, we wszystkich pozostałych przypadkach („Indeed Ireland”).

Wszelkie odniesienia do „Indeed” lub zwroty w pierwszej osobie liczby mnogiej w niniejszej Umowie oznaczają stosowny podmiot wskazany powyżej.

* Dla celów niniejszej Umowy Region Azji i Pacyfiku definiuje się jako następujące kraje i terytoria: Antarktyda, Australia, Bangladesz, Bhutan, Brunei, Chiny, Fidżi, Filipiny, Francuskie Terytoria Południowe, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Guam, Hongkong, Indonezja, Kambodża, Kiribati, Korea Południowa, Laos, Makao, Malediwy, Malezja, Mariany Północne, Mikronezja, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Niue, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Pakistan, Palau, Papua Nowa Gwinea, Pitcairn, Polinezja Francuska, Samoa, Samoa Amerykańskie, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia, Tajwan, Timor Wschodni, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wietnam, Wallis i Futuna, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspa Norfolk, Wyspy Cooka, Wyspy Heard i McDonalda, Wyspy Kokosowe, Wyspy Marshalla i Wyspy Salomona.

Z Witryny mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne poszukujące możliwości zatrudnienia, usług lub informacji związanych z ich sytuacją zawodową lub poszukiwaniem przez nie pracy („Osoby poszukujące pracy”), osoby fizyczne lub organizacje poszukujące informacji związanych z zatrudnianiem lub zasobami ludzkimi, szukające Osób poszukujących pracy albo chcące udostępnić informacje dotyczące możliwości zatrudnienia w imieniu własnym lub innych osób albo organizacji, w tym między innymi agencje dokonujące zakupów na rzecz wielu podmiotów i agencje zatrudnienia („Pracodawcy”) oraz osoby fizyczne lub organizacje, które chcą uczestniczyć w Programie „Indeed Publisher Program” („Partnerzy”). Indeed może również działać w charakterze agencji zatrudnienia w imieniu Pracodawców, którzy nabywają usługi za pośrednictwem swoich podmiotów stowarzyszonych, takich jak Indeed Hire, Inc. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego licencja na użytkowanie Witryny zostanie automatycznie unieważniona w przypadku prób korzystania z Witryny w jakimkolwiek innym celu. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub korzysta z niej w charakterze pracownika lub innego przedstawiciela Pracodawcy lub Partnera, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Umowy w imieniu własnym i odpowiednio takiego Pracodawcy lub Partnera oraz oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony do przyjmowania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w imieniu odpowiednio takiego Pracodawcy lub Partnera. Jeśli użytkownik korzysta z technologii wspomagającej w celu uzyskania dostępu do Strony i potrzebuje pomocy, może zadzwonić do firmy Indeed pod numer 1-800-462-5842 (Stany Zjednoczone) lub 1-866-439-8615 (Kanada), lub skontaktować się z nami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed jest właścicielem praw autorskich do Witryny, Aplikacji Indeed i Usług, w tym zbiorów informacji w nich dostępnych.

Możemy zmienić niniejszą Umowę, informując użytkownika o zmianach z zastosowaniem uzasadnionych środków, w tym poprzez opublikowanie zmienionej wersji Umowy za pośrednictwem Witryny. Wszelkie takie zmiany nie będą miały zastosowania do roszczeń wniesionych przed datą opublikowania zmienionej wersji Umowy zawierającej wspomniane zmiany lub poinformowania użytkownika o takich zmianach w inny sposób. Uzyskanie dostępu do Witryny lub korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian w niniejszej Umowie będzie równoznaczne z akceptacją tych zmian. Po słowach „Ostatnia aktualizacja” w każdej sekcji warunków podano datę wprowadzenia ostatnich zmian do niniejszej Umowy. Możemy w dowolnym momencie i bez ponoszenia odpowiedzialności wprowadzić zmiany w Witrynie lub zaprzestać udostępniania całości lub części Witryny (co obejmuje dostęp do Witryny za pośrednictwem łączy jakichkolwiek osób trzecich); pobierać, zmieniać lub znosić opłaty wymagane w celu korzystania z Witryny; lub składać propozycje niektórym lub wszystkim użytkownikom Witryny.

Firma Indeed i jej podmioty powiązane należą bezpośrednio lub pośrednio do notowanej na giełdzie japońskiej spółki dominującej Recruit Holdings Co., Ltd.

Dokładamy wszelkich starań, aby mieć pewność, że w naszych łańcuchach dostaw i jakichkolwiek działaniach biznesowych nie występuje zjawisko współczesnego niewolnictwa ani handlu ludźmi. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji naszego oświadczenia w sprawie brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act).

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką społecznej odpowiedzialności firmy Indeed India Operations Private Limited.

Do Umowy włącza się przez niniejsze odniesienia wszelkie dodatkowe warunki opublikowane przez firmę Indeed za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób udostępnione użytkownikowi. Uzyskując dostęp do Witryny lub dowolnego produktu, programu lub usługi Indeed albo korzystając z nich, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Warunków korzystania z usług firmy Indeed, w tym „Warunków korzystania z usług dla wszystkich użytkowników”, dodatkowych warunków opublikowanych przez firmę Indeed za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób udostępnionych użytkownikowi. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości następujące fakty:

Ogólne warunki korzystania z usług firmy Indeed

Ostatnia modyfikacja: 5 maja 2022

A. Warunki korzystania z usług dla Osób poszukujących pracy

1. Oferty pracy

Firma Indeed może udostępniać Oferty pracy, które przedstawiają możliwości zatrudnienia i inne treści związane z zatrudnieniem, w tym łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych („Oferty pracy”), w wynikach wyszukiwania Indeed lub w inny sposób za pośrednictwem Witryny. Od Osób poszukujących pracy nie są pobierane opłaty za wyszukiwanie Ofert pracy w witrynie Indeed. Oferty pracy są tworzone i publikowane przez osoby trzecie, nad którymi firma Indeed nie sprawuje kontroli; użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie fakt, że firma Indeed nie ma w związku z tym kontroli nad treścią Ofert pracy, łączami do Ofert pracy lub łączami w nich zawartymi, ani innymi warunkami, które osoby trzecie mogą nałożyć, gdy Osoba poszukująca pracy złoży aplikację lub opuści Witrynę. Na przykład niektóre z tych osób trzecich mogą próbować pobierać opłaty od Osób poszukujących pracy za aplikowanie na konkretne stanowiska, chociaż firma Indeed dokłada starań, aby takie Oferty pracy nie były dostępne w Witrynie. Opuszczając Witrynę Indeed i przechodząc do witryny internetowej podmiotu zewnętrznego, użytkownik akceptuje wszelkie warunki narzucone przez ten podmiot. Witryny Pracodawcy mogą zawierać funkcje śledzenia konwersji, interfejsy API lub inne funkcje udostępniane przez Indeed, które informują nas o tym, że w witrynie Pracodawcy złożono aplikację. Pracodawca, który zainstaluje takie funkcje, jest zobowiązany na mocy niniejszej Umowy do przekazania wszelkich informacji i uzyskania wszelkich zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed nie ma wpływu na działania wspomnianego pracodawcy ani jego witrynę. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Indeed ze wspomnianej funkcji śledzenia konwersji i otrzymywanie z niej informacji. Z wyjątkiem ogłoszeń sponsorowanych, wyróżnionych lub płatnych Oferty pracy zawarte w Witrynie lub takie, do których łącza znajdują się w Witrynie, są automatycznie indeksowane i publikowane. Firma Indeed nie ma obowiązku selekcjonowania ani uwzględniania Ofert pracy w swoich wynikach wyszukiwania lub w innych ofertach i może wykluczyć lub usunąć dowolną Ofertę pracy z Witryny lub wyników wyszukiwania użytkownika z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed nie ma obowiązku przedstawiania użytkownikowi Ofert pracy. Nie możemy potwierdzić poprawności ani kompletności żadnej Oferty pracy ani innych informacji przekazanych przez Pracodawcę lub innego użytkownika, w tym tożsamości takiego Pracodawcy lub innego użytkownika. Firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność wszelkich Ofert pracy, Stron pracodawców, ocen, a także pytań rekrutacyjnych i odpowiedzi na nie. Ponadto firma Indeed może udostępnić opcje wyszukiwania w celu zawężenia wyników wyszukiwania Ofert pracy według kategorii rodzaju zatrudnienia (tzn. na pełny etat lub na część etatu, itp.), przy czym takie kategorie są tworzone niezależnie i w całości przez firmę Indeed i nie muszą bezpośrednio lub dokładnie odzwierciedlać treści Ofert pracy. Firma Indeed może zmieniać format Ofert pracy, by użytkownik mógł wygodniej zapoznać się z nimi na telefonie komórkowym. Umieszczenie Oferty pracy na określonej stronie (na przykład Indeed Gigs) nie stanowi oświadczenia dotyczącego charakteru roli z prawnego punktu widzenia. Choć firma Indeed może w niektórych okolicznościach pobierać opłaty od pracodawców publikujących Oferty pracy, dzięki czemu ich wyszukiwanie w witrynie Indeed może pozostać bezpłatne dla Osób poszukujących pracy, to wszystkie Oferty pracy uznaje się za reklamy. Firma Indeed wyświetla Oferty pracy na podstawie kombinacji ofert pracodawców i innych danych, takich jak wyszukiwane hasła oraz inne przekazywane informacje i wykonywane działania w Witrynie Indeed. Zezwala się na korzystanie z Witryny Indeed lub jej zawartości wyłącznie w celach niekomercyjnych. Na potrzeby niniejszego punktu A Ogólnych warunków korzystania z usług firmy Indeed wszelkie odniesienia do „użytkownika” oznaczają użytkownika będącego osobą fizyczną lub organizacją uzyskującą dostęp do Witryny w charakterze Osoby poszukującej pracy. Indeed może zaoferować funkcję telefonowania pod numer zawarty w Ofercie pracy za pomocą aplikacji do nawiązywania połączeń zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Indeed nie może zagwarantować, że uzyskany numer telefonu jest prawidłowym numerem telefonu w odniesieniu do Pracodawcy lub oglądanej Oferty pracy.

2. CV, Profil i Polecane oferty pracy

Utworzenie publicznego CV za pośrednictwem Witryny („Indeed CV”) lub przesłanie do niej własnego pliku CV (łącznie zwanych „CV użytkownika” lub „CV osoby poszukującej pracy”) jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez użytkownika prośby o udostępnienie jego CV w serwisie Indeed oraz upoważnieniem Indeed do udostępnienia jego CV osobom trzecim, takim jak Pracodawcy, które w opinii firmy Indeed mogą być zainteresowane CV użytkownika. Użytkownicy, którzy nie chcą, żeby ich CV było udostępniane osobom trzecim ani żeby Pracodawcy się z nimi kontaktowali, powinni ustawić status swojego Indeed CV lub przesłanego pliku CV jako prywatny. Wybór tej opcji nie ma wpływu na wcześniejsze aplikacje oraz nie uniemożliwia pracodawcom, do których zostały one wysłane, skontaktowania się z użytkownikiem. Dodatkowe informacje na temat ustawień prywatności CV można znaleźć tutaj.

Po utworzeniu przez użytkownika Indeed CV lub przesłaniu własnego pliku CV firma Indeed może udostępniać użytkownikowi oferty pracy odpowiednio dobrane do treści CV, a także wyróżniać elementy CV, które odpowiadają kwalifikacjom określonym w ofercie pracy lub elementy Oferty pracy, których brakuje w CV użytkownika. Wspomniane wyróżnienia nie oznaczają, że użytkownik ma kwalifikacje lub nie ma kwalifikacji niezbędnych na danym stanowisku ani że powinien lub nie powinien się o to stanowisko ubiegać. Odpowiedź na wspomnianą Ofertę pracy nie gwarantuje udziału w rozmowie kwalifikacyjnej ani zatrudnienia. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność ani dostępność Ofert pracy lub wyróżnionych elementów, nawet jeżeli wyróżnia elementy albo udostępnia użytkownikowi Oferty pracy. Tworząc CV w serwisie Indeed lub przesyłając własny plik CV użytkownik wnioskuje o weryfikację zawartych w nim treści przez pracowników firmy Indeed lub jej dostawców oraz o wyrażenie opinii na ich temat (według uznania firmy), w tym o zaproponowanie zmian, i jednocześnie upoważnia firmę Indeed i jej dostawców do podejmowania takich działań. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane przez użytkownika w oparciu o przekazane opinie. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w CV lub aplikacjach publikowanych, przesyłanych lub otrzymywanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny. Przesyłając do Witryny własny plik CV, użytkownik akceptuje fakt, że firma Indeed może przekonwertować jego plik CV na inny format. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że treść CV wygląda zgodnie z jego intencjami, a informacje, które zamierza zawrzeć lub zaktualizować w CV, są poprawne i kompletne. Jeśli użytkownik zauważy nieprawidłowości w takich materiałach, ponosi on odpowiedzialność za wprowadzenie do nich poprawek lub za zwrócenie się do firmy Indeed z prośbą o ich wprowadzenie. Uwzględnienie wprowadzonych zmian lub aktualizacji konta lub CV użytkownika może zająć kilka dni. W celu ograniczenia ryzyka nadużyć finansowych Indeed może zamaskować lub ukryć informacje kontaktowe użytkownika zawarte w CV lub aplikacji (takie jak adres e-mail lub numer telefonu) i zastąpić je aliasem. Decyzja w tym zakresie będzie podejmowana według uznania, a firma Indeed nie składa użytkownikom żadnych obietnic dotyczących tego, czy zamaskowanie lub ukrycie obejmie wszystkie dane do kontaktu czy tylko ich część. Firma Indeed zastrzega sobie prawo do ograniczenia użytkownikowi możliwości publicznego udostępniania CV oraz może w dowolnej chwili zmienić ustawienia z publicznych na prywatne, aby zapobiec niezgodnym z prawem działaniom i oszustwom albo w innym celu, który uzna za istotny. 

Założenie konta Indeed, utworzenie Indeed CV lub przesłanie własnego pliku CV wiąże się z wyrażeniem zgody na powiązanie przez firmę Indeed treści zawartych w CV z profilem użytkownika w Witrynie Indeed („Profil Indeed”). Profil Indeed użytkownika zawiera informacje, które podaje on w Witrynie w zakładce „Profil” na swoim koncie. Dotyczy to treści zawartych w Indeed CV, wyników osiągniętych przez użytkownika w ramach Indeed Kwalifikacji oraz danych, które użytkownik zdecyduje się zamieścić, w tym: preferowanego stanowiska, rodzaju i czasu pracy, gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz oczekiwanych zarobków. O ile nie wskazano inaczej w Witrynie, informacje publikowane w Profilu Indeed użytkownika mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, np. Pracodawcom. Użytkownicy, którzy nie chcą, żeby ich Profil Indeed był udostępniany osobom trzecim ani żeby Pracodawcy się z nimi kontaktowali, powinni ustawić Indeed CV lub własny przesłany plik CV jako prywatne bądź je usunąć. Odpowiedzi udzielone w ramach Indeed Kwalifikacji zostaną powiązane z Profilem Indeed użytkownika. Użytkownik może zdecydować, czy odpowiedzi mają być dostępne dla Pracodawców przeglądających jego profil Indeed. Użytkownicy mogą włączyć w swoim profilu funkcję dostępności do pracy, aby powiadomić Pracodawców o możliwości natychmiastowego podjęcia zatrudnienia. Firma Indeed może po pewnym czasie wyłączyć tę funkcję na profilu użytkownika, który jednak może ją ponownie włączyć ręcznie.

Ponadto firma Indeed może automatycznie przesyłać użytkownikowi polecane oferty pracy na adres e-mail użyty przy tworzeniu konta w serwisie Indeed lub przesyłaniu aplikacji. Firma Indeed może określić, jakie oferty pracy polecać, na podstawie wielu czynników, m.in. w oparciu o wszelkie informacje o użytkowniku opublikowane przez niego w Witrynie (w tym jego CV i Profil Indeed), przeszukiwane zasoby Witryny, otwierane oferty pracy albo oferty pracy, na które użytkownik aplikował, bądź też dokumenty dołączone do aplikacji i przesłane Pracodawcy za pośrednictwem serwisu Indeed.

3. Aplikowanie o pracę za pośrednictwem serwisu Indeed

Wszelkie informacje zawarte w CV lub aplikacji przesłanej przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym Dane osobowe zawarte w CV, aplikacji lub odpowiedziach na pytania rekrutacyjne i kwalifikacyjne („Aplikuj z Indeed”), podlegają niniejszej Umowie (w tym punktowi D.3) oraz Polityce prywatności firmy Indeed. Przed przesłaniem aplikacji użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie i potwierdzenie, że aplikuje na ofertę wybranego przez siebie Pracodawcy. Po przekazaniu przez użytkownika informacji Pracodawcy (w formie aplikacji o pracę, CV, wiadomości e-mail lub w inny sposób), Indeed nie ma kontroli nad wykorzystywaniem ani ujawnianiem tych informacji przez Pracodawcę. Jeśli użytkownik chce poprosić Pracodawcę o usunięcie, zmodyfikowanie lub zachowanie poufności takich informacji, musi zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do niego. (Wszystkie odniesienia w Witrynie do funkcji „Aplikuj teraz”, „Aplikuj bezpośrednio na tę ofertę”, „Prosta aplikacja”, „Aplikuj z telefonu”, „Aplikuj z Indeed”, „Potwierdź obecność na wydarzeniu rekrutacyjnym” lub wszelkie podobne odniesienia oznaczają „Aplikuj z Indeed”). Indeed może wykorzystać materiały aplikacyjne użytkownika w celu ustalenia, czy może on być zainteresowany Ofertą pracy, oraz zwrócić się do niego w sprawie takiej Oferty pracy. Firma Indeed może przechowywać takie informacje bez względu na to, czy Oferta pracy została zamknięta lub nie jest już dostępna w Witrynie. Aby utrzymać jakość Witryny i Usług, firma Indeed może według własnego uznania nałożyć na użytkownika ograniczenia dotyczące możliwości aplikowania na Oferty pracy lub innych usług Indeed. Ponadto, wykazując zainteresowanie Ofertą pracy za pośrednictwem funkcji Aplikuj z Indeed lub potwierdzając obecność na wydarzeniu rekrutacyjnym, użytkownik przesyła swoje CV i informacje dotyczące aplikacji do serwisu Indeed oraz żąda od firmy Indeed udostępnienia takich informacji odpowiednim Pracodawcom do celów takich Ofert pracy i upoważnia do tego firmę Indeed. Gdy użytkownik zwraca się do firmy Indeed z prośbą o przekazanie aplikacji lub wiadomości, w tym między innymi podpisanego listu z ofertą pracy, Pracodawcy za pośrednictwem usługi Aplikuj z Indeed lub systemu przekazywania wiadomości Indeed bądź o przechowanie takiej aplikacji, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest to objęte żadną gwarancją oraz że Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany formatu takiej aplikacji lub wiadomości.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Pracodawcy mogą prosić firmę Indeed o zebranie materiałów dotyczących aplikacji, CV, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, ocen i innych informacji podanych przez użytkownika w Witrynie Indeed w jednym dokumencie, a użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez firmę Indeed tych materiałów dotyczących aplikacji w imieniu użytkownika. Aplikując o pracę w serwisie Indeed, użytkownik zgadza się na automatyczne przetwarzanie podania przez firmę Indeed, ponieważ takie przetwarzanie jest istotną częścią niniejszej Umowy. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed, aplikacji użytkownika i wszelkich odpowiedzi przesłanych użytkownikowi przez Pracodawcę (łącznie z listami z ofertą pracy) za pośrednictwem serwisu Indeed.

W przypadku aplikowania o pracę za pomocą usługi Aplikuj z Indeed serwis Indeed podejmie próbę przesłania aplikacji użytkownika, korzystając z danych kontaktowych podanych nam przez Pracodawcę lub jego Agenta. Może to oznaczać przesłanie aplikacji użytkownika do systemu śledzenia aplikacji ATS wybranego przez Pracodawcę. Nie możemy zagwarantować, że takie wiadomości i aplikacje zostaną dostarczone, odebrane, otworzone czy przeczytane ani że podjęte zostaną wobec nich jakiekolwiek działania. Firma Indeed nie gwarantuje także, że Pracodawca otrzyma, otworzy, przeczyta lub odpowie na takie CV lub inne materiały dotyczące aplikacji lub zostanie powiadomiony o ich otrzymaniu bądź że podczas przesyłania lub przechowywania danych nie wystąpią błędy. Ponadto serwis Indeed nie gwarantuje poprawnego działania interfejsu. Indeed może jednak powiadomić użytkownika w razie wystąpienia powyższych zdarzeń. Należy pamiętać, że Oferty pracy mogą wygasnąć w okresie między wysłaniem aplikacji a jej otrzymaniem. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne Oferty pracy ani za dostarczanie aplikacji przed datą wygaśnięcia Oferty pracy.Ponadto nie możemy zaręczyć, że informacje kontaktowe dostarczone nam przez Pracodawców będą prawidłowe. Nie możemy również ręczyć za techniczne możliwości zewnętrznych witryn, w tym między innymi za systemy śledzenia aplikacji (ATS). Witryny zewnętrzne, w tym systemy śledzenia aplikacji wykorzystywane przez Pracodawców, mogą wyłączać odpowiedzialność za usterki techniczne, w tym za niedostarczenie aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu system śledzenia aplikacji odrzuci aplikację lub nie dostarczy jej Pracodawcy. Jeśli użytkownik wolałby, aby aplikacje lub wiadomości nie były wysyłane w ten sposób lub przechowywane w serwisie Indeed, nie powinien korzystać z opcji Aplikuj z Indeed lub z funkcji przekazywania wiadomości Indeed i powinien przesłać swoje aplikacje lub wiadomości bezpośrednio do Pracodawcy, korzystając z wybranej metody, w tym pocztą tradycyjną. Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Pracodawcą, aby otrzymać informacje o alternatywnych metodach aplikowania, jeśli nie chce składać aplikacji za pośrednictwem Indeed. Korzystając z systemu Aplikuj z Indeed, użytkownik w pełni wyraża zgodę na powyższe.

Jeśli użytkownik wymaga innych metod selekcji lub aplikowania, musi zgłosić się z takim żądaniem bezpośrednio do Pracodawcy, ponieważ Indeed nie ponosi odpowiedzialności za proces aplikacji Pracodawcy.

Korzystając z usług firmy Indeed, użytkownik wyraża zgodę na to, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności za treść aplikacji o pracę Pracodawcy, wiadomości, pytań rekrutacyjnych, ocen umiejętności ani za ich format bądź sposób ich dostarczania oraz że Indeed nie gwarantuje, że Pracodawca otrzyma aplikację użytkownika ani że użytkownik otrzyma wiadomości od Pracodawcy. Należy pamiętać, że Indeed nie wybiera pytań zadawanych przez Pracodawcę ani nie decyduje o kryteriach kwalifikacji zawodowych stosowanych przez Pracodawcę. Niektóre pytania mogą być oznaczone jako opcjonalne, co wskazuje jedynie, że aplikację można złożyć u Pracodawcy bez udzielania na nie odpowiedzi. Firma Indeed nie może zagwarantować, że Pracodawca rozpatrzy taką aplikację lub podejmie w stosunku do niej konkretną decyzję. Indeed może informować Osoby poszukujące pracy, że określone wymagania Pracodawcy zawarte w opisie stanowiska nie figurują w ich CV lub aplikacji; informacje takie są przekazywane bez żadnych gwarancji, a firma Indeed nie zapewnia, że zaktualizowanie CV lub aplikacji spowoduje otrzymanie propozycji pracy. Indeed nie składa gwarancji co do tożsamości Pracodawcy ani żadnej osoby pracującej na rzecz Pracodawców oraz zaleca Osobom poszukującym pracy ostrożność przy przesyłaniu aplikacji. Indeed nie może udzielić żadnej gwarancji w odniesieniu do środków z zakresu BHP stosowanych w czasie procesu rekrutacji lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej z Pracodawcą. Indeed zaleca Osobom poszukującym pracy przestrzeganie najlepszych praktyk z zakresu BHP zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia lub podobną instytucję.Indeed nie gwarantuje, że oferta pracy jest ważna, i zaleca Osobom poszukującym pracy, aby sprawdziły jej ważność przed podjęciem działań, które mogą niekorzystnie wpływać na ich obecną pracę. Osoby poszukujące pracy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności informacji o każdym Pracodawcy lub ofercie pracy.

Indeed może wysłać użytkownikowi powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa konta, np. informujące, że mógł mieć kontakt z kontem, którego bezpieczeństwo zostało naruszone. Indeed nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że takie powiadomienia będą zawsze wysyłane lub odbierane i w związku z tym użytkownik akceptuje fakt, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Indeed nie gwarantuje dokładności, kompletności, terminowości ani rzetelności takich powiadomień oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Firma Indeed może wykorzystać materiały użytkownika dotyczące aplikacji (w tym CV i odpowiedzi na pytania rekrutacyjne) oraz jego ostatnie działania w serwisie Indeed, aby określić, czy sformułowania w CV Osoby poszukującej pracy oraz odpowiedzi na pytania rekrutacyjne są zgodne ze sformułowaniami Oferty pracy lub kryteriów wyszukiwania CV i odwrotnie. Użytkownik wyraża zgodę na odróżnienie przez serwis Indeed CV i pytań rekrutacyjnych zgodnych z Ofertą od tych, które nie są z nią zgodne, i odpowiednie ich przedstawienie Pracodawcy. Indeed może także wykorzystywać takie informacje do ulepszania Witryny, dowolnego produktu lub dowolnej usługi firmy Indeed (w tym poprzez wyświetlanie lub udostępnianie w inny sposób potencjalnie odpowiednich Ofert pracy i CV Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom). Indeed może również wyróżniać elementy zawarte w materiałach z poprzedniej aplikacji (w tym elementy CV i poprzednie odpowiedzi na pytania rekrutacyjne), które mogą odpowiadać kwalifikacjom określonym w Ofercie pracy, lub wyróżniać elementy Oferty pracy, które nie pasują do materiałów aplikacyjnych. Wspomniane wyróżnienia nie oznaczają, że użytkownik ma kwalifikacje lub nie ma kwalifikacji niezbędnych na danym stanowisku ani że powinien lub nie powinien się o to stanowisko ubiegać. Odpowiedź na wspomnianą Ofertę pracy nie gwarantuje udziału w rozmowie kwalifikacyjnej ani zatrudnienia. Nawet jeśli Indeed wyróżnia elementy lub udostępnia Ofertę pracy, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność ofert pracy lub wyróżnień.

Korzystając z usługi Aplikuj z Indeed i udzielając odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pracodawcy mogli zlecić firmie Indeed wysyłanie powiadomień o odrzuceniu użytkownika, jeśli udzielone przez niego odpowiedzi na pytania nie satysfakcjonują Pracodawcy, oraz że Indeed nie decyduje o przekazywaniu takich powiadomień o odrzuceniu. Indeed może oferować Pracodawcom możliwość aktywacji na ich koncie funkcji o nazwie Pomoc dla pracodawców. Aktywacja Pomocy dla pracodawców oznacza, że Pracodawca instruuje firmę Indeed, aby ta w imieniu Pracodawcy wysłała do Osoby poszukującej pracy wiadomość z informacją, że Pracodawca postanowił nie przyjąć jej aplikacji. Powiadomienia te są wysyłane automatycznie po upływie czasu wskazanego przez Pracodawcę, chyba że Pracodawca poinformuje Indeed o zainteresowaniu aplikacją użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed nie decyduje o wysyłaniu tych wiadomości oraz że wszelkie takie wiadomości są wyłącznie wynikiem decyzji Pracodawcy o aktywacji Pomocy dla pracodawców i niepodjęcia w terminie wybranym przez Pracodawcę dalszych działań w związku z aplikacją użytkownika złożoną w serwisie Indeed. Wszelkie interakcje między użytkownikiem a Pracodawcą, jakie mają miejsce bezpośrednio, a nie za pomocą narzędzia udostępnionego przez Indeed (na przykład bezpośredni telefon lub wiadomość e-mail bez pośrednictwa Usługi przekazywania wiadomości Indeed), nie są widoczne dla firmy Indeed i same w sobie nie zapobiegają przesłaniu powiadomienia o odrzuceniu w ramach Pomocy dla pracodawców.

Gdy użytkownik wyszukuje oferty pracy w aplikacji Oferty pracy i przechodzi do aplikowania na jakieś stanowisko, w tym stanowiska w witrynach osób trzecich, firma Indeed może sugerować, jakie informacje z profilu Indeed użytkownika warto wykorzystać w aplikacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przejrzenie sugestii przed ich zaakceptowaniem i włączeniem do aplikacji. 

Osoby poszukujące pracy przebywające w Japonii potwierdzają, że w kontaktach z nimi firma Indeed, przedstawiona jako Indeed Hire (dalej zwana „Indeed Hire Japan”) działa w charakterze agencji pośrednictwa pracy (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach). Indeed Hire Japan oferuje usługi zgodnie z tymi warunkami i zasadami określonymi w witrynie . Firma Indeed Hire Japan będzie wysyłać użytkownikowi tylko te Oferty pracy, które jej zdaniem będą dla niego interesujące. Użytkownik może też zakończyć współpracę z Indeed Hire Japan w dowolnym momencie.

Użytkownik uznaje, że firma Indeed może w ramach swoich działań z zakresu zapobiegania oszustwom i spamowi wymagać od użytkowników weryfikowania swoich adresów e-mail. Podczas aplikowania o pracę za pośrednictwem serwisu Indeed użytkownik akceptuje fakt, że może być konieczne zweryfikowanie adresu e-mail oraz że brak takiej weryfikacji może spowodować odrzucenie aplikacji.

4. Komunikacja i inne działania w Witrynie

W przypadku przeglądania, przesyłania, przechowywania lub otrzymywania materiałów (w tym Ofert pracy, CV, wiadomości, aplikacji, pytań i wszelkich innych informacji) przez użytkownika za pośrednictwem lub za pomocą Witryny firma Indeed może między innymi wykorzystać takie materiały na potrzeby analizy danych, kontroli jakości lub w celu ulepszenia Witryny, dowolnego produktu lub dowolnej usługi firmy Indeed (w tym w celu zapewnienia lepszych wyników wyszukiwania i pozostałych ofert Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom) automatycznie lub w inny sposób. Gdy Pracodawca przegląda, przesyła, przechowuje lub otrzymuje materiały za pośrednictwem lub za pomocą Witryny, Indeed może poinformować użytkownika o takich działaniach. Możemy również poinformować użytkownika, że Pracodawca podjął inne działania dotyczące Oferty pracy, CV lub aplikacji użytkownika, takie jak wstrzymanie lub zamknięcie Oferty pracy, otwarcie CV lub aplikacji, przejrzenie CV lub aplikacji, udzielenie odpowiedzi na CV lub aplikację i podjęcie decyzji dotyczącej aplikacji lub Oferty pracy. Serwis Indeed może informować Pracodawcę o czynnościach wykonywanych przez użytkownika w Witrynie lub o korzystaniu przez niego z Witryny, na przykład o tym, że użytkownik jest online lub jest aktywny w witrynie Indeed, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na podejmowanie takich działań przez firmę Indeed.

Jeśli użytkownik włączył funkcję aktywnych powiadomień i chce ją wyłączyć, może to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Indeed może zaproponować użytkownikowi otrzymywanie wiadomości SMS z przypomnieniem o rozmowie kwalifikacyjnej, gdy Pracodawca zaplanuje taką rozmowę z udziałem użytkownika. W takim przypadku użytkownik wprowadza swój numer telefonu w formularzu zgody Indeed, co jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem przez użytkownika, że jest to jego własny numer telefonu i że użytkownik jest uprawniony do otrzymywania wiadomości SMS na ten numer. Firma Indeed będzie wysyłać użytkownikowi tylko wiadomości SMS z przypomnieniem o takich rozmowach kwalifikacyjnych, a użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości SMS z przypomnieniem na swoim telefonie komórkowym, w tym wiadomości wysyłanych przez automatyczny system wybierania numerów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli w związku z połączeniami lub wiadomościami tekstowymi w Witrynie używane są słowa „zautomatyzowane”, „automatyczne” itp., nie odnoszą się one do generowania ani przechowywania numeru telefonu. Indeed telefonuje pod numer wygenerowany i przechowywany przez użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik poda go serwisowi Indeed. W przypadku zmiany numeru telefonu użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zaktualizować numer na koncie Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie numeru telefonu lub skorzystanie z Witryny jest równoznaczne z nawiązaniem relacji biznesowej z serwisem Indeed oraz że Indeed może mu wysyłać wiadomości tekstowe w związku z tą relacją. Należy również pamiętać, że funkcjonowanie usług wysyłania wiadomości zależy od zewnętrznych dostawców i że mogą po ich stronie występować opóźnienia techniczne. Nie możemy również ręczyć za techniczne możliwości jakichkolwiek osób trzecich w zakresie odbioru takich wiadomości SMS.

Indeed może także wstawić do wiadomości funkcję związaną z aplikacją użytkownika umożliwiającą nawiązywanie bezpośrednich połączeń z osobami trzecimi. Należy pamiętać, że ta funkcja jest udostępniana wyłącznie jako udogodnienie i takie połączenia nie są wykonywane za pośrednictwem firmy Indeed ani nie są przez nią monitorowane. Obowiązują standardowe opłaty za połączenia według stawek operatora użytkownika.

Użytkownik może otrzymywać wiadomości, w tym między innymi wiadomości SMS i e-mail lub powiadomienia w formie wiadomości e-mail odpowiadające działaniom podejmowanym przez użytkownika lub Pracodawcę (gdy użytkownik aplikował na jakieś stanowisko) w Witrynie lub za pomocą Witryny, funkcji Aplikuj z Indeed, Indeed Chat lub innych usług, produktów lub funkcji służących do komunikacji dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. We wszystkich przypadkach takie wiadomości lub powiadomienia są dostarczane wyłącznie na zasadzie udogodnienia, a użytkownik nie powinien na nich polegać. Przykładowo, jeśli użytkownik przyjmie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, ma obowiązek odpowiedzieć Pracodawcy osobno, nie polegając na powiadomieniach za pośrednictwem Indeed. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące przekazywania lub przechowywania takich powiadomień dostarczanych w ramach udogodnienia, nie gwarantuje ich dostarczenia ani odbioru oraz nie gwarantuje daty ani godziny ich wysłania. Jeśli wiadomość jest przesyłana na adres powiązany z zamkniętym kontem, jej dostarczenie będzie niemożliwe.

Indeed może wykorzystać adres e-mail użytkownika w celu utworzenia zastępczego adresu e-mail do komunikacji, zamiast wyświetlać Pracodawcy rzeczywisty adres e-mail użytkownika. Gdy Pracodawca otrzyma dane kontaktowe użytkownika, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie odpowiada za sposób, w jaki Pracodawca wykorzystuje te informacje. Jeśli użytkownik zdecyduje się wysłać wiadomość e-mail przy użyciu zewnętrznego klienta poczty e-mail, osoba, z którą się komunikuje, może zobaczyć jego adres e-mail zamiast aliasu. Jeśli użytkownik wysyła lub otrzymuje wiadomość w Witrynie lub za jej pośrednictwem, oznacza to zgodę na przetwarzanie, analizowanie, ocenianie i przechowywanie tej wiadomości, w tym za pośrednictwem środków automatycznych, w celu analizy danych, kontroli jakości, egzekwowania Zasad dotyczących witryn i innych zasad serwisu Indeed, moderowania treści oraz ulepszenia Witryny albo dowolnych innych produktów lub usług firmy Indeed.

Indeed może korzystać z chatbotów, które umożliwiają użytkownikowi podejmowanie określonych działań w Witrynie, takich jak ubieganie się o pracę, planowanie rozmów kwalifikacyjnych lub podejmowanie innych działań związanych z Witryną, Pracodawcami lub Ofertami pracy w naszej Witrynie („Chatbot”). Użytkownik rozumie, że Chatbot jest usługą zautomatyzowaną, która nie zapewnia interakcji z człowiekiem. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poprawności i kompletności informacji przekazywanych za pośrednictwem Chatbota. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody czy niedogodności wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z Chatbota lub z informacji przekazywanych przez użytkownika za pośrednictwem Chatbota.

Indeed zastrzega sobie prawo do włączania według własnego uznania usługi Indeed Chat lub innych opcji komunikacji w przypadku wybranych Pracodawców lub Ofert pracy, oraz powiadomienia użytkowników, że usługa Indeed Chat lub inne opcje komunikacji są dostępne w przypadku konkretnych Ofert pracy lub Pracodawców. W przypadku usługi Indeed Chat użytkownik może mieć dostęp lub wgląd do swoich wiadomości w panelu wiadomości usługi Indeed Chat. Indeed może według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia wyłączyć lub zlikwidować usługę Indeed Chat w przypadku dowolnego Pracodawcy lub dowolnej Osoby poszukującej pracy. Jeśli użytkownik korzysta z Indeed Chat do komunikowania się z Pracodawcą, Indeed będzie dostarczać wiadomości użytkownika zgodnie z instrukcjami Pracodawcy.

5. Komunikacja wirtualna

Pracodawcy mogą zaoferować użytkownikowi możliwość uczestniczenia w komunikacji zdalnej i wirtualnej za pomocą produktów Indeed, w tym między innymi rozmowy kwalifikacyjnej Indeed, Platformy Rekrutacyjnej Indeed, telefonicznych rozmów kwalifikacyjnych, spotkań wirtualnych i wideorozmów kwalifikacyjnych („Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne”). Użytkownik rozumie, że Indeed nie jest dostawcą usług telekomunikacyjnych, a jedynie zapewnia możliwość komunikowania się z Pracodawcami za pośrednictwem usług, które mogą być oferowane przez dostawców zewnętrznych. Należy również pamiętać, że funkcjonowanie usług telekomunikacyjnych zależy od zewnętrznych dostawców i że po ich stronie mogą pojawić się opóźnienia lub awarie techniczne. Nie możemy ręczyć za możliwości techniczne osób trzecich dotyczące odbioru, transmisji lub obsługi takiej komunikacji telefonicznej lub wideo. Indeed nie składa gwarancji dotyczących żadnego aspektu Wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej użytkownika, w tym transmisji komunikacji telefonicznej lub wideo, jakości sygnału audio/wideo, bezpieczeństwa danych czy wykorzystania danych i ograniczeń wykorzystania danych. Indeed nie odpowiada za żadne roszczenia wynikające z korzystania z Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych przez użytkownika, który zrzeka się prawa do takich roszczeń w stosunku do firmy Indeed.
Użytkownik rozumie, że firma Indeed nie gwarantuje, że Pracodawca znajdzie czas na przeprowadzenie Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych, oraz nie może ręczyć za prawidłowość podanych jej informacji kontaktowych. Użytkownik rozumie również, że odpowiedzialność za wszelkie pytania, komentarze czy podjęte decyzje dotyczące zatrudnienia ponosi Pracodawca. Pracodawcy odpowiadają też za wszelkie udogodnienia potrzebne użytkownikowi podczas Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych.

UWAGA — Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne mogą być rejestrowane: użytkownik rozumie, że Pracodawca może włączyć nagrywanie Wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Użytkownik akceptuje każde powiadomienie (wizualne, dźwiękowe lub inne), które może wskazywać, że Pracodawca włączył rejestrowanie Wirtualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli użytkownik nie zgadza się na rejestrowanie, powinien niezwłocznie zakończyć Wirtualną rozmowę kwalifikacyjną. Korzystając z Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych, użytkownik akceptuje fakt, że mogą one być rejestrowane oraz że firma Indeed i dostawcy zewnętrzni mogą te nagrania przechowywać i uzyskiwać do nich dostęp. Ponadto użytkownik akceptuje fakt, że firma Indeed nie ma wpływu na Pracodawcę, który aktywuje funkcję nagrywania, a następnie przechowuje, wykorzystuje lub analizuje nagranie albo uzyskuje do niego dostęp. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE RÓWNIEŻ FAKT, ŻE FIRMA INDEED NIE ODPOWIADA ZA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NAGRYWANIA WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE ZRZEKA SIĘ PRAWA DO TAKICH ROSZCZEŃ W STOSUNKU DO FIRMY INDEED.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INFORMACJE I DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ NIEGO PODCZAS UDZIAŁU W WIRTUALNYCH ROZMOWACH KWALIFIKACYJNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI AUDIOWIZUALNE, PYTANIA I ODPOWIEDZI, JEGO WIZERUNEK LUB PODOBIZNA, NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB CHRONIONE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INDEED NIE ODPOWIADA ZA ZABEZPIECZENIE ANI OCHRONĘ DANYCH I INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NIEGO PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH. INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH I KORZYSTA Z NICH WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE INDEED ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

6. Indeed Kwalifikacje

Indeed Kwalifikacje to narzędzie online do udostępniania i weryfikowania ocen umiejętności wybranych przez Pracodawców („Kwalifikacje”) oraz odpowiedzi Osób poszukujących pracy („Odpowiedzi”) za pośrednictwem Witryny. Pracodawcy mogą używać narzędzia Indeed Kwalifikacje do wysyłania Kwalifikacji użytkownikowi, na które użytkownik może udzielać Odpowiedzi. Po wysłaniu przez użytkownika Odpowiedzi Pracodawca będzie mógł się z nią zapoznać, korzystając z platformy Indeed Kwalifikacje. W przypadku, gdy istnieje wiele wersji tej samej Kwalifikacji, percentyl Odpowiedzi każdej Osoby poszukującej pracy będzie określany wyłącznie w związku z innymi Odpowiedziami na tę samą wersję danej Kwalifikacji.

Ocena dotyczy tylko konkretnej umiejętności. Nie są oceniane kwalifikacje Osoby poszukującej pracy do objęcia jakiegokolwiek stanowiska. Decyzja, czy konkretna umiejętność jest istotna na danym stanowisku lub czy Osoba poszukująca pracy kwalifikuje się lub jest odpowiednia na dane stanowisko, należy wyłącznie do Pracodawcy wysyłającego Kwalifikację i sprawdzającego Odpowiedzi użytkownika. Otrzymanie Kwalifikacji lub odpowiedzenie na nią nie gwarantuje zatrudnienia lub oferty zatrudnienia, oferty pracy z jakimkolwiek konkretnym wynagrodzeniem ani żadnych dalszych kontaktów lub czynności ze strony Pracodawcy. Pracodawca jest jedyną osobą decydującą, czy Odpowiedź wskazuje na wykwalifikowaną Osobę poszukującą pracy. Pracodawcy mogli zlecić firmie Indeed wysyłanie powiadomień o odrzuceniu użytkownika, jeśli użytkownik nie odpowiedział na Kwalifikacje w sposób akceptowany przez Pracodawcę, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie decyduje o przekazywaniu takich powiadomień o odrzuceniu. Pracodawca jest jedyną osobą decydującą o tym, czy rozpatrywać ponowne Kwalifikacje w ramach swojego procesu rekrutacyjnego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pracodawcy (lub ich agencje zatrudnienia) wybierają Kwalifikacje, które powiążą ze swoimi ofertami pracy, oraz że Indeed nie wybiera Kwalifikacji wysyłanych przez Pracodawców i nie ma wpływu na wybór Pracodawcy ani na sposób wykorzystania przez niego Kwalifikacji. Użytkownik wyraża zgodę, aby pytania we wszystkich Kwalifikacjach były zadawane wyłącznie przez Pracodawcę wysyłającego Kwalifikację. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed nie ma obowiązku zapewnienia dostępu do alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub inne równorzędne lub podobne przepisy, oraz że obowiązek zapewnienia dostępu do takich alternatywnych metod spoczywa wyłącznie na Pracodawcy. Jeśli użytkownik wymaga dostosowania lub jakichkolwiek alternatywnych metod Oceny, selekcji lub aplikowania, musi zgłosić to Pracodawcy. Indeed może udostępnić narzędzie, za pomocą którego użytkownik może poprosić Pracodawcę o taką alternatywną metodę lub inne udogodnienie; Indeed nie gwarantuje, że Pracodawca otrzyma taki wniosek ani że na niego odpowie. Mimo że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie z oświadczeniem o dostępności, Indeed nie gwarantuje, że metody przekazywania poszczególnych pytań dotyczących Kwalifikacji są zgodne z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub jakimikolwiek równorzędnymi lub podobnymi przepisami.

Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że przydatność i wartość Kwalifikacji oraz Odpowiedzi zależą od zachowania poufności ich treści. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności treści Kwalifikacji i Odpowiedzi, a także do niekopiowania ich treści oraz nieomawiania jej z nikim poza Pracodawcą w ramach komunikacji dotyczącej Kwalifikacji przesłanej użytkownikowi przez Pracodawcę i odpowiedzi użytkownika.

Indeed nie ma obowiązku sprawdzania jakichkolwiek Kwalifikacji i Odpowiedzi ani umieszczania jakichkolwiek Kwalifikacji i Odpowiedzi w Witrynie oraz może wyłączyć lub usunąć z Witryny dowolną Kwalifikację lub Odpowiedź z dowolnego powodu lub bez powodu, bez ponoszenia odpowiedzialności i bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia. Wysłane do użytkownika łącza do Kwalifikacji mogą pozostawać aktywne po wstrzymaniu lub zamknięciu kampanii rekrutacyjnej w witrynie Indeed przez Pracodawcę. Indeed nie może zagwarantować, że po wstrzymaniu lub zamknięciu Oferty pracy przez Pracodawcę (na przykład po zatrudnieniu kandydata) Pracodawca będzie przeglądał powiązane powiadomienia lub aktualizacje, w tym Kwalifikacje, Odpowiedzi i prośby o udogodnienia. Użytkownik może nadal przystąpić do Kwalifikacji w celu dodania jej wyników do swojego Profilu Indeed lub w związku z inną aplikacją o pracę.

Indeed może również zaoferować użytkownikowi opcję poddania się wybranej Kwalifikacji niezależnie od konkretnej oferty pracy, a Odpowiedzi użytkownika zostaną przypisane do jego Profilu Indeed. Użytkownik może wybrać, czy Odpowiedzi mają być dostępne dla Pracodawców przeglądających jego Profil Indeed, przy czym Indeed będzie zliczać wszystkie Odpowiedzi na potrzeby generowania zbiorczych statystyk Odpowiedzi, nawet jeśli Odpowiedzi użytkownika zostaną ukryte.

Użytkownik będący Osobą poszukującą pracy wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed Odpowiedzi, aplikacji i wszelkich innych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi Indeed Kwalifikacje, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed. Użytkownik wnioskuje o udostępnienie jego Odpowiedzi Pracodawcy wysyłającemu Kwalifikację lub (w przypadku Kwalifikacji wybranych przez użytkownika) dowolnemu Pracodawcy przeglądającemu Profil Indeed użytkownika i upoważnia firmę Indeed do wykonania tych czynności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odbywa się to bez gwarancji, oraz że Indeed zastrzega sobie prawo do wyświetlania i formatowania Odpowiedzi w sposób umożliwiający Pracodawcom ich przeglądanie razem z Odpowiedziami innych Osób poszukujących pracy. Indeed może agregować wyniki wszystkich Kwalifikacji wybranych samodzielnie przez Osobę poszukującą pracy w celu wyświetlenia percentyla dla jej Odpowiedzi. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości fakt, że wniosek o wysłanie przez Indeed Odpowiedzi do Pracodawcy nie może zostać anulowany. Indeed nie gwarantuje także, że Pracodawca otrzyma, zostanie powiadomiony o otrzymaniu, otworzy, przeczyta lub odpowie na taką Odpowiedź ani że podczas transmisji danych nie wystąpią błędy. Indeed może jednak ostrzec użytkownika w razie wystąpienia powyższych zdarzeń.

Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik nie będzie tworzył ani wysyłał Odpowiedzi, która: (i) zawiera ściśle poufne dane osobowe, takie jak dane konta bankowego lub karty kredytowej, dane konta online, numery ubezpieczenia społecznego (lub ich odpowiedniki poza Stanami Zjednoczonymi), informacje dotyczące stanu zdrowia lub inne kategorie danych podlegających szczególnym wymogom w zakresie zgłaszania naruszeń w dowolnym kraju; (ii) zawiera informacje zastrzeżone, tajemnice handlowe, informacje poufne, reklamy, oferty, „łańcuszki”, piramidy finansowe, możliwości inwestycyjne lub inne niezamawiane informacje handlowe (chyba że udzieliliśmy na to wyraźnej zgody na piśmie); lub (iii) bezpośrednio lub pośrednio narusza Zasady dotyczące Witryny.

Oferując narzędzie Indeed Kwalifikacje, firma Indeed nie działa jako agencja pośrednictwa pracy. Korzystając z usług Indeed Kwalifikacje, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawców ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy. Indeed udostępnia jedynie narzędzie umożliwiające Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy wymianę Kwalifikacji i Odpowiedzi według ich uznania. Pracodawcy i Osoby poszukujące pracy ponoszą odpowiednio wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi, wszelkie złożone zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne lub oferty oraz wszelkie problemy wynikające z przyjęcia lub odrzucenia oferty zatrudnienia, a także wszelkie inne problemy wynikające z korzystania z usług Indeed Kwalifikacje.

Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik akceptuje fakt, że wszelkich praw przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy, równości lub dyskryminacji, amerykańskiej ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej, wszelkich odpowiednich przepisów prawa stanowego lub podobnych przepisów regulujących działalność agencji sporządzających sprawozdania dotyczące konsumentów lub agencji sprawozdawczości kredytowej w innych krajach można dochodzić wyłącznie względem Pracodawcy.

Indeed nie jest stroną trzecią umów zawieranych przez Pracodawcę i Osobę poszukującą pracy ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takich umów, niezależnie od tego, czy Indeed otrzymuje od Pracodawcy opłatę w związku z transakcją. Indeed nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne koszty ani szkody wynikające z takich transakcji lub z nimi związane.

Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, ważność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność Witryny, narzędzia Indeed Kwalifikacje ani wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi.

7. Wynagrodzenie, kariera, zatrudnienie i inne informacje przekazywane przez Indeed

Indeed może przekazywać użytkownikom pewne informacje i treści wyłącznie w celach informacyjnych. Indeed może przykładowo przekazać użytkownikowi dane dotyczące szacunkowego wynagrodzenia związane z konkretną Ofertą pracy, liczby aplikacji na Ofertę pracy, odpowiedzi na określone pytania rekrutacyjne dotyczące Oferty pracy lub prawdopodobieństwa, że będzie mieć miejsce konkretne zdarzenie, na przykład zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Te informacje przekazywane przez Indeed są szacunkowe, podawane wyłącznie w celach informacyjnych i bez gwarancji, oraz mogą ulegać zmianom lub charakteryzować się różnymi poziomami dokładności. Indeed może także podawać szacowane wynagrodzenia na stronach innych niż Oferty pracy w Witrynie. Należy pamiętać, że wszystkie kwoty wynagrodzeń są podawane w przybliżeniu na podstawie wielu informacji przekazanych Indeed przez osoby trzecie, w tym podmioty powiązane Indeed. Kwoty te są podawane użytkownikom Indeed wyłącznie do celów ogólnego porównania. Wynagrodzenie minimalne może różnić się w zależności od kraju; aby poznać rzeczywistą kwotę wynagrodzenia, należy zwrócić się do Pracodawcy. Firma Indeed może, według własnego uznania, dodawać etykiety lub odznaki do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy, takie jak „Pracodawca szybko odpowiada”, „Aktywny pracodawca” lub „Zatrudnia przez Indeed”. Pracodawcy również mogą poprosić Indeed o dodanie wyżej wymienionych etykiet. Firma Indeed określi sposób przyznawania takich etykiet lub odznak albo sposób kwalifikowania do nich Pracodawców. Brak etykiety lub odznaki może oznaczać, że firma Indeed nie dysponuje danymi wystarczającymi do ustalenia, czy Pracodawca się do niej kwalifikuje. Niektóre dane może dostarczać Pracodawca, a firma Indeed nie gwarantuje dokładności takich danych. Indeed nie gwarantuje wiarygodności etykiet ani odznak dodawanych do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy w oparciu o dane dostarczone przez Pracodawcę, w tym dane dotyczące Ofert pracy. Indeed może także zamieszczać na Stronach pracodawców dostępne publicznie informacje na ich temat. Informacje na Stronach pracodawców publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych, podlegają zmianom oraz mogą być pozyskiwane od osób trzecich lub generowane przez osoby trzecie. Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność wszelkich Stron pracodawców. W celu uzyskania szczegółowych i najbardziej aktualnych informacji na temat firmy prosimy o kontakt z pracodawcą.

Podobnie wszelkie informacje dotyczące kariery lub zatrudnienia przekazywane przez Indeed są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym wypadku nie należy ich uznawać za profesjonalne doradztwo zawodowe lub usługi rekrutacyjne (chyba, że firma Indeed wyraźnie zaznaczy inaczej w usługach, takich jak Indeed Hire w Japonii). Użytkownik ma świadomość, że Indeed może przekazywać sugestie lub informacje dotyczące najlepszych praktyk, jednak rozumie, że ostatecznie to użytkownik decyduje, w jaki sposób poszukiwać pracy lub kandydata. Użytkownik ma także świadomość, że dostarczając takie instrukcje dotyczące kariery lub zatrudnienia, Indeed nie działa w charakterze agencji pośrednictwa pracy ani firmy rekrutacyjnej (chyba, że firma Indeed wyraźnie zaznaczy inaczej w usługach, takich jak Indeed Hire w Japonii). Użytkownik ma także świadomość, że odwoływanie się do takich instrukcji dotyczących kariery lub zatrudnienia lub korzystanie z nich nie gwarantuje zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, znalezienia zatrudnienia ani zapewnienia o zatrudnieniu, a ponadto użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za korzystanie z takich usług lub instrukcji. W ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika Witryny firma Indeed może również wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail od specjalistów ds. zatrudnienia lub rekrutacji. Te wiadomości mogą zawierać między innymi wskazówki, jak ulepszyć swoje CV lub jak skuteczniej je wykorzystywać w procesie aplikowania o prace, pytania zadawane najczęściej podczas rozmów kwalifikacyjnych, kolejne kroki po wysłaniu aplikacji oraz jak przygotować się do nowej pracy po jej otrzymaniu.

W ramach Usług firma Indeed może zaoferować użytkownikowi możliwość kontaktu za pośrednictwem Witryny lub osobiście ze stronami trzecimi, niekiedy zwanymi coachami lub doradcami zawodowymi, w celu omówienia oferty pracy, napisania CV lub opracowania strategii rozwoju kariery. Niezależnie od metody kontaktu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że te osoby trzecie nie są pracownikami Indeed oraz że firma Indeed nie odpowiada za treść takich rozmów. Użytkownik nie powinien przekazywać tym osobom trzecim danych uznanych przez siebie za informacje poufne lub szczególnie chronione informacje osobowe. Indeed nie gwarantuje jakości ani skuteczności porad, zaleceń ani wskazówek, które użytkownik może otrzymać od tych osób trzecich. Użytkownik zgadza się, że w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo firma Indeed nie będzie ponosić odpowiedzialności za skutki rozmów użytkownika z takimi osobami trzecimi.

8. Dane Osoby poszukującej pracy

Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik podejmuje różne działania w naszej Witrynie i przekazuje różne informacje. Przykładowo użytkownik wyszukuje oferty pracy, a firma Indeed rozpoznaje i przechowuje tytuły wyszukiwanych i otwieranych ofert, ich lokalizacje, ogólne widełki płacowe lub poziom doświadczenia (jeśli wskazano w Ofertach pracy), Oferty pracy, na które użytkownik aplikuje, liczbę działań użytkownika i datę ostatniej aktywności w serwisie Indeed, informacje na temat oczekiwanego wynagrodzenia lub dotychczasowego doświadczenia zawodowego przekazane firmie Indeed bezpośrednio przez użytkownika, informacje zawarte w Profilu Indeed użytkownika albo wszelkie inne zachowania użytkownika w Witrynie bądź udostępniane w niej informacje. Użytkownik dokładnie zna te dane, ponieważ to on przekazywał informacje lub podejmował działania, a dane dotyczą wyłącznie jego działań. Zakładając konto Indeed lub tworząc Indeed CV, użytkownik wyraża zgodę na łączenie tych danych przez serwis Indeed z jego Profilem Indeed oraz wykorzystywanie do polecania ofert pracy i rekomendowania użytkownika lub udostępniania jego publicznego CV Pracodawcom potencjalnie zainteresowanym kandydatami, których działania odpowiadają działaniom użytkownika w serwisie Indeed. Użytkownik wyraża zgodę także na fakt, że Indeed może się z nim skontaktować w sprawie zaobserwowanego zachowania lub przekazanych informacji w imieniu Pracodawców lub samego serwisu Indeed. Uwaga: wyżej wymienione działania nie obejmują informacji przesłanych do użytkownika przez osoby trzecie, jednak Indeed może podawać do publicznej informacji fakt, że użytkownik niedawno korzystał z Witryny Indeed w celu korespondowania z osobą trzecią. Ponadto, jeśli użytkownik ustawił swoje CV jako publiczne, firma Indeed może udostępniać Pracodawcom zewnętrznym wszystkie wyżej wymienione informacje na jego temat. Jeżeli użytkownik nie chce udostępniać takich informacji, może ustawić swoje CV jako prywatne. Uwzględnienie wszelkich wprowadzonych przez użytkownika zmian Profilu Indeed lub CV, w tym w zakresie aktualizacji lub usunięcia danych albo zmian ustawień, może zająć kilka dni.

Użytkownik może także przekazać serwisowi Indeed określone dane demograficzne, np. informacje na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, płci, wieku, przynależności do społeczności LGBTQ+ albo niepełnosprawności („Dane demograficzne”). Podanie tych informacji wiąże się z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez serwis Indeed na potrzeby oceny i ulepszania oferowanych produktów oraz sporządzania zagregowanych sprawozdań na temat osób poszukujących pracy i udostępniania ich pracodawcom. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na takie wykorzystanie Danych demograficznych, wówczas nie powinien ich przekazywać serwisowi Indeed, a jeżeli takie dane zostały już przekazane, należy skierować do firmy Indeed prośbę o ich usunięcie. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dane demograficzne innych Osób poszukujących pracy stanowią dane osobowe i w prawnie dozwolonym zakresie zrzeka się wszelkich praw do żądania ich udostępnienia oraz przeglądania.

9. Narzędzia rekrutacyjne

Indeed może udostępnić Pracodawcom do wykorzystania w procesie aplikacji narzędzia rekrutacyjne, w tym pytania rekrutacyjne, narzędzia do selekcji telefonicznej oraz oceny. Indeed udziela Pracodawcom licencji na korzystanie z tych narzędzi zgodnie z ich uznaniem. Jako Osoba poszukująca pracy użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Pracodawcę z tych narzędzi w ramach procesu aplikacyjnego, a zadawane pytania są ustalane wyłącznie przez Pracodawcę i nie pochodzą od serwisu Indeed. Pracodawca jest jedyną osobą, która ustala, jakie odpowiedzi kwalifikują kandydata, i ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z narzędzia rekrutacyjnego, w tym za wyniki, które skutkują „niezamierzoną dyskryminacją”. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyłącznie Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnianie dostępu do alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub dowolne równorzędne lub podobne przepisy. Mimo że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie ze swoim oświadczeniem o dostępności, Indeed nie gwarantuje, że metody przekazywania tych pytań są zgodne z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub jakimikolwiek równorzędnymi lub podobnymi przepisami.

10. Platforma Rekrutacyjna Indeed

Platforma Rekrutacyjna Indeed służy do zautomatyzowania i usprawnienia procesów decyzyjnych Pracodawcy dotyczących rekrutacji i zatrudnienia poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do różnych produktów, takich jak Rozmowa kwalifikacyjna Indeed lub usługi z nią powiązane („Platforma Rekrutacyjna Indeed”). Pracodawcy mogą umożliwić użytkownikowi udział w działaniach rekrutacyjnych wspieranych przez Platformę Rekrutacyjną Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że Pracodawcy wybierają metodę i sposób korzystania z Platformy Rekrutacyjnej Indeed na potrzeby swoich ofert pracy oraz że Pracodawca określa wymagania dotyczące stanowiska i konkretne potrzeby związane z rekrutacją. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE PRACODAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM W ZAKRESIE SWOICH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM, W TYM Z TYTUŁEM VII, ORAZ ŻE PRACODAWCA PRZEJMUJE OD INDEED ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ PRACODAWCĘ Z PLATFORMY REKRUTACYJNEJ INDEED LUB PODOBNYCH PRODUKTÓW. INDEED NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE PRACODAWCA KORZYSTA Z USŁUG W SPOSÓB ZGODNY Z TYTUŁEM VII LUB PODOBNYMI PRZEPISAMI I ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTUŁU.  Indeed nie ma wpływu na proces decyzyjny dotyczący działań rekrutacyjnych Pracodawcy, ani w nim nie uczestniczy. Ponadto użytkownik rozumie, że udostępnianie przez Indeed Platformy Rekrutacyjnej Indeed i związanych z nią narzędzi nie oznacza, że nasza firma jest agencją zatrudnienia. Korzystając z Platformy Rekrutacyjnej Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawcy ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy. Indeed udostępnia jedynie Platformę Rekrutacyjną Indeed, będącą narzędziem umożliwiającym Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy wymianę informacji według ich uznania.

11. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsza Umowa i wszelkie spory wynikające z niej bezpośrednio lub pośrednio, lub związane w jakikolwiek sposób z Witryną („Spór”) będą podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszej Umowy, przepisom prawa stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, lub przepisom prawa Republiki Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu, bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa takich krajów. Wszelkie powództwa, procesy lub inne postępowania sądowe związane z takim Sporem będą wnoszone wyłącznie w sądach znajdujących się w hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, lub w Dublinie w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej właściwości osobowej sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w hrabstwie Travis, w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, lub w Dublinie, w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu.

Użytkownik niniejszym zrzeka się także wszelkich praw do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych w związku z powództwem lub procesem wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny lub z niniejszych warunków korzystania z usług, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

12. Zrzeczenie się praw do wniesienia pozwu zbiorowego

Korzystając z niniejszej Witryny lub Elementów programu oraz w zamian za usługi oferowane przez firmę Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed może oferować mu te usługi wyłącznie na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie. W ramach częściowego świadczenia z tytułu korzystania z Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” użytkownik wyraża zgodę na to, że nie wniesie pozwu przeciwko firmie Indeed w charakterze powoda lub uczestnika postępowania zbiorowego, nie dołączy do postępowania jako członek grupy ani nie będzie w żaden sposób uczestniczyć jako strona przeciwna w pozwie zbiorowym przeciwko firmie Indeed dotyczącym korzystania przez użytkownika z Witryny. Ponadto jako Osoba poszukująca pracy użytkownik uznaje, że korzystanie przez niego z wyszukiwania ofert pracy, usługi Aplikuj z Indeed i innych bezpłatnych usług w Witrynie nie stanowi zakupu. Akceptacja przez użytkownika niniejszej Umowy, w tym niniejszego zrzeczenia się praw do powództwa grupowego, stanowi istotną część umowy umożliwiającej bezpłatne korzystanie z Witryny przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na całość lub część niniejszych warunków, powinien zaprzestać korzystania z Witryny. Żaden z zapisów zawartych w niniejszym ustępie nie ogranicza jednak praw użytkownika do wniesienia powództwa jako powód indywidualny, w tym powództwa w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, z zastrzeżeniem punktu 11. powyżej.

B. Warunki korzystania z usług dla Pracodawców

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich Pracodawców i innych użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Witryny lub korzystają z niej w sposób przewidziany dla osób fizycznych i/lub organizacji chcących udostępnić informacje dotyczące możliwości zatrudnienia, w imieniu własnym lub innych osób/organizacji, w tym m.in. agencji dokonujących zakupów na rzecz wielu stron, lub którzy w inny sposób zaakceptują warunki niniejszej Umowy. Na potrzeby punktu B Ogólnych warunków korzystania z usług firmy Indeed wszelkie odniesienia do „użytkownika” oznaczają użytkownika będącego osobą fizyczną lub organizacją uzyskującą dostęp do Witryny w charakterze Pracodawcy.

1. Konto Pracodawcy

Utworzenie konta Indeed lub Strony pracodawcy lub opublikowanie w Witrynie oferty pracy przedstawiającej możliwość zatrudnienia czy innych treści związanych z zatrudnieniem, w tym łączy do witryn internetowych osób trzecich („Oferty pracy”), czy to w ramach Programu „Indeed Ads” czy w inny sposób, jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na zastosowanie wobec niego postanowień niniejszej Umowy, Warunków korzystania z usług Indeed i wszelkich zasad firmy Indeed, w tym Polityki prywatności firmy Indeed i Zasad firmy Indeed dotyczących plików cookie.

Konto użytkownika, który jest Pracodawcą, jest przeznaczone do użytku służbowego, nie prywatnego. Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność, jeśli adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany przez osoby trzecie w sposób niewłaściwy lub wprowadzający w błąd. Założenie konta w serwisie Indeed jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie obowiązkowych informacji w formie wiadomości e-mail dotyczących nietypowej aktywności na koncie użytkownika w serwisie Indeed. W przypadku próby wysłania wiadomości e-mail z nazwy lub adresu e-mail, które nie są zgodne z prawdą, poprawne, aktualne lub pełne, zastrzegamy sobie prawo do pominięcia takiej wiadomości, a próba wysłania takiej wiadomości e-mail stanowi naruszenie naszych warunków.

W niektórych przypadkach kilku użytkowników może być powiązanych z tym samym kontem („Powiązane konto”). Powiązane konto jest tworzone, gdy główny właściciel lub główni właściciele („Administrator”) konta Pracodawcy zaprasza(-ją) innych użytkowników do tego samego konta. Administrator może zapewnić takim innym użytkownikom różne poziomy dostępu i funkcjonalności („Role”) w ramach konta, jak opisano w witrynie, w tym m.in. dostęp do danych konta lub zakupu usług od firmy Indeed w ramach takiego konta. Jeśli użytkownik jest Administratorem dodającym użytkownika do Roli lub kilku Ról, użytkownik oświadcza firmie Indeed, że jest uprawnionym przedstawicielem tego konta oraz że ma upoważnienie do umożliwienia udostępniania tych danych i współdzielenia dostępu. Ponadto użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, powództw, żądań, odszkodowań, zobowiązań, obowiązków, strat, ugód, wyroków, kosztów i wydatków (w tym bez ograniczeń kosztów obsługi prawnej) wynikających z udostępniania takich danych, współdzielenia dostępu do konta użytkownika i zakupów w ramach konta użytkownika. Użytkownik potwierdza, że Indeed nie przyjmuje odpowiedzialności w zakresie dokładności powyższych oświadczeń oraz że użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za rzeczoną dokładność. Przy korzystaniu z Powiązanego konta każdy użytkownik mający dostęp do określonych Ról może mieć dostęp do wszelkich informacji dotyczących konta, w tym między innymi: wiadomości i działań wszystkich pozostałych użytkowników oraz kandydatów w ramach Powiązanego konta, kontaktów zawartych w CV i danych rozliczeniowych, oraz wyraża zgodę na taki dostęp. Podczas korzystania z Powiązanego konta użytkownik posiadający dostęp do określonych Ról ma też możliwość zakupu produktów Indeed w ramach swojego konta oraz akceptuje fakt, że ma obowiązek zapłaty za wszystkie takie zakupy.

Zmiana adresu: jeśli użytkownik podał nam adres rozliczeniowy, który ulegnie zmianie z adresu na terytorium Stanów Zjednoczonych na adres poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub z adresu poza terytorium Stanów Zjednoczonych na adres na terytorium Stanów Zjednoczonych, użytkownik będzie nadal zobowiązany do przestrzegania niniejszej Umowy z tą samą stroną Indeed przez pozostałą część miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła zmiana. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się, że z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego będzie przestrzegał niniejszej Umowy z właściwą stroną Indeed wskazaną w pierwszym ustępie niniejszej Umowy w odniesieniu do takiego nowego terytorium.

Jeśli na koncie pracodawcy w witrynie Indeed zapisane są dane karty kredytowej na potrzeby płatności za produkt lub usługę Indeed, Indeed może obciążać tę kartę w związku z zamawianymi przez użytkownika dodatkowymi produktami lub usługami.

Użytkownik akceptuje fakt, że Indeed może wysyłać Osobom poszukującym pracy powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa konta Pracodawcy, również wtedy, gdy takie konto jest powiązane z użytkownikiem. Indeed nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że takie powiadomienia będą zawsze wysyłane lub odbierane i w związku z tym użytkownik akceptuje fakt, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Indeed nie gwarantuje dokładności, kompletności, terminowości ani rzetelności takich powiadomień oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Indeed może oferować użytkownikom sugestie, rekomendacje lub informacje wspierające lub poprawiające komfort korzystania przez nich z Witryn Indeed. Użytkownik rozumie, że te oferty są dostarczane na zasadzie udogodnienia i bez gwarancji, oraz że korzysta z takich informacji według własnego uznania. Użytkownik będący Pracodawcą jest odpowiedzialny za korzystanie przez siebie z Witryny i oferowanych w niej narzędzi, w tym za swoje decyzje dotyczące opisu stanowiska i wymogów stanowiska, a także wyboru osób, z którymi prowadzi rozmowy kwalifikacyjne i które zatrudnia. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez użytkownika w oparciu o informacje przekazane przez Indeed.

2. Usługi dla Pracodawców, w tym Aplikuj z Indeed i Pytania rekrutacyjne

Użytkownik wyraża także zgodę na to, że w ramach usługi świadczonej na rzecz Osób poszukujących pracy Indeed może aktywować funkcję przekazywania Aplikuj z Indeed w celu korzystania z niej w związku z Ofertami pracy użytkownika oraz że Osoby poszukujące pracy, które chcą wyrazić zainteresowanie taką Ofertą pracy, mogą to zrobić za pośrednictwem funkcji Aplikuj z Indeed oraz że aplikacje będą przesyłane przez serwis Indeed na adres e-mail podany przez użytkownika. Użytkownik zgadza się też na aktywowanie przez firmę Indeed chatbota, który umożliwia Osobom poszukującym pracy aplikowanie na Ofertę pracy użytkownika poprzez odpowiadanie na pytania. Wysłane przez Osobę poszukującą pracy odpowiedzi są prezentowane użytkownikowi jako aplikacja o pracę. Korzystając z narzędzi Indeed do zarządzania kandydatami, w tym między innymi Panelu pracodawcy, lub aktywując funkcję Aplikuj z Indeed do przekazywania Ofert pracy, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt udostępniania przez Indeed funkcji umożliwiających mu podejmowanie działań dotyczących Osoby poszukującej pracy, na przykład narzędzi do umawiania rozmów kwalifikacyjnych, przeglądania CV i odrzucania kandydatów. Użytkownik wyraża zgodę na to, że korzystając z tych narzędzi do zarządzania kandydatami, zleca Indeed zebranie w jeden dokument materiałów dotyczących aplikacji kandydata, CV, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne, odpowiedzi na pytania dotyczące kwalifikacji i innych informacji podanych przez użytkownika. Ponadto użytkownik zgadza się, że Indeed nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie lub przechowywanie takich materiałów dotyczących aplikacji oraz że to użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez siebie wszelkich obowiązujących wymagań dotyczących przechowywania danych. Korzystając ze wspomnianych narzędzi, użytkownik dostarcza dane firmie Indeed oraz żąda od nas udostępnienia takich danych odpowiedniej Osobie poszukującej pracy i upoważnia nas do tego. Przykładowo, jeśli użytkownik zdecyduje, czy kwalifikacje są preferowane, czy wymagane (także jeśli oznaczy je jako warunek konieczny), ta informacja może być wyróżniona dla Osób poszukujących pracy. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed, wszelkich informacji przekazywanych za pośrednictwem serwisu Indeed. Indeed może przechowywać takie informacje niezależnie od tego, czy wakat został już obsadzony.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i format pytań rekrutacyjnych oraz treść wiadomości e-mail, formularza aplikacyjnego, stworzonych, aktualizowanych lub zarządzanych przez siebie Stron pracodawców, zamieszczanych przez siebie Ofert pracy oraz wszelkich wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi Aplikuj z Indeed lub w inny sposób oraz zgadza się, że firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za takie treści, w tym za ich legalność. Użytkownik potwierdza, że Indeed może odrzucić lub usunąć dowolną Ofertę pracy, dowolny element dowolnej Strony pracodawcy lub dowolne pytanie do Osoby poszukującej pracy z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Ponadto Indeed nie gwarantuje dostarczenia ani otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail lub materiałów dotyczących aplikacji Osoby poszukującej pracy ani tego, że podczas przesyłania lub przechowywania danych nie wystąpią błędy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odwiedzanie Panelu pracodawcy w celu przejrzenia aplikacji o pracę i innych informacji.  Wszelkie powiadomienia, takie jak wiadomości e-mail, które użytkownik otrzymuje w sprawie aplikacji lub innych czynności, są mu dostarczane wyłącznie na zasadzie udogodnienia i nie powinien on na nich polegać.

Jeśli wiadomość jest przesyłana na adres powiązany z zamkniętym kontem, jej dostarczenie będzie niemożliwe. Jeśli użytkownik nie chce wysyłać wiadomości, w tym między innymi listu z ofertą pracy do Osoby poszukującej pracy za pośrednictwem funkcji przekazywania Indeed, nie powinien korzystać z funkcji przekazywania Indeed i może skontaktować się z Osobą poszukującą pracy za pomocą dowolnej wybranej przez siebie metody, korzystając z danych osobowych podanych w CV lub aplikacji tej osoby. W przypadku korzystania z funkcji Aplikuj z Indeed w serwisie Indeed zostanie podjęta próba przesłania aplikacji za pomocą danych kontaktowych podanych firmie Indeed przez użytkownika, przy czym Indeed nie jest w stanie zweryfikować tych danych kontaktowych. W przypadku, gdy użytkownik poda niepoprawne dane kontaktowe, ponosi on odpowiedzialność za wprowadzenie poprawek, odpowiednie reagowanie lub podjęcie wszelkich działań koniecznych do ochrony prywatności takich Osób poszukujących pracy oraz zwolni firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich wynikających z tego szkód.

Korzystając z funkcji Aplikuj z Indeed do przekazywania swoich Ofert pracy, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt dodawania przez Indeed funkcji do odpowiednich wiadomości e-mail. Przykładowo, Indeed może zamaskować lub ukryć informacje kontaktowe zawarte w CV lub aplikacji (takie jak adres e-mail) i zastąpić je aliasem. Dodatkowo Indeed może w imieniu użytkownika wysyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem do Osób poszukujących pracy, z którymi użytkownik chce przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Indeed może także w imieniu użytkownika przesyłać do Osób poszukujących pracy wiadomości e-mail z informacją, że Oferta pracy użytkownika może pasować do CV Osoby poszukującej pracy. W przypadku korzystania z pytań rekrutacyjnych użytkownik może mieć możliwość zlecenia Indeed przesyłania powiadomień o odrzuceniu, jeśli dana Osoba poszukująca pracy nie odpowiedziała na pytania w sposób określony w instrukcji online. Wybór tej opcji przez użytkownika oznacza potwierdzenie, że użytkownik zleca nam przesyłanie powiadomień o odrzuceniu do takich kandydatów i ustawianie ich jako odrzuconych w panelu kandydata. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że Indeed nie decyduje o przekazywaniu ani przechowywaniu takich lub wszystkich innych powiadomień o odrzuceniu (co odbywa się drogą czysto automatyczną), że przekazywanie ani przechowywanie nie są gwarantowane oraz że Osoba poszukująca pracy mogła odpowiedzieć niepoprawnie na pytania rekrutacyjne. W przypadku korzystania z narzędzi firmy Indeed do zarządzania kandydatami, użytkownik może mieć możliwość automatycznego wysyłania powiadomień o odrzuceniu do kandydatów, których status ustawi na „odrzucony”. Wybranie przez użytkownika tej opcji jest równoznaczne z potwierdzeniem, że przesyłanie lub przechowywanie powiadomień o odrzuceniu nigdy nie odbywa się według uznania firmy Indeed.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że Indeed może podjąć działania w celu wykrywania i ograniczania spamu oraz że jedną z metod takiego działania może być narzucenie wymogów dotyczących listu motywacyjnego dla kandydatów. Indeed nie sprawdza tożsamości każdej Osoby poszukującej pracy, która aplikuje na ofertę pracy użytkownika, ani nie zna motywacji Osoby poszukującej pracy do aplikowania na ofertę pracy użytkownika, a tym samym Indeed nie zapewnia żadnych gwarancji w zakresie kwalifikacji Osoby poszukującej pracy lub jej zainteresowania ofertą pracy użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na to, że usługa Aplikuj z Indeed i funkcje przekazywania Indeed nie są objęte gwarancją oraz że Indeed nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wiadomości przekazywane pomiędzy użytkownikiem a Osobą poszukującą pracy, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą użytkownik oraz Osoba poszukująca pracy.

Korzystając z dowolnego produktu do automatycznej telefonicznej weryfikacji kandydatów, użytkownik wyraża zgodę na to, że prosi Indeed o przesłanie Osobie poszukującej pracy numeru telefonu, pod który może ona zadzwonić w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas rekrutacji telefonicznej. Użytkownik wyraża zgodę na to, że te pytania stanową element procesu aplikacji, są określane wyłącznie przez użytkownika i nie są zadawane przez firmę Indeed. Użytkownik wyraża także zgodę na to, że prosi firmę Indeed wyłącznie o rejestrowanie odpowiedzi Osoby poszukującej pracy na pytania weryfikacyjne zadane przez użytkownika oraz że Indeed przekaże użytkownikowi zarejestrowane odpowiedzi na te pytania. Użytkownik zgadza się na przesłuchanie i przeanalizowanie nagrania przez firmę Indeed zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące przekazywania lub przechowywania takich rozmów rekrutacyjnych i odpowiedzi, nie gwarantuje ich dostarczenia ani odbioru oraz nie gwarantuje daty ani godziny ich wysłania.

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej agentów, podmioty powiązane i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich i odpowiedzialności cywilnej wobec stron trzecich (w tym bez ograniczeń z uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających ze Strony pracodawców stworzonej przez użytkownika lub wobec której zgłasza on roszczenie, Ofert pracy lub pytań rekrutacyjnych (lub odpowiedzi na nie) zamieszczonych przez użytkownika lub dowolnej wiadomości wysłanej przez użytkownika (w tym pytań do Osób poszukujących pracy zawartych w dowolnym z powyższych elementów). Indeed może udostępnić dane z analiz Ofert pracy na Stronie pracodawcy lub w innym miejscu w Witrynie, może też przekazać dane z analiz konta Pracodawcy dowolnej osobie z firmy użytkownika, według uznania Indeed. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieuregulowaną fakturę lub zaległe należności na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, Indeed zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia korzystania przez użytkownika z takiego produktu Indeed, a także z innych produktów Indeed, w tym między innymi z produktów Indeed, w odniesieniu do których użytkownik nie ma nieuregulowanych faktur lub zaległego salda na koncie. Indeed może nałożyć (i) kary za zaległe płatności, zgodnie z wysokością bieżących stóp procentowych Amerykańskiej Rezerwy Federalnej plus 10% lub maksymalne odsetki dozwolone prawem w zależności od tego, która kwota jest niższa, (ii) ustawowe odszkodowanie ryczałtowe na pokrycie kosztów dochodzenia należności, jeśli obowiązujące prawo dopuszcza taką możliwość, oraz (iii) wszelkie uzasadnione wydatki i koszty obsługi prawnej poniesione przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych płatności.

W przypadku przeglądania, przesyłania, przechowywania lub otrzymywania materiałów (w tym Ofert pracy, CV i wiadomości) przez użytkownika za pośrednictwem lub za pomocą Witryny firma Indeed może na przykład wykorzystać takie materiały na potrzeby analizy danych, kontroli jakości lub w celu ulepszenia Witryny, dowolnego produktu lub dowolnej usługi firmy Indeed (w tym w celu zapewnienia lepszych wyników wyszukiwania i pozostałych ofert Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom) w sposób zautomatyzowany lub inny. Gdy użytkownik przegląda, przesyła, przechowuje lub otrzymuje materiały za pośrednictwem lub za pomocą Witryny albo gdy tylko używa Witryny lub ją odwiedza, firma Indeed może informować Osobę poszukującą pracy, że użytkownik podjął działanie, na przykład dotyczące Oferty pracy, CV lub aplikacji Osoby poszukującej pracy, takie jak wstrzymanie lub zamknięcie Oferty pracy, otwarcie CV lub aplikacji, przeglądanie CV lub aplikacji, udzielenie odpowiedzi na CV lub aplikację i podjęcie decyzji dotyczącej aplikacji lub Oferty pracy, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na podjęcie takich działań przez firmę Indeed.

Firma Indeed może, według własnego uznania, dodawać etykiety lub odznaki do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy, takie jak „Pracodawca szybko odpowiada”, „Aktywny pracodawca” lub „Zatrudnia przez Indeed”. Pracodawcy również mogą poprosić Indeed o dodanie wyżej wymienionych etykiet. Firma Indeed określi sposób przyznawania takich etykiet lub odznak albo sposób kwalifikowania do nich Pracodawców. Brak etykiety lub odznaki może oznaczać, że firma Indeed nie dysponuje danymi wystarczającymi do ustalenia, czy Pracodawca się do niej kwalifikuje. Niektóre dane może dostarczać Pracodawca, a firma Indeed nie gwarantuje ich dokładności. Indeed nie gwarantuje dokładności etykiet ani odznak dodawanych do nazw Pracodawcy lub Ofert pracy w oparciu o dane dostarczone przez Pracodawcę, w tym dane dotyczące Ofert pracy.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do interfejsu programowania aplikacji (API) Indeed lub z niego korzysta, w tym uzyskując dostęp do Witryny lub dowolnej aplikacji Indeed lub systemu śledzenia aplikacji (ATS) i korzystając z nich za pośrednictwem interfejsu API, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszej Umowy, Warunków korzystania z Interfejsu API firmy Indeed, Polityki prywatności Indeed, Zasad dotyczących Witryny oraz wszelkich innych zasad udostępnionych przez firmę Indeed. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO INTERFEJSÓW API I KORZYSTA Z NICH WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE INDEED ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z INTERFEJSÓW API. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonywanie regularnych przeglądów Aplikacji Indeed lub Witryny w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji (w tym m.in. dotyczących zasad działania poszczególnych funkcji, wyłączeń odpowiedzialności i ujawnionych informacji w odniesieniu do świadczonych usług, metody rozliczania) o produktach i usługach Indeed. Korzystając z Interfejsu API zamiast bezpośrednio z Witryny lub Aplikacji Indeed, użytkownik akceptuje wszystkie informacje podane w Witrynie lub Aplikacji Indeed. Korzystanie z Aplikacji lub systemu ATS za pośrednictwem Interfejsu API, zamiast bezpośredniego korzystania z Witryny lub Aplikacji Indeed, nie usprawiedliwia braku zrozumienia lub posiadania informacji dotyczących produktów i usług firmy Indeed, jeżeli informacje te są udostępniane w Witrynie lub Aplikacji Indeed.

Użytkownik uznaje, że firma Indeed może w ramach swoich działań z zakresu zapobiegania oszustwom i spamowi wymagać od użytkowników, w tym Osób poszukujących pracy, które aplikują na ofertę użytkownika, weryfikowania swoich adresów e-mail. Nie gwarantujemy weryfikacji adresów e-mail. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez siebie z oprogramowania, które odrzuca aplikacje przesłane z niezweryfikowanych adresów e-mail.

3. Dopasowanie Ofert pracy

Firma Indeed może wykorzystać materiały Osoby poszukującej pracy dotyczące aplikacji (w tym CV i odpowiedzi na pytania rekrutacyjne) oraz jej ostatnie działania w serwisie Indeed, aby określić, czy sformułowania w jej CV oraz odpowiedzi na pytania rekrutacyjne są zgodne ze sformułowaniem Oferty pracy użytkownika lub kryteriów wyszukiwania CV i odwrotnie. Użytkownik wyraża ponadto zgodę na odróżnienie przez serwis Indeed CV i pytań rekrutacyjnych zgodnych z Ofertą od tych, które nie są zgodne, i przedstawienia ich użytkownikowi jako zgodne lub niezgodne. Indeed może także wykorzystywać takie informacje do ulepszenia Witryny, dowolnego produktu lub dowolnej usługi firmy Indeed (w tym poprzez wyświetlanie lub udostępnianie w inny sposób potencjalnie odpowiednich Ofert pracy i CV Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom).

4. Wynagrodzenie, aplikacje i inne informacje przekazywane przez Indeed

Indeed może przekazywać użytkownikom pewne informacje i treści wyłącznie w celach informacyjnych. Przykładowo Indeed może podawać Osobom poszukującym pracy dane dotyczące szacunkowych wynagrodzeń dla danej Oferty pracy, liczbę aplikacji na Ofertę pracy lub odpowiedzi na określone pytania rekrutacyjne dotyczące Oferty pracy, a użytkownikowi szacunkową liczbę aplikacji na daną Ofertę pracy. Wszystkie tego rodzaju dane przekazywane przez serwis Indeed są szacunkowe i podawane wyłącznie w celach informacyjnych, mogą pochodzić od strony trzeciej oraz ulegać zmianom lub charakteryzować się różnym stopniem dokładności. Jeśli użytkownik uczestniczy w Programie Indeed Ads, a jego budżet reklamowy Oferty sponsorowanej jest określany na podstawie liczby aplikacji, opłata zostanie mu naliczona w oparciu o ustaloną przez Indeed liczbę aplikacji podaną w Panelu pracodawcy, a nie na podstawie liczby aplikacji podanej Osobom poszukującym pracy wyłącznie do celów informacyjnych. Indeed może także podawać szacowane wynagrodzenia na stronach innych niż Oferty pracy w Witrynie. Należy pamiętać, że wszystkie kwoty wynagrodzeń są podawane w przybliżeniu na podstawie wielu informacji przekazanych Indeed przez osoby trzecie, w tym podmioty powiązane Indeed. Kwoty te są podawane użytkownikom Indeed wyłącznie do celów ogólnego porównania. Kwota minimalnego wynagrodzenia może różnić się w zależności od kraju; aby poznać rzeczywistą kwotę wynagrodzenia, należy zwrócić się do pracodawcy. Indeed może też podawać dane dotyczące wyświetleń w związku z ofertą pracy. Takie dane są podawane tylko w celach informacyjnych i mogą ulegać zmianom w dowolnym momencie. Indeed nie gwarantuje ich poprawności. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany metody pomiaru takich danych w dowolnym momencie.

5. Narzędzia rekrutacyjne

Indeed może udostępnić użytkownikowi narzędzia rekrutacyjne do wykorzystania w procesie aplikacji, w tym pytania rekrutacyjne, narzędzia do rekrutacji telefonicznej oraz kwalifikacje. Indeed udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z tych narzędzi wedle uznania użytkownika. Korzystając z dowolnego produktu rekrutacyjnego udostępnionego użytkownikowi przez firmę Indeed, użytkownik potwierdza, że zdecydował się korzystać z tych narzędzi w ramach swojego procesu aplikacji, a pytania merytoryczne zadawane lub wybierane przez użytkownika są określane wyłącznie przez niego i nie są zadawane przez firmę Indeed. Użytkownik jest jedyną stroną określającą, które odpowiedzi będą kwalifikowały kandydata. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z narzędzia rekrutacyjnego, w tym za wyniki, które skutkują „niezamierzoną dyskryminacją”. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub dowolne równorzędne lub podobne przepisy. Mimo że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie ze swoim oświadczeniem o dostępności, Indeed nie gwarantuje, że metody przekazywania tych pytań są zgodne z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub jakimikolwiek równorzędnymi lub podobnymi przepisami. Użytkownik zgadza się zwolnić firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z korzystania przez użytkownika z Narzędzia rekrutacyjnego, w tym wszelkich roszczeń dotyczących niezgodności dowolnego narzędzia rekrutacyjnego z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub inną równoważną bądź podobną ustawą lub „niezamierzonej dyskryminacji”, spowodowanych przez omawiane Narzędzie rekrutacyjne.

Indeed może oferować Pracodawcom możliwość aktywacji na ich koncie funkcji o nazwie Pomoc dla pracodawców. Aktywacja Pomocy dla pracodawców oznacza, że Pracodawca instruuje firmę Indeed, aby ta w imieniu Pracodawcy wysłała do Osoby poszukującej pracy wiadomość z informacją, że Pracodawca postanowił nie przyjąć jej aplikacji. Aby zapobiec wysłaniu powiadomienia o odrzuceniu, użytkownik musi wyrazić zainteresowanie aplikacją w serwisie Indeed. Wszelkie interakcje między użytkownikiem a Osobą poszukującą pracy, jakie mają miejsce bezpośrednio, a nie za pomocą narzędzia udostępnionego przez Indeed (na przykład bezpośredni telefon lub wiadomość e-mail do Osoby poszukującej pracy bez pośrednictwa usługi przekazywania wiadomości Indeed), nie są widoczne dla firmy Indeed i nie zapobiegają przesłaniu powiadomienia o odrzuceniu w ramach usługi Asystenta Pracodawcy. Jeśli użytkownik dokona aktywacji Asystenta Pracodawcy, musi kontaktować się z Osobą poszukującą pracy za pomocą narzędzia udostępnionego przez firmę Indeed, aby zapobiec wysłaniu powiadomienia o odrzuceniu przez Asystenta Pracodawcy. Aktywowanie Asystenta Pracodawcy przez użytkownika oznacza wydanie firmie Indeed polecenia wysyłania wspomnianych wiadomości do kandydatów, z którymi użytkownik nie podejmie komunikacji w wybranym przedziale czasowym, a także stanowi zgodę na zwolnienie firmy Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich wynikających z tego roszczeń. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed może powiadomić Osoby poszukujące pracy o szacunkowym terminie, w którym mogą spodziewać się odpowiedzi użytkownika, na podstawie ram czasowych wybranych przez użytkownika w Pomocy dla pracodawców.

6. Komunikacja za pośrednictwem serwisu Indeed

Użytkownik może otrzymywać wiadomości, wiadomości e-mail lub powiadomienia w formie wiadomości e-mail odpowiadające działaniom podejmowanym przez niego lub Osobę poszukującą pracy w Witrynie lub za pomocą Witryny, funkcji Aplikuj z Indeed, Indeed Chat lub innych usług, produktów lub funkcji służących do komunikacji dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. We wszystkich przypadkach takie wiadomości lub powiadomienia są dostarczane wyłącznie na zasadzie udogodnienia, a użytkownik nie powinien na nich polegać. Przykładowo, jeśli użytkownik chce przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z Osobą poszukującą pracy, ma obowiązek skontaktować się z nią w tej sprawie osobno, nie polegając na powiadomieniach wysyłanych przez Indeed. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące przekazywania lub przechowywania takich powiadomień dostarczanych w ramach udogodnienia, nie gwarantuje ich dostarczenia ani odbioru oraz nie gwarantuje daty ani godziny ich wysłania. Jeśli wiadomość jest przesyłana na adres powiązany z zamkniętym kontem, jej dostarczenie będzie niemożliwe.

Indeed może wykorzystać adres e-mail użytkownika w celu utworzenia zastępczego adresu e-mail do komunikacji, zamiast wyświetlać Osobie poszukującej pracę rzeczywisty adres e-mail użytkownika. Gdy Osoba poszukująca pracy otrzyma dane kontaktowe użytkownika, przyjmuje on do wiadomości, że Indeed nie odpowiada za sposób, w jaki Osoba poszukująca pracy wykorzysta te dane. Jeśli użytkownik zdecyduje się wysłać wiadomość e-mail przy użyciu zewnętrznego klienta poczty e-mail, osoba, z którą się komunikuje, może zobaczyć jego adres e-mail zamiast aliasu. Jeśli użytkownik wysyła lub otrzymuje wiadomość w Witrynie lub za jej pośrednictwem, oznacza to zgodę na przetwarzanie, analizowanie, ocenianie i przechowywanie tej wiadomości, w tym za pośrednictwem środków automatycznych, w celu analizy danych, kontroli jakości, egzekwowania Zasad dotyczących witryn i innych zasad serwisu Indeed, moderowania treści oraz ulepszenia Witryny albo dowolnych innych produktów lub usług firmy Indeed.

W szczególności jeśli użytkownik doda Ofertę pracy bezpośrednio w serwisie Indeed, aplikacje są przesyłane wyłącznie do panelu użytkownika w serwisie Indeed; wszelkie inne powiadomienia, które użytkownik może otrzymywać, są dostarczane wyłącznie w ramach udogodnienia. Użytkownik może na przykład nie otrzymywać powiadomień e-mail dotyczących aplikacji, jeśli Osoba poszukująca pracy nie odpowiedziała poprawnie na pytania rekrutacyjne, mimo że takie aplikacje będą wysyłane do panelu użytkownika Indeed. Indeed zastrzega sobie prawo do włączania według własnego uznania usługi Indeed Chat lub innych opcji komunikacji w przypadku wybranych Pracodawców lub Ofert pracy, oraz powiadamiania Osób poszukujących pracy, że usługa Indeed Chat lub inne opcje komunikacji są dostępne w przypadku konkretnych Ofert pracy lub Pracodawców. W przypadku usługi Indeed Chat użytkownik może mieć dostęp lub wgląd do swoich wiadomości w panelu wiadomości usługi Indeed Chat. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z usługi Indeed Chat, może ją wyłączyć, odwiedzając swój panel użytkownika w usłudze Indeed Chat. Indeed może według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia wyłączyć lub zlikwidować usługę Indeed Chat dla dowolnego Pracodawcy lub Osoby poszukującej pracy.

7. Komunikacja wirtualna 

Indeed może zaoferować użytkownikowi opcję zarządzania komunikacją zdalną i wirtualną z Osobami poszukującymi pracy w ramach produktów Indeed, w tym między innymi Rozmową kwalifikacyjną Indeed, Platformą Rekrutacyjną Indeed, telerozmowami kwalifikacyjnymi, spotkaniami wirtualnymi i wideorozmowami kwalifikacyjnymi („Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne”). Usługi mogą obejmować udostępnienie użytkownikowi usług planowania, prowadzenia wideokonferencji i konferencji internetowych, wynajmowania sal konferencyjnych oraz innych usług opartych na współpracy oferowanych przez zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych. Użytkownik rozumie, że Indeed nie jest dostawcą usług telekomunikacyjnych. Indeed nie udziela żadnych gwarancji w zakresie transmisji komunikacji wirtualnej. Indeed nie gwarantuje (1) dostępności takich usług w chwili, gdy użytkownik spróbuje z nich skorzystać, (2) jakości takich usług ani (3) terminów Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych uzgodnionych przez użytkownika z Osobami poszukującymi pracy. Ponadto Indeed nie weryfikuje tożsamości ani kwalifikacji Osób poszukujących pracy, z którymi użytkownik umawia się na Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INFORMACJE I DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ NIEGO PODCZAS UDZIAŁU W WIRTUALNYCH ROZMOWACH KWALIFIKACYJNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI AUDIOWIZUALNE, PYTANIA I ODPOWIEDZI, JEGO WIZERUNEK LUB PODOBIZNA, NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB CHRONIONE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INDEED NIE ODPOWIADA ZA ZABEZPIECZENIE ANI OCHRONĘ DANYCH I INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NIEGO PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH. INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ ANI PRZECHOWYWANIE NAGRAŃ WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH I KORZYSTA Z NICH WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE INDEED ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

Na życzenie użytkownika Indeed może wystosować zaproszenia na Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne do dodatkowych przedstawicieli firmy użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Indeed wystosuje takie zaproszenia w jego imieniu na podstawie dostarczonych przez niego adresów e-mail tych przedstawicieli, ale Indeed nie odpowiada za nieścisłości w przekazanych przez niego informacjach kontaktowych. Ponadto Indeed nie odpowiada za zachowanie i działania przedstawicieli użytkownika, za które pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do zobowiązania swoich dodatkowych przedstawicieli do przestrzegania Warunków Indeed i robi to poprzez wystosowanie do nich zaproszeń.

Użytkownik rozumie, że Indeed jedynie zapewnia mu możliwość komunikowania się z Osobami poszukującymi pracy za pośrednictwem usług, które mogą być oferowane przez dostawców zewnętrznych. Indeed nie jest stroną Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych użytkownika ani nie uczestniczy w żadnych ustaleniach pomiędzy użytkownikiem a Osobami poszukującymi pracy. Użytkownik odpowiada za wszelkie prośby ze strony Osób poszukujących pracy dotyczące udogodnień. Przykładowo, jeśli poproszą one o tłumacza języka migowego, odpowiedzialność za jego zapewnienie ponosi użytkownik, o ile jest on do tego zobligowany przez prawo.

Rejestracja Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych: użytkownik będący Pracodawcą może mieć możliwość rejestrowania Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie może rejestrować, przechowywać ani analizować Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych bez zgody Osób poszukujących pracy i wszystkich uczestników. Rejestrując Wirtualną rozmowę kwalifikacyjną, użytkownik oświadcza i zapewnia firmę Indeed, że zadbał o wszystkie niezbędne zgody i będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa stanowego i federalnego. Decydując się na rejestrowanie Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych, użytkownik akceptuje fakt, że dostawcy zewnętrzni i firma Indeed mogą te nagrania przechowywać i uzyskiwać do nich dostęp. Jednocześnie użytkownik akceptuje fakt, że firma Indeed nie jest zobligowana do przechowywania ani zachowywania nagrań Wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych. PONADTO UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ CHRONIĆ, ZABEZPIECZYĆ I ZWOLNIĆ FIRMĘ INDEED Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ZARZUTÓW, ROSZCZEŃ, POWÓDZTW, ŻĄDAŃ, ODSZKODOWAŃ, ZOBOWIĄZAŃ, OBOWIĄZKÓW, STRAT, UGÓD, WYROKÓW, KOSZTÓW I WYDATKÓW (W TYM BEZ OGRANICZEŃ KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ) WYNIKAJĄCYCH Z REJESTRACJI WIRTUALNYCH ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.

8. Strony pracodawców

W przypadkach, kiedy użytkownik dodaje Ofertę pracy bezpośrednio w serwisie Indeed lub wysyła wniosek o stronę docelową w tym portalu, taką jak Indeed Next, firma Indeed może automatycznie wygenerować na jego potrzeby Stronę pracodawcy. Użytkownik rozumie, że w serwisie Indeed mogą być wyświetlane dostępne publicznie informacje o jego firmie na Stronie pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszym użytkownik upoważnia firmę Indeed do zatwierdzenia w jego imieniu takiej Strony pracodawcy, która zostanie oznaczona jako „Potwierdzony profil” i będzie umożliwiać edycję i dodawanie informacji do Strony pracodawcy. Strony pracodawców umożliwiają dodawanie Treści użytkownika (zdefiniowanych poniżej) przez osoby niemające powiązań z firmą, która jest właścicielem Strony pracodawcy, co obejmuje między innymi pytania i odpowiedzi na Stronach pracodawców. Dodatkowo Indeed może uwzględnić na Stronie pracodawcy wszystkie Oferty pracy dodane w Witrynie, w tym między innymi oferty zamieszczone bezpośrednio w serwisie Indeed, a także te indeksowane przez serwis Indeed. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści edytowane lub zamieszczane przez niego na Stronie pracodawcy, utworzone przez użytkownika lub na jego potrzeby, w tym między innymi dostarczane przez niego zdjęcia lub filmy, a także treści w zewnętrznych witrynach internetowych dostępnych z poziomu treści zamieszczanych przez użytkownika na Stronie pracodawcy.

Indeed może dodatkowo oferować Strony pracodawców Indeed Premium, co obejmuje funkcje dostępne tylko w ramach subskrypcji i może podlegać naliczaniu opłat wskazanych w zamówieniu reklamy. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia tych funkcji w dowolnym momencie wedle własnego uznania. Ponadto te funkcje mogą obejmować analitykę lub inne dane, których poprawności Indeed nie gwarantuje, i to użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy są one odpowiednie do planowanego zastosowania lub celu. Użytkownik może zrezygnować z uczestnictwa w programie Strony pracodawców premium firmy Indeed w dowolnym momencie, powiadamiając ją o tym. Taka rezygnacja zazwyczaj staje się skuteczna na początku następnego miesiąca kalendarzowego; w razie przedpłaty za roczną subskrypcję rezygnacja staje się skuteczna natychmiast i Indeed zapewni proporcjonalny zwrot wynikający z niewykorzystanego okresu subskrypcji, który może obejmować wszelkie stosowne rabaty. Wszystkie miesięczne subskrypcje Stron pracodawców premium będą automatycznie odnawiane do czasu ich anulowania przez użytkownika. Subskrypcje roczne będą musiały być odnawiane co roku. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków.

9. Akademia Indeed

Jeśli użytkownik lub jakakolwiek osoba w firmie użytkownika jest członkiem Akademii Indeed, korzystanie przez niego z logotypów Absolwenta jest ograniczone wyłącznie do indywidualnego użytku użytkownika i wyłącznie do celu wskazania swojego statusu Absolwenta. Nie zezwala się na korzystanie z logotypu Absolwenta w celu reprezentowania organizacji ani do celów handlowych. Ponadto użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że nie będzie składać żadnych oświadczeń o prowadzeniu rekrutacji w imieniu firmy Indeed, pracy na rzecz firmy Indeed ani o żadnej formie wspólnego zatrudnienia lub relacji zleceniobiorcy z firmą Indeed. Dodatkowo żadna informacja zawarta w niniejszym dokumencie nie będzie interpretowana jako wskazująca na istnienie spółki typu joint venture, spółki partnerskiej, relacji zleceniodawca-zleceniobiorca lub relacji pracodawca-pracownik pomiędzy użytkownikiem a firmą Indeed oraz żadna ze stron nie ma prawa ani upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony w jakikolwiek sposób, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Jeśli użytkownik złoży oświadczenie o treści sprzecznej z powyższym, Indeed może usunąć użytkownika z Akademii Indeed wedle własnego uznania.

10. Narzędzia do zarządzania HR

Indeed może udostępnić pracodawcom i ich pracownikom oprogramowanie do zarządzania HR („Narzędzia do zarządzania HR”). Jeśli użytkownik jest pracownikiem korzystającym z dowolnych Narzędzi do zarządzania HR, akceptuje fakt, że takie korzystanie podlega postanowieniom niniejszej Umowy. Przyjmuje on też do wiadomości, że Indeed jedynie udostępnia Narzędzia do zarządzania HR do wykorzystania przez użytkownika i jego pracodawcę oraz że nie bierze żadnej odpowiedzialności za takie wykorzystanie. Indeed nie udziela porad prawnych i nie może zagwarantować, że pracodawca użytkownika skonfiguruje dowolne Narzędzie do zarządzania HR lub że będzie go używał w sposób zgodny z prawem. Pełna odpowiedzialność za zachowanie zgodności z prawem spoczywa na pracodawcy użytkownika. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące legalności lub stosowności dowolnej konfiguracji Narzędzia do zarządzania HR użytkownik musi zgłaszać bezpośrednio do swojego pracodawcy.

11. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsza Umowa i każdy Spór wynikający bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej Umowy lub w jakikolwiek sposób związany z Witryną będą podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszej Umowy, przepisom prawa Federacyjnej Republiki Brazylii, jeśli użytkownik znajduje się w Brazylii; przepisom prawa Republiki Indii, jeśli użytkownik znajduje się w Indiach; przepisom prawa stanu Teksas, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych; przepisom prawa Republiki Singapuru, jeśli użytkownik znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; przepisom prawa Japonii, jeśli użytkownik znajduje się w Japonii; przepisom prawa Anglii i Walii, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; przepisom prawa Francji, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; przepisom prawa Włoch, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; przepisom prawa prowincji Ontario w Kanadzie, jeśli użytkownika obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub przepisom prawa Republiki Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu, bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa takich krajów. Wszelkie powództwa, pozwy lub inne postępowania sądowe związane z takim Sporem będą wnoszone wyłącznie w sądach znajdujących się w: São Paulo w stanie São Paulo w Brazylii, jeśli użytkownik znajduje się w Brazylii; Bangalore w stanie Karnataka w Indiach, jeśli użytkownik znajduje się w Indiach; hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych; Republice Singapuru, jeśli użytkownik znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; Tokio w Japonii, jeśli użytkownik znajduje się w Japonii; Londynie w Anglii, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; Paryżu we Francji, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; Mediolanie we Włoszech, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; prowincji Ontario, jeśli użytkownika obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub Dublinie w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej właściwości osobowej sądów znajdujących się w: São Paulo w stanie São Paulo w Brazylii, jeśli użytkownik znajduje się w Brazylii; Bangalore w stanie Karnataka w Indiach, jeśli użytkownik znajduje się w Indiach; hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych; Republice Singapuru, jeśli użytkownik znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; Tokio w Japonii, jeśli użytkownik znajduje się w Japonii; Londynie w Anglii, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; Paryżu we Francji, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; Mediolanie we Włoszech, jeśli użytkownika obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; prowincji Ontario, jeśli użytkownika obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub Dublinie w Irlandii, jeśli użytkownik znajduje się w innym miejscu.

Użytkownik zrzeka się swojego prawa do wszczęcia postępowania przedsądowego dotyczącego ujawnienia przez Indeed danych identyfikacyjnych użytkownika. Jeśli użytkownik zamierza zgłosić ujawnienie danych użytkownika przez Indeed Inc., użytkownik zobowiązuje się zrobić poprzez złożenie federalnego wniosku obowiązującego w stanie Teksas zaadresowanego i odpowiednio doręczonego do naszego zarejestrowanego przedstawiciela w stanie Teksas, na adres Indeed, Inc., c/o CT Corporation, 1999 Bryan Street, Suite 900, Dallas, TX 75201. Ponadto użytkownik zobowiązuje się poddać jurysdykcji właściwych sądów stanowych lub federalnych stanu Teksas w trakcie postępowania dotyczącego takiego ujawnienia.

Użytkownik niniejszym zrzeka się także wszelkich praw do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych w związku z powództwem lub procesem wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny lub z niniejszych warunków korzystania z usług, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

12. Zrzeczenie się praw do wniesienia pozwu zbiorowego

Korzystając z niniejszej Witryny oraz w zamian za usługi oferowane przez firmę Indeed, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed może oferować mu te usługi wyłącznie na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie. W ramach częściowego świadczenia z tytułu korzystania z Witryny i tych usług użytkownik wyraża zgodę na to, że nie wniesie pozwu przeciwko firmie Indeed w charakterze powoda lub uczestnika postępowania zbiorowego, nie dołączy do postępowania jako członek grupy ani nie będzie w żaden sposób uczestniczyć jako strona przeciwna w pozwie zbiorowym przeciwko firmie Indeed dotyczącym korzystania przez użytkownika z Witryny. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na całość lub część niniejszych warunków, powinien zaprzestać korzystania z Witryny. Żaden z zapisów zawartych w niniejszym ustępie nie ogranicza jednak praw użytkownika do wniesienia powództwa jako powód indywidualny, w tym powództwa w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, z zastrzeżeniem punktu 11. powyżej.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej agentów, podmioty powiązane i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub zobowiązań (w tym, bez ograniczeń, kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (a) naruszenia przez użytkownika dowolnego z postanowień niniejszej Umowy; (b) korzystania przez użytkownika z Witryny lub dowolnych produktów, programów lub usług Indeed i uzyskiwania do nich dostępu; (c) utraty lub ujawnienia przez użytkownika informacji uzyskanych w wyniku korzystania z Witryny lub dowolnych produktów, programów lub usług Indeed; (d) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym bez ograniczeń Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej, wszelkich obowiązujących przepisów o zatrudnieniu, równości lub dyskryminacji oraz wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych lub prywatności; (e) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw majątkowych lub prawa do prywatności; (f) wszelkich skarg, że treści użytkownika spowodowały poniesienie szkody przez osoby trzecie; (g) działań podejmowanych przez użytkownika w charakterze Pracodawcy, w tym między innymi wykonania lub niewykonania następujących działań: wstępnej weryfikacji, zatrudnienia, awansu lub degradacji jakiegokolwiek pracownika lub jakiejkolwiek Osoby poszukującej pracy lub (h) działań zewnętrznych usługodawców zaangażowanych przez użytkownika w celu wsparcia go w czynnościach związanych z korzystaniem przez niego z produktów i usług Indeed, takich jak m.in.: ułatwienia działań z zakresu pozyskiwania kandydatów lub śledzenia wskaźników konwersji osób poszukujących pracy na kandydatów, albo powiązanych z powyższymi zdarzeniami. Takie zobowiązanie do ochrony i przejęcia odpowiedzialności będzie nadal obowiązywać po wygaśnięciu niniejszej Umowy i po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Witryny albo produktu, programu lub usługi Indeed.

14. Narzędzia kampanii rozszerzonej

Firma Indeed może oferować usługi takie jak Indeed Central lub Indeed Groups („Narzędzia kampanii rozszerzonej”) w celu ułatwienia koordynacji Ofert pracy w rozproszonych geograficznie firmach, takich jak franczyzy lub duże spółki z wieloma lokalizacjami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Narzędzi kampanii rozszerzonej obejmuje, stosownie do okoliczności, udostępnianie franczyzodawcy informacji o koncie franczyzobiorcy lub udostępnianie centrali firmy informacji o koncie lokalnego biura. Informacje te mogą obejmować takie elementy, jak liczba lokalizacji lub kont firmy, informacje o ofertach pracy (treść, kliknięcia, wyświetlenia itp.), dane kontaktowe i poziom ponoszonych kosztów. Franczyzodawca lub centrala firmy mogą poprosić Indeed o kontakt odpowiednio z franczyzobiorcami lub lokalnymi biurami, podając firmie Indeed informacje kontaktowe, oraz mogą dostarczać Indeed treść Ofert pracy do użytku w związku z Narzędziami kampanii rozszerzonej. Korzystając z Narzędzi kampanii rozszerzonej, użytkownik zgadza się na udostępnienie tych informacji oraz oświadcza i zapewnia, że i) wszystkie informacje, które użytkownik przekazuje firmie Indeed, są poprawne oraz ii) użytkownik posiada wszelkie niezbędne prawa i upoważnienia do przekazania takich informacji firmie Indeed i umożliwienia jej udostępniania ich w ramach Narzędzi kampanii rozszerzonej. Użytkownik może zwrócić się do Indeed z prośbą o udzielenie innym użytkownikom dostępu do jego konta Narzędzi kampanii rozszerzonej i przyznanie kontroli nad nim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że po otrzymaniu takich próśb firma Indeed będzie kontaktować się z użytkownikami na podstawie informacji podanych przez użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail i stanowisko) oraz że Indeed nie odpowiada za weryfikację użytkowników przed spełnieniem takich próśb.

15. Import kandydatów

Indeed może zaoferować platformę, która pozwala użytkownikowi lub podmiotowi występującemu w jego imieniu lub z jego upoważnienia (np. usłudze zarządzania rekrutacją), przesyłać firmie Indeed informacje na temat kandydatów oraz kontaktować się z tymi osobami i polecać firmie Indeed kontaktowanie się z tymi osobami w jego imieniu (zwaną dalej „Importem kandydatów”). W zakresie, w jakim informacje dostarczone lub udostępnione w inny sposób przez użytkownika firmie Indeed za pośrednictwem naszej usługi Import kandydatów obejmują Dane osobowe klienta, użytkownik zleca firmie Indeed przetwarzanie takich informacji w jego imieniu zgodnie z niniejszą Umową i obowiązującymi załącznikami dotyczącymi przetwarzania danych; pojęcia Dane osobowe klienta i Indeed użyte w niniejszym punkcie mają znaczenie przypisane im w Załączniku dotyczącym przetwarzania danych. Korzystając z usługi Import kandydatów, użytkownik zleca firmie Indeed wyświetlanie informacji o interakcjach (w tym Wirtualnych rozmowach kwalifikacyjnych, które są aktualnie zaplanowane lub zostały wcześniej przeprowadzone) między użytkownikiem lub firmą Indeed a kandydatami w ramach ich kont Indeed, oraz oświadcza i zapewnia, że on sam oraz podmiot zewnętrzny, który upoważnił do przesyłania Danych osobowych klienta na platformę, uzyskali od kandydatów wszystkie niezbędne uprawnienia i zgody oraz przekazali im wszystkie niezbędne informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, które wymagają od użytkownika dostarczenia lub udostępnienia w inny sposób firmie Indeed Danych osobowych klienta za pomocą usługi Import kandydatów, oraz, nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, (a) osoba, której Dane osobowe użytkownik dostarczył lub udostępnił w inny sposób firmie Indeed za pomocą usługi Import kandydatów nie skorzystała z uprawnienia ani nie zażądała od użytkownika uniemożliwienia lub ograniczenia w inny sposób możliwości udostępniania jej Danych osobowych firmie Indeed w celu przetwarzania w związku z niniejszą Umową, oraz (b) wszyscy kandydaci udzielili zgody na udostępnienie ich danych firmie Indeed (zgodnie z Warunkami i Polityką prywatności firmy Indeed) oraz na skontaktowanie się z nimi przez firmę Indeed pocztą elektroniczną w ramach procesu rekrutacyjnego, w tym poproszenie ich o utworzenie konta w serwisie Indeed. Użytkownik zobowiązuje się chronić firmę Indeed i zwolnić ją od odpowiedzialności z tytułu naruszenia powyższego postanowienia. Użytkownik akceptuje także fakt, że firma Indeed odpowiada za takie Dane osobowe klienta, zgodnie z ustawą o przetwarzaniu danych (DPA), dopiero po ich otrzymaniu, a użytkownik jest odpowiedzialny za takie Dane osobowe klienta do czasu ich otrzymania przez Indeed.

C. Warunki korzystania z usług dla Partnerów

Niniejsze Warunki Programu „Indeed Publisher Program” („Warunki PIPP”) mają zastosowanie do dowolnego Partnera, który uzyskuje dostęp do Programu „Indeed Publisher Program”, uczestniczy w nim lub z niego korzysta bądź w inny sposób wyraża akceptację niniejszych Warunków PIPP, oraz określają zasady uczestnictwa użytkownika w Programie. Wszelkie odniesienia do „Indeed” oznaczają firmę Indeed, Inc. Na potrzeby niniejszego punktu C Ogólnych warunków korzystania z usług firmy Indeed „użytkownik” lub „Partner” oznacza dowolny podmiot określony w formularzu zgłoszeniowym lub aplikacji złożonych przez taki podmiot lub przez podmioty powiązane lub dowolną agencję lub sieć działające w ich imieniu, które również będą zobowiązane do przestrzegania niniejszych Warunków PIPP.

1. Program „Indeed Publisher Program”

Indeed decyduje wedle własnego uznania o przyjęciu określonego kandydata lub określonej witryny do udziału w Programie Publisher Program lub jego dowolnej części. Partnerzy nie kwalifikują się do udziału, jeśli ich serwisy internetowe nie są zgodne z warunkami Zasad dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane firmy Indeed („Zasady dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane”). Aby uczestniczyć w Programie „Indeed Publisher Program” jako Partner, uczestnik musi być pełnoletni. Kandydaci oświadczają i zapewniają, że wszelkie informacje podane firmie Indeed są zgodne z prawdą, dokładne i pełne.

Partner przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do Witryny lub uczestnicząc w Programie „Indeed Publisher Program”, może mieć kontakt z treściami (w tym Treściami użytkownika zdefiniowanymi poniżej), które uzna za szkodliwe, obraźliwe, zagrażające, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, w tym między innymi z wulgarnym językiem lub potencjalnie obraźliwymi materiałami, oraz przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści.

2. Obowiązki Partnera

Wszelkie wyniki wyszukiwania ofert pracy, JobrollTM, ogłoszenia w modelu płatności za kliknięcie (pay-per-click) i wszelkie logotypy Indeed lub inne elementy dostarczone przez firmę Indeed do wykorzystania w witrynach internetowych Podmiotów powiązanych lub witrynach pod wspólną marką firmy Indeed i Podmiotu powiązanego (łącznie „Elementy programu”) mogą pojawiać się wyłącznie pod adresami URL, które zostały poddane ocenie i zakwalifikowane do udziału przez firmę Indeed („Zaakceptowane adresy URL”). Partner powiadomi firmę Indeed o wszelkich zmianach dotyczących rodzaju treści dostępnych pod każdym z takich zaakceptowanych adresów URL. Partner wyraża zgodę na przestrzeganie specyfikacji dostarczanych przez firmę Indeed w celu umożliwienia właściwego działania dostawy, wyświetlania, śledzenia i raportowania Elementów programu.

Partner oznaczy każdy wyświetlony Element programu wyrażeniem „Indeed — oferty pracy”, gdzie słowa „Oferty pracy” będą miały formę hiperłącza odsyłającego do http://www.indeed.com lub innej witryny internetowej firmy Indeed, zgodnie z ustaleniami z firmą Indeed, a słowo „Indeed” będzie obrazem logo Indeed i także będzie miało formę hiperłącza odsyłającego do http://www.indeed.com lub innej witryny firmy Indeed, zgodnie z ustaleniami z firmą Indeed. Dla wygody użytkownika obraz logo Indeed udostępniamy online.

Partner zgadza się przestrzegać wszelkich warunków AAUP. Partnerowi zezwala się na korzystanie z Witryny Indeed lub jej zawartości wyłącznie w celach niekomercyjnych. Partner potwierdza, że nie będzie uzyskiwać dostępu (ani podejmować prób uzyskania dostępu) do Witryny w żaden sposób inny niż przez interfejs udostępniony przez firmę Indeed, chyba że uzyskał na to wyraźne zezwolenie w odrębnej, pisemnej umowie z Indeed. Korzystanie z automatycznego systemu lub oprogramowania obsługiwanych przez osoby trzecie lub przez inne osoby w celu wyodrębniania danych z Witryny (jak np. pobieranie danych z wyjścia innego programu (ang. screen scraping), przeszukiwanie (crawling), odtwarzanie, powielanie, kopiowanie, sprzedaż, handel lub odsprzedaż) jest zakazane. Partner potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że Indeed nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera ani jakiejkolwiek osoby trzeciej) za jakiekolwiek naruszenia zobowiązań Partnera wynikających z niniejszych Warunków PIPP oraz wszelkie skutki (w tym straty lub szkody, które mogły zostać poniesione przez firmę Indeed) takiego naruszenia.

Partner potwierdza, że nie będzie przekazywać firmie Indeed ani przesyłać do Witryny lub za pośrednictwem Witryny (w ramach Treści użytkownika lub w inny sposób) Szkodliwego kodu ani wykorzystywać lub przywłaszczać sobie Witryny dla własnego zysku. „Szkodliwy kod” oznacza wszelkie oprogramowanie (zwane czasami „wirusami”, „robakami”, „koniami trojańskimi”, „bombami zegarowymi”, „blokadami czasowymi”, „złośliwym oprogramowaniem unieruchamiającym system operacyjny”, „pułapkami”, „kodami dostępu”, „robotami anulującymi wiadomości” (ang. cancelbots) lub „mechanizmami typu furtka”), które (a) jest zaprojektowane tak, aby uszkadzać, zakłócać, blokować, przechwytywać, przywłaszczać lub negatywnie wpływać na wszelkie dane, nośniki danych, program, system, sprzęt lub komunikację lub w dowolny inny sposób szkodliwie wpływać na nie bądź ingerować w nie na podstawie dowolnego zdarzenia, w tym między innymi na przykład: (i) przekroczenia liczby kopii, (ii) przekroczenia liczby użytkowników, (iii) upływu czasu, (iv) przejścia do określonej daty lub innej wartości liczbowej lub (v) użycia funkcji; lub (b) umożliwiłoby nieupoważnionej osobie spowodowanie takich skutków; lub (c) umożliwiłoby nieupoważnionej osobie uzyskanie dostępu do danych innej osoby bez jej wiedzy i zezwolenia. Indeed zastrzega sobie prawo do korzystania z różnych metod wykrywania i blokowania wyżej wspomnianej nietypowej aktywności oraz sprawdzania Treści użytkownika w celu zapobiegania nadużyciom, takim jak spam lub oszustwo. Takie metody wykrywania nie są jednak doskonałe i mogą prowadzić do fałszywie pozytywnych wyników. Korzystając z Witryny, Partner wyraża zgodę na narzucenie przez firmę Indeed powyższych zasad lub na podejmowanie prób zapobiegania spamowi, oszustwom i innej nietypowej aktywności. Takie działania zapobiegawcze mogą skutkować tymczasowym lub stałym zawieszeniem lub zamknięciem konta Partnera, zakończeniem dostępu Partnera do usługi przekazywania wiadomości Indeed lub dostępu do wszelkich innych funkcji Witryny, po wcześniejszym powiadomieniu lub bez niego. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za takie zawieszenie lub zakończenie, w tym za wszelkie wynikające z tego konsekwencje. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wiadomości, w szczególności tych z załącznikami o rozszerzeniu .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh lub .zip lub wszelkimi innymi załącznikami zawierającymi skrypty, makra albo inny kod, oraz innych wiadomości, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, w tym wiadomości, w przypadku których podejrzewamy, że zawierają one szkodliwe lub niechciane treści. Firma Indeed zastrzega sobie też prawo do przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia, czy Partner dokonuje oszustwa, wysyła spam do firmy Indeed lub jej użytkowników albo w inny sposób prowadzi nielegalną działalność w witrynie Indeed za pomocą różnych środków, w tym między innymi zbadania funkcjonalności Partnera przez utworzenie profili i nazw należących do firmy Indeed. Firma Indeed zastrzega sobie także prawo do przekazania wszelkich informacji zgromadzonych w drodze takich dochodzeń policji lub innym osobom trzecim, jeśli jest przekonana w dobrej wierze, że Partner korzysta z Witryny z naruszeniem niniejszych warunków. Ponieważ Indeed chce zapobiec podążaniu przez roboty za poszczególnymi łączami dodawanymi przez Partnera, wszystkie hiperłącza do witryny Indeed powinny zawierać atrybut rel=”nofollow”. Dotyczy to łączy umieszczanych w tekście, łączy generowanych przez interfejs API firmy Indeed oraz innych mechanizmów tworzenia i stosowania łączy.

Indeed zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za konieczne, w tym do wszczęcia postępowania sądowego bez uprzedniego powiadomienia, w związku z każdym przypadkiem nieuprawnionego korzystania z Witryny. Jeśli Partner chce korzystać z Witryny do celów handlowych, chce korzystać z Witryny w innym charakterze niż jako Osoba poszukująca pracy lub Pracodawca albo chce nabyć usługi Indeed korzystające z Witryny, musi wcześniej zawrzeć pisemną umowę z firmą Indeed w tym zakresie lub zaakceptować warunki korzystania z usług firmy Indeed dostępne online.

Firma Indeed zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu użytkowników oraz do odzyskania nazw użytkowników lub adresów URL w dowolnym momencie (choć bez obowiązku w tym zakresie) oraz z dowolnej przyczyny. Indeed zastrzega sobie również prawo do zawieszenia, wedle własnego uznania, udziału Partnera w Programie „Indeed Publisher Program”, jeśli podejrzewa naruszenie Zasad dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane firmy Indeed. Partner niniejszym zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań, zobowiązań, wydatków, strat, szkód i kosztów obsługi prawnej wynikających bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Partnera warunków Zasad dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane firmy Indeed. Powyższy zapis stosuje się jako uzupełnienie, nie zaś w miejsce wszelkich innych środków prawnych, które mogą przysługiwać firmie Indeed w wyniku naruszenia warunków Zasad dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane firmy Indeed przez Partnera. Ponadto w żadnych okolicznościach Partner nie może podszywać się pod firmę Indeed ani działać jako Indeed w żadnej witrynie (co obejmuje składanie ofert na nazwy lub znaki handlowe Indeed na wszelkich platformach reklamowych do marketingu w wyszukiwarkach), w tym między innymi w witrynach osób trzecich. Wszelkie działania marketingowe prowadzone przez Partnera muszą być zgodne z wszystkimi przepisami prawa obowiązującego w jurysdykcji, w ramach której prowadzone są działania marketingowe. Dotyczy to między innymi wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i ogólnych przepisów dotyczących reklamy. Partner zobowiązuje się chronić i zwolnić firmę Indeed z wszelkich działań osób trzecich, roszczeń lub żądań wobec firmy Indeed wynikających z jakichkolwiek przypadków naruszenia tych przepisów.

Firma Indeed nie zostanie uznana za wydawcę ani podmiot przekazujący lub osobę przekazującą jakiekolwiek informacje dostarczane przez Partnera lub innego dostawcę treści. Firma Indeed nie będzie również ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte w dobrej wierze w celu ograniczenia dostępu lub dostępności materiałów, które zostaną przez nią lub przez Użytkowników uznane za obsceniczne, sprośne, lubieżne, plugawe, nadmiernie agresywne, nękające lub w inny sposób obraźliwe, niezależnie od tego, czy taki materiał jest chroniony konstytucyjnie, ani za jakiekolwiek działania podjęte w celu umożliwienia dostawcom treści informacyjnych lub innym osobom zastosowania środków technicznych ograniczających dostęp do takich materiałów lub w celu udostępnienia im takich środków.

W niektórych obszarach Witryny, łącznie z obszarami umożliwiającymi Partnerowi założenie konta w serwisie Indeed, wymagana jest rejestracja lub podanie adresu e-mail. W przypadku takiej rejestracji Partner zgadza się (a) podać zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu rejestracyjnym Indeed (łącznie z adresem e-mail) oraz (b) ponosić odpowiedzialność za poufność i korzystanie ze swojej nazwy użytkownika i hasła oraz nie przekazywać ani nie odsprzedawać możliwości korzystania z Witryny lub dostępu do Witryny żadnej osobie trzeciej. Należy pamiętać, że osoby, którym Partner podał swoją nazwę użytkownika i hasło i które są w stanie odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne dotyczące konta w serwisie Indeed, mogą uzyskać dostęp do informacji dotyczących konta Partnera w serwisie Indeed.

Partner niniejszym udziela firmie Indeed zezwolenia na odwoływanie się do Partnera i jego witryn internetowych w materiałach marketingowych firmy Indeed, gdziekolwiek takie materiały się pojawiają.

3. Płatności na rzecz Partnera

Partner otrzyma prowizję z tytułu uzyskanych ważnych kliknięć (określoną wyłącznie przez firmę Indeed i podlegającą wszelkim górnym limitom określonym wyłącznie przez firmę Indeed) w związku z Elementami programu wyświetlanymi pod Akceptowanymi adresami URL. PARTNER PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W KAŻDYM PRZYPADKU KWOTA TAKIEJ PROWIZJI BĘDZIE USTALANA WYŁĄCZNIE PRZEZ FIRMĘ INDEED WEDLE JEJ WŁASNEGO UZNANIA ORAZ ŻE KWOTA TAKIEJ PROWIZJI MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTA LIMITEM, KTÓRY TAKŻE ZOSTANIE USTALONY PRZEZ FIRMĘ INDEED WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I MOŻE ULEC ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE. Partner przyjmuje także do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed może udostępniać wszelkie informacje rozliczeniowe oraz dotyczące płatności, które zostały przekazane firmie Indeed przez Partnera, firmom działającym w imieniu Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności, wyłącznie w celu dokonania płatności na rzecz Partnera oraz obsługi jego konta. Partner nie otrzyma rekompensaty za żadne transakcje generowane przez niego lub dowolną osobę działającą w jego imieniu. Ponadto firma Indeed nie będzie zobowiązana do regulowania opłat z tytułu wszelkich sztucznych i/lub fałszywych wyświetleń i/lub kliknięć określonych przez firmę Indeed lub jeśli Partner dopuści się naruszenia niniejszych Warunków PIPP. Ponadto, nie ograniczając powyższego, Partner zwróci część takiego wypłaconego mu przychodu, jeśli wypłata ta wynikała z wyświetleń niewygenerowanych przez prawdziwych użytkowników lub fałszywych wyświetleń. Panelu pracodawcy ani innego widoku liczby kliknięć nie uznaje się za wiążące umownie dla firmy Indeed. Wszelkie kwoty prowizji mogą być objęte całościowym limitem prowizji wedle własnego uznania firmy Indeed oraz mogą one ulegać zmianom w dowolnym momencie.

4. Warunki płatności

Indeed ureguluje płatność na rzecz Partnera w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego pod warunkiem, że kwota należna Partnerowi wyniesie co najmniej 100 (sto) dolarów amerykańskich. Jeśli kwota należna Partnerowi jest mniejsza niż 100 (sto) dolarów amerykańskich, saldo będzie przenoszone na kolejne kwartały kalendarzowe do momentu, aż saldo na koniec kwartału wyniesie co najmniej 100 (sto) dolarów amerykańskich. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie i utrzymanie poprawnych danych kontaktowych i danych do płatności związanych z Kontem Partnera. Indeed może wstrzymać wszelkie płatności, jeśli Partner dopuści się naruszenia niniejszych Warunków PIPP, i nie będzie ponosić żadnej dalszej odpowiedzialności wobec Partnera.

5. Wypowiedzenie

Każda strona może wypowiedzieć niniejsze Warunki PIPP IPP oraz zakończyć swój udział w Programie „Indeed Publisher Program” w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, po wcześniejszym powiadomieniu lub bez powiadomienia oraz bez ponoszenia odpowiedzialności. Jeśli użytkownik chce wycofać zgodę na niniejsze Warunki PIPP, może to zrobić, wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres support-małpa-indeed-kropka-com lub inny adres e-mail podany przez Indeed (w przypadku firmy Indeed). Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące poufności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

Z chwilą zakończenia udziału Partnera w Programie „Indeed Publisher Program” z dowolnej przyczyny i przez dowolną ze stron Partner niezwłocznie usunie wszystkie kody wstawienia i inne Elementy programu ze wszystkich stron w swoich witrynach internetowych.

6. Poufność

Partner nie ujawni Informacji poufnych firmy Indeed bez jej uprzedniej pisemnej zgody. „Informacje poufne firmy Indeed” obejmują bez ograniczeń: (a) całe oprogramowanie, technologie, programowanie, specyfikacje, materiały, wytyczne i dokumentację firmy Indeed związane z Programem „Indeed Publisher Program”; (b) współczynniki klikalności CTR lub inne statystyki wydajności związane z Programem „Indeed Publisher Program” i przekazane Partnerowi przez firmę Indeed; oraz (c) wszelkie inne informacje oznaczone na piśmie przez Indeed jako „Poufne” lub opatrzone równoważnym oznaczeniem.

7. Zwolnienie z odpowiedzialności

Partner zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i Partnerów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z korzystania przez Partnera z Programu, Własności Partnera, Witryny lub Usług Partnera bądź z naruszenia niniejszych Warunków PIPP.

8. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsze Warunki PIPP i każdy spór wynikający bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków PIPP lub w jakikolwiek sposób związany z Witryną („Spór”) będą podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszych Warunków PIPP, przepisom prawa Federacyjnej Republiki Brazylii, jeśli Partner znajduje się w Brazylii; przepisom prawa Republiki Indii, jeśli Partner znajduje się w Indiach; przepisom prawa stanu Teksas, jeśli Partner znajduje się w Stanach Zjednoczonych; przepisom prawa Republiki Singapuru, jeśli Partner znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; przepisom prawa Anglii i Walii, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; przepisom prawa Francji, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; przepisom prawa Włoch, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; przepisom prawa prowincji Ontario w Kanadzie, jeśli Partnera obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub przepisom prawa Republiki Irlandii, jeśli Partner znajduje się w innym miejscu, bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w przepisach prawa takich krajów. Wszelkie powództwa, pozwy lub inne postępowania sądowe związane z takim Sporem będą wnoszone wyłącznie w sądach znajdujących się w: São Paulo w stanie São Paulo w Brazylii, jeśli Partner znajduje się w Brazylii; Bangalore w stanie Karnataka w Indiach, jeśli Partner znajduje się w Indiach; hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli Partner znajduje się w Stanach Zjednoczonych; Republice Singapuru, jeśli Partner znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; Londynie w Anglii, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; Paryżu we Francji, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; Mediolanie we Włoszech, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; prowincji Ontario, jeśli Partnera obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub Dublinie w Irlandii, jeśli Partner znajduje się w innym miejscu. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej właściwości osobowej sądów znajdujących się w: São Paulo w stanie São Paulo w Brazylii, jeśli Partner znajduje się w Brazylii; Bangalore w stanie Karnataka w Indiach, jeśli Partner znajduje się w Indiach; hrabstwie Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych, jeśli Partner znajduje się w Stanach Zjednoczonych; Republice Singapuru, jeśli Partner znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*; Londynie w Anglii, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed w Zjednoczonym Królestwie; Paryżu we Francji, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Francji; Mediolanie we Włoszech, jeśli Partnera obsługuje głównie biuro Indeed we Włoszech; prowincji Ontario, jeśli Partnera obsługują głównie biura Indeed w Kanadzie; lub Dublinie w Irlandii, jeśli Partner znajduje się w innym miejscu.

Użytkownik niniejszym zrzeka się także wszelkich praw do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych w związku z powództwem lub procesem wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny, Programu „Indeed Publisher Program” lub z niniejszych warunków korzystania z usług, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

9. Zrzeczenie się praw do wniesienia pozwu zbiorowego

Korzystając z Witryny lub Elementów Programu oraz w zamian za usługi oferowane przez firmę Indeed, Partner przyjmuje do wiadomości, że Indeed może oferować mu te usługi wyłącznie na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie. W ramach częściowego świadczenia z tytułu korzystania z Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” Partner zobowiązuje się nie wnosić pozwu przeciwko firmie Indeed w charakterze powoda lub uczestnika postępowania zbiorowego, nie dołączać do postępowania jako członek grupy ani w żaden sposób nie uczestniczyć jako strona przeciwna w pozwie zbiorowym przeciwko firmie Indeed dotyczącym korzystania przez Partnera z Witryny lub Programu „Indeed Publisher Program”. Ponadto korzystanie z Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” przez użytkownika będącego Partnerem nie podlega opłatom, a Partner przyjmuje do wiadomości, że częścią „ceny” za korzystanie z niniejszej Witryny i Programu „Indeed Publisher Program” jest akceptacja przez niego niniejszych warunków korzystania z usług, w tym zrzeczenie się praw do powództwa grupowego. Jeśli Partner nie wyraża zgody na całość lub część tych warunków, nie powinien kontynuować korzystania z Witryny, Programu „Indeed Publisher Program” ani Elementów Programu. Żaden z zapisów zawartych w niniejszym ustępie nie ogranicza jednak praw Partnera do wniesienia powództwa jako powód indywidualny, w tym powództwa w sądzie do spraw drobnych roszczeń cywilnych, z zastrzeżeniem wymagań w zakresie właściwej jurysdykcji wskazanych w art. 8 powyżej.

D. Warunki korzystania z usług dla wszystkich użytkowników

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich Osób poszukujących pracy, Pracodawców i Partnerów oraz do wszelkich innych użytkowników uzyskujących dostęp do Witryny lub z niej korzystających, lub w inny sposób wyrażających zgodę na warunki niniejszej Umowy. Na potrzeby punktu D Ogólnych warunków korzystania z usług firmy Indeed wszelkie odniesienia do „użytkownika” oznaczają użytkownika będącego osobą fizyczną lub organizacją uzyskującą dostęp do Witryny w dowolnym charakterze.

1. Uzyskiwanie dostępu do Witryn zewnętrznych

Witryna zawiera łącza do innych witryn internetowych, których właścicielami i/lub administratorami są dostawcy zewnętrzni i inne osoby trzecie („Witryny zewnętrzne”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis Indeed nie ponosi odpowiedzialności za takie osoby trzecie ani za dostępność Witryn zewnętrznych, ani za materiały znajdujące się w takich witrynach lub dostępne za ich pośrednictwem. W razie wątpliwości dotyczących takich łączy lub materiałów znajdujących się w Witrynie zewnętrznej należy skontaktować się z administratorem lub webmasterem danej Witryny zewnętrznej.

Ponadto Indeed może udostępnić użytkownikowi łącza do witryn osób trzecich oferujących usługi do jego użytku lub na jego rzecz. Możemy w dowolnym momencie zaprzestać oferowania takich witryn lub usług osób trzecich. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z takich witryn lub usług osób trzecich, zawrze umowę z taką osobą trzecią samodzielnie i na własne ryzyko. Przy zawieraniu umowy z takimi stronami użytkownik przekazuje im bezpośrednio swoje dane, a prawa użytkownika i obowiązki tych stron są określone w politykach prywatności i warunkach korzystania z usług tych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści ani usługi dostarczane przez te osoby trzecie i wyłączamy wszelką odpowiedzialność za to, co może się zdarzyć przy korzystaniu z ich usług. Nie ponosimy też odpowiedzialności za płatności, których taka osoba trzecia może zażądać od użytkownika. W witrynie będzie znajdowała się informacja, że dane witryny i usługi osób trzecich są witrynami i usługami osób trzecich, a nie firmy Indeed.

Na przykład firma Indeed może udostępnić użytkownikowi łącze w serwisie Indeed do usług weryfikacji kandydatów oferowanych i świadczonych przez osobę trzecią (każda: „Zewnętrzna usługa weryfikacji kandydatów”). Usługa ta może być oferowana w postaci możliwości zawnioskowania o weryfikację swojej osoby przez Osobę poszukującą pracy lub możliwości zawnioskowania o weryfikację Osoby poszukującej pracy przez Pracodawcę. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tego łącza i tych usług, zawiera umowę bezpośrednio z dostawcą Zewnętrznej usługi weryfikacji kandydatów, a Indeed nie jest stroną w tej umowie. Należy pamiętać (co użytkownik przyjmuje do wiadomości), że Indeed nie może i nie opracowuje, nie przegląda, nie analizuje, nie zmienia, nie ocenia, nie przechowuje ani nie ma dostępu do raportów weryfikujących doświadczenie dostarczonych użytkownikowi lub innemu użytkownikowi serwisu Indeed przez dostawcę Zewnętrznej usługi weryfikacji kandydatów. Indeed działa wyłącznie jako pośrednik technologii, umożliwiając dostawcy Zewnętrznej usługi weryfikacji kandydatów przesyłanie raportów weryfikujących doświadczenie do użytkownika. Ponadto użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności i chronić firmę Indeed z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z korzystania przez użytkownika z usług dostawcy Zewnętrznej usługi weryfikacji kandydatów lub wyników weryfikacji dostarczonych użytkownikowi przez dostawcę Zewnętrznej usługi weryfikacji kandydatów.

Strony w Witrynie mogą zawierać treści i informacje dostarczane przez interfejsy API osób trzecich, które podlegają dodatkowym warunkom narzuconym przez te osoby trzecie. Witryna może na przykład zawierać funkcje i treści Map Google, które podlegają aktualnym wersjom: (1) Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth; oraz (2) Polityki prywatności Google. Informacje na Stronach pracodawców obejmują informacje dostępne publicznie i/lub informacje podane przez odpowiednią firmę, i/lub informacje pochodzące od osób trzecich. Przykładowo dane o firmach z Japonii mogą pochodzić od Toyo Keizai Shinpo Inc.

Należy pamiętać, że niniejsza Umowa opisuje usługi Indeed w sposób ogólny i usługi mogą różnić się w zależności od ich dostępności, dlatego należy odwiedzić Witrynę w swojej lokalizacji, aby sprawdzić, które usługi są dostępne.

2. Korzystanie z naszej Witryny

Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na śledzenie, przetwarzanie, analizowanie, przechowywanie i rejestrowanie przez Indeed wszelkich jego działań podejmowanych w Witrynie oraz wszelkich interakcji i kontaktów w Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi na śledzenie, przetwarzanie, analizowanie i rejestrowanie odwiedzanych obszarów Witryny (w tym między innymi adresów URL), oglądanych treści, wprowadzanych informacji, klikania, przewijania, wskazywania kursorem, aktywowania myszą lub innych sposobów interakcji lub komunikacji w Witrynie lub za jej pośrednictwem, jak również momentu podjęcia i czasu trwania poszczególnych działań. Indeed gromadzi dane od użytkowników odwiedzających naszą Witrynę w prywatnym trybie przeglądania, „trybie incognito” lub innym podobnym trybie. Użytkownik wyraża zgodę na to, by firma Indeed zlecała zewnętrznym usługodawcom tworzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizowanie i rejestrowanie wszelkich wspomnianych interakcji, działań i kontaktów w Witrynie oraz za jej pośrednictwem oraz by takie działania usługodawców stanowiły rozszerzenie Witryny. Korzystając z Witryny, użytkownik upoważnia firmę Indeed i takich usługodawców do wykonania wszelkich połączeń za pomocą przewodów, linii, kabli lub instrumentów, w tym systemów komunikacyjnych wykonanych w związku z Witryną. Witryna nie może działać w sposób zamierzony przez Indeed, jeśli nie podejmiemy wspomnianych działań. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego działania były przetwarzane, analizowane lub rejestrowane w ten sposób, nie powinien korzystać z Witryny.

Korzystanie z automatycznego systemu lub oprogramowania, niezależnie od tego, czy są obsługiwane przez osoby trzecie czy w inny sposób, w celu wyodrębniania danych z Witryny (na przykład pobieranie danych z wyjścia innego programu (ang. screen scraping) lub przeszukiwanie (ang. crawling)) jest zakazane. Indeed zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za konieczne, w tym do wszczęcia postępowania sądowego bez uprzedniego powiadomienia, w związku z każdym przypadkiem nieuprawnionego korzystania z Witryny. Jeśli użytkownik chce korzystać z Witryny do celów handlowych w innym charakterze niż jako Osoba poszukująca pracy lub Pracodawca, lub nabyć usługi Indeed korzystające z Witryny, musi wcześniej zawrzeć pisemną umowę z firmą Indeed w tym zakresie lub zaakceptować warunki korzystania z usług firmy Indeed dostępne online. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje. Zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia dostępu użytkownikom oraz do odzyskania nazw użytkowników lub adresów URL w dowolnym momencie (choć bez obowiązku w tym zakresie) oraz z dowolnej przyczyny.

Od czasu do czasu Indeed może testować ulepszenia Witryny i usług. Takie testy mogą wpływać m.in. na system dostarczania ogłoszeń, na odbiorców, wyniki ogłoszeń, dodawanie ogłoszeń, profile, CV, wyszukiwanie CV, wyszukiwanie ofert pracy, polecenia, powiadomienia i formatowanie. Użytkownik akceptuje fakt, że Indeed może bez jego powiadamiania przeprowadzać takie testy, których celem jest poprawa efektywności naszych usług. Użytkownik zobowiązuje się uiścić wszystkie opłaty widoczne w Zamówieniu reklamy lub innej umowie podczas takich testów.

Indeed może oferować użytkownikom sugestie, rekomendacje lub informacje wspierające lub poprawiające komfort korzystania przez nich z Witryn Indeed. Użytkownik rozumie, że te oferty są dostarczane na zasadzie udogodnienia i bez gwarancji, oraz że korzysta z takich informacji według własnego uznania. Firma Indeed nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez użytkownika w oparciu o informacje przekazane przez Indeed.

3. Treści użytkownika

Niektóre elementy Witryny, takie jak panele wiadomości i fora lub strony z ofertami pracy, mogą umożliwiać użytkownikom zamieszczanie treści takich jak Oferty pracy, CV, informacje, teksty, obrazy, materiały audio i wideo, oraz innych materiałów (wszelkie materiały przesyłane, zamieszczane, wyświetlane lub w inny sposób udostępniane przez użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem, lub wszelkie materiały wysyłane przez użytkownika do Witryny Indeed, w tym zawierające oświadczenie, że takie materiały mogą być opublikowane w Witrynie lub w witrynie internetowej osoby trzeciej, w tym między innymi aplikacje mobilne, są określane w niniejszym dokumencie jako „Treści użytkownika”). Funkcja ta ma pomóc użytkownikom uzyskiwać informacje o karierze i firmie, powiadamiać użytkowników o ofertach pracy, podawać informacje o potencjalnych kandydatach i ułatwiać inną komunikację. Treści użytkownika są dostarczane przez osoby trzecie, przy czym wiele z nich może używać anonimowych nazw użytkowników. Treści użytkownika mogą być nieprawidłowe, niepełne, mylące lub wprowadzające w błąd. Po aktualizacji przez użytkownika uwzględnienie zmiany w Treści użytkownika może zająć kilka dni. Na przykład w Witrynie są zamieszczone Strony pracodawców, które umożliwiają zamieszczenie Treści użytkownika przez osoby, które nie muszą mieć powiązań z firmą odpowiedzialną za Stronę pracodawcy, w tym między innymi odpowiedzi na pytania zawarte w sekcji pytań i odpowiedzi na Stronach pracodawców. Indeed nie zatwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za Treści użytkownika, w tym za zawarte w nich opinie, porady, informacje lub stwierdzenia. Niektóre elementy stron z wynikami wyszukiwania ofert pracy w Witrynie Indeed mogą wyglądać jak treści utworzone przez Indeed, jednak w rzeczywistości są odtworzeniem zapytań wygenerowanych przez użytkowników. Oferty pracy lub inne Treści użytkownika mogą zostać przeformatowane lub zawierać określenie takie jak „Obsługiwane przez Indeed”. Wspomniane treści nadal są Treściami użytkownika pomimo ich przeformatowania lub dodania podobnego określenia. Witryna może pozwalać użytkownikom na przesyłanie Treści użytkownika, np. zdjęć lub filmów, ze źródeł zewnętrznych (takich jak konta w mediach społecznościowych lub platformy służące do udostępniania filmów). Usunięcie takich treści ze źródła zewnętrznego nie wpłynie na ich wyświetlanie w Witrynie Indeed, a ich usunięcie z niej wymaga od użytkownika usunięcia treści bezpośrednio z Witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do Witryny, może mieć kontakt z treściami (w tym Treściami użytkownika), które uzna za szkodliwe, obraźliwe, zawierające groźby, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, w tym między innymi z wulgarnym językiem lub potencjalnie obraźliwymi materiałami, oraz przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści.

Nie należy zamieszczać Treści użytkownika, które są niezgodne z prawem, fałszywe, dyskryminujące, zawierające groźby, obraźliwe, obelżywe, oszczercze, nieprzyzwoite, lub które z innych względów budzą zastrzeżenia, lub które zawierają oszczerstwa natury seksualnej, etnicznej, rasowej lub są w inny sposób dyskryminujące, lub które nie zawierają stosownej lub konstruktywnej zawartości. Nie należy także zamieszczać Treści użytkownika zawierających informacje zastrzeżone, tajemnice handlowe, informacje poufne, reklamy (z wyjątkiem Ofert pracy dozwolonych na mocy niniejszej Umowy), oferty, „łańcuszki”, piramidy finansowe, możliwości inwestycyjne lub inne niezamawiane informacje handlowe (chyba że udzieliliśmy na to wyraźnej zgody na piśmie) lub zachęcających do wysyłania spamu lub praktyk typu floodowanie lub powodujących takie praktyki.

Użytkownikowi nie zezwala się zamieszczanie Treści użytkownika zawierających oficjalne dane identyfikacyjne (własne lub innej osoby), takie jak numer ubezpieczenia społecznego, numer paszportu, numer PESEL, numer NIP, numer prawa jazdy, numer imigracyjny lub inny podobny numer, kod lub identyfikator. Zamieszczanie takich danych identyfikacyjnych może prowadzić do kradzieży tożsamości i innych negatywnych konsekwencji. Indeed może usunąć wszelkie tego typu dane identyfikacyjne, ale nie zobowiązuje się do ich usunięcia i nie ponosi odpowiedzialności oraz wyłącza wszelką odpowiedzialność za dodawanie takich danych identyfikacyjnych. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu wyświetlania CV w swojej Witrynie, w tym m.in. do ukrywania pól, zmiany formatu CV i zmiany elementów wizualnych.

Chociaż Indeed nie ma obowiązku z tym zakresie, może monitorować Treści użytkownika i zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich Treści użytkownika lub ich części, które wedle uznania firmy Indeed naruszają powyższe zasady, co obejmuje wszelkie Treści użytkownika, które nie są powiązane z określoną częścią Witryny, w której zostały umieszczone, lub które stanowią reklamę (z wyjątkiem Ofert pracy dozwolonych na mocy niniejszej Umowy), rekrutację lub inną wiadomość handlową, lub jeśli Indeed uzna je za nieodpowiednie. Indeed może ograniczyć możliwość korzystania z Witryny przez użytkownika, w tym między innymi możliwość kontaktowania się z Pracodawcami lub Osobami poszukującymi pracy. Jeśli użytkownik uzna dowolne Treści użytkownika za naruszające postanowienia niniejszej Umowy lub nasze zasady, powinien niezwłocznie skontaktować się z Indeed, aby umożliwić nam rozważenie ich usunięcia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Indeed nie ma obowiązku hostowania ani usuwania jakichkolwiek Treści użytkownika, a decyzja i) czy jakiekolwiek Treści użytkownika naruszają zasady Indeed, ii) czy opublikować lub wycofać się z publikacji jakichkolwiek Treści użytkownika, oraz iii) czy wykluczyć materiał, który dowolna strona zamierza opublikować w serwisie Indeed, zawsze należy wyłącznie do firmy Indeed. Użytkownik zgadza się, że Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani kogokolwiek innego w związku ze swoimi decyzjami redakcyjnymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Indeed jest interaktywną usługą komputerową i nie ma żadnego obowiązku sprawdzania Treści użytkownika ani ujmowania Treści użytkownika (w tym m.in. Ofert pracy) w wynikach wyszukiwania lub wśród innych ofert oraz że może wykluczyć z publikacji lub usunąć wszelkie Treści użytkownika z dowolnego powodu lub bez powodu.

Indeed zastrzega sobie prawo do udostępniania wszelkich Treści użytkownika i innych istotnych informacji oraz okoliczności ich przekazania dowolnym osobom trzecim w związku z obsługą Witryny, w celu ochrony firmy Indeed, jej podmiotów powiązanych, partnerów i osób odwiedzających oraz spełnienia wymogów prawnych lub żądań instytucji państwowych. Oznacza to na przykład, że Indeed może respektować wezwania sądowe, nakazy przeszukania, żądania organów ścigania lub sądów nakazujące ujawnienie adresu poczty elektronicznej użytkownika lub jego tożsamości, lub innych informacji żądanych w odpowiedni sposób. Gdy użytkownik dokonuje w serwisie Indeed publikacji w sposób poufny lub w inny sposób (na przykład dodając anonimowe Opinie o pracodawcach lub poufną Ofertę pracy), jego tożsamość może zostać ujawniona w odpowiedzi na żądanie o charakterze prawnym, w tym na żądanie organów rządowych lub ścigania.

Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego zapisu, Indeed zastrzega sobie prawo (choć nie ma obowiązku) do usunięcia dowolnej Oferty pracy, która w bezpośredni lub pośredni sposób dyskryminuje Osoby poszukujące pracy. Bezpośrednia dyskryminacja oznacza na przykład, że Oferta pracy w sposób wyraźny określa, iż potrzebne są wyłącznie Osoby poszukujące pracy odpowiadające określonym kryteriom, przez co wyklucza inne osoby z powodu np. ich płci, rasy, wieku lub niepełnosprawności. Pośrednia dyskryminacja oznacza na przykład, że Oferta pracy w sposób domniemany wyklucza określone grupy Osób poszukujących pracy, uniemożliwiając im spełnienie wymogów oferty pracy. Użytkownik rozumie i potwierdza, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za uniknięcie dodawania Ofert pracy, które w sposób bezpośredni lub pośredni dyskryminują Osoby poszukujące pracy lub w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa.

Uwaga: artykuł 230 amerykańskiej ustawy o normach przyzwoitości w komunikacji stanowi, co następuje:
(1) Traktowanie wydawcy lub przekaziciela
Żaden dostawca usług ani użytkownik interaktywnej usługi komputerowej nie zostanie uznany za wydawcę ani podmiot przekazujący lub osobę przekazującą jakiekolwiek informacje dostarczane przez innego dostawcę treści.
(2) Odpowiedzialność cywilna
Żaden dostawca usług ani użytkownik interaktywnej usługi komputerowej nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu:
(A) działań podejmowanych dobrowolnie w dobrej wierze w celu ograniczenia dostępności lub dostępu do materiałów, które w opinii dostawcy lub użytkownika są obsceniczne, niemoralne, lubieżne, nieprzyzwoite, nadmiernie brutalne, napastliwe lub które z innych względów budzą zastrzeżenia, niezależnie od tego, czy takie materiały podlegają ochronie konstytucyjnej; lub
(B) działań podejmowanych w celu aktywowania lub udostępnienia dostawcom treści informacyjnych lub innym podmiotom środków technicznych na potrzeby ograniczenia dostępu do materiałów opisanych w ustępie (1).

4. Licencja na Treści użytkownika i Opinie

Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik udziela firmie Indeed niewyłącznych, obowiązujących na całym świecie, bezterminowych (podlegających odwołaniu wyłącznie w sposób opisany poniżej), w pełni opłaconych, nieodpłatnych, zbywalnych, podlegających sublicencjonowaniu (przez wiele poziomów sublicencjobiorców) praw oraz licencji na tworzenie, wykorzystywanie, sprzedawanie, sublicencjonowanie, powielanie, rozpowszechnianie, wykonywanie, wyświetlanie i sporządzanie utworów pochodnych na podstawie wszelkich Treści użytkownika publikowanych lub wysyłanych przez użytkownika oraz wykorzystywanie ich w inny sposób w celu publikowania materiałów w witrynie internetowej Indeed, w witrynach internetowych partnerów firmy Indeed lub w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, utrzymania witryny internetowej Indeed i promowania serwisu Indeed oraz takich Treści użytkownika bez ograniczeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu żadna forma wynagrodzenia w związku z korzystaniem przez firmę Indeed z praw przysługujących jej z tytułu licencji udzielonej na mocy niniejszego punktu. W zakresie, w jakim na mocy obowiązującego prawa jakiekolwiek zadośćuczynienie może przysługiwać w wyniku korzystania przez Indeed z tych praw lub w związku z nimi, użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do takiego wynagrodzenia.

Ponadto użytkownik udziela firmie Indeed, jej podmiotom powiązanym i sublicencjobiorcom licencji na wykorzystywanie jego nazwy bądź imienia i nazwiska, nazwy użytkownika lub znaków handlowych oraz logotypów użytkownika w związku z (i) wszelkimi takimi Treściami użytkownika, (ii) materiałami marketingowymi Indeed zawierającymi lub wykorzystującymi Treści użytkownika lub (iii) działaniami Indeed mającymi na celu promowanie lub publikację takich Treści użytkownika (na przykład Ofert pracy), co obejmuje korzystanie bez ograniczeń ze słów kluczowych w zewnętrznych wyszukiwarkach internetowych. W zakresie, w jakim Treści użytkownika zawierają jego imię i nazwisko, podobiznę, głos lub wizerunek, użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia praw użytkownika do wizerunku (lub podobnych praw) wynikających pośrednio lub bezpośrednio z jego praw na podstawie licencji udzielonej na mocy niniejszych postanowień.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (i) jest właścicielem Treści użytkownika, które przesyła, zamieszcza, wyświetla lub w inny sposób udostępnia w Witrynie lub za pośrednictwem Witryny, lub że ma inne prawo do udzielania licencji określonej w niniejszym punkcie, (ii) takie Treści użytkownika oraz ich przesyłanie, zamieszczanie, wyświetlanie lub dostępność w Witrynie lub za pośrednictwem Witryny nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub prawa do prywatności, prawa do wizerunku, praw autorskich, praw umownych, praw własności intelektualnej ani innych praw osób fizycznych lub prawnych, oraz (iii) przesyłanie, zamieszczanie, wyświetlanie lub dostępność Treści w Witrynie lub za pośrednictwem Witryny nie skutkuje naruszeniem umowy zawartej przez użytkownika z dowolną osobą trzecią. Użytkownik wyraża zgodę na pokrycie wszelkich tantiem, opłat, odszkodowań i innych kwot należnych dowolnej osobie fizycznej lub prawnej z tytułu takich Treści użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed i jej podmioty powiązane z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z takich Treści użytkownika. Jeśli użytkownik chce zażądać wycofania licencji na Treści użytkownika udzielonej na mocy niniejszej sekcji, powinien przesłać list polecony na adres korespondencyjny wskazany powyżej wraz z kopią swojego paszportu lub dowodu osobistego (do celów weryfikacji tożsamości) i zażądać usunięcia takich Treści użytkownika. List polecony musi zawierać: (a) podpis posiadacza odpowiednich praw do takich Treści użytkownika lub osoby upoważnionej do działania w imieniu posiadacza prawa; (b) określenie Treści użytkownika, na które licencja ma zostać wycofana, oraz informacje wystarczające firmie Indeed do znalezienia takich Treści użytkownika w Witrynie i usunięcia ich; (c) imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika; (d) oświadczenie, że użytkownik uznaje w dobrej wierze, że jest posiadaczem prawa lub jest upoważniony przez posiadacza prawa do wycofania licencji na wskazane Treści użytkownika; oraz (e) oświadczenie, że zawarte w żądaniu informacje są prawidłowe i, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń, że użytkownik jest posiadaczem prawa lub jest upoważniony do działania w imieniu posiadacza praw w zakresie takich Treści użytkownika. Może obowiązywać opłata z tytułu odpowiedzi na takie żądanie i jego realizacji; w celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z firmą Indeed.

Użytkownik może wedle własnego uznania okresowo przekazywać firmie Indeed opinię i powiązane materiały dotyczące funkcjonalności i wydajności Witryny, co obejmuje bez ograniczeń wykrywanie potencjalnych błędów, ulepszenia, zmiany, poprawione błędy lub rozszerzenia („Opinia”). Jeśli użytkownik, poprzez swoją ocenę lub w inny sposób, przekazuje Opinię, niniejszym udziela Indeed niewyłącznego, obejmującego cały świat, bezterminowego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, podlegającego sublicencjonowaniu (przez wiele poziomów sublicencjobiorców) prawa i licencji na tworzenie, wykorzystywanie, sprzedawanie, sublicencjonowanie, powielanie, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie wszelkich takich Opinii, opracowywanie dzieł pochodnych na ich podstawie i wykorzystywanie ich w inny sposób do dowolnego celu bez ograniczeń. Użytkownik potwierdza, że Indeed może ujawniać wszelkie Opinie dowolnej osobie trzeciej w dowolny sposób oraz może udzielać sublicencji na wszelkie Opinie w dowolnej formie dowolnej osobie trzeciej bez ograniczeń. Przekazanie Opinii jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że użytkownik przekazuje Opinię bezpłatnie, z własnej inicjatywy i bez ograniczenia oraz że nie nałoży na firmę Indeed zobowiązań powierniczych, zobowiązań w zakresie poufności lub innych, a także że możemy dowolnie wykorzystywać taką Opinię bez dodatkowego wynagrodzenia dla użytkownika oraz udostępniać taką Opinię dowolnym osobom bez zachowania poufności lub w inny sposób. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przyjęcie Opinii nie oznacza zrzeczenia się przez firmę Indeed swoich praw do korzystania z podobnych lub powiązanych pomysłów znanych wcześniej firmie Indeed lub opracowanych przez jej pracowników bądź pozyskanych ze źródeł innych niż użytkownik.

5. Zasady korzystania z naszej Witryny

Użytkownik potwierdza, że nie będzie uzyskiwać dostępu (ani podejmować prób uzyskania dostępu) do Witryny w żaden sposób inny niż przez interfejs udostępniony przez firmę Indeed, chyba że uzyskał na to wyraźne zezwolenie w odrębnej, pisemnej umowie z Indeed. Użytkownik potwierdza, że nie będzie uczestniczyć w żadnych działaniach wpływających na funkcjonowanie Witryny (lub serwerów i sieci połączonych z Witryną) lub je zakłócających. O ile użytkownik nie uzyskał na to wyraźnego zezwolenia w odrębnej, pisemnej umowie z firmą Indeed, użytkownik potwierdza, że nie będzie indeksować, pobierać danych z wyjścia, odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, wymieniać ani odsprzedawać Witryny w żadnym celu. Używanie lub podawanie nieprawdziwych, fałszywych lub fikcyjnych nazwisk lub danych kontaktowych w związku z Witryną stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia konta Indeed i zablokowania możliwości korzystania z Witryny. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że Indeed nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej) za jakiekolwiek naruszenia zobowiązań użytkownika wynikających z niniejszej Umowy oraz wszelkie skutki (w tym straty lub szkody, które mogły zostać poniesione przez firmę Indeed) takiego naruszenia.
Użytkownik potwierdza, że nie będzie przekazywać firmie Indeed ani przesyłać do Witryny lub za pośrednictwem Witryny (w ramach Treści użytkownika lub w inny sposób) Szkodliwego kodu ani wykorzystywać lub przywłaszczać sobie Witryny dla własnego zysku. „Szkodliwy kod” oznacza wszelkie oprogramowanie (zwane czasami „wirusami”, „robakami”, „koniami trojańskimi”, „bombami zegarowymi”, „blokadami czasowymi”, „złośliwym oprogramowaniem unieruchamiającym system operacyjny”, „pułapkami”, „kodami dostępu”, „robotami anulującymi wiadomości” (ang. cancelbots) lub „mechanizmami typu furtka”), które (a) jest zaprojektowane tak, aby uszkadzać, zakłócać, blokować, przechwytywać, przywłaszczać lub negatywnie wpływać na wszelkie dane, nośniki danych, program, system, sprzęt lub komunikację lub w dowolny inny sposób szkodliwie wpływać na nie bądź ingerować w nie na podstawie dowolnego zdarzenia, w tym między innymi na przykład: (i) przekroczenia liczby kopii, (ii) przekroczenia liczby użytkowników, (iii) upływu czasu, (iv) przejścia do określonej daty lub innej wartości liczbowej lub (v) użycia funkcji; lub (b) umożliwiłoby nieupoważnionej osobie spowodowanie takich skutków; lub (c) umożliwiłoby nieupoważnionej osobie uzyskanie dostępu do danych innej osoby bez jej wiedzy i zezwolenia. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego zapisu oraz wyłącznie w ramach przykładu, użytkownik nie może:

 • Tworzyć niezamawianych wiadomości e-mail o charakterze komercyjnym („spam”) lub umożliwiać tworzenia takich wiadomości przez inne osoby. Takie działania obejmują między innymi:
  • przesyłanie wiadomości z naruszeniem ustawy CAN-SPAM Act na mocy prawa Stanów Zjednoczonych lub dowolnej innej obowiązującej ustawy antyspamowej;
  • naśladowanie innej osoby lub jej adresu e-mail lub podszywanie się pod inną osobę lub jej adres e-mail lub tworzenie fikcyjnych kont w celu rozsyłania spamu;
  • eksplorowanie danych w Witrynie lub dowolnej treści, usłudze lub własności dostarczonej przez Indeed („Własność Indeed”);
  • przesyłanie wiadomości do użytkowników, którzy zastrzegli, że nie życzą sobie kontaktu;
  • sprzedawanie lub przekazywanie osobom trzecim danych kontaktowych innych osób bez ich wiedzy oraz nieprzerwanej zgody bądź wymienianie się takimi danymi z osobami trzecimi; oraz
  • korzystanie z kontaktów z Wyszukiwarki CV z naruszeniem określonych przez firmę Indeed zasad, na co wskazuje między innymi niski wskaźnik odpowiedzi od osób, z którymi nawiązano kontakt.
 • Przesyłać, załączać, przekazywać ani rozpowszechniać treści niezgodnych z prawem, oszczerczych, napastliwych, obraźliwych, fałszywych, naruszających zasady, nieprzyzwoitych lub budzących zastrzeżenia z innych względów lub proponować takich działań. Indeed może zablokować przekazywanie takich treści.
 • Celowo rozpowszechniać wirusów, robaków, błędów, koni trojańskich, uszkodzonych plików, elementów wprowadzających w błąd lub innego Szkodliwego kodu lub innych elementów szkodliwych lub mylących.
 • Prowadzić lub przekazywać dalej piramid finansowych ani podobnych programów.
 • Przekazywać treści, które mogą być szkodliwe dla nieletnich.
 • Podszywać się pod inną osobę (przez korzystanie z adresu e-mail lub w inny sposób) lub w inny sposób podawać się za kogoś innego lub wprowadzać w błąd co do źródła wiadomości e-mail.
 • Przekazywać własność intelektualną lub inne informacje zastrzeżone lub poufne innych osób bez zezwolenia właściciela lub licencjodawcy takich treści. Użytkownicy, którzy wielokrotnie zamieszczają własność intelektualną należącą do innych osób, zostaną wykluczeni z serwisu Indeed.
 • Naruszać praw innych osób (takich jak prawa do ochrony prywatności i wizerunku).
 • Promować działań niezgodnych z prawem ani zachęcać do takich działań.
 • Zakłócać korzystanie z Witryny przez innych użytkowników serwisu Indeed.
 • Tworzyć wielu kont użytkownika w związku z naruszeniem Umowy ani tworzyć kont użytkownika w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym lub oszukańczym pretekstem.
 • Sprzedawać, wymieniać, odsprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać do działań handlowych, do których użytkownik nie jest uprawniony, ani przekazywać dowolnego konta Indeed.
 • Zmieniać, dostosowywać, tłumaczyć ani poddawać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Witryny.
 • Usuwać informacji o prawach autorskich, znaków handlowych ani innych informacji o prawach własności zawartych w Witrynie.
 • Zmieniać formatu stron stanowiących element Witryny ani kadrować ich bez wyraźnego pisemnego zezwolenia firmy Indeed.
 • Nawiązywać kontaktu z innymi użytkownikami serwisu Indeed w sprawie programów marketingu wielopoziomowego (MLM), ofert pracy z wymogiem uiszczenia płatności przed rozpoczęciem lub wszelkich kwestii, które Indeed uznaje za szkodliwe dla swoich użytkowników.
 • Tworzyć wielu kont Indeed bez zezwolenia.
 • Tworzyć wielu kont Indeed pod nazwą inną niż nazwa swojej firmy w celu uzyskania większej widoczności w systemie bezpłatnego dodawania ofert (free-to-post).
 • Obchodzić ograniczeń lub zawieszeń funkcjonalności.
 • Podawać fałszywych informacji.
 • Kopiować danych z bazy danych Wyszukiwarki Indeed CV.
 • Kopiować ani w inny sposób powielać jakichkolwiek treści z serwisu Indeed do celów komercyjnych.
 • Korzystać z oprogramowania do blokowania reklam lub podobnego oprogramowania w związku z korzystaniem z Witryny, o ile i tylko w zakresie, w jakim takie oprogramowanie miałoby zakłócać lub uniemożliwiać wyświetlanie Ofert pracy.

Indeed zastrzega sobie prawo do korzystania z wszelkich Treści użytkownika (w tym z treści wiadomości lub materiałów przesłanych za pośrednictwem lub do Witryny lub serwisu Indeed) w celu przeciwdziałania potencjalnie niezgodnym z prawem lub niedozwolonym działaniom lub wszelkim innym działaniom, które są szkodliwe dla innych użytkowników. Indeed zastrzega sobie prawo do korzystania z różnych metod wykrywania i blokowania wyżej wspomnianej nietypowej aktywności oraz sprawdzania Treści użytkownika w celu zapobiegania nadużyciom, takim jak spam lub oszustwo. Takie metody wykrywania nie są jednak doskonałe i mogą prowadzić do fałszywie pozytywnych wyników. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na narzucenie przez firmę Indeed powyższych zasad lub na próby zapobiegania spamowi, oszustwom i innej nietypowej aktywności. Takie działania zapobiegawcze mogą skutkować tymczasowym lub stałym zawieszeniem lub zamknięciem konta użytkownika, zakończeniem dostępu użytkownika do usługi przekazywania wiadomości Indeed lub dostępu do wszelkich innych funkcji Witryny, po wcześniejszym powiadomieniu lub bez niego. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za takie zawieszenie lub zakończenie, w tym za wszelkie wynikające z tego konsekwencje.
Zastrzegamy sobie prawo do niedostarczania wiadomości, w tym między innymi aplikacji, które Indeed uzna za szkodliwe lub stanowiące spam, w celu zapobiegania oszustwom lub z jakiegokolwiek innego powodu. Dotyczy to między innymi wiadomości z załącznikami o rozszerzeniu .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh lub .zip lub dowolnymi innymi załącznikami zawierającymi skrypty, makra lub inny kod. Firma Indeed zastrzega sobie też prawo do przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia, czy użytkownik dokonuje oszustwa, wysyła spam do firmy Indeed lub jej użytkowników albo w inny sposób prowadzi nielegalną działalność w Witrynie Indeed za pomocą różnych środków, w tym między innymi zbadania funkcjonalności użytkownika przez utworzenie profili i nazw należących do firmy Indeed. Firma Indeed zastrzega sobie także prawo do przekazania wszelkich informacji zgromadzonych w drodze takich dochodzeń policji lub innym osobom trzecim przy powziętym w dobrej wierze przekonaniu, że użytkownik korzysta z Witryny z naruszeniem niniejszych warunków.

Użytkownik nie może korzystać z Witryny ani w inny sposób wymieniać usług lub pieniędzy z wykorzystaniem serwisu Indeed, jeśli pojawi się na dowolnej z następujących list administrowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych: (a) Denied Persons List — lista osób zakazanych prowadzona przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych; (b) Unverified List — lista osób niezweryfikowanych prowadzona przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych; (c) List of Debarred Parties — lista osób wykluczonych prowadzona przez organizację Directorate of Defense Trade Controls; (d) Specially Designated Nationals, Terrorists, Narcotics Traffickers, Blocked Persons and Vessels List — lista specjalnie oznaczonych obywateli, terrorystów, handlarzy narkotyków, zablokowanych osób i statków; oraz (e) Entity List — lista podmiotów prowadzona przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Jeśli użytkownik znajdzie się na takiej liście, Indeed może wypowiedzieć niniejszą Umowę i cofnąć pozwolenie użytkownika na korzystanie z Witryny bez żadnych dodatkowych zobowiązań wobec niego.

6. Rejestracja w serwisie Indeed i kontakt z firmą Indeed

W niektórych obszarach Witryny, łącznie z obszarami umożliwiającymi użytkownikowi założenie konta w serwisie Indeed, wymagana jest rejestracja lub podanie adresu e-mail. W przypadku takiej rejestracji użytkownik zgadza się (a) podać zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w naszym formularzu rejestracyjnym (łącznie z adresem e-mail) oraz (b) ponosić odpowiedzialność za poufność i korzystanie ze swojej nazwy użytkownika i hasła oraz nie przekazywać ani nie odsprzedawać możliwości korzystania z Witryny lub dostępu do Witryny żadnej osobie trzeciej. Należy pamiętać, że osoby, którym użytkownik podał swoją nazwę użytkownika i hasło, i które są w stanie odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne dotyczące konta w serwisie Indeed, mogą uzyskać dostęp do informacji dotyczących konta użytkownika w serwisie Indeed. Zaleca się ochronę istotnych danych i nie umieszczanie poufnych informacji w Witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia użytkowników lub odzyskania nazw użytkowników lub adresów URL w dowolnym momencie (choć bez obowiązku w tym zakresie). Indeed zaleca włączenie na koncie funkcji uwierzytelniania dwuskładnikowego. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, musi mieć świadomość, że działa na własne ryzyko. Jeśli ktoś uzyska nieuprawniony dostęp do jego konta, może mieć możliwość kontaktowania się z użytkownikami lub podejmowania innych działań za pośrednictwem konta użytkownika, a Indeed może mieć jedynie ograniczoną zdolność do rozwiązywania takich problemów.

Użytkownik potwierdza, że Indeed może w ramach świadczenia usług na rzecz użytkownika komunikować się z nim lub nawiązywać z nim komunikację w imieniu osoby trzeciej za pośrednictwem konta użytkownika w serwisie Indeed lub innych środków, takich jak poczta elektroniczna, telefon (w tym telefon komórkowy) lub poczta tradycyjna, w tym za pomocą danych kontaktowych, które użytkownik może podać firmie Indeed lub które Indeed może uzyskać w inny sposób ze źródeł osób trzecich. Podanie firmie Indeed numeru telefonu komórkowego stanowi potwierdzenie bycia głównym użytkownikiem wprowadzonego numeru telefonu oraz wyraźną zgodę użytkownika na otrzymywanie wiadomości pod ten numer telefonu. Jeśli użytkownik jest Osobą poszukującą pracy, która podała swój numer telefonu w związku z aplikacją o pracę, użytkownik akceptuje fakt, że Pracodawca może kontaktować się z nim pod tym numerem. W przypadku podania firmie Indeed numeru telefonu komórkowego i wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości takie wiadomości stanowią integralny element usług, w których użytkownik się zarejestrował. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości SMS, odpowiadając na wiadomość SMS zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z obsługą klienta firmy Indeed. Dla jasności: użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że wpisanie wyrazu STOP w odpowiedzi na powiadomienie SMS Indeed będzie równoznaczne z rezygnacją użytkownika z otrzymywania powiadomień SMS Indeed. Może on jednak nadal otrzymywać wiadomości dotyczące ofert, które zasubskrybował, takich jak Text2Apply czy Hiring Events. W celu anulowania tych subskrypcji należy odpowiedzieć STOP na wiadomości dotyczące poszczególnych usług. Należy zauważyć, że odpowiadając na powiadomienie SMS poprzez wpisanie wyrazu STOP spowoduje wypisanie użytkownika tylko z otrzymywania wiadomości SMS, jednak nadal może on otrzymywać inne komunikaty od serwisu Indeed. Użytkownik może także wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS, rozwiązując Umowę poprzez zamknięcie swojego konta Indeed. Umożliwiając dwuetapową weryfikację, użytkownik potwierdza, że jest właścicielem podanego numeru telefonu. Cofnięcie zgody przez wpisanie w odpowiedzi wyrazu STOP lub rozwiązanie Umowy nie dotyczy numeru telefonu, który Pracodawca już otrzymał od użytkownika w ramach procesu aplikowania o pracę. Gdy Pracodawca otrzyma numer telefonu użytkownika, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed nie odpowiada za sposób, w jaki Pracodawca wykorzystuje ten numer.

7. Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu prawidłowości, treści, kompletności, zgodności z prawem, rzetelności, operacyjności lub dostępności informacji lub materiałów wyświetlanych w wynikach wyszukiwania Indeed lub takich, do których łącza znajdują się w wynikach wyszukiwania Indeed (łącznie z Ofertami pracy), lub udostępnianych w inny sposób w Witrynie przez firmę Indeed lub osoby trzecie (łącznie z Treściami użytkownika), niezależnie od tego, czy są one płatne czy bezpłatne. Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność dotyczącą prawidłowości, treści, kompletności lub rzetelności informacji podawanych przez Indeed wyłącznie do celów informacyjnych, w tym między innymi danych Indeed Analytics, takich jak szacunkowa liczba aplikacji lub ruch organiczny na stronie oraz informacje o wynagrodzeniu lub informacje, które mogą pochodzić od osoby trzeciej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie dokonuje płatności na rzecz firmy Indeed za wspomniane wyżej informacje. Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu usunięcia, niedopełnienia obowiązku przechowywania, błędnego dostarczenia lub nieterminowego dostarczenia wszelkich informacji, wiadomości e-mail, załączników lub materiałów (w tym Treści użytkownika). Indeed nie gwarantuje, że Witryna zawsze będzie wolna od błędów lub bezpieczna. Indeed wyłącza także wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód wynikających z pobrania lub uzyskania dostępu do informacji lub materiałów w Witrynie lub w innych witrynach lub usługach internetowych, do których dostęp uzyskano poprzez Witrynę. Indeed w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej z tytułu korzystania lub niewłaściwego korzystania z Witryny lub bazowania na niej przez użytkownika. Ponadto Indeed w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej z tytułu korzystania lub niewłaściwego korzystania przez użytkownika z witryny lub usług osób trzecich, do których został on przekierowany z Witryny Indeed, ani z tytułu opierania się na takiej witrynie lub usłudze przez użytkownika.

Indeed wyłącza także wszelką odpowiedzialność z tytułu niesprawności technicznej Witryny, w tym m.in. awarii sieci lub usługi telefonicznej, systemów komputerowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego lub komórkowego, oprogramowania, niedostarczenia wiadomości e-mail (w tym załączników), logowania do konta lub wszelkich innych Usług świadczonych przez Indeed, w wyniku problemów technicznych lub nadmiernego ruchu w Internecie lub witrynie osoby trzeciej (w tym między innymi w systemach śledzenia aplikacji (ATS)), lub z kilku tych powodów, w tym uszkodzenia lub zniszczenia komputera, urządzenia mobilnego lub innego sprzętu lub oprogramowania użytkownika lub innej osoby związanego z wykorzystywaniem lub pobieraniem dowolnych Treści w związku z Witryną lub Usługami lub wynikającego z takiego wykorzystywania lub pobierania Treści. Indeed w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia dowolnych treści ani z tytułu obrażeń cielesnych lub zgonu wynikających z korzystania przez dowolną osobę z Witryny, Usług, Treści użytkownika lub z aplikacji, witryn internetowych, oprogramowania lub treści osób trzecich zamieszczanych w Witrynie bądź za jej pośrednictwem lub przekazywanych użytkownikom ani z tytułu jakichkolwiek interakcji pomiędzy użytkownikami Witryny lub Usług, zarówno online, jak i offline.

WITRYNA ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PORADY, OFERTY PRACY, INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KARIERY, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, PRODUKTY, FUNKCJE I USŁUGI DOSTĘPNE W WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z SERWISU INDEED I WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, ORAZ ŻE WITRYNA I ŚWIADCZONE USŁUGI BĘDĄ ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI ORAZ WYDAJNOŚCI WITRYNY ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PORAD, OFERT PRACY, INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH KARIERY, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, FUNKCJI, PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE Z TYTUŁU TOWARÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W NIEJ REKLAMOWANYCH BĄDŹ OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ FIRMĘ INDEED. INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, TREŚCI, INFORMACJE ANI DANE OSÓB TRZECICH, A UŻYTKOWNIK ZWALNIA FIRMĘ INDEED, JEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNIKÓW I PEŁNOMOCNIKÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA I ODSZKODOWANIA, ZNANE I NIEZNANE, WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA UŻYTKOWNIKA PRZECIWKO WSPOMNIANYM OSOBOM TRZECIM LUB Z NIM ZWIĄZANYCH.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE POBIERA LUB W INNY SPOSÓB POZYSKUJE MATERIAŁY LUB DANE POPRZEZ KORZYSTANIE Z WITRYNY WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU POBRANIA LUB UZYSKANIA WSZELKICH TAKICH MATERIAŁÓW LUB DANYCH.

8. Ograniczenia odpowiedzialności

INDEED I PODMIOTY POWIĄZANE FIRMY INDEED ANI ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB POLEGANIA NA NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA. TAKIE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ, ABY ZAPOBIEC DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, NASTĘPCZYCH, SZCZEGÓLNYCH, ODSZKODOWAŃ O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWAŃ Z NAWIĄZKĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ ROSZCZENIA JEST GWARANCJA, UMOWA, DELIKT (W TYM ZANIEDBANIE), REKOMPENSATA, CZY JEST ONO DOCHODZONE NA INNEJ PODSTAWIE, NAWET JEŚLI FIRMĘ INDEED I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB LICENCJODAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ LUB Z TYTUŁU TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH. TAKIE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ POLEGANIA NA NIEJ, POLEGANIA NA INFORMACJACH ZAMIESZCZANYCH W WITRYNIE LUB SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ TAKIE INFORMACJE, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, CZY TEŻ Z PRZERWY, ZAWIESZENIA LUB ZAMKNIĘCIA WITRYNY (CO OBEJMUJE SZKODY PONIESIONE PRZEZ OSOBY TRZECIE). OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ TAKŻE W ODNIESIENIU DO SZKÓD PONIESIONYCH Z POWODU INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W NIEJ REKLAMOWANYCH BĄDŹ OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY UDOSTĘPNIANYCH W WITRYNIE. OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ TAKŻE BEZ OGRANICZEŃ DO KOSZTÓW ZAOPATRZENIA W ZASTĘPCZE PRODUKTY LUB USŁUGI, UTRACONYCH KORZYŚCI LUB UTRACONYCH DANYCH. OGRANICZENIE TO STOSUJE SIĘ TAKŻE W ODNIESIENIU DO WYDAJNOŚCI LUB BRAKU WYDAJNOŚCI WITRYNY LUB WSZELKICH POJAWIAJĄCYCH SIĘ W NIEJ INFORMACJI LUB ARTYKUŁÓW HANDLOWYCH, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W WITRYNIE LUB KTÓRE SĄ Z NIĄ W DOWOLNY SPOSÓB POWIĄZANE. TAKIE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH ORAZ W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ORAZ LICENCJODAWCÓW FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PODSTAW POWÓDZTWA, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB NA INNEJ PODSTAWIE BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY INDEED Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Nie ograniczając powyższych zapisów, w żadnych okolicznościach firma Indeed ani jej podmioty powiązane, licencjodawcy firmy Indeed ani licencjodawcy jej podmiotów powiązanych będący podmiotami zewnętrznymi nie ponoszą odpowiedzialności i nie zostaną uznane za naruszające niniejszą Umowę w związku z opóźnieniem wykonania lub niewykonaniem zobowiązania będącymi bezpośrednio lub pośrednio wynikiem działań, przyczyn, sił lub okoliczności, na które nie mają wpływu, w tym, bez ograniczeń, następujących zdarzeń o charakterze siły wyższej: (a) nieprzewidzianych okoliczności lub klęsk żywiołowych, (b) powodzi, pożaru, burzy, trzęsienia ziemi, epidemii, eksplozji lub innych podobnych zdarzeń; (c) wojny, inwazji, działań wojennych (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), zagrożeń lub aktów terrorystycznych, zamieszek, powstań, innych niepokojów społecznych, zajść o charakterze wojskowym lub dywersji; (d) działań, zarządzeń, przepisów lub regulacji rządowych albo regulacji lub nakazów krajowych lub zagranicznych sądów lub trybunałów; (e) działań, embarga lub blokad obowiązujących od daty zawarcia niniejszej Umowy; (f) działania dowolnego organu rządowego; (g) sytuacji krytycznej w kraju lub w regionie; (h) strajków, sporów pracowniczych, przestojów, zastojów lub innych zakłóceń w miejscu pracy albo niedoborów siły roboczej lub materiałów; (i) awarii, przerw w dostawie, utraty, fluktuacji lub wadliwego działania usług użyteczności publicznej (w tym ogrzewania, oświetlenia lub klimatyzacji), łączności, komputerów (oprogramowania i sprzętu, w tym m.in. wirusów komputerowych) lub usług telekomunikacyjnych; (j) awarii lub braku Internetu, sprzętu komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, energii elektrycznej lub innego sprzętu; (k) utraty danych z powodu awarii energetycznej lub problemów mechanicznych z systemami przechowywania lub odzyskiwania informacji; (l) niewywiązania się ze zobowiązań przez osoby trzecie; oraz (m) innych zdarzeń, na które Indeed nie ma wpływu.

9. Roszczenia z tytułu naruszenia praw

Naruszenie praw autorskich w Stanach Zjednoczonych. Ustawa Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 („DMCA”) zapewnia możliwość odwołania właścicielom praw autorskich, którzy uważają, że materiały pojawiające się w Internecie naruszają ich prawa na mocy amerykańskich przepisów w zakresie praw autorskich. Jeśli użytkownik jest przekonany w dobrzej wierze, że materiały zamieszczane przez serwis Indeed naruszają jego prawa autorskie, użytkownik (lub jego przedstawiciel) mogą przesłać nam zgłoszenie z żądaniem usunięcia materiału lub zablokowania do niego dostępu. Zgłoszenie musi zawierać poniższe informacje zgodnie z wymogami art. 17 par. 512(c)(3)(A) Kodeksu Stanów Zjednoczonych (U.S. Code): (a) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone; (b) oznaczenie utworu chronionego prawami autorskimi, które uważa się za naruszone (lub, jeśli jedno zgłoszenie obejmuje wiele utworów chronionych prawami autorskimi i znajdujących się w witrynie, wówczas należy podać reprezentatywną listę takich utworów); (c) oznaczenie materiału, który uważa się za naruszający lub będący przedmiotem działania naruszającego prawa zgłaszającej strony oraz informacje pozwalające na zlokalizowanie materiału w witrynie przez Indeed; (d) imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail (jeśli jest dostępny) strony składającej skargę; (e) oświadczenie, że strona składająca skargę jest przekonana w dobrej wierze, że korzystanie z materiałów w sposób wskazany w skardze nie odbywa się za zezwoleniem właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub na mocy przepisów prawa; oraz (f) oświadczenie, że informacje podane w zgłoszeniu są poprawne oraz, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że strona składająca skargę jest uprawniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. Jeśli użytkownik jest przekonany w dobrej wierze, że zgłoszenie naruszenia praw autorskich przeciwko niemu zostało złożone niesłusznie, ustawa DMCA daje użytkownikowi możliwość przesłania firmie Indeed odpowiedzi na zgłoszenie. Zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenia muszą być zgodne z aktualnymi w danym momencie wymogami ustawowymi nałożonymi przez DMCA; więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.loc.gov/copyright/. Zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące Witryny należy przesłać w formie pisemnej na adres: Indeed Copyright Notice, 6433 Champion Grandview Way, Building 1, Austin, TX, 78750, USA (copyright @ indeed.com) (należy usunąć spacje z adresu e-mail). Przed złożeniem zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenie zalecamy zasięgnąć porady prawnej. Należy także mieć na uwadze, że za bezpodstawne roszczenia dochodzone na mocy DMCA są nakładane kary.
Inne roszczenia z tytułu naruszenia praw W przypadku roszczeń z tytułu naruszenia praw, które nie obejmują amerykańskich praw autorskich, należy skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego w naszej Witrynie.

10. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Jeśli użytkownik nie jest Osobą poszukującą pracy ani Pracodawcą zgodnie z definicjami zawartymi w niniejszej Umowie i nie korzysta z Witryny zgodnie z przeznaczeniem określonym przez firmę Indeed, wówczas niniejsza Umowa będzie podlegała we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii jej ważności, interpretacji i wykonania, przepisom prawa hrabstwa Travis w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych.

11. Rozdzielność i zmiana postanowień

Każdy zapis niniejszej Umowy stanowi rozdzielnie wykonalny zapis. Jeśli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie uznany za lub stanie się niewykonalny lub niezgodny z prawem, taki zapis zostanie przekształcony w minimalnym zakresie niezbędnym do tego, aby Umowa pozostała ważna zgodnie z jej warunkami zmienionymi w wyniku przekształcenia. Wykonalność lub nieważność jakiegokolwiek zapisu nie narusza pozostałych zapisów niniejszej Umowy, która zachowuje pełną moc i będzie interpretowana i egzekwowana, jak gdyby nie zawierała takiego zapisu lub została zmieniona zgodnie z powyższym.

12. Filtrowanie pod kątem niepełnoletnich użytkowników

Niniejszym informujemy, że na rynku są dostępne środki ochrony rodzicielskiej (takie jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi filtrowania), które mogą pomóc użytkownikowi ograniczyć dostęp do materiałów szkodliwych dla małoletnich. Informacje określające bieżących dostawców takich środków ochrony można uzyskać w witrynach GetNetWise orazOnGuard Online. Należy pamiętać, że Indeed nie promuje żadnego z produktów ani usług oferowanych na takich stronach.

13. Korzystanie z Witryny przez osoby niepełnoletnie

Z Witryny nie mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 16 lat. Jeżeli jednak lokalne przepisy prawa stanowią, że do zgodnego z prawem korzystania za pośrednictwem niniejszej Witryny z usług firmy Indeed przez użytkownika wymagane jest ukończenie innego minimalnego wieku, to wiek ten będzie obowiązującym wiekiem minimalnym. We wszystkich jurysdykcjach poza Unią Europejską, jeżeli użytkownik jest w wieku poniżej 18 lat lub nie osiągnął pełnoletności w swojej jurysdykcji, wymagane jest, aby korzystanie z usług firmy Indeed przez użytkownika odbywało się pod kontrolą jednego z jego rodziców, jego opiekuna prawnego lub odpowiedzialnej za niego osoby dorosłej. Firma Indeed stosuje całą gamę środków mających na celu zapewnienie, że osoby niespełniające wymogu wieku minimalnego ani jakichkolwiek innych obowiązujących wymagań wiekowych nie będą przyjmowane. W razie niespełniania niniejszych wymagań wiekowych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając wiadomość, należy usunąć spacje).

14. Korzystanie z podpisu elektronicznego

Niektóre strony w Witrynie mogą oferować opcję podpisu elektronicznego obsługiwaną przez zewnętrznego dostawcę. Korzystając z podpisów elektronicznych w Witrynie, użytkownik potwierdza, że jego podpis elektroniczny ma na celu uwierzytelnienie podpisywanego dokumentu i że będzie on mieć taką samą moc i skutek jak podpis odręczny. Indeed zrzeka się wszelkich gwarancji związanych z podpisami elektronicznymi, w tym dotyczących wszelkich błędów związanych z oprogramowaniem lub ważnością podpisu. Indeed nie jest z prawnego punktu widzenia podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji. Korzystanie z podpisów elektronicznych przez użytkownika odbywa się na jego własne ryzyko i jego obowiązkiem jest upewnić się, że dokument został odebrany, a także przechowywać swoje kopie dokumentów.

15. Produkty beta

Indeed może oferować w Witrynie produkty lub funkcje w wersji testowej beta. Użytkownik rozpozna produkt lub funkcję jako wersję beta lub wersję testową, ponieważ ich nazwa będzie informować o tym, że produkt lub funkcja są oferowane jako wersja beta lub wersja testowa, lub będzie zawierać słowo „beta”. Takie produkty testowe w wersji beta mogą być oferowane w ograniczonych ilościach, ograniczonych lokalizacjach i przez ograniczony czas. Indeed może wycofać lub anulować produkt lub funkcję beta w całości lub w części w dowolnym momencie bez uprzedzenia. WSZYSTKIE PRODUKTY LUB FUNKCJE BETA SĄ W FAZIE TESTOWEJ I SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, PRAWDOPODOBNIE ZAWIERAJĄ WADY, A GŁÓWNYM CELEM WERSJI TESTOWYCH BETA JEST UZYSKANIE INFORMACJI ZWROTNYCH DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI PRODUKTU. ZALECA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI ZABEZPIECZENIE WAŻNYCH DANYCH, OSTROŻNOŚĆ I NIEPOLEGANIE W ŻADEN SPOSÓB NA POPRAWNYM FUNKCJONOWANIU LUB WYDAJNOŚCI PRODUKTÓW LUB FUNKCJI BETA LUB DOŁĄCZONYCH DO NICH MATERIAŁÓW. Jeśli użytkownik został zaproszony do testowania produktu lub funkcji beta, to wyraża zgodę na to, że wszystkie produkty lub funkcje beta oraz wszelka dokumentacja dotycząca produktu lub funkcji beta, o ile nie określono inaczej w niniejszych zasadach ochrony poufności lub nie uzgodniono z firmą Indeed na piśmie, są poufnymi informacjami należącymi do firmy Indeed. Należy zezwolić na dostęp do produktu lub funkcji beta lub wszelkiej dokumentacji wyłącznie upoważnionym użytkownikom, którzy uzyskali dostęp do produktu lub funkcji beta zgodnie z prawem. Użytkownik zgadza się nie przekazywać, kopiować, ujawniać i w inny sposób udostępniać takich poufnych informacji w jakiejkolwiek formie żadnej osobie trzeciej bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Indeed.

16. Pytania lub skargi

W razie pytań lub skarg dotyczących Witryny należy skorzystać z naszego Centrum Pomocy.Korzystanie z Centrum Pomocy Indeed oznacza uzyskiwanie dostępu do zewnętrznej witryny internetowej Zendesk i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie plików cookie pochodzących z witryny Zendesk zgodnie z jej zasadami dotyczącymi plików cookie. Należy pamiętać, że komunikacja w ramach witryny Zendesk może nie być bezpieczna, dlatego użytkownik nie powinien w przesyłanych do nas wiadomościach e-mail podawać danych karty kredytowej ani innych danych wrażliwych. Osoby mieszkające w Kalifornii mogą skontaktować się listownie z Jednostką Obsługi Skarg Oddziału Obsługi Klienta Działu ds. Konsumenckich dla stanu Kalifornia pod adresem: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.

17. Postanowienia różne

Niniejsza Umowa (wraz z jej pozostałymi artykułami takimi jak Warunki Programu „Indeed Ads” czy Warunki Programu Indeed CV) stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, w tym wszelkich postanowień mających zastosowanie do jej stron, oraz uchyla i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy pisemne lub ustne dotyczące rzeczonego przedmiotu Umowy.

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej Umowy oraz wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym amerykańskich lub innych przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie kontroli eksportu i reeksportu, praw autorskich i innych przepisów dotyczących własności intelektualnej. Użytkownik oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że (a) nie przebywa w żadnym kraju oraz nie jest rezydentem ani obywatelem żadnego kraju, który jest objęty embargiem, sankcjami lub innym ograniczeniem rządu Stanów Zjednoczonych, lub który został wskazany przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”; (b) nie znajduje się na żadnej prowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych liście użytkowników końcowych objętych restrykcjami; oraz (c) nie jest objęty zgodnymi z prawem Stanów Zjednoczonych sankcjami nałożonymi przez rząd kraju, w którym użytkownik korzysta z witryny Indeed. Jeśli podpunkt (a), (b) lub (c) ma zastosowanie do użytkownika, nie może on korzystać z Witryny ani Usług, a Indeed może wypowiedzieć niniejszą Umowę oraz zablokować dostęp użytkownika do Witryny i Usług bez żadnych dodatkowych zobowiązań wobec niego. Materiały w Witrynie są dostarczane z „ograniczonymi prawami”. Korzystanie z materiałów, powielanie ich lub ujawnianie przez rząd podlega ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. Korzystanie z materiałów przez rząd stanowi uznanie praw własności firmy Indeed do tych materiałów.
Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że do firmy Indeed lub jej podmiotów powiązanych bądź ich licencjodawców stanowiących osoby trzecie należą wszelkie prawa i tytuły własności do Witryny i udziały w niej oraz wszelkie związane z nią prawa własności. Indeed zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie będzie zmieniać informacji o prawach autorskich, opisów dotyczących praw własności, informacji o znakach handlowych i usługowych, oznaczeń patentowych ani innych elementów wskazujących na własność znajdujących się na materiałach, do których użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem Witryny, innych niż własne Treści użytkownika. Wszelkie korzystanie z materiałów lub opisów, wszelkie pochodne wykorzystywanie Witryny lub jej materiałów oraz wszelkie korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wyodrębniania danych jest surowo zakazane. W żadnym wypadku użytkownik nie może zamieszczać żadnej części Witryny ani zawartych w niej materiałów w ramce w innej witrynie.

W przypadku niemożliwej do rozstrzygnięcia niezgodności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi warunkami korzystania z usług firmy Indeed a Warunkami Programu Indeed Ads, Warunkami Programu Wyszukiwarka Indeed CV, Warunkami usługi Reklam targetowanych Indeed, Warunkami korzystania z usług przez Partnerów lub innymi warunkami mającymi zastosowanie do użytkownika, moc nadrzędną w odniesieniu do Programu Indeed Ads, Programu wyszukiwarki Indeed CV, usługi Reklam targetowanych Indeed, korzystania z usług przez Partnerów lub innych warunków mających zastosowanie do użytkownika będą mieć, odpowiednio, Warunki Programu Indeed Ads, Warunki Programu Indeed CV, Warunki usługi Reklam targetowanych Indeed, Warunki korzystania z usług przez Partnerów lub inne warunki mające zastosowanie do użytkownika, a niniejsze Ogólne warunki korzystania z usług firmy Indeed będą regulować wszelkie pozostałe kwestie.

Wszelkie odstępstwa od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy muszą zostać sporządzone na piśmie i opatrzone podpisem przedstawicieli firmy Indeed pod rygorem nieważności. Niniejsza Umowa wraz z wszelkimi zmianami i dodatkowymi umowami, które użytkownik może zawrzeć z firmą Indeed w związku z Witryną, stanowią całość porozumienia dotyczącego Witryny pomiędzy użytkownikiem a firmą Indeed. W przypadku stwierdzenia przez właściwy sąd nieważności dowolnego z postanowień niniejszej Umowy nieważność takiego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie. Użytkownik wyraża zgodę na to, że niniejsza Umowa nie może ulegać zmianom ani zostać uchylona w inny sposób niż na mocy dokumentu podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron. Dla uniknięcia wątpliwości: wiadomości e-mail i kontakty telefoniczne pomiędzy użytkownikiem a pracownikiem firmy Indeed nie stanowią zmiany niniejszej Umowy.

Wszelkie zawiadomienia adresowane do firmy Indeed należy przesyłać priorytetowym listem poleconym, pocztą lotniczą lub przesyłką kurierską z dostawą kolejnego dnia do właściwego podmiotu firmy Indeed wskazanego w pierwszym ustępie niniejszej Umowy i uznaje się je za dostarczone w chwili odbioru. Zawiadomienia muszą zawierać odniesienie do Programu będącego ich przedmiotem (tj. do Programu Indeed Ads, Programu Wyszukiwarka Indeed CV czy Programu Indeed Publisher Program). Zawiadomienia adresowane do użytkownika mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na koncie użytkownika albo w formie wiadomości w interfejsie konta użytkownika. Zawiadomienia uznaje się za dostarczone w momencie wysłania (w przypadku wiadomości e-mail) lub po upływie maksymalnie 15 (piętnastu) dni od daty ich zamieszczenia (w przypadku wiadomości w interfejsie Indeed Ads).

Użytkownik nie może dokonywać cesji ani delegować żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Indeed, a każda próba takich działań będzie nieważna. Indeed może w dowolny sposób dokonywać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków lub delegować je bez powiadomienia użytkownika. Indeed może także dokonywać cesji dowolnej umowy zawartej przez użytkownika z firmą Indeed na rzecz dowolnego podmiotu związanego z firmą Indeed, informując użytkownika o takiej cesji. Firmy Indeed i użytkownika nie łączą partnerstwo prawne, stosunek agencyjny ani stosunek pracy. Gdy firma Indeed udostępnia użytkownikowi Witrynę lub powiązane z nią usługi, robi to wyłącznie jako usługodawca.

18. Warunki właściwe dla firmy Apple

Oprócz umowy użytkownika, której warunki przedstawiono powyżej, oraz niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w niniejszej Umowie, poniższe postanowienia obowiązują w związku z korzystaniem z dowolnej wersji Witryny na urządzenia mobilne zgodnej z systemem operacyjnym iOS Apple Inc. („Apple”, a taka aplikacja na urządzenia mobilne jest zwana „Aplikacją mobilną”). Apple nie jest stroną niniejszej Umowy ani właścicielem Aplikacji mobilnej i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Apple nie daje żadnej gwarancji na Aplikację mobilną z wyjątkiem zwrotu ceny jej zakupu w stosownych przypadkach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za konserwację ani inne usługi pomocy technicznej dotyczące Aplikacji mobilnej, ani odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, zobowiązań, szkód, kosztów lub wydatków w odniesieniu do Aplikacji mobilnej, w tym wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt, roszczeń dotyczących niespełniania obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych przez Aplikację mobilną, roszczeń wynikających z przepisów dotyczących ochrony konsumentów lub podobnych przepisów ani roszczeń w odniesieniu do naruszenia własności intelektualnej. Wszelkie zapytania lub skargi związane z korzystaniem z Aplikacji mobilnej, w tym dotyczące praw własności intelektualnej, należy kierować do firmy Indeed zgodnie z powyższą sekcją „Pytania lub skargi”. Licencja przyznana użytkownikowi w niniejszej Umowie jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji mobilnej na produktach marki Apple z systemem operacyjnym iOS, które stanowią własność lub są pod kontrolą użytkownika, lub innego zezwolenia przewidzianego w zasadach użytkowania określonych w Warunkach korzystania z usług App Store firmy Apple. Ponadto podczas korzystania z Aplikacji mobilnej użytkownik musi przestrzegać obowiązujących warunków umowy zawartej z osobą trzecią takiej jak umowa o świadczenie usług w zakresie bezprzewodowego przesyłu danych. Firma Apple i podmioty zależne Apple są zewnętrznymi beneficjentami niniejszej Umowy i z chwilą akceptacji przez użytkownika warunków niniejszej Umowy zyskują prawo (i uznaje się, że przyjęły prawo) do egzekwowania niniejszej Umowy wobec użytkownika jako jej zewnętrzny beneficjent; niezależnie od powyższego prawo Indeed do zawierania, uchylania lub wypowiadania w odniesieniu do wszelkich odchyleń, odstąpień lub ugód wynikających z niniejszej Umowy nie jest uzależnione od zgody żadnej osoby trzeciej.

19. Aplikacje mobilne Indeed

Korzystając z dowolnych Aplikacji Indeed, w tym między innymi Oferty pracy Indeed, Wyszukiwarka CV, Indeed Employer, Indeed Job Spotter lub innych, użytkownik wyraża zgodę na to, że korzystanie przez niego z Aplikacji Indeed podlega wszelkim znajdującym się w niniejszym dokumencie warunkom. Dodatkowo użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Aplikacji Indeed powiadomień „push” w przypadku włączenia opcji powiadomień lub zarejestrowania się do niej. Pobranie i korzystanie z Aplikacji Indeed jest równoznaczne ze zwróceniem się przez użytkownika do firmy Indeed z prośbą o zmianę formatu wyświetlania Ofert pracy na telefonie, umożliwiającą użytkownikowi korzystanie z jego Indeed CV. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że korzystanie przez niego z Aplikacji Indeed może wymagać korzystania z planu taryfowego dostawcy usług telefonii komórkowej użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uregulowanie płatności za wszelkie zużycie danych naliczone na podstawie korzystania z Aplikacji Indeed, a Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu korzystania z takich danych. Ponadto, jeśli użytkownik zezwoli Aplikacjom Indeed na korzystanie z usług lokalizacyjnych, Aplikacje Indeed mogą proponować użytkownikowi wyświetlanie informacji na podstawie lokalizacji geograficznej oraz zbierać takie informacje od użytkownika. Niektóre dane o lokalizacji gromadzone przez Aplikacje Indeed są powiązane z kontem użytkownika (na przykład „niedokładne” dane o lokalizacji gromadzone przez aplikację iOS). Inne dane o lokalizacji gromadzone przez Aplikacje Indeed nie są powiązane z kontem użytkownika (na przykład „dokładne” dane o lokalizacji gromadzone przez aplikację iOS), ale mimo to są używane przez Indeed. Podmiotem prawnym, który (i) świadczy usługi na rzecz użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Indeed, (ii) dysponuje prawami własności intelektualnej do dowolnej Aplikacji Indeed lub licencją na jej użytkowanie albo (iii) ma dostęp do danych osobowych lub kontroluje je za pośrednictwem Aplikacji Indeed, może niekiedy być podmiot powiązany Indeed, nawet jeśli podmiotem wskazywanym w dowolnym sklepie z aplikacjami jako twórca aplikacji jest firma Indeed, Inc.

20 Płatności

Użytkownik rozumie, że usługi oferowane przez Indeed lub obsługiwane przez nasze Witryny mogą wymagać płatności za dostęp lub dalsze korzystanie. Każdy produkt może podlegać osobnym warunkom płatności zależnym od potrzeb i funkcji usługi. Takie warunki zostaną uzgodnione pomiędzy użytkownikiem a firmą Indeed w Witrynie, w osobnej umowie, zamówieniu reklamy lub w sposób wskazany w Witrynie. W celu uniknięcia wątpliwości — jeśli produkt lub zamówienie reklamy są objęte specyficznymi dla produktu warunkami płatności, które kolidują lub są sprzeczne z warunkami płatności zawartymi w tym punkcie, użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że obowiązywać będą warunki specyficzne dla produktu. 

Indeed może obciążyć użytkownika na różne sposoby w zależności od świadczonej usługi, w tym w oparciu o kliknięcia, potwierdzenia obecności, aplikacje, wyświetlenia, subskrypcję lub, w stosownych przypadkach, opłatę za korzystanie z platformy. Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie pomiarów przeprowadzanych przez firmę Indeed, w tym m.in. pomiarów liczby Aplikacji, kliknięć lub Wyświetleń związanych z usługą RTI Marka. Określenie liczby takich wyświetleń przez Indeed jest wiążące. Pomiary Indeed mogą obejmować pomiary dostawców zewnętrznych. Indeed nie udziela gwarancji dotyczącej pomiarów dokonywanych przez dostawców zewnętrznych. Wyliczenia firmy Indeed dotyczące m.in. liczby Aplikacji, kliknięć lub Wyświetleń związanych z usługą RTI Marka Indeed są wiążące nawet w przypadku, gdy liczba ta obejmuje pomiary dostawców zewnętrznych.

Indeed może przekazać przedpłacone środki użytkownika przeznaczone do wykorzystania jednego produktu w celu wykorzystania innego produktu, jeśli użytkownik sobie tego zażyczy za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji, w tym telefonu, witryny internetowej lub poczty elektronicznej.Ponadto użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że jeśli na koncie Pracodawcy w serwisie Indeed jest zarejestrowana karta kredytowa do Programu „Indeed Ads” lub dowolnej innej usługi Indeed, opłaty z tytułu Potwierdzeń obecności zostaną pobrane z tej samej karty kredytowej, chyba że użytkownik wskaże inaczej.

Modele rozliczeń

W przypadku płatności na podstawie subskrypcji użytkownik będzie obciążany w sposób wskazany w zamówieniu reklamy lub w Witrynie. W przypadku zakupu planu subskrypcji użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że subskrypcja będzie automatycznie odnawiana, a Indeed będzie pobierać od użytkownika płatności cykliczne do momentu jego rezygnacji z planu subskrypcji oraz wejścia w życie takiej rezygnacji, co nastąpi dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym. Wstrzymanie subskrypcji nie oznacza rezygnacji. Po anulowaniu jej wstrzymania subskrypcja użytkownika będzie się nadal automatycznie odnawiać. Na wniosek użytkownika Indeed może wedle własnego uznania wstrzymać subskrypcję i naliczanie związanych z nią kosztów, a po anulowaniu przez Indeed wstrzymania subskrypcji będzie ona kontynuowana w pozostałej części okresu do momentu jej wygaśnięcia i automatycznego odnowienia. Szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji lub planu CV są dostępne w Witrynie. NIE PRZYSŁUGUJĄ ZWROTY ANI KREDYTY ZA CZĘŚCIOWO WYKORZYSTANE OKRESY ROZLICZENIOWE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU SUBSKRYPCJI CV. KWOTY ZA PRZYSZŁE PRZEDPŁACONE NIEWYKORZYSTANE OKRESY ROZLICZENIOWE MOGĄ SPOWODOWAĆ PROPORCJONALNY ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH. DECYZJA W TYM ZAKRESIE NALEŻY WYŁĄCZNIE DO FIRMY INDEED.Po rezygnacji użytkownik będzie jednak nadal mieć dostęp do usługi do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

Zasady dotyczące rozliczeń

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że serwis Indeed może udostępniać wszelkie rozliczenia kart kredytowych i powiązane rozliczenia oraz informacje dotyczące płatności udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności i/lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz serwisu Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu ustanowienia lub wykonania swoich praw, lub też w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Użytkownik akceptuje fakt, że Indeed może uzyskiwać aktualne informacje o płatnościach kartami kredytowymi i debetowymi za pośrednictwem sieci kart płatniczych, wystawców kart lub innych źródeł zewnętrznych. Ponadto użytkownik akceptuje fakt, że możemy wykorzystywać aktualne informacje o kartach w celu naliczania kwot, które użytkownik jest winien firmie Indeed. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie. Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną, chyba że firma Indeed określiła inaczej. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieopłaconą fakturę lub zaległość na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do tego produktu lub też innych produktów Indeed, w tym między innymi produktów, w odniesieniu do których użytkownik nie ma nieopłaconych faktur lub zaległości na koncie.

Waluta płatności 

Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty mogą być uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie lub jeny japońskie. Taki wybór walut zależy w pełni od uznania firmy Indeed. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone serwisowi Indeed w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wystawcy karty kredytowej).

Podatki (w stosownych przypadkach)

Opłaty nie obejmują żadnych podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie (y) wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła podatku na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik i firma Indeed nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Jeśli użytkownik przebywa w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny.

Zwroty

Ewentualne zwroty są przyznawane wyłącznie według uznania firmy Indeed i jedynie w formie kredytów ogłoszeniowych na Własność Indeed. Jeżeli użytkownik zostanie usunięty z serwisu Indeed, a uiszczał opłaty za ogłoszenia w witrynie Indeed, nie przysługuje mu żaden zwrot wpłaconych wcześniej kwot za usługi już wyświadczone. Zwroty z tytułu niewykorzystanych usług Indeed, które zostały przedpłacone, będą realizowane proporcjonalnie, a zgodnie ze specyficznymi dla produktu Warunkami płatności opłacane będą tylko niewykorzystane przyszłe przedpłacone okresy rozliczeniowe subskrypcji, według uznania firmy Indeed. Wszystkie zatwierdzone zwroty dotyczące niewykorzystanych usług Indeed będą najpierw, wyłącznie według uznania firmy Indeed, wykorzystywane w celu zapłaty wszystkich nieuregulowanych kwot wraz z odsetkami dotyczących produktów lub usług Indeed powiązanych z kontem użytkownika. 

Indeed może nałożyć (i) kary za zaległe płatności, zgodnie z wysokością bieżących stóp procentowych Amerykańskiej Rezerwy Federalnej plus 10% lub maksymalnych odsetek dozwolonych prawem w zależności, od tego, które są niższe, oraz (ii) ustawowe odszkodowanie ryczałtowe na pokrycie kosztów dochodzenia należności, jeśli obowiązujące prawo dopuszcza taką możliwość, oraz (iii) wszelkie uzasadnione wydatki i koszty obsługi prawnej poniesione przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych płatności.

Warunki korzystania z produktów firmy Indeed

Ostatnia modyfikacja: 5 maja 2022

Warunki Programu „Indeed Ads”

Niniejsze warunki Programu „Indeed Ads” („Warunki PIA”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy, który ma dostęp do Programu „Indeed Ads” lub z niego korzysta, w tym m.in. dodając lub promując Ofertę pracy lub uruchamiając kampanię za pośrednictwem serwisu Indeed, bądź w inny sposób wskazuje, że akceptuje niniejsze Warunki PIA. Uzyskując dostęp do Programu „Indeed Ads”, korzystając z niego lub akceptując niniejsze Warunki PIA w inny sposób, użytkownik zgadza się na te Warunki PIA oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”).

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach PIA, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Program

Korzystanie z Programu „Indeed Ads” („Program”) w Witrynie lub za jej pośrednictwem podlega wszystkim stosownym zasadom i warunkom Indeed, w tym bez ograniczeń Polityce prywatności firmy Indeed i instrukcjom udostępnionym w Witrynie, jeśli użytkownik korzysta z Programu „Indeed Ads” za pośrednictwem naszych formularzy online. Zasady firmy Indeed mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W odniesieniu do wszelkich ofert pracy zamieszczonych lub promowanych w witrynie Indeed lub za jej pośrednictwem za opłatą lub bezpłatnie, w tym ofert pracy dostarczonych do witryny Indeed w pliku XML („Oferty pracy”) użytkownik zgadza się przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za: (a) treść ogłoszenia lub oferty pracy, łącznie z opisami stanowiska i pytaniami rekrutacyjnymi lub innymi Treściami użytkownika w ogłoszeniu, oraz docelowe adresy URL („Materiał kreatywny”) generowane przez użytkownika lub dla niego, niezależnie od tego, czy zostaną przeformatowane lub czy do oferty zostanie dodane określenie „Obsługiwane przez Indeed” lub inne podobne sformułowanie; dotyczy to m.in. fotografii, filmów, obrazów, tekstów, znaków, logo lub nagrań audio, które użytkownik przekazuje firmie Indeed lub których zamieszczenie jej zleca; oraz (b) witryny internetowe dostępne za pomocą adresów URL Materiału kreatywnego oraz usługi i produkty użytkownika (łącznie „Usługi użytkownika”). Użytkownik zobowiązuje się chronić swoje hasła i przyjąć pełną odpowiedzialność za korzystanie ze swoich kont we własnym zakresie i korzystanie z tych kont przez osoby trzecie. Oferty pracy można dodawać do (y) każdej treści, usługi lub własności dostarczonej przez Indeed („Własność Indeed”) oraz (z) jakiejkolwiek innej treści lub własności dostarczonej przez stronę trzecią lub zewnętrzną witrynę internetową („Inna witryna”), w tym m.in. do aplikacji mobilnych i podmiotów należących do sieci Partnerów firmy Indeed. Dodając lub promując Ofertę pracy w witrynie Indeed lub za jej pośrednictwem, użytkownik upoważnia firmę Indeed i Inne witryny do przeformatowania Oferty pracy, na przykład w taki sposób, aby była ona lepiej wyświetlana na urządzeniu mobilnym, w zewnętrznej witrynie internetowej lub w określonych miejscach Witryny. Indeed nie gwarantuje zasięgu, skuteczności i miejsca wyświetlania Ofert pracy ani dystrybucji w serwisie Indeed lub Innych witrynach. Skuteczność i miejsce wyświetlania Ofert pracy mogą się różnić w zależności od różnych czynników uwzględnianych przez Indeed, takich jak popyt, branża, typ roli, sponsorowanie i inne. Umieszczenie Oferty pracy na określonej stronie (na przykład Indeed Gigs) nie stanowi oświadczenia dotyczącego charakteru roli z prawnego punktu widzenia. Miejsce wyświetlania, pozycjonowanie i wielkość Oferty pracy w ramach Własności Indeed lub Innych witryn leżą w wyłącznej gestii Indeed. Użytkownik zgadza się, że jeśli jego Oferta pracy jest umieszczana w ten sposób w Innej witrynie, to taka witryna internetowa może gromadzić lub otrzymywać informacje na temat jego Oferty pracy i jej efektywności.

Sponsorując Ofertę pracy, użytkownik zobowiązuje się zapłacić określoną cenę za każde „kliknięcie” (działanie użytkownika skutkujące wyświetleniem opisu stanowiska), które otrzyma taka oferta, na podstawie liczby rozpoczętych lub złożonych aplikacji, jak opisano poniżej. Obejmuje to kliknięcia Ofert pracy w serwisie Indeed, a także w Innych witrynach. Ceny za kliknięcie mogą różnić się w zależności od poszczególnych czynników, w tym między innymi bieżącej podaży i popytu dotyczących ogłoszeń i kliknięć, ruchu w Witrynie, pory dnia oraz innych czynników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed ma ograniczoną wiedzę i kontrolę nad tym, jak w Innych witrynach mierzy się liczbę kliknięć, i musi polegać częściowo na raportach generowanych przez Inne witryny. Sponsorując Ofertę pracy, w tym m.in. w ramach kampanii, użytkownik zleca firmie Indeed zarządzanie widocznością Ofert pracy w Witrynie w celu wyeksponowania oferty użytkownika w sposób, który poprawi komfort korzystania z serwisu Indeed przez użytkownika i zapewni lepszą widoczność jego oferty. Użytkownik zleca także firmie Indeed zarządzanie widocznością Ofert pracy w Innych witrynach. „Wyeksponowanie” nie zawsze oznacza, że Oferta pracy pojawi się w konkretnym miejscu na stronie lub ze specjalnym sloganem; pojęcie to oznacza natomiast, że zostanie umieszczona przez firmę Indeed zgodnie z jej osądem i według jej wyłącznego uznania w celu osiągnięcia jak najlepszej widoczności takiej oferty przy uwzględnieniu jej budżetu. Sponsorując ofertę pracy, w tym m.in. w ramach kampanii, użytkownik zleca firmie Indeed zarządzanie tą relatywną widocznością i ekspozycją w jej Witrynie, a także w Innych witrynach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wspomniane zarządzanie Ofertami sponsorowanymi odbywa się według wyłącznego uznania Indeed oraz bez gwarancji co do sposobu i miejsca umieszczenia przez Indeed takich Ofert pracy. Wszelkie wiadomości dotyczące Ofert pracy w Innych witrynach należy kierować wyłącznie do firmy Indeed.

Sponsorując Ofertę pracy w serwisie Indeed, użytkownik rozumie, że Indeed może uwzględnić usługi lub funkcje, które mają wpływ na kampanię ogłoszeniową użytkownika, takie jak automatyczne dodawanie ofert i automatyczna optymalizacja ofert.

Dodając lub sponsorując Ofertę pracy w serwisie Indeed lub za jego pośrednictwem, w tym m.in. w ramach kampanii lub poprzez plik XML, użytkownik potwierdza, że Indeed może zmienić format Oferty pracy (co nie obejmuje zmiany jej treści) i udostępnić ją na stronie hostowanej przez serwis Indeed lub w Innych witrynach oraz uprawnia serwis Indeed do takich działań w sposób, jaki Indeed uzna za stosowny. Użytkownik wyraża zgodę na takie działania (zmiana formatu i obsługa) w odniesieniu do wszystkich ofert pracy, w tym także tych, które nie zostały dodane bezpośrednio w serwisie Indeed (np. oferty pracy zindeksowane przez Indeed, ale opublikowane w witrynie internetowej użytkownika lub innego podmiotu). Wszystkie panele pracodawcy będą odzwierciedlały całkowitą liczbę kliknięć, w tym kliknięcia otwierające ponownie sformatowaną lub hostowaną stronę Indeed lub Inne witryny. W przypadku zasugerowania firmie Indeed przez użytkownika, że chce on obsadzić stanowisko w krótkim czasie, firma Indeed może dodać do Oferty pracy oznaczenie (np. „Pilne”, „Pilnie zatrudnię” lub podobne). Indeed może wykorzystywać słowa lub frazy zamiennie (na przykład „Oferta”, „Pilnie zatrudnię”, „Opłacona”, „Promowana”, „Sponsorowana”, „Pilne” lub podobne) w związku ze sponsorowanym ogłoszeniem w serwisie Indeed lub w Innych witrynach.

Oferty pracy dodawane bezpośrednio w serwisie Indeed lub hostowane w nim mogą po jakimś czasie zniknąć z Witryny; w niektórych przypadkach mogą wymagać sponsorowania, aby pozostały widoczne lub ponownie pojawiły się w serwisie. Należy zaznaczyć, że Oferty pracy indeksowane, ale nie wyświetlane przez serwis Indeed stracą ważność po pewnym czasie, a Indeed może nie być w stanie przywrócić ich widoczności. Jeśli użytkownik sponsoruje jakąś Ofertę pracy, ale nie poda metody płatności na potrzeby swojej kampanii, kampania rekrutacyjna nie rozpocznie się, a Oferta pracy nie będzie widoczna. Indeed może według własnego uznania usunąć budżet i dodać ofertę, której widoczność będzie wtedy równa widoczności ofert niesponsorowanych. Indeed może wymagać od Pracodawcy zasponsorowania dowolnej Oferty pracy na potrzeby jej wyświetlania w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny. Indeed może zalecać lub sugerować budżet pozwalający na zachowanie lub poprawę widoczności dowolnej Oferty pracy. Propozycja jest składana bez gwarancji i nie gwarantuje widoczności jakiejkolwiek Oferty pracy. Jeśli użytkownik znajduje się w Japonii, potwierdza on, że zasady moderacji treści przez Indeed mogą w niektórych przypadkach powodować modyfikację Oferty pracy użytkownika, oraz zgadza się na to działanie. Jeśli użytkownik jest agencją współpracującą z Indeed, może mieć prawo uczestniczenia w programie partnerskim Indeed. Partnerzy w tym programie mogą uzyskać status „Złoty”, „Srebrny” lub „Brązowy” w zależności od stopnia użytkowania Witryny Indeed mierzonego na podstawie przychodów. Określenie przez Indeed statusu agencji następuje według własnego uznania Indeed, a status może zostać cofnięty w dowolnym momencie. Indeed może oferować niektórym Pracodawcom sponsorującym Oferty pracy możliwość uzyskania większej lub lepszej widoczności w Witrynie („Wyróżniony Pracodawca”). Status Wyróżnionego Pracodawcy jest nadawany wedle własnego uznania firmy Indeed. Możliwość uzyskania statusu Wyróżnionego Pracodawcy wynika ogólnie z liczby nieobsadzonych stanowisk w firmie użytkownika i z wysokości wydanej kwoty. Wyróżniony Pracodawca może również otrzymywać subskrypcje Programu Indeed CV na ograniczony czas („Nagrody CV”), które są przyznawane według własnego uznania firmy Indeed. Program Wyróżniony Pracodawca i Nagrody CV mogą ulec zmianie lub zostać zlikwidowane przez firmę Indeed w dowolnym momencie wedle jej własnego uznania.

Jeśli użytkownik sponsoruje Ofertę pracy w serwisie Indeed lub za jego pośrednictwem, Indeed może włączyć usługi reklam targetowanych do usług świadczonych na rzecz użytkownika, gdy rozpocznie on kampanię, a użytkownik upoważnia Indeed do świadczenia takich usług. Reklamy targetowane mogą pojawić się w Witrynie lub w Innych witrynach. Dobór odbiorców docelowych odbywa się częściowo na podstawie informacji i kryteriów podanych przez Pracodawcę, np. informacji podanych w Ofercie pracy, jednak skład każdej grupy odbiorców docelowych jest określany według uznania firmy Indeed. Przykładowo Indeed zastrzega sobie prawo do zadecydowania, według własnego uznania, o częstotliwości i liczbie wyświetleń danej oferty odbiorcom. W przypadku niektórych ofert pojawiających się w Innych witrynach Indeed ma ograniczoną kontrolę nad docelową grupą odbiorców, a użytkownik akceptuje fakt, że w takich okolicznościach Indeed nie ponosi odpowiedzialności za skład docelowej grupy odbiorców. W przypadku ofert pojawiających się w Innych witrynach Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność i nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do docelowej grupy odbiorców oraz powiązanych roszczeń, takich jak roszczenia osób, które mogły wyświetlić Ofertę pracy lub które nie mogły jej wyświetlić, albo roszczenia powiązane z takimi osobami.

Koszt za aplikację. Indeed może zaoferować narzędzie pozwalające Pracodawcy na określanie budżetu reklamowego Oferty sponsorowanej na podstawie liczby aplikacji, co można nazwać „kosztem za aplikację” lub „płatnością za aplikację”. Pracodawcy mogą trafić do grupy testowej i domyślnie otrzymać produkt „koszt za aplikację”. Jeśli użytkownik zostanie umieszczony w takiej grupie testowej i zamiast narzędzia „koszt za aplikację” chce nabyć plan reklamowy „koszt za kliknięcie,” powinien skontaktować się z zespołem Client Success pod numerem 1-800-475-4361. Opłaty są uzależnione od aplikacji („Aplikacje” lub „Aplikacja”) zdefiniowanych jako 1) aplikacja na jedną z Ofert pracy użytkownika opublikowaną przez Indeed w Witrynie 2) aplikacje Osób poszukujących pracy, których odpowiedzi spełniają warunki kwalifikacyjne oznaczone przez użytkownika jako konieczne, lub 3) aplikacje, których użytkownik postanawia nie zastępować w ramach czasowych określonych w Witrynie, mając taką możliwość, w zależności od tego, która z trzech powyższych opcji wyświetli się użytkownikowi w Witrynie. Jeśli opłaty użytkownika są uzależnione od trzeciej opcji, liczba Aplikacji w panelu ze statystykami jest aktualizowana po upływie określonego czasu. W przypadku żadnej z opcji Indeed nie weryfikuje odpowiedzi Osób poszukujących pracy ani nie potwierdza prawidłowości takich odpowiedzi. Indeed może podać szacunkową liczbę Aplikacji dla danego budżetu; ta informacja opiera się wyłącznie na szacunkach i nie stanowi gwarancji przyszłych wyników ani konkretnej liczby Aplikacji. Wybierając pożądaną liczbę Aplikacji w Witrynie, użytkownik zleca firmie Indeed wyświetlanie jego Oferty pracy według jej uznania z wykorzystaniem wybranego przez użytkownika budżetu. Opłata zostanie naliczona użytkownikowi w chwili, gdy a) wydatki na jego kampanię reklamową osiągną lub przekroczą 500,00 USD lub b) rozpocznie się kolejny miesiąc kalendarzowy po zasponsorowaniu Oferty pracy przez użytkownika, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli użytkownik nabył wcześniej Oferty sponsorowane typu „koszt za kliknięcie” na tym samym koncie, może on również zostać obciążony opłatą, gdy w ramach kampanii dotyczącej jego Oferty pracy zostanie wydana kwota 25,00 USD. Po dostarczeniu wybranej przez użytkownika liczby Aplikacji bądź po wstrzymaniu lub zamknięciu oferty kampania dotycząca jego Oferty pracy zostanie automatycznie wstrzymana. Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie obliczonej przez firmę Indeed liczby Aplikacji. Określenie liczby Aplikacji przez Indeed jest wiążące. Firma Indeed oraz jej podmioty powiązane, a także licencjodawcy firmy Indeed i jej podmiotów powiązanych będący podmiotami zewnętrznymi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, dokładności oraz poziomów lub czasu: (i) kosztów za Aplikację, (ii) dostarczenia Aplikacji, (iii) poziomu zainteresowania użytkowników, którzy aplikują na ofertę użytkownika lub ją przeglądają.Indeed wyłącza także wszystkie gwarancje dotyczące danych analitycznych i statystycznych dostarczonych Pracodawcom z grupy testowej „kosztu za aplikację”, gdyż w fazie testów takie informacje mogą być niepoprawne lub nieaktualne.

Płatność za rozpoczętą aplikację. Indeed może zaoferować Pracodawcom możliwość określania budżetu reklamowego Oferty sponsorowanej na podstawie rozpoczętych aplikacji nazywanej „płatnością za rozpoczętą aplikację”. Opłaty są uzależnione od rozpoczętych aplikacji („Rozpoczęte aplikacje”), które są zdefiniowane jako 1) kliknięcie przez użytkownika przycisku lub łącza w Ofercie pracy lub wiadomości e-mail w celu rozpoczęcia lub kontynuowania aplikacji w Witrynie lub w witrynie zewnętrznej; 2) interakcja użytkownika z chatbotem, kodem QR lub inną metodą rozpoczęcia aplikacji powiązanej z Ofertą pracy; 3) kliknięcie przez użytkownika przycisku lub łącza w Ofercie pracy w celu zadzwonienia lub wysłania wiadomości e-mail do Pracodawcy; lub 4) kliknięcie przez użytkownika przycisku lub łącza w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej. Ceny za kliknięcie mogą różnić się w zależności od poszczególnych czynników, w tym między innymi bieżącej podaży i popytu dotyczących ogłoszeń i kliknięć, ruchu w Witrynie, pory dnia oraz innych czynników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed ma ograniczoną wiedzę i kontrolę nad tym, jak w Innych witrynach mierzy się liczbę rozpoczętych aplikacji, i musi polegać częściowo na raportach generowanych przez Inne witryny. Indeed może podać szacunkową liczbę Rozpoczętych aplikacji dla danego budżetu; ta informacja opiera się wyłącznie na szacunkach i nie stanowi gwarancji przyszłych wyników ani konkretnej liczby Rozpoczętych aplikacji. Wybierając pożądaną liczbę Rozpoczętych aplikacji w Witrynie, użytkownik zleca firmie Indeed wyświetlanie jego Oferty pracy według jej uznania z wykorzystaniem wybranego przez użytkownika budżetu. Po wyczerpaniu zaakceptowanego przez użytkownika budżetu lub po wstrzymaniu lub zamknięciu oferty kampania dotycząca jego Oferty pracy zostanie automatycznie wstrzymana. Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie obliczonej przez firmę Indeed liczby Rozpoczętych aplikacji. Określenie liczby Rozpoczętych aplikacji przez Indeed jest wiążące. Firma Indeed oraz jej podmioty powiązane, a także licencjodawcy firmy Indeed i jej podmiotów powiązanych będący stronami trzecimi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, dokładności oraz poziomów lub czasu: (i) kosztów za Rozpoczęte aplikacje, (ii) poziomu zainteresowania użytkowników, którzy inicjują Rozpoczętą aplikację związaną z ofertą użytkownika; (iii) tego, że użytkownik wypełni aplikację. Opłata zostanie naliczona użytkownikowi w chwili, gdy a) wydatki na jego kampanię reklamową osiągną lub przekroczą 500,00 USD lub b) rozpocznie się kolejny miesiąc kalendarzowy po zasponsorowaniu Oferty pracy przez użytkownika, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Indeed wyłącza także wszystkie gwarancje dotyczące danych analitycznych i statystycznych dostarczonych Pracodawcom, gdyż takie informacje mogą być niepoprawne lub nieaktualne podczas testowania tych funkcji.

Indeed może zaoferować funkcję śledzenia konwersji, którą Pracodawcy mogą zainstalować w swoich witrynach internetowych („Śledzenie konwersji”). Śledzenie konwersji informuje Indeed, gdy Osoba poszukująca pracy wypełni aplikację w witrynie internetowej Pracodawcy, umożliwiając pojawienie się wypełnionych aplikacji w Panelu pracodawcy. Instalując funkcję śledzenia konwersji lub z niej korzystając, użytkownik oświadcza i zapewnia, że robi to zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym bez ograniczeń, że udostępnia wszystkim użytkownikom swojej witryny internetowej wszelkie niezbędne informacje oraz uzyskuje niezbędne zgody lub przyzwolenia od takich użytkowników, by umożliwić funkcji śledzenia konwersji działanie zgodnie z obowiązującym prawem, oraz zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed przed niezastosowaniem się do tego wymogu. Funkcja śledzenia konwersji jest udostępniania w stanie, w jakim się znajduje, w miarę dostępności oraz bez gwarancji. Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność oraz dostępność funkcji śledzenia konwersji.

W niektórych przypadkach użytkownik może mieć możliwość wstawienia własnych pikseli śledzących w celu zmierzenia skuteczności swoich ofert. Ta możliwość jest zapewniana na zasadzie udogodnienia i może zostać w każdym momencie usunięta przez Indeed. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z pikseli, a Indeed zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Indeed nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej właściwego funkcjonowania piksela, poprawności zaraportowanych przez niego danych oraz jego bezbłędnego działania. Użytkownik nie powinien polegać na danych uzyskanych za pośrednictwem piksela. Nie należy wykorzystywać piksela ani generowanych za jego pośrednictwem analiz w celu podważania lub kwestionowania liczby kliknięć wyliczonej przez Indeed, która jest wiążąca. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji zgromadzonych z wykorzystaniem pikseli śledzących w żadnym innym celu niż mierzenie skuteczności swoich ogłoszeń. Przykładowo użytkownik nie może wykorzystywać piksela w celu profilowania użytkowników ani na potrzeby analizy behawioralnej. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, w tym między innymi przepisów o ochronie danych i prywatności dotyczących wspomnianego korzystania, w zakresie, w jakim użytkownik zdecydował się korzystać ze wspomnianych pikseli. Dotyczy to, na przykład, aktualizacji polityki prywatności użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się wziąć na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające z korzystania przez niego z piksela śledzącego i zrekompensować Indeed wszelkie straty z tego tytułu.

2. Anulowanie

O ile w zamówieniu reklamy lub innej umowie dotyczącej reklam zawartej z firmą Indeed nie określono inaczej, można niezależnie anulować każde ogłoszenie online w dowolnym momencie. Anulowanie zwykle następuje w ciągu 24 godzin, a użytkownik ponosi koszty wynikające z wyświetlania Ofert w tym okresie (np. kliknięć w czasie, gdy Oferta była jeszcze wyświetlana w serwisie Indeed lub Innych witrynach). Indeed może natychmiast anulować Program lub niniejsze Warunki PIA w dowolnej chwili za powiadomieniem. Indeed może zmodyfikować Program lub Warunki PIA w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z Programu po powiadomieniu o zmianie Warunków PIA jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków PIA. Punkty 1, 3, 4, 5 i 6 zachowują ważność po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków PIA.

3. Zabronione korzystanie

Użytkownik nie będzie wykonywał następujących działań ani nie upoważni żadnej osoby do ich wykonywania: (a) generowanie zautomatyzowanych, fałszywych lub z innych względów nieprawidłowych wyświetleń czy kliknięć; oraz (b) reklamowanie nielegalnych treści lub angażowanie się w nielegalne lub oszukańcze praktyki biznesowe w jakimkolwiek stanie lub państwie, w którym jest wyświetlane ogłoszenie użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (x) wszystkie podane informacje są poprawne i aktualne; (y) ma oraz przyznaje firmie Indeed i Innym witrynom wszelkie prawa do kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania Materiału kreatywnego („Korzystanie”); oraz że (z) takie Korzystanie oraz witryny internetowe, do których łącza zamieszczane są w Ofertach pracy (z uwzględnieniem Usług użytkownika), nie będą naruszać ani zachęcać do naruszania obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie tych praw może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszych Warunków PIA, nałożeniem ograniczeń na konto użytkownika lub zamknięciem konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i może narazić użytkownika na kary i konsekwencje prawne. Firma Indeed lub Inne witryny mogą odrzucić lub usunąć dowolną Ofertę pracy, a Indeed może wyłączyć dowolne konto Pracodawcy z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia. Chociaż Indeed może wskazać, dlaczego dana oferta pracy lub konto zostały usunięte lub wyłączone, nie jesteśmy w stanie podać wszystkich powodów, dla których dana oferta pracy lub konkretna firma mogą zostać wykluczone. W każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej oferty, zarówno bezpłatnej, jak i sponsorowanej, jeśli naszym zdaniem leży to w interesie naszych użytkowników lub naszej firmy. Przykładowe powody, dla których Indeed może odrzucić takie Oferty pracy otrzymane od Pracodawców, są zawarte w Zasadach firmy Indeed dotyczących standardów jakości wyszukiwania, które zostały podane poglądowo i nie stanowią wyczerpującej listy.Przesyłając Ofertę pracy do serwisu Indeed lub za jego pośrednictwem, użytkownik zgadza się, że Indeed nie ma obowiązku zaakceptować, hostować ani opublikować tej Oferty pracy. Decyzja ta jest podejmowana wyłącznie według uznania Indeed. Zespół Indeed odpowiedzialny za utrzymanie jakości Witryny jest niezależny, a jego decyzje są ostateczne i nie podlegają przeglądowi. Indeed może wymagać sponsorowania niektórych Ofert pracy w celu weryfikacji autentyczności danej Oferty pracy i/lub Pracodawcy, w celu zapobiegania nadużyciom systemu dodawania darmowych ogłoszeń, ulepszenia naszych usług lub z jakiegokolwiek innego powodu według własnego uznania firmy Indeed. Indeed może również ograniczyć liczbę bezpłatnych ofert, które użytkownik może opublikować w danym czasie, wedle własnego uznania firmy Indeed. Na przykład, możemy wymagać sponsorowania poniższych rodzajów Ofert pracy: identyczne oferty pracy opublikowane w kilku lokalizacjach, oferty publikowane z poufną lub ogólną nazwą firmy, oferty pracy z wynagrodzeniem wyłącznie w formie prowizji, stanowiska trudne do obsadzenia, oferty pracy publikowane przez agencje pracy, agencje rekrutacyjne lub inne firmy zajmujące się rekrutacją, a także inne stanowiska wedle uznania firmy Indeed. Dodatkowo Indeed może odmówić akceptacji pliku XML pracodawcy lub jakiejkolwiek Oferty pracy w formie pliku XML z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny. Jeżeli Indeed uzna, że użytkownikiem jest portal pracy, Indeed zastrzega sobie prawo uwzględnienia lub odrzucenia poszczególnych lub wszystkich jego Ofert pracy. Przesyłając Oferty pracy do serwisu Indeed lub za jego pośrednictwem, użytkownik zgadza się, że decyzja o tym, czy zostanie on uznany za portal pracy, jest podejmowana przez firmę Indeed według jej wyłącznego uznania, i że decyzja ta jest wiążąca, a ponadto użytkownik zgadza się, że firma Indeed nie jest zobowiązana do zaakceptowania, hostowania ani opublikowania jakiejkolwiek Oferty pracy użytkownika. Decyzja ta jest podejmowana wyłącznie według uznania Indeed. Zespół Indeed odpowiedzialny za utrzymanie jakości Witryny jest niezależny, a jego decyzje są ostateczne i nie podlegają przeglądowi. Przykładowe powody, dla których Indeed może przestać przyjmować takie Oferty pracy z portali pracy są zawarte w Wytycznych dotyczących zamieszczania Ofert pracy z portali pracy. Portale pracy mogą publikować w Witrynie wyłącznie Oferty pracy swojej firmy; zakazane jest zamieszczanie Ofert pracy ich klientów. W razie podjęcia próby takich działań Indeed zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wyłączenia konta użytkownika. Firma Indeed zastrzega sobie również prawo do odrzucenia Ofert pracy, które przedstawiają potencjalne możliwości zatrudnienia lub platformy zatrudnienia, a nie rzeczywiste oferty. Użytkownik rozumie, że zamieszczanie w Witrynie Indeed ofert pracy naruszających niniejsze wytyczne może zaszkodzić firmie Indeed i jej użytkownikom.

4. Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA PROGRAM I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZANIA PRAW, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY ORAZ PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. Firma Indeed nie gwarantuje, że Witryna lub Program będą zawsze zapewniane bez zakłóceń, wolne od błędów i bezpieczne. Firma Indeed oraz jej podmioty powiązane, a także licencjodawcy firmy Indeed i jej podmiotów powiązanych będący podmiotami zewnętrznymi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, poziomów lub terminów związanych z: (i) kosztami za kliknięcie, (ii) współczynnikami klikalności, (iii) dostarczeniem jakichkolwiek wyświetleń, potwierdzeń obecności, kliknięć lub Aplikacji dotyczących Własności partnera lub Własności Indeed lub części tych własności w Innych witrynach, (iv) kliknięciami, (v) aplikacjami (vi) Rozpoczętymi aplikacjami, (vii) konwersjami dowolnego Materiału kreatywnego, (viii) zasięgiem reklamy, (ix) dokładnością lub powodzeniem targetowania reklamy lub składu grupy odbiorców, albo (x) zainteresowaniem Ofertą pracy użytkownika. Wyżej wymienione wyłączenia obowiązują bez względu na to, czy Oferta pracy jest wyświetlana na komputerze czy telefonie komórkowym KLIKNIĘCIA SĄ ANONIMOWE, A INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKA. KLIKNIĘCIE OGŁOSZENIA O PRACĘ NIE GWARANTUJE ZAINTERESOWANIA DANĄ OFERTĄ PRACY. Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ NALEŻNYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PIA ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PIA JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU OFERT PRACY STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

5. Płatność

Opłata zostanie naliczona na podstawie liczby kliknięć, niezależnie od tego, czy został ustanowiony całkowity budżet. Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty mogą być uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie lub jeny japońskie. Taki wybór walut zależy w pełni od uznania firmy Indeed. Opłaty nie obejmują żadnych podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie (y) wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Jeśli użytkownik przebywa w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone serwisowi Indeed w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wydawcy karty kredytowej).Wysokość opłat opiera się wyłącznie na pomiarach kliknięć przez Indeed, które w niektórych przypadkach mogą obejmować pomiary od dostawców zewnętrznych. Indeed nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej pomiarów dokonywanych przez dostawców zewnętrznych. Określenie liczby kliknięć przez Indeed jest wiążące w każdym takim przypadku. Zwroty (jeśli zaistnieją) są przyznawane wyłącznie według uznania firmy Indeed i jedynie w formie kredytów ogłoszeniowych na Własność Indeed. Jeżeli użytkownik zostanie usunięty z serwisu Indeed i uiszczał opłaty za ogłoszenia na stronie Indeed, nie przysługuje mu żaden zwrot na uprzednio uiszczone kwoty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że serwis Indeed może udostępniać wszelkie rozliczenia kart kredytowych i powiązane rozliczenia oraz informacje dotyczące płatności udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności i/lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz serwisu Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu ustanowienia lub wykonania swoich praw, lub też w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie. Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła podatku na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik i firma Indeed nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieopłaconą fakturę lub zaległość na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika do tego produktu lub też innych produktów Indeed, w tym między innymi produktów, w odniesieniu do których użytkownik nie ma nieopłaconych faktur lub zaległości na koncie.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i Partnerów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającą z korzystania z Programu, Materiału kreatywnego, Witryny lub Usług użytkownika lub z naruszenia niniejszych Warunków PIA oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

Warunki programu Wyszukiwarka Indeed CV

Niniejsze Warunki Programu Wyszukiwarka Indeed CV (łącznie „Warunki PWICV”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone („Umowa”) oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy, który ma dostęp do Programu Wyszukiwarka Indeed CV lub z niego korzysta bądź w inny sposób wskazuje, że akceptuje niniejsze Warunki PWICV. Akceptując Warunki Programu Wyszukiwarka Indeed CV, użytkownik jednocześnie akceptuje Warunki korzystania z usług firmy Indeed.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach PWICV, mają znaczenie nadane im w Umowie.

1. Program

Korzystanie z Programu Wyszukiwarka Indeed CV („Program”) przez osobę, która publikuje swoje CV w Witrynie (dalej: „Autor CV”), lub przez Pracodawcę w Witrynie lub za pośrednictwem Witryny podlega wszelkim obowiązującym wytycznym w zakresie dobrych praktyk, zasadom i innym warunkom firmy Indeed udostępnionym użytkownikowi, w tym za pośrednictwem Witryny, na stronie zakupu subskrypcji lub planu oraz na stronie z często zadawanymi pytaniami i stronie z informacjami dotyczącymi kraju, w którym użytkownik nabywa subskrypcję lub plan, przy czym każde lub wszystkie z nich mogą zostać w dowolnym momencie zmienione. Nabycie dodatkowych subskrypcji lub planów albo modyfikacja dotychczasowych subskrypcji lub planów może spowodować zmianę daty miesięcznych rozliczeń za subskrypcje lub plany powiązane z kontem użytkownika, co będzie skutkować nałożeniem na konto proporcjonalnych opłat w związku z nową datą. Jeśli użytkownik nabędzie nowy plan w Indiach w okresie obowiązywania bieżącego planu, nowy plan rozpocznie się po zakończeniu bieżącego planu użytkownika.Użytkownik będzie korzystać z informacji uzyskanych z Witryny wyłącznie do celów wewnętrznych podczas dokonywania wyboru Autorów CV i kontaktowania się za pośrednictwem serwisu Indeed na potrzeby obsadzenia stanowisk przedstawianych w Ofertach pracy. Korzystanie z Programu Wyszukiwarka Indeed CV w jakichkolwiek celach bezpośrednio lub pośrednio naruszających przepisy prawa, w tym noszących znamiona dyskryminacji lub oszustwa, jest zabronione. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu korzystania z Programu, co obejmuje m.in. sposób wyszukiwania Osób poszukujących pracy, wybór osób, z którymi użytkownik zdecyduje się skontaktować oraz wszelkie podjęte przez użytkownika decyzje związane z zatrudnianiem. Podane przez Indeed informacje kontaktowe, w tym adres e-mail Usługi przekazywania, są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego użytkownika i nie mogą być udostępniane innym osobom. Użytkownikowi wyraźnie zabrania się korzystania z produktów lub systemów przeznaczonych do wyodrębniania informacji z CV w celu obejścia systemu kontaktu związanego z CV. Korzystanie z takiego systemu będzie skutkowało natychmiastowym wykluczeniem z programu. Ponadto w ramach Programu Wyszukiwarka Indeed CV firma Indeed może wysyłać wiadomości e-mail do Osób poszukujących pracy w imieniu użytkownika z informacją, że Oferta pracy użytkownika może być zgodna z CV Osoby poszukującej pracy. W pewnych przypadkach firma Indeed może ograniczyć liczbę lub częstotliwość kontaktów z Osobą poszukującą pracy za pośrednictwem Witryny. Może to nastąpić np. w sytuacji, gdy Osoba poszukująca pracy nie wyrazi zainteresowania lub nie odpisze na otrzymaną wiadomość — wówczas opcja ponownego kontaktu zostanie na jakiś czas wyłączona.

WAŻNA INFORMACJA: UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE dokonując zakupu lub uzyskując dostęp do Programu, płaci firmie Indeed kwotę wskazaną w Witrynie, aby serwis Indeed ułatwił użytkownikowi skontaktowanie się z Autorem CV drogą elektroniczną przez wysłanie wiadomości na adres podany przez danego Autora CV w serwisie Indeed lub telefonicznie — dzwoniąc pod numer telefonu wskazany przez Autora CV. Korzystanie z Programu podlega wszystkim Zasadom dotyczącym Witryny Indeed, w tym Polityce prywatności Indeed i wszelkim zasadom dotyczącym Usług przekazywania. Indeed nie gwarantuje, że adres e-mail jest nadal używany, że taka wiadomość zostanie odebrana, że zostanie odczytana, że potencjalny Autor CV podejmie działania w wyniku jej otrzymania ani że CV Autora lub informacje o nim są aktualne, poprawne lub kompletne w jakimkolwiek zakresie. Firma Indeed może zwracać różne wyniki dla tego samego wyszukiwania CV i ma pełną dowolność w odniesieniu do CV i profili, które prezentuje w odpowiedzi na konkretne wyszukiwanie. Indeed nie pozwala na korzystanie z Programu, w tym m.in. usługi kontaktu przez CV, w sposób przypominający spam, a użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do niekorzystania z usługi Programu w taki sposób. Indeed definiuje „sposób przypominający spam”, jako wysyłanie zapytań dotyczących ofert pracy do osób, które — jak wskazują na to doświadczenie firmy Indeed lub zachowanie i reakcja Autora CV — są nieodpowiednie na dane stanowisko lub które wskazały, że takie zapytania są niepożądane. Firma Indeed zastrzega sobie prawo do wyłączenia usługi kontaktu przez Wyszukiwarkę Indeed CV w przypadku każdego użytkownika, który zdaniem firmy Indeed narusza niniejsze Warunki PWICV, w tym warunek, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wiadomości, w szczególności tych z załącznikami o rozszerzeniu .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh lub .zip lub wszelkimi innymi załącznikami zawierającymi skrypty, makra albo inny kod, oraz innych wiadomości, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, w tym wiadomości, w przypadku których podejrzewamy, że zawierają one szkodliwe lub niechciane treści. Użytkownik może korzystać z PWICV wyłącznie w celu skontaktowania się z Autorem CV za pośrednictwem serwisu Indeed w sprawie Oferty pracy lub potencjalnego zatrudnienia. Żadne inne wykorzystanie PWICV nie jest dozwolone. Kopiowanie danych z bazy danych Wyszukiwarki Indeed CV, w tym pobieranie CV Osób poszukujących pracy, oraz korzystanie z takiej bazy danych do celów innych niż dozwolone będzie skutkować podjęciem kroków prawnych wobec użytkownika. Możemy wedle własnego uznania ograniczyć możliwość wyszukiwania przez użytkownika za pomocą Wyszukiwarki CV, jeśli będziemy podejrzewać, że może to niekorzystnie wpłynąć na system firmy Indeed, że użytkownik korzysta z Wyszukiwarki CV w sposób szkodliwy lub budzący zastrzeżenia albo że dopuścił się on naruszenia niniejszej Umowy. Ponadto jeżeli użytkownik jest podmiotem konkurencyjnym wobec firmy Indeed (np. witryną gromadzącą oferty pracy lub służącą do zamieszczania ofert pracy), nie może on korzystać z bazy danych Wyszukiwarki Indeed CV na potrzeby kontaktowania się z Autorem CV w celu wysłania mu oferty pracy od swoich klientów, a każdy taki przypadek korzystania z tej bazy danych przez podmiot konkurencyjny może skutkować zablokowaniem użytkownika w Witrynie, odebraniem mu możliwości kontaktu z Autorami CV oraz ukryciem adresów e-mail Autorów CV. Tego typu blokady mogą zostać wprowadzone bez uprzedzenia, na co użytkownik wyraża zgodę. Indeed może ograniczyć liczbę urządzeń, z których użytkownik loguje się na konto. Z wyjątkiem planów na niektórych rynkach, takich jak Indie, gdzie użytkownik ma możliwość przypisania do planu dodatkowych stanowisk, każda subskrypcja lub każdy plan CV są przeznaczone do wyłącznego użytku przez osobę, do której je przypisano, i nie mogą być współdzielone z innymi użytkownikami. Jeśli użytkownik wykupi plan w Indiach, akceptuje fakt, że dodawanie stanowisk do planu nie powoduje dodawania kolejnych kontaktów do planu subskrypcji; jeśli użytkownik doda stanowisko w dniu po rozpoczęciu planu subskrypcji, zapłaci za nie proporcjonalną cenę, jednak nie wpłynie to na liczbę kontaktów. W przypadku planów w Indiach po upływie okresu planu subskrypcji użytkownika wygasną wszystkie pozostałe kontakty; żadne niewykorzystane kontakty nie zostaną przeniesione do nowego planu.

Jeśli Osoba poszukująca pracy poda w CV numery telefonów, Indeed nie gwarantuje ich poprawności i nie może stwierdzić, czy są one numerami telefonów stacjonarnych czy komórkowych. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny z Osobami poszukującymi pracy wyłącznie w sprawie odpowiednich ofert pracy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich wytycznych ustawy TCPA, a także przepisów prawa w zakresie automatycznego systemu wybierania numerów lub przepisów regulujących telekomunikację stacjonarną i komórkową w swojej odpowiedniej jurysdykcji.

Informacje zawarte w CV Osób poszukujących pracy są podawane przez te osoby i nie są weryfikowane przez Indeed. Dostępne dla użytkownika w ramach Programu Wyszukiwarka CV narzędzia do filtrowania, sortowania, dopasowywania lub klasyfikowania bazują na informacjach podanych przez Osobę poszukującą pracy lub na informacjach przekazanych Indeed przez użytkownika na temat wymogów lub preferencji dotyczących oferty pracy.Pojawienie się CV danej Osoby poszukującej pracy w wynikach wyszukiwania lub jako dopasowania nie gwarantuje, że Osoba poszukująca pracy posiada wybrane przez użytkownika cechy lub doświadczenie ani że będzie zainteresowana ofertą. Podczas korzystania z programu przez użytkownika Indeed nie gwarantuje, że zobaczy on pożądane lub jakiekolwiek wyniki wyszukiwania w odpowiedzi na każde zapytanie ani że zobaczy pożądane lub jakiekolwiek dzienne dopasowania. Dopasowywanie jest oferowane użytkownikowi w wersji beta i podlega naszym Warunkom korzystania z Produktów beta.

Użytkownik akceptuje fakt, że Indeed może w dowolnym momencie, wedle własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika aktualizować, modyfikować lub zakończyć Program Wyszukiwarka CV. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że ceny i oferta Programu mogą ulec zmianie.

2. Anulowanie

Prośba o skontaktowanie się z Autorem CV za pośrednictwem serwisu Indeed nie może zostać wycofana. Rezygnacja z korzystania przez użytkownika z Programu Wyszukiwarka Indeed CV musi być zgodna z wszelkimi zasadami dotyczącymi rezygnacji podanymi w Witrynie.

Indeed zastrzega sobie prawo do anulowania subskrypcji w dowolnym momencie oraz z dowolnego powodu lub bez powodu. Indeed może natychmiast anulować Program lub niniejsze Warunki PWICV w dowolnej chwili za powiadomieniem. Indeed może zmodyfikować Program lub Warunki PWICV w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z Programu po powiadomieniu o zmianie Programu lub Warunków PWICV jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków PWICV. Punkty 1, 3, 4, 5 i 6 zachowują ważność po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków PWICV.

3. Informacje użytkownika

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wszelkie informacje, które podaje Indeed, są poprawne i aktualne. Użytkownik oświadcza firmie Indeed, że jest Pracodawcą zainteresowanym rozpatrzeniem kandydatury Autora CV jako potencjalnego pracownika.

4. Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA PROGRAM I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE GWARANCJE, ŻE PODANY PRZEZ SERWIS INDEED ADRES E-MAIL JEST PRAWIDŁOWY, ŻE WSZELKIE WIADOMOŚCI E-MAIL PRZESŁANE PRZEZ INDEED NA ŻĄDANIE UŻYTKOWNIKA DOTRĄ DO ZAMIERZONEGO ODBIORCY ORAZ ŻE KAŻDY ZAMIERZONY ODBIORCA TAKIEJ WIADOMOŚCI E-MAIL JĄ PRZECZYTA LUB PODEJMIE DZIAŁANIA W WYNIKU JEJ OTRZYMANIA. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCE, NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY ORAZ PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA BĘDZIE ZAWSZE WOLNA OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNA.

Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PWICV ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE LUB POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PWICV BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH FIRMIE INDEED PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z USŁUGI WYSZUKIWARKI INDEED CV STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

5. Płatność

Opłaty zostaną pobrane od użytkownika, o ile wskazano tak w Witrynie, we wskazany w niej sposób. Na wniosek użytkownika Indeed może wedle własnego uznania wstrzymać subskrypcję lub plan i naliczanie związanego z nimi kosztu, a po anulowaniu przez Indeed wstrzymania subskrypcji lub planu kontynuować je w pozostałej części okresu do momentu ich wygaśnięcia i automatycznego odnowienia. Szczegółowe informacje dotyczące planu subskrypcji Indeed CV są dostępne w Witrynie. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty mogą być uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie lub jeny japońskie. Taki wybór walut zależy w pełni od uznania firmy Indeed. Opłaty nie obejmują podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie (y) wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Jeśli użytkownik przebywa w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone serwisowi Indeed w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wydawcy karty kredytowej). PŁATNOŚCI NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM ORAZ NIE PRZYSŁUGUJĄ ZWROTY ANI KREDYTY ZA CZĘŚCIOWO WYKORZYSTANE OKRESOWE PRZYDZIAŁY NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEJ SUBSKRYPCJI LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU CV. Po rezygnacji użytkownik będzie jednak nadal mieć dostęp do usługi do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Ewentualne zwroty są przyznawane wyłącznie wedle uznania firmy Indeed i jedynie w formie kredytów na usługi Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że serwis Indeed może udostępniać wszelkie rozliczenia kart kredytowych i powiązane rozliczenia oraz informacje dotyczące płatności udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz serwisu Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu ustanowienia lub wykonania swoich praw, lub też w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie. Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła podatku na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik a firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną, chyba że firma Indeed określiła inaczej. Z wyjątkiem planów w Indiach, w przypadku zakupu subskrypcji lub planu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że subskrypcja lub plan będą automatycznie odnawiane, a Indeed będzie pobierać od użytkownika płatności cykliczne do momentu jego rezygnacji z subskrypcji lub planu oraz wejścia w życie takiej rezygnacji, co nastąpi dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym. Wstrzymanie subskrypcji lub planu nie oznacza rezygnacji. Po anulowaniu jej wstrzymania subskrypcja użytkownika będzie się nadal automatycznie odnawiać. Obowiązujący okres rozliczeniowy (np. miesięczny lub roczny itp.) będzie uzależniony od ustalonych warunków.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń stron trzecich i odpowiedzialności cywilnej wobec podmiotów zewnętrznych (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) powstałych w związku z wykorzystaniem Programu Wyszukiwarka Indeed CV przez użytkownika czy sposobem prowadzenia wyszukiwania, wszelkimi kontaktami użytkownika z odbiorcą (lub zamierzonym odbiorcą), wszelkimi wiadomościami e-mail, których wysyłanie użytkownik zleca na mocy niniejszych Warunków PWICV, albo wszelkimi połączeniami telefonicznymi nawiązanymi z odbiorcą lub wiadomościami tekstowymi przesłanymi odbiorcy przez użytkownika, oraz działaniami zewnętrznego usługodawcy zaangażowanego przez użytkownika w celu ułatwienia pozyskiwania kandydatów za pomocą Programu Wyszukiwarka Indeed CV, takiego jak system śledzenia aplikacji.

Warunki narzędzia Indeed Kwalifikacje

Niniejsze Warunki narzędzia Indeed Kwalifikacje („Warunki narzędzia Indeed Kwalifikacje”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone. Uzyskanie dostępu do narzędzia Indeed Kwalifikacje lub korzystanie z niego w dowolny sposób, rejestracja w narzędziu Indeed Kwalifikacje w charakterze Pracodawcy lub zaakceptowanie tych Warunków narzędzia Indeed Kwalifikacje są równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszych Warunków narzędzia Indeed Kwalifikacje i Warunków korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”). Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach narzędzia Indeed Kwalifikacje, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Wstęp

Indeed Kwalifikacje to narzędzie online do udostępniania i weryfikowania kwalifikacji wybranych przez Pracodawców („Kwalifikacje”) w celu uzyskania odpowiedzi od Osób poszukujących pracy („Odpowiedzi”) za pośrednictwem Witryny. „Kwalifikacje” obejmują wszelkie kwalifikacje oferowane lub publikowane przez Indeed lub zewnętrznych dostawców kwalifikacji, które użytkownik zdecyduje się wysłać do osoby poszukującej pracy za pośrednictwem Indeed.

2. Kwalifikacje

Użytkownik wyraża zgodę na to, że Indeed wysyła każdą Kwalifikację do Osoby poszukującej pracy na jego wyłączną prośbę, oraz oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę tej Osoby poszukującej pracy na kontakt ze strony Indeed w celu przesyłania wybranych przez użytkownika Kwalifikacji. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że wniosek o wysłanie przez Indeed Kwalifikacji do Osoby poszukującej pracy nie może zostać anulowany. Indeed nie gwarantuje, że Osoba poszukująca pracy otrzyma, otworzy lub przeczyta taką Kwalifikację lub na nią odpowie ani że podczas transmisji danych nie wystąpią błędy. Indeed może jednak ostrzec użytkownika w razie wystąpienia powyższych zdarzeń.

Użytkownik potwierdza podjęcie decyzji o korzystaniu z usługi Indeed Kwalifikacje w ramach własnego procesu rekrutacyjnego oraz że pytania zadawane we wszystkich Kwalifikacjach lub zestawach Kwalifikacji wysyłanych Osobie poszukującej pracy pochodzą od niego, a nie od firmy Indeed. Z wyjątkiem Kwalifikacji podmiotów zewnętrznych Indeed oferuje Kwalifikacje wyłącznie jako twórca i partner. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Kwalifikacji i Odpowiedzi zgodnie z prawem, w tym Ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej i innymi podobnymi ustawami państwowymi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania z usług Indeed Kwalifikacji, w tym między innymi za wszelkie rezultaty uznawane za powodujące „odmienne skutki”. Ponadto użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za oferowanie alternatywnych metod selekcji, jeśli jest to wymagane przez amerykańską Ustawę o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub dowolną równorzędną lub podobną ustawę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Indeed może, ale nie ma obowiązku, zapewnić środki umożliwiające Osobom poszukującym pracy poproszenie użytkownika o zastosowanie alternatywnej metody lub innego udogodnienia. Mimo że przestrzegamy wytycznych WCAG 2.1 na poziomie AA, projektując i opracowując ofertę o wysokiej dostępności zgodnie z oświadczeniem o dostępności, Indeed nie gwarantuje, że metody przekazywania poszczególnych pytań dotyczących Kwalifikacji są zgodne z amerykańską Ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) lub jakimikolwiek równorzędnymi lub podobnymi przepisami.

Użytkownik jest jedyną stroną określającą, która Kwalifikacja zostanie wysłana do Osoby poszukującej pracy. Użytkownik akceptuje fakt, że Kwalifikacja dotyczy tylko konkretnej umiejętności. Nie ocenia kwalifikacji Osoby poszukującej pracy do objęcia jakiegokolwiek stanowiska ani jej zdolności do wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Decyzja, czy konkretna umiejętność jest istotna na danym stanowisku lub czy Osoba poszukująca pracy kwalifikuje się lub jest odpowiednia na dane stanowisko, należy wyłącznie do użytkownika. Indeed zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej Kwalifikacji lub pytań zadawanych w ramach Kwalifikacji w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez przyczyny, w tym między innymi w wyniku kontroli jakości.

Wysłanie Kwalifikacji do Osoby poszukującej pracy nie gwarantuje otrzymania Odpowiedzi ani żadnej dalszej komunikacji lub dalszego działania ze strony Osoby poszukującej pracy. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie przez firmę Indeed Kwalifikacji i wszelkich innych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi Indeed Kwalifikacje, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz Polityką prywatności firmy Indeed.

3. Odpowiedzi

Użytkownik rozumie, że Osoby poszukujące pracy przekazują Odpowiedź na Kwalifikację według własnego uznania. Użytkownik może przejrzeć Odpowiedź przekazaną przez Osobę poszukującą pracy, korzystając z usługi Indeed Kwalifikacje. W przypadku Kwalifikacji strony trzeciej użytkownik może mieć możliwość zobaczenia tylko ograniczonych informacji, takich jak link do ostatecznego wyniku Kwalifikacji. Osoba poszukująca pracy może mieć również możliwość samodzielnego wybrania Kwalifikacji i przypisania Odpowiedzi na nią do swojego profilu Indeed, który będzie widoczny dla Pracodawców zgodnie z Warunkami firmy Indeed. W przypadku, gdy istnieje wiele wersji tej samej Kwalifikacji, percentyl Odpowiedzi każdej Osoby poszukującej pracy będzie określany wyłącznie w związku z innymi Odpowiedziami na tę samą wersję danej Kwalifikacji. Kwalifikacje utworzone, opublikowane lub administrowane przez podmioty zewnętrzne inne niż Indeed są oceniane zgodnie z kryteriami oceniania określonymi wyłącznie przez takie podmioty.

Jako Pracodawca użytkownik jest jedyną stroną decydującą, czy Osoba poszukująca pracy jest odpowiednio wykwalifikowana, na podstawie Odpowiedzi, w tym m.in. wyniku. Użytkownik może zlecić firmie Indeed wysyłanie powiadomień o odrzuceniu, jeśli Osoba poszukująca pracy nie odpowiedziała na Kwalifikacje w sposób akceptowany przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że Indeed nie decyduje o przekazywaniu takich powiadomień o odrzuceniu. Jako Pracodawca użytkownik jest jedyną stroną decydującą o zaoferowaniu Osobie poszukującej pracy możliwości ponownego ukończenia Kwalifikacji wysłanej przez użytkownika oraz zaktualizowaniu lub zmodyfikowaniu swojej Odpowiedzi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Odpowiedzi są dostarczane tylko pod warunkiem, że użytkownik będzie je wykorzystywał w ramach swojego procesu rekrutacyjnego w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem, co obejmuje uwzględnienie wszelkich innych stosownych informacji na temat Osoby poszukującej pracy. Indeed może wykorzystywać fragmenty lub podsumowania Odpowiedzi w innych produktach, na przykład Indeed CV. Te podsumowania służą wyłącznie wygodzie użytkownika i nie mogą być wykorzystywane zamiast pełnej Odpowiedzi w odpowiednim kontekście. Użytkownik zobowiązuje się nie polegać wyłącznie na takich fragmentach lub podsumowaniach przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnej dotyczącej dowolnej Osoby poszukującej pracy.

4. Zasady korzystania z usług Indeed Kwalifikacje

Jako Pracodawca użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie korzystał z usług Indeed Kwalifikacje ani uzyskiwał do nich dostępu w żadnych bezpośrednio lub pośrednio niezgodnych z prawem, dyskryminacyjnych ani oszukańczych celach. Nie należy tworzyć ani wysyłać Kwalifikacji, które są bezpośrednio lub pośrednio niezgodne z prawem, dyskryminujące, fałszywe, zawierające groźby, obraźliwe, obelżywe, oszczercze, nieprzyzwoite lub z innych względów budzą zastrzeżenia, lub które zawierają oszczerstwa natury seksualnej, etnicznej, rasowej lub są w inny sposób dyskryminujące, lub które nie zawierają stosownej lub konstruktywnej treści. Nie należy także tworzyć ani wysyłać Kwalifikacji zawierających informacje zastrzeżone, tajemnice handlowe, informacje poufne, reklamy, oferty, „łańcuszki”, piramidy finansowe, możliwości inwestycyjne lub inne niezamawiane informacje handlowe (chyba że udzieliliśmy na to wyraźnej zgody na piśmie).

Narzędzie Indeed Kwalifikacje nie służy do uzyskiwania od Osób poszukujących pracy poufnych danych osobowych. Pracodawcom nie wolno tworzyć ani wysyłać Kwalifikacji wymagających podania przez Osoby poszukujące pracy ściśle poufnych danych osobowych, takich jak informacje dotyczące konta bankowego, karty kredytowej lub konta online, numery ubezpieczenia społecznego (lub ich odpowiedniki poza Stanami Zjednoczonymi), informacje dotyczące stanu zdrowia lub inne kategorie danych osobowych objęte wymogami dotyczącymi zgłaszania naruszeń danych w dowolnym kraju.

Pracodawca, który otrzymuje prośbę o udogodnienia za pośrednictwem narzędzia Indeed Kwalifikacje, musi udostępnić udogodnienie w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, a ponadto musi na żądanie firmy Indeed niezwłocznie dostarczyć jej dowód spełnienia wymogu. Niewypełnienie tych zobowiązań stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy, a firma Indeed może natychmiast zlikwidować konto użytkownika i zablokować mu dostęp do usługi Indeed Kwalifikacje bez dalszych zobowiązań wobec niego. Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć Indeed przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z niespełnienia przez niego wymogów zawartych w tym punkcie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Indeed nie ma obowiązku sprawdzania jakichkolwiek Kwalifikacji i Odpowiedzi ani publikowania jakichkolwiek Kwalifikacji i Odpowiedzi w Witrynie oraz może wyłączyć lub usunąć z Witryny dowolną Kwalifikację lub Odpowiedź z dowolnego powodu lub bez powodu, bez ponoszenia odpowiedzialności i bez powiadomienia.

5. Rola firmy Indeed

Oferując narzędzie Indeed Kwalifikacje, firma Indeed nie działa jako agencja pośrednictwa pracy. Korzystając z usług Indeed Kwalifikacje, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla Pracodawców ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy. Indeed udostępnia jedynie narzędzie umożliwiające Pracodawcom i Osobom poszukującym pracy wymianę Kwalifikacji i Odpowiedzi według ich uznania. Pracodawcy i Osoby poszukujące pracy ponoszą odpowiednio wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi, wszelkie decyzje o kontynuowaniu bądź zaprzestaniu rozmów kwalifikacyjnych lub ofert oraz wszelkie problemy wynikające z przyjęcia lub odrzucenia oferty zatrudnienia, a także wszelkie inne problemy wynikające z korzystania z narzędzia Indeed Kwalifikacje.

Indeed nie może potwierdzać informacji wysyłanych przez Osoby poszukujące pracy ani innych użytkowników, w tym tożsamości jakiegokolwiek użytkownika. Indeed nie sprawdza doświadczenia Osób poszukujących pracy ani nie próbuje weryfikować ich oświadczeń. Użytkownik odpowiada za sprawdzenie doświadczenia i referencji oraz inne czynności z zakresu należytej staranności, których może wymagać przed złożeniem Osobie poszukującej pracy oferty zatrudnienia. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji dotyczących planowanego zatrudnienia którejkolwiek z Osób poszukujących pracy. Ponadto w przypadku wszelkich obszarów, w których mogą istnieć formalne licencje lub certyfikaty, Kwalifikacje nie są zamiennikiem takiej licencji ani takiego certyfikatu oraz nie wskazują, że Osoba poszukująca pracy posiada dane kwalifikacje, daną licencję lub dany certyfikat. Pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, jakie licencje lub certyfikaty są wymagane na danym stanowisku oraz czy Osoba poszukująca pracy posiada taką licencję lub taki certyfikat. Indeed nie określa również, czy dana umiejętność jest niezbędna do wykonywania danej pracy. Taka decyzja (lub szukanie odpowiedniej porady prawnej w tej sprawie) stanowi wyłączną odpowiedzialność Pracodawcy, zgodnie z regulacjami EEOC lub innymi obowiązującymi przepisami.

Indeed nie jest stroną ani zewnętrznym beneficjentem umów zawieranych przez Pracodawcę i Osobę poszukującą pracy ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu takich umów, niezależnie od tego, czy Indeed otrzymuje od Pracodawcy opłatę w związku z transakcją. Indeed nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne koszty ani szkody wynikające z takich transakcji lub z nimi związane.

Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za treść, poprawność, ważność, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność lub dostępność Witryny, narzędzia Indeed Kwalifikacje ani wszelkich Kwalifikacji i Odpowiedzi.

6. Opłaty

Dla Pracodawców usługi Indeed Kwalifikacje są obecnie bezpłatne. Indeed może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zakończyć możliwość bezpłatnego korzystania z usług Indeed Kwalifikacje i zacząć pobierać opłaty od Pracodawców za korzystanie z usług Indeed Kwalifikacje jako osobnego produktu lub w ramach korzystania przez Pracodawcę z dowolnego innego produktu firmy Indeed.

7. Poufność

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w wyniku korzystania z usług Indeed Kwalifikacje. Użytkownik potwierdza, że (1) będzie korzystać z wszelkich treści przesłanych przez Osoby poszukujące pracy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych; (2) nie będzie ujawniać imion i nazwisk ani tożsamości, ani udostępniać profilu żadnych Osób poszukujących pracy poza swoim działem rekrutacji lub zatrudnienia; oraz (3) zastosuje wszelkie odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne, aby chronić treści uzyskane poprzez korzystanie z narzędzia Indeed Kwalifikacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

8. Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności

NARZĘDZIE INDEED KWALIFIKACJE ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, OCENY, ODPOWIEDZI, PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH LUB ZA POŚREDNICTWEM TEGO NARZĘDZIA SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ.INDEED WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJĘ, ŻE WSZELKIE KWALIFIKACJE LUB ODPOWIEDZI, W TYM M.IN. WYNIKI, PODANE FIRMIE INDEED SĄ WAŻNE LUB DOKŁADNE, ŻE WSZELKIE KWALIFIKACJE LUB ODPOWIEDZI DOKŁADNIE LUB KOMPLEKSOWO OCENIAJĄ DANĄ UMIEJĘTNOŚĆ LUB SĄ POWIĄZANE Z WYMOGIEM DOTYCZĄCYM STANOWISKA, ŻE JAKAKOLWIEK WIADOMOŚĆ (W TYM BEZ OGRANICZEŃ KWALIFIKACJE I ODPOWIEDZI) DOTRZE DO ZAMIERZONEGO ODBIORCY, ŻE ZAMIERZONY ODBIORCA WIADOMOŚCI PRZESŁANEJ NA ŻĄDANIE UŻYTKOWNIKA PRZECZYTA TĘ WIADOMOŚĆ LUB ŻE ZAMIERZONY ODBIORCA WIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKA PODEJMIE W JEJ WYNIKU DZIAŁANIA. INDEED WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE POZOSTAŁE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU WŁASNOŚCI, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO CELU. INDEED WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE NARZĘDZIA INDEED KWALIFIKACJE BĘDZIE DZIAŁAŁO BEZ BŁĘDÓW, BĘDZIE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z SERWISU INDEED, WITRYNY ORAZ NARZĘDZIA INDEED KWALIFIKACJE NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB NARZĘDZIE INDEED KWALIFIKACJE BĘDĄ ZAWSZE WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.

Z WYJĄTKIEM NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WARUNKÓW PKT. 7 (POUFNOŚĆ) LUB KWOT Z TYTUŁU PRZEJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PŁATNYCH NA MOCY NINIEJSZEGO DOKUMENTU, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED.

9. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, kosztów lub zadłużenia oraz wydatków (w tym między innymi kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (a) naruszenia przez użytkownika dowolnego z postanowień niniejszej Umowy; (b) korzystania przez użytkownika z usług Indeed Kwalifikacje lub Witryny i uzyskiwania do nich dostępu; (c) utraty lub ujawnienia przez użytkownika informacji uzyskanych w wyniku korzystania z usług Indeed Kwalifikacje lub Witryny; (d) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym bez ograniczeń Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej, wszelkich obowiązujących przepisów o zatrudnieniu, równości lub dyskryminacji oraz wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych lub prywatności; (e) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi prawa autorskiego, prawa majątkowego lub prawa do prywatności; (f) wszelkich skarg, że treści użytkownika spowodowały poniesienie szkody przez osoby trzecie; lub (g) decyzji o dodaniu, utworzeniu lub wykorzystaniu Kwalifikacji, w tym m.in. w ramach wydarzenia rekrutacyjnego, zaplanowanej rozmowy kwalifikacyjnej lub aplikacji o pracę; (h) działań podejmowanych przez użytkownika w charakterze Pracodawcy, w tym między innymi wykonania lub niewykonania następujących czynności: wstępnej weryfikacji, zatrudnienia, awansu lub degradacji jakiegokolwiek pracownika lub jakiejkolwiek Osoby poszukującej pracy. Użytkownik akceptuje również fakt, że ma obowiązek chronić firmę Indeed przed takimi roszczeniami. Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie przejęcie odpowiedzialności obejmuje także żądanie pokrycia przez Użytkownika uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, ugód i wydatków poniesionych przez firmę Indeed. Takie zobowiązanie do ochrony i przejęcia odpowiedzialności będzie nadal obowiązywać po wygaśnięciu niniejszej Umowy i po zakończeniu korzystania przez użytkownika z usług Indeed Kwalifikacje

10. Wypowiedzenie

Firma Indeed może zawiesić możliwość korzystania z narzędzia Indeed Kwalifikacje, Witryny i konta użytkownika lub dostarczanie użytkownikowi innych narzędzi, a także rozwiązać niniejszą Umowę zawartą z użytkownikiem wedle własnego uznania w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli Użytkownik chce rozwiązać niniejszą Umowę, może to zrobić, powiadamiając firmę Indeed w dowolnym momencie i zamykając konto. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

Firma Indeed może zawiesić możliwość korzystania z narzędzia Indeed Kwalifikacje, Witryny i konta użytkownika lub dostarczanie użytkownikowi innych narzędzi, a także rozwiązać niniejszą Umowę zawartą z użytkownikiem wedle własnego uznania w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli Użytkownik chce rozwiązać niniejszą Umowę, może to zrobić, powiadamiając firmę Indeed w dowolnym momencie i zamykając konto. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

Warunki dotyczące Reklam targetowanych Indeed

Niniejsze Warunki dotyczące Reklam targetowanych Indeed („Warunki dotyczące RTI”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy, który ma dostęp do programu Reklam targetowanych Indeed lub z niego korzysta bądź w inny sposób wskazuje, że akceptuje niniejsze Warunki dotyczące RTI.  Niniejsze Warunki dotyczące RTI mają zastosowanie do obydwu rodzajów Usług Reklam targetowanych Indeed: 1) Reklamy targetowane Indeed: Marka („RTI Marka”) oraz 2) Reklamy targetowane Indeed: Aplikuj („RTI Aplikuj”).Uzyskując dostęp do programu Reklam targetowanych Indeed, korzystając z niego lub akceptując niniejsze Warunki RTI w inny sposób, użytkownik zgadza się na te Warunki RTI oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed(„Umowa”).

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach dotyczących RTI, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Program

Korzystanie z Reklam targetowanych Indeed („RTI”) w Witrynie lub za jej pośrednictwem podlega wszystkim obowiązującym warunkom i zasadom firmy Indeed, w tym bez ograniczeń Polityce prywatności firmy Indeed i instrukcjom udostępnionym w Witrynie, a jeśli użytkownik korzysta z RTI, instrukcjom udostępnionym za pośrednictwem naszych formularzy online. Zasady firmy Indeed mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W odniesieniu do wszelkich ofert pracy lub reklam marki zamieszczonych w witrynie Indeed lub za jej pośrednictwem w ramach RTI („Reklamy targetowane Indeed”) użytkownik zgadza się przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za: (a) treść ogłoszenia lub oferty pracy oraz docelowe adresy URL lub każdą inną Treść użytkownika w ofertach („Materiał kreatywny”) dostarczane lub generowane przez użytkownika lub dla niego, niezależnie od tego, czy zostaną przeformatowane lub czy do oferty zostanie dodane określenie „Obsługiwane przez Indeed” lub inne podobne sformułowanie; dotyczy to m.in. wszelkich przekazanych przez użytkownika firmie Indeed obrazów, fotografii, tekstów, znaków, logo, filmów lub nagrań audio; oraz (b) witryny internetowe dostępne za pomocą adresów URL Materiału kreatywnego oraz usługi i produkty użytkownika (łącznie „Usługi użytkownika”). Użytkownik zobowiązuje się chronić swoje hasła i przyjąć pełną odpowiedzialność za korzystanie ze swoich kont we własnym zakresie i korzystanie z tych kont przez osoby trzecie. Użytkownik akceptuje fakt, że Reklamy targetowane i Materiały kreatywne mogą być umieszczane w dowolnych Witrynach, treściach lub własnościach dostarczanych przez Indeed („Własność Indeed”) lub w dowolnych zewnętrznych witrynach internetowych, w tym między innymi w aplikacjach mobilnych. Umieszczając Reklamę targetowaną w serwisie Indeed lub za jego pośrednictwem, użytkownik upoważnia firmę Indeed i zewnętrzną witrynę internetową, w której wyświetlana jest oferta, do zmiany formatu Oferty pracy. Indeed lub zewnętrzna witryna internetowa może przeformatować Ofertę pracy na przykład w taki sposób, aby była ona właściwie wyświetlana na urządzeniu mobilnym, w zewnętrznej witrynie internetowej lub w określonych miejscach Witryny. Użytkownik rozumie, że Indeed ma ograniczoną kontrolę nad ogłoszeniami wyświetlanymi w zewnętrznych witrynach internetowych oraz akceptuje ryzyko związane z ogłoszeniami wyświetlanymi w takich witrynach internetowych. Indeed nie udziela żadnych gwarancji oraz wyłącza wszelką odpowiedzialność i gwarancje w odniesieniu do treści lub charakteru zewnętrznych witryn internetowych, w tym między innymi aplikacji mobilnych, w których mogą pojawić się Reklamy targetowane. Dobór odbiorców docelowych odbywa się częściowo na podstawie informacji i kryteriów podanych przez Pracodawcę, jednak skład każdej grupy odbiorców docelowych jest określany według uznania firmy Indeed. Przykładowo Indeed zastrzega sobie prawo do zadecydowania, według własnego uznania, o częstotliwości i liczbie wyświetleń danej oferty odbiorcom. W przypadku niektórych ofert pojawiających się w zewnętrznych witrynach internetowych Indeed ma ograniczoną kontrolę nad docelową grupą odbiorców, a użytkownik akceptuje fakt, że w takich okolicznościach Indeed nie ponosi odpowiedzialności za skład docelowej grupy odbiorców. W przypadku ofert pojawiających się w zewnętrznych witrynach internetowych Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność i nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do docelowej grupy odbiorców oraz powiązanych roszczeń, takich jak roszczenia osób, które mogły wyświetlić ofertę lub które nie mogły jej wyświetlić, albo roszczenia powiązane z takimi osobami. W niektórych przypadkach użytkownik może mieć możliwość wstawienia własnych pikseli śledzących w RTI w celu zmierzenia skuteczności swoich ofert. Ta możliwość jest zapewniana na zasadzie udogodnienia i może zostać w każdym momencie usunięta przez Indeed. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z pikseli, a Indeed zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Indeed nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej właściwego funkcjonowania piksela, poprawności zaraportowanych przez niego danych oraz jego bezbłędnego działania. Użytkownik nie powinien polegać na danych uzyskanych za pośrednictwem piksela. Nie należy wykorzystywać piksela ani generowanych za jego pośrednictwem analiz w celu podważania lub kwestionowania liczby wyświetleń lub aplikacji wyliczonej przez Indeed, która jest wiążąca. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji zgromadzonych z wykorzystaniem pikseli śledzących w żadnym innym celu niż mierzenie skuteczności swoich ogłoszeń. Przykładowo użytkownik nie może wykorzystywać piksela w celu profilowania użytkowników ani na potrzeby analizy behawioralnej. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, w tym między innymi przepisów o ochronie danych i prywatności dotyczących wspomnianego korzystania, w zakresie, w jakim użytkownik zdecydował się korzystać ze wspomnianych pikseli. Dotyczy to, na przykład, aktualizacji polityki prywatności użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się wziąć na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające z korzystania przez niego z piksela śledzącego i zrekompensować Indeed wszelkie straty z tego tytułu.

RTI Aplikuj: aby korzystać z usług RTI Aplikuj, należy korzystać z usługi Aplikuj z Indeed w celu otrzymywania aplikacji albo dodać fragment kodu śledzenia konwersji Indeed do ostatniej strony swojej aplikacji o pracę, która jest również nazywana stroną po aplikowaniu („Strona po aplikowaniu”). Strona po aplikowaniu, na której użytkownik dodaje fragment kodu śledzenia konwersji Indeed, zostanie ustalona w drodze porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Indeed. Należy jednak zauważyć, że jeśli strony jednomyślnie umieszczą fragment kodu śledzenia konwersji na stronie innej niż ustalona przez nie, z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, Indeed nadal będzie uznawać tę stronę za Stronę po aplikowaniu, naliczy użytkownikowi opłaty za wszelkie Aplikacje (zgodnie z poniższą definicją) na tej stronie i może zażądać umieszczenia fragmentu kodu we właściwym miejscu. Usunięcie fragmentu kodu śledzenia lub udostępnienie jakiejkolwiek metody, skutkujące umożliwieniem Osobom poszukującym pracy aplikowania w odpowiedzi na Ofertę pracy przy pominięciu fragmentu kodu śledzenia konwersji, spowoduje usunięcie użytkownika z programu i uprawni Indeed do dochodzenia odszkodowania. To użytkownik jest odpowiedzialny za informowanie kandydatów o zamieszczeniu takiego fragment kodu śledzenia. Za każdym razem, gdy osoba poszukująca pracy rozpocznie wyszukiwanie w serwisie Indeed, funkcja śledzenia konwersji przypisze aplikację do serwisu Indeed pomimo jakichkolwiek stojących na przeszkodzie działań. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta z usług RTI Aplikuj, może on otrzymać możliwość uwzględnienia pytań aplikacyjnych w swoich Ofertach pracy w ogłoszeniu RTI w ramach swojego procesu aplikacji. Zlecając Indeed uwzględnienie pytań wybranych przez użytkownika w ogłoszeniu RTI użytkownika, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że osoby poszukujące pracy, które nie odpowiadają na pytania w sposób określony w instrukcjach użytkownika, mogą nie mieć możliwości kontynuowania procesu aplikacji za pośrednictwem ogłoszenia RTI, oraz potwierdza, że prosi Indeed o wykonanie tego działania. Ponadto użytkownik potwierdza, że korzysta ze wspomnianych pytań na podstawie licencji na narzędzie do zadawania pytań rekrutacyjnych. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące skuteczności tych pytań, w tym m.in. dokładności odpowiedzi Osób poszukujących pracy na pytania rekrutacyjne użytkownika.

2.Anulowanie

O ile nie zaznaczono inaczej w zamówieniu reklamy lub innej umowie dotyczącej zamieszczania ogłoszeń w witrynie Indeed, użytkownik może samodzielnie anulować online każdą Reklamę targetowaną w dowolnej chwili (zazwyczaj takie anulowanie następuje w ciągu 24 godzin w przypadku każdej Reklamy targetowanej w witrynie Indeed). Indeed może anulować RTI lub niniejsze Warunki dotyczące RTI w dowolnym momencie. Indeed może zmodyfikować RTI lub Warunki dotyczące RTI w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z RTI po zawiadomieniu o zmianie Warunków dotyczących RTI jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków dotyczących RTI. Punkty 1, 3, 4, 5 i 6 będą obowiązywać po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków dotyczących RTI.

3.Zabronione korzystanie

Użytkownik nie będzie wykonywać następujących działań ani nie upoważni żadnej osoby do ich wykonywania: (a) generowanie zautomatyzowanych, fałszywych lub z innych względów nieprawidłowych wyświetleń, aplikacji czy kliknięć; (b) powodowanie zaniżenia zgłaszanej liczby aplikacji lub obejścia albo uniemożliwienia zgłoszenia aplikacji w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez udostępnienie Osobie poszukującej pracy alternatywnej metody przesłania aplikacji w odpowiedzi na Ofertę pracy użytkownika i obejście Strony po aplikowaniu; lub (c) reklamowanie nielegalnych treści lub angażowanie się w nielegalne lub oszukańcze praktyki biznesowe w jakimkolwiek stanie ani państwie, w którym jest wyświetlane ogłoszenie użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (x) wszystkie podane informacje są poprawne i aktualne; (y) ma oraz przyznaje firmie Indeed i jej dostawcom oraz witrynom internetowym osób trzecich, w tym między innymi aplikacjom, w których mogą pojawić się Reklamy targetowane, wszelkie prawa do kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania Materiału kreatywnego („Korzystanie”); oraz że (z) takie Korzystanie oraz witryny internetowe, do których łącza zamieszczane są w Reklamach targetowanych (z uwzględnieniem Usług użytkownika), nie będą naruszać ani zachęcać do naruszania obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie tych praw może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszych Warunków dotyczących RTI lub zamknięciem konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i może narazić użytkownika na kary i konsekwencje prawne. Firma Indeed lub jej dostawcy mogą odrzucić lub usunąć dowolną Reklamę targetowaną, a Indeed może wyłączyć dowolne konto Pracodawcy z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia.

4.WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

INDEED UDOSTĘPNIA PROGRAM I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY ORAZ PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB PROGRAM BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE. Firma Indeed oraz jej podmioty powiązane, a także licencjodawcy firmy Indeed i jej podmiotów powiązanych będący podmiotami zewnętrznymi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, poprawności, poziomów lub terminów związanych z: (i) kosztami za aplikację lub kliknięcie, (ii) kosztami wyświetleń, (iii) dostarczeniem jakichkolwiek wyświetleń, potwierdzeń obecności, kliknięć lub aplikacji, (iv) aplikacjami, (v) wyświetleniami, (vi) konwersjami dowolnego Materiału kreatywnego, (vii) targetowanymi użytkownikami, (viii) zasięgiem reklamy (ix) dokładnością lub powodzeniem targetowania reklamy lub składem grupy odbiorców, (x) poziomem zainteresowania użytkowników, którzy aplikują na ofertę użytkownika lub ją przeglądają, lub (xi) kliknięciami. KLIKNIĘCIE OFERTY PRACY NIE GWARANTUJE ZAINTERESOWANIA DANĄ OFERTĄ PRACY.Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ NALEŻNYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PIA ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PIA JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU OFERT PRACY STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

5.Płatność

Opłaty zostaną naliczone zgodnie z cennikiem określonym w odrębnej umowie lub zamówieniem reklamy pomiędzy użytkownikiem a firmą Indeed oraz na podstawie aplikacji („Aplikacja” lub „Aplikacje”) lub kliknięć, jeśli użytkownik jest Pracodawcą korzystającym z usługi RTI Aplikuj, lub na podstawie wyświetleń („Wyświetlenie związane z usługą RTI Marka” lub „Wyświetlenia związane z usługą RTI Marka”), jeśli użytkownik jest Pracodawcą korzystającym z usługi RTI Marka. Aplikacje definiuje się jako odwiedziny użytkownika na uzgodnionej Stronie po aplikowaniu. W przypadku reklam nie będących filmami (znanych także jako reklamy displayowe) Wyświetlenia związane z usługą RTI Marka definiuje się jako reklamę pojawiającą się na zaprezentowanej użytkownikowi stronie Witryny lub zewnętrznej witryny internetowej, w tym między innymi aplikacji mobilnych. W przypadku reklam nie będących filmami, a także reklam filmowych Wyświetlenia związane z usługą RTI Marka mogą być liczone różnie, częściowo w zależności od witryn, w których są wyświetlane, ponieważ każda zewnętrzna witryna internetowa lub usługa, która ułatwia wyświetlanie reklam w takich witrynach, może liczyć wyświetlenia inaczej (Indeed korzysta z pomiarów wyświetleń przeprowadzanych przez te podmioty zewnętrzne). Wyświetlenie związane z usługą RTI Marka nie gwarantuje jednak, że w każdym przypadku Osoba poszukująca pracy zobaczyła taką reklamę. Jeśli użytkownik jest Pracodawcą korzystającym z usługi RTI Marka, jego cena za Wyświetlenie związane z tą usługą znajdująca się w każdym Zamówieniu reklamy w usłudze RTI Marka jest określana jako koszt na 1000 wyświetleń. Jeśli Zamówienie RTI nie zawiera daty zakończenia, użytkownikowi będą nadal naliczane płatności do momentu, aż skontaktuje się z firmą Indeed z prośbą o usunięcie go z Programu RTI. Jeśli na Koncie pracodawcy w serwisie Indeed jest zarejestrowana karta kredytowa do Programu ogłoszeniowego Indeed, opłaty z tytułu Reklam targetowanych Indeed zostaną pobrane z tej samej karty kredytowej. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie opłaty należy płacić w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich.  Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty można płacić tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich.  Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty można płacić w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie lub jeny japońskie. Taki wybór walut zależy w pełni od uznania firmy Indeed. Opłaty nie obejmują podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie (y) wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Jeśli użytkownik przebywa w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone serwisowi Indeed w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wydawcy karty kredytowej).Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie pomiarów Aplikuj z Indeed, pomiarów kliknięć lub pomiarów Wyświetleń związanych z usługą RTI Marka. Pomiary Indeed mogą obejmować pomiary dostawców zewnętrznych. Indeed nie udziela gwarancji dotyczącej pomiarów dokonywanych przez dostawców zewnętrznych. Wyliczenia firmy Indeed dotyczące liczby aplikacji, kliknięć lub Wyświetleń związanych z usługą RTI Marka Indeed są wiążące nawet w przypadku, gdy liczba ta obejmuje pomiary dostawców zewnętrznych. Zwroty (jeśli zaistnieją) są przyznawane wyłącznie według uznania firmy Indeed i jedynie w formie kredytów ogłoszeniowych na Własność Indeed. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że serwis Indeed może udostępniać wszelkie rozliczenia kart kredytowych i powiązane rozliczenia oraz informacje dotyczące płatności udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz serwisu Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu ustanowienia lub wykonania swoich praw, lub też w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie. Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła podatku na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik a firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną.

6.Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i Partnerów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich (w tym bez ograniczeń uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z korzystania z RTI, Materiału kreatywnego, Witryny lub Usług użytkownika lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków dotyczących RTI oraz zobowiązuje się zwolnić firmę Indeed z takiej odpowiedzialności.

Warunki dotyczące Interfejsu API firmy Indeed

Niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API firmy Indeed stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz dotyczą każdego, kto uzyskuje dostęp do Interfejsu programowania aplikacji utworzonego lub utrzymywanego przez Indeed („Interfejs API”) lub powiązanej z nim dokumentacji („Dokumentacja”) lub z nich korzysta, opracowuje aplikację, która komunikuje się lub współpracuje z Interfejsem API, Witryną lub dowolną usługą Indeed („Aplikacja”), lub kto w inny sposób akceptuje niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API. Uzyskując dostęp do Interfejsu API lub Dokumentacji lub korzystając z nich albo akceptując w inny sposób niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API, użytkownik zgadza się na te warunki oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”), w tym warunki powiązane z dowolną usługą Indeed, z której użytkownik korzysta, oraz wszystkie zasady firmy Indeed, w tym Politykę prywatności firmy IndeedZasady dot. plików cookie. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach dotyczących Interfejsu API, mają znaczenie określone w Umowie.

1.Interfejsy API

Indeed może zapewnić użytkownikowi dostęp do co najmniej jednego Interfejsu API, a także wszelkiej Dokumentacji towarzyszącej, wyłącznie do wewnętrznego użytku biznesowego użytkownika podczas tworzenia i korzystania z Aplikacji lub w celu przetwarzania i analizowania przez Indeed przekazanych informacji i danych behawioralnych zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed.Indeed nie ponosi odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność za dokładność, treść, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność, operacyjność i dostępność informacji lub materiałów w Interfejsach API lub za ich pośrednictwem. Najbardziej aktualne i dokładne informacje można znaleźć bezpośrednio w Witrynie.

Licencja użytkownika podlega wszystkim warunkom określonym w Umowie i jest uzależniona od ich przestrzegania, jest odwołalna, niewyłączna, niezbywalna i nie podlega dalszemu licencjonowaniu. Nie udziela się żadnej dorozumianej licencji. Indeed zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie są wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy.

Użytkownik może opracować Aplikację współpracującą z Interfejsem API Indeed do użytku przez swoich pracowników lub niezależnych wykonawców do swoich wewnętrznych celów biznesowych („Użytkownicy końcowi”). Korzystanie przez użytkownika i Użytkowników końcowych z Interfejsu API lub Aplikacji w celu uzyskania dostępu do Witryny lub dowolnej Aplikacji mobilnej Indeed podlega obowiązującym Warunkom korzystania z tej Witryny lub Aplikacji mobilnej Indeed, a użytkownik zobowiązuje się wymagać od Użytkowników końcowych akceptacji i przestrzegania takich Warunków korzystania oraz niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji i Interfejsów API przez Użytkowników końcowych.Ponadto użytkownik i jego Użytkownicy końcowi są odpowiedzialni za dokonywanie regularnych przeglądów Aplikacji mobilnych Indeed lub Witryny w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji (w tym m.in. dotyczących zasad działania poszczególnych funkcji, wyłączeń odpowiedzialności, ujawniania informacji o świadczonych usługach i metod rozliczania) o produktach i usługach Indeed. Korzystając z Aplikacji lub Systemu śledzenia aplikacji (ATS) za pośrednictwem Interfejsu API, zamiast korzystania bezpośrednio z Witryny lub Aplikacji mobilnej Indeed, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie informacje podane w Witrynie lub Aplikacji mobilnej Indeed. Korzystanie z Aplikacji lub ATS za pośrednictwem Interfejsu API, zamiast bezpośredniego korzystania z Witryny lub Aplikacji Indeed, nie usprawiedliwia braku informacji lub zrozumienia produktów i usług firmy Indeed, jeżeli informacje te są udostępniane w Witrynie lub Aplikacji Indeed.

Użytkownik zgadza się, że Indeed może monitorować korzystanie przez użytkownika i Użytkowników końcowych z każdego Interfejsu API oraz może przetwarzać i analizować przesłane informacje i dane behawioralne zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Wspomniane monitorowanie może obejmować uzyskiwanie przez Indeed dostępu do Aplikacji użytkownika i korzystanie z niej. Użytkownik nie będzie ingerować w to monitorowanie. Indeed może korzystać z wszelkich środków technicznych w celu zwalczania takiej ingerencji. Użytkownik akceptuje fakt, że gdy on sam lub Użytkownicy końcowi korzystają z ATS za pośrednictwem interfejsu API, taki system śledzenia aplikacji może monitorować, przetwarzać lub analizować przekazane informacje i dane behawioralne oraz uzyskiwać do nich dostęp.

Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Indeed z wyprzedzeniem o swojej decyzji o zaprzestaniu korzystania z dowolnego interfejsu API, który pozwala Indeed przetwarzać i analizować przekazane informacje i dane behawioralne.

Indeed zastrzega sobie prawo do ograniczenia według własnego uznania dostępu do dowolnego Interfejsu API (w tym m.in. liczby połączeń lub żądań) oraz monitorowania wykorzystania Interfejsów API w celu egzekwowania tych limitów. Wspomniane limity mogą być wyszczególnione w Dokumentacji lub w inny sposób zostać przekazane użytkownikowi przez Indeed.

Korzystanie z interfejsu API firmy Indeed oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na okresowe kontrole użytkowania. Na prośbę firmy Indeed użytkownik (lub jego przedstawiciel) dostarczy wskaźniki wykorzystania danych, aby umożliwić firmie Indeed ich przegląd. Jeśli firma Indeed wykryje naruszenie tych wytycznych, korzystanie z interfejsu API firmy Indeed może zostać ograniczone lub wstrzymane.

Indeed może aktualizować, modyfikować lub zawiesić działanie Interfejsu API w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika, a ponadto może wymagać od użytkownika uzyskania najnowszej wersji i korzystania z niej. Od użytkownika wymaga się zaktualizowania w takim przypadku swojej Aplikacji na własny koszt. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aktualizacja Interfejsu API przez Indeed może mieć negatywny wpływ na sposób, w jaki Aplikacja użytkownika komunikuje się z Witryną lub Aplikacją mobilną Indeed, i zgadza się, że Indeed nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Korzystanie przez użytkownika z Interfejsu API po jego aktualizacji przez Indeed stanowi akceptację tej aktualizacji. Indeed zastrzega sobie prawo do opracowywania produktów lub usług, które są podobne lub mogą konkurować z dowolną Aplikacją.

2. Ograniczenia

Dostęp do Witryny lub dowolnej Aplikacji mobilnej Indeed i korzystanie z nich za pośrednictwem Interfejsu API podlegają Zasadom dotyczącym Witryny, niniejszym Warunkom dotyczącym Interfejsu API oraz wszelkim dodatkowym zasadom, wytycznym i warunkom udostępnionym przez Indeed.Takie dodatkowe zasady, wytyczne lub warunki mogą być wyszczególnione w Dokumentacji, niniejszych Warunkach dotyczących Interfejsu API lub w inny sposób zakomunikowane użytkownikowi przez Indeed. Przykładowo, korzystając z Interfejsu API Aplikuj z Indeed w związku ze swoimi Ofertami pracy, użytkownik zgadza się nie wymagać od Osoby poszukującej pracy złożenia kopii aplikacji inną metodą ani nie obciążać jej w inny sposób, jeśli ta Osoba poszukująca pracy już aplikowała na Ofertę pracy użytkownika za pomocą usługi Aplikuj z Indeed. Ponadto użytkownik zobowiązuje się dokładnie opisać Osobie poszukującej pracy, jakie informacje i dane gromadzi od niej i na jej temat podczas aplikowania przez nią za pomocą usługi Aplikuj z Indeed na stanowisko oferowane przez użytkownika, w tym, jak przetwarza i udostępnia takie informacje i dane. Użytkownik zobowiązuje się również do uwzględniania żądań Osoby poszukującej pracy dotyczących jej informacji i danych, które użytkownik gromadzi w związku z dowolnym Interfejsem API. Ponadto korzystając z Interfejsu API Aplikuj z Indeed, użytkownik zobowiązuje się używać adresów URL HTTPS POST.

Użytkownik zobowiązuje się wykonywać wszystkie poniższe czynności w związku z dostępem i korzystaniem z dowolnego Interfejsu API lub opracowaniem lub korzystaniem z dowolnej Aplikacji: (a) przestrzegać Umowy, Warunków dotyczących Interfejsu API, Zasad dotyczących Witryny, wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji oraz wszystkich wytycznych, standardów i wymagań, które mogą być udostępnione użytkownikowi przez Indeed; (b) monitorować korzystanie z Aplikacji użytkownika pod kątem wszelkich działań naruszających niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API; (c) niezwłocznie ograniczyć Użytkownikom końcowym, którzy naruszają niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API, możliwość dalszego korzystania z Aplikacji użytkownika; oraz (d) niezwłocznie powiadomić Indeed o każdym naruszeniu niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API przez użytkownika lub Użytkowników końcowych.

Użytkownik zobowiązuje się, że ani on, ani jego Aplikacja, ani Użytkownicy końcowi nie dopuszczą się żadnej z następujących czynności w związku z dostępem do dowolnego Interfejsu API i korzystaniem z niego lub opracowaniem lub korzystaniem z dowolnej Aplikacji: (a) naruszenia Zasad dotyczących Witryny lub obowiązujących przepisów prawa; (b) kopiowania, powielania, modyfikowania lub tworzenia opracowań Interfejsu API w całości lub w części; (c) odtwarzania, dezasemblowania, dekompilowania, rozszyfrowywania, adaptowania lub podejmowania innych prób uzyskania dostępu do dowolnego elementu kodu źródłowego Interfejsu API; (d) usunięcia jakichkolwiek informacji o prawach własności z materiałów udostępnianych za pośrednictwem Interfejsu API; (e) udostępnienia Interfejsu API lub Aplikacji osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w pisemnej umowie z Indeed; (f) obejścia ograniczeń dostępu do Interfejsu API nałożonych przez Indeed; (g) wydobywania danych, budowania baz danych lub tworzenia w inny sposób trwałych kopii Treści użytkownika, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Dokumentacji lub przez Indeed; lub (h) modyfikowania danych udostępnianych przez Interfejs API, ich fałszywego przedstawiania lub manipulowania nimi w inny sposób.

Użytkownik zobowiązuje się, że przy powoływaniu się na dane Indeed udostępnione przez Interfejs API będzie je przedstawiać w sposób rzetelny. Użytkownik zobowiązuje się, że dane te nie będą zawierać: (a) włączonych do nich opłat zewnętrznych, w tym opłat podmiotu przesyłającego żądanie do Interfejsu API; (b) danych pochodzących od osób trzecich, takich jak inni dostawcy reklam; oraz (c) danych sponsorowanych włączonych do naturalnych danych. W przypadku korzystania z Interfejsu API w celu dostarczania usług Indeed na rzecz pracodawcy użytkownik zobowiązuje się przekazywać pracodawcy rzetelne raporty na temat usług uzyskanych za pośrednictwem Interfejsu API oraz wartości, jaką reprezentują dostarczone usługi.Użytkownik zobowiązuje się przekazywać Pracodawcom dane w sposób uporządkowany i czytelny, pozwalający im filtrować i sortować dane według kategorii takich jak kliknięcia, rozpoczęte aplikacje, wydatki na media lub inne wskaźniki.

Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia i przestrzegania Polityki prywatności dotyczącej jego Aplikacji, która dokładnie przedstawia Użytkownikom końcowym lub Osobom poszukującym pracy, jakie informacje o użytkownikach są gromadzone, oraz jak użytkownik wykorzystuje i udostępnia takie informacje firmie Indeed i innym stronom trzecim.

3. Dostęp i Klucz API

Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Interfejsu API wyłącznie w sposób opisany w powiązanej z nim Dokumentacji. W celu przesłania żądania do Interfejsu API albo uzyskania do niego dostępu lub skorzystania z niego w inny sposób Indeed wymaga od użytkownika, by przestrzegał on procesu rejestracji i wdrożenia, w tym przekazując informacje o swojej Aplikacji i aktualnej osobie do kontaktu, z którą Indeed może się komunikować w sprawie Aplikacji użytkownika lub dostępu do Interfejsu API i korzystania z niego. Indeed wymaga od użytkownika stosowania hasła, klucza lub innego zabezpieczenia w celu uzyskania dostępu do Interfejsu API („Klucz API”). Instrukcje dotyczące uzyskania Klucza API znajdują się w odpowiedniej dokumentacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelki dostęp do Interfejsu API i korzystanie z niego na podstawie swojego Klucza API. Użytkownik zobowiązuje się zachować poufność i bezpieczeństwo swojego Klucza API, nie udostępniać go osobom trzecim i używać go tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami dotyczącymi Interfejsu API. Użytkownik nie będzie w mylny sposób przedstawiać ani maskować własnej tożsamości ani tożsamości swojej Aplikacji. Decyzja o udostępnieniu użytkownikowi Interfejsu API lub Klucza API jest podejmowana według wyłącznego uznania Indeed. Indeed może w dowolnym momencie ograniczyć lub przerwać dostęp do Interfejsu API lub Klucza API.

4.Własność intelektualna

Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że do firmy Indeed lub jej podmiotów powiązanych bądź ich licencjodawców należą wszelkie prawa i tytuły własności do Interfejsu API, Witryny i Aplikacji mobilnych Indeed oraz wszelkie związane z nimi prawa majątkowe. Indeed zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie będzie zmieniać informacji o prawach autorskich, opisów dotyczących praw własności, informacji o znakach handlowych i usługowych, oznaczeń patentowych ani innych elementów wskazujących na własność znajdujących się na materiałach, do których użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem Interfejsu API, innych niż własne Treści użytkownika.

Jeśli użytkownik przekaże opinie lub sugestie dotyczące naszych Interfejsów API, możemy wykorzystać takie informacje bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań wobec użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treści użytkownika, zgodnie z definicją w Umowie, mogą być dostępne za pośrednictwem Interfejsów API i że za Treści użytkownika wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, która je dostarczyła firmie Indeed.

5.Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

WITRYNA, INTERFEJSY API I DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI ORAZ WYDAJNOŚCI INTERFEJSÓW API I DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PORAD, OFERT PRACY, INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ KARIERY, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, FUNKCJI, PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W INTERFEJSIE API LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE Z TYTUŁU TOWARÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM INTERFEJSU API. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNA, INTERFEJSY API, DOKUMENTACJA ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PORADY, OFERTY PRACY, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W INTERFEJSIE API LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIONE BEZ ZAKŁÓCEŃ, POZBAWIONE BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO INTERFEJSU API FIRMY INDEED I KORZYSTA Z NIEGO WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU TAKIEGO UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE TWORZY APLIKACJĘ WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO LUB CUDZEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ORAZ UTRATĘ DANYCH W WYNIKU STWORZENIA PRZEZ SIEBIE APLIKACJI.

Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 8 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH INTERFEJSU API ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH INTERFEJSU API JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH FIRMIE INDEED PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU USŁUGI INDEED STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

6.Płatność

O ile użytkownik podpisał oddzielnej pisemnej umowy z Indeed, opłata zostanie naliczona na podstawie korzystania z Aplikacji mobilnej Indeed lub Witryny przez użytkownika i jego Użytkowników końcowych, zgodnie z Warunkami korzystania z danej Aplikacji mobilnej Indeed lub Witryny oraz innymi informacjami dotyczącymi płatności udostępnionymi w Aplikacji mobilnej Indeed lub Witrynie, na podstawie pomiarów użytkowania dokonanych przez firmę Indeed. Obowiązkiem użytkownika i jego Użytkowników końcowych jest regularne przeglądanie Aplikacji mobilnej Indeed lub Witryny w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących płatności i sposobu naliczania opłat przez Indeed za korzystanie z produktów i usług Indeed.

7.Anulowanie

O ile umowa z Indeed nie stanowi inaczej, użytkownik może w każdej chwili anulować niniejszą Umowę, zaprzestając korzystania z Interfejsów API i usuwając swoją Aplikację. Indeed może zawiesić działanie dowolnego Interfejsu API, jego dowolnej części lub funkcji (lub zawiesić dostęp użytkownika do nich) z dowolnego powodu i w dowolnym czasie bez ponoszenia odpowiedzialności ani zaciągania innych zobowiązań wobec użytkownika. Indeed może ze skutkiem natychmiastowym anulować Interfejs API lub niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API w dowolnej chwili za powiadomieniem. Indeed może zmodyfikować niniejsze Warunki dotyczące Interfejsu API w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie przez użytkownika z Interfejsu API lub Aplikacji po zawiadomieniu o zmianie Warunków dotyczących Interfejsu API jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków dotyczących Interfejsu API.

Po anulowaniu niniejszej Umowy: (a) licencja użytkownika na dostęp do dowolnego Interfejsu API Indeed lub korzystanie z niego wygasa ze skutkiem natychmiastowym oraz (b) użytkownik usunie swoją Aplikację i całą Treść użytkownika uzyskaną za pośrednictwem Witryny lub Interfejsu API. Użytkownik zgadza się, że Indeed może zawiadomić dowolnego Użytkownika końcowego o anulowaniu niniejszej Umowy lub prawa użytkownika do korzystania z Interfejsu API. Punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 będą nadal obowiązywać po anulowaniu niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API.

8.Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej agentów, podmioty powiązane i licencjodawców przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z korzystania przez użytkownika lub Użytkowników końcowych z Interfejsu API, Treści użytkownika lub Aplikacji użytkownika lub z naruszenia niniejszych Warunków dotyczących Interfejsu API oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

Warunki korzystania z rozszerzenia Indeed for Chrome

Warunki korzystania z rozszerzenia Indeed for Chrome („Warunki dotyczące Indeed for Chrome”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone. Uzyskując dostęp do rozszerzenia Indeed for Chrome lub korzystając z niego w dowolny sposób albo akceptując w inny sposób niniejsze Warunki dotyczące Indeed for Chrome, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki dotyczące Indeed for Chrome oraz („Umowa”), które regulują uzyskiwanie dostępu do rozszerzenia Indeed for Chrome i Witryny oraz korzystanie z nich. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach dotyczących Indeed for Chrome, mają znaczenie określone w Umowie. „Użytkownik” oznacza każdą Osobę poszukującą pracy, osobę fizyczną lub podmiot, które pobierają rozszerzenie Indeed for Chrome lub z niego korzystają, lub każdą agencję lub sieć działającą w imieniu Użytkownika, przy czym taka agencja lub sieć również jest zobowiązana do przestrzegania niniejszych Warunków dotyczących Indeed for Chrome.

1.Wstęp

Indeed for Chrome to opracowane przez firmę Indeed rozszerzenie przeglądarki, które można pobrać ze sklepu Google Chrome Web Store. Rozszerzenie Indeed for Chrome jest bezpłatne i umożliwia Użytkownikowi korzystanie z funkcji wyszukiwania ofert pracy w serwisie Indeed z poziomu okna rozszerzenia. Umożliwia ono także zapisywanie ofert pracy bezpośrednio w rozszerzeniu oraz automatycznie rozpoznaje wiele ofert pracy. Rozszerzenie Indeed for Chrome identyfikuje informacje dotyczące oferty, w tym tytuł stanowiska, nazwę firmy, lokalizację i adres URL ogłoszenia. Po zapisaniu oferty odpowiednie informacje są automatycznie wypełniane w odpowiednich polach. Użytkownik może ręcznie wprowadzić dodatkowe szczegóły i informacje bezpośrednio w rozszerzeniu. Rozszerzenie Indeed for Chrome umożliwia też dostęp do powiadomień i wiadomości na koncie Indeed użytkownika. Rozszerzenie Indeed for Chrome może rozpoznawać, gdy użytkownik wyszukuje oferty pracy w witrynach osób trzecich i może wyświetlać dodatkowe oferty pracy w witrynach w przeglądarce użytkownika.

Instalując rozszerzenie Indeed for Chrome, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez firmę Indeed danych dotyczących jego wizyt w witrynach osób trzecich zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Takie dane mogą obejmować zapisane przez użytkownika oferty pracy, zapisane lub zaktualizowane przez użytkownika notatki lub statusy aplikacji, a także dane dotyczące sposobu interakcji użytkownika z witrynami internetowymi oraz innych czynności wykonywanych w takich witrynach, w tym adresy URL odwiedzonych witryn internetowych.

2.Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA ROZSZERZENIE INDEED FOR CHROME I WITRYNĘ W STANIE, „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO ROZSZERZENIA INDEED FOR CHROME I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE GWARANCJE, ŻE PODANY W SERWISIE INDEED ADRES E-MAIL JEST PRAWIDŁOWY, ŻE WSZELKIE WIADOMOŚCI E-MAIL PRZESŁANE PRZEZ INDEED NA ŻĄDANIE UŻYTKOWNIKA DOTRĄ DO ZAMIERZONEGO ODBIORCY ORAZ ŻE KAŻDY ZAMIERZONY ODBIORCA TAKIEJ WIADOMOŚCI E-MAIL JĄ PRZECZYTA LUB PODEJMIE DZIAŁANIA W WYNIKU JEJ OTRZYMANIA. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCE, NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z SERWISU INDEED, WITRYNY ORAZ INDEED FOR CHROME NA WŁASNE RYZYKO. INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB INDEED FOR CHROME BĘDĄ ZAWSZE WOLNE OD BŁĘDÓW LUB BEZPIECZNE.

Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 3 W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH INDEED FOR CHROME ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH INDEED FOR CHROME JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH FIRMIE INDEED PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU USŁUGI INDEED STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

3.Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, kosztów lub zadłużenia oraz wydatków (w tym między innymi kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (a) naruszenia przez użytkownika dowolnego z postanowień niniejszej Umowy; (b) korzystania przez użytkownika z rozszerzenia Indeed for Chrome lub Witryny i uzyskiwania do nich dostępu; (c) utraty lub ujawnienia przez użytkownika informacji uzyskanych w wyniku korzystania z rozszerzenia Indeed for Chrome lub Witryny; (d) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, wszelkich obowiązujących przepisów o równości w zatrudnieniu i przepisów antydyskryminacyjnych oraz wszelkich obowiązujących przepisów o ochronie danych lub prywatności; (e) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osoby trzeciej, w tym między innymi prawa autorskiego, prawa majątkowego lub prawa do prywatności; (f) wszelkich skarg, że treści użytkownika spowodowały poniesienie szkody przez osoby trzecie; lub (g) działań podejmowanych przez użytkownika w charakterze Pracodawcy, w tym między innymi wykonania lub niewykonania następujących działań: wstępnej weryfikacji, zatrudnienia, awansu lub degradacji jakiegokolwiek pracownika lub Kandydata, oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności. Użytkownik akceptuje również fakt, że ma obowiązek chronić firmę Indeed przed takimi roszczeniami. Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie przejęcie odpowiedzialności obejmuje także żądanie pokrycia przez Użytkownika uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, ugód i wydatków poniesionych przez firmę Indeed. Takie zobowiązanie do ochrony i przejęcia odpowiedzialności będzie nadal obowiązywać po wygaśnięciu niniejszej Umowy i po zakończeniu korzystania przez użytkownika z rozszerzenia Indeed for Chrome.

4.Wypowiedzenie

Firma Indeed może zawiesić możliwość korzystania z rozszerzenia Indeed for Chrome, Witryny i konta użytkownika lub dostarczanie użytkownikowi innych narzędzi, a także rozwiązać niniejszą Umowę zawartą z użytkownikiem wedle własnego uznania w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli Użytkownik chce rozwiązać niniejszą Umowę, może to zrobić, powiadamiając firmę Indeed w dowolnym momencie i zamykając konto. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

Warunki Programu „Indeed Hiring Events”

Niniejsze Warunki Programu „Indeed Hiring Events” („Warunki programu Indeed Hiring Events”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy, który ma dostęp do Programu „Indeed Hiring Events”, Centrum zatrudnienia lub powiązanych usług lub z nich korzysta bądź w inny sposób akceptuje niniejsze Warunki programu Indeed Hiring Events. Uzyskując dostęp do Programu „Indeed Hiring Events”, Centrum zatrudnienia lub powiązanych usług oraz korzystając z nich lub akceptując niniejsze Warunki programu Indeed Hiring Events w inny sposób, użytkownik zgadza się na te Warunki programu Indeed Hiring Events oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”).

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach programu Indeed Hiring Events, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Program

Korzystanie z Programu „Indeed Hiring Events” („Program”) w Witrynie lub za jej pośrednictwem podlega wszystkim stosownym zasadom i warunkom Indeed, w tym bez ograniczeń Polityce prywatności firmy Indeed i instrukcjom udostępnionym w Witrynie. Zasady firmy Indeed mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Użytkownik zobowiązuje się chronić swoje hasła i przyjąć pełną odpowiedzialność za korzystanie ze swoich kont we własnym zakresie i korzystanie z tych kont przez osoby trzecie.

Korzystając z Programu i akceptując niniejsze Warunki programu „Indeed Hiring Events”, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące czynności ze strony firmy Indeed: 1) dodawanie w imieniu użytkownika Ofert pracy udostępnionych przez użytkownika w Witrynie i zarządzanie daną kampanią ogłoszeniową przy wykorzystaniu informacji takich jak liczba potwierdzeń obecności na wydarzeniu; 2) dodawanie funkcji potwierdzania w Witrynie obecności na wydarzeniu rekrutacyjnym („Wydarzenie”) związanym z każdą Ofertą pracy użytkownika; 3) otrzymywanie potwierdzenia obecności na Wydarzeniach użytkownika od Osób poszukujących pracy; 4) wysyłanie do użytkownika i/lub innych osób wskazanych przez użytkownika informacji dostarczonych przez Osobę poszukującą pracy, która potwierdziła obecność na Wydarzeniu; 5) przekazywanie (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub tekstowej) informacji dotyczących Wydarzeń użytkownika Osobom poszukującym pracy, które potwierdziły obecność na Wydarzeniach użytkownika. Jeśli użytkownik żąda, aby firma Indeed wysyłała jemu i innym osobom wskazanym przez niego informacje dostarczone przez Osobę poszukującą pracy, która potwierdziła obecność na Wydarzeniu, to użytkownik potwierdza, że taka osoba jest częścią organizacji użytkownika lub jest w inny sposób upoważniona do otrzymywania takich informacji.

W odniesieniu do wszelkich Ofert pracy dodanych w Witrynie za pośrednictwem Programu, w tym wszelkich Ofert pracy związanych z Wydarzeniem użytkownika dodanym według uznania firmy Indeed, użytkownik akceptuje, że taka Oferta pracy podlega Warunkom Programu „Indeed Ads”Warunkom Programu Reklam targetowanych Indeed, a Warunki Programu ogłoszeniowego „Indeed Ads” i Warunki Programu Reklam targetowanych Indeed są częścią niniejszych warunków.

Użytkownik ponadto zgadza się ponieść wyłączną odpowiedzialność za wszystkie aspekty dotyczące Wydarzeń użytkownika, których jest uczestnikiem lub gospodarzem, w tym bez ograniczeń treść Ofert pracy i pytań rekrutacyjnych, przetwarzanie i zabezpieczanie danych Osób poszukujących pracy przekazanych użytkownikowi i/lub innym osobom wskazanym przez użytkownika jako upoważnione do otrzymywania informacji dotyczących Wydarzeń lub Osób poszukujących pracy, lokalizację Wydarzenia, uczestników Wydarzenia ze strony użytkownika lub wszelkie materiały drukowane, oznaczenia i inne dokumenty udostępnianie podczas Wydarzenia. Użytkownik odpowiada za uwzględnienie próśb lub potrzeb Osoby poszukującej pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub procesu aplikacji w ramach Wydarzenia. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie dane zgromadzone od uczestników i udostępnianie firmie Indeed są gromadzone zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi ochrony prywatności. Ponadto użytkownik udziela firmie Indeed, jej podmiotom powiązanym i sublicencjobiorcom licencji na wykorzystywanie imienia lub nazwiska bądź nazwy, nazwy użytkownika lub znaków handlowych oraz logotypów użytkownika w związku z wszelkimi Treściami użytkownika lub materiałami marketingowymi Indeed bądź działaniami Indeed mającymi na celu promowanie lub publikację takich Treści użytkownika (np. Ofert pracy), co obejmuje korzystanie ze słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych osób trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na promowanie przez Indeed Ofert pracy użytkownika, przy użyciu dowolnych metod według uznania Indeed, w tym bez ograniczeń reklam targetowanych lub używanie słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych osób trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie odpowiada za ocenę kwalifikacji, weryfikację tożsamości ani selekcjonowanie Osób poszukujących pracy w inny sposób podczas każdego Wydarzenia oraz że sam ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie tych czynności.

2. Anulowanie

O ile nie zaznaczono inaczej w Zamówieniu reklamy lub innej umowie dotyczącej zamieszczania ogłoszeń w serwisie Indeed, użytkownik może samodzielnie anulować każdą Ofertę pracy (i powiązane Wydarzenie) w dowolnej chwili (zazwyczaj takie anulowanie staje się skuteczne w terminie 24 godzin). Jeśli jednak użytkownik anuluje Wydarzenie, firma Indeed nadal obciąży użytkownika opłatą, zgodnie z cennikiem wymienionym w oddzielnej umowie lub uzgodnionym w inny sposób między firmą Indeed a użytkownikiem, za potwierdzenia obecności, kliknięcia, aplikacje lub wyświetlenia nagromadzone w czasie, gdy Oferta pracy lub Wydarzenie znajdowały się w Witrynie, oraz w stosownych przypadkach, wszelkimi opłatami związanymi z korzystaniem z platformy. Indeed może kontaktować się z Osobami poszukującymi pracy w celu powiadomienia o anulowaniu Wydarzenia użytkownika. Indeed może natychmiast anulować Program, jego dowolną część lub niniejsze Warunki programu Indeed Hiring Events w dowolnej chwili za powiadomieniem. Indeed może zmodyfikować Program lub Warunki programu Indeed Hiring Events w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z Programu po zawiadomieniu o zmianie Warunków programu Indeed Hiring Events jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków programu Indeed Hiring Events. Punkty 1, 3, 4, 5 i 6 zachowują ważność po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków programu Indeed Hiring Events.

3. Zabronione korzystanie

Użytkownik nie będzie reklamować nielegalnych treści ani angażować się w nielegalne lub oszukańcze praktyki biznesowe lub działalność w żadnym stanie ani państwie, w którym wyświetlana jest Oferta pracy użytkownika, nie będzie pomagać w takich działaniach innej osobie ani nie upoważni innej osoby do takich działań. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (x) wszystkie podane informacje są poprawne i aktualne; (y) ma oraz przyznaje firmie Indeed i Partnerom wszelkie prawa do kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania Ofert pracy („Korzystanie”); oraz że (z) takie Korzystanie oraz witryny internetowe, do których łącza zamieszczane są w Ofertach pracy (z uwzględnieniem Usług użytkownika), nie będą naruszać ani zachęcać do naruszania obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie tych praw może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszych Warunków programu Indeed Hiring Events lub zamknięciem konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i może narazić użytkownika na kary i konsekwencje prawne.Firma Indeed lub jej Partnerzy mogą odrzucić lub usunąć dowolną Ofertę pracy lub jej treść, a Indeed może wyłączyć dowolne konto Pracodawcy z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia.

4. Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA PROGRAM I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY ORAZ PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB PROGRAM BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.Firma Indeed i jej podmioty powiązane oraz ich licencjodawcy będący podmiotami zewnętrznymi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, poziomów lub terminów dotyczących: (i) kosztów potwierdzenia obecności, kliknięcia, aplikacji lub wyświetlenia, (ii) współczynników potwierdzenia obecności, współczynników klikalności CTR, współczynników aplikacji lub współczynników wyświetleń (w tym wszelkie szacowane współczynniki podane w zamówieniu reklamy) (iii) dostarczenia jakichkolwiek wyświetleń Własności partnera lub Własności Indeed lub części tych własności, (iv) potwierdzeń obecności, kliknięć, aplikacji lub wyświetleń, (v) zainteresowania Ofertą pracy użytkownika, (vi) frekwencji na Wydarzeniu użytkownika oraz (vii) jakości uczestników Wydarzeń. POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA WYDARZENIU UŻYTKOWNIKA NIE GWARANTUJE ZAINTERESOWANIA OFERTĄ PRACY UŻYTKOWNIKA. Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ NALEŻNYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PROGRAMU INDEED HIRING EVENTS ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PROGRAMU INDEED HIRING EVENTS JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, Z TYTUŁU OFERT PRACY STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

5. Płatność

Płatność zostanie obliczona zgodnie z cennikiem podanym w oddzielnej umowie między użytkownikiem a firmą Indeed lub zamówieniu reklamy na podstawie liczby kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń (dystrybucja w ramach budżetu użytkownika według uznania własnego firmy Indeed) oraz, w stosownych przypadkach, opłaty za korzystanie z platformy. Potwierdzenia obecności są definiowane jako sytuacja, w której użytkownik wypełnił formularz online potwierdzenia obecności, wyrażając zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu użytkownika wyróżnionym w dowolnej Ofercie pracy. Potwierdzenie obecności nie gwarantuje jednak, że Osoba poszukująca pracy weźmie udział w takim Wydarzeniu. Jeśli na koncie Pracodawcy w serwisie Indeed jest zarejestrowana karta kredytowa do Programu „Indeed Ads” lub dowolnej innej usługi Indeed, opłaty z tytułu Potwierdzeń obecności na Wydarzeniach, w stosownych przypadkach, zostaną pobrane z tej samej karty kredytowej.

Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie stosowane opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty mogą być uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie lub jeny japońskie. Opłaty nie obejmują żadnych podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie (y) wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Jeśli użytkownik przebywa w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone serwisowi Indeed w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wydawcy karty kredytowej).Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie pomiarów kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń przeprowadzonych przez firmę Indeed. Określenie przez Indeed liczby kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń będzie wiążące. Zwroty (jeśli zaistnieją) są przyznawane wyłącznie według uznania firmy Indeed i jedynie w formie kredytów ogłoszeniowych na Własność Indeed. Jeżeli użytkownik zostanie usunięty z serwisu Indeed i uiszczał opłaty za ogłoszenia na stronie Indeed, nie przysługuje mu żaden zwrot wpłaconych wcześniej kwot.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że serwis Indeed może udostępniać wszelkie rozliczenia kart kredytowych i powiązane rozliczenia oraz informacje dotyczące płatności udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności i/lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz serwisu Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu ustanowienia lub wykonania swoich praw, lub też w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie.

Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła podatku na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik a firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieuregulowaną fakturę lub zaległe należności na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, Indeed zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia korzystania przez użytkownika z takiego produktu Indeed, a także z innych produktów Indeed, w tym m.in. z produktów Indeed, za które użytkownik nie ma nieuregulowanych faktur lub zaległego salda na koncie.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i Partnerów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającą z korzystania z Programu, Ofert pracy, procesu rekrutacyjnego lub pytań rekrutacyjnych, Wydarzenia, Witryny lub Usług użytkownika lub z tytułu naruszenia niniejszych Warunków Programu Indeed Hiring Events oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

Warunki korzystania z Platformy Rekrutacyjnej Indeed

Niniejsze Warunki korzystania z Platformy Rekrutacyjnej Indeed („Warunki PRI”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy lub każdej Osoby poszukującej pracy mających dostęp do Platformy Rekrutacyjnej Indeed lub powiązanych usług bądź z nich korzystających, lub w inny sposób akceptujących niniejsze Warunki PRI. Uzyskując dostęp do Platformy Rekrutacyjnej Indeed lub powiązanych usług oraz korzystając z nich lub akceptując niniejsze Warunki PRI w inny sposób, użytkownik zgadza się na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”).

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach PRI, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Program

Platforma Rekrutacyjna Indeed jest platformą opracowaną w celu zautomatyzowania i usprawnienia procesów decyzyjnych użytkownika dotyczących rekrutacji i zatrudnienia poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do różnych produktów, takich jak Rozmowa Kwalifikacyjna Indeed lub usługi z nią powiązane („Program”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Platformy Rekrutacyjnej Indeed i powiązanych produktów według własnego uznania i że narzędzia te są wykorzystywane w procesie rekrutacji i w ofertach pracy w wybrany sposób oraz zgodnie z wybraną metodą. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI SWOICH PRAKTYK ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, W TYM Z TYTUŁEM VII, ORAZ ŻE MUSI PRZEJĄĆ OD INDEED ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z PLATFORMY REKRUTACYJNEJ INDEED LUB PODOBNYCH PRODUKTÓW. INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG W SPOSÓB ZGODNY Z TYTUŁEM VII LUB PODOBNYM AKTEM PRAWNYM I ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TEGO TYTUŁU. Oferowanie przez Indeed Platformy Rekrutacyjnej Indeed i powiązanych z nią narzędzi nie jest równoznaczne z oświadczeniem, że firma Indeed lub jej podmioty stowarzyszone są agencją zatrudnienia. Użytkownik rozumie, że firma Indeed nie pozyskuje pracowników dla użytkownika ani nie tworzy możliwości zatrudnienia dla Osób poszukujących pracy.

Korzystając z Programu i akceptując niniejsze Warunki PRI, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące czynności ze strony firmy Indeed: 1) dodawanie w imieniu użytkownika Ofert pracy udostępnionych przez użytkownika w Witrynie i zarządzanie daną kampanią ogłoszeniową przy wykorzystaniu informacji takich jak liczba potwierdzeń obecności na wydarzeniu; 2) dodawanie funkcji potwierdzania w Witrynie dla wydarzenia rekrutacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub posta dotyczącego rozmowy kwalifikacyjnej („Wydarzenie”) związanego z każdą Ofertą pracy użytkownika; 3) otrzymywanie potwierdzenia obecności na Wydarzeniach użytkownika od Osób poszukujących pracy; 4) dodawanie wybranych przez użytkownika narzędzi rekrutacyjnych, w tym pytań rekrutacyjnych, metod oceny i Kwalifikacji; 5) wysyłanie do użytkownika lub innych osób wskazanych przez użytkownika informacji dostarczonych przez Osobę poszukującą pracy, która potwierdziła obecność na Wydarzeniu; 6) przekazywanie (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms) informacji dotyczących Wydarzeń użytkownika Osobom poszukującym pracy, które potwierdziły obecność na Wydarzeniach użytkownika. Jeśli użytkownik żąda, aby firma Indeed wysyłała jemu i innym osobom wskazanym przez niego informacje dostarczone przez Osobę poszukującą pracy, która potwierdziła obecność na Wydarzeniu, to użytkownik potwierdza, że taka osoba jest częścią organizacji użytkownika lub jest w inny sposób upoważniona do otrzymywania takich informacji.

W odniesieniu do wszelkich Ofert pracy dodanych w Witrynie za pośrednictwem Programu, w tym wszelkich Ofert pracy związanych z Wydarzeniem użytkownika dodanym według uznania firmy Indeed, użytkownik akceptuje, że taka Oferta pracy podlega Warunkom Programu „Indeed Ads” i Warunkom Programu Reklam targetowanych Indeed, a Warunki Programu ogłoszeniowego „Indeed Ads” i Warunki Programu Reklam targetowanych Indeed są częścią niniejszych warunków. Podobnie korzystanie przez użytkownika z narzędzi oferowanych przez Indeed podlega odpowiednim Warunkom korzystania z usług. Przykładowo, korzystanie z Kwalifikacji podlega Warunkom usług Indeed Kwalifikacje.

Użytkownik ponadto zgadza się ponieść wyłączną odpowiedzialność za wszystkie aspekty dotyczące Wydarzeń użytkownika, których jest uczestnikiem lub gospodarzem, w tym bez ograniczeń treść Ofert pracy i pytań rekrutacyjnych, Kwalifikacje, przetwarzanie i zabezpieczanie danych Osób poszukujących pracy przekazanych użytkownikowi lub innym osobom wskazanym przez użytkownika jako upoważnione do otrzymywania informacji dotyczących Wydarzeń lub Osób poszukujących pracy, lokalizację Wydarzenia, uczestników Wydarzenia ze strony użytkownika lub wszelkie materiały drukowane, oznaczenia i inne dokumenty udostępnianie podczas Wydarzenia. Użytkownik odpowiada za uwzględnienie próśb lub potrzeb Osoby poszukującej pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub procesu aplikacji w ramach Wydarzenia. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie dane zgromadzone od uczestników i udostępnianie firmie Indeed są gromadzone zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi ochrony prywatności. Ponadto użytkownik udziela firmie Indeed, jej podmiotom powiązanym i sublicencjobiorcom licencji na wykorzystywanie imienia lub nazwiska bądź nazwy, nazwy użytkownika lub znaków handlowych oraz logotypów użytkownika w związku z wszelkimi Treściami użytkownika lub materiałami marketingowymi Indeed bądź działaniami Indeed mającymi na celu promowanie lub publikację takich Treści użytkownika (np. Ofert pracy), co obejmuje korzystanie ze słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych osób trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na promowanie przez Indeed Ofert pracy użytkownika przy użyciu dowolnych metod według uznania Indeed, w tym bez ograniczeń reklam targetowanych w zewnętrznych witrynach, w tym m.in. aplikacjach, lub używanie słów kluczowych w zewnętrznych wyszukiwarkach internetowych. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed nie odpowiada za ocenę kwalifikacji, weryfikację tożsamości ani selekcjonowanie Osób poszukujących pracy w inny sposób podczas każdego Wydarzenia oraz że sam ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie tych czynności.

Gdy Osoby poszukujące pracy aplikują na ofertę pracy lub potwierdzają obecność, firma Indeed może je poprosić o przekazanie określonych danych demograficznych, np. informacji na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, płci, wieku, przynależności do społeczności LGBTQ+ albo niepełnosprawności („Dane demograficzne”). Korzystając z Programu, użytkownik potwierdza, że Indeed może gromadzić Dane demograficzne od Osób poszukujących pracy aplikujących na ofertę pracy użytkownika oraz że Indeed może je wykorzystać w celu oceny i doskonalenia swoich produktów. Ponadto użytkownik potwierdza, że jako Pracodawca nie ma możliwości ani prawa przeglądać Danych demograficznych Osoby poszukującej pracy ani uzyskiwać do nich dostępu bez jej zgody. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących niedyskryminacji. Indeed wyłącza wszelkie gwarancje dotyczące struktury demograficznej Osób poszukujących pracy, które aplikują na daną ofertę.

2. Anulowanie

O ile nie zaznaczono inaczej w Zamówieniu reklamy lub innej umowie dotyczącej zamieszczania ogłoszeń w serwisie Indeed, użytkownik może samodzielnie anulować każdą Ofertę pracy (i powiązane Wydarzenie) w dowolnej chwili (zazwyczaj takie anulowanie staje się skuteczne w terminie 24 godzin). Jeśli jednak użytkownik anuluje Wydarzenie, firma Indeed nadal obciąży użytkownika opłatą, zgodnie z cennikiem wymienionym w oddzielnej umowie lub uzgodnionym w inny sposób między firmą Indeed a użytkownikiem, za potwierdzenia obecności, kliknięcia, aplikacje lub wyświetlenia nagromadzone w czasie, gdy Oferta pracy lub Wydarzenie znajdowały się w Witrynie, oraz w stosownych przypadkach, wszelkimi opłatami związanymi z korzystaniem z platformy. Indeed może kontaktować się z Osobami poszukującymi pracy w celu powiadomienia o anulowaniu Wydarzenia użytkownika. Indeed może natychmiast anulować Program, jego dowolną część lub niniejsze Warunki PRI w dowolnej chwili za powiadomieniem. Indeed może zmodyfikować Program lub Warunki PRI w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z Programu po zawiadomieniu o zmianie Warunków PRI jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków PRI. Punkty 1, 3, 4, 5 i 6 zachowują ważność po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków PRI.

3. Zabronione korzystanie

Użytkownik nie będzie reklamować nielegalnych treści ani angażować się w nielegalne lub oszukańcze praktyki biznesowe lub działalność w żadnym stanie ani państwie, w którym wyświetlana jest Oferta pracy użytkownika, nie będzie pomagać w takich działaniach innej osobie ani nie upoważni innej osoby do takich działań. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje podane Indeed są poprawne i aktualne; jest właścicielem wszelkich praw do kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania Ofert pracy („Korzystanie”) i przyznaje te prawa firmie Indeed i Partnerom; oraz że (z) takie Korzystanie oraz witryny internetowe, do których łącza zamieszczane są w Ofertach pracy (z uwzględnieniem Usług użytkownika), nie będą naruszać ani zachęcać do naruszania obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie tych zasad może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszych Warunków PRI lub zamknięciem konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i może narazić użytkownika na kary i konsekwencje prawne. Firma Indeed lub jej Partnerzy mogą odrzucić lub usunąć dowolną Ofertę pracy lub jej treść, a Indeed może wyłączyć dowolne konto Pracodawcy z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia.

4. Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA PROGRAM I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY ORAZ PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB PROGRAM BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.Firma Indeed i jej podmioty powiązane oraz ich licencjodawcy będący podmiotami zewnętrznymi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, poziomów lub terminów dotyczących: (i) kosztów potwierdzenia obecności, kliknięcia, aplikacji lub wyświetlenia, (ii) współczynników potwierdzenia obecności, współczynników klikalności CTR, współczynników aplikacji lub współczynników wyświetleń (w tym wszelkie szacowane współczynniki podane w zamówieniu reklamy) (iii) dostarczenia jakichkolwiek wyświetleń Własności partnera lub Własności Indeed lub części tych własności, (iv) potwierdzeń obecności, kliknięć, aplikacji lub wyświetleń, (v) zainteresowania Ofertą pracy użytkownika, (vi) frekwencji na Wydarzeniu użytkownika oraz (vii) jakości uczestników Wydarzeń. POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA WYDARZENIU UŻYTKOWNIKA NIE GWARANTUJE ZAINTERESOWANIA OFERTĄ PRACY UŻYTKOWNIKA. Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ NALEŻNYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PROGRAMU INDEED HIRING EVENTS ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRI JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, Z TYTUŁU OFERT PRACY STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

5. Płatność

Płatność zostanie obliczona zgodnie z cennikiem podanym w oddzielnej umowie między użytkownikiem a firmą Indeed lub zamówieniu reklamy na podstawie liczby kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń (dystrybucja w ramach budżetu użytkownika według uznania własnego firmy Indeed) oraz, w stosownych przypadkach, opłaty za korzystanie z platformy. Indeed może zaproponować możliwość płatności na zasadzie subskrypcji, w przypadku której opłata będzie pobierana zgodnie z treścią zamówienia reklamy. Potwierdzenia obecności są definiowane jako sytuacja, w której użytkownik wypełnił formularz online potwierdzenia obecności, wyrażając zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu użytkownika wyróżnionym w dowolnej Ofercie pracy. Potwierdzenie obecności nie gwarantuje jednak, że Osoba poszukująca pracy weźmie udział w takim Wydarzeniu. Jeśli na koncie Pracodawcy w serwisie Indeed jest zarejestrowana karta kredytowa do Programu „Indeed Ads” lub dowolnej innej usługi Indeed, opłaty z tytułu Potwierdzeń obecności w ramach Platformy Rekrutacyjnej Indeed w stosownych przypadkach zostaną pobrane z tej samej karty kredytowej.

Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie stosowane opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty mogą być uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie lub jeny japońskie. Opłaty nie obejmują żadnych podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków. Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie wszystkich podatków i opłat rządowych oraz (z) uzasadnionych wydatków i kosztów obsługi prawnej poniesionych przez firmę Indeed w przypadku windykacji zaległych kwot. Jeśli użytkownik przebywa w Japonii, w odniesieniu do importu wszelkich produktów i usług firmy Indeed będzie obowiązywać japoński podatek konsumpcyjny. Użytkownik niniejszym odstępuje od wszelkich roszczeń dotyczących opłat, chyba że roszczenie zostanie zgłoszone serwisowi Indeed w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pobrania opłaty (nie ma to wpływu na prawa wydawcy karty kredytowej). Opłaty są naliczane wyłącznie na podstawie pomiarów kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń przeprowadzonych przez firmę Indeed. Określenie przez Indeed liczby, kliknięć, potwierdzeń obecności, aplikacji lub wyświetleń będzie wiążące. Zwroty (jeśli zaistnieją) są przyznawane wyłącznie według uznania firmy Indeed i jedynie w formie kredytów ogłoszeniowych na Własność Indeed. Jeżeli użytkownik zostanie usunięty z serwisu Indeed i uiszczał opłaty za ogłoszenia na stronie Indeed, nie przysługuje mu żaden zwrot wpłaconych wcześniej kwot.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że serwis Indeed może udostępniać wszelkie rozliczenia kart kredytowych i powiązane rozliczenia oraz informacje dotyczące płatności udzielone przez użytkownika firmom działającym w imieniu firmy Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności i/lub agencje badające zdolność kredytową klienta, wyłącznie w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dokonania płatności na rzecz serwisu Indeed czy obsługi konta. Indeed może również dostarczać informacje w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu ustanowienia lub wykonania swoich praw, lub też w celu obrony przed roszczeniami prawnymi. Indeed nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie czy ujawnienie tych informacji przez osoby trzecie.

Za przekazywanie podatku pobieranego u źródła podatku na rzecz państwa odpowiada wyłącznie użytkownik a firma Indeed nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Faktury mogą być dostarczane użytkownikowi pocztą elektroniczną. W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli użytkownik ma nieuregulowaną fakturę lub zaległe należności na koncie za jakikolwiek produkt Indeed, Indeed zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia korzystania przez użytkownika z takiego produktu Indeed, a także z innych produktów Indeed, w tym m.in. z produktów Indeed, za które użytkownik nie ma nieuregulowanych faktur lub zaległego salda na koncie.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i Partnerów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającą z korzystania z Programu, Ofert pracy, procesu rekrutacyjnego lub pytań rekrutacyjnych, Wydarzenia, Witryny lub Usług użytkownika lub z tytułu naruszenia niniejszych Warunków Programu Indeed Hiring oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

Warunki korzystania z Narzędzia Indeed IQ

Niniejsze Warunki korzystania z Programu Narzędzie Indeed IQ („Warunki korzystania z Indeed IQ”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy, który ma dostęp do narzędzia Indeed IQ lub korzysta z niego bądź w inny sposób akceptuje niniejsze Warunki korzystania z Indeed IQ.Uzyskując dostęp do Narzędzia Indeed IQ, korzystając z niego lub akceptując niniejsze Warunki korzystania z Indeed IQ w inny sposób, użytkownik zgadza się na te Warunki korzystania z Indeed IQ oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed(„Umowa”).

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach korzystania z Indeed IQ mają znaczenie określone w Umowie.

1. Narzędzie

Korzystanie z Narzędzia i Usług Indeed IQ (łącznie „Indeed IQ”) w Witrynie lub za jej pośrednictwem podlega wszystkim obowiązującym warunkom i zasadom firmy Indeed, w tym bez ograniczeń Polityce prywatności firmy Indeed oraz instrukcjom udostępnionym w Witrynie, jeśli użytkownik korzysta z Indeed IQ za pośrednictwem naszych formularzy online. Zasady firmy Indeed mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Indeed będzie świadczyć na rzecz użytkownika usługi zgodnie z Zamówieniami reklamy w każdym istotnym aspekcie. Wszelkie terminy realizacji określone w Zamówieniu reklamy mają charakter wyłącznie szacunkowy. Indeed ma prawo wprowadzać w usługach dowolne zmiany, które są niezbędne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami lub które nie wpływają w istotny sposób na charakter ani jakość usług, a Indeed poinformuje użytkownika o takich zmianach.

Użytkownik przekaże firmie Indeed takie informacje i materiały, jakich Indeed może w uzasadniony sposób wymagać w celu świadczenia usług, oraz zapewni, że takie informacje są poprawne w każdym istotnym aspekcie; uzyska i utrzyma wszystkie niezbędne licencje, pozwolenia i zgody wymagane przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług oraz będzie przestrzegał wszelkich dodatkowych zobowiązań określonych w Zamówieniu reklamy.

Użytkownik zachowa wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści ogłoszeń lub ofert pracy oraz docelowe adresy URL generowane przez użytkownika lub dla niego oraz witryny internetowe dostępne za pomocą adresów URL oraz usługi i produkty użytkownika („Materiał kreatywny”). Jeśli firma Indeed nie będzie mogła świadczyć usług z powodu działania lub zaniechania użytkownika, może według własnego uznania zawiesić świadczenie usług do czasu rozwiązania problemu przez użytkownika. Firma Indeed może liczyć na to, że użytkownik zwolni ją ze zobowiązań w zakresie, w jakim użytkownik uniemożliwi lub opóźni świadczenie usług przez Indeed; Indeed nie będzie odpowiadać za żadne poniesione przez użytkownika koszty ani straty wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z niewypełnienia lub opóźnionego wypełnienia przez Indeed swoich zobowiązań określonych w tym punkcie; a użytkownik zrekompensuje firmie Indeed na pisemne żądanie wszelkie poniesione przez Indeed koszty lub straty wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Ponadto użytkownik upoważnia Indeed do wdrożenia planów kampanii i harmonogramów reklam dotyczących czasu, przestrzeni i innych funkcji określonych przez narzędzie, zależnie od kosztów poniesionych przez użytkownika.

2. Licencja na narzędzie

Indeed udziela użytkownikowi niewyłącznego prawa do zezwalania dodatkowym użytkownikom na korzystanie z narzędzia w okresie obowiązywania umowy (Upoważnieni użytkownicy). Użytkownik nie przeniesie tego prawa ani nie udzieli sublicencji bez uprzedniej pisemnej zgody Indeed. W odniesieniu do Upoważnionych użytkowników użytkownik podejmuje następujące zobowiązania: (a) maksymalna liczba Upoważnionych użytkowników, których użytkownik upoważni do uzyskiwania dostępu do narzędzia i korzystania z niego nie przekroczy liczby subskrypcji użytkownika, które okresowo otrzymuje on od Indeed; (b) nie pozwoli on na korzystanie z subskrypcji użytkownika przez więcej niż jednego Upoważnionego użytkownika, chyba że została ona przeniesiona w całości na innego Upoważnionego użytkownika, w którym to przypadku wcześniejszy Upoważniony użytkownik nie będzie już miał prawa do uzyskiwania dostępu do narzędzia ani do korzystania z niego; oraz (c) każdy Upoważniony użytkownik będzie posiadał bezpieczne hasło do korzystania z narzędzia i zachowa poufność tego hasła.

Użytkownik dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do narzędzia lub korzystaniu z niego, oraz niezwłocznie powiadomi Indeed o każdym przypadku takiego nieuprawnionego uzyskania dostępu bądź korzystania. Prawa przewidziane w niniejszym punkcie są udzielane wyłącznie użytkownikowi i nie należy ich traktować jako udzielonych żadnej spółce zależnej ani holdingowej użytkownika.

3. Anulowanie i zmiany

Indeed zastrzega sobie prawo do (a) odmowy publikacji lub anulowania dowolnego ogłoszenia bez podania przyczyny lub (b) zmiany, anulowania lub opóźnienia publikacji dowolnego ogłoszenia bez uprzedniego powiadamiania użytkownika.

W takich okolicznościach Indeed zwróci pieniądze wpłacone przez użytkownika w odniesieniu do takiego ogłoszenia. Jeśli użytkownik anuluje lub zmienia konkretne Zamówienie reklamy, musi to uczynić na piśmie i pokryć na rzecz Indeed: opłaty z tytułu wszelkich takich usług; wszelkie opłaty lub wydatki poniesione przez Indeed lub do których opłacenia firma Indeed jest zobowiązana w związku z takimi usługami; wszelkie nałożone na Indeed przez osoby trzecie opłaty wynikające z anulowania lub zmiany. Dla uniknięcia wątpliwości: niniejszego punktu nie należy interpretować jako dopuszczającego rozwiązanie umowy, które to rozwiązanie jest regulowane przez niniejsze warunki.

4. Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA NARZĘDZIE, WITRYNĘ I USŁUGI W STANIE, „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO NARZĘDZIA INDEED IQ I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU WŁASNOŚCI, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY ORAZ PROGRAMU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB PROGRAM BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE. Firma Indeed oraz jej podmioty powiązane, a także licencjodawcy firmy Indeed i jej podmiotów powiązanych będący osobami trzecimi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, poziomów lub terminów: (i) kosztów za kliknięcie, (ii) współczynników klikalności, (iii) dostarczenia jakichkolwiek wyświetleń Własności partnera lub Własności Indeed lub części tych własności, (iv) kliknięć, (v) konwersji dowolnego Materiału kreatywnego oraz (vi) zainteresowania Ofertą pracy użytkownika. Wyżej wymienione wyłączenia obowiązują bez względu na to, czy Oferta pracy jest wyświetlana na komputerze czy telefonie komórkowym KLIKNIĘCIA SĄ ANONIMOWE, A INDEED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKA. KLIKNIĘCIE OGŁOSZENIA O PRACĘ NIE GWARANTUJE ZAINTERESOWANIA DANĄ OFERTĄ PRACY. Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ NALEŻNYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PIA ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW PIA JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU OFERT PRACY STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

5. Własność intelektualna

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Indeed i/lub jej licencjodawcy posiadają wszystkie prawa własności intelektualnej do narzędzia. O ile w niniejszym dokumencie nie określono tego wyraźnie, te warunki nie nadają użytkownikowi żadnych praw dotyczących patentów, praw autorskich, praw do baz danych, tajemnic handlowych, nazw handlowych, znaków towarowych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych) ani żadnych innych praw i licencji w odniesieniu do narzędzia. Użytkownik udziela Indeed nieodpłatnie prawa do korzystania z takich Praw własności intelektualnej użytkownika, które Indeed uzna za niezbędne do świadczenia usług. Indeed posiada nieprzerwane prawo do korzystania z takich praw do celów promowania firmy Indeed i jej usług. Użytkownik dopilnuje, że żadne nazwy domen ani Prawa własności intelektualnej wykorzystywane w związku z usługami nie naruszają praw osób trzecich, oraz zabezpiecza i zwalnia firmę Indeed, jej przedstawicieli i pracowników z odpowiedzialności z tytułu kosztów, strat, odszkodowań, przyznania środków, ugody lub innych wydatków dowolnego rodzaju (w tym opłat prawnych i honorariów) wynikających z roszczenia, żądania lub działania związanego z zarzutem, że takie nazwy domen lub Prawa własności intelektualnej naruszają prawa osób trzecich.

6. Płatność

Użytkownik będzie obciążany na podstawie (a) prowizji lub innych opłat określonych w Zamówieniu reklamy; (b) całego czasu reklamowego i całej przestrzeni reklamowej po okresowo publikowanych stawkach; (c) kosztu usług świadczonych przez osoby trzecie i wymaganych przez Indeed do świadczenia usług; oraz (d) kosztów materiałów. Indeed nie będzie ponosić opłat w odniesieniu do opisanych pozycji powyżej kwoty określanej okresowo przez użytkownika. Dla uniknięcia wątpliwości: wszelkie prowizje i inne opłaty określone w Zamówieniu reklamy będą nakładane na użytkownika przez firmę Indeed w uzupełnieniu budżetu wydatków użytkownika na kampanię. Wszystkie koszty związane z mediami będą naliczane i opłacane w taki sposób, by zagwarantować, że użytkownik otrzyma dostępne rabaty (ilościowe lub inne) mające zastosowanie do zakupów dokonywanych przez Indeed w imieniu użytkownika i faktycznie mu przekazanych. Dla uniknięcia wątpliwości: wszelkie rabaty mające zastosowanie do wydatków użytkownika na media będą wykorzystane na rzecz użytkownika, chyba że użytkownik i firma Indeed uzgodnili inaczej na piśmie.

Jeśli zewnętrzny dostawca mediów wyda oświadczenie, ustalenie lub powiadomienie dotyczące kosztów, które odzwierciedla kwotę wyższą niż oświadczenie wydane za pośrednictwem narzędzia, będzie ono rozstrzygającym dowodem (w przypadku braku oczywistego błędu) wydatku na media w odniesieniu do tego dostawcy mediów za usługi, których dotyczy takie oświadczenie, ustalenie lub powiadomienie, niezależnie od przeciwnego wskazania lub oświadczenia wydanego za pośrednictwem narzędzia. Przykładowo, jeśli narzędzie wskazuje, że ogłoszenie zostało kliknięte 90 razy, ale dostawca mediów wyda oświadczenie mówiące, że to samo ogłoszenie zebrało 100 kliknięć, to oświadczenie dostawcy mediów będzie ostateczne i to na jego podstawie zostaną obliczone opłaty.

W związku ze zmianami kursu walutowego poniesiony przez Indeed koszt mediów, usług lub materiałów zakupionych za granicą może być niższy lub wyższy niż koszt prognozowany w dniu, w którym Indeed zamawia dane media, usługi lub materiały. Indeed obciąży użytkownika według kursu walutowego na dzień, w którym Indeed płaci za dane media, usługi lub materiały.

Indeed wystawi na użytkownika fakturę zgodnie z Zamówieniem reklamy. Użytkownik akceptuje, że Indeed może przyjmować faktury od wydawców mediów w jego imieniu. Jeśli prawo tego wymaga, Indeed udostępni użytkownikowi na życzenie faktury od wydawcy mediów. Indeed może także nakazać wydawcom mediów wystawianie faktur bezpośrednio na użytkownika.

Jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, wszelkie opłaty powinny być uiszczane w dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Indiach, opłaty mogą być uiszczane tylko w rupiach indyjskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w Brazylii, opłaty mogą być uiszczane tylko w realach brazylijskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku*, opłaty mogą być uiszczane tylko w dolarach singapurskich, dolarach australijskich, jenach japońskich lub dolarach amerykańskich. Jeśli adres rozliczeniowy użytkownika znajduje się w dowolnym innym miejscu, opłaty mogą być uiszczane w następujących walutach, przy czym wybraną walutę użytkownik wskazuje przy tworzeniu konta: dolary amerykańskie, euro, funty szterlingi, dolary kanadyjskie, dolary australijskie, franki szwajcarskie lub jeny japońskie. Taki wybór walut zależy w pełni od uznania firmy Indeed. Opłaty nie obejmują żadnych podatków, w tym podatku VAT. Użytkownik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich obowiązujących podatków.

Użytkownik zapłaci każdą fakturę złożoną przez Indeed: w ciągu 30 dni od daty faktury; w całości i w postaci środków dostępnych natychmiastowo i bez ograniczeń na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Indeed, a termin płatności będzie istotnym elementem umowy.

Użytkownik zapłaci wszystkie należności zgodnie z umową w całości bez żadnych potrąceń, roszczeń wzajemnych i odliczeń (z wyjątkiem odliczeń lub potrąceń wymaganych przez prawo). Firma Indeed może w dowolnym momencie, bez ograniczania innych swoich praw lub środków prawnych, potrącić dowolną kwotę należną jej od użytkownika od kwoty należnej użytkownikowi od Indeed.

7. Wypowiedzenie

Bez ograniczania swoich innych praw lub środków prawnych oraz z zastrzeżeniem wszelkich stałych warunków określonych w Zamówieniu reklamy, każda strona może wypowiedzieć umowę przez powiadomienie drugiej strony na piśmie z 2-miesięcznym (dwumiesięcznym) wyprzedzeniem.

Bez ograniczania swoich innych praw lub środków prawnych, każda strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym przez powiadomienie drugiej strony na piśmie, jeśli: druga strona dopuści się istotnego naruszenia dowolnego warunku umowy oraz (jeśli takie naruszenie można naprawić) nie naprawi tego naruszenia w ciągu 20 (dwudziestu) Dni roboczych od jej powiadomienia na piśmie o konieczności jego naprawienia; druga strona podejmie jakiekolwiek kroki lub działania w związku z postawieniem jej w stan zarządu sądowego lub tymczasowej upadłości albo w związku z ugodą lub porozumieniem z jej wierzycielami (poza restrukturyzacją związaną z wypłacalnością), objęciem postępowaniem likwidacyjnym (z własnej woli lub na mocy postanowienia sądu), wyznaczeniem syndyka w odniesieniu do jej dowolnych aktywów lub zaprzestaniem prowadzenia działalności lub, jeśli krok lub działanie zostaną podjęte w innej jurysdykcji, w związku z dowolną analogiczną procedurą w danej jurysdykcji; druga strona zawiesi lub zagrozi zawieszeniem, albo zaprzestanie lub zagrozi zaprzestaniem prowadzenia całości lub istotnej części swojej działalności; lub sytuacja finansowa drugiej strony pogorszy się w takim stopniu, że w opinii strony rozwiązującej umowę zdolność drugiej strony do należytego wypełniania jej obowiązków umownych będzie zagrożona.

Bez ograniczania swoich innych praw lub środków prawnych, firma Indeed może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym przez powiadomienie drugiej strony na piśmie, jeśli: użytkownik nie zapłaci w terminie dowolnej należności wynikającej z umowy i zalega z płatnością przez co najmniej 45 (czterdzieści pięć) dni od ponaglenia do dokonania takiej płatności; użytkownik sprzeciwi się wyznaczeniu dodatkowego lub zastępczego podwykonawcy przetwarzania; lub nastąpi przejęcie Kontroli.

Indeed może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym przez powiadomienie użytkownika na piśmie, jeśli użytkownik nie dostarczy zaliczek w ciągu 14 (czternastu) dni od pisemnego żądania Indeed. Bez ograniczania swoich innych praw lub środków prawnych, firma Indeed może zawiesić świadczenie usług, jeśli użytkownik nie zapłaci w terminie dowolnej należności wynikającej z niniejszej umowy lub jeśli sprzeciwi się wyznaczeniu dodatkowego lub zastępczego podwykonawcy przetwarzania.

8. Konsekwencje wypowiedzenia

Po wypowiedzeniu umowy z dowolnej przyczyny: użytkownik niezwłocznie zapłaci Indeed wszystkie nieuregulowane faktury Indeed wraz z odsetkami, a w przypadku usług wyświadczonych, dla których nie złożono faktury, Indeed wyśle fakturę, która będzie płatna przez użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu; użytkownik zwróci wszystkie materiały Indeed oraz wszelkie elementy dostawy, które nie zostały w całości opłacone; należne prawa, środki prawne, obowiązki i odpowiedzialność stron na dzień wygaśnięcia lub wypowiedzenia pozostaną nienaruszone, w tym prawo do roszczeń odszkodowawczych w odniesieniu do dowolnego naruszenia umowy, które obowiązywało do dnia wypowiedzenia lub wygaśnięcia włącznie; oraz punkty, które w sposób wyraźny lub dorozumiany pozostają w mocy po wypowiedzeniu umowy.

Po wypowiedzeniu umowy i zapłacie przez użytkownika wszystkich należności Indeed pomoże mu w uzasadnionym zakresie w przekazaniu, po otrzymaniu zgody osób trzecich, jeśli będzie ona wymagana, wszystkich jeszcze niezrealizowanych rezerwacji, kontraktów i ustaleń z dostawcami mediów lub innymi dostawcami z zastrzeżeniem wszystkich odpowiednich praw i roszczeń.

Po wypowiedzeniu umowy użytkownik nie będzie korzystał z żadnych planów kampanii, harmonogramów reklam czy innych elementów dostawy przygotowanych przez Indeed dla użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody Indeed. Indeed ma prawo do nałożenia opłaty licencyjnej lub tantiem w odniesieniu do takiego planu kampanii, harmonogramu reklamy lub elementu dostawy.

9. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców, pracowników i Partnerów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z korzystania przez niego z: Indeed IQ, Materiału kreatywnego, witryny lub usług, lub z naruszenia niniejszych Warunków, w tym między innymi wszelkich roszczeń, żądań lub działań w związku z zarzutem, że reklama lub element dostawy są sprzeczne z dowolnym przepisem prawa, kodeksem lub regulacją oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

10. Poufność

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że bez uprzedniej pisemnej zgody nie może nikomu ujawniać żadnych Informacji poufnych Indeed dotyczących interesów, klientów ani dostawców Indeed, chyba że takie ujawnienie jest niezbędne w celu świadczenia usług Indeed.„Informacje poufne firmy Indeed” obejmują bez ograniczeń: (a) całe oprogramowanie, technologie, programowanie, specyfikacje, materiały, wytyczne i dokumentację firmy Indeed związane z Indeed IQ; (b) współczynniki klikalności lub inne statystyki wydajności związane z Indeed IQ i przekazane użytkownikowi przez firmę Indeed; oraz (c) wszelkie inne informacje oznaczone na piśmie przez Indeed jako „Poufne” lub opatrzone równoważnym oznaczeniem.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się korzystać z Informacji poufnych Indeed wyłącznie w celu wypełniania swoich zobowiązań. Żadne postanowienie niniejszej umowy nie zabrania firmie Indeed korzystania według własnego uznania z dowolnych ogólnych informacji marketingowych lub reklamowych zdobytych przez Indeed w toku świadczenia usług.

Program premii za wykrycie luk w zabezpieczeniach serwisu Indeed

Opis programu

Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa Osobom poszukującym pracy, reklamodawcom i partnerom, nawiązaliśmy współpracę z firmą Bugcrowd, aby uruchomić Program premii za wykrycie luk w zabezpieczeniach. Szczegółowe zasady i informacje o zakresie tego programu nagród są dostępne na naszej stronie Bugcrowd. Użytkowników, którzy działają etycznie jako specjaliści w branży zabezpieczeń i uważają, że wykryli lukę w zabezpieczeniach produktu firmy Indeed, lub mają inne zapytania dotyczące bezpieczeństwa, prosimy o zarejestrowanie się jako testerzy Bugcrowd w celu uwzględnienia w Programie premii za wykrycie luk w zabezpieczeniach serwisu Indeed. Luki w zabezpieczeniach zgłoszone poza platformą Bugcrowd nie będą brane pod uwagę.

Informacje prawne

Indeed nie przyzna nagród specjalistom z krajów znajdujących się na liście sankcji (np. Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria). W zależności od miejscowych przepisów prawa mogą istnieć dodatkowe ograniczenia dotyczące możliwości uczestnictwa użytkownika w programie. Testowanie wykonywane przez użytkownika nie może naruszać żadnego przepisu prawa ani zakłócać obsługi lub naruszać bezpieczeństwa danych, które nie należą do użytkownika.

Warunki korzystania z ZapInfo

Niniejsze Warunki korzystania z ZapInfo („Warunki ZapInfo”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz mają zastosowanie do każdego Pracodawcy, który ma dostęp do Usługi ZapInfo (zdefiniowanej poniżej) lub z niej korzysta bądź w inny sposób akceptuje niniejsze Warunki ZapInfo. Uzyskując dostęp do Usługi ZapInfo, korzystając z niej lub akceptując niniejsze Warunki ZapInfo w inny sposób, użytkownik zgadza się na te warunki oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”).

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach korzystania z ZapInfo, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Usługa ZapInfo

Korzystanie z usługi ZapInfo świadczonej w formie witryny internetowej, aplikacji lub rozszerzenia przeglądarki (łącznie „Usługa ZapInfo”) przez Pracodawcę podlega wszystkim obowiązującym zasadom, wytycznym i innym warunkom Indeed udostępnionym użytkownikowi, w tym za pośrednictwem Witryny oraz na dowolnej stronie z często zadawanymi pytaniami lub stronie informacyjnej dostarczonej przez Indeed, z których każda z osobna lub wszystkie razem mogą podlegać okresowym modyfikacjom.

Usługa ZapInfo obejmuje narzędzie pozwalające Pracodawcom kopiować i przechowywać wybrane przez nich informacje o kandydatach, a Indeed nie uczestniczy w wyborze, ocenie ani gromadzeniu takich informacji poza świadczeniem Usługi ZapInfo. Usługa ZapInfo nie żąda ani nie pozyskuje żadnych informacji o kandydatach od osób trzecich, a jedynie przechowuje informacje podane przez Pracodawcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, a Indeed wyłącza wszelkie gwarancje w odniesieniu do poprawności, terminowości, przydatności oraz dostępności przechowywanych w Usłudze ZapInfo informacji o kandydatach.

Indeed nie sprawdza doświadczenia Osób poszukujących pracy ani nie próbuje weryfikować informacji, które użytkownik przechowuje w Usłudze ZapInfo. Rola Indeed ogranicza się do przechowywania wybranych przez użytkownika informacji. Stwierdzenia, czy informacje są poprawne, czy dotyczą danej Osoby poszukującej pracy oraz czy wskazują, że ma ona odpowiednie do stanowiska kwalifikacje, dokonuje wyłącznie użytkownik jako Pracodawca. Użytkownik odpowiada za sprawdzenie doświadczenia i referencji oraz inne czynności z zakresu należytej staranności, których może wymagać przed złożeniem Osobie poszukującej pracy oferty zatrudnienia.

Usługa ZapInfo może również zawierać narzędzie pomagające Pracodawcom w pisaniu zapytań i przesyłaniu ich do wyszukiwarek osób trzecich („Kreator wyszukiwań”). Kreator wyszukiwań jest dostarczany bez gwarancji, a Indeed nie gwarantuje dostępności, dokładności czy niezawodności zewnętrznej wyszukiwarki ani informacji uzyskanych za pomocą Kreatora wyszukiwań.

Usługa ZapInfo może oferować dostęp do integracji pozwalających Pracodawcom przesyłać informacje na ich konta w Systemie śledzenia aplikacji lub w innej usłudze osoby trzeciej („Integracje ZapInfo”). Indeed nie gwarantuje, że Integracja ZapInfo będzie dostępna teraz i w przyszłości. Wszystkie Integracje ZapInfo są prezentowane bez gwarancji oraz dostarczane wyłącznie w stanie „w jakim są” i „w miarę dostępności”, a Indeed wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu niedostępności lub usterki technicznej dowolnej takiej integracji, w tym uszkodzenia lub zniszczenia komputera, urządzenia mobilnego lub innego sprzętu bądź oprogramowania użytkownika lub innej osoby, w związku z taką integracją lub w jej wyniku.

Usługa ZapInfo może oferować funkcję, która pozwala użytkownikowi przesyłać firmie Indeed informacje na temat kandydatów oraz kontaktować się z tymi osobami i polecać firmie Indeed kontaktowanie się z tymi osobami w jego imieniu (zwaną dalej „Importem kandydatów”). W zakresie, w jakim informacje dostarczone lub udostępnione w inny sposób przez użytkownika firmie Indeed za pośrednictwem naszej usługi Import kandydatów obejmują Dane osobowe klienta, użytkownik zleca firmie Indeed przetwarzanie takich informacji w jego imieniu zgodnie z niniejszą Umową i Załącznikiem dotyczącym przetwarzania danych; pojęcia Dane osobowe klienta i Indeed użyte w niniejszym zdaniu mają znaczenie przypisane im w Załączniku dotyczącym przetwarzania danych. Korzystając z usługi Import kandydatów, użytkownik oświadcza i zapewnia, że uzyskał od kandydatów wszystkie niezbędne uprawnienia i zgody oraz przekazał im wszelkie niezbędne informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, które wymagają od użytkownika dostarczenia lub udostępnienia w inny sposób firmie Indeed Danych osobowych klienta za pomocą usługi Import kandydatów, oraz, nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, (a) osoba, której Dane osobowe użytkownik dostarczył lub udostępnił w inny sposób firmie Indeed za pomocą usługi Import kandydatów nie skorzystała z uprawnienia ani nie zażądała od użytkownika uniemożliwienia lub ograniczenia w inny sposób możliwości udostępniania jej Danych osobowych firmie Indeed w celu przetwarzania w związku z niniejszą Umową, oraz (b) wszyscy kandydaci udzielili zgody na udostępnienie ich danych firmie Indeed (zgodnie z Warunkami i Polityką prywatności firmy Indeed) oraz na skontaktowanie się z nimi przez firmę Indeed pocztą elektroniczną w ramach procesu rekrutacyjnego, w tym poproszenie ich o utworzenie konta w serwisie Indeed. Użytkownik zobowiązuje się chronić firmę Indeed i zwolnić ją od odpowiedzialności z tytułu naruszenia powyższego zdania.

Usługa ZapInfo może być dostarczona w postaci rozszerzenia Chrome. Instalując to rozszerzenie, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie przez firmę Indeed danych dotyczących jego wizyt w zewnętrznych witrynach zgodnie z Polityką prywatności firmy Indeed. Takie dane mogą obejmować zapisane przez użytkownika informacje o kandydatach, zapisane lub zaktualizowane przez użytkownika notatki, a także dane dotyczące sposobu interakcji użytkownika z witrynami internetowymi oraz innych czynności wykonywanych w takich witrynach, w tym adresy URL odwiedzonych witryn internetowych.

2. Prywatność

Korzystanie przez użytkownika z Usługi ZapInfo podlega Polityce prywatności firmy Indeed.Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność w związku z każdym dostępem do informacji przechowywanych na jego koncie udzielanym osobom trzecim za pośrednictwem Integracji ZapInfo oraz za zapewnienie, że wszystkie takie przypadki są zgodne z obowiązującymi stanowymi, federalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami.

3. Opłaty

Usługa ZapInfo jest obecnie bezpłatna dla Pracodawców. Indeed może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zlikwidować możliwość bezpłatnego korzystania z ZapInfo i zacząć pobierać opłaty od Pracodawców za korzystanie z ZapInfo jako osobnego produktu lub w ramach korzystania przez Pracodawcę z dowolnego innego produktu firmy Indeed.

4. Zasady; Oświadczenia i gwarancje Pracodawcy

Korzystanie z Usługi ZapInfo podlega Umowie, w tym bez ograniczeń Zasadom dotyczącym Witryny Indeed. Użytkownik oświadcza i zapewnia Indeed, że: a) wszystkie informacje podawane przez niego firmie Indeed są poprawne i aktualne; b) będzie korzystał z Usługi ZapInfo wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami; c) korzystanie przez niego z Usługi ZapInfo nie będzie naruszać niczyich praw, w tym bez ograniczeń praw do prywatności oraz żadnych praw na mocy Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (Fair Credit Reporting Act).

5. Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności

INDEED UDOSTĘPNIA USŁUGĘ ZAPINFO I WITRYNĘ W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO USŁUGI ZAPINFO I KORZYSTANIA Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE, ŻE INFORMACJE OGLĄDANE, GROMADZONE LUB PRZECHOWYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA SĄ POPRAWNE. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCE, NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUGI ZAPINFO I WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB USŁUGA ZAPINFO BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.

Z WYJĄTKIEM NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 6 NINIEJSZEGO DOKUMENTU, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZAPINFO ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ STRONY WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZAPINFO JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH FIRMIE INDEED PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU USŁUGI INDEED STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane i licencjodawców przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich i odpowiedzialnością cywilnej wobec stron trzecich (w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z naruszenia przez użytkownika tych Warunków, instalacji Usługi ZapInfo lub korzystania z niej przez użytkownika, lub informacji oglądanych, gromadzonych lub przechowywanych przez niego za pośrednictwem Usługi ZapInfo oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

7. Wypowiedzenie

Firma Indeed może zawiesić możliwość korzystania z Usługi ZapInfo, Witryny i konta użytkownika lub dostarczanie użytkownikowi innych narzędzi, a także rozwiązać niniejszą Umowę zawartą z użytkownikiem według własnego uznania i w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli Użytkownik chce rozwiązać niniejszą Umowę, może to zrobić, powiadamiając firmę Indeed w dowolnym momencie i zamykając konto. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które z założenia powinny nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji oraz przejęcia i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy.

Warunki uczestnictwa w programie Świadczeń dodatkowych Indeed

Niniejsze Warunki uczestnictwa w programie Świadczeń dodatkowych Indeed („Warunki uczestnictwa”) stanowią część i są włączone do Warunków korzystania z usług Indeed i dotyczą każdej osoby lub każdego podmiotu rejestrującego się jako dostawca lub uczestnik w ramach programu Świadczeń dodatkowych Indeed lub potwierdzającego akceptację niniejszych Warunków uczestnictwa („Uczestnik” lub „użytkownik”) w inny sposób. Uzyskując dostęp do programu Świadczeń dodatkowych Indeed, korzystając z niego lub akceptując niniejsze Warunki uczestnictwa w inny sposób, użytkownik zgadza się na te Warunki uczestnictwa oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed(„Umowa”). Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach uczestnictwa, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Program

Indeed może zaproponować Uczestnikowi możliwość objęcia materiałów reklamowych, w tym obrazów, tekstu i informacji dotyczących produktu lub usługi Uczestnika („Oferty Uczestnika”) programem Świadczeń dodatkowych. Uczestnik jest odpowiedzialny za umieszczenie poprawnych informacji w swojej Ofercie Uczestnika. Jeśli jakakolwiek informacja okaże się niepoprawna lub będzie wymagała aktualizacji lub zmiany, Uczestnik niezwłocznie przekaże Indeed poprawki, aktualizacje lub modyfikacje. Przesyłając firmie Indeed Ofertę Uczestnika, użytkownik zleca jej wyświetlanie swojej Oferty Uczestnika w ramach programu Świadczeń dodatkowych Indeed użytkownikom odwiedzającym Witrynę („Użytkownicy końcowi”).

Udział w programie Świadczeń dodatkowych Indeed jest zależny od zgody Indeed; firma Indeed może według własnego uznania odrzucić dowolnego Uczestnika, dowolną Ofertę uczestnika lub witrynę zarówno częściowo, jak i w całości z dowolnej przyczyny i w dowolnym momencie. Korzystanie ze Świadczeń dodatkowych Indeed i Witryny podlega wszystkim stosownym warunkom i politykom Indeed, w tym między innymi Zasadom dot. plików cookie i Polityce ochrony prywatności. Zasady firmy Indeed mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Uczestnik zgadza się na to, by firma Indeed mogła dokonywać zmian formatu Ofert Uczestnika i wyświetlać jego Oferty (nie zmieniając treści) w Witrynie w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny. Oferty Uczestnika są dystrybuowane i umieszczane według uznania firmy Indeed w zależności od popytu, branży, sponsorowania i innych czynników. Indeed nie gwarantuje realizacji ani umieszczenia żadnej Oferty Uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na to, by firma Indeed mogła umieszczać oznaczenia (takie jak „wyróżniona” lub „preferowana”) w odniesieniu do dowolnej Oferty Uczestnika oraz by wspomniane oznaczenia nie były objęte żadną gwarancją.

2. Strona docelowa

Uczestnik ma obowiązek i wyłączne prawo do stworzenia i utrzymywania strony internetowej pozwalającej Użytkownikom końcowym na zakup towarów lub usług opisanych w Ofercie Uczestnika („Strona docelowa“). Uczestnik jest odpowiedzialny za utrzymanie i obsługę Strony docelowej oraz dostarczanie Użytkownikom końcowym wspomnianych towarów i usług.

Uczestnik będzie obsługiwał Stronę docelową zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami. Uczestnik ma obowiązek chronić wszelkie informacje Użytkownika końcowego, które gromadzi w związku z udziałem w programie Świadczeń dodatkowych Indeed, w tym między innymi dane osobowe, przed bezprawnym dostępem lub wykorzystaniem i będzie niezwłocznie informował Użytkowników końcowych o każdym bezprawnym wykorzystaniu lub dostępie do wspomnianych informacji. Użytkownik nie może sprzedawać żadnych danych przekazywanych przez Indeed ani zgromadzonych od Użytkowników końcowych. Ponadto Użytkownik nie może udostępniać na zasadzie licencji, przekazywać ani przesyłać wspomnianych danych stronie trzeciej, o ile nie jest to konieczne w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Oferty Uczestnika lub Strony docelowej; w takim przypadku jest to możliwe wyłącznie zgodnie z (i) obowiązującymi przepisami oraz (ii) wszelkimi oświadczeniami i prośbami o zgodę Uczestnika wobec Użytkowników końcowych.

Uczestnik jest odpowiedzialny za treść Oferty uczestnika, Strony docelowej i wszelkich witryn dostępnych za ich pośrednictwem, wygenerowanych przez lub dla Uczestnika, w tym między innymi za poprawność, zgodność z prawem i stosowność wspomnianych treści. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie jego informacje są poprawne i aktualne oraz że korzystanie przez Indeed z tych informacji, jak również Oferty Uczestnika lub Strony docelowej, nie powoduje naruszenia ani nie zachęca do naruszenia żadnych obowiązujących przepisów. Wszystkie Oferty Uczestnika przesłane Indeed będą traktowane jako Treści użytkownika określone w Umowie i muszą być zgodne z zawartymi w niej Zasadami korzystania z naszej Witryny.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność i pełne ryzyko dotyczące wszelkich aspektów postępowania i działalności jego przedsiębiorstwa, w tym (i) ofert wszelkich produktów i usług sprzedawanych lub udostępnianych na zasadzie licencji w Ofercie Uczestnika lub jego Stronie docelowej; (ii) jego relacji z odwiedzającymi i użytkownikami jego witryny, dostawcami, licencjobiorcami, licencjodawcami, organami regulacyjnymi, organami rządowymi i innymi osobami trzecimi; oraz (iii) jego relacji z klientami, w tym między innymi Użytkownikami końcowymi. Indeed może uznać Uczestnika za osobę odpowiedzialną za Ofertę Uczestnika i Stronę docelową, w tym między innymi może kierować skargi Użytkowników końcowych do Użytkownika.

3. Polecenia

Uczestnik może kierować do Indeed kontakty handlowe dotyczące nowych subskrypcji produktów i usług Indeed („Proponowane kontakty handlowe”). Indeed będzie wypłacać Uczestnikowi wynagrodzenie, zgodnie z Cennikiem podpisanym przez Indeed i Uczestnika, za Proponowane kontakty handlowe, które zostaną zaakceptowane przez Indeed i będą skutkować nową subskrypcją produktów lub usług Indeed. Firma Indeed nie będzie zobowiązana zaakceptować żadnego Proponowanego kontaktu handlowego i może go odrzucić lub odmówić jego akceptacji z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, według własnego uznania, w tym jeśli: (i) Proponowany kontakt handlowy dotyczył podmiotu, który był już klientem Indeed w momencie jego polecenia przez Uczestnika; (ii) Uczestnik prowadził już rozmowy dotyczące sprzedaży produktów lub usług Indeed podmiotowi, którego dotyczył Proponowany kontakt handlowy, w momencie polecenia do Indeed; lub (iii) podmiot, którego dotyczył Proponowany kontakt handlowy, został już wcześniej polecony Indeed przez Uczestnika lub inną osobę trzecią.

4. Zabronione korzystanie

Oferty Uczestnika, Strony docelowe i powiązane materiały nie mogą zawierać ani promować treści, które są nielegalne lub naruszają Zasady korzystania z naszej Witryny określone w Umowie. Uczestnik nie może: (i) generować automatycznych, fałszywych ani innych nieprawidłowych wyświetleń lub kliknięć; (ii) odtwarzać, dezasemblować ani dekompilować kodów i technologii Indeed wykorzystywanych w powiązaniu z Witryną; ani (iii) podejmować żadnych kroków zakłócających działanie lub powodujących uszkodzenie urządzeń, oprogramowania, sieci, technologii lub innych własności lub usług Indeed lub jakiegokolwiek użytkownika lub innej strony trzeciej bądź zapewniających do nich dostęp lub wykorzystujących je w sposób niedozwolony, oraz nie może upoważnić nikogo do dokonywania powyższych czynności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że: (i) Indeed może korzystać z rozwiązań technologicznych oraz innych zgodnych z prawem środków w celu weryfikowania przestrzegania przez Uczestnika warunków Umowy i egzekwowania praw Indeed; (ii) Indeed może odmówić każdej osobie dostępu lub możliwości korzystania z Witryny; oraz (iii) realizując Świadczenia dodatkowe Indeed, firma Indeed i jej przedstawiciele mogą gromadzić, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać informacje diagnostyczne, techniczne, dotyczące korzystania oraz inne powiązane informacje, w tym między innymi Oferty Uczestnika. Informacje te będą przetwarzane i analizowane zgodnie z Umową i Polityką prywatności. Uzyskując dostęp do informacji, korzystając z nich i przekazując je w ramach programu Świadczeń dodatkowych Indeed, Uczestnik wyraża zgodę na wszelkie takie działania podejmowane przez Indeed w odniesieniu do informacji Uczestnika. Indeed zastrzega sobie również prawo do dostępu do Oferty Uczestnika i korzystania z niej, a Uczestnik nie może utrudniać firmie Indeed tego dostępu i korzystania z Oferty Uczestnika.

Uczestnik nie może wysyłać Użytkownikowi końcowemu żadnych informacji marketingowych bez wyraźnej pisemnej zgody takiego Użytkownika i musi niezwłocznie uwzględniać wszelkie prośby Użytkownika końcowego o cofnięcie zgody. Uczestnik nie może oferować ani sprzedawać Użytkownikowi końcowemu ani też promować produktów ani usług niezawartych w Ofercie Uczestnika, o ile dany Użytkownik końcowy lub firma Indeed nie poprosi o przekazanie dalszych lub dodatkowych informacji.

Uczestnik nie może w żadnym przypadku wysyłać nikomu wiadomości głosowych lub tekstowych, które zawierają informacje lub odniesienia dotyczące Indeed lub programu Świadczeń dodatkowych bądź je promują lub są z nimi w jakikolwiek sposób związane.

5. Opłaty i płatności

Uczestnik otrzymuje prowizję od ważnych kliknięć (zgodnie z warunkami Indeed oraz z uwzględnieniem górnej granicy ustalonej przez Indeed) Oferty Uczestnika wyświetlanej w ramach Świadczeń dodatkowych Indeed, zgodnie z załączonym Cennikiem włączonym do niniejszego dokumentu poprzez odwołanie. UCZESTNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W KAŻDYM PRZYPADKU LICZBA KLIKNIĘĆ I KWOTA PROWIZJI BĘDZIE USTALANA WYŁĄCZNIE PRZEZ FIRMĘ INDEED WEDLE JEJ UZNANIA ORAZ ŻE KWOTA TAKIEJ PROWIZJI MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTA LIMITEM, KTÓRY TAKŻE ZOSTANIE USTALONY PRZEZ FIRMĘ INDEED WEDLE UZNANIA I MOŻE ULEC ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE. Uczestnik przyjmuje także do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Indeed może udostępniać wszelkie informacje rozliczeniowe oraz dotyczące płatności, które zostały przekazane firmie Indeed przez Uczestnika, firmom działającym w imieniu Indeed, takim jak podmioty przetwarzające płatności, wyłącznie w celu dokonania płatności na rzecz Uczestnika oraz obsługi jego konta. Uczestnik nie otrzyma rekompensaty za żadne transakcje generowane przez niego lub dowolną osobę działającą w jego imieniu. Ponadto firma Indeed nie będzie zobowiązana do uiszczania opłat z tytułu żadnych wyświetleń bądź kliknięć, które uznamy za sztucznie wygenerowane lub fałszywe; opłaty nie będą także uiszczane, jeśli Uczestnik dopuści się naruszenia niniejszych Warunków uczestnictwa. Ponadto, bez względu na powyższe, Uczestnik zwróci część wypłaconego mu przychodu, jeśli wypłata ta wynikała ze sztucznie wygenerowanych lub fałszywych wyświetleń. Panelu pracodawcy ani innego widoku liczby kliknięć nie uznaje się za wiążące umownie dla firmy Indeed. Wszelkie kwoty prowizji mogą być objęte całościowym limitem wedle własnego uznania firmy Indeed oraz mogą one ulegać zmianom w dowolnym momencie. Płatności obejmują wszelkie podatki, w tym podatek VAT.

6. Własność intelektualna

Uczestnik niniejszym udziela firmie Indeed zezwolenia na odwoływanie się do Uczestnika i jego witryn internetowych w materiałach marketingowych firmy Indeed w dowolnym miejscu. Ponadto, jeśli Uczestnik w swojej witrynie tworzy stronę internetową lub zarządza stroną internetową, która zawiera listę firm z nim współpracujących, Uczestnik musi wymienić na takiej stronie firmę Indeed w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, wykorzystując jej logo dostępne pod adresem https://www.indeed.com/p/jobsearch.gif zgodnie z warunkami Umowy.

W żadnych okolicznościach Uczestnik nie może podszywać się pod firmę Indeed ani działać jako Indeed w żadnej witrynie (co obejmuje składanie ofert na nazwy lub znaki handlowe Indeed na wszelkich platformach reklamowych do marketingu w wyszukiwarkach), w tym między innymi w witrynach osób trzecich. Uczestnik oświadcza i gwarantuje Indeed, że wszelkie działania marketingowe Uczestnika będą zgodne z prawem obowiązującym w miejscu, w którym są realizowane, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i reklamy. Uczestnik zgadza się nie składać żadnych oświadczeń oraz nie udzielać żadnych gwarancji ani zapewnień (i) naruszających prawo, w tym wszelkie przepisy o reklamie wprowadzającej w błąd lub o ochronie praw konsumenta, (ii) dotyczących Indeed, Świadczeń dodatkowych Indeed bądź produktów lub usług Indeed, lub (iii) za pośrednictwem lub w imieniu firmy Indeed.

Użytkownik nie może składać ani wydawać żadnych oświadczeń, publicznych ogłoszeń, sprawozdań ani twierdzeń dotyczących współpracy handlowej z Indeed ani nie może doprowadzać do wyżej wymienionych działań bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody Indeed oraz nie może wysyłać użytkownikom końcowym informacji marketingowych w ramach żadnej z usług dotyczących produktów zintegrowanych z produktami Indeed bez wyraźnej pisemnej zgody Indeed, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone na mocy niniejszej Umowy. Uczestnik nie może wysyłać wiadomości sms w imieniu Indeed.

7. Anulowanie

Uczestnik może poprosić o usunięcie swojej Oferty Uczestnika z programu Świadczeń dodatkowych Indeed, przekazując Indeed powiadomienie (prośba jest zazwyczaj realizowana w ciągu 2 dni roboczych). Uczestnik może zakończyć swój udział w Programie z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny za wcześniejszym pisemnym powiadomieniem z trzydziestodniowym (30 dni) wyprzedzeniem.Indeed może anulować program Świadczeń dodatkowych lub niniejsze Warunki uczestnictwa ze skutkiem natychmiastowym w dowolnej chwili za powiadomieniem. Indeed może usunąć lub anulować dowolną Ofertę Uczestnika, anulować lub zawiesić niniejsze Warunki uczestnictwa, dowolne prawa udzielone na mocy niniejszych Warunków uczestnictwa, Świadczenia dodatkowe Indeed oraz prawa Uczestnika wynikające z niniejszych Warunków uczestnictwa, bądź odebrać dostęp do Świadczeń dodatkowych Indeed według własnego uznania, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny. Indeed może zmodyfikować Program lub niniejsze Warunki uczestnictwa w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności, a korzystanie z Programu po zawiadomieniu o zmianie niniejszych Warunków uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków uczestnictwa. Niezależnie od tego, czy Oferta Uczestnika została anulowana, Uczestnik będzie nadal uznawał wobec Użytkownika końcowego wszelkie odnoszące się do niego oferty w niej zawarte. Indeed może, według własnego uznania, powiadomić Użytkowników końcowych o anulowaniu. Punkty 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 będą obowiązywać po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków uczestnictwa.

8. Zastrzeżenie i ograniczenie odpowiedzialności

PROGRAM ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH INDEED ORAZ WITRYNA SĄ UDOSTĘPNIANE W TAKIEJ FORMIE, „W JAKIEJ SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMI. W ODNIESIENIU DO PROGRAMU ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA, FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I RĘKOJMIE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCE NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI, TYTUŁU WŁASNOŚCI, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PROGRAMU ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH INDEED ORAZ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB PROGRAM ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH INDEED BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.

Firma Indeed oraz jej podmioty powiązane, a także licencjodawcy firmy Indeed i jej podmiotów powiązanych będący osobami trzecimi wyłączają wszelkie gwarancje dotyczące pozycjonowania, poziomów lub terminów: (i) współczynników klikalności, (ii) kliknięć, (iii) konwersji jakichkolwiek Ofert Uczestnika, lub (iv) zainteresowania Ofertą Uczestnika. Indeed nie zobowiązuje się zapewnić, nie gwarantuje ani nie składa oświadczeń co do liczby wyświetleń, kliknięć, poleceń, sprzedaży bądź ruchu w witrynie lub na Stronie docelowej Uczestnika.

FIRMA INDEED I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ JEJ I ICH ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE ŚWIADCZENIA DODATKOWE INDEED LUB JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY, INFORMACJE, PORADY, OFERTY PRACY, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, USŁUGI LUB PRODUKTY BĄDŹ EFEKTY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH INDEED LUB DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH INDEED LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UCZESTNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY (W TYM GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI I EFEKTYWNOŚCI), BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ PRZERWY, ZAPEWNIAĆ JAKIKOLWIEK ZAMIERZONY EFEKT, BĘDĄ KOMPATYBILNE Z JAKIMKOLWIEK OPROGRAMOWANIEM, SYSTEMEM LUB INNYMI USŁUGAMI UŻYTKOWNIKA LUB STRONY TRZECIEJ LUB BĘDĄ Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ, LUB ŻE BĘDĄ BEZPIECZNE, ŚCISŁE, KOMPLETNE, WOLNE OD SZKODLIWYCH KODÓW LUB BŁĘDÓW, LUB ŻE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB WADY MOGĄ ZOSTAĆ LUB ZOSTANĄ USUNIĘTE. FIRMA INDEED NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. KLIKNIĘCIE OFERTY UŻYTKOWNIKA NIE GWARANTUJE ZAINTERESOWANIA. FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, A TAKŻE ICH LICENCJODAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE TOWARÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH W RAMACH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH INDEED.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE UZYSKUJE DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH INDEED I KORZYSTA Z NICH WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU UZYSKANIA TAKIEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE TWORZY OFERTĘ UCZESTNIKA WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB SYSTEMU KOMPUTEROWEGO OSOBY TRZECIEJ LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z OFERTY UCZESTNIKA.

Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 9 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UCZESTNIKA PUNKTU 2, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE BĄDŹ POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ ZE STRON WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UCZESTNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU OFERTY UCZESTNIKA STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

9. Zwolnienie z odpowiedzialności

Uczestnik zgadza się przejąć od firmy Indeed, jej przedstawicieli, podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich oraz odpowiedzialność wobec osób trzecich (w tym między innymi za pokrycie uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikającą z udziału w programie Świadczeń dodatkowych, Oferty Uczestnika lub innych materiałów przekazanych Indeed, kontaktów z Użytkownikami końcowymi lub naruszenia niniejszych Warunków uczestnictwa, oraz zrekompensować im wszelkie straty z tego tytułu.

10. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsze Warunki uczestnictwa i wszelkie spory wynikające z nich bezpośrednio lub pośrednio, lub dotyczące w jakikolwiek sposób Witryny („Spór”) będą podlegać we wszelkich kwestiach, w tym między innymi w kwestii ważności, interpretacji i wykonania niniejszych Warunków uczestnictwa, przepisom prawa stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych, bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach prawa. Wszelkie powództwa, pozwy lub inne postępowania sądowe związane z takim Sporem będą wnoszone wyłącznie w sądach federalnych lub stanowych w Austin w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej właściwości osobowej sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w Austin w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych.

Użytkownik niniejszym zrzeka się także wszelkich praw do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych w związku z powództwem lub procesem wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny lub z niniejszych Warunków uczestnictwa, jeśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

11. Zrzeczenie się praw do wniesienia pozwu zbiorowego

Korzystając z niniejszej Witryny oraz w zamian za usługi oferowane przez firmę Indeed, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Indeed może oferować program Świadczeń dodatkowych wyłącznie na warunkach przedstawionych w niniejszym dokumencie. W ramach częściowego świadczenia z tytułu korzystania z Witryny i tych usług, Uczestnik wyraża zgodę na to, że nie wniesie pozwu przeciwko firmie Indeed w charakterze powoda lub uczestnika postępowania zbiorowego, nie dołączy do postępowania jako członek grupy ani nie będzie w żaden sposób uczestniczyć jako strona przeciwna w pozwie zbiorowym przeciwko firmie Indeed. Żaden z zapisów zawartych w niniejszym ustępie nie ogranicza jednak praw Uczestnika do wniesienia powództwa jako powód indywidualny, w tym powództwa w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, z zastrzeżeniem wymagań w zakresie właściwej jurysdykcji wskazanych w art. 10 powyżej.

Warunki korzystania z Produktów beta

Data ostatniej aktualizacji: 20 lipca 2021 r.

Niniejsze Warunki korzystania z Produktów beta firmy Indeed („Warunki korzystania z Produktów beta firmy Indeed”) stanowią część Warunków korzystania z usług firmy Indeed i są do nich włączone oraz mają zastosowanie do każdego użytkownika, który ma dostęp do jakiegokolwiek Produktu beta firmy Indeed lub z niego korzysta („Produkt beta firmy Indeed”) bądź w inny sposób wskazuje, że akceptuje niniejsze Warunki korzystania z Produktów beta firmy Indeed. Uzyskując dostęp do Produktu beta firmy Indeed, korzystając z niego lub akceptując niniejsze Warunki korzystania z Produktów beta firmy Indeed w inny sposób, użytkownik zgadza się na te Warunki oraz na Warunki korzystania z usług firmy Indeed („Umowa”). Produkty stanowiące Produkt beta firmy Indeed i podlegające niniejszym Warunkom korzystania z Produktów beta firmy Indeed są zwykle zgodne z konwencją nazewnictwa: „[Nazwa produktu] Indeed w wersji beta”.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach korzystania z Produktów beta firmy Indeed, mają znaczenie określone w Umowie.

1. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu Produktów beta

PRODUKT BETA UDOSTĘPNIANY NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW JEST NADAL W FAZIE TESTOWEJ I JEST DOSTARCZANY W STANIE „W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, PRAWDOPODOBNIE ZAWIERA WADY, A GŁÓWNYM CELEM WERSJI TESTOWEJ BETA JEST UZYSKANIE INFORMACJI ZWROTNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA PRODUKTU. ZALECA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI ZABEZPIECZENIE WAŻNYCH DANYCH, OSTROŻNOŚĆ I NIEPOLEGANIE W ŻADEN SPOSÓB NA POPRAWNYM FUNKCJONOWANIU LUB WYDAJNOŚCI PRODUKTÓW BETA LUB DOŁĄCZONYCH DO NICH MATERIAŁÓW. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU BETA FIRMY INDEED NA WŁASNE RYZYKO.

2. Program

Korzystanie z Produktu beta firmy Indeed podlega wszystkim stosownym zasadom i warunkom Indeed, w tym między innymi Polityce prywatności firmy Indeed i instrukcjom udostępnionym w Witrynie. Zasady firmy Indeed mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W odniesieniu do wszelkich treści umieszczonych w Witrynie za pośrednictwem Produktu beta firmy Indeed użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie na siebie wyłącznej odpowiedzialności za: (a) treść oraz docelowe adresy URL („Materiał kreatywny”) generowane dla użytkownika oraz przez niego oraz (b) witryny internetowe dostępne za pomocą adresów URL Materiału kreatywnego oraz usługi i produkty użytkownika (łącznie „Usługi użytkownika”). Użytkownik zobowiązuje się chronić swoje hasła i przyjąć pełną odpowiedzialność za korzystanie ze swoich kont we własnym zakresie i korzystanie z tych kont przez osoby trzecie. W ramach korzystania z dowolnego Produktu beta firmy Indeed firma Indeed może zapewnić użytkownikowi możliwość przesłania uwag, sugestii lub innych opinii dotyczących korzystania z Produktu beta firmy Indeed. Użytkownik zgadza się, że w przypadku braku odrębnej pisemnej umowy stanowiącej inaczej, firma Indeed będzie mogła korzystać z wszelkich przekazanych przez użytkownika opinii w dowolnym celu i bez uiszczania wynagrodzenia.

3. Poufność

Jeśli użytkownik jest Pracodawcą i został zaproszony do testowania Produktu beta firmy Indeed, to akceptuje fakt, że wszystkie Produkty beta firmy Indeed oraz wszelka dokumentacja dotycząca Produktu beta firmy Indeed, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie lub nie uzgodniono z firmą Indeed na piśmie, są poufnymi informacjami należącymi do firmy Indeed. Należy zezwolić na dostęp do Produktu beta firmy Indeed lub wszelkiej dokumentacji wyłącznie upoważnionym użytkownikom, którzy uzyskali dostęp do Produktu beta firmy Indeed zgodnie z prawem. Użytkownik zgadza się nie przekazywać, kopiować, ujawniać i w inny sposób udostępniać takich poufnych informacji w jakiejkolwiek formie żadnej osobie trzeciej bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Indeed.

4. Anulowanie

O ile nie zaznaczono inaczej w zamówieniu reklamy lub innej umowie z firmą Indeed, użytkownik może samodzielnie anulować korzystanie z Produktu beta firmy Indeed w dowolnej chwili (zazwyczaj takie anulowanie staje się skuteczne w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin). Indeed może anulować Produkt beta firmy Indeed lub niniejsze Warunki korzystania z Produktów beta firmy Indeed w dowolnym momencie. Indeed może zmodyfikować Produkt beta firmy Indeed lub Warunki korzystania z Produktów beta firmy Indeed w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności, a korzystanie z Produktu beta firmy Indeed po zmianie Warunków korzystania z Produktów beta firmy Indeed jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków korzystania z Produktów beta firmy Indeed. Punkty 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 będą obowiązywać po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków korzystania z Produktów beta firmy Indeed.

5. Zabronione korzystanie

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (a) wszystkie podane informacje są poprawne i aktualne; (b) ma oraz przyznaje firmie Indeed i Partnerom wszelkie prawa do kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania Materiału kreatywnego („Korzystanie”); oraz że (c) takie Korzystanie oraz witryny internetowe, do których łącza zamieszczane są w treściach publikowanych za pośrednictwem Produktu beta firmy Indeed (z uwzględnieniem Usług użytkownika), nie będą naruszać ani zachęcać do naruszania obowiązujących przepisów prawa. Naruszenie tych praw może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszych Warunków korzystania z Produktów beta firmy Indeed lub zamknięciem konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i może narazić użytkownika na kary i konsekwencje prawne. Firma Indeed może odrzucić lub usunąć dowolne treści opublikowane za pośrednictwem Produktu beta firmy Indeed, a ponadto Indeed może wyłączyć dowolne konto Pracodawcy z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny oraz bez powiadomienia.

6. ZASTRZEŻENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

INDEED UDOSTĘPNIA PRODUKTY BETA FIRMY INDEED I WITRYNĘ W STANIE, „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ODNIESIENIU DO PRODUKTU I KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMA INDEED ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, A TAKŻE LICENCJODAWCY FIRMY INDEED I JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄCY PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU PRAWNEGO, JAKOŚCI USŁUG, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU BETA FIRMY INDEED ORAZ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA INDEED NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB PRODUKT BETA FIRMY INDEED BĘDĄ ZAWSZE ZAPEWNIANE BEZ ZAKŁÓCEŃ, WOLNE OD BŁĘDÓW I BEZPIECZNE.

Z WYJĄTKIEM KWOT NALEŻNYCH NA PODSTAWIE PUNKTU 7 NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PUNKTU 2, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO: (a) NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW BETA FIRMY INDEED ŻADNA STRONA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE BĄDŹ POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE SANKCJI I ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DELIKTU LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ POMIMO NIESPEŁNIENIA ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA DOWOLNYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH, ORAZ (b) ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ ZE STRON WOBEC DRUGIEJ STRONY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW BETA FIRMY INDEED JEST OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NALEŻNYCH OD NIEGO FIRMIE INDEED Z TYTUŁU OFERT PRACY STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA.

7. Płatność

W stosownych przypadkach opłata zostanie naliczona zgodnie z cenami wymienionymi w osobnej umowie lub zamówieniu reklamy zawartym z firmą Indeed lub zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Witrynie odpowiadającymi Produktowi beta firmy Indeed udostępnionemu użytkownikowi. We wszystkich przypadkach opłaty opierają się wyłącznie na pomiarach Indeed, a ustalenie opłat przez Indeed będzie wiążące.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Indeed, jej przedstawicieli, podmioty powiązane, licencjodawców i Partnerów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialnością cywilną wobec osób trzecich (w tym bez ograniczeń uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającą z korzystania z Produktów beta firmy Indeed, Materiału kreatywnego, Witryny lub Usług użytkownika lub z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania z Produktów beta firmy Indeed oraz zwolnić te podmioty z takiej odpowiedzialności.

Zasady dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2021 r.

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Zasady dopuszczalnego korzystania przez podmioty powiązane („AAUP”) mają zastosowanie do podmiotów powiązanych („Podmioty powiązane”’) firmy Indeed, Inc. („Indeed”), które publikują w swoich witrynach lub podają łącza w swoich witrynach do stron internetowych zawierających dowolne z następujących elementów dostarczanych przez Indeed (łącznie „Elementy Programu”): wyniki wyszukiwania ofert pracy, JobrollTM, Pole wyszukiwania ofert pracy, ogłoszenia w modelu płatności za kliknięcie (pay-per-click), łącza, kod wstawienia i wszelkie logo Indeed lub inne elementy dostarczone przez firmę Indeed do wykorzystania w witrynach internetowych Podmiotów powiązanych lub witrynach pod wspólną marką firmy Indeed i Podmiotu powiązanego. Podmioty powiązane obejmują podmiot publikujący wyniki lub dowolną agencję lub sieć występującą w jego imieniu, która będzie także podlegać warunkom niniejszych zasad AAUP. Jako partner użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich lokalnych lub obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących marketingu lub reklamy. Indeed płaci partnerom wyłącznie za kliknięcia, które mają miejsce na stronie użytkownika, a nie za kliknięcia uzyskane w inny sposób, w tym m.in. za pośrednictwem wiadomości SMS.

2. Witryny objęte ograniczeniami

Podmiot powiązany nie może publikować Elementów programu ani umieszczać do nich łącza w witrynie internetowej, która: (a) jest w budowie, jest niekompletna lub nie działa; (b) zawiera materiały naruszające lub zawłaszczające cudze prawa, w tym prawo autorskie; (c) zawiera elementy pornograficzne, nieprzyzwoite, oszczercze, brutalne lub nacechowane nienawiścią; (d) promuje spam; lub (e) narusza obowiązujące prawo lub promuje nielegalne produkty, usługi lub działania; lub (f) uczestniczy w innych działaniach, zarówno zgodnych, jak i niezgodnych z prawem, które Indeed określa jako szkodliwe dla renomy, wartości, innych podmiotów powiązanych, klientów lub operacji firmy Indeed.

3. Lokalizacja i dostawa Elementów programu

Podmiot powiązany nie będzie zamieszczał: (i) więcej niż jednego Elementu programu na jednej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Indeed; (ii) Elementu programu na stronie internetowej, która nie zawiera istotnych treści innych niż Jobroll; ani (iii) Elementu programu na stronie opublikowanej specjalnie w celu prezentacji ofert, niezależnie od treści strony. Podmiot powiązany nie będzie zamieszczał Elementów programu na stronach internetowych ani łącz do stron internetowych, które zawierają Elementy programu w : (a) aplikacji przeznaczonej do pobrania bez pisemnej zgody firmy Indeed; (b) oprogramowaniu, które może uruchamiać wyskakujące okienka, przekierowywać użytkowników do niechcianych witryn internetowych, modyfikować ustawienia przeglądarki lub w inny sposób ingerować w nawigację po witrynie; (c) Witrynie internetowej, która nie jest bezpośrednio kontrolowana przez Podmiot powiązany; lub (d) grupach dyskusyjnych, panelach wiadomości, wiadomościach e-mail, farmach łącz, licznikach, chatach, księgach gości, witrynach służących do parkowania domen, wyskakujących okienkach lub okienkach pop-under. Korzystanie z Interfejsu oprogramowania aplikacji XML firmy Indeed („Interfejs API”) przez Podmiot powiązany będzie w pełni zgodne z wytycznymi określonymi przez Indeed w odniesieniu do korzystania z Interfejsu API, które mogą zawierać wymogi informacyjne lub ograniczenia dotyczące wielkości żądań, częstotliwości i złożoności zapytań.

4. Zabronione działania

Podmiot powiązany nie będzie:(a) modyfikować Elementów programu bez pisemnej zgody firmy Indeed; (b) umieszczać wiadomości w pobliżu Elementu programu zachęcających lub zmuszających użytkowników dla kliknięcia usług lub skorzystania z nich (Podmioty powiązane mogą jednak umieścić informację: „kliknij tutaj, aby odwiedzić naszego sponsora” lub „aby odwiedzić naszego reklamodawcę, kliknij tutaj”); (c) opatrywać Elementów programu tekstem innym niż „obsługiwane przez Indeed” lub „oferty Indeed” ani zamieszczać tekstu w pobliżu Elementów programu, które można pomylić lub powiązać z Elementami programu; (d) używać wprowadzających w błąd lub nienaturalnych środków w celu przyciągnięcia uwagi do Elementów programu, lub zachęcenia do ich kliknięcia lub skorzystania z nich; (e) wymagać od użytkowników kliknięcia Elementu programu przed wejściem do witryny Podmiotu powiązanego lub dowolnej jej części albo oferować dowolnych zachęt w celu zachęcenia lub zmuszenia do kliknięcia Elementów programu lub skorzystania z nich w inny sposób; (f) zastosowania dowolnej metody w celu sztucznego lub fałszywego zawyżenia liczby wyświetleń lub kliknięć związanych z Elementami programu lub innymi reklamami sponsorowanymi, w tym m.in.: wielokrotnego ręcznego klikania; wykorzystania robotów lub innych automatycznych narzędzi do zapytań lub generowanych komputerowo żądań wyszukiwania; automatycznego przekierowywania użytkowników; wykorzystywania wyskakujących okienek lub innej techniki generowania automatycznych lub fałszywych (według rozsądnej oceny firmy Indeed na podstawie praktyk branżowych) kliknięć lub wyświetleń; (g) używać ramek ani w inny sposób zmieniać sposobu obsługi, gdy użytkownik klika inną witrynę w wynikach wyszukiwania ofert pracy w Witrynie Indeed; (h) przekazywać wyników wyszukiwania ofert pracy lub dowolnej ich części stronie trzeciej, (i) przechowywać wyników wyszukiwania ofert pracy poza ich przekazaniem w witrynie Podmiotu powiązanego użytkownikom końcowym tej witryny, która je wygenerowała; (j) wysyłać wiadomości SMS w imieniu Indeed, oraz (k) promować ani reklamować ofert pracy firmy Indeed z naruszeniem lokalnych lub obowiązujących przepisów, w tym m.in. przepisów dotyczących wiadomości e-mail, SMS lub spamu.

5. Hasła, klucze API i inne zabezpieczenia

Jeśli Indeed przekaże Podmiotowi powiązanemu hasło, klucz API lub inne zabezpieczenie w celu uzyskania dostępu do Elementów programu lub niepublicznego obszaru witryny lub systemu firmy Indeed, ten Podmiot powiązany zachowa poufność tego hasła, klucza API lub innego zabezpieczenia, nie udostępni jego ani takich niepublicznych obszarów stronie trzeciej ani nie użyje go w żadnym nieuprawnionym celu.

6. Wyniki wyszukiwania ofert pracy

Indeed zastrzega sobie prawo do decydowania wedle własnego uznania o wykluczeniu niektórych ofert.

7. Dostawa Elementów programu

Podmiot powiązany wyraża zgodę na przestrzeganie specyfikacji dostarczanych przez firmę Indeed w celu umożliwienia odpowiedniej dostawy, wyświetlania, śledzenia i raportowania Elementów programu.

8. Współpraca z firmą Indeed i organami

Firma Indeed będzie współpracować z organami ścigania i innymi organami w zakresie dochodzeń dotyczących zarzutu nielegalnej działalności lub podejrzewanej nielegalnej działalności, w tym m.in. fałszywie zawyżonej liczby wyświetleń lub kliknięć. Podmioty powiązane będą współpracować z Indeed we wszelkich działaniach naprawczych, które Indeed uzna za konieczne w celu skorygowania niedopuszczalnego korzystania z Elementów programu i zapobiegania takiemu korzystaniu, w tym m.in. poprzez dostarczenie firmie Indeed wszelkich informacji niezbędnych do zbadania podejrzewanego naruszenia.

9. Zmiany niniejszych zasad

Indeed może zmodyfikować niniejsze zasady AAUP w dowolnym momencie, bez ponoszenia odpowiedzialności oraz wedle własnego uznania. Korzystanie z Elementów programu przez użytkownika po otrzymaniu powiadomienia o zmianie niniejszych zasad AAUP oznacza akceptację zaktualizowanych zasad AAUP.

Często zadawane pytania dotyczące Warunków

Więcej informacji na temat Warunków firmy Indeed można znaleźć w odpowiedziach na Często zadawane pytania dotyczące Warunków.